Talent team flyer

Page 1

eliteSilkeborg samler byens største talenter og giver dem de bedste rammer for at udvikle sig inden for sin idrÌtsgren, deltage i konkurrence pü nationalt og internationalt niveau og samtidig fü en kvalitetssikret afgangseksamen og ungdomsuddannelse sammen med talenter fra andre sportsgrene


Talent Team Velkommen som ny elev på Talent Team. I denne folder har vi samlet de vigtigste informationer om din nye træningshverdag i fællesskab mellem Talent Team og eliteSilkeborg.

Formålet med Talent Team har alle årene været at fremme talentudviklingen og få flere lokale unge til at opnå succes i ungdomsrækkerne.

På Talent Team bliver din hverdag bygget op omkring både træning i din sport, fysisk træning og selvfølgelig almen klasseundervisning. eliteSilkeborg har ansvaret for det sportslige niveau i sportsklasserne og står også for det særlige indhold i den fælles idrætsundervisning mandag morgen for eleverne på tværs af de mange idrætsgrene.

Som elev på Talent Team får du adgang til hele eliteSilkeborgs supportpakke for ungdomstalenter, som blandt andet omfatter genoptræning, kostvejledning, fysisk træning, henvisning til behandling for skader samt meget mere.

På Talent Team kommer du igennem en 3-årig plan frem mod en mulig idrætseksamen med en særlig vinkel på eliteidræt.

Kombinationen af skole og idræt opleves meget motiverende for eleverne, og trivslen er høj i idrætsklasserne. Det er på Talent Team fuldt legitimt at bruge meget tid på sin sport, hvor det i nogle folkeskoleklasser kan være svært for især klassekammeraterne at forstå, hvorfor man går så meget op i sin sport og ikke kan være med til alt det sociale.


Idrætsklasser på Sølystskolen og Langsøskolen Det er på Talent Team eliteSilkeborg, som indgår aftaler med de enkelte klubber og opstiller krav i forhold til Talent Team.

En af de klare fordele ved at være udøver på Talent Team er, at det er de samme trænere, som du kender fra din klub, der også står for morgentræningen i skoletiden, ligesom flere af dem også er ansat til at undervise på Talent Team.

Det giver en enorm kvalitet og helhed omkring idrætseleverne og er med til at skabe en god hverdag for dig som elev i idrætsklasserne.

Karaktererne hos Talent Teams afgangselever er på højde med de bedste skoler i Silkeborg Kommune, og set i lyset af, hvor meget tid Talent Teameleverne bruger på sin idræt, er det en flot bedrift. En af grundene til dette er, at eleverne påvirker hinanden positivt med deres konkurrencementalitet.

Sund skolemad til de lange dage
 For at give eleverne de bedste rammer for at udfolde deres talent er der oprettet en obligatorisk madordning, hvor der serveres frokost samt en række mellemmåltider til de lange dage, som den seneste skole reform har medført.

Idrætsgrene på Talent Team 2016/2017 • Håndbold

• Fodbold

• Kajak

• Gymnastik

• Motorsport

• Svømning

• Bordtennis

• Ridning

• Tennis

• Gocart


Supportfunktioner gennem eliteSilkeborg Når et ungt talent ønsker at forfølge drømmen om at slå igennem på eliteniveau kræver det ofte store resourcer, både fra udøveren selv men også forældre, trænere, ledere og mange andre med tilknytning til den unge og kan være en stor opgave både tidsmæssigt og økonomisk.

eliteSilkeborg tilbyder derfor supportfunktioner i form af kurser, inspiration og arrangementer (udøvere, trænere/klubber, forældre), skemalagte konsultationer eller træninger, individuelle forløb samt en række tilbud til klubberne.

eliteSilkeborg har i samarbejde med Silkeborg Business College og Team Danmark skabt et trænings- og supportcenter, som skaber perfekte rammer for, at den enkelte udøver kan tilpasse og målrette sin træning specifikt til sin idrætsgren og sine målsætninger. Lokalerne på Silkeborg Business College giver mulighed for forskellige former for holdtræning, styrke- og stabilitetstræning samt genoptræning. Herudover er et af lokalerne indrettet med et integreret undervisningsmiljø. Træningslokalet benyttes af både eliteSilkeborg, samarbejdsklubberne, uddannelsesstederne til diverse træningstilbud samt idrætsundervisning.

Fysioterapeuter til TopTalenterne
 eliteSilkeborg har ansat et team af fysioterapeuter, ledt af Thomas Hjort, som er ansvarlig for sundhed og træning. Fysioterapeuternes kontor og behandlingsrum ligger også i trænings- og supportcentret, hvor talenterne løbende tilses og vejledes i skadesforebyggende træning.

Fysioterapeuterne er fast tilknyttet Talent Team og eliteAkademiet, hvor han sammen med resten af det fysiske team bidrager med fysisk træning og vejledning i den almene idrætsundervisning, ligesom det er fysioterapeuterne, der sammen med klubbernes egne trænere underviser i et bredt udvalg af holdtræninger. I tilfælde af sportsskader hos talenterne er det fysioterapeuterne, der har ansvaret for, at der bliver igangsat undersøgelse og behandling, så de skadede udøvere hurtigt er på benene igen.

Igennem eliteSilkeborg sørger fysioterapeuterne blandt andet for kontakt og henvisning til behandling på Idrætsklinikken på Regionshospitalet i Silkeborg eller hos en kiropraktor.


Supportfunktioner gennem eliteSilkeborg

Sportsernæring 
 eliteSilkeborgs talenter og forældre tilbydes ved eliteSilkeborgs sportsdiætist Heidi Simonsen information om kost og væskes betydning for træning og konkurrence. Information tilbydes gennem Team Danmarks basalkurser, kostworkshops samt vejledning individuelt og i grupper.

Vi oplever hos eliteSilkeborg, at sportsernæring er et område, som med nogen indsats kan medføre stor gevinst for idrætstalenter og -miljøer.

Eksempelvis kan en kostvejledning omhandle optimering af dagens måltidsfordeling og indhold, muskelopbygningsfasen eller vægtreduktion.

Mentaltræning
 Som sportstalent vil du ofte møde et eller flere bump på vejen mod at blive eliteudøver. Disse bump kan tage lang tid at bearbejde og overvinde. Derfor tilbyder eliteSilkeborg mulighed for at tage en snak med mentaltræner Jane Meyer-Zeuthen, som allerede har hjulpet mange talenter med eksempelvis at få hverdagen til at falde i hak med ambitionerne og presset fra dem selv om at opnå flotte resultater.

eliteSilkeborg tilbyder ligeledes forældrekurser, mentaltræning for trænere samt kurser for udøvere for at hjælpe i udviklingen i idrætsmiljøer og hos hver enkelt udøver.


Behandling af sportsskader Professionel behandling af sportsskader
 eliteSilkeborgs fysioterapeuter har gennem de seneste år hjulpet en stor gruppe idrætstalenter tilbage fra mange forskellige skader. En af dem er landsholdsgymnast Alberte Nørgaard, som en dag efter træning mærke-de, at hendes ene sædemuskel gjorde ondt. Sammen med sine forældre forsøgte hun selv at lindre smerten ved hjælp af blandt andet is, varme, udstrækning og massage, men efter 14 dage med tiltagende smerter, der nu strålede ned i benene på den unge gymnast, tog familien kontakt til eS.

- Vi fik en rigtig god velkomst, og Alberte følte sig tryg. Thomas (Hjort fysioterapeut, red.) kunne hurtigt mærke, at Alberte skulle tilses af en kiropraktor, da han mente, at der sad noget i klemme. Allerde næste dag var vi ved kiropraktor, som på røntgen-billedet kunne konstatere en skoliose samt kileformede ryghvirvler. Da vi tog derfra, var der panik i Alberte, da hun skulle til VM blot tre uger senere og selvfølgelig var nervøs for, om det kunne lade sig gøre, fortæller Albertes mor Dorthe Nørgaard.

eliteSilkeborg ringede til Idrætsklinikken på Silkeborg Sygehus, hvor Alberte fik en tid allerede næste dag. Her blev hun tilset af en rygspecialist, og det blev muligt at tage med til VM. Der bliver fortsat holdt øje med skoliosen, og Alberte får nu den rette behandling, så hun kan fortsætte på eliteplan.

- Vi er dybt taknemmelig for den hurtige og effektive behandling, som vi har fået igennem Thomas Hjort og eliteSilkeborg, fortæller Dorthe Nørgaard.

Alberte Nørgaard går i 7. klasse på Talent Team, som hun har valgt på grund af den gode elitestruktur og muligheden for at kunne udvikle sig mentalt, fysisk, fagligt og socialt sammen med andre elever med den samme tilgang til skole og idræt som hende selv. Hun er omgivet af professionelle behandlere, trænere og lærere og får den optimale undervisning i skolen og til træning.

- Jeg synes, det er fedt, at der er forståelse fra klassekammerater og lærere for, at træningen bliver prioriteret højt på Talent Team, og at man derfor ofte går glip af f.eks. en fødselsdag hos en skolekammerat, siger Alberte Nørgaard.


eliteSilkeborg Sport og Uddannelse eliteSilkeborg tilbyder i samarbejde med flere af byens skoler, ungdomsuddannelser og sportsklubber en målrettet og kvalitetssikret talentuddannelse allerede fra 7. klasse og indtil afsluttet eksamen fra en af byens ungdomsuddannelser.

Første led i talentuddannelsen er 7.-9. klasse på Talent Team, hvor unge idrætstalenter går i klasse med andre udøvere med et særligt talent. Talent Team tilbydes på Sølystskolen og Langsøskolen i Silkeborg.

Herefter danner eliteAkademiet rammen om resten af talentuddannelsen.

eliteAkademiet dækker over alle ungdomsuddannelser i Silkeborg. Alle ungdomsuddannelser kan kombineres med sport på eliteAkademiet. Kontakt eliteSilkeborg for at høre om specifikke muligheder for den enkelte uddannelse

- 10. klasse på enten: - Silkeborg Efterskole

- Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole

- Silkeborg Ungdomsskole

- Ungdomsuddannelse sammen med ambitiøse idrætstalenter, som byens klubber og eliteSilkeborg ser et potentiale i, i forhold til at udvikle talentet til at kunne lykkes med deres sport på seniorniveau:

Akademiet tilbyder sportsklasser på:

- Silkeborg Business College (HHX og EUX)

- Silkeborg Gymnasium

Akademiet kan skræddersy et kombineret sport- og uddannelsesforløb på:

- Erhvervsuddannelse (SOSU og Teknisk Skole)

- HF

Fælles for alle trin lige fra Talent Team til en ungdomsuddannelse på eliteAkademiet er, at eleverne året rundt har træning lagt ind i skoleskemaet, så de mange træningspas såvel i vand som på land bliver fordelt over hele dagen, ligesom det også sikres, at udøverne bliver korrekt vejledt i forhold til blandt andet styrketræning, mental træning og sportsernæring.

Som elev på Talent Team og eliteAkademiet får man automatisk adgang til eliteSilkeborgs aktiviteter og faciliteter, herunder træningscenter, tilknyttet fysioterapeut, vejledning om mental træning og sportsernæring samt et stærkt behandlernetværk.


VELKOMMEN TIL ALLE NYE ELEVER PÅ TALENT TEAM

VI GLÆDER OS TIL AT HJÆLPE JER VIDERE MOD DRØMMEN SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING ●

Garanteret undersøgelse og

SUPPORT PLUS diagnose inden for 10 hverdage ●

● ●

● ●● ●● ●● ●● ●

● ●● ●

Garanteret undersøgelse og Hospitalsbehandling inden for 10 diagnose inden for 10 hverdage hverdage efter diagnose samt Hospitalsbehandling inden for 10 modtagelse af evt. journaler hverdage efter diagnose samt Fysioterapi modtagelse af evt. journaler Kiropraktorbehandling Fysioterapi Psykologbehandling Kiropraktorbehandling Transportudgifter Psykologbehandling Medicin efter dækningsberettiget Transportudgifter operation Medicin efter dækningsberettiget operation Transportudgifter Transportudgifter Genoptræning, hjemmesygeplejerske ogGenoptræning, hjemmeservicehjemmesygeplejerske og hjemmeservice

Bliv behandlet forsikret gennem eS: eS:
 Bliv gennem formular på: BlivUdfyld forsikret gennem eS:

1.

1.elitesilkeborg.dk/supportfunktioner/support-plus/ Første konsultation gratis 1. Udfyld formular på: for planog toptalenter
 2. Modtag begæring fra Certus elitesilkeborg.dk/supportfunktioner/support-plus/ 2.3.2. Gratis genoptræningshold Modtag begæring fraaftale Certus Underskriv og betal for planog toptalenter
 3. Underskriv og betal aftale 3. Egenbetaling ved længerevarende forløb