Page 1

ELDAÐUEI NSOG FAGMAÐURMEÐ

SOUSVI DETÆKI


meðþes s ut æki

ogs í manum þí num

get urþúf engi ðþes s ani ður s t öðu


Passaráal l apot t a

Annarbúnaðuróþar f ur

Lokaskr efið

Fes t uSousVi det æki ð v i ðpot teðaí l áts em þúv i l t not a.St i l l t ut í maoghi t as t i g meðs máf or r i t i í s í maeða not aðus t j ór nbor ðát æki .

Set t umat i nns em áaðel daí z i pl ockpokaeðanot aðu l of t æmi ngar pokaogt æki . T æki ðel darmat i nnf ul l koml ega m. v .hi t as t i gogt í ma.

Sumi rv i l j aendaáþv í að l okakj öt i nuápönnu,á gr i l l i eðanot abr ennar a. Ei nni gerhægtaðby r j a f er l i ðáaðnot abr ennar a.


Sousv i deel damenns kaermunauðv el dar i enþúhel dur . 1.Fest usousvi det æki ðvi ðpot teðaí l átogst i l l t ut í maog hi t ast i gmi ðaðvi ðhr áef niogel dunsem þúóskaref t i r . 2.Set t uhr áef ni ðíl of t t æmdanpokaeðaz i pl ockpokaogf est u vi ðí l át i ðmeðkl emmu. 3.Kl ár aðuel dunmeðþvíaðst ei kj a,br ennaeðagr i l l a.


Sousvi debyggi ráaðhr áef ni ðséel daðívat nsbaðií l of t t æmdum umbúðum.Þaðerhægel daðvi ðhár nákvæmt hi t ast i gogski l aral l t afj af nr iel dun.ANOVAt æki ner uhérí af ger andif or yst uogengi nnf ærj af nl of saml egadómaf r á bæðif agf ól kiogáhugamönnum.ANOVAappi ðbýðurupp ár úml ega1000uppskr i f t i rogkennsl umyndböndogþaðer þvíáal l r af ær iaðel daei nsogsannurf agmaðurmeðANOVA.

Sousvi de el dun

vs

hef ðbundi n el dun


6, 98cm Núver andihi t ast i g Wi Fieða Bl uet oot h

St i l l thi t ast i g St ar t / St op

Snúni ngshj ólt i l aðst i l l at æki

36, 8cm

18, 41cm

Kl emmat i laðf est a t ækivi ðpot t / í l át


1000+uppskr i f t i rísí manum þí num!MeðANOVAf or r i t i nu get urþúst j ór naðt æki nuogval i ðuppskr i f t i rsem hent arhr áef ni nu.

Náðuíf r í t tANOVAf or r i t


SOUSVI DETÆKI

Kaupanúna

ANOVA sous vide tæki  

ANOVA sous Vide tæki eru fáanleg í ELKO. Bluetooth og WiFi + Bluetooth útgáfa.

ANOVA sous vide tæki  

ANOVA sous Vide tæki eru fáanleg í ELKO. Bluetooth og WiFi + Bluetooth útgáfa.