Page 1

EVOLUTION


FIG LAMP G re e n , H . 35 0 m m 14 " Vi n t a g e Fez Pa py r u s l i n e n s h a d e, H . 695 m m

TO RT U G A L A M P Lichen, H.345mm 1 6 " Vi n t a g e Fez C h a l k l i n e n s h a d e, H .70 5 m m

—CLB2 8—

— C L B27—

AMELIE LAMP El e p h a n t G rey, H . 595 m m 16" A m e l i e Fez B l u e G ra ss l i n e n s h a d e, H . 9 95 m m

EDEN LAMP S a g e, H .470 m m 1 8 " Fez F l i n t l i n e n s h a d e, H . 9 1 5 m m

—CLB 26—

— C L B24—

2 © Porta Roman a


CO LO G N E L A M P U m b e r, H . 275 m m 16 " St ra i g h t O va l Ta u p e s i l k s h a d e, H . 5 1 5 m m

ST E R N L A M P S O l i ve, Tu rq u o i s e, C l e a r, H . 3 3 0 m m 1 2 " Fez D ove s at i n s h a d e, H . 63 0 m m

—GLB 49—

— GL B52—

B A L LO O N D O G Black, H.385mm 1 2 " Fez Pa py r u s l i n e n s h a d e, H . 69 0 m m

H A R RY D E S K L A M P B ro n ze, H .4 3 0 m m 1 8 " Ta p e r i n g Re c t a n g l e P u tty silk shade

—GLB5 1—

— S L B59 —

3 © Porta Romana


M E D I C I WA L L L I G H T P l a ste r Wh i te, H . 595 m m

M E D I C I P I CO LO WA L L L I G H T P l a ste r Wh i te, H . 370 m m

—TWL77L—

—T W L 7 7 S—

COW WA L L L I G H T Gold, H.200mm 6 " Fez Wh i s p e r l i n e n s h a d e, H . 3 4 0 m m

S I N G L E P I O C H E WA L L L I G H T Fre n c h B ra ss , H . 2 6 0 m m 5 . 5 " Fez P u tty s i l k s h a d e, H .4 0 0 m m

—TWL78—

—T W L 8 1 —

4 © Porta Roman a


T R U M P E T WA L L L I G H T B ro n ze, A n t i q u e B ra ss , N i c ke l , H .1 6 0 m m 3 . 5 " Cy l i n d e r D ove s at i n s h a d e, H . 2 8 5 m m —T W L 76 —

BABY L A RT I G U E WA L L L I G H T N i c ke l , H .1 5 0 m m 4 " Ta p e re d C u b e P u tty s i l k s h a d e, H .1 70 m m

OVA L L A RT I G U E WA L L L I G H T N i c ke l , H . 2 0 0 m m 1 0 " Co c te a u O va l P u tty s i l k s h a d e, H . 2 35 m m

—TWL75 —

—T W L 8 0 —

6 © Porta Rom an a


TRUMPET CEILING LIGHT B ro n ze, H . 2 0 0 m m 3 . 5 " Cy l i n d e r D ove s at i n s h a d e s , H . 2 5 5 m m —MCL28—

WAV E M I R R O R White G o l d , H . 9 8 0 m m , W. 6 8 0 m m

R E C TA N G U L A R T R E VOS E M I R R O R B u r n t S i l ve r, H .1 1 9 0 m m , W.74 5 m m

—WM 33—

—W M 3 1S —

8 © Porta Romana


CAGED FLYN N F LO O R L A M P Bro n ze d 14" Cyli n d e r P u tty silk shade, H . 2 0 0 0 m m

DA P H N E F LO O R L A M P B u r n t S i l ve r, H .1 4 8 5 m m 1 3 " D a p h n e Fez P i d g e o n m att s at i n s h a d e, H .1 8 5 0 m m

S I M P L E E L SA F LO O R L A MP B l a c k & B ra ss , H .1 8 0 0 m m

—MFL3 1—

—W F L 07—

—MFL30S—

10 © Porta Roman a


H A L L S O FA I n c u sto m e r ow n fa b r i c H . 8 0 5 m m , W.1 3 3 0 m m , D. 6 8 5 m m — U S F 0 5—

SA LVATO R E S I D E TA B L E B u r n i s h e d S i l ve r w i t h B l a c k G l a ss To p Fre n c h B ra ss w i t h P u r p l e G l a ss To p H . 5 6 5 m m , W. 6 5 0 m m , D. 35 0 m m — C ST 2 8 —

11 © Porta Rom an a


O CO N S O L E TA B L E B ro n ze d w i t h B l a c k L a cq u e r To p H . 8 0 5 m m , W.1 35 0 m m , D. 3 8 0 m m — CC T 3 4—

O S I D E TA B L E Burnt S i l ve r w i t h B l a c k L a cq u e r To p H.585 m m , W. 8 2 0 m m , D.470 m m

GY R OS CO P E S I D E TA B L E Fre n c h B ra ss w i t h D a r k Fu m e d O a k To p H . 6 2 0 m m , W. 6 5 0 m m , D. 6 5 0 m m

—CST30—

— C ST 3 1 —

12 © Porta Roman a


E L I P T I C A L M I R O CO N S O L E TA B L E Fre n c h B ra ss w i t h B l a c k L a cq u e r To p H . 8 5 0 m m , W.1 70 0 m m , D.4 5 0 m m — CC T 3 3—

M O N D R I A N CO F F E E TA B L E B ro n ze d w i t h C l e a r G l a ss To p H .4 0 0 m m , W.1 1 0 0 m m , D. 870 m m — C F T 10 —

14 © Porta Rom an a


M A R I LY N C H A I R I n c u sto m e r ow n fa b r i c H .76 0 m m , W.76 0 m m , D.74 0 m m —UCH06—

SW I V E L C H A I R I n c u sto m e r ow n fa b r i c H .75 5 m m , W.7 70 m m , D.78 0 m m — U C H 0 5—

15 © Porta Rom an a


S o m e ti m e s g i ve n by N atu re, s o m et i m e s t ake n f ro m A r t, al ways b l en d e d i n t h e fa m i l i a r a r ray o f m ater i a l s . B e ate n a n d tw i ste d m e t al , b l ow n a n d c ut g l a ss; p o l i s h e d l a cq ue r a n d q u a r ri e d sto ne. C ast , s cu l p te d , p o u re d, f i re d , t r i m me d an d g ro un d . A l ways evo l vi n g , a l ways i n ch i n g c l o s er to p e rfe c ti o n.

P O RTAR O M A N A .CO.U K

Porta romana evolution  
Porta romana evolution  
Advertisement