Laddlösningar

Page 1

LADD Lร SNINGAR -fรถr ett eller flera fordon

1


SMART ENERGI

Elbilar är en del av framtiden Eldrivna fordon blir en allt vanligare syn på våra svenska vägar. I takt med att de stora biltillverkarna släpper nya modeller blir det lättare för oss som konsumenter att hitta en bilmodell som passar våra behov. Politiska beslut som gynnar elbilsägande bidrar också till ökat intresse för att skaffa mer miljöanpassade fordon. Tillväxttakten för elbilar rullande 12 månader är mer än 60%, och trenden ser ut att hålla i sig. Eldrivna fordon är en viktig komponent i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle. Ny teknik kräver nya lösningar. Behovet av bra laddlösningar för elbilar växer i takt med att antalet elbilar blir fler och fler. En modern lösning består av flera olika delar, allt från laddstolpar till olika betal- och debiteringstjänster. Lösningen behöver också säkerställa att det finns tillräckligt med effekt i fastigheten så att laddningen blir så snabb och smidig som möjligt. I denna broschyr beskriver vi hur vi hjälper dig gå från idé till installerad laddlösning.

Energi och effektkartläggning Alla fastigheter har sina egna förutsättningar. För att kunna erbjuda en optimal lösning för just din fastighet genomförs en energi- och effektkartläggning. Kartläggningen är viktig för att kunna se fastighetens förbrukningsmönster. Kartläggningen gör vi enkelt genom att mäta och logga fastighetens energiprofil. Kartläggningen kan även ge rekommendationer kring din servis och elavtal och hur investeringen påverkar driftskostnaden. Resultatet av kartläggningen blir ett beslutsunderlag som bygger på de data som vi samlar in. Med denna information kan vi rekommendera rätt laddlösning för just dig. En laddlösning som täcker dina behov idag och är skalbar för att även möta morgondagens behov. 1212

1212 99

EFFEKT HELG

66

33 99

EFFEKT 33 MÅN-FRE

66

Laddlösning som kan växa En laddlösning är inte en installation som man dimensionerar för att täcka dagens och morgondagens behov från dag 1. Behovet kommer att utvecklas och förändras i takt med att tekniken i bilarna utvecklas. Nya energilösningar och energikällor så som solceller och batterier behöver också hanteras på ett enkelt sätt inom fastigheten. Därför är det viktigt med en laddlösning som kan växa. Laddlösningen som du installerar ska vara skalbar och flexibel, dvs den ska möta dagens behov men också kunna växa och utökas för att möta framtidens behov. I fastigheten kommer det under vissa tider på dygnet att vara hög efterfrågan av energi, andra mindre. Vissa bilar kommer ha ett större laddbehov än andra och ibland måste man prioritera att ge max energi till fastighetens basfunktioner. Det är viktigt att välja ett system som kan hantera dessa variationer och krav.

2

Alla lösningar som vi levererar är skalbara och dimensionerade utifrån effekttillgång och behov. Du kan börja med ett Startpaket som innehåller logik och styrning för ett antal laddpunkter. Allteftersom behovet växer kan du installera fler laddpunkter till befintligt Startpaket. När det är dags att utöka laddinfrastrukturen till en annan del inom fastigheten så kan du enkelt beställa ett nytt Startpaket eller bygga på enligt ovan, allt beroende på vilka förutsättningar som finns. Effektoptimeringen kan du installera redan vid start eller i den takt som du bygger ut laddlösningen. Eventuellt behov av effektoptimering identifierar vi i den kartläggning som sker tidigt i arbetet.


STARTPAKET Elcentral (A1)

Energihub

OPTION

Energimätning Lastbalansering

TILLÄGG Laddbox

Elcentral

Elcentral

Laddbox

Laddbox

Laddbox

Energimätning Lastbalansering

Laddbox

Laddbox

Laddbox

Laddbox

EXPANSION Från startpaket till fullt expanderad laddlösning med energihub

Tjänster som gör det enklare Laddlösningarna blir mer och mer IT-baserade. Genom utveckling av mjukvaran kan man koppla på fler och fler tjänster och lägga till fler funktioner. Detta gör lösningen både flexibel och vara öppen för framtida krav. Här är ett axplock av de tjänster som vi kan erbjuda beroende på vilken lösning du väljer: Effektoptimering och dynamisk lastbalansering: Genom att effektoptimera och lastbalansera lösningen säkerställer vi att vi använder tillgänglig effekt optimal. Vi förser fastigheten med dess grundbehov av energi och fördelar och lastbalanserar tillgänglig effekt till installerade laddpunkter. Mätning och debitering: Genom mätning får du full koll och kontroll på användningen. Med mätningen som underlag kan du även koppla på våra tjänster för debitering av energiuttaget. RFID: Har du behov av att styra och begränsa tillgängligheten av din laddlösning erbjuder vi tjänster med RFID-teknik. Mer RFID kan du också identifiera vem som laddat och hur mycket. Betaltjänster: Vid semipublika laddplatser kring din fastighet, till exempel vid gästparkeringar, kan det vara önskvärt att ta betalt för laddtjänsten. Betalning sker smidigt med kort, app eller Swish. App och molntjänster: I takt med att lösningarna blir mer och mer IT-baserade så ökar också funktionaliteten i app och molntjänster.

Eftermarknad Efter beställning görs installation och överlämning enligt avtal. Har du valt några tilläggstjänster driftsätts även dessa och vi ser till att du kommer igång med din lösning. Din lösning ska fungera i många år och det får aldrig råda brist på reservdelar om olyckan skulle vara framme. Vare sig det gäller eventuella reservdelar eller om du vill expandera din lösning så finns vi här och erbjuder ett komplett eftermarknadsstöd.

Service, underhåll och jour Vi erbjuder service och underhåll av din anläggning under normal arbetstid. För dig som vill ha support oavsett tid på dygnet erbjuder vi även jour dygnet runt, året om i alla väder. Kan vi inte avhjälpa dina problem via telefonsupport åker vi ut på plats för att snabbt få igång din lösning igen. Teckna avtal för en trygg och säker drift av er laddlösning.

3


Elkedjan – en långsiktig partner Elkedjan grundades 1966 och präglas idag av ett personligt och entreprenörsdrivet arbetssätt. Vi är idag Sveriges största och enda rikstäckande kedja för elinstallatörer och arbetar både med proffs- och privatkunder. Elkedjan finns på 180 platser med över 1 500 medarbetare över hela landet. Kedjekontoret med centrallager finns i småländska Anderstorp. Vi har en djup och lång kunskap att leverera både små och stora projekt - allt från mindre villor till stora fastigheter och industrier. Vi erbjuder marknaden ett komplett elgrossistsortiment och paketerade lösningar. Vi erbjuder även tjänster inom analys, konsultation, installation och service.

Lokala relationer Alla medlemsföretag ägs och drivs av lokala entreprenörer som vill utveckla och vårda den lokala marknaden och kunden. Det gör att du som kund alltid kommer i kontakt med ditt lokala installationsföretag. Med hjälp av våra olika kompetenscenters säkerställer vi att vi kan erbjuda rätt kompetens och moderna lösningar. Och självklart samarbetar vi med de bästa leverantörerna på marknaden. Ett samarbete som fokuserar på att tillhandahålla rätt produkter och lösningar.

Så här går det till - steg för steg: INLEDANDE MÖTE

FRAMTAGNING LÖSNINGSFÖRSLAG

LEVERANS

KARTLÄGGNING

PRESENTATION LÖSNINGSFÖRSLAG

START TRYGGHETSAVTAL

ÅTERKOPPLING KARTLÄGGNING

BESTÄLLNING

Kontakta din lokala Elkedjan-installatör:

4

Idrottsvägen 7 • 334 33 Anderstorp 0371-193 00 • info@elkedjan.se