Page 1

‫כ"ק האדמו"ר מסלונים לאחר מאסר חסידיו‬

‫מאות אלפים בראשות גדולי ישראל ליוו את הורי התלמידות לכלא‬

‫בני ברק‬ ‫בירושלים‬

‫באלעד‬

‫אזור הדרום‬

‫מפ‬ ‫ג‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ה'‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫ש"ע‬

‫מ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫מיו רה‬ ‫לרגל חדת‬


‫בני ברק‬ ‫ירושלים‬

‫אלעד‬

‫יו"ר ההנהלה‪ :‬אריאל קוניק‬ ‫עורך ראשי‪ :‬אבי רוזן‬ ‫עורך משנה‪ :‬ינון פלח‬

‫צילומים‪ :‬בועז בן ארי‪ ,‬עוזי ברק‪ ,‬יעקב‬ ‫כהן‪ ,‬מאיר אלפסי‪ ,‬יצחק לב ארי‪ ,‬משה‬ ‫גולדשטיין‪ ,‬חדשות ‪ ,24‬מוישי בלום‪ ,‬ישראל‬ ‫גולדשטיין‪ ,‬אלי סגל‬ ‫סמנכ"ל שיווק ומכירות‪ :‬אבי בנטוב‬ ‫מנהל השבוע בירושלים‪ :‬דודי מרדר‬ ‫מנהל השבוע בפ"ת‪ :‬מאיר מרק‬ ‫מנהל השבוע בחולון בת‪-‬ים‪ :‬מוטי בוסקילה‬ ‫מנהל לקוחות אסטרטגיים‪ :‬אלירן שלום‬ ‫מחלקת מכירות‪:‬‬ ‫רועי שמש‪ ,‬אבי אזרד‪ ,‬אוריאל גובי‪,‬‬ ‫ברכי שפיצר‪ ,‬ליאת אלקווה‬ ‫מנהל לוח מזל וברכה‪ :‬יאיר קורנפלד‬ ‫ניהול הפקה‪ :‬דוד טויטו‬ ‫מזכירת מערכת‪ :‬ריקי אהרן‬ ‫גרפיקה‪ :‬חגית וינגרטן‪ ,‬גילי כהן‪,‬‬ ‫מינדי כץ‪ ,‬נחמי שינלזון‪ ,‬אתי כץ‬ ‫מו"ל‪ :‬קו עיתונות דתית בע"מ‬ ‫הדפסה‪ :‬לוין‪-‬אפשטיין‬ ‫המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות‬ ‫פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת‪.‬ד‪2106 .‬‬

‫‪0‬‬

‫משרדים ראשיים‪:‬‬ ‫דרך בן גוריון ‪ 19‬ב"ב ת‪.‬ד‪2106 .‬‬ ‫טל‪ 03-5796643 :‬פקס‪03-5796645 :‬‬

‫‪0‬‬

‫משרדים בירושלים‪:‬‬ ‫בית הדפוס ‪ 11‬ירושלים‬ ‫טל‪ 02-5385353 :‬פקס‪02-5385352 :‬‬

‫‪Office@kav-itonut.co.il‬‬

‫‪jerusalem@kav-itonut.co.il‬‬

‫משרדים בבית שמש‪:‬‬ ‫רח' נהר הירדן ‪ ,84‬טל‪02-9924666 :‬‬ ‫‪beitshemesh@kav-itonut.co.il‬‬

‫‪0‬‬

‫משרדים בפתח תקוה‪:‬‬ ‫רח' וולפסון ‪12‬‬ ‫ת‪.‬ד‪ 8258 .‬פ"ת‬ ‫טל‪ 03-9199800 :‬פקס‪03-9199804 :‬‬

‫‪0‬‬

‫משרדים בבת‪-‬ים‪:‬‬ ‫רח' הרצל ‪ 62‬בת‪-‬ים‬ ‫טל'‪ 03-5063060 :‬פקס‪03-5063070 :‬‬

‫‪0‬‬

‫משרדים ברחובות‪:‬‬ ‫גוש עציון ‪ 19‬רחובות‬ ‫טל‪ 08-9456742 .‬פקס‪08-9456750 :‬‬

‫‪p.tikva@kav-itonut.co.il‬‬

‫‪batyam@kav-itonut.co.il‬‬

‫‪rechovot@kav-itonut.co.il‬‬

‫רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי‬

‫בפתח תקוה‬

‫בני ברק‬ ‫ברחובות‬

‫אזור הצפון‬

‫מזל‬

‫‪122‬‬

‫וברכה‬

‫"פנו דרך לאסירי ציון"‪ ,‬זעק המנחה בתום אחת‬ ‫יו"ר ההנהלה‪ :‬אריאל קוניק‬ ‫עורך ראשי‪ :‬אבי רוזן‬

‫יו"ר ההנהלה‪ :‬אריאל קוניק‬ ‫עורך ראשי‪ :‬אבי רוזן‬

‫יו"ר ההנהלה‪ :‬אריאל‬ ‫עורך ראשי‪ :‬אבי ר‬

‫עין במר בו‬ ‫עורך משנה‪ :‬ינון פלח‬

‫כתבים ומשתתפים‪:‬‬ ‫אבי בלום‪ ,‬שלמה קוק‪ ,‬חנני בלייך‪ ,‬משה‬ ‫גלסנר‪ ,‬דודי אופק‪ ,‬עוזי ברק‪,‬‬ ‫יאיר פלד‪ ,‬מנחם ברייער‪ ,‬דוד ביטון‬

‫חולון‬

‫בית שמש‬

‫עורך השבוע בירושלים‪ :‬שלמה קוק‬

‫כתבים ומשתתפים‪:‬‬ ‫אבי בלום‪ ,‬דודי אופק‪ ,‬עוזי ברק‪ ,‬חיים‬ ‫מרגליות‪ ,‬מיכאל בן פורת‪ ,‬דבורה רוזן‪ ,‬חברון‬ ‫גרנביץ'‪ ,‬גבריאל בלוך‪ ,‬תמי שלום‪ ,‬יאיר פלד‪,‬‬ ‫יצחק מור‪ ,‬מנחם ברייער‪ ,‬דוד ביטון‬ ‫צרכנות ומשפחה‪ :‬מלי אברהם‬

‫צלמי מערכת‪ :‬עוזי ברק‪ ,‬יוסי שחר‪,‬‬ ‫אליהו קובין‪ ,‬פוטו ציון‬

‫עורך משנה‪ :‬ינון פלח‬

‫עורך השבוע בבית שמש‪:‬‬

‫כתבים ומשתתפים‪:‬‬ ‫אבי בלום‪ ,‬עוזי ברק‪ ,‬שלמה קוק‪,‬‬ ‫דודי אופק‪ ,‬מאיר בראל‪ ,‬רחמים חיימוב‬ ‫צרכנות ומשפחה‪ :‬מלי אברהם‬

‫צלמי מערכת‪ :‬עוזי ברק‪ ,‬יוסי שחר‪,‬‬ ‫אליהו קובין‪ ,‬פוטו ציון‬

‫סמנכ"ל שיווק ומכירות‪ :‬אבי בנטוב‬ ‫מאסירי‬ ‫שנמצא כאן הוא חלק‬ ‫יהודיאבי בנטוב‬ ‫"כלשיווק ומכירות‪:‬‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫מנהל השבוע בחולון בת‪-‬ים‪ :‬מוטי בוסקילה‬ ‫מרדר הגר"י אפרתי ‪‬‬ ‫זעק‬ ‫עמנואל"‪,‬‬ ‫מרדר על‬ ‫"נקבל‬ ‫בירושלים‪ :‬דודי‬ ‫מנהל השבוע‬ ‫מנהל השבוע בירושלים‪ :‬דודי‬ ‫עולמאיר מרק‬ ‫השבוע בפ"ת‪:‬‬ ‫מנהל‬ ‫המקובלמרקהגר"ד‬ ‫מלכות שמים"‪ ,‬קרא‬ ‫עצמנו‬ ‫מנהל השבוע בפ"ת‪ :‬מאיר‬ ‫מנהל השבוע בחולון בת‪-‬ים‪ :‬מוטי בוסקילה‬ ‫שלום לא‬ ‫לכלא‪,‬‬ ‫וגאהלקוחותנצעד‬ ‫אסטרטגיים‪ :‬אלירן‬ ‫בצרי ‪" ‬בראש מורם מנהל‬ ‫אלירן שלום‬ ‫אסטרטגיים‪:‬‬ ‫מנהל לקוחות‬ ‫אלמליח חד'‬ ‫פשרה"‪ ,‬זעק משה‬ ‫בשום‬ ‫נתפשר‬ ‫מחלקת מכירות‪:‬‬ ‫מחלקת‬ ‫אזרד‪ ,‬אוריאל‬ ‫מכירות‪:‬ואפילו העיתונאירועי שמש‪ ,‬אבי‬ ‫שבאגובי‪,‬לסקר‬ ‫החילוני‬ ‫‪‬אוריאל גובי‪,‬‬ ‫ההוריםאזרד‪,‬‬ ‫רועי שמש‪ ,‬אבי‬ ‫ברכי שפיצר‪ ,‬ליאת אלקווה‬ ‫אלקווה‬ ‫ליאת‬ ‫שפיצר‪,‬‬ ‫ברכי‬ ‫כאילו יש‬ ‫נראהיאיר קורנפלד‬ ‫היהמזל וברכה‪:‬‬ ‫השתכנע‪" :‬מבחוץ זה אכןמנהל לוח‬ ‫מנהל לוח מזל וברכה‪ :‬יאיר קורנפלד‬ ‫טויטו ההבדל‬ ‫שביארודודאת‬ ‫אפליה‪ ,‬אבל אחרי ההסברים ניהול הפקה‪:‬‬ ‫ניהול הפקה‪ :‬דוד טויטו‬ ‫מזכירת מערכת‪ :‬ריקי‬ ‫הבנתיאהרןאת זה"‬ ‫עדתי לדתי ‪ -‬גם אני‬ ‫בין חילוק‬ ‫מזכירת מערכת‪ :‬ריקי אהרן‬ ‫מינדי כץ‪,‬‬ ‫גילי כהן‪,‬‬ ‫גרפיקה‪ :‬חגית וינגרטן‪,‬‬ ‫בלייך‬ ‫חנני‬ ‫ליברמן‬ ‫מירי‬ ‫כץ‪,‬‬ ‫שינלזון‪ ,‬אתי‬ ‫הרבבות בירושלים‬ ‫נחמי עם‬

‫עורך משנה‪ :‬ינון פ‬

‫גרפיקה‪ :‬חגית וינגרטן‪ ,‬גילי כהן‪ ,‬מינדי כץ‪,‬‬ ‫זה"‪.‬‬ ‫מיריאת‬ ‫הבנתי‬ ‫שינלזון‪ ,‬אני‬ ‫לדתי – גם‬ ‫ליברמן‬ ‫אתי כץ‪,‬‬ ‫עדתינחמי‬ ‫"אבינו מלכנו"‪ ,‬זעק הקהל בתחינה מיד‬ ‫התהלים‪,‬דתית‬ ‫פסוקיקו עיתונות‬ ‫לאחר מו"ל‪:‬‬ ‫בע"מ ההמון הרב‬ ‫ועל פני‬ ‫שהפעם הם מתכוונים‬ ‫ניכר היה‬ ‫שהתאסף כאן‪,‬‬ ‫לוין‪-‬אפשטיין‬ ‫הדפסה‪:‬‬ ‫באמת לכל פיסקה שהם אומרים‪" ,‬העבר רוע‬ ‫גזר דיננו"‪ .‬אנחנו רואים לצידנו כמה מקרים‬ ‫של אנשים שהתעלפו‪ ,‬ועד מהרה הגיעו חובשי‬ ‫המודעות‬ ‫אחראית על‬ ‫המערכת‬ ‫כונני הצלה‬ ‫תוכןמאות‬ ‫בהם‪.‬‬ ‫אינה לטפל‬ ‫ההצלה‬ ‫ארגוני‬ ‫פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת‪.‬ד‪2106 .‬‬ ‫היו בעצרת‪ ,‬שרבים מהם חילקו את בקבוקי‬ ‫המים והכוסות לטובת הציבור הרחב‪ .‬אבי‬ ‫יוספי‪ ,‬דובר איחוד הצלה‪ ,‬דיווח לנו בעיצומה‬ ‫משרדים‬ ‫ראשיים‪:‬מקרי התעלפות‪,‬‬ ‫לפחות עשרה‬ ‫של העצרת‪ ,‬על‬ ‫שחשו ברע‪.‬‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מקרים‬ ‫עשרות‬ ‫ועוד‬ ‫גוריון ‪ 19‬ב"ב ת‪.‬ד‪2106 .‬‬ ‫דרך בן‬ ‫‪03-5796645‬מעט‬ ‫ולא פלא שהיו לא‬ ‫מאוד‪,‬‬ ‫כבד‬ ‫היה‬ ‫החום‬ ‫טל‪ 03-5796643 :‬פקס‪:‬‬ ‫‪Office@kav-itonut.co.il‬עוברת לידינו‪,‬‬ ‫מקרים כאלו‪ .‬קופסה מרשרשת‬ ‫אנחנו מביטים‪" .‬עזרו למאבק על חינוך‬ ‫בירושלים‪:‬‬ ‫משרדים‬ ‫הקופסה‪ ,‬שבעליה‬ ‫נכתב על‬ ‫ילדי עמנואל"‪,‬‬ ‫ירושלים‬ ‫לציבור ‪11‬‬ ‫לגרום הדפוס‬ ‫ניסה בית‬ ‫כספית ולא רק‬ ‫לעזור גם‬ ‫בעמנואל‪.‬‬ ‫פקס‪ :‬הילדות‬ ‫‪02-5385353‬על נפש‬ ‫מוראלית למאבק‬ ‫‪02-5385352‬‬ ‫טל‪:‬‬ ‫‪jerusalem@kav-itonut.co.il‬‬

‫מו"ל‪ :‬קו עיתונות דתית בע"מ‬ ‫המחזה‪ ,‬כפי שנראה מלמעלה‪ ,‬היה מדהים‪:‬‬ ‫לוין‪-‬אפשטיין‬ ‫מתחתינו‪ ,‬כפי שסיפר‬ ‫הדפסה‪ :‬אנשים‬ ‫עשרות אלפי‬ ‫לנו דובר העצרת כבר בתחילתה‪ ,‬מתאספים‬ ‫היהדות הנאמנה‬ ‫תוכן של‬ ‫זעקתה‬ ‫לזעוק את‬ ‫כולם‬ ‫המודעות‬ ‫אחראית על‬ ‫המערכת אינה‬ ‫עמדנו‪2106‬על גשר 'בית‬ ‫מחאתה‪.‬‬ ‫לוועדה את‬ ‫ולמחות‬ ‫לשלוח לת‪.‬ד‪.‬‬ ‫הרוחנית יש‬ ‫פניות‬ ‫יעקב' המפורסם שמעל לצומת תנובה ברחוב‬ ‫ירמיהו‪ ,‬ולא יכולנו להישאר אדישים‪ .‬כשהמון‬ ‫האלוקים' זעקנו עמו‪,‬‬ ‫משרדים הוא‬ ‫האדם זעק 'ה'‬ ‫ראשיים‪:‬‬ ‫כשהביע בקול את דעתו על הבג"ץ – הבענו‬ ‫המחאה‪2106.‬‬ ‫ב"ב ת‪.‬ד‪.‬‬ ‫גוריון‬ ‫דרך בן‬ ‫כתובת "ה' מלך‬ ‫‪19‬את‬ ‫איתו‬ ‫אנחנו‬ ‫גם‬ ‫‪ 03-5796643‬פקס‪:‬‬ ‫‪03-5796645‬כאמירה‬ ‫נתלתה על גבי הגשר‪,‬‬ ‫טל‪ :‬ה' מלך" וכו'‪,‬‬ ‫‪Office@kav-itonut.co.il‬‬ ‫להראות שיש לו כתובת‬ ‫של כלל הציבור שבא‬ ‫והיא לא בית המשפט‪.‬‬ ‫הוא פונה‪,‬‬ ‫אחת אליה‬ ‫בירושלים‪:‬‬ ‫משרדים‬ ‫היהודי החסידי שעמד לימיננו‪ ,‬יעקב‬ ‫ירושלים‬ ‫בית‬ ‫שנים רבות שהוא לא‬ ‫הדפוסלנו‪11‬כי כבר‬ ‫רוזנברג‪ ,‬אמר‬ ‫‪02-5385352‬‬ ‫פקס‪:‬‬ ‫‪02-5385353‬‬ ‫טל‪ :‬נמצא בהפגנה משום סוג שהיא‪" .‬אין זו דרכי‬ ‫‪jerusalem@kav-itonut.co.il‬‬ ‫האחרונה בה בכל זאת‬ ‫ללכת להפגנות‪ ,‬והפעם‬ ‫הבג"ץ‬ ‫נגד‬ ‫הגדולה‬ ‫בעצרת‬ ‫הייתי –‬ ‫ותופר"‬ ‫"עוצו‬ ‫עצהשמש‪:‬‬ ‫משרדים בבית‬ ‫הייתהבבית שמש‪:‬‬ ‫משרדים‬ ‫בזמנו‪ .‬עכשיו‪ ,‬כמו אז‪ ,‬הגעתי הנה בהוראת‬ ‫‪02-9924666‬‬ ‫הירדן ‪,84‬‬ ‫רח' נהר‬ ‫‪02-9924666‬‬ ‫גדוליהירדן‬ ‫רח' נהר‬ ‫טל‪:‬לנו‪.‬‬ ‫הדור"‪,84,‬סיפר‬ ‫מיוחד‪,‬‬ ‫לומרטל‪:‬סדר סליחות‬ ‫הקהל החל‬ ‫‪beitshemesh@kav-itonut.co.il‬‬ ‫‪beitshemesh@kav-itonut.co.il‬‬ ‫בשעה‬ ‫כבר‬ ‫במקום‬ ‫התאספו‬ ‫אלפים‬ ‫עשרות‬ ‫והאנשים שעמדו לידי על הגשר התנדנדו‬ ‫היעודה‪ ,‬כאשר כל הדרכים אל מקום ההפגנה בתפילה‪ ,‬כאילו הם כעת בבית הכנסת‪ .‬אבל‬ ‫משרדים בפתח תקוה‪:‬‬ ‫משרדים בפתח תקוה‪:‬‬ ‫ברחוב ירמיהו‪ ,‬חסומות כמעט כולן‪ .‬נהגי זו הייתה אכן התחושה‪ ,‬כאילו אנחנו בבית‬ ‫וולפסון ‪12‬‬ ‫עצרו‪12‬‬ ‫וולפסון‬ ‫הרכביםרח'‬ ‫חרדים‬ ‫על חינוך ילדינו‪.‬‬ ‫בכל העת להולכים על מדרש ענק‪,‬רח'מתפללים‬ ‫‪8258‬‬ ‫של שעת צהריים קיצית‪ ,‬בשעה רבעת‪.‬ד‪.‬‬ ‫בחוםפ"ת‬ ‫‪8258‬‬ ‫ת‪.‬ד‪.‬‬ ‫לידם‬ ‫המדרכות‬ ‫פ"תשומעים מחיאות‬ ‫אנחנו‬ ‫לשלוש‪,‬‬ ‫פקס‪ :‬כמה שיכלו –‬ ‫‪ -03-9199800‬עד‬ ‫טל‪ :‬ולקחו אותם‬ ‫‪03-9199804‬‬ ‫‪ 03-9199800‬פקס‪:‬‬ ‫‪ 03-9199804‬למקום טל‪:‬‬ ‫הגיעו!"‪,‬‬ ‫לגשר‪" ,‬ההורים‬ ‫כפיים עזות מתחת‬ ‫‪p.tikva@kav-itonut.co.il‬‬ ‫‪p.tikva@kav-itonut.co.il‬‬ ‫העצרת‪ .‬מי שלא יכול היה‬ ‫מבטינו וראינו‬ ‫לבוא ברכב ממקום נשמעה הקריאה‪ .‬הפנינו את‬ ‫מגוריו הרחוק מעט‪ ,‬בא בתחבורה הציבורית אותם; הם הלכו לכיוון הבמה כשעליהם‬ ‫בבת‪-‬ים‪:‬‬ ‫בבת‪-‬ים‪:‬‬ ‫משרדיםממקום‬ ‫שעצרה הרחק‬ ‫מסתכל לכיוונם –‬ ‫משרדיםהקהל‬ ‫העצרת‪ ,‬בשל הדרכים שטריימלים‪ ,‬וכל‬ ‫מכיוון‪62‬רחוב‬ ‫הגיבורים! ‪62‬‬ ‫שמואל הנביא עולה הנה הם רח' הרצל‬ ‫בת‪-‬ים‬ ‫החסומות‪.‬הרצל‬ ‫רח'‬ ‫בת‪-‬ים פותח בשירת‬ ‫כל הקהל‬ ‫ספרדים‪ ,‬אשכנזים‪,‬‬ ‫טל'‪ :‬המון אדם‪,‬‬ ‫ותופר"פקס‪:‬‬ ‫‪03-5063060‬‬ ‫‪03-5063070‬חסידים טל'‪:‬‬ ‫‪ 03-5063060‬פקס‪:‬‬ ‫‪ 03-5063070‬לא‬ ‫המונית‪ ,‬כשאף אחד‬ ‫"עוצו עצה‬ ‫וליטאים‪ .‬כולם הגיעו‪ .‬כולם‬ ‫‪ batyam@kav-itonut.co.il‬מגיעים אל‬ ‫‪ batyam@kav-itonut.co.il‬הבינו שלא רק יכול להימנע מלהצטרף‪ .‬ההורים‬ ‫על עמנואל המלחמה‪.‬‬ ‫הבמה‪ ,‬ואנחנו שמים לב שעליהם אזיקים וסרט‬ ‫ברחובות‪:‬‬ ‫משרדים‬ ‫ברחובות‪:‬‬ ‫משרדים לאחר‬ ‫כמה דקות‬ ‫סמלי שבא לבטא‬ ‫אותם‪ ,‬באקט‬ ‫השעה שתיים החלה אדום שמקיף‬ ‫באמירת‪19‬תהלים‬ ‫העצרת‪,‬‬ ‫שהם עציון‬ ‫מפיו של הגאון רבי את מה גוש‬ ‫רחובות‬ ‫גוש עציון‬ ‫רחובות שלא להמרות‬ ‫‪ 19‬והעיקר‬ ‫עוברים‪,‬‬ ‫ישיבת בעלזא‪,‬‬ ‫מראשי‬ ‫טל‪ .‬ישי מנדל‪,‬‬ ‫שעטה על טל‪.‬‬ ‫‪08-9456750‬‬ ‫פקס‪:‬‬ ‫‪08-9456742‬‬ ‫‪08-9456750‬להם‬ ‫פקס‪:‬בדרך המסורה‬ ‫‪08-9456742‬וללכת‬ ‫את פי רבותיהם‬ ‫עצמו טלית וקרא את פרקי‬ ‫מביאת ההורים‪,‬‬ ‫התהלים שחולקו מזה דורות‪ .‬בקהל שמתרגש‬ ‫‪rechovot@kav-itonut.co.il‬‬ ‫‪rechovot@kav-itonut.co.il‬‬ ‫עוד קודם לכן בדפים מיוחדים בין הקהל‪ .‬כבר נשמעת תקיעת שופרות‪ .‬עשרות אנשים נתלים‬ ‫בשלב הזה דאגו אנשים טובים לשתיה עבור על גדר המעקה בכדי לראות את המחזה טוב‬ ‫ההמון‪ ,‬שלקח בשמחה את כוסות השתייה יותר‪ .‬ההורים לוחצים ידיים עם רבים מהקהל‬ ‫שהציעו לו‪ .‬הקהל לידנו זעק בתפילה את שמרעיף עליהם עידוד‪.‬‬ ‫הפסוקים מפיו‪ .‬אריאל נוי‪ ,‬עיתונאי חילוני‬ ‫נאמן ביתו‬ ‫אפרתי‪,‬‬ ‫הגר"י‬ ‫לאחר מכן פותח‬ ‫רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי‬ ‫רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי‬ ‫מטעם אחד מגופי התקשורת הכלליים ושליחו של מרן הגרי"ש אלישיב בנאום נרגש‬ ‫שעמד לידינו‪ ,‬שאל את העומדים לצידנו על כמותו עוד לא שמענו ממנו‪" .‬נתכנסו בהוראת‬ ‫ורבנן למחות על הפנייהבפתח תקוה‬ ‫בני ברק‬ ‫בפתח תקוה‬ ‫בנימהברקבעצם הם התאספו כאן‪.‬‬ ‫לערכאות‪ ,‬ולא‬ ‫"אסור לנו לתת מרנן‬ ‫לבג"ץ להתערב באורח החינוך החרדי"‪ ,‬השיב רק בשביל זה אלא גם כדי למחות על ההסתה‬ ‫ברחובות‬ ‫ברחובות‬ ‫לו החרדי‪.‬‬ ‫הנאמנה‪ ,‬כאילו יש אפליה לבני‬ ‫שאלנו את העיתונאי מה הוא‪ ,‬בתור כלפי היהדות‬ ‫אדם חיצוני וחילוני חושב‪" .‬מבחוץ זה אכן עדות המזרח"‪ .‬ואז הזכיר הרב שבני הישיבות‬ ‫אזור הצפון‬ ‫הצפון‬ ‫היה נראה אזור‬ ‫כאילו‬ ‫בחדא מחתא את "הרמב"ם‬ ‫יש אפליה"‪ ,‬אמר לנו‪" .‬אבל והאברכים לומדים‬ ‫חילוק‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫שביארו‬ ‫ההסברים‬ ‫וברכה‬ ‫מזל‬ ‫וברכה‬ ‫אחרי מ ז ל‬

‫‪ "‬ב‪‬ר תש"ע ‪10//10‬‬

‫כתבים ומשתתפ‬ ‫אבי בלום‪ ,‬עוזי ברק‪ ,‬של‬ ‫דודי אופק‪ ,‬מנחם שיף‪ ,‬יש‬ ‫משה טיקוצ'ינסקי‪ ,‬בר‬

‫צרכנות ומשפחה‪ :‬מלי‬

‫צלמי מערכת‪ :‬עוזי ברק‪,‬‬ ‫אליהו קובין‪ ,‬פוטו ציון‪ ,‬יע‬

‫סמנכ"ל שיווק ומכירות‪:‬‬

‫מנהל השבוע בירושלים‪:‬‬

‫מנהל השבוע בפתח תקווה‬

‫מנהל השבוע בחולון בת‪-‬ים‬

‫מנהל לקוחות אסטרטגיים‬

‫מחלקת מכירות‬ ‫רועי שמש‪ ,‬אבי אזרד‪ ,‬א‬ ‫ברכי שפיצר‪ ,‬ליאת א‬

‫מנהל לוח מזל וברכה‪ :‬יא‬ ‫ניהול הפקה‪ :‬דוד‬

‫מזכירת מערכת‪ :‬ריק‬

‫גרפיקה‪ :‬חגית וינגרטן‪ ,‬גילי‬ ‫נחמי שינלזון‪ ,‬אתי כץ‪ ,‬מ‬

‫מו"ל‪ :‬קו עיתונות דתי‬

‫הדפסה‪ :‬לוין‪-‬אפש‬

‫המערכת אינה אחראית על ת‬ ‫פניות לוועדה הרוחנית יש לשלו‬

‫משרדים ראשי‬ ‫דרך בן גוריון ‪ 19‬ב"ב ת‬ ‫טל‪ 03-5796643 :‬פקס‪:‬‬

‫‪@kav-itonut.co.il‬‬

‫משרדים בירושל‬ ‫בית הדפוס ‪ 11‬יר‬ ‫טל‪ 02-5385353 :‬פקס‪:‬‬

‫‪m@kav-itonut.co.il‬‬

‫משרדים בבית ש‬ ‫רח' נהר הירדן ‪ ,84‬טל‪6 :‬‬

‫‪esh@kav-itonut.co.il‬‬

‫משרדים בפתח ת‬ ‫וולפסון ‪2‬‬ ‫והטור‪ ,‬והמחבר עם הרמ"א"‪ .‬ואז אמר רח'‬ ‫הרב כי‬ ‫‪ 8258‬פ"‬ ‫ת‪.‬ד‪.‬‬ ‫עיקר העצרת היא לומר לערכאות "שבדברים‬ ‫החרדית פקס‪:‬‬ ‫‪03-9199800‬‬ ‫טל‪:‬היהדות‬ ‫הנוגעים לציפור נפשה של‬

‫‪a@kav-itonut.co.il‬‬ ‫– אין להם חלק!"‪ .‬הקהל הביע מצדו את‬ ‫התמיכה בדברים במחיאות כפיים רמות‪" .‬צאו‬ ‫משרדים בבת‪-‬‬ ‫ותתעסקו עם החינוך הכללי‪ ,‬לא שלנו!"‪,‬‬ ‫הרצל ‪ 62‬בת‬ ‫המשיך הרב בזעקה‪" .‬כל יהודי רח'‬ ‫שנמצא כאן‬ ‫טל'‪ 03-5063060 :‬פקס‪:‬‬ ‫הוא חלק מאסירי עמנואל"‪.‬‬ ‫‪m@kav-itonut.co.il‬‬ ‫הקהל חזר לשיר "עוצו עצה" בקול אדיר‪,‬‬ ‫שנדמה היה שהוא לבד בכוחו לשבור את‬ ‫משרדים ברחוב‬ ‫הגזירה‪ ,‬וקיבל את המקובל הרב דוד בצרי‬ ‫עציון ‪ 19‬רח‬ ‫שעלה לבמה כשהוא עטוף בטליתגושומעוטר‬ ‫תפילה פקס‪:‬‬ ‫‪08-9456742‬‬ ‫בתפילין‪ .‬הרב ניגש טל‪.‬‬ ‫למיקרופון וקרא‬ ‫‪ot@kav-itonut.co.il‬‬ ‫לקבלת מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך על‬ ‫ידי כל הקהל‪" .‬עננו"‪ ,‬החל הרב לשיר בנעימה‬ ‫הספרדית הידועה‪ ,‬כשכל הקהל מצטרף אליו‪.‬‬ ‫לאחר סדר סליחות ושופרות קיבל על עצמו‬ ‫הקהל עול מלכות שמים במעמד מרטיט‪.‬‬ ‫הרב בצרי סיים‪ ,‬ומי‬ ‫לדברהמובילה וה‬ ‫אחריוהמקומית‬ ‫שניגשהשבועונים‬ ‫רשת‬ ‫היה הורה ספרדי של אחת הבנות במגמה‬ ‫החסידית‪ ,‬משה אלמליח‪ ,‬אותו קיבל הקהל‬ ‫בני ברק‬ ‫ששאלו אותו‬ ‫בשירה אדירה‪ .‬הוא סיפר לקהל‬ ‫מה יעשה כעת אם אשתו ובנו בן השנה וחצי‬ ‫ברחובות‬ ‫אמר‬ ‫יילך כעת לכלא‪" ,‬אני לוקח אותם איתי!"‪,‬‬ ‫לקהל‪ ,‬שהגיב לכל משפט שאמר במחיאות‬ ‫אזור הצפון‬ ‫כפיים או בקריאות בוז כאשר דיבר על הבג"ץ‬ ‫מזל‬

‫‪10//10‬תש"ע ‪18/6/10‬‬ ‫תש"ע ו' בתמוז‬ ‫ב‪‬ר חוקת‬ ‫‪"‬פרשת‬ ‫ערש"ק‬

‫וברכ‬


‫העצרות המרשימות והחשובות ביותר שידעה היהדות החרדית‬

‫וכה ולב שמח‬ ‫שלמה קוק‬

‫אני גאה‬ ‫להיות חרדי!‬

‫או מגישי העתירה‪" .‬בראש מורם וגאה נצעד‬ ‫לכלא‪ ,‬לא נתפשר בשום פשרה! עם מה שגדולי‬ ‫ישראל אומרים אנחנו צועדים לכלא! בשלוש‬ ‫השנים האחרונות שפכו את דמינו‪ ,‬ולצערנו‬ ‫הדברים לא רק שקריים אלא גם זדוניים"‪ ,‬אמר‪.‬‬ ‫"התורה היא חיינו‪ ,‬בדרך התורה נלך ובעז"ה‬ ‫נקדש שם שמים"‪ ,‬סיים לקול תשואות הקהל‪.‬‬

‫"אהרן ברק משתגע"‬ ‫מיד לאחר מכן פינו דרך בקהל להורים‬ ‫מעמנואל לכיוון האוטובוס שלקח אותם אל‬ ‫כיוון מגרש הרוסים‪ ,‬כשהם מלווים בכל העת‬ ‫בשירה וריקודים‪" .‬פנו דרך לאסירי ציון"‪ ,‬זעקו‬ ‫הרמקולים לקהל‪ .‬יוסי דייטש‪ ,‬חבר מועצת‬ ‫עיריית ירושלים שלקח את שרביט ההנחיה‪,‬‬ ‫קרא לציבור‪ ,‬לסיום העצרת ולפני התהלוכה‬

‫ערש"ק פרשת חוקת ו' בתמוז תש"ע ‪18/6/10‬‬

‫לכיוון מגרש הרוסים‪ ,‬שלא לנהוג באלימות‬ ‫משום סוג שהיא‪ ,‬ולקדש בזה את שם שמים‪.‬‬ ‫"פנו דרך לאסירי ציון"‪ ,‬נשמע שוב הקול‬ ‫מכיוון הבמה‪ .‬דודי זילברשלג‪ ,‬אותו פגשנו‬ ‫בסיום העצרת‪ ,‬אמר לנו שהייתה כאן התארגנות‬ ‫מופתית‪ ,‬שעליה מגיעה תעודת כבוד לציבור‬ ‫החרדי‪" .‬נראה לי שאהרן ברק יושב כעת בבית‬ ‫ומשתגע"‪ ,‬אומר לנו העיתונאי החרדי ידידיה‬ ‫מאיר‪" ,‬איך השופט אדמונד לוי עושה מעשה‬ ‫שפוגע ברקמה הכי עדינה ומקצין את המציאות‪.‬‬ ‫הוא עושה רע לבית המשפט ולמדינת ישראל‪.‬‬ ‫החרדים הם הנפגע הכי קטן‪ ,‬וישראל וביהמ"ש‬ ‫– הם הנפגעים הגדולים‪ .‬לכל אחד מתאימה‬ ‫דרך הלימוד שלו"‪ ,‬אומר מאיר‪ ,‬שרק בבוקר‬ ‫העצרת פרסם מאמר בו כתב שהוא יודע שגם‬ ‫ילדיו לא יתקבלו למגמה החסידית בעמנואל‪,‬‬ ‫בשל עיסוקו של אביהם‪" ,‬ודווקא בתור שכזה‬ ‫אני חושב שהמאבק מוצדק"‪ ,‬הוא אומר לנו‪.‬‬

‫אנחנו פוגשים במרכז הכביש את ר' שמואל‬ ‫חיים‪-‬פפנהיים‪ ,‬והפעם לא בתפקידו כדובר‬ ‫ואיש 'העדה החרדית'‪ ,‬אלא גם כאיש ארגוני‬ ‫ההצלה‪ .‬פפנהיים עוטה על עצמו ווסט של‬ ‫הארגון אליו הוא חבר‪ ,‬ונכון לכל קריאה‪ ,‬שלא‬ ‫תהיה‪.‬‬ ‫כעת‪ ,‬כשאנחנו מפלסים את דרכנו מטה מבין‬ ‫אלפי‪-‬אלפי האנשים הנרגשים שלפנינו‪ ,‬אנחנו‬ ‫רואים מחזה מעניין‪ .‬בצד ימין של הכביש עומד‬ ‫לו מפגין חילוני בודד ובידו שלט אלקטרוני‬ ‫האומר "שלום‪ ,‬חרד נמאסתם"‪ .‬הפרובוקציה לא‬ ‫צלחה‪ ,‬ומי שחלף לידו‪ ,‬אמנם גיחך אך כמובן‬ ‫שלא פגע בו‪ .‬את מטרתו הוא לא השיג‪ .‬כמה‬ ‫עשרות מטרים ממנו עומדים ההורים שנכנסים‬ ‫כעת לכלא בשל עקרונותיהם‪ ,‬עקרונות היהדות‪,‬‬ ‫כשהקהל שמורכב מכמעט ‪ 150,000‬איש נושא‬ ‫אותם על הכתפיים ולוחץ להם ידיים‪ ,‬והמפגין‬ ‫החילוני היחיד נראה כעת מגוחך עוד יותר‪.‬‬

‫הרגשתי כמו גרגיר חול זעיר בין‬ ‫הרבבות שכיסו את רחובות ירושלים‬ ‫בשחור ולא שמו את ליבם לשמש היוקדת‬ ‫מעל ראשם‪ .‬זכיתי גם אני ללחוץ את ידי‬ ‫הגיבורים מעמנואל‪ ,‬לבושי בגדי השבת‬ ‫ולומר להם‪" :‬אחינו‪ ,‬אשריכם שנתפסתם‬ ‫על דברי תורה"‪ .‬חיפשתי את האפליה‬ ‫כשלנגד עיניי ראיתי את מי שיהפכו בעוד‬ ‫דקות אחדות לאסירים‪ .‬היו שם חסידים‬ ‫כליטאים‪ ,‬ספרדים כאשכנזים‪.‬‬ ‫דמעות לא מעטות ניגרו מעיני‬ ‫הרבבות‪ .‬כולם חשו גאווה להימנות‬ ‫על משתתפי העצרת‪ .‬כולם הרגישו כי‬ ‫לא מדובר כאן במפגן נקמה‪ ,‬לא ביואב‬ ‫ללום ולא בבג"צ‪ .‬לא מדובר כאן בכלל‬ ‫בהפגנה – אלא בעצרת‪.‬‬ ‫נכון‪ ,‬על הדרך גם הוכחנו לבג"צ‬ ‫ולעולם כולו כי חוקי התורה הם‬ ‫המכריעים הבלעדיים בחייו של שומר‬ ‫מצוות‪ ,‬אבל יותר מכל חיזקנו את גאוות‬ ‫היחידה שלנו‪ ,‬כציבור חרדי‪.‬‬ ‫הוכחנו לעצמנו מהי המשמעות של‬ ‫להיות חרדי‪.‬‬ ‫להיות חרדי זה לחיות על‪-‬פי התובנה‬ ‫ששלטה יותר מכל בשלטי החוצות‬ ‫בעצרת‪" :‬תורה מול בג"ץ ‪ -‬התורה‬ ‫קובעת"‪ .‬ומעל כולם‪ ,‬שלט‪-‬הענק שנפרס‬ ‫על‪-‬גבי הגשר בירמיהו וזעק‪" :‬ה' ֶמ ֶלְך‪,‬‬ ‫ה' ָמ ָלְך‪ ,‬ה' י ְִמֹלְך לעולם ועד"‪ .‬פשוטו‬ ‫כמשמעו‪ .‬הוא‪ ,‬ואין בלתו‪.‬‬ ‫להיות חרדי זה לקיים מפגן כוח‬ ‫אמיתי‪ ,‬נטול פרובוקציות‪ .‬הוכחנו‬ ‫לכולם – ויותר מכל לעצמנו – כי כוחנו‬ ‫לא בשריפת פחים ולא בזריקת אבנים‪.‬‬ ‫כוחנו באמירת תהילים‪ ,‬בשירה ובאחדות‬ ‫נפלאה‪ .‬פתאום‪ ,‬במבחן האמת‪ ,‬מצאנו‬ ‫את עצמנו יוצאים כמצוות רבותינו‪,‬‬ ‫משאירים בצד את המחלוקות והפלגנות‬ ‫ונמסים למראה אחינו נפרדים מילדיהם‬ ‫הצעירים בדרכם אל מאחורי הסורגים‪.‬‬ ‫איזה קידוש השם‪ .‬אין עוד עם בעולם‬ ‫שרוקד בדרך לסורגים‪.‬‬ ‫להיות חרדי זה לחשוב על דור העתיד‪.‬‬ ‫לבי נצבט מהמחשבה שרבבות פעוטות‪,‬‬ ‫בניהם ובנותיהם של המשתתפים בעצרת‪,‬‬ ‫לא יכולים לקלוט עוצמתו של מעמד‬ ‫כזה‪ .‬אם היו מסוגלים לקלוט‪ ,‬בוודאי היו‬ ‫מתרגשים‪ :‬רבבות אנשים דואגים לחינוך‬ ‫הטהור שלהם‪ .‬חושבים על דור העתיד‪.‬‬ ‫בשעות שמרבית אזרחי ישראל יושבים‬ ‫מול מרקעים כשמסביב בקבוקי בירה‬ ‫ריקים‪ ,‬הציבור החרדי גודש את הרחובות‬ ‫בהמוניו וזועק‪ :‬אל תגעו במשיחיי! תנו‬ ‫לנו לחנך את ילדינו בדרך המסורה לנו‬ ‫מאבותינו!‬ ‫אני גאה להיות חרדי! מאות אלפים‬ ‫שהשתתפו בעצרות השונות ברחבי‬ ‫הארץ‪ ,‬גאים להיות חרדים!‬

‫‪3‬‬


‫"בזכות דסי אבא הולך לכלא"‬ ‫ר' אליהו ביטון‪ ,‬הורה‬ ‫מעמנואל שנשלח‬ ‫לכלא‪ ,‬ריגש את עשרות‬ ‫האלפים שהתאספו‬ ‫בעצרת המרכזית‬ ‫שנערכה במרכז בני‬ ‫ברק בהשתתפות גדולי‬ ‫ישראל‪ ,‬בראשות מרן‬ ‫הגראי"ל שטיינמן וכ"ק‬ ‫מרן האדמו"ר מגור ‪‬‬ ‫המעמד הסתיים בקבלת‬ ‫עול מלכות שמים‬ ‫יאיר פלד‬ ‫עם הרבבות בבני ברק‬ ‫בשעה אחת בצהרים עמדו רק כמה עשרות‬ ‫ברחבה בה התכנסה העצרת בבני ברק בצומת‬ ‫הרחובות עזרא‪-‬נחמיה‪-‬הרב לנדא‪ .‬ופתאום‪,‬‬ ‫בתוך דקות התמלא המקום באלפים שזרמו‬ ‫מכל רחבי העיר‪ .‬אברכים‪ ,‬לצד בעלי בתים‪.‬‬ ‫בני ישיבות לצד תלמידי הת"תים‪ .‬צעירים‬ ‫לצד מבוגרים‪ .‬חסידים‪ ,‬ליטאים וספרדים‪ ,‬מכל‬ ‫העדות והחוגים ובכל סוגי הלבוש‪.‬‬ ‫המחזה היה מרהיב‪.‬‬ ‫תחת השמש הקופחת התאספו רבבות‪ ,‬כדי‬ ‫לזעוק – בדרך התורה נלך ונקדש שם שמים‪.‬‬ ‫שלטים הונפו ובהם כיתובים שונים‬ ‫שמשמעותם אחת –כן לתורה לא לבג"ץ‪.‬‬ ‫שירי חיזוק ומחאה נוגנו ברקע‪ ,‬כשאל‬ ‫"מרפסת המזרח" בבניין הסמינר החסידי‬ ‫הגיעו בזה אחר זה גדולי הרבנים והאדמו"רים‬ ‫ובראשם מרן ראש הישיבה מרן הגראי"ל‬ ‫שטיינמן (ששהה ברכבו) וכ"ק מרן האדמו"ר‬

‫מגור‪.‬‬ ‫וכמו באחת נשמעות לפתע מחיאות כפים‬ ‫אדירות שהתחילו בצד אחד ובתוך זמן קצר‬ ‫הקיפו את המשתתפים כולם‪ .‬עיני הכל הופנו‬ ‫לעבר מוקד השמחה‪ ,‬שם הורמו על כתפיים‬ ‫מספר הורים לתלמידות בעמנואל שאמורים‬ ‫להגיע בהמשך לכלא‪ .‬אבל כעת הם לבושים‬ ‫בבגדי שבת החסידים בשטריימלים וקפוטות‬ ‫והספרדים בחליפות ומגבעות ועניבות –‬ ‫והכל מוחאים להם כפיים ושרים 'עוצו עצה‬ ‫ותופר‪'...‬‬ ‫ראש ישיבת הדרת מלך‪ ,‬הגר"י בורשטיין‬ ‫קורא פרקי תהילים וכל הקהל אחריו‪ ,‬פסוק‬ ‫בפסוק‪.‬‬ ‫אח"כ מוזמן נציג ההורים מהמגמה החסידית‪,‬‬ ‫ר' אליהו ביטון‪ .‬הוא לא יכול להתחיל לדבר‬ ‫בגלל מחיאות הכפיים הרמות‪.‬‬ ‫"למה אנחנו הולכים לכלא?" פתח ר' אליהו‬ ‫ביטון‪" .‬מה פשענו? מה חטאתנו כי דלקו‬ ‫אחרינו? נפל דבר בישראל!‬ ‫"האם התורה ודעת התורה הם שינחו אותנו‪,‬‬ ‫או מערכת המשפט? ואנחנו מכריזים‪ :‬ועשית‬

‫כ"ק מרן האדמו"ר מגור בכינוס בבני ברק‬ ‫ככל אשר יורוך‪ .‬לא נסור מהדבר שיורונו ימין‬ ‫או שמאל"‪.‬‬

‫ועל רקע מחיאות כפים סוערות נוספות‪,‬‬ ‫שיתף ביטון את הקהל בסיפור אישי‪" :‬אתמול‬ ‫בערב‪ ,‬כשארגנו את הדברים לקראת היציאה‬ ‫לכלא‪ ,‬שמעתי את בני אומר לבתי‪' :‬את יודעת‪,‬‬ ‫בגללך אבא הולך לכלא'‪.‬‬ ‫"הושבתי אותו על ברכי ואמרתי לו‪' :‬לא‬ ‫בגלל דסי‪ ,‬בזכות דסי אבא הולך לכלא'‪.‬‬ ‫בשלב זה הושלך הס‪ ,‬ובמרפסת הרבנים‬ ‫נעמד מרן הגר"ש ואזנר לשאת דברים‪( .‬ראו‬ ‫מסגרת נפרדת) ובתום דבריו קיבל הקהל כולו‬ ‫בהתרגשות רבה עול מלכות שמים‪ .‬רבבות‬ ‫זעקות בגרון ניחר 'שמע ישראל' ו'ה' הוא‬ ‫האלוקים'‪.‬‬ ‫בתום המעמד צעדו האלפים לקול צלילי‬ ‫'עוצו עצה ותופר' ושירים נוספים‪ ,‬וליוו את‬ ‫ההורים בדרך לאוטובוס שיקח אותם לכיוון‬ ‫ירושלים‪ ,‬בדרך למאסר‪.‬‬ ‫העצרת כולה לוותה במעשי החסד המלווים‬ ‫כל אירוע חרדי‪ .‬חלוקת שתייה קרה ע"י‬ ‫מתנדבים‪ ,‬איסוף צדקה בעיקר לקרן עבור הורי‬ ‫עמנואל ועוד‪ .‬דברים שבהחלט הותירו רושם‬ ‫עז וייחרטו בלב כל המשתתפים לזמן רב‪.‬‬

‫מרן הגר"ש ואזנר במסר של חיזוק לרבבות משתתפי העצרת בבני ברק‬

‫"על זה נמסור נפשנו"‬ ‫"ידענו תמיד שתהום עמוקה מבדילה בין עדת ישראל שומרי התורה והמצוות ומקיימי מסורת רבותינו‪ ,‬לבין החילוניים של‬ ‫ארץ ישראל‪ ,‬אבל לא האמנו ולא פיללנו שיבואו הדברים עד כדי כך" ‪ ‬עיקרי דבריו של בעל שבט הלוי בעצרת בבני ברק‬

‫"דבר גדול נפל בישראל‪ .‬בית משפט‬ ‫עליון של החילונים גזר עונש תפיסה‬ ‫(מאסר) ודורכים ברגל גאווה על שומרי‬ ‫התורה והמצוות‪ .‬פוגעים באבות ואמהות‬ ‫יקרים שרוצים בחינוך קדוש וטהור‪ ,‬בלימוד‬ ‫בצניעות‪ ,‬בקדושת הלב ובטהרת העיניים‪.‬‬ ‫גזרו עליהם מה שלא עשו אצל אומות‬ ‫העולם‪.‬‬ ‫ידענו תמיד שתהום עמוקה מבדילה בין‬ ‫עדת ישראל שומרי התורה והמצוות ומקיימי‬ ‫מסורת רבותינו‪ ,‬לבין החילוניים של ארץ‬ ‫ישראל‪ ,‬אבל לא האמנו ולא פיללנו שיבואו‬ ‫הדברים עד כדי כך‪ .‬ואני שואל את עצמי‪:‬‬ ‫האם ח"ו נתאמתו דברי חז"ל – גדולה שנאת‬ ‫מרן הגר"ש וואזנר נושא דברים בכינוס בבני ברק‬

‫‪124‬‬

‫אלו שלא שומרי תו"מ נגד שומרי התורה‬ ‫והמצוות‪ ,‬יותר משנאת הגויים?‬ ‫כי לא מצינו באף מדינה שמשליכים‬ ‫לתפיסה מי שרוצה להתחנך באמונת הדת‬ ‫שלו‪ .‬חינוך שנמסר ממשה רבנו בסיני ועל‬ ‫זה מסרנו נפשנו מדור לדור עד לדור זה‪ .‬וע"י‬ ‫החינוך הזה יש לנו תקווה להתקבל בלגיונו‬ ‫של מלך‪.‬‬ ‫על זה נמסור נפשנו ואי"ה נחזיק מעמד‬ ‫נגד מלחמת העצבים שהחילוניים נלחמים‬ ‫נגדנו‪.‬‬ ‫חזקו ונתחזק בעד עמנו‪ .‬אל תיפול רוחכם‬ ‫בקרבכם ותקוים בנו הבטחת הקב"ה שלא‬ ‫תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו‬ ‫עד עולם"‪.‬‬

‫ערש"ק פרשת חוקת ו' בתמוז תש"ע ‪18/6/10‬‬


‫"עיני כולם דמעו למראה‬ ‫הפרידה מההורים"‬

‫אריה דרעי‬

‫חייבים שינוי‬ ‫דרעי בכניסתו לכלא‪( .‬צילום ארכיון)‬

‫יו"ר החינוך העצמאי הרב אברהם יוסף לייזרזון‪ ,‬מסכם בכאב‪:‬‬ ‫"חשבתי לעצמי‪-‬שומו שמים‪ ,‬על זה נזעקים הבג"ץ‪ ,‬המדינה‬ ‫והתקשורת שחלילה ישנה אפליה‪ ,‬כאשר חלק גדול מההורים אינם‬ ‫חסידים ואפילו לא אשכנזים אלא בני עדות המזרח?"‬ ‫מאת‪ :‬דודי אופק‬

‫בית הספר בעמנואל בו נעשתה ההפרדה בין התלמידות‪,‬‬ ‫משתייך לרשת החינוך העצמאי‪ .‬מי שליווה את הורי‬ ‫התלמידות שהורשעו בעוון "ביזיון בית המשפט" במשך כל‬ ‫החודשים האחרונים‪ ,‬היה יו"ר החינוך העצמאי‪ ,‬הרב אברהם‬ ‫יוסף לייזרזון‪.‬‬ ‫את יום הכניסה למאסר עשה הרב לייזרזון במחיצתם של‬ ‫חלק מההורים‪ ,‬רבים מהם בני עדות המזרח‪ ,‬ואף זכה ללוות‬ ‫אותם בנסיעתם אל בית המעצר‪.‬‬ ‫כשהוא מותש ועייף‪ ,‬פיזית ונפשית‪ ,‬מסכם הרב לייזרזון‬ ‫ל'קו עיתונות'‪" :‬זהו יום טראגי למדינת ישראל‪ ,‬אך יום גדול‬ ‫ליהדות החרדית בישראל"‪.‬‬ ‫"יותר משהייתה מחאה‪ ,‬זה היה מעמד אדיר של קידוש ה'‬ ‫למען תורת ישראל ולמען החינוך החרדי הטהור"‪ ,‬אומר הרב‬ ‫לייזרזון‪" .‬היסוד לעצמאות החינוך שלנו ניתן לנו עם הקמת‬ ‫המדינה ע"י ממשלת בן גוריון‪ .‬אולם בשנים האחרונות החלו‬ ‫גורמים ממשלתיים ומשפטיים וגם שונאי הדת ורודפיה מקרב‬ ‫גורמים כמו התנועה הרפורמית שחברו יחדיו במטרה לקעקע‬ ‫את עצמאות החינוך החרדי ולכרסם בו בכל דרך"‪.‬‬ ‫כשקולו רועד מהתרגשות‪ ,‬סיפר יו"ר החינוך העצמאי‬ ‫על המחזה הנאדר והמרגש עד דמעות‪ ,‬של ליכוד הכוחות‬ ‫והאחדות הנפלאה והנדירה מכל העדות והחוגים‪ ,‬ובראשם‬ ‫כל גדולי ישראל‪.‬‬ ‫"באוטובוס לידי ישבו הורי התלמידות‪ ,‬בני עדות המזרח‪,‬‬ ‫כשהם לבושים בבגדי שבת ולראשם שטריימל"‪ ,‬הוא מתאר‬ ‫את המסע‪" ,‬ואז חשבתי לעצמי‪-‬שומו שמים‪ ,‬על זה נזעקים‬ ‫הבג"ץ‪ ,‬המדינה והתקשורת שחלילה ישנה אפליה‪ ,‬כאשר‬ ‫חלק גדול מההורים אינם חסידים ואפילו לא אשכנזים אלא‬ ‫בני עדות המזרח?"‬ ‫שמחה ואיפוק היה מנת חלקו של המסע לבית המעצר‬ ‫הירושלמי הידוע‪ .‬אך לא כך היה כשההורים העצורים נפרדו‬ ‫מילדותיהן הרכות‪.‬‬ ‫"עיניהם של האדמו"רים‪ ,‬הרבנים‪ ,‬אישי הציבור‪ ,‬אלפי‬ ‫האנשים ואפילו השוטרים‪ ,‬דמעו כשראו את המחזה קורע‬ ‫הלב למראה פרידתן של אותן הילדות אשר נקרעו מהוריהן"‪,‬‬ ‫מספר הרב לייזרזון על מעמד השיא‪" .‬כשתרגמתי את דבריו‬

‫מתפללים מחוץ למעשיהו לאחר כניסת ההורים‬ ‫של כ"ק האדמו"ר מסלונים לתלמידות שעודדן ובירכן ואמר‬ ‫להן כי 'זכיתן להיות בנות להורים גיבורים'‪ ,‬התקשיתי לעצור‬ ‫בעד דמעותיי‪ .‬ואני שואל בכאב‪ ,‬על מה חטא הצאן הזה?‬ ‫בגלל שהוריהן שמעו בקול רבם שעל פיהם יישק דבר?"‬

‫"נוח להכפיש את החרדים"‬ ‫אז מה הלאה? היכן תילמדנה בנות המגמה היותר חרדית‬ ‫בעמנואל? על השאלה הזו משיב יו"ר החינוך העצמאי‪ ,‬כי הוא‬ ‫מקווה שבקשת ההורים להקמת בי"ס פרטי ונפרד לבנותיהם‬ ‫אכן תיענה בחיוב‪ ,‬והמעמד האדיר‪ ,‬כדבריו‪ ,‬שהותיר רושם‬ ‫בל ימחה‪ ,‬יביא את נשיא המדינה וראש הממשלה להפעיל‬ ‫השפעתם להקמת בית ספר פרטי‪.‬‬ ‫לשאלת 'קו עיתונות'‪ ,‬האם עובדתית ישנה אפליה עדתית‬ ‫בחינוך העצמאי‪ ,‬משיב הרב לייזרזון בחריפות‪" :‬זאת‬ ‫עלילה מחפירה שהשתרשה באמצעות התקשורת החילונית‬ ‫וגורמים חילונים כדי להשמיץ אותנו‪ .‬כשמתוך ‪ 75‬אלף בני‬ ‫ובנות החינוך העצמאי‪ ,‬רובן בני ובנות עדות המזרח וכך גם‬ ‫בצוותי ההוראה וההנהלה‪ ,‬היכן היא האפליה? הרי לא ייתכן‬ ‫שאנשים מוכנים ללכת לכלא ולציית לרבם‪ ,‬בגלל עוינות‬ ‫וגזענות חלילה"‪ ,‬דברי לייזרזון‪.‬‬ ‫"לא אתכחש לכך שיש מקרים שאפשר לפתור אותם‪ ,‬אך‬ ‫אלו בעיות של אי‪-‬עמידה בתקנון החינוכי שקבעו לנו גדולי‬ ‫ישראל"‪ ,‬אומר יו"ר החינוך העצמאי‪ .‬את מסע ההסתה‬ ‫החילוני הוא מסכם‪" :‬נוח לכם מאוד להכפיש את היהדות‬ ‫החרדית"‪.‬‬

‫הרבה דמעות הורידה היהדות החרדית בגלל הפרשה‬ ‫האחרונה‪.‬‬ ‫דמעות של הורים שהלכו לכלא‪.‬‬ ‫דמעות של ילדים שנשארו בלי אבא ואמא‪.‬‬ ‫וגם‪ ,‬אסור לשכוח‪ ,‬דמעות של הרבה ילדים וילדות‬ ‫ספרדים והוריהם‪ ,‬שעדיין לא יודעים היכן יתחילו את‬ ‫שנת הלימודים הקרובה‪.‬‬ ‫דווקא מתוך המשבר והכאב הגדול‪ ,‬אנחנו מוכרחים‬ ‫למצוא דרך לעצור את מסכת הייסורים שעוברת על רבים‬ ‫מבני היהדות החרדית הנאמנה‪.‬‬ ‫אידיאל חיינו החשוב לנו מכל ‪ -‬חינוך הילדים ‪ -‬שאמור‬ ‫להיות מקור לאושר וגאווה הופך במקרים רבים מדאי‬ ‫לחוויה של עצב והשפלה‪ .‬חוויה שיכולה להיות נחלתם‬ ‫של אלו שנולדו בתוך עולם התורה או של אלו שבחרו‬ ‫במהלך חייהם לבוא ולהסתופף בתוך קהל ד' ואמורים‬ ‫היו לקבל מאיתנו חיבוק חם והזדמנות להעניק לילדיהם‬ ‫חינוך יהודי טהור שבו לא ירגישו סוג ב'‪.‬‬ ‫שום ילד לא אמור לחוש כך‪.‬‬ ‫היהדות הספרדית בכלל ועולם התורה הספרדי הפורח‬ ‫והמשגשג בפרט‪ ,‬לא ישכחו לאחינו האשכנזים ובראשם‬ ‫מרנן ורבנן גדולי התורה ראשי הישיבות וגאוני המוסר‪,‬‬ ‫את פעילותם למען הצלת עשרות אלפים מבני עדות‬ ‫המזרח‪.‬‬ ‫כעת הגיע הזמן‪.‬‬ ‫עולם התורה הספרדי בלעה"ר גדל בקצב מסחרר‬ ‫לממדים עצומים ומניב פירות מתוקים בדמותם של‬ ‫תינוקות של בית רבן‪ ,‬בני ישיבות צעירים‪ ,‬אברכי כולל‪,‬‬ ‫תלמידי חכמים שעמלם בתורה‪ ,‬מורי הוראה ודיינים‬ ‫היושבים על מדין‪.‬‬ ‫אין אנו נצרכים להיות סמוכים על שולחן אחרים‪.‬‬ ‫אין צורך לראות את התמונות של הורים ספרדים‬ ‫ואימהות בוכיות העומדים כעני בפתח המוסדות בכדי‬ ‫להכניס את ילדיהם‪.‬‬ ‫המהפכה שחוללנו בדור האחרון צריכה לעלות מדרגה‬ ‫ועולם התורה הספרדי בעידודם של גדולי הדור הספרדים‬ ‫והאשכנזים צריך כבר להתייצב בגאון ובלא רגשי נחיתות‬ ‫כשתלמודו בידו‪.‬‬

‫עושים הכל למען ילדים‬ ‫רעבים‪ ,‬יתומים ואלמנות‪.‬‬ ‫אנא תירמו בעין יפה טל‘ ‪03 9228551-‬‬ ‫טרומפלדור ת“ד ‪ 2581‬פ“ת למוסד סעיף ‪ 46‬אתר ‪Hom.org.il‬‬ ‫כל שמות התורמים יועברו לברכת צדיקי הדור‬ ‫ערש"ק פרשת חוקת ו' בתמוז תש"ע ‪18/6/10‬‬

‫‪5‬‬


‫תפילת הדרך‬

‫שלמה קוק הוא העיתונאי היחיד שעשה את הדרך למגרש הרוסים ב'אוטובוס האסירים' ברגעיהם האחרונים‬ ‫כאזרחים משוחררים ‪ ‬רגע השיא היה כאשר האסירים ירדו מהאוטובוס בזה אחר זה לקבל את ברכת מרן‬ ‫פוסק הדור הגרי"ש אלישיב ‪ ‬וראש עיריית ביתר חושף‪ :‬מדוע היה קשה לשכנע את חברות האוטובוסים‬

‫‪Y¬›”˜¦¢­¬­Ÿ¢ ¦¦™¢­ £Ÿ™¢” ‬‬

‫מאת‪ :‬שלמה קוק‬ ‫‪®¬ª™®¢¡ ™¦•¡¢—«®¢˜˜¦¢­˜¬­Ÿ¢‬‬ ‫רגע השיא ב'אוטובוס האסירים' היה בנקודת‬ ‫המפגש עם רכבו של מרן פוסק הדור‪ .‬נהג‬ ‫האוטובוס‪ ,‬אחמד‪ ,‬עוצר את האוטובוס‬ ‫באמצע הכביש‪ ,‬ברחוב דוד פינת בר‪-‬אילן‪.‬‬ ‫במבצע צבאי של רגע‪ ,‬מפנים האלפים את‬ ‫הדרך לאבות היורדים מהאוטובוס בשביל‬ ‫וירטואלי‪ .‬כולם בבגדי שבת – לראשו של‬ ‫זה שטריימל‪ ,‬האחר עם ספודיק ועוד כמה‬ ‫עם כובע קנייטש – מתכופפים לעבר הרכב‪,‬‬ ‫לוחצים את ידי מרן הגרי"ש אלישיב ומקבלים‬ ‫את ברכתו הלבבית‪.‬‬ ‫כשהם עולים בחזרה לאוטובוס‪ ,‬יתר‬ ‫הנוסעים מבקשים ללחוץ את ידיהם‪" .‬אנחנו‬ ‫רוצים לזכות ללחוץ יד שלחצה את ידי גדול‬ ‫הדור"‪ ,‬אומר אחד העסקנים‪ .‬במשך דקות‬ ‫ארוכות‪ ,‬הם מדברים על המפגש הקצר‬ ‫והמיוחד‪ .‬ניכר כי זה נוסך בהם חיזוק רב‪,‬‬ ‫שעות אחדות בטרם ייכנסו לכלא‪.‬‬ ‫באוטובוס יושבים האבות‪ ,‬חלקם מנצלים‬ ‫את השעות האחרונות במחיצת ילדיהם‪.‬‬ ‫מקדימה יושבים יו"ר החינוך העצמאי הרב‬ ‫אברהם‪-‬יוסף לייזרזון‪ ,‬ראש עיריית ביתר‬ ‫עילית מאיר רובינשטיין ומפקד האוטובוס‬ ‫בפועל‪ ,‬יהודה משי זהב‪.‬‬ ‫האוטובוס שייך לחברת התחבורה‬ ‫הביתרית‪' ,‬עילית'‪ .‬רובינשטיין מספר לי כי‬ ‫אף חברת אוטובוסים לא הסכימה להוציא‬ ‫אוטובוס לאסירים‪ .‬איש בחברות התחבורה‬ ‫לא חלם שמפגן ענק יעבור בשקט מופתי‬ ‫כל‪-‬כך‪" .‬מאיר פרוש דיבר עם צ'צ'קס מ'אגד'‬ ‫ושום דבר לא עזר‪ .‬בלית ברירה הזמנתי על‬ ‫שמי את האוטובוסים והבטחתי להם שאני‬ ‫לוקח אחריות"‪.‬‬ ‫רובינשטיין מתפקד על תקן קמב"ץ‪" .‬מי‬ ‫רוצה על הכתפיים?"‪ ,‬הוא שואל‪ ,‬מנסה‬ ‫לשכנע את האסירים לרדת לאלפים שנדחסים‬ ‫סביב האוטובוס ומבקשים לרקוד איתם‪.‬‬ ‫"זה לא הכבוד שלכם"‪ ,‬הוא מוסיף בניסיון‬

‫‪LIFE‬‬

‫‪MOTION‬‬

‫”®Ÿ¡•Ÿ‪¡™«¢ ‬‬

‫‪INTUIS‬‬

‫‪TEK‬‬

‫‪—¢®®™˜ ‬‬ ‫‪¬•™›¢‬‬

‫‪˜¤¬˜ ”¦™¢­ ‬‬ ‫‪PURE, COBALT‬‬ ‫‪& GEM‬‬

‫לשכנע את האדישים שבהם‪" .‬זה הכבוד של‬ ‫הציבור"‪.‬‬ ‫כמה מהאבות משתכנעים‪ ,‬יורדים למטה‬ ‫ומונפים מעלה בשירי 'עוצו עצה ותופר'‪,‬‬ ‫'אשרי העם שככה לו' והשיר הסלונימאי‬ ‫הפופולארי 'כי הרבית'‪.‬‬

‫‪¦ª¢”••™œ¡™«¢‬‬

‫‪DAY‬‬

‫אני מתיישב לצד אב המחבק את בנו הצעיר‪.‬‬ ‫בעוד דקות אחדות ייאלצו להיפרד לשבועיים‪.‬‬ ‫"אני מותש"‪ ,‬הוא אומר לי‪" .‬בימים האחרונים‬ ‫הייתי עסוק מבוקר עד ליל בלארגן מקומות‬ ‫עבור ילדיי ועבור חברים של ילדים נוספים"‪.‬‬ ‫אב אחר עסוק בסידורים טכניים אחרים‪ .‬הוא‬

‫«œ‪¡œ¤– ”™¡¤‬‬

‫רוצה להבטיח בשיחת טלפון שרעייתו זכרה‬ ‫להביא את כל מוצרי התינוק בן שלושת‬ ‫החודשים‪ ,‬שמגיע איתם לכלא‪.‬‬ ‫מישהו נוקש על דלת האוטובוס‪ ,‬מבקש‬ ‫להעלות כמות של קונטרסים המכילים 'פסוקי‬ ‫ביטחון'‪ .‬עסקן אחר דואג להעלות שתייה‬ ‫קרה וארטיקים‪ .‬הנוסעים המזיעים מתרפקים‬ ‫על ה'קוקה‪-‬קולה' הצונן‪" .‬בכלא‪ ,‬מן הסתם‬ ‫לא תהיה לנו פריבילגיה כזו"‪ ,‬הוא אומר לי‬ ‫בחיוך‪.‬‬ ‫הנסיעה עוברת בשקט יחסי‪ .‬הנוסעים‬ ‫מקבלים את הדין באהבה ולא מחפשים‬ ‫לנקום באף אחד‪ .‬גם כאשר האוטובוס חוצה‬ ‫את רחוב שמואל הנביא‪ ,‬שבו מתגורר אחד‬ ‫ממובילי העתירה‪ ,‬איש לא יוצא משלוותו‪.‬‬ ‫"זה לא רק ציבור ענק"‪ ,‬אומר לי אחד האסירים‬ ‫בהתרגשות‪" .‬אתה רואה על הקהל שמדובר‬ ‫בציבור איכותי"‪.‬‬ ‫אחת לכמה מטרים‪ ,‬עוצרים‪ .‬כל פעם רב אחד‬ ‫מבקש לעלות לאוטובוס ולעודד את האסירים‬ ‫המיועדים‪ .‬פעם זהו הגר"א תופיק‪ ,‬מרבני‬ ‫ביתר‪ ,‬שמברך את ברכת הכהנים בהתרגשות‬ ‫עד שהוא פורץ בבכי ואינו מסוגל להמשיך‪.‬‬ ‫רב אחר‪ ,‬מבית שמש‪ ,‬אומר‪" :‬ברוך שזכיתם‬ ‫לקדש שם שמים‪ .‬בזכות זה תזכו לראות נחת‬ ‫עד סוף כל הדורות"‪.‬‬ ‫למרות הקושי הטכני הצפוי להם‪ ,‬רובם‬ ‫גאים להיכנס לכלא‪ ,‬מרגישים שלוחי ציבור‪.‬‬ ‫במהלך הנסיעה אני מגלה כי אחד הנוסעים‬ ‫קיבל בטעות זימון למעצר‪ ,‬למרות שבתו‬ ‫היחידה בת כמה חודשים בלבד‪ .‬אז למה אתה‬ ‫פה ולא הסברת להם כי מדובר בטעות? אני‬ ‫שואל אותו‪" .‬זו זכות להיכנס לכלא"‪ ,‬הוא‬ ‫אומר‪ .‬בסוף הוא מתרצן‪" :‬כשאגיע לכלא‪,‬‬ ‫אסביר להם על הטעות ואני מאמין שישחררו‬ ‫אותי"‪.‬‬ ‫"יש לי ניסיון בעצרות בארבעים השנה‬ ‫האחרונות"‪ ,‬אומר לי הרב לייזרזון ומעריך כי‬ ‫לעצרת בירושלים הגיעו למעלה מ‪ 200-‬אלף‬ ‫איש‪.‬‬

‫‪­—›¢¡™ Ÿ ›®˜ ‬‬ ‫‪EXPLORER‬‬

‫סימנסטוב‬

‫Ÿ˜‪—®¦˜¡˜¡— ‬‬

‫‪›f fœb—• •˜­›¢˜ ®™¤™¢®˜b‬‬

‫מדטכניקה אורתופון‬

‫של מכשירי שמיעה מבית ‪SIEMENS‬‬ ‫רשת מכשירי השמיעה הוותיקה והגדולה בישראל! יבואנים בלעדיים‬ ‫‪¡­¬™¢˜¡¤Ÿ™¥˜ ª”™£™¨™®¬™”˜«¤Ÿœ—¢®­¬•–­˜ ‬‬

‫‪126‬‬

‫איש ‪ 19‬בני ברק‬ ‫בית הרופאים רח' חזון‬ ‫‬ ‫‪1-700-700-637‬‬ ‫‪1-700-700-637‬‬ ‫‪¡›¢™¢ ‬‬ ‫‪e 03-6194315‬מוקד‪m‬ארצי‪•­«® :‬‬ ‫ברק‪d o r . c :‬‬ ‫סניף ‪i‬בני‪o .‬‬ ‫‪l‬‬ ‫ערש"ק פרשת חוקת ו' בתמוז תש"ע ‪18/6/10‬‬

‫‪S‬‬


‫ההורים יוצאים מבתיהם בעמנואל‬

‫לקדש שם שמים‪ .‬ריקוד ספונטאני‬

‫כיצד מרקדין‪ .‬מעגל הרוקדים בתום העצרת‬

‫מרן האדמו"ר מגור והגר"י בורשטיין‬

‫המלווים מחוץ לכלא מעשיהו‬

‫בשב"ס נערכים‬ ‫ל"שאגת עמנואל"‬ ‫"תראו איזה כבוד עושים לאסירים‪,‬‬ ‫כשהם זוכים‪ ,‬כמו ראשי מדינות‪,‬‬ ‫לליווי משטרתי"‪ ,‬אמר ספק ברצינות‬ ‫ספק בהלצה אחד המלווים ‪ ‬על היום‬ ‫הארוך שהסתיים בשערי מעשיהו‬

‫טיפסו גבוה‪ .‬משקיפים מהגגות‬

‫הרוסים‪ .‬מלווים את ההורים למגרש הרוסים‬

‫מאת‪ :‬חיים מרגליות‬ ‫בתום מסע ארוך שהחל בשעות הבוקר בביתם שבעמנואל‪,‬‬ ‫עבר דרך עצרות התמיכה ההמוניות ומגרש הרוסים והסתיים‬ ‫ברחבת בית הכלא מעשיהו ברמלה‪ ,‬נכנס ו ‪ 35‬הורי הת�ל‬ ‫מידות עליהם השית בג"ץ עונש של ‪ 14‬יום מאסר בפועל‬ ‫אל מבעד לשערי חומות הכלא האימתניים‪ ,‬כשרבים מחסידי‬ ‫סלונים שהמתינו לשיירה עוד קודם לכן‪ ,‬קיבלו את פניהם‬ ‫בקריאות עידוד ועשו זאת גם לאחר שהאסירים כבר היו בין‬ ‫כותלי מעשיהו‪.‬‬ ‫אמרנו "שיירה"? אכן כן‪ .‬על האוטובוס שבו נסעו ההורים‬ ‫נמתח שלט עם הכיתוב "אסירי עמנואל‪ ,‬שלוחי עם ישראל"‪,‬‬ ‫כלפני האוטובוס ומאחוריו נסעו ניידות משטרה ואופנועים‬ ‫של אגף התנועה‪.‬‬ ‫היטיב להגדיר זאת אחד המפגינים כשאמר‪" :‬תראו איזה‬ ‫כבוד עושים לאסירים‪ ,‬כשהם זוכים‪ ,‬כמו ראשי מדינות‪ ,‬לליל‬ ‫ווי משטרתי"‪.‬‬ ‫במסגרת ההיערכות המשטרתית‪ ,‬נפרסו מאות שוטרים‬ ‫ואנשי יס"מ וכן יחידות מיוחדות של שירות בתי הסוהר מסל‬ ‫ביב לחומות הכלא וזאת מחשש להפרות סדר‪.‬‬ ‫העצורים‪ ,‬כאמור‪ ,‬הוכנסו אל תוך בית הכלא "מעשיהו"‪,‬‬ ‫שם עברו תהליך קליטה שכלל בדיקת רופא‪ ,‬ושיחות עם‬ ‫מפקד האגף ועובד סוציאלי‪ .‬דובר שירות בתי הסוהר‪ ,‬סגן‬ ‫גונדר ירון זמיר‪ ,‬אמר כי בשב"ס נערכו לקליטת העצורים‬ ‫ובמהלך שהייתם באגף האזרחים בכלא הם יקבלו מזון כשר‬ ‫בהשגחת הבד"ץ ויתאפשר להם להתפלל וללמוד‪.‬‬ ‫עוד אמרו בשב"ס‪ ,‬כי הם נערכו גם לקליטת האמהות העל‬ ‫צורות שהיו אמורות (נכון ליום חמישי בערב) להגיע אף הן‬ ‫למעשיהו ביחד עם התינוקות שלהן‪.‬‬ ‫יצוין כי‪ ,‬גם במשטרת מרחב השפלה וגם בשירות בתי‬ ‫הסוהר נערכים לאפשרות של מעין "ישיבת שאגת אריה"‪,‬‬ ‫כשרחבת הכלא תהפוך לרחבת הפגנות בכל יום במשך‬ ‫השבועיים הקרובים בהם ההורים נתונים במאסר‪.‬‬

‫וצדקה‪ .‬הצדקה למען המשפחות‬

‫שומרים על הסדר‪ .‬השוטרים בהפגנה‬

‫‪128‬‬

‫מתגודדים על הגגות בבני ברק‬

‫משווים בין המשט לבג"צ‬

‫ערש"ק פרשת חוקת ו' בתמוז תש"ע ‪18/6/10‬‬


‫אחד ההורים נושא את צקלונו בדרך לכלא‬

‫נפרד מאבא‪ .‬בעלייה לאוטובוס בעמנואל‬

‫הורה נוסף בדרכו לאוטובוס העצורים‬

‫מבעד לעדשה‬

‫פרוייקט צילומים מיוחד‬ ‫מאת‪ :‬בועז בן ארי‪ ,‬עוזי ברק‪ ,‬יעקב‬ ‫כהן‪ ,‬מאיר אלפסי‪ ,‬יצחק לב ארי‪ ,‬משה‬ ‫גולדשטיין‪ ,‬חדשות ‪ ,24‬מוישי בלום‪,‬‬ ‫ישראל גודלשטיין‪ ,‬אלי סגל‬

‫האסירים נישאים על כתפי המלווים‬

‫משקיפים על ההמון‬

‫על הכתפיים אל הכלא‬

‫גם חילונים הצטרפו להפגנה‬

‫נתלים באילנות גבוהים‬

‫תפילת ערבית בסמוך לכלא מעשיהו‬

‫אות הזדהות‪ .‬אזיקים על הידיים‬

‫סגן השר מאיר פרוש מגיע לעצרת‬

‫ליצמן בכינוס בבני ברק‬

‫גוטרמן ורובינשטיין בכינוס בבני ברק‬

‫ערש"ק פרשת חוקת ו' בתמוז תש"ע ‪18/6/10‬‬

‫‪9‬‬


‫אבי בלום‬

‫בני חורין‬ ‫הציבור החרדי הוכיח‪ :‬גם כלא לא יפגע בחירותו ‪ ‬ההמונים שעמדו וזעקו‬ ‫שמע ישראל‪ ,‬העידו על טוהר המאבק ‪ ‬אחד ברח‪ ,‬אחר גמגם – על שתיקתם‬ ‫של ראשי ש"ס ‪ ‬מיהו גדול מבזי הבג"ץ? ‪ ‬וגם‪ :‬מהו הלקח שעלינו ללמוד‬ ‫משיכרון הכוח של בית המשפט העליון? ‪ ‬מבט ראשוני מהגשר בירמיהו‬ ‫צריך היה לעמוד על הגשר ברחוב ירמיהו‪,‬‬ ‫לראות את המוני המשתתפים‪ ,‬עוצמים‬ ‫עיניים כאיש אחד וזועקים 'שמע ישראל'‪.‬‬ ‫צריך היה להתבונן באסירי עמנואל‪ ,‬נישאים‬ ‫על כפיים‪ ,‬מתרגשים עד לכאב‪ ,‬נתמכים‬ ‫בגל של אהבה‪ .‬צריך היה לראות את הסדר‬ ‫המופתי‪ ,‬לחוש באווירת האחדות – מחלוקת‬ ‫כוסות המים ברחבת ישיבת המתמידים‪ ,‬ועד‬ ‫לשילוב הידיים ברחבת ההפגנה שהפכה‬ ‫לרחבת ריקודים‪ .‬צריך היה להיות שם‪ ,‬לחוש‬ ‫את האווירה‪ ,‬לראות את קהל ההמונים‪ ,‬כדי‬ ‫להבין מי ניצח ומי הפסיד‪ .‬מיהם בני החורין‬ ‫האמיתיים‪ ,‬גם כשהם נזרקים לכלא‪.‬‬ ‫אחד מאנשי ירושלים‪ ,‬שעמד עימי על‬ ‫הגשר‪ ,‬נזכר במעשייה חסידית ידועה (יותר‬ ‫או פחות)‪ ,‬על מקורו של השטריימל – אותו‬ ‫חבשו האסירים הסלונימאים בחגיגיות‪ .‬על פי‬ ‫סיפור המעשה‪ ,‬השטריימל הראשון‪ ,‬נחבש‬ ‫לראשו של רב מקומי ברוסיה‪ ,‬שהמושל‪,‬‬ ‫במטרה לבזותו‪ ,‬הורה לו לעטוף את ראשו‬ ‫בזנב שועלים‪ .‬עדת החסידים באותו כפר‪,‬‬ ‫הפכה את הזנב המבוזה‪ ,‬לראש מלבושי‬ ‫השבת‪.‬‬ ‫זה בדיוק מה שעשה לנו אדמונד לוי‪ .‬הוא‬ ‫כיוון לבזות את ההורים על ידי זריקתם לכלא‪,‬‬ ‫לכלוא את רוחם‪ .‬והנה הם כאן‪ ,‬מלווים‬ ‫בקהל רבבות‪ ,‬לבושים במחצלות שבתיות‪.‬‬ ‫בא לבזות‪ ,‬ונמצא מכבד‪ .‬בא להשפיל את‬ ‫הגוף‪ ,‬ונמצא מרומם את הנפש‪.‬‬ ‫ציבור כה גדול‪ ,‬וכל כך משוכנע‪ ,‬מתכנס‬ ‫רק כשהוא בטוח בצדקת דרכו‪ ,‬משוכנע בכך‬ ‫ללא עוררין‪ .‬אם צריך היה לקבל הוכחה לכך‬ ‫שהמאבק בעמנואל הוא חינוכי‪ ,‬עקרוני‪,‬‬ ‫רעיוני‪ ,‬ללא גרם של מחשבה פסולה מעבר‬ ‫לו‪ ,‬היא ניתנה ברחובות ירושלים שהוחשכו‬ ‫מכובעים‪ .‬אף לא אחד מהנוכחים כאן‪ ,‬היה‬ ‫עושה את הדרך בצפיפות ובדוחק‪ ,‬ועומד‬ ‫בשמש הקופחת במשך שעות‪ ,‬אם לא שהיה‬ ‫בטוח בנקיות המאבק‪.‬‬

‫להתחשבן‪ .‬כשבג"ץ רומס את שני העקרונות‬ ‫המקודשים מכל‪ :‬הציות להוראות רבותינו‪,‬‬ ‫ועצמאות החינוך החרדי‪ ,‬מצופה היה‬ ‫מהש"סניקים שידברו בקול ברור וצלול‪.‬‬ ‫במאבק הזה‪ ,‬הברירה היא בין 'לנו'‪ ,‬לבין‬ ‫'לצרנו'‪ .‬אין דרך שלישית‪ .‬לא ניתן לשבת על‬ ‫הגדר‪ ,‬רגל פה רגל ש"ס‪.‬‬ ‫אשר לעותר‪ ,‬הרי שהוא‪ ,‬איבד את עולמו‪.‬‬ ‫גם את אולמו בבג"ץ‪ .‬בראייה הצופה פני‬ ‫עתיד‪ ,‬תהפוך העתירה לנזק הגדול ביותר‬ ‫לילדי עדות המזרח‪ .‬גם במקומות שבהם‪,‬‬ ‫בניגוד לעמנואל‪ ,‬יש ממש בטענות האפליה‬ ‫(ובמקום שהאפליה קיימת‪ ,‬יש להוקיעה)‪,‬‬ ‫די יהיה באזכור שם העותר‪ ,‬כדי לעורר‬ ‫אנטגוניזם‪ .‬להרחיק במקום לקרב‪ .‬לקלקל‬ ‫במקום לתקן‪.‬‬

‫קנו בחודש הספר‬ ‫ממבחר ספרי פלדהיים‬ ‫לזכות‬ ‫ותוכלו‬ ‫בהנחה‬ ‫נחת זרענו‬ ‫במשכורת שנתית‬ ‫בסך כולל של‬

‫מלחמת העצמאות החרדית‪ .‬ההמונים ברחובות ירושלים‬ ‫היטיב לבטא זאת הגר"י אפרתי‪ ,‬שבקול‬ ‫נרגש התריס כלפי יושבי מגדל השן ‪ -‬המוסד‬ ‫שאין מפלה ממנו במדינת ישראל‪ .‬הוא‬ ‫הזכיר לכולם‪ ,‬מיהם אלו שיצרו את האפליה‬ ‫במדינה‪ ,‬גזלו ממאות אלפי בני עדות המזרח‬ ‫את יהדותם ואת תומתם‪ ,‬והעבירו את הילדים‬ ‫התימנים הקטנים‪ ,‬על דתם‪ .‬טלו גזענות מבין‬ ‫בג"צכם‪.‬‬ ‫אבל זה היה הצד הנגטיבי והפחות‬ ‫משמעותי של הכינוס האדיר‪ .‬בפן הפוזיטיבי‪,‬‬ ‫המסר היה אחד‪ .‬גם אותו‪ ,‬נשא בגאון הרב‬ ‫אפרתי‪" :‬באנו להודיע לערכאות הנמוכות‬ ‫והגבוהות‪ ,‬כי בדברים שקשורים לרוחניות‬ ‫אין לכם חלק"‪.‬‬

‫‪₪55,555‬‬

‫ועוד עשרות‬ ‫פרסים יקרי ערך‬

‫דיבוק צא‬ ‫מה חבל שאת האחדות האמיתית‪,‬‬ ‫הפנימית‪ ,‬השורשית‪ ,‬אנו מגלים רק ברגעים‬

‫מיום שלישי י“ט סיון בכל חנויות הספרים‬

‫‪«§§¢¡ª²‬‬

‫עכשיו בכל חנויות הספרים‬ ‫המובחרות וברשת חנויות‬

‫רשת חנויות‬

‫פלדהיים יודאיקה‬ ‫ירושלים‬

‫פלדהיים גבעת שאול‬ ‫רח׳ בית הדפוס ‪32‬‬

‫בית שמש‬

‫ירושלים‬

‫פלדהיים גאולה‬ ‫רח׳ צפניה ‪1‬‬

‫פלדהיים רמב“ש‬ ‫מרכז מסחרי‪ ,‬נחל זוהר ‪4‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬

‫כאלו‪ .‬השיא היה‪ ,‬כאשר המקובל הגאון‬ ‫רבי דוד בצרי‪ ,‬עטוף בטלית‪ ,‬ניגן את הפיוט‬ ‫'עננו' בנעימה ספרדית‪ ,‬כשקהל אשכנזי‬ ‫וספרדי‪ ,‬מלווה אותו בקול רם ונישא‪ .‬כאיש‬ ‫אחד‪ ,‬בקול אחד‪ .‬רק חסר היה שראש ישיבת‬ ‫המקובלים‪ ,‬יעמוד ויקרא 'דיבוק צא'‪ .‬ייתכן‬ ‫וזה מה שהיה משפיע על אדמונד לוי‪...‬‬ ‫האחדות חיברה קהלים‪ .‬מפלגות פחות‪.‬‬ ‫את הש"סניקים‪ ,‬כמעט לא שמענו‪ .‬אריאל‬ ‫אטיאס המריא לספרד והותיר את הספרדים‬ ‫בגפם‪ .‬אלי ישי שתק‪ .‬כשדיבר‪ ,‬גמגם‪.‬‬ ‫במקרים אחרים‪ ,‬כשמדובר היה בהכנסתן של‬ ‫בנות האצולה לסמינרים ירושלמיים ידועים‪,‬‬ ‫ידעו ראשי ש"ס את הכתובת ברחוב חזו"א‬ ‫‪ .5‬הפעם משום מה‪ ,‬הם שכחו את הדרך‬ ‫מירושלים לבני ברק‪.‬‬ ‫גם אם יש טענות על דרך ההתנהלות‬ ‫בעמנואל‪ ,‬בעיקר בראשית המאבק (טיעונים‬ ‫שהועלו גם כאן בעבר)‪ ,‬זוהי אינה העת‬

‫"בית המשפט צריך להראות את נחת‬ ‫זרועו"‪ ,‬איים (כדרכו) השופט העליון‬ ‫בדימוס‪ ,‬מישה חשין‪ .‬אז במקום זה‪ ,‬אנחנו‪,‬‬ ‫הראינו לו את 'נחת זרענו'‪ .‬בנחת היהודית‬ ‫האמיתית‪ ,‬קרי חינוך הילדים‪ ,‬לא תהיה‬ ‫לבג"ץ דריסת רגל‪.‬‬ ‫לא ההורים‪ ,‬הם שביזו את בית המשפט‬ ‫העליון‪ .‬מי שפער פיו נגד המצייתים לגדולי‬ ‫ישראל‪ ,‬הוא המבזה‪ .‬מי שנקט בסנקציה‬ ‫קיצונית ומטורפת של שליחת קהילה שלמה‬ ‫לכלא‪ ,‬הוא המשפיל‪.‬‬ ‫אדמונד לוי‪ ,‬הוא גדול מבזי הבג"ץ‪.‬‬ ‫וכי במה יוכל עוד שופט בעליון לאיים‬ ‫על הציבור החרדי? הכל כבר נוסה‪ ,‬כולל‬ ‫הסנקציה המטורפת ביותר‪ .‬גם היא נאכפה‪,‬‬ ‫וחזרה כבומרנג‪ .‬את הלקח הזה‪ ,‬שווה ללמוד‬ ‫לחיים הציבוריים וגם הפרטיים‪ :‬לעולם אל‬ ‫תירה בכל הארסנל העומד לרשותך‪ ,‬פן תגלה‬ ‫כי הנשק נגמר‪ ,‬והיריב חי וקיים‪.‬‬

‫ההוצאות לאור‬

‫ירושלים‬

‫פלדהיים גאולה‬ ‫רח׳ מלכי ישראל ‪31‬‬

‫בית שמש‬

‫פלדהיים מרכז הספר‬ ‫נהר הירדן ‪ 34‬רמב״ש ב׳‬

‫ירושלים‬

‫פלדהיים ככר השבת‬ ‫רח׳ מאה שערים ‪2‬‬

‫בית שמש‬

‫פלדהיים ‪ /‬מרכז הספר‬ ‫חוזון איש ‪ 4‬רמת רמב״ש ב׳‬

‫ירושלים‬

‫פלדהיים רב שפע‬ ‫רח׳ שמגר ‪16‬‬

‫אשדוד‬

‫ירושלים‬

‫פלדהיים חבקוק‬ ‫מלכי ישראל ‪14‬‬

‫פלדהיים ‪ /‬ענק הספרים‬ ‫יוסי בר חלפתא ‪10‬‬

‫חיפה‬

‫בני ברק‬

‫פלדהיים יודאיקה‬ ‫רח׳ ר׳ עקיבא ‪113‬‬

‫פלדהיים ספרי קודש‬ ‫הרצל ‪64‬‬

‫אלעד‬

‫בני ברק‬

‫פלדהיים יודאיקה‬ ‫רבי עקיבא ‪130‬‬

‫יפה נוף‪-‬פלדהיים‬ ‫יהודה הנשיא ‪90‬‬

‫בני ברק‬

‫פלדהיים יודאיקה‬ ‫רח׳ השומר ‪18‬‬

‫ביתר‬

‫פלדהיים ספריית ביתר‬ ‫אלעזר המודעי ‪11‬‬

‫ערש"ק פרשת חוקת ו' בתמוז תש"ע ‪18/6/10‬‬


‫הרב מרדכי דוד נויגרשל‬

‫החוק האלוקי‬ ‫מכריע את‬ ‫החוק האנושי‬ ‫בשום חיבור בעולם אי אפשר היה לארגן בהתרעה‬ ‫של שעות ספורות‪ ,‬בלי שום לוגיסטיקה‪ ,‬ללא‬ ‫היסעים וללא מודעות רחוב‪ ,‬מאות אלפי אנשים‬ ‫בשני מוקדים בצורה כל כך מכובדת ומסודרת‪ .‬מה‬ ‫שאומר שלא מדובר בעניין פוליטי של כמה עסקנים‬ ‫המעוררים את התעמולה בציבור‪ ,‬אלא בעניין הנוגע‬ ‫לליבם של כל אותם המונים שכל אחד בפני עצמו‬ ‫וביוזמתו בא להזדהות‪ ,‬להתריע ולהביע כאב‪.‬‬ ‫על מה המהומה? כל הזמן פרשנים משפטיים‬ ‫וכלי תקשורת חילוניים מנסים "ככלב השב אל‬ ‫קיאו"‪ ,‬לחזור ולהראות את נושא האפליה כאילו‬ ‫זה היה הנושא‪ .‬אף אחד לא היה יוצא להפגין למען‬ ‫אפליה‪ .‬גם אם היא הייתה והעלילות היו נכונות‪.‬‬ ‫הנושא היה שונה לחלוטין והוא ‪ -‬פעם אחת‬ ‫ולתמיד צריך להבהיר שעבור כל אלה שמאמינים‬ ‫בה' ולאו דווקא המוגדרים כחרדים‪ ,‬החוק האלוקי‬ ‫הכולל גם "ועשית ככל אשר יורוך" לאמור‪-‬ציות‬ ‫לרבנים‪ ,‬מכריע את החוק האנושי כל אימת שיש‬ ‫התנגשות ביניהם‪.‬‬ ‫ובאופן פרטי‪ ,‬איש מלבד התורה וחכמיה אינו בר‪-‬‬ ‫הגדה בשום עניין שנוגע בכהוא זה בחינוך ילדינו‪,‬‬ ‫כולל לא הבג"ץ‪ ,‬השלטון ושלוחותיו‪.‬‬ ‫האמירה הזו שנאמרה בקול צלול ע"י מאות‬ ‫אלפי אנשים וששושביניה היו אותם עשרות הורים‬ ‫מעמנואל וחסידות סלונים בראשות האדמו"ר‪ ,‬תהיה‬ ‫זו שתקבור סופית‪ ,‬אבל סופית‪ ,‬את כל הדיבורים על‬ ‫"ליבה" ושאר קלישאות‪ .‬הרי כבר עכשיו איש לא‬ ‫מעלה בדעתו לנסות להחדיר בכוח ולו משהו לכלל‬ ‫החינוך החרדי ולהוביל לבית הסוהר מאות אלפי‬ ‫אנשים‪.‬‬ ‫עכשיו כולם יודעים שזה מה שיקרה אם וכאשר‪.‬‬ ‫נקודה נוספת‪ :‬יהודי שומר מצוות משתית את‬ ‫כל חייו ואת כל הנהגותיו על התורה‪ ,‬הלכותיה‬ ‫ופסקי הרבנים‪ .‬הסיבה היחידה שאנו מצייתים‬ ‫לחוקי המדינה‪ ,‬היא לא אזרחות טובה‪ ,‬לא הכרה‬ ‫בחשיבותה ובנחיצותה‪ ,‬אלא כי כך הורונו רבותינו‪.‬‬ ‫כלומר‪ ,‬כך ציוותה לנו התורה‪.‬‬ ‫והנה בא הבג"ץ ומורה לנו לשמוע לו‪ ,‬ולא‬ ‫לרבותינו‪ .‬אם אין אנו מצווים לשמוע לרבותינו‪,‬‬ ‫הרי אין כל סיבה שנציית לחוקי המדינה‪ ,‬שכאמור‪,‬‬ ‫הציות לרבותינו היא הסיבה היחידה לציית לחוקי‬ ‫המדינה ואם אין אנו מצווים לציית לחוקי המדינה‪,‬‬ ‫אין אנו מצווים לציית לחוקי הבג"ץ‪ ,‬כולל לא‬ ‫להוראה שלא לשמוע לרבותינו וחוזר חלילה‪.‬‬ ‫הכותב הינו מבכירי תנועת התשובה‬

‫‪12‬‬

‫ח"כ משה גפני‬

‫אדמונד לוי‪ ,‬תודה‬

‫אני מודה לשופט אדמונד לוי‪ .‬אני‬ ‫מודה לו‪ ,‬שברוב טיפשותו נתן לנו את‬ ‫ההזדמנות הנדירה להיקהל ולעמוד על‬ ‫נפשנו‪ .‬אני מצר על העובדה‪ ,‬כי הוא‬ ‫הכתים כך‪ ,‬באופן נורא‪ ,‬את מדינת‬ ‫ישראל‪.‬‬ ‫מה שהיה השבוע‪ ,‬זהו מפנה ברור‬ ‫וממשי ביחס שבין הדת למדינה‪ .‬אין‬ ‫בעולם דמוקרטיה‪ ,‬בה אנשים הולכים‬ ‫לכלא רק בגלל ששופט החליט שהם‬ ‫ביזו אותו‪.‬‬ ‫האנשים הללו הלכו לכלא‪ ,‬כי השופט‬ ‫הזה החליט‪ ,‬שאם הם לא ישלחו‬ ‫את ילדיהם ללמוד במקום שבו הוא‬ ‫רוצה שילדיהם ילמדו‪ ,‬זהו ביזיון בית‬ ‫המשפט‪.‬‬ ‫התנהגות מהסוג הזה‪ ,‬אנחנו מכירים‪.‬‬ ‫מכירים אותה מלפני הרבה שנים‪,‬‬ ‫וממדינות מאוד מסוימות‪ .‬במדינות‬ ‫ההם הלכו הורים הלכו לכלא על חינוך‪.‬‬ ‫הם לא הלכו לכלא על שום דבר אחר‪,‬‬ ‫רק על כבודו המטופש של השופט‪ .‬לא‬ ‫עזר להם שהודיעו כי אינם מבקשים‬ ‫תקציבים מהמדינה‪ ,‬ואינם דורשים‬

‫כלום מלבד לחנך את בנותיהם במקום‬ ‫שחפצו‪ .‬הוא החליט לאן עליהם לשלוח‬ ‫את ביתם‪ ,‬ואם לא – עליהם ללכת‬ ‫לכלא‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫אנחנו מכירים את הציבור החילוני‪,‬‬ ‫ורואים ממה הוא מתרגש‪ .‬ממשחקי‬ ‫כדורגל‪ ,‬מזמרים‪ .‬אנחנו‪ ,‬התרגשנו‬ ‫מהמחזה המלבב של ציבור חרדי רחב‪,‬‬ ‫מכל שדרותיו ופלגיו‪ ,‬לוקח את העצירים‬ ‫על כתפיים‪ ,‬ורוקד עימם‪.‬‬ ‫הריקוד היום היה בבחינת "מתי‬ ‫יבוא לידי ואקיימנה"‪ .‬מתי יבוא לידינו‬ ‫ששופט בבית המשפט העליון כותב‬ ‫שאנחנו צריכים להחליט בינו לבין‬ ‫התורה‪ ,‬ואקיימנה‪ ,‬בגאון ובעוז‪.‬‬ ‫חוסר התבונה של השופט‪ ,‬שגובל‬ ‫בהפקרות ושכרון כוח‪ ,‬חידד שאלה‬ ‫שלא נשאלה כאן ‪ -‬במשך ‪ 62‬שנה‪.‬‬ ‫מעולם לא חידדו את השאלה הזו‪ ,‬כי‬ ‫ידעו שאנשים חרדים יבחרו בתורה‪.‬‬ ‫הוא‪ ,‬ברוב טיפשותו‪ ,‬הציב את‬

‫השאלה הזו‪ .‬שופט או תורה‪ .‬שאלה –‬ ‫שכלל אין עליה דיון‪ .‬התשובה עליה‬ ‫פשוטה וברורה‪.‬‬ ‫על כך נשלחו ההורים הללו לכלא‪ .‬על‬ ‫זה שלא הסכימו לענות כי הם בוחרים‬ ‫באדמונד לוי‪ ,‬אלא בחרו בתורה‪.‬‬ ‫בעניין הזה של ציות לגדולי התורה‪,‬‬ ‫אין ולא יהיו ספקות‪ .‬אני מקווה שכולם‬ ‫יבינו כעת‪ ,‬כי בנושאים שהם בציפור‬ ‫נפשה של היהדות‪ ,‬לא יועיל כוח‪ .‬גם‬ ‫לא עוד ועוד כוח‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ואי אפשר בלי לומר מילה על השקט‬ ‫והסדר המופתי‪ ,‬בו עברה לה הפגנת‬ ‫ההמונים‪.‬‬ ‫הסיבה לסדר המופתי הזה‪ ,‬הינה‬ ‫העובדה הפשוטה‪ ,‬כי העצרת הזו הייתה‬ ‫עצרת של ציבור חרדי‪ ,‬שנשלח להפגין‬ ‫בידי גדולי ישראל‪ .‬כך ציבור חרדי‬ ‫מתנהג‪.‬‬ ‫הכותב הינו יו"ר ועדת הכספים‬

‫ישראל אייכלר‬

‫החל המרד החשמונאי‬ ‫מדינת ישראל מהיום לא תהיה לעולם‬ ‫מה שהייתה אתמול‪ .‬מאז הייבסקציה‪,‬‬ ‫הקומוניסטים היהודים שסגרו בתי‬ ‫כנסת ושלחו הורים לסיביר על שלא רצו‬ ‫לשלוח את ילדיהם לחינוך הקומוניסטי‬ ‫אלא לחינוך היהודי‪ ,‬לא קרה מעולם‬ ‫שאדם נאסר על שרצה לתת לילדיו‬ ‫חינוך יהודי‪ .‬לא אצל הערבים ולא‬ ‫במדינת היהודים‪.‬‬ ‫הציבור החרדי צריך ללמוד מכך‪,‬‬ ‫שכשהוא לא מאוחד‪ ,‬אויבי היהדות‬ ‫מנצלים את הפיצול כדי לשבור אותנו‬ ‫מבפנים‪ .‬העלילה העדתית שהוכחה‬ ‫כשקר‪ ,‬הכינה את דעת הקהל הישראלית‬ ‫לפשע מלחמה במלחמת התרבות‬

‫במדינת ישראל‪.‬‬ ‫אהד ברק‪ ,‬שר הביטחון‪ ,‬אינו יכול‬ ‫לנסוע לצרפת בגלל שהתקשורת‬ ‫העולמית מאשימה אותו בפשעים נגד‬ ‫האנושות‪.‬‬ ‫הכנסת אמהות לילדים קטנים לבית‬ ‫הסוהר הוא פשע נגד האנושות‪.‬‬ ‫מה שהתקשורת הישראלית עושה‬ ‫לחרדים‪ ,‬התקשורת העולמית עושה‬ ‫לישראל ומה שהשליטים הישראלים‬ ‫עושים לחרדים‪ ,‬העולם עושה נגדם‬ ‫מידה כנגד מידה‪.‬‬ ‫השופט אדמונד לוי יסד את המרד‬ ‫החשמונאי של הדור הצעיר‪ .‬מי שהיה‬ ‫באירוע המכונן של מאות אלפי ישראל‬

‫שליוו את האסירים באופן מופתי‪ ,‬יהפוך‬ ‫לכל ימי חייו למורד חשמונאי ברוחו‪,‬‬ ‫בנפשו ובכל מאודו‪.‬‬ ‫אנו חייבים להתאחד‪ ,‬אשכנזים‬ ‫וספרדים‪ ,‬לתקן את הטעון תיקון ביחס‬ ‫לבני עדות המזרח בפרט ולבני עדות‬ ‫וחוגים בתוך הציבור החרדי בכלל‪.‬‬ ‫אחרת לא נוכל לעמוד מול אויבי היהדות‬ ‫שעדיין לא סיימו את מלאכתם‪.‬‬ ‫גדולי ישראל חייבים להתאחד וכך‬ ‫יתאחדו גם קטני ישראל וכשנהיה‬ ‫מאוחדים‪ ,‬שום איוב חיצוני לא יוכל‬ ‫לנו‪ ,‬עד ביאת גואל צדק‪.‬‬ ‫הכותב הינו יו"ר המרכז להסדרה יהודית‬

‫ערש"ק פרשת חוקת ו' בתמוז תש"ע ‪18/6/10‬‬


‫ראש מועצת עמנואל עזרא גרשי‪:‬‬

‫"אין שום אפליה ביישוב"‬ ‫"אני בכל אופן מצדד בדבר הקמת בית ספר פרטי למגמה החסידית בה יוכלו לחנך‬ ‫את ילדיהם כפי שהורו להם רבותיהם"‬

‫מאת‪ :‬דודי אופק‬

‫היישוב החרדי השקט המונה בסה"כ כמה‬ ‫מאות משפחות‪" ,‬זכה" בעבר הלא רחוק לעלות‬ ‫לכותרות בעקבות כמה מבני היישוב עמנואל‬ ‫שנרצחו בדם קר בידי בני עוולה‪ ,‬כשכל רצונם‬ ‫של אלו הראשונים היה לחזור למעונם בעיירה‬ ‫השקטה‪.‬‬ ‫אך אותה עיירה שקטה הפכה במהלך‬ ‫החודשים האחרונים למוקד סערה רבתי‪ ,‬אשר‬ ‫שיאו הגיע אתמול עת נכנסו עשרות מבני‬ ‫היישוב אל בית הכלא‪ ,‬כשהם מלווים ומגובים‬ ‫ע"י רבבות מבני הציבור החרדי‪.‬‬ ‫ראש המועצה המקומית עמנואל‪ ,‬עזרא‬

‫גרשי‪ ,‬מתעקש בשיחה עם 'קו עיתונות' כי‬ ‫עירו הייתה ונותרה שקטה גם ביום האתמול‪:‬‬ ‫"היישוב עמנואל ידוע כמקום שקט ואיכותי‪.‬‬ ‫גם לפני פרוץ המאבק המתוקשר וגם במהלכו‬ ‫הכל רגוע בעמנואל‪ ,‬כשהשקט נשמר גם מעל‬ ‫לפני השטח וגם מתחתיו"‪.‬‬ ‫על הימים שלפני מעצר ההורים וניתוקם‬ ‫של הילדים מהם‪ ,‬אומר גרשי‪ ,‬כי "המועצה‬ ‫המקומית נתנה כתף וסיוע להורים ולילדיהם‬ ‫ובעצם‪ ,‬מי שביקש מאיתנו עזרה‪-‬נענה בחיוב‪.‬‬ ‫הקמנו חפ"ק ביחד עם גורמי המשטרה וגורמים‬ ‫מטעם משרדי החינוך והרווחה לטיפול בילדי‬ ‫ההורים העצורים ותפקודם במהלך הימים‬ ‫הקרובים והקשים של המאסר"‪.‬‬

‫על המאבק עצמו אמר גרשי‪" :‬מדובר בקרב‬ ‫בין עסקנים שרצו להשיג במלחמה ביניהם‬ ‫דברים אחרים ממה שהיה נדמה"‪.‬‬ ‫על שאלתנו‪ ,‬אם אכן הייתה אפליה גזענית‬ ‫בין התלמידות כפי שהעותרים ובית המשפט‬ ‫טוענים‪ ,‬השיב ראש מועצת עמנואל‪" :‬אמנם‬ ‫לפני שלוש שנים הייתה סוג של אפליה ועל‬ ‫זאת התנהל מאבק איתן‪ .‬אך אותו מאבק‬ ‫הסתיים כבר לפני שלוש שנים עם פתיחתו של‬ ‫ביה"ס לבנות עדות המזרח‪ .‬כשבית הספר הזה‬ ‫הוקם‪ ,‬תמה האפליה‪.‬‬ ‫"אינני מבין מדוע בית המשפט פסק כי‬ ‫יש בעמנואל אפליה גזענית‪ ,‬בעת שההורים‬ ‫הלכאורה מופלים לא חשו בזאת"‪ ,‬תוהה‬

‫ח"כ יעקב ליצמן‬

‫ח"כ מאיר פרוש‬

‫הם השליחים שלנו‬ ‫הפגנת ההמונים הייתה ציון דרך‪ .‬ציון דרך‬ ‫חשוב‪ ,‬שנכפה עלינו‪ ,‬נוכח חציית הקווים‬ ‫החמורה שבוצעה על ידי השופט אדמונד‬ ‫לוי‪ .‬חציית הקווים הזו‪ ,‬שהעמידה את הציבור‬ ‫החרדי עם הגב לקיר‪ ,‬אל מול דילמות שעד‬ ‫היום לא הועמדו מולנו‪.‬‬ ‫אל מול חציית הקווים החמורה הזו – מצידו‬ ‫של השופט‪ ,‬קיבלו הרבנים – המנהיגים את‬ ‫הציבור החרדי‪ ,‬החלטה לצאת לרחוב ולמחות‪.‬‬ ‫לצאת לרחוב ולומר עד כאן‪ ,‬לצאת לרחוב‬ ‫ולהבהיר לשופט‪ ,‬כי הוא חצה את הגבול‪,‬‬ ‫ומשכך – איבד את כל תוקפו‪.‬‬ ‫מעולם לא הייתה שום הווה אמינא לגבי‬ ‫התשובה לשאלה‪ ,‬מיהו בעל הסמכות האחרונה‬ ‫לדידו של היהודי החרדי‪.‬‬ ‫הציבור החרדי כולו אמר היום לאותם‬ ‫הורים‪" ,‬אתם השליחים שלנו‪ .‬שליחים להציב‬ ‫יתדות חדשים ברמת השיח הציבורי‪ .‬להציב‬ ‫מחדש את הגבולות‪ ,‬שהיה מי שטעה לחשוב‪,‬‬

‫גרשי כשהוא נדרש להכרעת הבג"ץ על אותה‬ ‫אפליה כביכול‪" .‬לדעתי‪ ,‬לא היה צורך בהליכת‬ ‫העותרים לערכאות‪ .‬אני אישית הצהרתי בפני‬ ‫בית המשפט כי אין שום אפליה ביישוב וכל‬ ‫המאבק המשפטי הזה מיותר לחלוטין"‪.‬‬ ‫"אני מקווה שההורים האסורים ישוחררו‬ ‫לביתם ומשפחתם כמה שיותר מהר"‪ ,‬אומר‬ ‫ראש המועצה‪ .‬לדברי גרשי‪" ,‬בזמן הקרוב‬ ‫נשב עם נציגי משרד החינוך על המדוכה בדבר‬ ‫שנת הלימודים הבאה‪ ,‬כשאני בכל אופן מצדד‬ ‫בדבר הקמת בית ספר פרטי למגמה החסידית‬ ‫בה יוכלו לחנך את ילדיהם כפי שהורו להם‬ ‫רבותיהם‪ .‬אני לא רואה כל סיבה הגיונית‬ ‫למנוע זאת מהם"‪.‬‬

‫על תורת ישראל אין עוררין‬

‫כי הוא הקטן‪ ,‬יכול לשנותם"‪.‬‬ ‫רק אוויל יחשוב‪ ,‬כי אדם מאמין יחליף את‬ ‫הוראותיו של בורא עולם‪ ,‬בצו של שופט‪ ,‬יהא‬ ‫השופט מאיים ככל שיהא‪ .‬הציבור החרדי‬ ‫קידש היום ברגליו את ההודעה‪ ,‬כי בורא עולם‪,‬‬ ‫הוא העומד מעל לכל דבר אחר‪.‬‬ ‫אולם מעבר לאמירה הברורה הזו‪ ,‬היה‬ ‫במעמד האדיר קידוש ה' עצום‪ .‬קידוש ה'‪,‬‬ ‫בו חשו כולם‪ ,‬גם אלו שלא מסכימים עם‬ ‫אמונתנו‪.‬‬ ‫הייתי בבוקר עם אנשים רבים‪ .‬גם אצל‬ ‫הנשיא פרס‪ ,‬גם אצל המפד"ל‪ ,‬ולמרות שהם‬ ‫הקפידו לשמור על כבודו של בית המשפט‪,‬‬ ‫נפעמו כולם אל מול המחזה הנורא‪ ,‬של יהודים‬ ‫חרדים ‪ -‬ההולכים בשירה וריקודים‪ ,‬בראש‬ ‫מורם ובבגדי שבת‪ ,‬לבית הכלא‪ ,‬בכדי לקיים‬ ‫את ציווי רבם‪.‬‬ ‫אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו‪.‬‬ ‫הכותב הינו סגן שר החינוך‬

‫המעמד הזה‪ ,‬היה הפגנת כבוד ליהדות‬ ‫החרדית‪ .‬היום הסוער‪ ,‬עבר בשיא השקט‪.‬‬ ‫קידוש השם אדיר נוצר בעקבות זאת‪ .‬זה‬ ‫קרה בגלל שמי שנתן הוראה לציבור לנהוג‬ ‫באיפוק אלו גדולי התורה‪ .‬כל עם ישראל‬ ‫נוכח לראות שהציבור החרדי מציית לגדולי‬ ‫התורה‪ ,‬וזהו כבוד היהדות החרדית‪.‬‬ ‫מאידך‪ ,‬לא ניתן לבקש מגדולי התורה‬ ‫רק לדאוג שיהיה שקט כשבאים להפגין‪ .‬מי‬ ‫שחושב כך לא מבין‪ ,‬שהציות לחינוך על‬ ‫פי הוראות רבותינו‪ ,‬הוא לב הציות לגדולי‬ ‫ישראל‪ .‬וכפי שיורו לנו רבותינו‪ ,‬כך נעשה‪.‬‬ ‫אני בטוח שאם השופט אדמונד לוי היה‬ ‫נוכח במקום‪ ,‬הוא היה מתפעל ממה שהיה‬ ‫רואה‪ .‬אני מציע לו לא להתבייש‪ ,‬ולעשות‬ ‫חשבון נפש‪ ,‬איך הוא שלח אבות ואמהות‬ ‫לכלא‪ ,‬לא בגלל שהם גנבו או רצחו‪ ,‬אלא‬ ‫בגלל שהם שמעו לרבנים שלהם‪.‬‬ ‫אדמונד לוי הוא זה שצריך לעמוד‬ ‫ולהתנצל‪ ,‬בפני ההורים על מה שעשה‬

‫להם ובפני הרבנים והציבור החרדי כולו‪,‬‬ ‫על הכינוי‪ :‬חלחלה‪ .‬ישבתי בבית המשפט‬ ‫וכששמעתי אותו אומר כך על גדולי ישראל‪,‬‬ ‫לא האמנתי למשמע אוזני‪.‬‬ ‫הוכח שוב שלא ניתן לפעול בכוח נגד‬ ‫הציבור החרדי‪ ,‬הוא לא יפר את הוראת‬ ‫רבניו ולא ילך נגד ההלכה‪ .‬על תורת ישראל‬ ‫אין כל עוררין‪.‬‬ ‫לא יצאנו סתם לרחובה של עיר‪ .‬הסיבה‬ ‫הייתה עקרונית ושורשית‪ .‬זו הפעם הראשונה‬ ‫שבית משפט מנסה לומר להורים‪ ,‬עם מי‬ ‫ללמוד‪ ,‬מה ללמוד והיכן ללמוד‪.‬‬ ‫כשיסדו את החינוך העצמאי נתנו את‬ ‫השם "חינוך עצמאי"‪ ,‬על מנת לומר ולבטא‬ ‫שחינוך ילדינו עצמאי לחלוטין‪ .‬ללא כל‬ ‫דריסת רגל זרה‪.‬‬ ‫אם בית משפט מתערב בכל שלושת‬ ‫הדברים‪ ,‬זהו אינו חינוך עצמאי‪ ,‬ועל כך‬ ‫נאבק ללא כל פשרה‪ .‬לא בגלל שאנו נהנים‬ ‫מכך‪ ,‬אלא משום שאנחנו חייבים‪.‬‬ ‫הכותב הינו סגן שר הבריאות‬

‫בכל שבוע‪ ,‬בכל מקום‪ ,‬בכל הארץ‪ ,‬לכל אחד‬

‫אזור הצפון‬

‫בפתח תקוה‬ ‫בני ברק‬ ‫באלעד‬

‫בירושלים‬

‫ברחובות‬

‫‪ 200,000‬עיתונים‬ ‫כולם בקו אחד! ‪ 200,000‬עיתונים של קו עיתונות‪ ,‬רשת‬ ‫השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי‪,‬‬ ‫המגיעים לכל הזרמים‪ ,‬לכל העדות‪ ,‬לכל החוגים ולכל החצרות‬ ‫ומביאים את תוצאות הפרסום הטובות והיעילות ביותר‪ ,‬בשבילך!‬

‫רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי‬

‫אזור הדרום‬

‫מזל‬

‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬

‫בני ברק‬

‫בירושלים‬

‫באלעד‬

‫בפתח תקוה‬

‫‪ 40,000‬עיתונים‬

‫‪ 40,000‬עיתונים‬

‫‪ 10,000‬עיתונים‬

‫‪ 30,000‬עיתונים‬

‫ברחובות‬

‫‪ 15,000‬עיתונים‬

‫‪ 10,000‬עיתונים‬

‫‪ 15,000‬עיתונים‬

‫אזור הצפון‬

‫אזור הדרום‬

‫‪ 15,000‬עיתונים‬

‫‪ 15,000‬עיתונים‬

‫‪ 10,000‬עיתונים‬

‫וברכה‬

‫מצורף בכל שבוע‬

‫ערש"ק פרשת חוקת ו' בתמוז תש"ע ‪18/6/10‬‬


‫תתרגשו‪ ,‬תצחקו‪ ,‬תיהנו מכל מילה‬ ‫ולא תרצו שהספר ייגמר‪...‬‬

‫חיים ולדר‬ ‫קריאייטיב‪0527-129-130 :‬‬

‫ירושלמער‬ ‫ה חוזר!!!‬ ‫דשים על‬

‫ח‬ ‫חמישה סיפורים הקשישים‬ ‫ל זוג‬ ‫מסעותיהם ש ים בעקבות‬ ‫ממאה שער‬ ‫הפתקים‬ ‫בני הכותל‪...‬‬ ‫מא‬

‫א‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫מספרם‬

‫ע‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫צ‬ ‫מם‬

‫ים‬

‫”אנשים מספרים על עצמם ‪ “4‬מספר את סיפורם האישי המיוחד של עשרים ושבעה אנשים‪ ,‬כפי‬ ‫שנמסרו לסופר חיים ולדר‪ ,‬שהעלה אותם על הכתב בדרכו הציורית והמרתקת‪ ,‬תוך מתן ביטוי‬ ‫לאווירה לסגנונם ודמותם של המספרים ולאווירה שהם חיים בה‪.‬‬

‫להשיג בחנויות הספרים המובחרות‬ ‫הפצה ראשית‪ :‬ספרייתי האחים גיטלר משרד ראשי‪ :‬רח’ הירקון ‪ 6‬בני ברק טל‪03-5798187 :‬‬ ‫חנות‪ :‬בני ברק‪ :‬רח’ הרב קוטלר ‪ 18‬טל‪ .03-5792612 :‬ירושלים‪ :‬רח’ מלכי ישראל ‪ 8‬בפסאז’‬


‫ח"כ משה גפני‬

‫"מתוך המשבר הגדול‪,‬‬ ‫מוכרחים להוביל לשינוי"‬

‫גלאט‬ ‫כשר‬ ‫בני ברק‪ :‬רח' ז'בוטינסקי ‪) 9‬ליד אולמי קינג דיויד( ‪  03-5789999‬רח' שמשון הגיבור ‪) 5‬ליד מאפית ויז'ניץ( טל‪ 03-5789995 .‬פתח תקוה‪ :‬מסעדה ומטבח מרכזי‪ :‬רח' העמל ‪ 50‬טל‪03-5789988 :‬‬

‫רשת מסעדות ‪ ‬אולמות אירועים ‪ ‬קייטרינג ‪ ‬אוכל לשבת‬

‫המסעדה היהודית טובה יותר!‬

‫טעם טוב יותר! מבחר עשיר יותר!‬ ‫שירות אישי יותר! מחיר שווה יותר!‬

‫תתרגלו לטוב יותר!‬

‫באחדות יהודית‪...‬‬

‫האם אתם סובלים ממחלה קשה? אורח חייכם )גם אברכי כולל(?‬ ‫האם אתם סובלים ממחלות מעיים‬ ‫האם אתם לא מסוגלים לתפקד‬ ‫בעבודתכם‪ ,‬לימודכם ו‪/‬או במשק )קרוהן‪ ,‬קוליטיס(?‬ ‫האם את זקוקה לעזרה בביתך עקב‬ ‫הבית עקב בעיה רפואית?‬ ‫האם אתם הורים לילד עם הפרעות מוגבלות רפואית?‬ ‫האם חלית בפוליו‪ ,‬בארץ?‬ ‫קשב וריכוז )‪(PDD ,ADHD‬‬ ‫אשר זקוק לעזרה ותמיכה באופן‬ ‫האם פניתם בעבר לביטוח לאומי‬ ‫מוגבר?‬ ‫וקבלתם פחות אחוזי נכות מהמגיע‬ ‫האם אתם סובלים מבעיה נפשית לכם? מועניינים לנסות ולקבל את‬ ‫המגיע לכם באמת?‬ ‫אשר מגבילה באופן מהותי את‬

‫אני מודה לשופט אדמונד לוי‪ .‬אני מודה‬ ‫אנו חייבים להתאחד‪ ,‬אשכנזים וספרדים‪,‬‬ ‫האמירה שנאמרה בקול צלול ע"י מאות‬ ‫לו‪ ,‬שברוב טיפשותו נתן לנו את ההזדמנות‬ ‫לתקן את הטעון תיקון ביחס לבני עדות המזרח‬ ‫אלפי אנשים‪ ,‬תהיה זו שתקבור סופית‪ ,‬את כל‬ ‫גלאט‬ ‫הנדירה להיקהל ולעמוד על נפשנו‪ .‬אני מצר‬ ‫החרדי‬ ‫הציבור‬ ‫בתוך‬ ‫וחוגים‬ ‫עדות‬ ‫ולבני‬ ‫בפרט‬ ‫הדיבורים על "ליבה" ושאר קלישאות‪ .‬הרי כבר‬ ‫כשר‬ ‫על העובדה‪ ,‬כי הוא הכתים כך‪ ,‬באופן נורא‪,‬‬ ‫נוכל לעמוד מול אויבי‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ‫בכלל‪.‬‬ ‫עכשיו איש לא מעלה בדעתו לנסות להחדיר‬ ‫רשת מסעדות ‪ ‬אולמות אירועים ‪ ‬קייטרינג ‪ ‬אוכל לשבת‬ ‫את מדינת ישראל‪.‬‬ ‫היהדות שעדיין לא סיימו את מלאכתם‪.‬‬ ‫בכוח ולו משהו‪ ,‬לכלל החינוך החרדי‪.‬‬ ‫‪ 12‬מרכזי‪ :‬רח' העמל ‪ 50‬טל‪03-5789988 :‬‬ ‫ומטבח‬ ‫מסעדה‬ ‫‪12‬הגיבור ‪) 5‬ליד מאפית ויז'ניץ( טל‪ 03-5789995 .‬פתח תקוה‪:‬‬ ‫שמשון‬ ‫המשך‪ ‬רח'‬ ‫בני ברק‪ :‬רח' ז'בוטינסקי ‪) 9‬ליד אולמי קינג דיויד( ‪03-5789999‬‬ ‫המשך בעמ' ‪12‬‬ ‫בעמ'‬ ‫המשך‬ ‫בעמ'‬

‫הפגנת ההמונים הייתה ציון דרך‪ .‬ציון דרך‬ ‫חשוב‪ ,‬שנכפה עלינו‪ ,‬נוכח חציית הקווים‬ ‫החמורה שבוצעה על ידי השופט אדמונד‬ ‫לוי‪ .‬חציית הקווים הזו‪ ,‬שהעמידה את הציבור‬ ‫החרדי עם הגב לקיר‪ ,‬אל מול דילמות שעד‬ ‫היום לא הועמדו מולנו‪.‬‬ ‫המשך בעמ' ‪5‬‬

‫מפגן כבוד‬

‫"החברה המרכזית למימוש זכויות‪:‬‬ ‫היא היחידה בה לא תשלמו על‪:‬‬ ‫‪ ‬פתיחת תיק ‪ ‬סיכום ועדות רפואיות ‪ ‬ליווי‬ ‫מקצועי ‪ ‬ייעוץ וטיפול‬ ‫הכל על חשבוננו‪ ,‬כדי שתקבלו את הזכויות שלכם!‬

‫זהו הסכום אותו השגנו החודש‬ ‫עבור לקוחותינו‬

‫הוכח שוב שלא ניתן לפעול בכוח נגד‬ ‫הציבור החרדי‪ .‬לא יצאנו סתם לרחובה של‬ ‫עיר‪ .‬הסיבה הייתה עקרונית ושורשית‪ .‬זו‬ ‫הפעם הראשונה שבית משפט מנסה לומר‬ ‫להורים‪ ,‬עם מי ללמוד‪ ,‬מה ללמוד והיכן‬ ‫ללמוד‪.‬‬ ‫המשך בעמ' ‪14‬‬

‫ציון דרך‬

‫ח"כ מאיר פרוש‬

‫ח"כ יעקב ליצמן‬

‫עמ' ‪5‬‬

‫מאת‪ :‬בועז בן ארי‪ ,‬עוזי ברק‪ ,‬יעקב‬ ‫כהן‪ ,‬מאיר אלפסי‪ ,‬יצחק לב ארי‪,‬‬ ‫משה גולדשטיין‪ ,‬חדשות ‪ ,24‬מוישי‬ ‫בלום‪ ,‬ישראל גולדשטיין‪ ,‬אלי סגל‬

‫פרוייקט צילומים מיוחד‬

‫יו"ר ש"ס לשעבר אריה דרעי‬

‫בדרך התורה חייבים להתאחד אדמונד‪ ,‬תודה‬

‫גדול בצדקה‬

‫שח רבי יהושע מאוסטובה‪:‬‬ ‫גדול בצדקה היה רבי אליעזר‪ ,‬אבי הבעש"ט‪ - .‬מה פירוש גדול ‪ -‬שאל‬ ‫אחד‪ .‬נענה רבי יהושע‪:‬‬ ‫ הוא הכניס לביתו אורחים הרבה ונתן להם את נדבתו לפני שהגיש להם‬‫את האוכל‪ .‬כדי שיסעדו בלב שמח‪...‬‬

‫הרב מרדכי נויגרשל‬

‫"‬

‫אימרה יהודית ישראל אייכלר‬

‫עמ' ‪4‬‬

‫"גזרו על ההורים מה שלא‬ ‫באחדות יהודית‪...‬‬ ‫אומות העולם"‬ ‫עשו אצל‬

‫מרן הגר"ש וואזנר בעצרת ההמונים בבני ברק‬

‫תפריט משלוחים‬

‫אבי בלום על מלחמת העצמאות החרדית ‪ ‬שלמה קוק מדווח מאוטובוס האסירים ‪ ‬חנני בלייך עם מאות האלפים‬ ‫ברחובות ירושלים ‪ ‬יאיר פלד בעצרת ההמונים בבני ברק ‪ ‬חיים מרגליות עם המשפחות בכניסה למעשיהו ‪ ‬גיליון מיוחד‬

‫אסירי עמנואל‬

מוסף עמנואל  

הסיפור שייצא מהיישוב עמנואל ועשה רעש בכל ארץ ישראל כולה

Advertisement