Page 11

poradňa 0850 111 155* Opýtajte sa na váš úver na

Rovnako je to aj so záväzkami. Keď si ich plníme zodpovedne a včas, prípadné výkyvy dokážeme riešiť. Ak sme však ľahostajní, utekáme pred zodpovednosťou, alebo si nechávame všetko na poslednú chvíľu, pravdepoPoučiť sa z dobnosť problému je zaručená. Zatváranie očí pred realitou cudzích chýb je (problémom) ešte nikomu nepovždy ľahšie ako mohlo – práve naopak. Ak vznikz tých vlastných ne problém, treba ho hneď riešiť. Nielen preto, že malý problém môže prerásť do väčšieho, ale hlavne preto, že ak o probléme povieme naším blízkym či niekomu, kto nám s ním dokáže pomôcť, uľaví sa nám. Ak si chceme zobrať pôžičku, musíme si vopred premyslieť, z čoho ju budeme splácať. Ak už máme problém so splácaním, nesmieme pred ním zatvárať oči – sám sa totiž nevyrieši! Musíme okamžite kontaktovať pracovníka obchodnej služby a spolu s ním riešiť nový splátkový kalendár, alebo nájsť iné vhodné riešenie. Nikto nie je dokonalý, ale poučiť sa z cudzích chýb je vždy ľahšie ako z tých vlastných... Sprievodca svetom pôžičiek spoločnosti Pohotovosť, s.r.o. vychádza štvrťročne, číslo 2/2012, ročník 9, Dátum vydania: 24.5.2012

Vydavateľ: pohotovosť, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava IČO: 35 807 598 Šéfredaktor: MgArt. Michal Hatina e-mail: hatina@hrguru.cz Redakčný tím: Mgr. Bronislava Kreiselová Mgr. Vladimír Šimončič

Grafické spracovanie: Vladimír Šimončič e-mail: simoncic@pohotovost.sk Foto: sxc.hu a archív redakcie Príjem inzercie: Na adrese vydavateľa. Redakčná rada: Jaroslav Fuchs, Michal Hatina

Spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o. za chyby tlače nezodpovedá. ISSN: 1336-2046

Evidenčné číslo: EV 3704/09

nepredajné

Zavolajte na 0850 111 155* * voláte v cene miestneho hovoru

11

Sprievodca svetom pôžičiek 2/2012  

O pozickach