Page 1

Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin

Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin

Heggeli helhetsmedisin

Lette smerter? NYHE

tverrfaglig medisinsk senter

september 2013

T!

FortoMax Gurkemeie inneholder virkestoffet curcumin som har en svakt smertestillende effekt. Gurkemeie benyttes blant annet ved lette magesmerter, lett hodepine og ømme eller stive muskler og ledd. Piperin er tilsatt for å sikre et høyt opptak av gurkemeie, studier viser at piperin øker biotilgjengeligheten av gurkemeie betraktelig.

Et friskere og rikere liv med oss!

Kun høyeste kvalitet Basert på målrettet forskning, kontinuerlig utvikling og kompetanse har Nature’s Sunshine produsert effektive naturmidler siden 1972.

Cran-Max velprøvd og anerkjent mot lett blærekatarr.

Fenu-Max Effektivt og naturlig alternativ til nesespray ved tett nese.

Stresset og sliten? Mageproblemer? Matintoleranse? Angst og depresjon? Dårlig immunforsvar? Overvekt? Smerter i nakke og skulder? Hodepine? Søvnløshet? Bestill time i dag!

Magnesium mot ømme og stive muskler samt lett krampe.

www.sunshine.no

PCG Oslo/huset.no/6824

Nature’s Sunshine – helse fra naturen!

Heggeli helhetsmedisin er et tverrfaglig og komplementært medisinsk senter ved Smestad i Oslo som tilbyr: • Allmennleger, Barnelege, Funksjonell medisin • Psykolog • Ernæringsterapeuter • Fysioterapeuter • Kiropraktorer • Homeopater • Akupunktører • Naprapat • Godkjent bedriftshelsetjeneste s.2 tverrfaglighet

s.3 helhetsmedisin

s.4-5 funksjonell medisin

Tlf: 22 70 38 38 NSP_FortoMax_210x297.indd 1

16.07.12 11:21

s.6 bedriftshelsetjeneste

Time på dagen!

(ingen henvisning er nødvendig)

www.helhetsmedisin.no


2

Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin

Heggeli har et helhetssyn på mennesket der hele mennesket behandles og ikke bare én del. Behandlingen tar utgangspunkt i at hvert menneske er unikt der det søkes å finne hva som er optimal helse for nettopp deg. Legene og terapeutene ved Heggeli er ikke ute etter en spesifikk symptomdiagnose, men prøver å kartlegge mest mulig av det komplekse nettverket av årsaker, predisponerende faktorer og triggere som fører til helseproblemet. Med denne helhetlige og individuelle tilnærmingen til pasientene har Heggeli særlig gode erfaringer fra å behandle pasienter med disse plagene:

Mage-/tarmproblemer og matintoleranse?

Din situasjon •

Din situasjon •

Stress - sliten, trett og søvnforstyrrelser?

Når langvarig stress påvirker både ditt kroppslige og psykiske velvære, utgjør stresset en helsefare. Stressrelaterte plager øker i omfang som sykefraværsgrunn. Langvarig belastninger kan gi økt anspenthet, angst, utmattelse og dårlig søvn. Over tid kan stress også resultere i kroppslige ubalanser og fordøyelsesproblemer.

Din situasjon • Om lag halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/ plage i løpet av livet. En fjerdedel av de 900.000 i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidsstyrken, gjør det hovedsakelig på grunn av psykiske plager.

Din situasjon •

Overvekt og diabetes type 2?

Muskel- og skjelettlidelser er den hyppigste medisinske årsaken til sykefravær og uføreytelser. Mange går sykemeldte med diffuse plager og rapporterer smerter fra flere områder. Studier har vist at bare 11 % av befolkningen har muskel og -skjelettsmerter fra ett område, mens omtrent 40 % rapporterer fem eller flere smerteområder.

Muskel- og skjelettlidelser?

Et tverrfaglig behandlingsopplegg er særlig aktuelt for pasienter som har diagnoser som påvirker flere funksjoner i kroppen. Der er det viktig å se fysiske skader i sammenheng med pasientens psykiske og sosiale situasjon. Nøkkelen ligger i tillit til hverandres fag For å lykkes med et tverrfaglig samarbeid, legger Heggeli vekt på å utvikle bevissthet rundt egen og andres kompetanse. Legene og terapeutene vet hva en selv har kompetanse til å utføre, og hva som skal overlates til andre. Sentralt i den forbindelse er at legene og terapeutene ved Heggeli har tillit til hverandres kompetanse samt evne og vilje til å lytte til hverandre.

Eksempler på tverrfaglig behandlingsløp ved Heggeli: 1

2 Ernæringsterapeut Tett oppfølging, veiledning og skreddersydd kostplan

Mage-/tarmproblemer

Legekonsultasjon

På Heggeli er det viktig å avdekke insulinresistens og tidlig stadium av diabetes type 2. Våre terapeuter jobber tverrfaglig for å gi et optimalt behandlingsopplegg, bidra til en sunnere livsstil, oppnå varig vektreduksjon og et bedre liv.

2

Psykiske plager

Overvekt og diabetes type 2

3 Psykolog Stressmestringsteknikker

Stress sliten, trett og søvn-forstyrrelser En grundig medisinsk vurdering der alle nødvendige prøver blir tatt. Utvikle en behandlingsplan

Psykomotoriker Ernæringsterapeut Akupunktør

2

3 Psykolog Kartlegging/vurdering

Psykomotoriker Ernæringsterapeut Akupunktør

3

2 Ernæringsterapeut Tett oppfølging, veiledning og skreddersydd kostplan

Psykolog Fysioterapeut Helsecoach

Fysioterapeut Kiropraktor Naprapat Akupunktør

• Heggeli hjelper deg

• Heggeli hjelper deg

100% plantesteroler

Senker kolesterolet - helt naturlig.

• Heggeli hjelper deg Komplekse årsakssammenhenger krever en tverrfaglig tilnærming. På Heggeli samarbeider faggrupper innen kiropraktikk, tradisjonell fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi, akupunktur naprapati. Disse terapeutene samarbeider også tett med senterets leger, ernæringsterapeuter og psykologer, noe som gir gode resultater og friske og fornøyde pasienter.

3

Helhetsmedisin og tverrfaglighet

Muskel- og skjelettplager

På Heggeli har vi en tverrfaglig tilnærming til behandlingen av psykiske plager som bygger på forståelsen av hvordan fysiske, mentale og sosiale forhold påvirker hverandre. I et behandlingsopplegg kan det være aktuelt å involvere psykolog, psykomotorisk fysioterapeut og helsecoach. Gjennom økt motivasjon, bevisstgjøring og endring av reaksjonsmåter kan vi hjelpe pasienten til økt mestring i eget liv, samt forebygge psykiske vansker.

Det totale antallet diabetikere i Norge anslås til rundt 375.000. 90 % av disse er diabetes type 2, hvorav omlag halvparten ikke har fått diagnosen ennå. Diabetikere har høy forekomst av hjerte-karsykdommer og alvorlige komplikasjoner som blant annet rammer syn, nerver, nyrer og blodsirkulasjon. Forskning dokumenterer at vektreduksjon og regelmessig fysisk aktivitet minsker risikoen for type 2-diabetes.

Din situasjon •

• Heggeli hjelper deg

Hvordan du mestrer stresset er avgjørende for om stress er skadelig eller ikke. På Heggeli kan vi hjelpe deg med å bryte skadelige mønstre ved å jobbe parallelt med kropp, pust og psyke. Terapeutene på Heggeli gir deg gode råd og tiltak som fører til en faktisk endring i atferd og en varig bedring.

Psykiske plager?

Vi gjør deg friskere!

• Heggeli hjelper deg

På Heggeli gjør vi en bred utredning for å finne årsaken til dine problemer. Ulike tester, f.eks blodprøver/avføringsprøver kan være nyttige for å legge opp et individuelt behandlingsopplegg som inkluderer blant annet kostveiledning. Gjennom behandlingsforløpet får du tett og god oppfølging fra et tverrfaglig team.

Er du en av dem som sliter med mage-/tarmplager uten å forstå hvorfor? En typisk vestlig livsstil kan gi feilfunksjon og betennelser i mage-tarmsystemet, som igjen er en viktig årsak til fysiske og psykiske plager og sykdommer. Irritabel tarm, matvareintoleranse og ukarakteristiske mageplager er gjerne lidelser man ikke finner årsak til ved standard medisinsk utredning.

Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin

Nå tilgjengelig i alle helsekost faghandler og på www.arnika.no ÅRETS HELSEKOSTPRODUKT I DANMARK 2012! Plantesteroler og kolesterol har en lignende struktur og konkurrerer derfor om opptaket fra tarmen til blodet. Ved inntak av min. 1,5 gram plantesteroler om dagen blir mindre kolesterol tatt opp i blodet og mer utskilt fra kroppen. Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold og en sunn livsstil. Du finner mer informasjon på www.zerochol.no Importør: Norges NaturmedisinSentral as, PB 529 Brakerøya, 3002 Drammen.


4

Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin

Opplever du ubehagelige symptomer og plager som du ikke finner årsaken til?

- Funksjonell medisin er fremtidens medisin! Kosthold, livsstil og stress kan føre til ubehagelige symptomer og diffuse plager. Mange opplever å høre at ”prøvene er fine, du er frisk!”. Dette kan skape både frustrasjon og fortvilelse.

• Hva er funksjonell medisin? Funksjonell medisin

er en fagretning innen medisinen som har utviklet seg i USA gjennom de siste 50 årene. Det er en bro mellom nyere forskning fra ulike medisinske disipliner. Begrepet funksjonell medisin brukes for å beskrive en mer helhetlig tilnærming til pasientene og deres ulike symptomer, hvor en søker å identifisere og behandle underliggende ubalanser som oppstår som en følge av livsstil, genetisk predisponering og miljø. Med miljø tenker vi i denne sammenheng bl.a på kosthold og ernæring. Hver pasient representerer derfor et unikt, komplekst og sammensatt bilde som danner grunnlaget for plagene eller sykdommen som er oppstått.

• Typiske plager som behandles Funskjonell medisin gir deg nye muligheter for bedre helse og livskvalitet med et særlig fokus på å behandle:

• Gjentatte infeksjoner • Mageproblemer med luftproblemer og smerter • Inflammatoriske tarmsykdommer (betennelser) • Humørsvingninger,

• Sentrale prinsipper for funksjonell medisin:

«It is much more important to know what sort of a patient has a disease than what sort of a disease a patient has”. William Osler – lege og pioner i moderne medisin

• Våre erfaringer og kompetanse Legene ved Heggeli foretar grundige medisinske vurderinger der alle nødvendige prøver blir tatt. På grunnlag av undersøkelser, tester og samtaler utvikles en behandlingsplan med tett oppføl-

ging og veiledning. Tverrfaglig samarbeid mellom legene og ernæringsterapeutene gir pasienten et optimalt behandlingsopplegg.

1 Biokjemisk individualitet

– en forståelse av den biokjemiske individualitet hos hvert menneske, basert på forskjeller i genetiske og miljømessige faktorer.

Ved Heggeli benyttes den forskningsbaserte kunnskap og praktiske erfaringen innen området de siste 20 årene. Både legene og ernæringsterapeutene har videreutdanning innen funksjonell medisin i regi av Institute of Functional Medicine (IFM) i USA.

2 Hele mennesket

– en pasientsentrert tilnærming til behandlingen fremfor en sykdomssentrert tilnærming.

kronisk slapphet og tretthet.

Den funksjonellmedisinske behandlingsprosessen retter opp i ubalanser som allerede gir symptomer. Det er imidlertid vel så viktig å endre kurs før symptomer oppstår eller forverres. På denne måten er det mulig å redusere risikoen for alvorlige sykdommer samt gjenopprette bedre funksjonalitet både fysisk og psykisk.

5

Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin

Erfaringer tilsier at dette er fremtidens medisin. Heggeli ønsker å ligge i forkant for å kunne tilby våre pasienter optimal behandling. Alle som jobber på Heggeli legger derfor vekt på kontinuerlig å følge med på ny publisert forskning og videreutdanning innen funksjonell medisin.

3 Dynamisk balanse

– mellom indre og ytre faktorer knyttet til en pasients kropp, sinn og sjel.

4 Helse som positiv vitalitet

– helse er mer enn fravær av sykdom.

Lege Anette Iversen ser hele mennesket i møte med pasienten.

Heggeli helhetsmedisin oppnår gode resultater, friske og fornøyde pasienter med en behandling basert på: Kvalitet Legene og terapeutene på Heggeli er blant landets fremste innen sine fagområder og har en forskningsbasert tilnærming i behandlingen. Heggeli er et kompetansesenter som kombinerer tradisjonelle vestlige medisinske metoder med komplementære metoder.

Vennlighet Vi møter pasienter med vennlighet, respekt og er ydmyke overfor den enkelte pasients individuelle behov – både fysiske, psykiske og sosiale.

Individ Behandlingen tar utgangspunkt i at hvert menneske er unikt der det søkes å finne hva som er optimal helse for nettopp deg.

Helhet

Et helhetssyn på mennesket der hele mennesket behandles og ikke bare en del.

KiSel-10 Original KiSel-10 kombinasjon:

naturlige antioksidanter – godt for hele familien

Behold en god helse på dine eldre dager

invester i din egen helse!

Bestill i dag på

medox.no

Proppfulle av antioksidanter

SelenoQ10 inneholder vitenskapelig dokumentert formel med SelenoPrecise og Bio-Qinon Q10, som forskerne har brukt i en studie – med utmerket resultat – på 443 eldre, friske svenske menn og kvinner.

Medox er et naturlig produkt fremstilt av skallet på blåbær og solbær, som inneholder antocyaner. Antocyaner er naturlige fargemolekyler som gir plantene deres blå farger og er ekstra virkningsfulle antioksidanter.

SelenoQ10 inneholder selengjær (SelenoPrecise), som støtter immunforsvaret og bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress – noe som kontinuerlig skjer når du blir eldre.

Vi kan garantere at hver eneste Medox-kapsel inneholder hele 80 mg antocyaner. De høye dosene antioksidanter i Medox styrker immunforsvaret, og er godt for hjerte, kolesterol, muskler og ledd.

Norsk kvalitet

NO_SelenoQ10_Ad_HeggeliHelhetsmedisin_0813_246x166

Blåbærene som brukes plukkes ute i den nordiske naturen hver sensommer. Medox lages på et høyteknologisk laboratorium i Sandnes, Rogaland. Herfra har leger og forskere jobbet dedikert med å utvikle og produsere Medox i snart 20 år.

Et kvalitetsprodukt fra

friskere, lenger

Tlf.: 32 82 70 00. www.pharmanord.no

NO_SelenoQ10_Ad_HeggeliHelhetsmedisin_0813_246x166.indd 1

19-08-2013 13:32:09


6

Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin

Godkjent bedriftshelsetjeneste Til tross for at det er en generell god helsetilstand i den norske befolkningen, er sykefraværet i Norge svært høyt sammenlignet med andre land. Tall fra NAV viser at kostnadene relatert til sykefravær ligger på rundt 100 000 kroner per sysselsatt. Det er med andre ord god økonomi i å satse på forebyggende arbeid.

• Vår kompetanse

Tverrfaglig bedriftshelsetjeneste •

Behandling: • Helsekontroller • Massasje

• Betjener over 100 bedrifter med over 12.000 ansatte •

Skreddersydde tjenester til virksomheter av ulik størrelse, kompleksitet og behov

Kartlegging: • Arbeidsmiljø • Ergonomi, fysiske og psykososiale forhold • Risikovurderinger

• Tverrfaglige perspektiver og metoder •

Rådgivning: • HMS • Forebyggende arbeid og sykefraværsoppfølging • Livsstil og treningsveiledning • Organisasjonsutvikling, coaching og lederstøtte • Foredrag, kurs og opplæring

Forebygging og oppfølging av sykefravær som gir resultater på bunnlinjen

Tverrfaglige perspektiver og metoder Forebyggende arbeid og sykdomsoppfølging er komplekse problemstillinger som krever tverrfaglige perspektiver og metoder.

Felles for disse tilstandene er at de ofte preges av uspesifikke og sammensatte helseplager som krever en helhetlig tilnærming i behandlingen. Heggeli evner å tilpasse bedriftens spesifikke behov gjennom vårt brede spekter av kompetanse. Tjenestene skreddersys både til større, komplekse virksomheter med et mer utvidet behov, men også til mindre bedrifter med behov for standard helsekontroller.

De største diagnosegruppene blant langtidssykemeldte fordeler seg i 3 hovedgrupper: 1. Smerter og ubehag i muskel og skjelett 2. Tretthet og lettere psykiske lidelser 3. Ubehag fra fordøyelsessystemet

7

Hele bilaget er en annonse for Heggeli helhetsmedisin

Info - Heggeli helhetsmedisin

Foredr ag på Lit

Bli din e

- få et fr

teraturh us

et:

gen hels

eministe

iskere og

r

rikere liv

!

Tid: 23.sept. kl. 19.00 2013 - 20.30 Litteraturh Sted: uset i Oslo, Kjelle

Foredrag

Påm Påmeldin elding: hanne@he gsfrist: 16. lhetsmedi sept. sin.no ForedragetHvem er du? er ønsker åpent for alle bedre som få et friske helse og re liv

sholdere

:

• Ann e Chri - Akupun stine Hågense ktør og n Fysioter apeu

Foredrag på Litteraturhuset 23. sept. kl. 19-20.30: ”Bli din egen helseminister - få et friskere og rikere liv”

t

• Anto n

G. van

Rhijn -

For mer informasjon og påmelding:

www.helhetsmedisin.no

Lege

• Gun n-Karin Sak - Ernæ ringster ariassen apeut

Temae

ren

r i fored

rag

• Utdr et: ag fra - En vei bestselgeren til styrke, ”De tre (Boken har solg balanse og skatter” vital t i over 600 ekse itet • Hels mplarer e er ) – ikke livskvalitet og bare frav vital ær av sykd itet om • Hvo rdan påvi rkes av fysis ke, men vår livskvalit tale og et og vital sosi itet • Hvo ale forh rdan kan old? enkle kost hold • Hvo sgrep rdan gi bedr e helse? betenne kan stress og lser i mag en vest årsak lig livss e-tarms til fysis til gi feilf ystemet ke og psyk unksjon iske plag , som igjen og For mer er og sykd er en vikti info: www. g ommer? helhe

Ekspertene fra Heggeli helhetsmedisin gir en inspirerende gjennomgang av hvordan du kan få et friskere og rikere liv med en introduksjon til veien til styrke, balanse og vitalitet.

tsmed

isin.no

Heggeli hel het tverr faglig smedi medisinsk sin sente

Anne Christine har lang erfaring som fysioterapeut og akupunktør og har nylig gitt ut boken ”De tre skatter- En vei til styrke, balanse og vitalitet.” Boken bygger broer mellom gammel kinesisk visdom og moderne medisin og er blitt en bestselger som er solgt i over 6.000 eksemplarer.

• Anton G. van Rhijn - Lege og homeopat (engelsktalende) Anton har blant annet vært overlege ved Royal London Hospital for Integrative Medicine. Hans tunge erfaring, ekspertise og råd relatert til helse og livsstil, er stadig refert i tidsskrifter, magasiner og andre medier.

telefontider:

r

• Anne Christine Hågensen - Akupunktør, Fysioterapeut og forfatter

” ” ”

man - tors: 0800 - 1800 fredag: 0800 - 1530

Balanse og harmoni preger De tre skatter, både når det gjelder teksten, beskrivelsene av metodene og de vakre illustrasjonene.

Tlf: 22 70 38 38 • Fax: 22 70 38 39

Anmeldelse i bokklubben Energica

info@helhetsmedisin.no www.helhetsmedisin.no

Ifølge den britiske helhetsmedisineren Anton van Rhijn er resepten på god helse såre enkel: Ømhet, omsorg, omtanke, å bli satt pris på, å bli sett og bli verdsatt for det vi gjør. Er det rart at mange sliter med psykosomatiske lidelser?

Fra Tara nr. 9 - 2011

• Gunn-Karin Sakariassen - Ernæringsterapeut og forfatter Gunn-Karin er utdannet ernæringsterapeut med videreutdanning i funksjonell medisin fra Institute of Functional Medicine (IFM). Hun er medforfatter til kokeboken Frisk med lavkarbo - 100 oppskrifter, som er solgt i utrolige 52.000 eksemplarer.

Ønsker du å jobbe hos oss?

Alt du trenger for å legge om til lavkarbo, planlegging, råd og tips. Fire-ukers kom-i-gang-meny.

Adlibris

Lett tilgjengelig!

Er du selvstendig næringsdrivende eller ønsker å være det? Ønsker du å være del av et tverrfaglig team og et unikt kollegialt miljø? Har du en sterkt motivasjon til å gi økt livskvalitet til andre mennesker? Heggeli helhetsmedisin AS er generelt interessert i flere kompetente og motiverte mennesker – gjerne med bakgrunn som:

Coach eller organisasjonspsykolog Vår bedriftshelsetjeneste er i kraftig vekst og vi trenger å styrke teamet vårt for å imøtekomme økende oppdragsmengde.

Klinisk psykolog Gjerne psykolog med en relativt etablert praksis.

Lege Gjerne lege med en allerede etablert praksis og gjerne leger med interesse for området funksjonell medisin.

Heggeli helhetsmedisin ligger i Heggelibakken 2, 0375 Oslo, sentralt mellom Majorstua og Smestad. Gratis og ledig parkering. Vi ligger i umiddelbar nærhet til Borgen stasjon (2 min. gange), første stopp etter Majorstua når man kjører vestover med linje 2 og 5. Buss 28 og 45 stopper rett utenfor på Heggeli busstopp.

• Trykk: Schibsted Trykk Flesland AS • Opplag: 125.000

Andre relevante fagområder Heggeli er interessert i å treffe andre med relevant faglig bakgrunn. Ta kontakt med daglig leder Jøran Nybakk på tel. 934 37 573 eller send CV til joran@helhetsmedisin.no

Forebyggende arbeid = Organisasjonsutvikling

Gleden med sunnhet!

Bedrifter bør ha et større fokus på helseforebygging og et bredere fokus enn utelukkende oppfølging av sykemeldte. God trivsel på arbeidsplassen gir resultater på bunnlinjen – reduksjon i sykefravær, høyere produktivitet og bidrar til å tiltrekke/ beholde dyktige medarbeidere.

Fysisk, mental og følelsesmessig balanse

Fysisk, mental og følelsesmessig ubalanse

Forebygging (proaktiv) Helse • Energi, styrke og vitalitet • Konsentrert og fokusert • Effektiv og produktiv • Glede, inspirasjon og kreativitet • Robusthet og høy stresstoleranse

mEd EllEr UTEn jErn OG viTamin K

Sykdomsoppfølging (reaktiv) Symptomfri

• Ingen symptomer, men ikke nødvendigvis god helse • Helse er mer enn fravær av symptomer

Sykdom • Muskel- og skjelettlidelser • Sliten, trett og utmattet • Depresjon og angst • Søvnforstyrrelser • Konsentrasjonsvansker • Ineffektiv og uproduktiv • Lav stresstoleranse

daGliG OvErSKUdd Solaray Spektro er et bredt sammensatt multivitamin- og mineraltilskudd med urter og sporstoffer fra naturlige kilder. Fås med eller uten jern og vitamin K. Solaray Ultra Omega 3-6-9 inneholder alle essensielle fettsyrer, deriblant omega-3 som bidrar til en normal hjertefunksjon. Kjøpes i helsekostbutikker og utvalgte apotek.

Som arbeidsgiver må helse ses i betydningen positiv livsvitalitet og livskvalitet – ikke bare som fravær av symptomer. Våre erfaringer tilsier at de fleste arbeidsgivere er villige til å strekke seg langt i forhold til dette, men at de ofte mangler kunnskap og kompetanse om hva som kreves.

Rådgivning og lederstøtte Heggeli sine organisasjonspsykologer og coacher bistår bedrifter med rådgivning, lederstøtte og coaching, stressmestring, medarbeiderutvikling, kurs og foredrag. Sentralt i arbeidet er å jobbe med tiltaksplaner basert på hvert individs potensial, ambisjoner og utfordringsområder.

Tiltakene uformes på basis av en kartlegging av ressurser, stressfaktorer og ønsker/behov. Ambisjonen er å styrke det som gjør oss tilfreds og gir oss gode følelser på jobb og redusere stressfaktorer.

Sykefraværsoppfølging Det legges vekt på å utvikle et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for tilrettelegging og oppfølging. Sentrale elementer er: gode rutiner og prosedyrer, oppfølgingsplaner og dialogmøter.

www.solaray.no Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo. Tlf. 22 02 65 80. E-post: firmapost@solaray.no

Bidrar Til nOrmal mUSKElFUnKSjOn Solaray magnesium består av magnesium organisk bundet til sitronsyre for best mulig opptak. magnesium bidrar til en normal energiomsetning, til normale ben og tenner samt en normal nerve- og muskelfunksjon.

naTUrliG SOlBrUn Solaray Betakaroten gir en jevnere og dypere brunfarge ved å stimulere dannelsen av pigment i huden. Solaray Betakaroten inneholder unikt Betatene® betakarotenkompleks i en base av urter og olivenolje for forbedret opptak.

Heggeliavisen nr. 2 2013  
Heggeliavisen nr. 2 2013  
Advertisement