Page 19

bude vás zaujímať V aprílovú sobotu bolo príjemné počasie, no napriek tomu sa niektorí naši obchodníci dobrovoľne rozhodli stráviť ju prácou – hneď ráno nasadli do áut a "rozbehli" sa za svojimi klientami, ktorí nielen, že prestali splácať svoje pôžičky, ale navyše prestali s našou spoločnosťou komunikovať, čo je ten najhorší spôsob, akým riešiť problém, ktorý u nich nastal. Nielen z našich predošlých článkov, ale aj z vyjadrení právnikov a finančných odborníkov v iných médiách už isto viete, že nech sú dôvody neschopnosti splácať svoje záväzky akékoľvek, prvoradá by mala byť snaha komunikovať aj zo strany klienta, ako vzniknutý problém riešiť. Každé odďalovanie problému znamená jeho ďalšie prehlbovanie! Nám potom nezostáva nič iné, ako hľadať iné cesty, ktorými sa budeme domáhať vráteniu našich zverených finančných prostriedkov. Aj keď navštívime klientov v ich domovoch, stále sa usilujeme o ústretovosť a zdôrazňujeme, že akákoľvek snaha o zníženie dlhu môže pomôcť nielen riešiť problém, ale aj upraviť si náš obraz o klientovi-dlžníkovi, čo takisto môže mať vplyv pri ďalšej komunikácii. Naši obchodníci z celého Slovenska navštívili niekoľko tisíc klientov počas jediného dňa! Tým, ktorých sme doma zastihli, sme vysvetlili ich situáciu a s vačšinou sme sa aj dohodli, čo nás povzbudilo, aby sme v podobných aktivitách pokračovali aj naďalej v duchu známeho "Keď nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hore." * voláte v cene miestneho hovoru

0850 111 155*

... aby sme im pripomenuli, že zabudli splácať. Tak už to raz chodí – keď ľudia potrebujú peniaze, obrátia sa na nás a my im s dôverou peniaze požičiame. Ale požičať si znamená záväzok peniaze vrátiť, a na to niektorí naši klienti, žiaľ, zabúdajú.

Opýtajte sa na váš úver na

Po roku sme opäť navštívili klientov

19

Sprievodca svetom pôžičiek 2/2012  

O pozickach

Advertisement