Page 1

Elisa Villarreal Rodríguez - 1425236

Pràctica02 Velocitats, temps d' exposició (tres exercicis, dues imatges a cadascun) INSTANTÀNEA (congelar un moviment)
 2 imatges (de la mateixa situació, enquadrar en horitzontal, i una altre en vertical) ISO 100 Velocitat d’obturació 1/125 Abertura del diafragma F5.6

ISO 100 Velocitat d’obturació 1/320 Abertura del diafragma F5.6


Elisa Villarreal Rodríguez - 1425236 ESCOMBRAT (es mou subjecte i també càmera -en el mateix sentit-)
 2 imatges (de la mateixa situació, enquadrar en horitzontal, i una altre en vertical) ISO 100 Velocitat d’obturació 1/125 Abertura del diafragma F8.0

ISO 100 Velocitat d’obturació 1/60 Abertura del diafragma F8.0


Elisa Villarreal Rodríguez - 1425236 ESTELA (es mou subjecte en moviment i no pas la camera; velocitat d obturació lenta) 2 imatges (de la mateixa situació, enquadrar en horitzontal, i una altre en vertical) ISO 100 Velocitat d’obturació 10” Abertura del diafragma F20.0

ISO 100 Velocitat d’obturació 10” Abertura del diafragma F20.0


Elisa Villarreal Rodríguez - 1425236 Estructura: 


Objectiu periodístic i didàctic Metodologia
 Anàlisi, valoració, periodística i didàctica L’objectiu d’aquestes pràctiques resideix en provar les diferents opcions en moviment de la càmera: barrido, estela de llum i instantànea. Amb aquestes tres opcions es poden captar moments molt dinàmics que poden aportar un contingut periodístic molt gran, ja que no és només la fotografia, sinó el context, el moviment, la força de la imatge… En el món periodístic no trobarem sempre imatges on els subjectes estiguin immobils, així que és important saber com fer fotografies en moviment. Analitzant el meu treball considero que la més difícil de fer va ser el barrido, ja que al no haver fet mai cap, aconseguir configurar els ajustes de la càmera per tal de capturar el moment idoni ha estat difícil. Per la instantània i el barrido, he escollit un entorn rural, al bosc d’El Papiol. L’hora de les fotografies va des de les 10:00 del matí fins les 14:00 de la tarda, intentant que entre la primera i la segona fotografia no passés massa temps perquè no canviès la llum. La primera intenció va ser intentar fer servir un monòpode per tal que em facilités la feina, però al no poder portar-lo a la muntanya, vaig considerar que aprendria més si ho feia a mà alçada, tot i que la qualitat i el resultat no fossin els desitjats. Per la banda de les esteles, s’han fet a una habitació a les fosques amb una llanterna, amb ISO baix, i una velocitat molt lenta per tal de capturar l’estela de llum.

Practica 03  
Practica 03  
Advertisement