Page 1

FUTURUM.KOM

Nyhetsbrev nr 1 Mars 2010

Bakgrund

Futurum.kom inleddes på våren 2009 och syftar till att stärka och lyfta fram den kompetens, service och innehåll som finns på våra bibliotek. Samtliga 25 bibliotek i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län deltar samt Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar. Det övergripande syftet är ” Skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla”. Vi kommer att göra detta genom att skapa ett gemensamt varumärke och via externa kampanjer i alla tre län. Futurum.kom drivs med medel från samtliga bibliotek, länsoch regionbiblioteken.

Kreation – vår kommunikationsbyrå

Kreation i Kalmar är i och med avtalsunderskriften vår kommunikationsbyrå. De har stor erfarenhet att arbeta med offentlig verksamhet, är mycket rutinerade och kreativa. Vi tycker att det är väldig kul att ha fått med de i projektet! Det är Kreation som kommer att hålla i vårens dialogseminarier.

Dialogseminarierna

Dialogseminarierna kommer att gå av stapeln under slutet av maj och början av juni på olika platser runt om i länen. Exakta datum hittar ni på bloggen och i våra kalendarier. Syftet med dialogseminarierna är att stärka vår samhörighet, få redskap att arbeta med målgrupper, vårt innehåll och hur vi blir bättre på att kommunicera ut vårt innehåll. Dialogseminarierna kommer att lägga en gemensam grund för vårt fortsatta arbete.

Första styrgruppsmötet

Torsdagen den 25/2 träffades styrgruppen för första gången i Växjö. Det är den grupp som ansvarar för projektets mål och fattar beslut om större ändringar i projektet. Styrgruppen består av Eva Wernersson (Karlskrona), Suzanne Hammargren (Kalmar), Iréne Karlsson (Växjö), Viveca Alfelt (Emmaboda), Christer Bergqvist (Regionbiblioteket), Ulf Redmo (Länsbiblioteket) Sofia Widmark-Nord (Informationsansvarig på Regionförbundet) och Maria Lundqvist (Länsbiblioteket). Gruppen träffas minst fyra gånger per år. Nästa möte är den 19 april i Kalmar. Mer information om vad som beslutades på mötet finns på bloggen.

Värdegrunder och målgrupper

Innan dialogseminariern kör igång är tanken att alla bibliotek ska få möjlighet att diskutera varandras värdegrundarbete. Tanken är att vi längre fram ska hitta en gemensam plattform med början på dialogseminarierna. Läns- och regionbiblioteket har tagit fram ett förslag till arbetsmodell. För de bibliotek som också vill arbeta med sina målgrupper håller vi på att ta fram en metod för det. Se bloggen för mer information.

Nyhetsbrev och bloggen

Löpande information om projektet kommer att publiceras på bloggen Futurumbibl.wordpress.com. Där finns lästips, styrgruppsdokument och den senaste information om av som händer i projektet. Du vet väl att du kan prenumerera på bloggen via e-mail eller RSS? Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med utvald information.

FUTURUM.KOM - information om projektet www.futurumbibl.wordpress.com Projektledare - Elisabeth Aquilonius, elisabeth.aquilonius@kalmar.regionforbund.se -

Nyhetsbrev nr 1 mars 2010  
Nyhetsbrev nr 1 mars 2010  

Nyhetsbrev om Futurum.kom

Advertisement