Solceller

Page 1

Solceller Producera egen el - en lysande idĂŠ!


2

Tyst, ren och oändlig

Rakt ovanför ditt huvud finns en fantastisk energikälla – solen. Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Och gratis. För alla. Solenergin kan utnyttjas av den som vill. Genom att installera solpaneler på taket till din fastighet kan du producera din egen el och minska dina elräkningar – till och med tjäna en slant när du säljer den el du inte använder själv.


ELPRODUCENT

Vi hjälper dig bli din egen elproducent Att satsa på solcellsanläggningar blir allt populärare i Sverige. Såväl privatpersoner som större fastighetsägare och industrier har upptäckt fördelarna. Möjligheten att sänka sin elkostnad är förstås den stora anledningen. Många vill dessutom bidra till bättre miljö och klimat genom att utnyttja en ren och förnybar energikälla.

Och vi på Elkedjan hjälper dig – hela vägen; från planering till fungerande solcellsanläggning. Med Elkedjan får du en stabil och långsiktig partner som finns nära dig även för service och support efter installation. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap om solenergi och erbjuder allt från rådgivning till leverans av ledande produkter och säker installation.

Att producera egen el är mycket enklare än du tror.

Häng med på en strålande idé!

En lönsam affär............................................................................................................................................................................................................................................... 5 Bäst med södertak.......................................................................................................................................................................................................................................6 Statliga bidrag och stöd............................................................................................................................................................................................................................8 Så här fungerar solceller........................................................................................................................................................................................................................9 Solenergi...............................................................................................................................................................................................................................................................11

3


En ren solskenshistoria 4


LÖNSAMT

En lönsam affär Att räkna hem investeringen i en egen solcellsanläggning har blivit betydligt enklare de senaste åren. Dels har kostnaderna för solceller minskat, dels har teknikutvecklingen gjort produkterna bättre och effektivare. Solceller har idag en livslängd på 30–40 år och dessutom högre verkningsgrad än tidigare. Med en återbetalningstid på ca 10–12 år kan du räkna med många år av ren vinst.

Ett räkneexempel: en 15 m2 stor yta av solcellsmoduler (ca 12 moduler) genererar ca 2 800 kWh/år. Ett bra komplement till elen från ditt elbolag.

Du kan dessutom ansöka om statliga bidrag och stöd (se sid 8) när du investerar i en egen solcellsanläggning. Att producera egen el kan även ge skattelättnader – för såväl större fastighetsägare som privatpersoner – och gör att det idag kan vara rentav lönsamt att vara solelsproducent. Sist men inte minst; genom att använda egenproducerad el blir elräkningarna från ditt elbolag lägre. Egenproducerad el som du inte använder kan du sälja vidare till elbolag. Du kan även lagra elen från dina solceller och använda den när solen inte visar sig. Energilagringen kan ske i olika batterilösningar och till en sådan lösning kan du få ett speciellt investeringsstöd (se sid 8).

5


S Ö DA EN R TSAL KU T N I N G A R

Du behöver ett tak... Vi erbjuder färdiga lösningar på solcellsanläggningar och tillsammans kommer vi överens om vilken storlek som passar dina förhållanden. Här är några bra saker att tänka på: Det optimala är att montera solcellsmodulerna på ett södertak. Taket bör ha en lutning på mellan 10 och 50 grader mot horisontalplanet. Solcellsmoduler riktade mot väst och öst fungerar också, men energiutbytet minskar.

6

Effektivast blir det om solcellerna skuggas så lite som möjligt – kolla gärna i förväg hur skuggor från träd, skorstenar, byggnader etc påverkar. Begränsad skugga tidigt och sent på dagen stör inte så mycket. I områden med mycket snö är det bra med en lutning som får snön att glida av. Mängden el som är möjlig att producera beror även på var i landet solcellerna sätts upp. Det är dessutom bra att ha plats för en växelriktare nära anläggningen; på en vind eller liknande.


A N S L U T NSIONLGCAERL L E R

7


BIDRAG

Du kan få bidrag till investeringen Det finns möjlighet att få olika slags statliga stöd och bidrag för den som investerar i förnybar energi. •

Ett stöd gäller installation av solceller. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellsanläggningar. För aktuella krav, maxbelopp och möjligheter till stöd, besök energimyndigheten.se. Du ansöker om stöd hos Länsstyrelsen eller Boverket.

Ett annat stöd handlar om elcertifikat, som gör det mer lönsamt att producera förnybar el. Du som producerar egen el från solceller kan ansöka om elcertifikat som du sedan kan sälja på öppna marknaden. Certifikatet delas ut av staten och du kan få ett certifikat för varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar.

Hos länsstyrelserna kan du även söka stöd till energilagring. Det riktar sig till privatpersoner som vill investera i ett system för lagring av den egenproducerade elen. Kontakta din lokala länsstyrelse för mer information kring aktuella krav, maxbelopp och möjligheter till stöd.

8


SOLCELLER

Så här fungerar solceller När solenergin utnyttjas för produktion av elektricitet används solceller. De består av moduler med tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanligen kisel – allt täckt med glas. När elektroner i halvledarmaterial träffas av dagsljus laddas de med energi, börjar flöda genom materialet och framställa likström.

Likströmmen omvandlas därefter till växelström i en växelriktare så att den kan anslutas till elnätet. Modulerna av solceller är ofta i storleken ca 1 x 1,65 m och kan kopplas ihop till stora enheter för montering på exempelvis hustak.

9


Jo, vi har tillräckligt med sol!

10


SOLENERGI

Det här är solenergi Solenergi är den energi som kommer från solens ljus – en ofantlig, förnybar energikälla som vi blir allt bättre på att utnyttja. Jordklotet nås av kolossala 173 000 terawatt solenergi. Oavbrutet. Det är drygt 10 000 gånger världens sammanlagda energiåtgång på cirka 15 terawatt per år. Trots ett ganska mörkt vinterhalvår har vi i Sverige utmärkta förutsättningar för att utnyttja solenergin. Solinstrålningen är nästan lika hög som i centrala Europa. Och faktum är att solceller har högre effekt

vid lägre temperaturer. Solcellsmodulerna blir inte lika varma här som på sydligare breddgrader och är därför effektiva även i Sverige. Solens energi kan utnyttjas på olika sätt. I en solcellsanläggning omvandlas den till elektricitet i form av likström, som sedan förvandlas till 230 V växelström för elnätet. Beroende på anläggningstyp kan solceller producera mellan 50 och 150 kWh elenergi per m2 och år. Solenergi kan även tas tillvara i en så kallad solfångare för produktion av värme.

11


Så här går du vidare 1.

För att du ska få en prisbild; hör gärna av dig med en offertförfrågan. Vi tar kontakt med dig och tillsammans kommer vi fram till en skräddarsydd lösning som passar ditt tak. Därefter får du en offert med eventuellt ROT-avdrag inräknad.

2.

Vissa kommuner kräver att du söker bygglov. Kolla med din kommun om du behöver bygglov.

3.

Titta igenom och godkänn offerten. Om du har ett solcellsbidrag från länsstyrelsen och vill utnyttja det meddelar du oss. Sen kommer vi överens om när vi ska börja installationen.

4.

Vi monterar solcellsanläggningen på din fastighet.

5. Vid byte av elmätare håller vi kontakten med det aktuella elnätsbolaget.

Art.nr 5299999

6. Klart! Starta din solcellsanläggning för att producera egen energi. Resten är en solskenshistoria…

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Hitta din närmaste installatör på www.elkedjan.se