Page 1

ORCHESTRAL WORKS CATALOGUE 2010

String Orchestra String Orchestra with voice or soloist instrument Chamber Orchestra Simphonic Orchestra Simphonic Orchestra with soloist Wind Orchestra


Notes:

Notes:

Notas:

•The materials are supplied on a rental basis, except those specified as "score + parts" which are works for sale. •The works specified as "Score parts of rent, the price is the price of the score and parties are requested to rent. •Work on concept of "rent" indicate that both the score and the materials are on rental basis. •The works listed as "score pocket" indicate the format of the score is pocket: 17 x 24 cm. •References that end with the letter "p" indicate materials for sale. •All scores can be requested on an "in visione" for a period of three months are entitled to overtime.

•Els materials es subministren en règim de lloguer excepte aquells especificats com "partitura + parts" que són obres a la venda. •Les obres especificades com a "Partitura - parts de lloguer", el preu correspon al preu de la partitura i les parts s’ha de demanar el lloguer. •Les obres en concepte "de lloguer" indiquen que tant la partitura com els materials estan en règim de lloguer. •Les obres que s'indiquen com a "partitura butxaca" indiquen el format de la partitura és de butxaca és a dir 17 x 24 cm. •Les referències que finalitzen amb la lletra "p" indiquen materials a la venda. •Totes les partitures es poden demanar amb caràcter "in visione" per un període de tres mesos amb dret a pròrroga.

•Los materiales se suministran en régimen de alquiler excepto aquéllos especificados como “partitura+parts” que son obras a la venta. * Las obras especificadas como “Partitura – parts de lloguer”, el precio corresponde al precio de la partitura y las partes deben solicitarse en alquiler. *•Las obras en concepto “de lloguer” indican que tanto la partitura como los materiales están en régimen de alquiler. •Las obras que se indican como “partitura butxaca” indican el formato de la partitura es de bolsillo o sea 17 x 24 cm. •Las referencias que finalizan con la letra “p” indican materiales a la venta. •Todas las partituras pueden solicitarse con carácter “in visione” por un periodo de tres meses con derecho a prórroga.

Orders for material rental: clivis@clivis.cat Attn Elisenda Climent

Comandes de lloguer de materials: clivis@clivis.cat A l'atenció de Elisenda Climent

Solicitudes de alquiler de materiales: clivis@clivis.cat A la taención de Elisenda Climent


Srting Orchestra - Orquestra de Corda - Orquesta de Cuerda AUTHOR - AUTOR

TITLE - TITOL - TÍTULO

INSTRUM.

REF. E308 E256 E255 E281 E323 E322 AC297 AC312 AC295 E580 E381 AC314

BENEJAM, Ll.

BAILE - Spanish Dance

score & parts on sale - d: 8’

BENEJAM, Ll. BENEJAM, Ll. BENEJAM, Ll. BORGUNYÓ, A. BORGUNYÓ, A. BORRÀS, T. HOMS, J. ORTEGA, M. PUERTAS, D. PUÉRTOLAS, P. TAVERNA-BECH, F.

CONCERTO GROSSO ELEGIA SOBRE IN TEMA INCAIC POEMA (Avard 1953 «Ciutat de Barcelona» TWO PIECES FOR A STRING ORCH. IBERIAN SUITE RONDÓ Op.100 ADAGIO PER A CORDES SIMFONIETA DIVERTIMENT DE NADAL SUITE RENARD SIS EPIGRAMES PER A CORDA

in rent - d: 15’ score & parts on sale - d: 5’ score & parts on sale - d: 12’ in rent in rent - d: 10’ in rent - d: 10’ in rent - d: 12’ in rent - d: 14’ score & parts on sale - d: 7’ in rent - d: 9’ in rent - d: 16’

String Orch. with Solo - Orquestra de Corda amb solista Orquesta de Cuerda con solista AUTHOR - AUTOR

TITLE - TITOL - TÍTULO

INSTRUM.

REF.

BENEJAM, Ll. BENEJAM, Ll. BERTRAN, M BROTONS, S. CIVILOTTI, A. GOLS, X. LAMOTE DE G, R. OLTRA, M. RODRÍGUEZ PICÓ, J. RODRÍGUEZ PICÓ, J.

CONCERT PER TROMPETA I ORQ. DE CORDA CONCERT PER A OBOÈ, VIOLÍ I ORQ. DE CORDA ESGUARDS SILENTS. FANTASIA OP.12 OCULTAS GEOMETRÍAS TRES PRELUDIS RURALS VENT DEL MONTSENY SUITE per a flauta i corda CONCERTINO per CLARINET I CORDES CONCERTINO

Tromba solo-str. - d: 14’ Oboe & violin solo-str. - d: 16’ Guitarra solo-str. - d: 15’ Corno solo-str. - d: 15’ Clarinet solo-str. Piano solo-str. - d: 12’ Voice solo-str. - d: 7’ Flauta solo-str. - d: 11’ Clarinet solo-str. - d: 13’ 2 Sax.& Perc. soli-str. - d: 12’ score & parts on sale Flauta solo-str. - d: 10’ Violin solo-str. - d: 23’ Flauta solista-str. - d:14’

E310 E309 E558 AC335 E519a E401 E497 E504 E554 E414

RÖVENSTRUNCK, B. DIALOGE FÜR FLÜTE UND ORCHESTRA TAVERNA-BECH, F. PROSES DISPERSES VALLS, M. FANTASIES EN FORMA DE CONCERT

E271 AC315 E099

Chamber Orchestra - Orquestra de Cambra - Orquesta de Cámara AUTHOR - AUTOR

TITLE - TITOL - TÍTULO

INSTRUM.

REF.

BERTRAN, M. EGEA, J.V. ORTEGA, M. RODRÍGUEZ PICÓ, J. SERRA, J. SERRA, J. TAVERNA-BECH, F.

TRES MOMENTOS EN ANTIOQUÍA CONCERTO GROSSO TRES MINIATURES FANTASIA sobre l’òpera Viatge de Marlow ROMÀNTICA TRES PECES PER A PETITA ORQUESTRA BAROCKE PARTITA

22*22-2000-timp.-str. d:17’ 1101-1000-clave-corda d:11’ 2121-2100-perc.-str. - d:12’ 2202-2200-timp.-str. d:14’ 2121-2000-timp.-piano.-str. d:10’ 1110-1000-harm.-piano-str. d:18’ 1111-1100-piano-str. d: 19’

E431 E266 E267 E563 E475 E481 E487LL


Chamber Orchestra - Orquestra de Cambra pocket - Orquesta de Cámara AUTHOR - AUTOR

TITLE - TITOL - TÍTULO

INSTRUM.

REF.

BERTRAN, M. EGEA, J.V. ORTEGA, M. RODRÍGUEZ PICÓ, J. SERRA, J. SERRA, J. TAVERNA-BECH, F.

TRES MOMENTOS EN ANTIOQUÍA CONCERTO GROSSO TRES MINIATURES FANTASIA sobre l’òpera Viatge de Marlow ROMÀNTICA TRES PECES PER A PETITA ORQUESTRA BAROCKE PARTITA

22*22-2000-timp.-str. d:17’ 1101-1000-clave-corda d:11’ 2121-2100-perc.-str. - d:12’ 2202-2200-timp.-str. d:14’ 2121-2000-timp.-piano.-str. d:10’ 1110-1000-harm.-piano-str. d:18’ 1111-1100-piano-str. d: 19’

E431 E266 E267 E563 E475 E481 E487LL

SOLISTA I ORQUESTRA DE CAMBRA

ORTEGA, M.

VALLS, P.. VALLS, M.

4 Songs under poems of Federico García Lorca ROMANCE DE LA LUNA, LUNA Voice BAR-1122-1000-timp.perc.harp-str. d: 4’ PRECIOSA Y EL AIRE Voice BAR-2222-2220-timp.perc.harp-str. d: 4’ MEMENTO Voice BAR-2122-2000-perc-str. d:3’ CANCIÓN DEL JINETE Voice BAR-2222-2220-timp.2perc-str. GRAN CONCERT PER A CONTRABAIX Dbass solo-2222-2200-str. d: CONCERT GUITARRA I ORQUESTRA Guitar solo-1*1*11-1100-timp.perc-str.

E461 E463 E464 E462 E516 E100


Symphonic Orchestra - Orquestra Simfònica - Orquesta Sinfónica AUTHOR - AUTOR

TITLE - TITOL - TÍTULO

INSTRUM.

BENEJAM, Ll. BENEJAM, Ll. BENEJAM, Ll. BENEJAM, Ll. BORGUNYO, A. BORGUNYÓ, A. BORGUNYÓ, A. BORGUNYÓ, A. BORGUNYÓ, A. CERCÓS, J. CIVILOTTI, A CIVILOTTI, A. FLETA POLO, F. GUINOVART, C. LAMOTE DE G, J. LAMOTE DE G, J. LAMOTE DE G, R. LAMOTE DE G, R. LAMOTE DE G, R. LAMOTE DE G, R. LAMOTE DE G, R. LAMOTE DE G, R. LAMOTE DE G, R.

SUITE PER A ORQUESTRA OBERTURA FLAMENCA PRELUDI FANTASIA SOBRE LA PRIMERA BEATITUD COSTA BRAVA DANZA IBÉRICA Num. 1 L’APLEC - Catalan rústic festival SCHERZO SIMFÒNIC NOCTURNO SEVILLANO SIMFONIA PER A ORQUESTRA CINCO GRABADOS ORQUESTA THE SCREAM sobre un tema de Edvard Munch DIVERTIMENTO Nº26 VOYAGE AU FOND DU MIROIR SCHERZO SOBRE UN TEMA POPULAR HESPERIA SIMFONIA CATALANA DIVERTIMENT PER A ORQ. JAZZ TRES SONATES DEL PARE SOLER OFRENDA (1940) FANTASÍA SOBRE TEMAS DE SERRANO FACÈCIA, VARIACIONS CALIDOSCÒPIQUES SIMFONIA CATALANA

PEDRELL, F. RODRÍGUEZ PICÓ, J. RODRÍGUEZ PICÓ, J. RODRÍGUEZ PICÓ, J. SERRA, J. SERRA, J.

LO CANT DE LA MUNTANYA QUASI UNA POLKA ANÀBASI, SIMFONIA Núm.2 DANSES D’IBÈRIA ESTAMPES SIMFÒNIQUES IMPRESSIONS CAMPEROLES original instrumentation LES NITS - Tres mov. per a orquestra EMPÚRIES LIONOR O LA FILLA DEL MARXANT complete IV. Scherzo LA MALEDICCIÓ COMTE ARNAU

3*333-4331-timp.perc.harp.cel.-str. d: 20’ E328 3*2*2*1-4431-timb.perc-co E326 2*2*2*1-4231-snarl drum,t E32 2*2*2*2-4331-timb.perc.ar E313 33*23*-4331-timp.perc.harp.-str E316 2*2*22-4231-timb.perc.arp E324 2222-2210-timb.perc.arpa-str E317 2*2*2*2*-4331-timb.perc.a E476 3*2*22-4330-timb.perc.arp E290 6301 E501 122122-4421-3perc.arp.cel E337 2*2*22*-4331-timp.4perc.harp.cel.-str. d: 15 E480 Sax, Cl, Tbó, Cb, Timb/cx AC275 Conjunt instrumental AC293 2222-4230-timp.-str. d:15’ E477 33*3*2-4331-timp.perc.-str. d:30’ 3333-4321-timp.harp.(harp ad lib)str. E370 10102SaxA,1SaxT,-0210-tim E361 2*2*22-2200-timp.harp.cel.glock.-str. E253 3333-4331-timp.3perc.harp.cel.-str. d:20’ E474 3*3*3*3*-4331-4timp.2perc.cel.harp-str. E472 3*3*3*3*-4331-2timp.4perc.harp.cel.- str. d:17’ E368 3*323-4331-timp.perc.2harp. E370 (2d. ad lib).cel.-str. d:40’ 2*2*24-4231-3perc.harp.-str. d: 20’ E254 2222-3231-timb.2perc.-str. d: 12’ E586 3*3*3*3*-4331-5perc.pno.cel.-str.d: 18’ E393 3222-4331-timp.3perc-str. d: 15’ E637 2*2*22-3330-timp.2perc.harp.cel.-str. d: 12’ E469 2*121-2220-timp.perc.pno.-str. d:30’ E269 2*2*22-4221-timp.perc.harp.pno.-str. d: 30’ E449 2*222-4221-timp.2perc.harp.pno.-str. - d: 13’ E466 3*222-4230-timp.-str. - d: 9’ E257 2*121-2220-timp.perc.harp.-str. E258 d: 30’ d: 10’ 3*2*3*3*-4331-timp.perc.-str. d: 6’ E268

TAVERNA-BECH, F. TOLDRÀ, E. TOLDRÀ, E.

TOLDRÀ, E.

REF.


Symphonic Orch. with solo - Orqu. Simfònica amb solista - Orq. Sinfonica con solista AUTHOR - AUTOR

TITLE - TITOL - TÍTULO

INSTRUM.

REF.

CONCERT PER A OBOE I ORQUESTRA CONCERT PER A VIOLÍ I ORQUESTRA CONCERT PER A SAXO ALT I ORQ. LORQUEÑA Under text de Federico García Lorca BORGUNYÓ, A. EMPORION-Sardana de concer BORGUNYÓ, A. SUITE PER A VIOLA I ORQUESTRA CERCÓS, J. CONCERT PER A VIOLONCEL I ORQUESTRA FLETA POLO, F. FANTASIA CONCERTANTE 1968 LAMOTE DE G, R. EPITALAMI Under text Rabindranath Tagore PUÉRTOLAS, P. CONCERT PER A PERCUSSIÓ I ORQUESTRA PUÉRTOLAS, P. CONCERT PER A TUBA I ORQ. RODRIGUEZ PICÓ, J. CLIMA INTERIOR (Text: D.Picó) SERRA, Joaquim VARIACIONS PER A ORQUESTRA I PIANO

Oboe solo - 2*2*2*2-4321-timp. perc.-str. Violí solo-2*2*2*2-4331-timp.perc-str. Saxo a.solo.-3332-4331-timp.perc-hap-str. Recitador-3332-4331-timp.perc-str.

E292 E311 E247 E305

TAVERNA-BECH, F.

Piano solo-2222-4221-str. - d: 24’

BENEJAM, Ll. BENEJAM, Ll. BENEJAM, Ll. BENEJAM, Ll.

AUGURIS, Rapsòdia per a Piano i Orqu.

2Tenora soli-3332-4330-timp.perc.-harp-str. E270 Viola solo-2*222-4330-timp..2perc.-harp.piano-str. E289 Violoncel solo-3*333-3302-timp.cel.-harp-str. E500 Viola solo-1111-1220-timp.-str. E540 Coro:SATBB-2*222-2230-timp.-harp. cel.-str. E471 Percussion solo-2222-2231-timp.-str. d: 26’ E468 Tuba solo-3232-4000-2timp.-harp-str. d:23’ E394 Narrator-3*222-4221-timp. E484 Piano solo-3*3*3*3*-4231-timp.harp.cel.-str.perc. E171 AC318

Wind Orchestra - Orquestra de Vent - Orquesta de Viento AUTHOR - AUTOR

TITLE - TITOL - TÍTULO

INSTRUM.

FLETA POLO, F. FLETA POLO, F. LAMOTE DE G, R. PUÉRTOLAS, P.

SERENATA MEDITERRÀNIA «CALAFELL» FANTASÍA CONCERTANTE 1986 FANTASIA SOBRE TEMES DE SERRANO FANFARA PER A UNA CIUTAT - BARCELONA 2001 Original instrumentation

Wind ,.2perc.dbass. E640 Viola solo-banda-4perc,4dbass. E489 Banda E473 Brassband: 44*32euph2-3perc. E655 Brassband: 644*1-4perc E339

PUERTOLAS, P. CONCERT PER A PERCUSSIÓ I BANDA Percussió solo-Banda d:26’ RODRÍGUEZ PICÓ, J. SIMFONIES PER A INSTR.DE VENT I PERCUSSIÓ Banda

REF.

E526 E638

Incidental Music - Música incidental - Música incidental AUTHOR - AUTOR

TITLE - TITOL - TÍTULO

INSTRUM.

REF.

LAMOTE DE G, R.

LA CABEZA DEL DRAGÓN Ópera cómica en 3 actos libreto: M. Valle Inclán

d: 1h 40’

E367

LAMOTE DE G, R.

MÀGIA (1952) Òpera de càmera en 3 actes

Voices:SATBarB-1121-2210-pno.str. d: 1h 15’

E658

LAMOTE DE G, R.

LE PETIT CHAPERON VERT (1932) libreto: Cami

Voices: SABarB-2222-2230-timp. 2perc.-str.

E659

d: 1h 10’

E470

RODRÍGUEZ PICÓ, J. EL PARADÍS DE LES MUNTANYES libreto: Miquel Desclot based «Au paradís ou le vieux de la montagne» d’A. Jarry


Clivis Publicacions Milà i Fontanals, 14 – 3r9a 08012 Barcelona Tl. 93 458 89 89 - Fax 93 511 39 04

clivis@clivis.cat www.clivis.cat

Symphonic Catalogue 2010  

Works for Symphonic Orchestra, Chamber Orchestra and String orchestra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you