Planeringsunderlag Solcell

Page 1

SOLCELL

Planeringsunderlag

1


SMART ENERGI

Planeringsunderlag - Solceller Kundnamn: Adress: Postnr. och ort: E-post: Telefonnummer: Typ av verksamhet: Fastighetsbeteckning: Datum:

Uppgifter om fastigheten där solceller skall placeras Årlig elanvändning:

kWh

Huvudsäkring: A

Nätleverantör: Typ av tak: Lutande

Plant

Fasad

Takkonstruktion Stål Trä Underlag undertak: Takbeklädnad Tegel Cementpanna

Papp

Plast

Plåt

Annat: Takyta 1 bredd

m höjd

m

Takyta 2 bredd

m höjd

m

Taklutning tak 1

°

Taklutningtak 2

°

Takriktning tak 1

° (söder= 180°)

Takriktning tak 2

° (söder= 180°)

Obs! Objekt som takfönster, kupor, skorsten och liknande skall visas på en skiss eller ett eget foto av taket samt markering var och hur du vill placera solcellspanelerna. (Plats för skiss finns på sida 3). Var är elcentralen placerad? Källare Entré Förråd

Garage

Ytterväg

Garage

Ytterväg

Annat: Önskad placering av växelriktaren? Källare Entré Förråd Annat: (Växelriktarens mått varierar , utgå från H64 x B43 x D22 cm. Optimal placering är invid elcentral)

Avstånd mellan solcellspanel-växelriktare (Tänkt längd DC-kabel)

m

Avstånd mellan växelriktare-elcentral (Tänkt längd AC-kabel)

m

Önskas brandmansbrytare DC-sidan?

Ja

Nej

Önskas säkerhetsbrytare AC-sidan?

Ja

Nej

Önskat datum/vecka för installation: Min. ca 4 veckor efter beställning 2

Övriga kommentarer/upplysningar:


Om underlaget skickas in elekroniskt, vänligen bifoga foto/skiss. Annars vänligen använd ytan nedan för skiss och bifoga foto.

3


Tips & Råd Du vet väl om att du kan söka investeringsbidrag eller utnyttja ROT-avdrag? Dock kan bara ett av dem utnyttjas. Beviljas du investeringsbidrag skall därför ROT-avdraget betalas tillbaka. Detta görs enklast via Skatteverkets blankett SKV 4533. Tänk också på att söka investeringsbidraget i god tid då handläggningstiden varierar. Tänk på att informera ditt försäkringsbolag att du installerat solcellspaneler för att få ett så fullgott försäkringsskydd som möjligt. Glöm inte att kontrollera så att dina solcellspaneler inte skuggas av byggnader, träd eller andra hinder på din tomt eller närliggande tomter. Tänk samtidigt på att din anläggning troligtvis kommer att sitta uppe i minst 40 år framöver och att framförallt växtlighet förändras över tid.

Kontakta din lokala Elkedjan-installatör:

4

Idrottsvägen 7 • 334 33 Anderstorp 0371-193 00 • info@elkedjan.se