Page 1

Quadre comparatiu amb 10 aspectes positius i 10 negatius que hem trobat a la nostra recerca sobre el segle XVIII.

LES LLUMS I LES OMBRES DEL SEGLE XVIII

ASPECTES POSITIUS Llums

ASPECTES NEGATIUS Ombres

 Augment de la llibertat.

 No s’acceptaven les idees dels pensadors.

 Canvi de la mentalitat basat en la raó.

 Tota idea diferent a la de les institucions era jutjada i condemnada.

 Aparició de l’enciclopèdia.  Difusió dels coneixements.  Aparició de la burgesia.  Augment de mitjans de comunicació.  Divisió de poders.

 Qui presenta alguna idea o pensament en contra de la religió catòlica era condemnat.  Els condemnats no eren gens ajudats per la justícia, al contrari tenen advocats per acceptar el seu delicte.  Els pensadors havien de fugir a França per a defensar les seues idees.

 Difusió del pensament il·lustrat arreu  Tenien una visió teocèntrica, sols creien en del mon. supersticions.  Aparició del neoclassicisme artístic i  La inquisició tenia preferència a l’hora de literari. ser jutjats.  Principi d’igualtat entre persones.  Eren més recolzades les persones amb major poder econòmic.  La dona era menyspreada.  Encara que foren mínims delictes, les tortures i els castics eren màxims.

Aspectes positius i negatius segle XVII  

projecte atreveix-te a pensar, etica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you