Page 1

ELKAR HEZI HLBHIP

IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

MUNDU GARAIKIDEAREN HISTORIA

ETAPA - MAILA

1 BATX.

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

- Gizarterako eta Herritartasunerako gaitasuna lortu errealitate sozial, egungo eta historikoa ulertuz eta gizartean egoki moldatuz. Baita arazoei modu baketsuan eta demokratikoki aurre egingo dieten herritar bihurtu, betiere nork bere nortasunari eusten diola eta gainerakoena errespetatzen duela. Honen barne, trebetasun sozial hauek lortuz, beste baten lekuan, lepoan, jartzeko gaitasuna izatea; enpatia alegia. Baita arazoei aurre egiteko elkarrizketa eta balioespena nahitaezko bideak direla ulertzea edo beren iritziekin bat ez datozen bestelako iritziak dituzten pertsonak errespetatzea. - Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna barneratu giza jardueraren espazioaren pertzepzio zuzena zein zeharkakoa lortuz, gaitasun geografikoak ikasteak dimentsio horretan eragina duela barneratuz. Baina batez ere, gizakia-ingurunea harremana eta horrek eragiten duen lurralde-antolakuntzaren berri izatea. - Giza eta arte-kulturarako gaitasuna lortu arte-adierazpenak ezagutaraztearekin eta balioestearekin eta horrela pertzepziorako eta sentsibilizaziorako trebetasunak eskuratuz eta kultura-ondarea errespetatuz eta hura zaintzeko interesa sortuz. - Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna barneratu objetibotasunaren eta egokitasunaren irizpideen arabera eta lortzen den informazioa aukeratzeko irizpideak izatea, informazio iturriak ezagutuz eta horiek alderatuz eta informazioa modu kritikoan barneratuz. - Hizkuntza-komunikaziorako hainbat diskurtso mota erabiltzeko trebetasunak lortu (elkarrizketan jarduteko, epai kritiko eta etikoa osatzeko, ideiak sortzeko, ezaguera egituratzeko, diskurtsoari eta ekintza eta eginkizuei berei koherentzia eta kohesioa emateko…). Horrela errealitate soziala deskribatzeko eta aztertzeko gaitasuna lortuz. - Ikasten ikasteko gaitasuna nahitaezkoa suertatuko da ikaskuntza autonomorantz joan behar delako ikaslea, horren bitartez gauza gehiago jakitea, aurretik ikasitakoak berrikustea eta azaleratzen ari diren gizarte- eta kultura-testuinguraketara egokitzea lortuz. Eta honekin batera, aurreko gaitasunetan esanda, pentsamendu erlatiboa landu edo nork bere iritzia osatu. Ondorioz autonomiarako eta ekimen pertsonala izateko gaitasuna lortuz. 2 ORD.

1. ebaluazioa XIX. MENDEA  Antzinako Erregimena  Industria Iraultza. Gizartealdaketak. Langilemugimenduaren sorrera eta garapena. 1. DAENS filma oinarritzat hartuta. 2. Hirigintza prozesuan izandako aldaketak (Donostiako hiria oinarritzat hartuta)  Iraultza liberalak eta nazionalismoa (gure herrian izan duen eragina mugimendu honek)  Bigarren Industria Iraultza eta inperialismoa  Historiako testu iruzkinak  Oraina ulertzea. Ariketa praktikoak  Aukerakoa: nobela baten irakurketa

ORD.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa BI GERREN ARTEAN (1914-1945)  Lehen Mundu gerra  Errusiako Iraultza eta SESB (Gaur egungo herrialde komunisten egoera aztertu)  Gerrarteko arazo ekonomikoak (gaur egungo krisiarekin alderatu)  Totalitarismo faxistaren eta naziaren gorakada  Bigarren Mundu Gerra  Historiako testu iruzkinak  Oraina ulertzea. Ariketa praktikoak  Aukerakoa: nobela baten irakurketa

ORD.

3. ebaluazioa BI BLOKEEN MUNDUA eta MUNDUA GAUR EGUN  Gerra Hotza  Deskolonizazioa eta Hirugarren Mundua  Gaur egungo mundua. (Herrialde islamiarretako iraultzak)  Historiako testu iruzkinak  Oraina ulertzea. Ariketa praktikoak.  Aukerakoa: nobela baten irakurketa


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP FISIKA ETA KIMIKA

ETAPA - MAILA 1

BATXILERGOKO 1. MAILA HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

• • • • • • • •

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna. Zientzietako kontzeptu, lege, teoria eta eredu nagusien erabilpenean sakontzea, edozein testuingurutako gertakariak autonomiaz azaldu ahal izateko. Ikasten ikasteko gaitasuna. Pentsaera logikoan, malgutasun intelektualean eta zehaztasun metodikoan sakontzea. Matematikarako gaitasuna. Problemak ebatzi eta ikerlan txikiak egiteko gaitasunean areagotzea, eguneroko egoerak kritikoki lantzeko zein erabaki arduratsuak hartzeko eta zientzia sormena eta proben bidez egiten dela ohartzean sakontzeko. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Terminologia egokia erabiliz, ahozko eta idatzizko lengoaiak, lengoai grafiko eta algoritmikoa zein hiruen artean dauden harremanak eratuz, egoera zientifikoak ulertu eta adieraztea. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Informazio zientifikoa euskarri eta baliabide desberdinetatik jasotzea, eta informazio hori modu kritiko baten erabiltzea zientziarekin lotutako gai desberdinei buruz zehazki mintzatzeko eta interpretatzeko. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Zientzia etengabe eraikitzen ari den jarduera dela ohartzean sakontzea, kontrako hipotesiak eta teoriak konparatzeko gaitasuna lortzea eta giza ezagupenaren bilakaerari egiten dioten ekarpena balioestea, pentsamolde kritikoa garatzeko eta pertsonen heziketan eta gizartean dituen ondorioak balioesteko. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. Ezaguera zientifikoaren bitartez munduaren ikuskera bat, balio eta jarrera multzo bat garatzea, zientzia ikuspegi arrazional objektiboarekin lotzeaz gain ikuspegi subjektibo eta emozionalarekin lotzeko. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Eguneroko egoeretan zientzia, teknologia, gizarte eta ingurumenaren arteko harremanak analizatzeko, tokiko eta gizadiaren arazoei aurre egiteko eta erabaki arrazoituak hartzeko. EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

2

1. ebaluazioa

ORD.

   

Lan zientifikoaren oinarriak Neurria: magnitudeak, unitateak, erroreak Materiaren izaera Materiaren egitura

2. ebaluazioa

ORD.

  

Formulazio ez-organikoa Karbonoaren kimika Aldaketak prozesu kimikoetan

3. ebaluazioa

ORD.

 

Zenbait higiduren azterketa. Dinamika: momentu lineala, grabitatea, higidura zirkularraren dinamika. Aplikazioak. Energia: motak, kontserbazioa, transferentzia. Termodinamika


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA PROZESUAK

ETAPA - MAILA 1

1 BATX. HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

• • • •

• • • •

2 .

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: Bizitzaren eta jakintzaren askotariko esparruetan norberak modu autonomoan eta ekimenez egokiro jarduteko trebetasuna lortzea. Enpresa-munduan garatzen diren hainbat prozesuetan informazioaren eta komunikazioaren teknologiek erabiltzea. Ikasten ikasteko gaitasuna: Prozedurazko edukien etengabeko garapenari esker, egin behar duenaren plangintza derrigortzen du, modu sistematiko eta zehatzean lan egitera ohituz, lortutako eta sortutako informazioa kudeatuz eta erabakiak hartzen derrigortuz Matematikarako gaitasuna: Zenbait motatako informazioa ekoizteko eta interpretatzeko, errealitatean alderdi kuantitatibo eta espazialen gaineko ezaguera zabaltzeko, eta eguneroko bizitzarekin eta lan-munduarekin zerikusia duten arazoak konpontzeko erabiltzea, adibidez matematika finantzarioko tresnak. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna: Alde batetik merkataritza eta enpresa munduan erabiltzen den hizkuntzan funtsezkoa dena ohiko adierazpenari gehitzea, eta era zehatz eta egokian erabiltzea. Bestetik, bai ahozko eta baita idatzizko komunikazioan adierazten laguntzea eta besteen azalpenak entzunaraztea, ulermena, kritikotasuna eta komunikaziorako trebetasunak hobetze aldera. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Informazioa bilatzea, lortzea, prozesatzea eta komunikatzea , ezaguera bihurtuz, testu prozesadoreak, kalkulu orriak, aurkezpenak , argazkiak, bideoak,.. erabiliz. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Lankidetzan, norberarenak ez bezalako ikuspuntuak onartzen ikastea , nagusiki estrategia pertsonalak erabiltzen direnean irakasgaiaren xedearen alternatibak bilatzeko. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna: Enpresa-kultura jakitea gizateriaren kultura-garapenari egindako ekarpenaz jabetuz. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Norberaren aukeraketak eta planak, bana-banako nahiz taldeko proiektuen barruan, garatzeko beharrezko ekintzak aurrera eramateko ahalmena izatea.

1. ebaluazioa    

Zer da EKITEA? Autoenplegua, enplegua, ekintzailea.. Norberaren eta besteen ezagutza. Taldearen garrantzia STARTinnova programa: o Pertsona ekintzailearen abileziak eta gaitasunak. o EKITEN IKASI: o Bi emakume ekintzaileen esperientzia ezagutu

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA . 2. ebaluazioa . 

STARTinnova programa: o IDEIATIK PROIEKTURA. o CANVAS eredua o Inbertitzailearen ikuspegia o Proeiktuaren garapena o Ekintzaile arrakastatsu baten esperientzia ezagutu o Proiektuaren defentsa

3. ebaluazioa 

SORMENA: ideia bat nola sortu? metodoak

Taldeko lana: Pertsona ekintzaile baten esperientzia gelara ekarri . Taldeko lana: adb: Elkar Hezi eguna antolatu


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP EKONOMIA

ETAPA - MAILA 1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK • •

• • •

• • •

2 .

1 BATX.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna: Ekonomiari orokorrean, eta ekoizpenari, kontsumoari eta prozesu teknologikoei dagokien gertaerak ulertzea eta ondorioak aurreikustea , bizi-baldintzak hobetzen eta iraunarazten aritzeko. Ikasten ikasteko gaitasuna: Azterketa makroekonomikoa egiteko beharrezko informazioa lortzea, adierazten duenaren gakoan murgiltzea, egoera horretarako egon litezkeen erantzunak identifikatzea eta zenbait estrategia erabiliz erabakiak zentzuz eta kritikoki hartzea. Hau dena norberaren ezaguera bihurtzea, norberaren esperientziarekin erlazionatu eta haietan integratzea. Matematikarako gaitasuna: Errealitate makroekonomikoren (kontsumoa, enplegua, hazkundea, inflazioa, BPG, produktibitate, kanpo-merkataritza…) bilakaeraren azterketan behar den informazioa ( eta honetan erabiltzen diren elementu matematikoak), datuak eta argudioak argi eta zehatz interpretatzea eta adierazteko trebetasuna izatea. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Ekonomian erabiltzen den hizkuntzan funtsezkoa dena ohiko adierazpenera eta hori zehatz eta egoki erabiltzea. Baita besteen azalpenak entzutea eta horrekin norberaren ulermena eta espiritu kritikoa garatzea, ahozko eta batez ere idatzizko komunikazio trebetasuna hobetzea ekarriz. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Informazioa bilatzea (euskarri digital edo interneten), lortzea, prozesatzea eta komunikatzea (testu prozesadoreak, kalkulu orriak, aurkezpenak,.. erabiliz) ekonomiak ekartzen dituen problema tipikoak eraginkortasunez ebazteko. Kalkulagailua ere eguneroko arazoen konponbidea errazago lortzeko erabiltzea. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Talde lanean, norberarenak ez bezalako ikuspuntuak onartzen ikasten trebatzea, esaterako honako alderdietan: aldagai ekonomikoak duten funtzionamenduan, gizarteen antolaketan, historian egon diren ekonomia ereduak, agertu diren arazoei eman zaien konponbide ezberdinak… Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. Historian zehar merkatuaren eta diruaren bidez erlazionatzen diren ekonomia unitateak antolatzeko eran sakontzea. Gizarteak nola ekoizten duen, trukeak nola egiten dituen eta ekonomikoki nola hazten den kultura-garapenari egiten dion ekarpenarekin jabetzea. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Ekonomiak planteatzen dituen arazoak konpontzeko plan bat prestatzeko estrategiak bilatzea, erabakiak hartzea, aldizkako ebaluazioa egitea, eta emaitzak baloratzea.

1. ebaluazioa    

Jarduera ekonomikoa eta sistema ekonomikoak. Doktrina ekonomikoak Merkatua: Eskaintza, eskaera, elastikotasuna Merkatu ereduak Burtsa: Astero, taldeka akzioen erosketa eta salmenta, amaieran talde bakoitzaren emaitza kalkulatuz

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa .

. 

  

Ekoizpena eta enpresa: enpresa, ekoizpena, teknología, kostuak, enpresa motak, ekoizkortasuna eta eraginkortasuna Ekoizpen sektoreak, biztanleria eta enplegua. Ekonomiaren finantzaketa: dirua eta bankuak. Finantza sistema Artikuluen bitartez gaur egungo egoeraren azterketa

3. ebaluazioa       

Makroekonomia. Makromagnitudeak Eskari eta eskaintza erantsia Zikloak eta langabezia Sektore publikoa. Moneta politika. Zerga politika. Nazioarteko merkataratza Ordainketa balantza. Globalizazioa eta deslokalizazioaren Taldeka: globalizazioa NDF eta WTO aurkezpenak .


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP MATEMATIKA I

ETAPA - MAILA

1 BATX. HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

 Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna. Ingurua hobeto ezagutu, irudikatu eta zehatzago deskribatzeko pentsamendu matematikoa garatzea. Inguruko fenomenoak erabili, azaldu, aurrikusi eta errealitateko egoerak ikuspegi zientifiko-tekniko batetik behatzeko eta formalizatzeko gaitasuna garatzea. Planoan zein espazioan irudiak mentalki eraikiz eta erabiliz, neurrien bidez inguruko alderdi kuantifikagarriak hautemanez eta aljebraren bitarte gizarte fenomenoen bilakaera aztertzea, interpretatzea eta aurreikustea.  Ikasten ikasteko gaitasuna. Matematikako tresnen oinarrizko ezaguera eta erabilera, historian zehar gero eta konplexuagoak diren egoerei aurre egiteko, sistematizatzeko, jarrera kritikoa izateko eta lanaren emaitzak eraginkortasunez komunikatzeko trebetasuna lantzea.  Matematikarako gaitasuna. Baliabide matematiko ugarien barneratzean baino, gutxienezko beharrezko batzuen erabilera estrategiko, egoki eta taxuetan trebatzea. Eskuratuko dituzten formula, identitate eta algoritmoen artean ezaugarrien antzekotasunak eta desberdintasunak hautematea eta, ondoren,, aukeraketa praktiko eta erabilera egokian trebatzea. Hau guztia eredu bat jarraitzen duten egoeretan eta egoera berrietan aplikatzeko.  Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Matematika-hizkuntzaren funtsari garrantzia emanez, sinbolismo hutsak bere izaera desitxuratu gabe, nork bere adierazpen gaitasuna garatzea, besteek adierazten dutena entzuten ikastea, komunikazio hori zehatza eta eraginkorra izan dadin, bizitzako arlo guztietan eta horrela izaera kritikoa eta komunikaziorako trebetasunak hobetzea. Hizkuntza matematiko unibertsal eta berariazko baten beharra sentitzea eta balioestea.  Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Informazio-eta komunikazio-teknologiak zuzen erabiltzea (kalkulagailua, ordenagailua…) buruzko kalkuluan trebetasuna eta emaitzen egokitasunaren azterketa albora utzi gabe kalkulu astunak, zein prozedura errepikakorrak egiteko, mota guztietako informazioa bilatzeko, hura tratatzeko eta adierazteko, eta baita matematika ikasten laguntzeko ere.  Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Problemen ebazpenerako talde lanean arituz, sormena landuz, norberarena ez den ikuspegia onartuaz eta baloratuaz, norberaren estrategia pertsonalak erabiliz eta egindako akatsak onartuz, gizarteko eta ingurazten duen errealitatea antzematea, deskribatzea, interpretatzea eta iritzi arrazoitua ematea.  Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. Matematika gure kulturaren partetzat hartzea, ikuspuntu historikoa zein egungo gizartearen kultura garapenari egindako ekarpen handiak aztertzeko eta balioesteko aplikatzea. Artelanak eta arte moduak aztertzea eta interpretatzen laguntzea.  Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Problemen ebazpenekin zerikusia duten edukien bitartez lantzen da gaitasun hau. Problemak ebaztean jarrera positiboa izatea eta problemei arrakastaz aurre egiteko norberak dituen ahalmenetan konfiantza izatea, intuizioa erabiliaz, autoestimu maila egokia izateko eta matematikaren alderdi sortzaileez, estrategikoez, arakatzaileez, haztatzaileez, berriztagarriez eta ideia trukatze eta erabilgarriez gozatzea.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD.

1. ebaluazioa  ARITMETIKA  Zenbaki errealak  Zuzen erreala  Zenbaki errealekin eragiketak eta propietateak.  Logaritmoak.  Konbinazio zenbaki eta faktorialei lehen hurbilketa.  ALJEBRA  Honako ekuazio, ekuazio sistema eta inekuazioen ebazpena eta interpretazioa: Errotzaileak dituztenak, esponentzialak eta logaritmikoak.  SEGIDAK: Geometrikoa eta Aritmetikoa

ORD.

2. ebaluazioa  TRIGONOMETRIA  Edozein angeluren arrazoi trigonometriakoak.  Edozein triangeluen ebazpena.  Ekuazio trigonometriakoak. (Aljebra)  Zenbaki konplexuak eta hauekin eragiketak. (Aritmetika)  GEOMETRIA ANALITIKOA  Bektoreak  Zuzenaren ekuazioak  Puntu eta zuzenen arteko posizio erlatiboak eta distantziak.  Planoaren leku geometrikoak. Konikak.

ORD.

3. ebaluazioa  FUNTZIOAK  Funtzio erreal elementalen sailkapena, ezaugarriak eta adierazpen grafikoa.  Funtzioen limiteak.  Funtzioen jarraitasuna eta adar infinituak.  Funtzioen deribatuaren kalkuluan hastapenak eta erabilerak.  Funtzioen adierazpen grafikoak.  Funtzioen integrazioa. Kontzeptua eta erabilerak.  ESTATISTIKA ETA PROBABILITATEA  Banaketa bidimentsionalak. Erregresio zuzena.  Probabilitateen kalkulua.: Laplace


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP INDUSTRIA TEKNOLOGIA I

ETAPA - MAILA 1

1 BATX. HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

 Sistematikoki, konfiantzaz, autonomiaz eta segurtasunez, teknologia jardueratan produktuak analizatzea eta azaltzea zertarako balio duten, nola funtzionatzen duten, nola eraikitzen diren eta ingurumenean dituzten ondorioak.  Makina, instalazio eta prozesu teknologikoetan energi kontsumoa kalkulatzea eta ebaluatzea.  Objektu, sistema edo prozesu teknologikoen ezaugarriak eta proposamenak argitasunez adieraztea, lexikoa, sinbologia eta adierazpide egokiak erabiliz.  Talde lanean problema teknologiko bat ebaztea eta horretarako lege zientifikoak eta arau teknikoak ezartzea.  Problemak ebazteko dokumentu teknikoak, diagramak, eskemak eta terminoak interpretatzea.  Prozesu teknologiko jakinen antolamendua azaldu eta baloratu ikerketa, garapena eta ekonomia.

2 ORD

1. ebaluazioa Teknologiaren prozesua eta produktuak. Produktuen diseinua, merkaturatzea eta komertzioa. Fabrikazio materialak: zura, metalezko materialak, ehunak, plastikoak eta material zeramikoak.

ORD

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa Energia iturriak: energia, lana eta potentzia. Energia iturriak eta kontsumoa. Energia aurrezteko teknikak. Makina eta sistemetako elementuak: artefaktuak, mekanismoak eta motorrak.

ORD

3. ebaluazioa Zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak. Fabrikazio prozedurak: Masa aldatu gabe eta aldatutako konformazio prozesuak (moldeaketa, itxuragabetze plastikoa, itxuragabetze desberdinak, ebaketak, txirbil arroketazko prozesuak, soldadura, etab.)


IKASTETXEAREN IZENA

ELKAR HEZI HLBHIP BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

ARLOA / GAIA

1 BATX.

ETAPA - MAILA 1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK • • • • • • • •

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna. Zientzietako kontzeptu, lege, teoria eta eredu nagusien erabilpenean sakontzea, edozein testuingurutako gertakariak autonomiaz azaldu ahal izateko. Ikasten ikasteko gaitasuna. Pentsaera logikoan, malgutasun intelektualean eta zehaztasun metodikoan sakontzea. Matematikarako gaitasuna. Problemak ebatzi eta ikerlan txikiak egiteko gaitasunean areagotzea, eguneroko egoerak kritikoki lantzeko zein erabaki arduratsuak hartzeko eta zientzia sormena eta proben bidez egiten dela ohartzean sakontzeko. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Terminologia egokia erabiliz, ahozko eta idatzizko lengoaiak, lengoai grafiko eta algoritmikoa zein hiruen artean dauden harremanak eratuz, egoera zientifikoak ulertu eta adieraztea. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Informazio zientifikoa euskarri eta baliabide desberdinetatik jasotzea, eta informazio hori modu kritiko baten erabiltzea zientziarekin lotutako gai desberdinei buruz zehazki mintzatzeko eta interpretatzeko. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Zientzia etengabe eraikitzen ari den jarduera dela ohartzean sakontzea, kontrako hipotesiak eta teoriak konparatzeko gaitasuna lortzea eta giza ezagupenaren bilakaerari egiten dioten ekarpena balioestea, pentsamolde kritikoa garatzeko eta pertsonen heziketan eta gizartean dituen ondorioak balioesteko. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. Ezaguera zientifikoaren bitartez munduaren ikuskera bat, balio eta jarrera multzo bat garatzea, zientzia ikuspegi arrazional objektiboarekin lotzeaz gain ikuspegi subjektibo eta emozionalarekin lotzeko. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Eguneroko egoeretan zientzia, teknologia, gizarte eta ingurumenaren arteko harremanak analizatzeko, tokiko eta gizadiaren arazoei aurre egiteko eta erabaki arrazoituak hartzeko.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

2 ORD.

1, ebaluazioa 1. Geosfera  Lurra eta Lurraren dinamika.  Mineralak eta harriak eratzea  Magmatismoa eta metamorfismoa  Jalkitze-prozesuak

ORD.

2. ebaluazioa 1. Izaki bizidunen ezaugarriak eta sailkapena.  Biziaren sorrera eta antolakuntza  Ehunak  Izaki bizidunen funtzioak 2. Biziaren dibertsitatea: eboluzioa eta sailkapena  Biziaren dibertsitatea eta eboluzioa  Izaki bizidunen sailkapena.

ORD.

3. ebaluazioa 1. Landareen eta animalien bizi funtzioak  Landareak  Animalien nutrizioa  Animalien harremanfuntzioa  Animalien ugalketa


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP MUNDU GARAIKIDERAKO ZIENTZIAK

ETAPA - MAILA 1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK • • • • • • • •

2 ORD.

1 BATX.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna. Zientzietako kontzeptu, lege, teoria eta eredu nagusien erabilpenean sakontzea, edozein testuingurutako gertakariak autonomiaz azaldu ahal izateko. Ikasten ikasteko gaitasuna. Pentsaera logikoan, malgutasun intelektualean eta zehaztasun metodikoan sakontzea. Matematikarako gaitasuna. Problemak ebatzi eta ikerlan txikiak egiteko gaitasunean areagotzea, eguneroko egoerak kritikoki lantzeko zein erabaki arduratsuak hartzeko eta zientzia sormena eta proben bidez egiten dela ohartzean sakontzeko. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Terminologia egokia erabiliz, ahozko eta idatzizko lengoaiak, lengoai grafiko eta algoritmikoa zein hiruen artean dauden harremanak eratuz, egoera zientifikoak ulertu eta adieraztea. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Informazio zientifikoa euskarri eta baliabide desberdinetatik jasotzea, eta informazio hori modu kritiko baten erabiltzea zientziarekin lotutako gai desberdinei buruz zehazki mintzatzeko eta interpretatzeko. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Zientzia etengabe eraikitzen ari den jarduera dela ohartzean sakontzea, kontrako hipotesiak eta teoriak konparatzeko gaitasuna lortzea eta giza ezagupenaren bilakaerari egiten dioten ekarpena balioestea, pentsamolde kritikoa garatzeko eta pertsonen heziketan eta gizartean dituen ondorioak balioesteko. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. Ezaguera zientifikoaren bitartez munduaren ikuskera bat, balio eta jarrera multzo bat garatzea, zientzia ikuspegi arrazional objektiboarekin lotzeaz gain ikuspegi subjektibo eta emozionalarekin lotzeko. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Eguneroko egoeretan zientzia, teknologia, gizarte eta ingurumenaren arteko harremanak analizatzeko, tokiko eta gizadiaren arazoei aurre egiteko eta erabaki arrazoituak hartzeko.

1.ebaluazioa Kontzeptuak 1.- ZIENTZIA ETA GIZARTEA  Zientzia-lana.Hipotesien egiaztapena.  Zientzia-ezagutzaren eraikuntza.  Ikerketa bat burutzeko ezagutzak.  Ikerketa lana burutzea, zientzia eta teknologia oinarritzat hartuz. 2.- KUDEAKETA IRAUNKORRERANTZ  Grapena eta iraunkortasuna  Baliabide naturalak eta mota ezberdinak.  Ingurumenaren gaineko inpaktuak.  Aldaketa Klimatikoa -Zeintzuk dira planetaren tenperatura erregulatzen duten faktoreak? -Aldaketa Klimatikoa gertatzen ari al da? -Iraganean izan al da aldaketa klimatikorik? -Zeintzuk dira eragile nagusiak?

ORD.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa Kontzeptuak 3.- GURE LEKUA UNIBERTSOAN  Unibertsoaren sorrera.  Nola dago antolatuta Unibertsoa?  Unibertsoa higitu egiten da - Grabitate indarra - Zulo beltzak  Big banga eta Unibertsoaren historia  Bizitza estralurtarrik ote dago?

ORD

3. ebaluazioa Kontzeptuak 4.- GEHIAGO BIZI, HOBEKI BIZI  Osasun sistemaren garrantzia.  Gaixotasuna eta gaixotasun motak.  Medikuntza-ikerketaren mugak. 5.-IRAULTZA GENETIKOA  Ingeneritza genetikoaren aplikazioak.  Bioetika.


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP MARRAZKETA TEKNIKOA I

ETAPA - MAILA

1 BATX. HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

1

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Ebazpen grafikoak zehatz eta objetibotasunez adieraztea ahalbideratuko duten trebetasun eta abileziak garatzea; Matematikarako gaitasunari lotuta. Planoak egiteko erabilitako marrazketa teknikoaren errepresentazioaren araudia ezagutzea, hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna landuz., krokis akotatuen bitartez formak ulertuz irudikatzea. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasunean sakondu eta marrazketa teknikoaren oinarriak ezagutzea eta ulertzea benetako gatazka praktikoak gertatzen direnean ebazpen arrazoituak lantzeko bidean sakontzearekin batera. Zientzia-teknologia eta osasun-kulturarako gaitasuna marrazketaren aplikazio zuzenen adibideak emanez.

2 ORD.

1go ebaluazioa EDUKINAK: Geometria launa : Oinarrizko geometria kontzeptuak Poligono erregularrak. Planoko mugimenduak. Ukitzaileak. Potentziari sarrera. Kurba Konikoak. Kurba Teknikoak: Obaloa, oboidea, kiribila eta helizea.

ORD.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2.go ebaluazioa

ORD.

3.go ebaluazioa

EDUKINAK:

EDUKINAK:

GeometrĂ­a ezpazioan: Espazioaren printzipio geometrikoak: - Afinitatea eta homologia. Sistema diedrikoko oinarrizko kontzeptuak. Honen metodoak: -Plano aldaketak -Eraispenak -Biraketak Ebaketak Gorputz trinkoak eta beren eraikuntza.

Perspektiba axonometrikoa, cavaglieri. Normalizazioa: Errotulazioa, eskalak...


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP ATZERRIKO HIZKUNTZA (INGELESA) I

ETAPA - MAILA 1       

2 OR D.

1 BATX. HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

Hizkuntzaren bitartez Gizarteko esparru guztietan eraginkortasunez parte hartzeko gaitasuna garatzea hortaz, hizkuntzakomunikazioaren gaitasuna landuko da. Jakintzagai ezberdinez hitz egiteko, entzuteko, irakurtzeko eta idazteko gaitasunean trebatzea ikasten ikasteko oinarrizko gaitasunean sakonduz. Hizkuntzatrebetasunak eskuratzea gure ekimenak garatzeko eta gure jarduerak arautzeko gero eta modu autonomoagoan hortaz eragin handia dute autonomia izateko eta norberak bere kasa jarduteko gaitasunean. Hainbat komunikazio-beharretan erabiliko den informazioa bilatzeko, aukeratzeko etalantzeko ezagutza eta trebetasunak ematea . informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna sendotzen. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasunean sakontzeko hizkuntza-gaitasun konplexuak garatzea esanahiak negoziatzeko, jarrerak hurbiltzeko eta gatazkak konpontzeko. Literatura-lanak irakurriz, interpretatuz eta balioetsiz —etapa honetako oinarrizko lan-esparrua— landu egiten da giza eta arte kulturarako gaitasuna. Mundua interpretatzea, mezuak aztertzea, gertakari anitzen kausa eta ondorioak modu arrazionalean argudiatzea, eta, ikasgelan,ezagutza-alor ugariri buruzko diskurtso konplexu eta abstraktuak erabiltzea matematikarako nahiz zientzia-, teknologiaeta osasun-kulturarako gaitasunean sakonduz

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 1, ebaluazioa GRAMMAR  Phrasal verbs  Verb collocations  Idioms  British and American English  Gerunds and infinitives  Word formation  Adjective suffixes  Adjective order  Informal punctuation and writing WRITING/READING -A description of a place - A Narrative - An informal letter/e-mail SPEAKING Talking about a picture Talking about a past event Comparing pictures TW: Narrative; a conversation piece

OR D.

2. ebaluazioa GRAMMAR      

Compound adjectives Idioms Connectors of addition Verbs and prepositions Nouns and prepositions Word families

WRITING/READING -a description o fa person: Connectors of additon -For and against essay: Connectors of contrast A film review: Connetors of purpose SPEAKING Describing a person Expressing opinions Making plans TW: Films, description o fa film

OR D.

3. ebaluazioa GRAMMAR Phrasal verbs Collocations Adjectives and prepositions  Word families  Idioms  The structures of WANT WRITING/READING   

- A news Report: connectors of cause and result – an opinion essay: referencing _a Biography SPEAKING Reaching a decision Agreeing and disagreeing Interviewing Tw: social networks


IKASTETXEAREN IZENA

ELKAR HEZI HLBHIP

ARLOA / GAIA

EUSKARA ETA LITERATURA I

ETAPA - MAILA

1 BATX.

1 

   

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK Gizarterako eta Herritartasunerako gaitasuna lortu errealitate sozial, egungo eta historikoa ulertuz eta gizartean egoki moldatuz. Baita arazoei modu baketsuan eta demokratikoki aurre egingo dieten herritar bihurtu, betiere nork bere nortasunari eusten diola eta gainerakoena errespetatzen duela. Honen barne, trebetasun sozial hauek lortuz, beste baten lekuan, lepoan, jartzeko gaitasuna izatea; enpatia alegia. Baita arazoei aurre egiteko elkarrizketa eta balioespena nahitaezko bideak direla ulertzea edo beren iritziekin bat ez datozen bestelako iritziak dituzten pertsonak errespetatzea. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna barneratu giza jardueraren espazioaren pertzepzio zuzena zein zeharkakoa lortuz, gaitasun geografikoak ikasteak dimentsio horretan eragina duela barneratuz. Baina batez ere, gizakia-ingurunea harremana eta horrek eragiten duen lurralde-antolakuntzaren berri izatea. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna lortu arte-adierazpenak ezagutaraztearekin eta balioestearekin eta horrela pertzepziorako eta sentsibilizaziorako trebetasunak eskuratuz eta kultura-ondarea errespetatuz eta hura zaintzeko interesa sortuz. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna barneratu objetibotasunaren eta egokitasunaren irizpideen arabera eta lortzen den informazioa aukeratzeko irizpideak izatea, informazio iturriak ezagutuz eta horiek alderatuz eta informazioa modu kritikoan barneratuz. Hizkuntza-komunikaziorako hainbat diskurtso mota erabiltzeko trebetasunak lortu (elkarrizketan jarduteko, epai kritiko eta etikoa osatzeko, ideiak sortzeko, ezaguera egituratzeko, diskurtsoari eta ekintza eta eginkizunei beren koherentzia eta kohesioa emateko…). Horrela errealitate soziala deskribatzeko eta aztertzeko gaitasuna lortuz.

 2 ORD .

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 1, ebaluazioa

ORD .

2. ebaluazioa Testu motak: administraziokoa, kazetaritzakoa  Ortografia eta arauak.  EGAko azterketarako hainbat argibide---atariko probarako, idatzirako eta ahozkorako jakingarrien trebatzea Ikasleek ebaluazio desberdinetan EGAren antzeko frogatxo bat egingo dute notarako balioa izango duena. Honekin azterketan landuko dituzten ariketen jarraipena ere bermatu nahi da. 

Euskara Eguna-lanaren atal bat egin.  Testu mota desberdinak: Azalpenezko testuak, argudiozko testuak oñatiera azpieuskalkiaren hainbat argibide.  Mendebaldeko euskalkia  Testu iruzkinak.  Ahozko mintzaera.  Ortografia eta arauak. EGAko azterketarako hainbat argibide---atariko probarako, idatzirako eta ahozkorako jakingarrien trebatzea. Ikasleek ebaluazio desberdinetan EGAren antzeko frogatxo bat egingo dute notarako balioa izango duena. Honekin azterketan landuko dituzten ariketen jarraipena ere bermatu nahi da. 

ORD .

3. ebaluazioa  

“Idazleen erresuman barneratuz” . Taldeko lana. EGAren antzeko frogatxo bat egingo dute notarako balioa izango duena. Honekin azterketan landuko dituzten ariketen jarraipena ere bermatu nahi da.


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP GAZTELANIA ETA LITERATURA I

ETAPA - MAILA

1 BATX.

1 HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK  Hizkuntzaren bitartez Gizarteko esparru guztietan eraginkortasunez parte hartzeko gaitasuna garatzea hortaz, hizkuntza-komunikazioaren gaitasuna landuko da.  Jakintzagai ezberdinez hitz egiteko, entzuteko, irakurtzeko eta idazteko gaitasunean trebatzea ikasten ikasteko oinarrizko gaitasunean sakonduz. 

Hizkuntza trebetasunak eskuratzea gure ekimenak garatzeko eta gure jarduerak arautzeko gero eta modu autonomoagoan beraz, eragin handia dute autonomia izateko eta norberak bere kasa jarduteko gaitasunean.  Hainbat komunikazio-beharretan erabiliko den informazioa bilatzeko, aukeratzeko eta lantzeko ezagutza eta trebetasunak ematea . informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna sendotzen. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasunean sakontzeko hizkuntza-gaitasun konplexuak garatzea esanahiak negoziatzeko, jarrerak hurbiltzeko eta gatazkak konpontzeko. 

Literatura-lanak irakurriz, interpretatuz eta balioetsiz —etapa honetako oinarrizko lan-esparrua — landu egiten da giza eta arte kulturarako gaitasuna.

Mundua interpretatzea, mezuak aztertzea, gertakari anitzen kausa eta ondorioak modu arrazionalean argudiatzea, eta, ikasgelan,ezagutza-alor ugariri buruzko diskurtso konplexu eta abstraktuak erabiltzea matematikarako nahiz zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasunean sakonduz.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

2 OR D.

1, ebaluazioa    

 

Literatura: literatur generoak. Testu iruzkina: hizkuntzaren funtzioak, testu motak, esposizio testuen iruzkina. Litaraturaren historia: Erdi Arotik XVIII. mendera arte. Gramatika: hitzen formazioa, hitzen kategoriak, aditz denborak eta bere esanahiak. Ortografia eta arauak. Literatur testu ezberdinen irakurketa eta iruzkina. (Erdi Aroa-XVIII)

OR D.

2. ebaluazioa     

Literatura: XIX. mendeko literatura (1): Erromantizismoa Testu iruzkina: testu literarioak. Gramatika: perpaus bakunak. Ortografia eta arauak. Irakurgaia: “Un viajante“ irakurketa eta liburuaren iruzkina.

OR D.

3. ebaluazioa     

Literatura: XIX. mendeko literatura (2): Errealismoa. Testu iruzkina: argudiozko testuen iruzkina. Gramatika: perpaus koordinatuak eta menpeko perpausak. Ortografia eta arauak. Irakurgaia: literatur obra esanguratsua.


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP GIZARTE ZIENTZIEI APLIKATURIKO MATEMATIKA I

ETAPA - MAILA 1

1 BATX. HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna. Inguruaren ezagueran sakontzea eta zehatzago deskribatu. Ikasten ikasteko gaitasuna. Matematikako tresnen oinarrizko ezaguera eta erabilera egoera konplexuetan aurre egiteko norberak duen gaitasunean sinistea,. Matematikarako gaitasuna. Mota desberdinetako zenbakiak eta eragiketetan sakontzea, askotariko testuinguruak erabiltzea matematika ezaguera berriak osatzeko, kontzeptuak sortzea eta adierazitako ideiak egiaskotasuna ebaluatzea arrazoibideak eratuz; problema batek berekin dituen matematika elementuak identifikatzea ; ondorioak lortu zein erabakiak ziurtasunez hartzea . Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Matematika-hizkuntzaren funtsa ohiko hizkuntzan txertatzea eta zehaztasun egokiz erabiltzea, nork bere adierazpen gaitasuna garatzea eta besteek adierazten dutena entzuten ikastea, horrela izaera kritikoa eta komunikaziorako trebetasunak hobetzea. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Aurrez jakin behar duten tresnen erabileran eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna hobetzea Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Talde lanean arituz norberarena ez den ikuspegia onartuaz, norberaren estrategia pertsonalak eta besteenak balioetsi eta horiekin kritiko izateko gaitasuna garatu. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. Matematika gure kulturaren partetzat hartzea, ikuspuntu historikoa zein egungo gizartearen kultura garapenari egindako ekarpen handiak aztertzeko eta balioesteko aplikatzea. Forma geometrikoak eta haien arteko erlazioak, artelanak eta arte moduak aztertzea eta interpretatzen laguntzea. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Gero eta egoera konplexuagoei aurre egiten ahalegintzea, sistematizazioa, ikuskera kritikoa eta norberaren lana komunikatzeko abilezia garatuz. 2 ORD.        

ORD. 1, ebaluazioa ARITMETIKA ETA ALGEBRA  Zenbaki arrazionalak eta  irrazionalak. Zuzen erreala. Tarteak  Polinomioak. Oinarrizko  eragiketak. Ruffini  Logaritmoak  Edozein mailatako ekuazioen ebazpena Bi ezezagunetako ekuazio sistemen interpretazioa eta ebazpen grafikoa  Ezezagun bat edo biko inekuazio linealen interpretazioa eta ebazpen grafikoa  Merkataritzako aritmetika. Interesak eta maileguen  amortizazioa.. 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD. 2. ebaluazioa FUNTZIOAK ETA GRAFIKAK  Gizarte gertakarien interpretazioa taulen eta grafikoen bidez Funtzio lineala. Interpolazio lineala  Funtzio koadratikoa Funtzioen aldakuntzak Lehenengo eta bigarren mailako  funtzioen ,funtzio alderantziz proportzionalen, funtzio erradikalen eta tarteka definitutako funtzioen, azterketa grafikoa eta analitikoa  Funtzio esponentzialen, logaritmikoen eta periodikoen interpretazioa eta identifikazioa  Funtzioen konposizioa. Alderantzizko funtzioa. Limiteak Limiteen erabilera etentasunak eta adierazpen grafikoetan 

3. ebaluazioa Bataz-besteko aldakuntza tasa. Deribatua puntu batean eta funtzio deribatua. Funtzioen adierazpen grafikoa, limiteak eta deribatuak erabiliz Estatistika: Parametro zentralak. Sakabanatze maila neurtzeko parametroak. Posizio neurriak Banaketa bidimentsionala. Puntu hodeiengintza eta interpretazioa. Korrelazioa. Parametro estatistiko bidimentsionalen kalkulua eta interpretazioa. Erregresio zuzenak. Estimazio estatistikoak. Probabilitatea


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP FILOSOFIA ETA HERRITARTASUNA

ETAPA - MAILA • 1

1 BATX. •

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

Gure arrazoibideak idatziz nahiz ahoz arrazoitzea, beste batzuekin alderatuz, diskurtso pertsonal koherentea osatzeko eta elkarrizketa filosofikoa lantzea, ikuspegi desberdinak modu arrazionalean alderatu eta bateratzeko prozesuaren barruan, errealitateaz dugun ikuspegi berezia osatzeko garaian elkarrizketa erabiltzearren honela hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna garatuz

Filosofia-testuak aztertzea, haien barne-koherentzia eta testuinguru historikoa zein izan zen ulertzeko, bertan agertzen diren arazoak eta proposatutako arrazoibide eta soluzioak identifikatuz, gure ekarpen bereziekin osatutako iruzkin kritikoa egitearren ikasten ikasteko gaitasunean sakonduz. Lan intelektual autonomoa egiteko oinarrizko prozedurak erabiltzea: informazioa bilatu eta aukeratzea iturri idatzi eta digitaletan (Internet); informazio hori alderatu, aztertu, laburtu eta kritikoki ebaluatzea, taldeko eztabaida arrazionalen bidez, arazoak aurkezteko garaian zorroztasun intelektuala bultzatuz, jarduera filosofikoetan eta haietatik sortutako emaitzetan erabiltzearren informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna lantze aldera. Munduko herritarrak garela onartzea, besteen ohiturak eta bizimoduak modu kritikoan errespetatuz, «herritartasuna» eta hari dagozkion eskubideak (denonak baina baztertuta dauden taldeenak bereziki) hedatzen lagundu dezaketen ekintzak proposatuz inguru hurbilean (herrian) nahiz mundu zabalean. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna osatuz Gaur egungo gizarte-aldaketei buruz gogoeta egitea, datu esanguratsuak bilduz eta aztertuz, inguru hurbileko (herriko) nahiz mundu zabaleko gertakariak «irakurtzen» laguntzen duen oinarrizko interpretazio pertsonala egituratzeko. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna sustatzen dugula.

• •

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

2 ORD.

1, ebaluazioa 0.MULTZOA:SARRERA.  Zer da filosofia?  Filosofiaren banaketa.  Filosofiaren historia. Zertarako filosofia?  Filosofia, zientzia eta beste jakintza-eredu batzuk  Mitotik logosera: filosofia presokratikoa.  Munduko filosofiak: Txina,. 1. MULTZOA: DEMOKRAZIA ETA HERRITARTASUNA. • Botere politikoaren jatorria eta zilegitasuna. • Estatu demokratikoaren eta zuzenbide-estatuaren oinarri filosofikoak. • Herritarrak, eskubideberdintasuna eta aniztasuna. Bakoitzaren iritziekiko errespetua eta balorazio kritikoa.Giza eskubideak eta demokrazia. • Estatuak bakea, balio demokratikoak eta giza eskubideak babesteko egiten duenaren zilegitasuna. • Demokrazia mediatikoa eta herritartasun globala.

ORD.

2. ebaluazioa

•2.-MULTZOA:GIZAKIA. PERTSONA ETA GIZARTEA • Dimentsio biologikoa: eboluzioa eta hominizazioa. Gizakien eta animalien jokamoldea. • Dimentsio psikologikoa: hautematea, oroimena, ikaskuntza, afektibitatea. • Dimentsio soziokulturala: gizabanakoa eta izaki soziala. Naturaren eta kulturaren arteko tirabira. • Subjektuak munduarekin duen erlazio sinbolikoa eta hizkuntzaren bidezkoa. • Gizakiaren ikuskera filosofikoak. • Gizakia munduko filosofietan.

3. ebaluazioa

ORD.

•.3.- MULTZOA: FILOSOFIA MORALA ETA POLITIKOA • Ekintza moralaren oinarriak: askatasuna eta erantzukizuna. • Teoria etikoak, gaur egungo gizartearen erronkei erantzuteko: zoriona eta justizia dira erronka horiek. • Erlatibismo morala eta moral unibertsala. • Herritartasunaren eraikuntza filosofikoa: jatorri historikoa eta oinarri filosofikoa. •

Utopiak gaur-egun.


IKASTETXEAREN IZENA

ELKAR HEZI HLBHIP

ARLOA / GAIA

ERLIJIOA

ETAPA - MAILA

BATX. 1

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK 123456-

Iesu-ren pentsamendua eta jarduna interpretatzeko giltzarri nagusiak eskuratzea eta ulertzea. (Ikasten ikasteko gaitasuna; Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna) Iesu-ren aldarrikapenak eta gizarte-egitasmoa ulertzeko eta eguneratzeko ildoak izatea. (Ikasten ikasteko gaitasuna; Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna; Giza eta Arte Kulturako gaitasuna) Iesu-ren pentsamendua eta jarduna dagozkion testuinguruan kokatzeko ardatz nagusiak ezagutzea. (Zientzia, Teknologia eta Osasun Kulturarako gaitasuna; Matematikarako gaitasuna; Giza eta Arte Kulturako gaitasuna) Iesu-ren utopiaren gaineko hausnarketa kritikoa egin ahal izatea. (Ikasten ikasteko gaitasuna; Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna) Mendebaldeko Gizartea eta Kultura nagusiki egituratu dituen gertakaria ezagutzea bere iturrietara joz eta ikertuz. (Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna; Giza eta Arte Kulturako gaitasuna; Ikasten ikasteko gaitasuna; Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna) Lan kooperatiboaren metodologia barneratu eta berau erabiltzeko gaitu, honako prozedura sekuentzia eta ziklo osoa txertaturik, etengabeko joan-etorriekin: informazioa bilatu, eskuratu, interpretatu, aztertu, sailkatu/antolatu, komunikatu. Gainera prozesu osoan zehar auto-ebaluazioa eta elkarrekiko ebaluazioa egiten ikastea. (Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna; Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna; ; Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna; Ikasten ikasteko gaitasuna; Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna)

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

2

1, ebaluazioa

ORD.

 

        

HEMEN aldizkaritik ateratako baliabideak (Joxe Arregi; Bitoriano Gandiaga) erabiliz –ikus IKASTETXEPLUSeko Batxilergoko Erlijioaren GIGan-:  Jainkoa  Heriotza  Bizitzaren zentzua  Erlijioaren izaera Mesianismoa: herri baten askapen-itxaropena eta justizia-bide. Ingurugiro historikoa ekialde hurbilean I. mendean:  Egoera politiko eta militarra.  Egoera erlijiosoa eta bere ondorio politikoak.  Iesu-ren lehenengo jarraitzaileak eta beren elkarteen zabaltzea erromatarren inperioan zehar. Garaiko izatezko botereek eraildako Iesu-ren oroimena eta lehenengo testuen sorrera . Iesu-ren bizi-bidea, giza-abentura eta utopia jasotzen dituzten testuen osatze-prozesua. Gaur egun gure esku ditugun testuak, fidagarriak al dira Iesu, batzuek Kristo deitua, berriona?, nortzuentzat?, zergatik?. Funtsezko lau idazkien eraketa-prozesua. Idazkien izaera: narrazio historiko-teologikoak. o Adibidea: Mt 1-2 (Gabonetako Kontakizunen zentzua folklorismoaz haratago). Idazkien arteko harremana. Idazkiak zelan irakurri gaizki-ulertuak ekiditeko Markos Deunaren araberako Ebanjelioaren irakurtze iruzkindua

ORD.

2. ebaluazioa

ORD.

3. ebaluazioa

Markoren araberako ebanjelioaren irakurketa iruzkindua:

Markoren araberako ebanjelioaren irakurketa iruzkindua:

 Mk 1-14-3,6: • Zatoz nire ondoren • Ez naiz zintzoei dei egitera etorri  MK 3,7-6,6a: • Parabola bidez hitz egiten zien • Denek ez zuten onartu Jesus  Mk 6,6b-8,30: • Jesus, denak asetzen dituen ogia • Mundu guztiarentzat den mahaia

 Mk 8,31-10,52: • Jesusen bidea ikasleen bidea ere bada. • Maisu, ikus zaitzadala berriz ere  MK 11,1-13,37 • Nire etxea otoitzetxe izango da herri guztientzat • Jesusek bezala maitatzera deituak.  Mk 14,1-16,8: • Guztion alde emandako bizia • Mesias gurutziltzatua • Jesus piztuak bizi berria dakarkigu.


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP INFORMATIKA

ETAPA - MAILA 1

1. BATX HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Informatikaren erabiltzaileari dagozkion ardurak, jokaerak eta lanaren antolaketaren ezaugarriak identifikatu eta baloratu. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. Erabilera arduratsua. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna, ezjakintasunaren aurrean jarrera egokiak landuz. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, irtenbideak bilatzeko jarreraz aritu, jarduera desberdineko hutsegite edo gatazka uneetan edota aplikazio informatiko berrien ulermena eta ezagutza lantzerakoan. EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

2 ORD.

1, ebaluazioa Oinarrizko informatika. Oinarrizko ezagutzak: Hardwarea eta softwarea. Freeware edo software askea. Sistema eragilea eta funtzionamendua. Bloga-ikerketa: Ikasle bakoitzaren etorkizuneko beharrei egokituko den softwarea.

ORD.

2. ebaluazioa Animazioa, Banner. Informazio trukaketa P2P eta FTP. Ikasle bakoitzaren etorkizuneko beharrei egokituko den softwarea (Pínnacle, Autocad, irudien tratamendua,...) Irudiaren alorra lantzeko euskarri digitala, formatuak etab… Argazki muntaia, argazkiak zaharberritzea, ilustrazioari aplikazioak…

ORD.

3. ebaluazioa Ikasle bakoitzaren etorkizuneko beharrei egokituko den softwarea (Pínnacle, Autocad, irudien tratamendua,...) bideo ediziorako hastapenak, muntaia, efektuak eta formatu aldatzaileak.


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP GORPUTZ HEZKUNTZA

ETAPA - MAILA 1

1 BATX. HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

1.

Jarduera fisikoen praktika sistematikora egokitzeko behar diren mekanismo fisiologikoak ezagutzea ( 1.,2.eta,5. gaitasunak), praktika hori norberaren garapena bultzatzen eta osasuna eta bizi-kalitatea hobetzen laguntzen duen elementu gisa baloratzea ( 2.,6.,,7. eta 8. gaitasunak) eta norberaren beharrei erantzuten dioten eta aisialdia betetzeko balio duten jarduera fisikoak eta kirol jarduerak planifikatzea eta praktikatzea.( 3. eta 4. gaitasunak)

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

2

1, ebaluazioa

ORD.

• • • • •

ORD.

2. ebaluazioa

ORD.

3. ebaluazioa

BLOG bat egitea: Euskal jolas,joko eta kirolak • Kirol -ebento baten antolakuntza • Kirola, jarduera fisikoa, Kirol publizitatea eta iruzurra (erakustaldi, hitzaldi, jardunaldi, ongizatea eta osasuna Kirol ikuskizunak eta negozioa kanpaina,..) • Gorputz adierazpena Lehen sorospenak • Kirola , ariketa fisikoa eta Kondizio fisikoa : balorazioa aisialdia ( Oñatin eskeintza ) eta hobetzeko programak. • Elikadura eta jarduera fisikoa Proposatzen diren ekintzetan parte hartze aktiboa izatea. Ekintzen aukeraketa eta denboralizazioa egiteko instalazioen erabilgarritasuna eta ikasleen interesak ere kontuan hartuko dira . Multzo hauetako ekintzak egin ahal izango dira: -Bakarkako eta taldekako jolas eta kirol-jarduerak: saskibaloia, futbola,areto futbola,eskubaloia,beisbola,boleibola,errugbia, esku pilota, paleta, frontenisa,squasha,tenisa, badmintona, patinak, , eskalada, herri kirolak, stick jolasak eta disko jolasak -Gorputz adierazpen jarduerak:aerobika,dantza,arnasketa, erlaxazioa,masaia, , yoga eta akrosport-a. -Kanpoko jarduerak:bizikleta,oinezko ibilaldiak,orientazio lasterketa eta kanpoko jolasak -Garapen fisiko-motoreari lotutako jarduerak: beroketak,zirkuituak,ariketak, gimnastika Taldeka,, besteei zuzendutako saio bat prestatu eta gidatuko dute


IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA

ELKAR HEZI HLBHIP PSIKOLOGIA-SOZIOLOGIA

ETAPA - MAILA •

1

BATX. 2 •

Gure arrazoibideak idatziz nahiz ahoz arrazoitzea, beste batzuekin alderatuz, diskurtso pertsonal koherentea osatzeko eta elkarrizketa lantzea, ikuspegi desberdinak modu arrazionalean alderatu eta bateratzeko prozesuaren barruan, errealitateaz dugun ikuspegi berezia osatzeko garaian elkarrizketa erabiltzearren honela hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna garatuz

Psikologia-soziologia testuak aztertzea, haien barne-koherentzia eta testuinguru historikoa zein izan zen ulertzeko, bertan agertzen diren arazoak eta proposatutako arrazoibide eta soluzioak identifikatuz, gure ekarpen bereziekin osatutako iruzkin kritikoa egitearren ikasten ikasteko gaitasunean sakonduz. Lan intelektual autonomoa egiteko oinarrizko prozedurak erabiltzea: informazioa bilatu eta aukeratzea iturri idatzi eta digitaletan (Internet); informazio hori alderatu, aztertu, laburtu eta kritikoki ebaluatzea, taldeko eztabaida arrazionalen bidez, arazoak aurkezteko garaian zorroztasun intelektuala bultzatuz informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna lantze aldera. Munduko herritarrak garela onartzea, besteen ohiturak eta bizimoduak modu kritikoan errespetatuz, «herritartasuna» eta hari dagozkion eskubideak (denonak baina baztertuta dauden taldeenak bereziki) hedatzen lagundu dezaketen ekintzak proposatuz inguru hurbilean (herrian) nahiz mundu zabalean. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna osatuz Gaur egungo gizarte-aldaketei buruz gogoeta egitea, datu esanguratsuak bilduz eta aztertuz, inguru hurbileko (herriko) nahiz mundu zabaleko gertakariak «irakurtzen» laguntzen duen oinarrizko interpretazio pertsonala egituratzeko. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna sustatzen dugula.

• • •

2 ORD.

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

1, ebaluazioa 1.-PSIKOLOGIA DERITZON ZIENTZIA 1.Psikologiaren sorreraren historia laburra. 2.-Psikologia eskolak 3.-Psikologian erabili ohi diren ikerketa metodoak 4.-Psikologiaren ikerketa alorrak. 2.-NAHASTE PSIKOLOGIKOAK 1.-Jokabide anormala 2.-Jokabide anormala azaltzeko hainbat irizpide 3.-Arazo psikologikoen sailkapena 4.-Nahasteak gainditzen laguntzeko tratamenduak.

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 2. ebaluazioa ORD. • 3.-PERTZEPZIOA 1.- Nola hautematen dugu? 2.-Pertzepzioaren patologiak. 3.- Pertzepzioa eta publizitatea. 4.-OROIMENA 1.-Zer da oroimena? 2.-Lehen ikusmoldeak 3.-Informazio-prozesaketaren ikusmoldea. 4.-Ahaztea. 5.-Oroimenaren patologia.

ORD. •

3. ebaluazioa 6.-SOZIOLOGIA DERITZON ZIENTZIA 1.-Zer da Soziologia? 2.-Soziologia psikologiaren eta antropologiaren artean. 3.-Soziologiaren aztergaia eta muga. 4.-Soziologiaren eremua. 5.-Soziologiaren fundatzaileak. 6.-Soziologi ikuspegi nagusiak. 7.-Soziologia eta iritzi arrunta. 8.-Soziologiaren metodologia. 9.-Soziologia zertarako.

5.-ADIMENA 1.-Zer da adimena? 2.- Adimenaren analisi faktoriala 3.- Adimenaren ikusmolde ebolutiboa:J. Piaget. 4.-Adimenaren neurketa. 5.-Herentzia vs. Ingurunea 6.-Adimen-urritasuna. 7.-Adimen-aberastasuna.

7.-SOZIALIZAZIOA, GIZARTE -KONTROLA ETA GIZARTEDESBIDERAKETA 1.-Sozializazioa. 2.-Gizarte-kontrola. 3.-Gizarte-desbideraketa. 8.-GIZARTE-EGITURA ETA GIZARTEALDAKUNTZA 1.-Gizarte-egitura. 2.-Gizarte-mailaketa eta gizartemugikortasuna. 3.-Gizarte-aldakuntza.

Batxi 1 euskaraz  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you