Page 1

GG UU LL II SS HH AA NN KK EE II TT EE NN


SVENSKA HANDELSGÖSKOLANS STUDENTKÅR Gulishankeiten 2017 Chefredaktör: Eliott Tallqvist Oscar Byman Redaktionen: Maisa Dyhr Kasper Ek Eva Grönblad Kia Jokinen Filip Styrström Sonja Wirén Bilder: SHS arkiv Hannu Sääskilahti Jannica Luoto Ansvarig utgivare: Svenska Handelshögskolans Studenkår www.shs.fi

GULISHANKEITEN 2017

INNEHÅLL Ordförandets hälsning 3 Studentkårens kurator 4 Generalsekreteraren 5 Rektorn 6 Fullmäktige 7 Studera på Hanken 8-9 Styrelsen 10-11 Ekonomi och förvaltningssekreterare 11 Finlands Ekonomer 12 Idrotts & studietutorer 13 Tutorerna Mami & Papi 16-17 Tutorparen 18-25 Kommittéer och utskott Utbildningsutskottet 26 Näringslivsutskottet 27 Master’s Committee 27 International Helsinki Days 28 Exchange Committee 29 Casa Nostra 30 Årsfestkommittén 31 Idrottskommittén 32 Programkommittén 33 Informationskommittén 34 Klubbar NESU-SHS 36 Ölsällskapet 36 HankInvest 36 HankSki 37 HankenES 37 Hankfutsal 38 Hanken Yacht Club 38 Gurugulisens hälsning 39 Festdisciplin 40-41 Halaren 42-43 SSHV 44-47 IB bokhandel 49 ABC 51 Höstens datum 52


DET GODA LIVET Först och främst vill jag varmt gratulera er och önska er välkomna till Hanken och Svenska handelshögskolans studentkår – SHS. Det är nu det goda livet börjar, alltså studietiden och allt som det innebär. Under din studietid kommer du att få träffa nya människor, utmana dig själv och börja bygga på den framtid du önskar dig. Att studera på Hanken ger dig en högklassig utbildning och alla möjligheter för livet. Hanken är en av få handelshögskolor i världen med trippelackreditering som garanterar en hög nivå av utbildning. Förutom den högklassiga utbildningen erbjuder studier på Hanken en ypperlig chans att skapa nätverk inom näringslivet och bland dina medstuderande. Genom den obligatoriska utlandsvistelsen under kandidatstudierna kommer du även att få erfarenhet på internationell nivå samt utvidga dina nätverk utanför Finland. Efter dina studier på Hanken kan du fortsätta vara en del av högskolans gemenskap genom aktiv alumnverksamhet. En gång Hankeit, alltid Hankeit! Svenska handelshögskolans studentkår fick sin börjar 1909 som kamratföreningen Niord. Kamratföreningen grundades för att skapa sammanhållning bland eleverna på dåtida Högre Svenska Handelsläroverket, alltså Hanken. Kamratföreningen har sedan dess utvecklats, bytt namn och SHS fick sin status som en studentkår, alltså som ett offentligrättsligt samfund, på 1970-talet. En studentkår definieras av universitetslagen och fungerar som en

förenande länk mellan studeranden och bevakar deras intressen både nationellt och på högskolan. Mycket har hänt på studentkåren under dess 100 år av verksamhet och många fina traditioner lever kvar idag. Många Hankeiter har genom historien bidragit till studentkåren, men det finns knappast en enda Hankeit som inte också SHS satt sina spår hos. Vare sig det handlar om minnen från årsfesten, Casas dansgolv, idrottsevenemang eller resor är det säkert att du kommer få vänner för livet. Studentkårens uppgift är att ge studerande möjlighet att utanför studierna skapa nätverk. Studentkåren bevakar intressen och jobbar överlag för att göra studietiden bättre på alla tänkbara sätt. I grund och botten är SHS uppgift att erbjuda en plats för personlig utveckling vid sidan av studierna och ge möjlighet att pröva på nya saker. Intressebevakningen handlar om allt från studiestödsfrågor, jämställdhetsfrågor, kursutbudet på högskolan, studerandes rättigheter med mera. Studentkåren ordnar genom sina kommittéer och utskott bland annat idrottsevenemang, fester, casetävlingar och – kvällar,

företagsbesök och resor. Jag rekommenderar varmt att vara aktiv inom studentkåren, ifall du inte hittar något som intresserar dig inom kommittéerna, utskotten eller klubbarna så är det bara att skapa en ny klubb för just det du brinner för! SHS är vad hankeiterna vill att SHS skall vara. Jag avslutar med att än en gång framföra ett stort grattis och önska er välkomna till den bästa tiden i ditt liv – välkommen till det goda livet. Ta vara på din studietid och speciellt på din gulishöst. Vi ses snart! Karri Lumivirta Kårordförande

Foto: Hannu Sääskilahti GULISHANKEITEN 2017


STUDENTKÅRENS KURATOR Gratulerar till Din nya studieplats och välkommen till Hanken! Dina ansträngningar har lett till resultat och nu stiger du in i en värld av nya erfarenheter, utmaningar och roligheter. I egenskap av Studentkårens kurator hälsar jag dig välkommen som Hankeit. Vad är då en kurator? Kort sagt är kuratorn en Hanken-alumn vars förtroendeuppdrag är att fungera som kontaktlänk och promotor mellan Svenska Handelshögskolans Studentkår och näringslivet. När Du nu inleder dina studier vid Hanken påbörjar du en resa som egentligen kan föra dig vart som helst, och jag uppmuntrar dig att utnyttja och vara nyfiken på de möjligheter och tillfällen som kommer i din väg. Utöver de rent akademiska studierna innebär det nämligen så väldigt mycket mer. Studietiden är en period i livet då du skall skaffa dig kunskaper och färdigheter på många områden. I mina ögon är den bästa Hanken-examen den, som är summan av allt det du lärt dig på både högskolan och studentkåren. Sträva till en sådan, det lönar sig alla gånger. Det finns egentligen ingenting sådant som onödig kunskap och dess fler områden du har färdigheter på, dess lättare positionerar du dig i arbetslivet och känner dig bekväm i nya situationer. Utmana dig själv och utforska, prova på också sådant som inte ligger precis i din bekvämlighetszon och var öppen för nya intryck. Experimentera och lär känna dig själv och din förmåga. Skapa nätverk och lär känna olika slags människor, öva dig på kommunikation och fördjupa dina språkkunskaper. Våga göra misstag och lär dig hantera motgångar. Träna dig i att analysera, tänka kritiskt och dra slutsatser. Listan kan förefalla lång, GULISHANKEITEN 2017

men gå in för att göra det utan rynka mellan ögonbrynen, det går alldeles utmärkt. I arbetslivet kommer Du att behöva förmågan att integrera olika slag av kunnande och att uppfatta orsakssamband. Detta alldeles oberoende av vilken bransch du verkar i för saker kommer inte i prydliga kategorier och omvärlden förändras hela tiden. Jag började själv studera på Hanken 1984 och naturligtvis har mycket ändrat sedan dess. Trots allt kan jag efter snart trettio år i arbetslivet på mycket olika områden ändå konstatera att hörnstenarna från Hanken fortfarande i mångt och mycket är de samma: de fundamentala grundkunskaperna, kontaktnätet, vanan att systematiskt anamma sig ny kunskap och förmågan att se helheter. Engagera dig också utanför föreläsningssalen i andra aktiviteter och dina studiekamrater. Någon gång i framtiden kommer din och en annan Hankeits vägar att korsas, och jag kan lova dig att er gemensamma kontaktyta kommer att vara lätt att spinna vidare på. Vid Hanken studerar också hela tiden en ansenlig grupp utländska studenter från världens olika hörn. Många utexaminerade Hankeiter placerar sig i det globala arbetslivet och där kommer du att jobba med människor med olika bakgrund och yrkeserfarenhet. Varje kontakt kan vara ett guldkorn. Glöm inte heller att Hanken och Studentkåren också ger dig en möjlighet att knyta kontakter till studerande vid andra högskolor, universitet och fakulteter, inte bara genom det internationella utbytet inom ramen för studieprogrammet, utan även under mer studentikosa former. Jag råder dig att också ta vara på alla de möjligheter Studentkåren erbju-

der. Utbudspaletten är bred med allt från hejdundrande fester och projekt till ämnesklubbar av alla slag. Via Kåren har Du en strålande möjlighet att skaffa dig konkreta erfarenheter av att fungera i, driva och leda en organisation, att vara kreativ, axla ansvar och naturligtvis öva dina sociala färdigheter. Detta i en miljö där det är tillåtet att prova sig fram och hitta egna lösningar och erfarenheten blir inte alltför dyrköpt. Ett bättre live case får du leta efter! Kom ihåg att studielivet också skall vara roligt, och av egen erfarenhet vet jag att det ena inte utesluter det andra. Jag var själv mycket engagerad också på studentkåren under hela min studietid. Den tid jag lade ner på det är något jag aldrig ångrat, tvärtom, och vad det gav mig i form av vänner, ledarskapsträning och organisationsförmåga har varit guld värt. Det finns inget entydigt recept för hur du bäst skall bedriva dina studier, den stigen måste du hitta själv! Men det finns många möjligheter på vägen att dra nytta av, och jag önskar dig största glädje och framgång på ditt äventyr som nu börjar. Vi ses på Hanken! Barbara ”Boby” Hisinger-Jägerskiöld Kurator


GENERALSEKRETERAREN Bästa gulis,

Grattis till studieplatsen och välkommen till SHS! Visste du att studentkåren också har anställda? Förutom de förtroendevalda och kåraktiva så har studentkåren två anställda, en generalsekreterare och en ekonomi- och förvaltningssekreterare. Jag själv jobbar som studentkårens generalsekreterare. Det betyder att jag fungerar som sekreterare på studentkårens officiella möten, främst styrelsemöten och fullmäktigemöten. Jag arbetar tätt tillsammans med framförallt styrelsen men också med andra förtroendevalda. Utöver de dagliga ärendena inom ekonomi

och administration så håller jag nära kontakt med övriga studentkårer, representerar SHS på olika tillställningar samt följer med studentpolitiken som förs i Finland, främst inom FSF (Finlands studentkårers förbund). Jag är också involverad i svenska ekonomie studenters stiftelse och går på deras möten samt bistår med det administrativa när det behövs. Det roliga med mitt jobb är mina varierande arbetsuppgifter. Det är en salig blandning av ekonomi, förvaltning, juridik, politik och intressebevakning. Och ibland lite fest och mingel. En studentkår är ingen traditionell arbetsgivare, men det är sannerligen en rolig sådan.

På studentkåren jobbar också Ida Andersén som ekonomi- och förvaltningssekreterare. Om man är kåraktiv och speciellt om man är medlem i en kommitté eller i ett utskott är det mycket möjligt att man i något skede är i kontakt med Ida angående löpande ekonomiska ärenden. Ida jobbar deltid på kåren och studerar också på Hanken. Vi hittas både på kåren och i kårens koppi (belägen i ”skogen”, bredvid IB-bokhandeln på Hanken) Vi nås också per epost (gensek@shs.fi och ekonomi@ shs.fi). Marina Nygård Generalsekreterare, SHS

GULISHANKEITEN 2017


REKTORN Välkommen till Hanken och grattis till ett bra val! Framför dig har du en unik studietid och jag hoppas du tar till vara på allt det Hanken kan erbjuda dig. Vid Hanken kommer du att få en utbildning av hög kvalitet och en examen från Hanken är en klar förmån när du väl söker dig till ditt första jobb efter studierna. Under det senaste året har vi på Hanken satsat mycket på att utveckla undervisningen med hjälp av digitala metoder och redskap samt genom att skapa moderna utrymmen för arbete både ensam och i grupp. Vårt nygrundade Business Lab erbjuder en plattform för dig som vill bekanta dig med företagande, i både Helsingfors och Vasa.

Tack vare Hankens internationella atmosfär och den utlandsvistelse som är en del av studierna får du möjligheten att skapa nätverk som sträcker sig världen över. Du får också erfarenheter för livet! Atmosfären på Hanken präglas nära kontakter mellan studerande och personal. Så här i början av studierna kommer kanske mycket att kännas nytt och överväldigande. För dig som är ny är det viktigt att komma ihåg att det finns hjälp att få, så ta vara på möjligheterna till studievägledning, av det stöd tutorerna kan ge, och allt annat Hanken kan erbjuda. På det här sättet kommer du smidigt igång med studierna. Vi finns till för dig! Vi vill också stöda dig att hitta din framtida karriär. Hankens

Karriärtjänster erbjuder tjänster och evenemang som fungerar som en kontaktskapande länk mellan studerande och näringslivet, med fokus på att stöda dig att hitta relevant jobb både under och efter studierna. Ta vara på dessa chanser, de kontakter du skapar under studietiden kan bli nyckeln till drömjobbet! Studier är inte bara tentläsande, så kom ihåg att också ta vara på de chanser som finns utanför klassrummet. Låt tutorerna introducera dig till studielivet och allt som studentkåren kan erbjuda. Jag hoppas du engagerar dig i studentkårens eller någon av de olika ämnesföreningarnas verksamhet –dessa är klart värda att satsa på! Njut av ditt första år på Hanken. Utmana dig själv och prova på nya saker, hitta det du verkligen brinner för, och få vänner för livet. Det som är klart är att du står inför en oförglömlig tid av ditt liv. Jag önskar dig lycka till med studierna och hjärtligt välkommen till Hanken! Karen Spens Rektor

GULISHANKEITEN 2017


FULLMÄKTIGE Gratulerar till din studieplats och välkommen också från min del till SHS! I den här texten kommer jag kort att berätta för er vad fullmäktige är och också dela med mig av mina egna erfarenheter. Vad är fullmäktige? Fullmäktige består av 20 medlemmar och är studentkårens högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige väljs av allmänna, hemliga och proportionella val som hålls varje höst. Det här betyder att du som gulis på hösten har en ypperlig chans att ställa upp i fullmäktige valet (gulisar brukar dessutom få bra med röster). Om du inte vill ställa upp får du din röst hörd genom att rösta på en lämplig kandidat.

Ordförandes hälsning Själv började jag på Hanken våren 2013 och stormtrivdes genast från början. Det ledde till att jag blev aktiv i studentkåren i bl.a. IHD, Gekko, Styrelsen, ÅFK och idag fungerar jag som Fullmäktiges ordförande. På kåren har jag träffat vänner för livet och lärt mig saker jag aldrig skulle ha lärt mig genom att endast sitta på skolbänken. Förstå mig inte fel, studierna är också viktiga och de har jag verkligen gillat på Hanken, men kåren har gett mig andra erfarenheter som jag definitivt kommer att dra nytta av i framtiden. Mitt tips till dig är alltså att aktivera dig i studentkåren genom olika kommittér, klubbar, ämnesföreningar eller genom att ställa upp i fullmäktige

valet på hösten. Det kommer att vara det roligaste du gjort och en chans för dig att utvecklas och skapa minnen för livet. Njut av er sommar och jag ser fram emot att träffa er under hösten! Sofia Slotte Fullmäktigeordförande sofia.slotte@shs.fi

Fullmäktige representerar alla SHS medlemmar och fastslår bland annat studentkårens budget och verksamhetsplan, godkänner bokslutet, väljer styrelsen, väljer ordföranden för kårens kommittér och gör de strategiska linjedragningarna för studentkåren. I samband med närvaroanmälan betalar du en studentkårsavgift. En del av den summan går till studenthälsan medan den resterande andelen går till studentkåren. Genom att vara aktiv antingen i fullmäktige eller genom att rösta på en kandidat har du möjlighet att påverka hur dessa pengar används. Ytterligare är du som SHS medlem alltid välkommen att delta som publik på fullmäktigemötena och jag kan garantera dig gulispoäng om du gör det. När mötena hålls ser du på SHS hemsida. GULISHANKEITEN 2017


TIPS & TRIX Studielivet- jobba först, festa sen

Jag vill börja med att gratulera dig för din studieplats! Välkommen till Hanken och SHS – du har gjort ett bra val. Framför dig har du ett år fyllt med fester, roliga evenemang, sena nätter och nya vänner. Men vid sidan av allt detta finns också studierna som är mycket krävande och är för de flesta av er något helt annorlunda och nytt. Vid sidan om allt de roliga ska du även se till att hinna med det du faktiskt kommit till Hanken för – själva studierna. Kandidat på tre år, magister på två, obligatoriskt utbyte och kanske var med i kårverksamhet och klubbar också. Hur ska man hinna med allt? Ingen fara, före dig har hur många Hankeiter som helst lyckats bli utexaminerade helt i tid och med goda resultat! Men det lönar sig att ha i tankarna att studietiden faktiskt är begränsad och det finns ett studiepoängskrav för studiestöden. Men om du studerar normalt så borde de inte bli några problem. För att lite hjälpa dig har jag samlat ihop en lista med tips gällande studier på Hanken och hur du lyckas med dem. Planering – Var allt börjar Detta kanske känns självklart och bekant redan från gymnasietiderna, men det är ännu viktigare nu: planera dina studier, planera din tid och framförallt, följ dina planer. Det är absolut de viktigaste för att lyckas med dina GULISHANKEITEN 2017

studier! Första årets kurser är en helhet och färdigplanerad för dig, men här gäller det att se till att du prickar in tillräckligt med lästid i kalendern för att förstå och lära dig kurslitteraturen. Ingen kommer att kolla har du varit på föreläsning eller läst på tent. Det är upp till dig att du gör det och sanningen är att ifall du inte läser så kommer du nog inte igenom kurser. Du kommer att ha en akademisk frihet och det är en helt annan värld än gymnasiestudier. Den första perioden kommer att gå snabbt med en massa gulisevenemang och tent veckan kommer snabbt emot. Att du då är förberedd gör tentveckan otroligt mycket lättare. Gör första årets kurser under ditt första år Endast en bråkdel av föreläsningarna är obligatoriska, och ibland kan det kännas mera lockande att istället stanna hemma och sova en måndagsmorgon. Nej, gör inte det! Så väl föreläsningarna som övningarna är ämnade för att hjälpa dig förstå kursinnehållet, och det är då du har möjlighet att diskutera, ställa frågor och se till att du hänger med i studietakten. Det är också på föreläsningarna som du träffar de flesta av dina studiekamrater! Första årets kurser, grundkurserna är inplanerade för ditt FÖRSTA studieår så se till att få dem gjorda då. Ifall du lämnar dem ogjorda kommer de att stöka till resten av dina studier eftersom de oftast krockar med dina huvudämneskurser. Dessutom kommer du under ditt andra studieår att ha mycket mera kurser och arbete än under ditt

första, och ogjorda grundkurser är då jobbiga. Utbytesprocessen försvåras också av ogjorda grundkurser, eftersom du måste ha så gott som alla gjorda för att ens få söka en utbytesplats. Så gör alla dina grundkurser på ditt första år! Läs på tenterna – lämna inget till sista dagen Hur ska du då ta dig igenom grundkurserna? Som jag tidigare nämnde är planeringen A och O. Du ska redan genast från början sätta in till kalender när du ska läsa och när du har föreläsningar. Tyvärr så räcker det inte att du går på föreläsningarna och spelar på telefonen och sedan stress läser dagen före tenten. Det lönar sig att börja jobba genast i början av kursen. Låna kurslitteraturen från bibban och läs den under kursens gång. Gör anteckningar under föreläsningarna så är det inte så mycket att läsa till under tentveckan. Ett annat bra tips är att alltid kolla på gamla tenter före en tent. Föreläsarna har ofta samma upplägg på tenterna och det hjälper att bekanta sig med det före. Gamla tenter hittar du på shs.fi, det är bara att klicka på ”tentbibban” i vänstra hörnet så hittar du dem. Vill också påminna att fast det finns omtenter, gör tenterna alltid på första tillfället. Omtenterna är menade för att man ska kunna kombinera studier och arbete, samt ha möjlighet att tentera en kurs trots t.ex. insjuknad under tentdagen. Utnyttja den egentliga


tentamensdagen under tentveckan, det underlättar enormt för dig i längden (annars är du tvungen att skriva omtenten mitt i nästa period, då du redan har annat att fokusera på) och ger dig möjligheten att försöka på nytt ifall du inte klarade av tenten på första försöket eller vill höja vitsordet. Var aktiv – påverka dina studier Du har just börjat och du ska lära hur allt fungerar, men glöm inte att också skolan kan lära från dig! Ibland kan det komma emot kurser som du tycker inte ha varit den bästa och att den skulle kunna göras bättre. Då ska du vara aktiv och faktiskt berätta varför du varit missnöjd. Vi har påverkningsmöjligheter på skolan och det är viktigt att alla vågar säga vad de tycker. Det bästa sättet är att direkt gå till examinatorn (föreläsaren) och säga sin åsikt, helst redan under kursens gång. Då finns det en möjlighet att åtgärda problemet redan under kursen. Ta också som en vana att alltid fylla i kursutvärderingen efter kursen. Här kan du också fylla i om du tycker något inte fungerat bra, men också om något varit exceptionellt bra. Dessutom har studerandena representanter så gott som överallt på Hanken, och speciellt viktiga är de s.k. IR-repsarna, studeranderepresentanterna i institutionsråden. IR-repsar och är helt vanliga studerande som via sitt mandat har möjlighet att påverka hur dina studier ser ut. Dessa studeranden sitter alltså i Hankens institutioner för olika huvudämnen, var man då fattar beslut gällande undervisning och kurser. Om något är fel kan IR-repsarna alltid föra fram din åsikt. Vem IR-repsarna är hittar

du på shs.fi, men du kan också alltid kontakta mig så för jag saken framåt. Work hard, play hard Studielivet är så mycket mer än att sitta i bibban och plugga. Förstås ska du studera flitigt och klara av dina studier, men det är viktigt att komma ihåg att också koppla av och ta det lugnt emellan. Du kommer att ha en fartfylld höst med roligt program! Gulishösten är en av de roligaste och jag uppmuntrar er att vara med aktivt! För att få så mycket ut av dina studier som möjligt lönar det sig verkligen att delta på de olika evenemang studentkåren och skolan ordnar. Arbeta flitigt men ta också en del av studielivet, det här är absolut den roligaste tiden i ditt liv om du tar allt ut av det.

Foto: Hannu Sääskilahti

Detta kanske verkar som en hel del att tänka på, men oroa dig inte, man vänjer sig snabbt och snart är du inne i den akademiska världen. Njut av det som finns kvar av sommaren och kom ihåg att ladda batterierna, i augusti ses vi på introdagarna (och sedan är det redan dags för föreläsningarna!). Välkommen till Hanken och till SHS – Finlands roligaste studentkår! Sofia Holm Utbildningspolitik Styrelsen 2017

GULISHANKEITEN 2017


STYRELSEN Å SHS styrelses vägnar har jag äran att gratulera dig för din studieplats på Hanken! Välkommen till Hanken och det goda livet. Som nybliven Hankeit är du även medlem i Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS), som ser till att du hittar en balans mellan studier och fest under din studietid på Hanken – dvs. ordnar fester och evenemang, samt resor

och exkursioner. Det finns någonting för alla på SHS, fester för alla festprissar och mer städiga evenemang för de som inte känner festsuget på samma sätt längre. SHS olika klubbar, föreningar och kommittéer ordnar allt mellan företagsbesök och idrottsevenemang, till skidresor och modeshower. Och det bästa är, ifall du inte hittar någonting som du finner av intresse – du kan alltid starta din egen klubb!

Foto: Jannica Luoto

Från vänster övre raden: Jens Nyström, Karri Lumivirta, Petra Laiti, Sofia Holm Från vänster nedre raden: Mia Palmgren, Alina Anderson, Tomas Granholm GULISHANKEITEN 2017

Till studentkårens uppgifter hör även att bevaka dina intressen som studerande, både inom Hanken och inom högskolepolitiken överlag. Här kommer styrelsens roll in, som huvudsakligen är dina intressebevakare och de som ser till att allting fungerar som det ska på studentkåren. En fråga du troligen kommer ställa dig själv flera gånger under gulishösten (och troligen även resten av din studietid), är: Vad gör styrelsen?


SHS styrelse består i år av sju personer, som tillsammans jobbar för att ni som studerande skall ha en trivsam studietid på Hanken. Vi har regelbunden kontakt med Hanken, för att se till att era intressen tas i beaktande på högskolan. Styrelsen sköter det operativa arbetet på studentkåren, ser till att verksamheten utvecklas och övervakar att de olika klubbarna och kommittéerna sköter sitt arbete korrekt och enligt studentkårens reglementen. Viktig information som styrelsen anser vara relevant för studentkårsmedlemmarna skickas även ut regelbundet, som t.ex. aktuella nyheter, evenemang eller jobberbjudanden. Styrelsen arbetar mycket tillsammans, men alla har även många egna projekt och ansvarsområden. Karri Lumivirta är i år ordförande för SHS styrelse, och bär det högsta ansvaret på studentkåren. Det är Karri som håller koll på resten av styrelsen. Styrelsens vice ordförande är Sofia Holm, ansvarig för SHS:s utbildningspolitik. Sofia är vår huvudsakliga kontaktperson till Hanken, och jobbar för att säkerställa att Hanken utvecklas i en riktning som gynnar oss Hankeiter. Hon är även ordförande för Utbildningsutskottet (läs mer s.8). Personen bakom SHS Högskolepolitik är Petra Laiti, som jobbar för era intressen på en samhällelig- och nationell nivå. Bland annat är frågor angående terminsavgifter och studiestödsreformer, sådant som landar på Petras bord. Jens Nyström, Förvaltning och underhåll, är mannen som ser till att vår festlokal Casa inte faller sönder. Dessutom är Jens ansvarig för studentkårens budget, vilket innebär regelbunden budget-

uppföljning med klubbar och kommittéer. Han är även klubbansvarig, vilket innebär att han är den främsta kontaktpersonen till klubbarna på SHS.

Ekonomi- och Förvaltningssekreterare

Som Näringsliv och projekt har vi i år Tomas Granholm. Han sköter SHS kontakt till näringslivet, är ordförande för Näringslivsutskottet (NU), och ansvarar över olika projekt under året. Tomas har koll på SHS olika samarbetskontrakt och är ansvarig över att skaffa in näringslivskontakter till studentkåren.

Hej på er och välkomna till SHS!

Alina Anderson, Socialpolitik, sitter bland annat med i HOAS och YTHS för att främja Hankeiternas boendemöjligheter och välmående. Alina jobbat mot att alla Hankeiter skall trivas och må bra, och är tillsammans med Tomas SHS Jämställdhets- och trakasseriombud. Själv ansvarar jag, Mia Palmgren, över SHS Kommunikation och Internationella ärenden. Med andra ord så sköter jag studentkårens externa och interna kommunikation, samt bevakar våra internationella studerandens intressen – samt ser till att Hankeiter som åker på utbyte har det bra. Tillsammans jobbar vi mot att du ska känna dig välkommen på studentkåren, och att du skall känna att du kan hitta någonting på studentkåren för just dig. Vi finns här ifall det är någonting du undrar över, eller ifall du bara vill komma och snacka. Vi ses på hösten! Mia Palmgren Kommunikation och Internationella ärenden Styrelsen 2017 SHSMOMENTS

Studentkårens jämställdhets- och trakasseriombud finns till för att hjälpa, stödja och föra fram ärenden som rör jämställdhet och trakasserier. Ingenting är ”för litet” för att tas upp, så tveka inte att ta kontakt! Ombuden är Alina Anderson och Tomas Granholm, och nås via trakasserier@shs.fi.

Jag heter Ida och arbetar, sedan januari 2016, som Ekonomi- och förvaltningssekreterare på Studentkåren. Till mina arbetsuppgifter hör att sköta den löpande ekonomin på kåren, såsom fakturering, behandling av inköpsfakturor och utlägg samt budgetuppföljning. Dessutom samarbetar jag med styrelsen och Generalsekreteraren i olika situationer, till exempel i utvecklandet av de ekonomiska processerna på Studentkåren och med att arkivera gammalt material. Jag finns också till våra medlemmars direkta förfogande genom att dela ut läsårsdekaler och genom att assistera kommittémedlemmar och -ordföranden i ekonomiska ärenden relaterade till kåraktivitet. Eftersom arbetet på kåren är ganska flexibelt har jag (relativt smidigt) lyckats kombinera studierna, arbetet och även en hel del kåraktivitet under mitt första studieår på Hanken. Under mitt gulisår har jag hunnit vara aktiv inom EAG, Centralvalnämnden, IHD, Näringslivsutskottet och sist men inte minst börjat min väg mot en tutorkarriär i Gekko. Genom kåraktiviteten och mitt arbete har jag lärt mig mycket om hur man ordnar evenemang i olika storlekar men främst hur en sådan här organisation fungerar. Det har varit intressant och viktigt att få insikt i både den administrativa och verksamma sidan. På så sätt ser jag bättre vilka processer som fungerar och inte, t.ex. angående betalningar, informationsväxling och uppföljning av verksamheten. Jag rekommenderar varmt alla som funderar på kåraktivitet att testa något som låter ens lite intressant, jag tror inte att ni kommer ångra er. Hoppas att ni får en riktigt bra höst! Ida Andersén Ekonomi- och förvaltningssekreterare

GULISHANKEITEN 2017


FINLANDS EKONOMER Hej kära gulis, Gratulationer för din nya studieplats. Efter mycket hårt arbete har du nu kommit in på en av de bästa ekonomiskolorna i landet och nu kan du se fram emot en händelserik höst. Nu kan du stolt kalla dig Hankeit men du har även blivit något annat nämligen en Kylteri, alltså en studerande medlem i Finlands Ekonomer. Du kanske undrar hur du blev medlem i en organisation som ännu är rätt främmande för dej, det är nämligen så att en del av kåravgiften som du betalat när du tagit emot din studieplats far till Finlands Ekonomer och gör dej där med automatiskt till medlem. Finlands Ekonomer är en intresse organisation som finns till för utexaminerade ekonomer och ekonomistuderanden. Organisationens uppgift är att övervaka att ekonomer behandlas rättvist i arbetslivet under alla skeden av deras karriär. Ekonomerna erbjuder även många tjänster för att hjälpa just dej som studerande. Du kan till exempel få hjälp med att skriva CV, hitta sommarjobb och få information om löner och andra rättigheter du har som arbetstagare. Finlands Ekonomer ordnar även flera evenemang för Kylterin där du kan träffa andra ekonomi studeranden från hela Finland. Vissa evenemang är direkt professionellt inriktade och finns till för att hjälpa och stödja dig i dina studier och karriär, medan andra kombinerar nytta och nöje. Det GULISHANKEITEN 2017

största och kanske mest välkända evenemanget är Kylteripäivät alltså KYPÄ som ordnas för ca. 500-600 ekonomistuderanden i början av året. På KYPÄ får du delta i en intressant seminariedag med inspirerande talare från toppbolag som senare på kvällen samlas till en stor middag, festen fortsätter även följande dag med zillis. Detta är något du inte vill missa! Varför berättar just jag allt det här för dej? Jo, jag är nämligen din kontaktperson till Finlands Ekonomer. Varje studentkår/förening med ekonomiinriktning

har en egen kontaktperson som även kallas Kylli och på SHS är det jag. Du kan rycka mej i ärmen när som helst i fall du har några karriärrelaterade frågor eller något annat du funderar på. Välkommen till Hanken, vi ses i höst! Din Kylli, Henna Rajala SHS KYLLI SHSKYLLI


IDROTTSTUTORER Hejsan alla gulisar! Som motvikt till mycket skola och kulturella evenemang denna höst, kommer vi med idrottstutorerna se till att även tänka på er hälsa och ert välmående. Vi kommer därför att ordna en del mer sportiga och framförallt roliga evenemang för de mest sportsugna! Alla vi idrottstutorer har en amerikansk fotboll bredvid vårt namn vid tutorpar segmentet. Vi samarbetar- samt fungerar som länk mellan gulisarna och idrottsutskottet. Vi önskar att se så många som möjligt av er även på IK:s (Idrottskommittén-) evenemang! Några av höstens idrottsevenemang är ishockeymatchen Academic Classic, surfresan samt Maratonlöpningen. Alexandra Westerlund Huvudidrottstutor 2017

STUDIETUTORER Hej på dig nyblivna gulis! Högskolestudier är som ni kanske väntat er svårare och mer krävande än tidigare studier i ert liv eller studier på andra nivåer och detta kan helt förståeligt kännas oroväckande före man kommer i gång. Därmed kommer ni, förutom att gå på alla roliga aktiviteter som ordnas under gulishösten, också behöva lägga undan lite tid och energi för själva pluggandet. Men, ni behöver inte göra det här helt på egen hand. Vi studietutorer finns till för att hjälpa dig i studiefrågor och under hösten kommer vi att ordna studiecirklar i olika ämnen. Jag kommer att fungera som huvud studietutor och till mitt fina team hör Riina, Karen, Zacharias, Edi, Max, Janina, Edvard, Nici och Hampus. Vi kommer alla att finnas till för att stöda er så tveka inte att fråga oss saker ni fundera på angående studierna eller vad som helst. Här i Gulishankeiten kan ni känna igen oss från bok-emojin som finns bredvid våra namn i presentationerna. Hoppas du är taggad på studielivet och allt vad det innebär! Ida Andersén Huvudstudietutor 2017

GULISHANKEITEN 2017


SHSGEKKO

GULISHANKEITEN 2017


GULISHANKEITEN 2017


GULISHANKEITEN 2017


PAPI & MAMI

Julius “Papi” Tallqvist 22 Marknadsföring Beror på vem som frågar ;)

För att två gulishöstar var inte tillräckligt! Gulismiddagarna forever and always Att få inviga alla gulisar till det Goda livet Att bära min dator Du har bara en gulishöst på Hanken, så vad med på allt! Sova, sånt gör man hemma Håll ut, “efter regn kommer solsken” Nånstans i Sibboskogarna, allt var Mamis fel! Skinkan på osten. Skogen Sitz Äkta 10 miljoner kärlek <333 Hamburgare Minttu

Telefon, tuggummi och solglasögon Despacito eller dylikt Städar hon Sangria Grodor Glada gulisar

Namn Ålder Huvudämne Civilstånd

Varför ville du bli mami/papi? Vad är ditt käraste minne frångulishösten? Vad ser du mest fram emot med gulishösten? Vad sportar du mest med? Tips åt gulisarna? Vad ska man inte göra på Casa? Bästa krabbistipset? Konstigaste stället ni vaknat upp på? På eller under? Skogen eller bibban? Sitz eller efterfest? Äkta kärlek eller 10 miljoner euro? Pizza eller hamburgare? Salmare eller minttu?

Frågor om varandra: Tre saker Papi/Mami bär med sig? Till vilken sång dansar Papi/Mami helst till? Då Papi/Mami är ensam...? Vad dricker Papi/Mami helst? Vad är Papi/Mami rädd för? Vad gör Papi/Mami glad?

Alexia “Mami” Westerholm 22 FLO För rätt pris är allt till salu Vem skulle tacka nej till en tredje gulishöst? Halarutdelningen 2015

Att då träffa alla nya gulisar och introducera dem till studielivet Dansa på Casa Ta allt ut av gulishösten, du kommer inte att ångra det. Bryta foten... Zillis På ett köksgolv i Åbo Beror på :) Myskoppina Sitz, then efterfest Som sagt, för rätt pris är allt till salu. För 10 miljoner får man mycket Nattmat SALMARE <3

Rymdskeppet (= hans enorma dator), cokis & memes Mi oh my (Wonderful Life) Gamear Minttu Äggshottin Milistoryn & Åke <3

Gratulerar än en gång till studieplatsen och välkommen till Svenska Handelshögskolan och gulishösten! Framför dig har du en oförglömlig höst som många beskriver som en av de bästa tiderna i livet. Jag uppmanar dig därför att ta del av allt som studierna och studielivet har att erbjuda! För att hjälpa dig att komma igång genom det okända som väntar finns Gulnäbbskommittén, också känt som Gekko, till. Gekko består av Mami och Papi, även kända som Alexia och Julius, och en skara på 24 taggade tutorer som finns till för att hjälpa, vägleda och stöda dig under höstens gång. Tveka alltså inte att rycka någon av oss i armen så svarar vi på dina frågor och ser till att dina problem blir lösta! Vi ses på introdagarna! Julius Tallqvist Ordförande Gulnäbbskommittén

GULISHANKEITEN 2017


GULISHANKEITEN 2017


OSCAR & EVA Namn: Oscar “Åke” “Börje” “Kylämies” “Byman” Byman Team i Gekko: Proggis <3 Ålder: 21 Huvudämne: Företagsledning och Organisation Favoritevenemang på gulishösten? Vakna i Vasa Guilty pleasure? Dagdrömmer till pensionärsdagarna när jag ska gå på barnbarnens fotbollsmatcher Pro tip för hösten? Man kan inte få för mycket av det goda (livet) Muta mig med? Bra prestationer på Casas dansgolv Favoritdricka? Kimito Brewing Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? På att skämma bort mig

Namn: Eva Grönblad Team i Gekko: PR Ålder: 21 Huvudämne: Företagsledning och Organisation Favoritevenemang på gulishösten? Barrundan Guilty pleasure? Memes Pro tip för hösten? Snapsen kickar in when you least expect it Muta mig med? En påse lösgodis Favoritdricka? Mojito Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Troligtvis spara allt inför pensionen

JANINA & ELIOTT Namn: Janina “Janski” Airikainen Team i Gekko: Spritis Ålder: 20 Huvudämne: Redovisning Favoritevenemang på gulishösten? Gulissemin eller Tanka i Tallinn Guilty pleasure? Peanut butter, snooza tills jag försover mig Pro tip för hösten? Pluggar mer än du festar, festa så mycket du kan Muta mig med? Choklad och drinks :-) Favoritdricka? En stark hallonmargarita Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Bostäder och marsipan

Namn: Eliott “Elliot” Tallqvist Team i Gekko: Köket Ålder: 22 Huvudämne: Entreprenörskap och Företagsledning Favoritevenemang på gulishösten? Häva i hesa Guilty pleasure? Reflektera över de soliga dagarna i Nylands Brigad Pro tip för hösten? Ta risker, vad med i allt du kan Muta mig med? Börsspekulationer Favoritdricka? Joar Special Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Häst och fest

HAMPUS & MAISA Namn: Hampus Kneck Team i Gekko: Bata (Köket) Ålder: 21 Huvudämne: Entreprenörskap och företagsledning Favoritevenemang på gulishösten? Tanka i Tallinn Guilty pleasure? Närhet med Jooni Pro tip för hösten? Ta seriöst men inte på allvar. Det brukar bli bra till sommaren, lepo bara Muta mig med? Superior Quality Fishshot Favoritdricka? Raitapaita & lasiolvi Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Köpa tomt, hus hund och traktor i Östnyland

Namn: Maisa Dyhr Team i Gekko: Huvudproggis Ålder: 20 Huvudämne: Företagsledning & Organisation Favoritevenemang på gulishösten? Halarutdelning (Vol. 1) Guilty pleasure? The Bachelor och rågbröd med massor ost Pro tip för hösten? Våra vara dig själv (glöm alla Hankeit-stereotypier) Muta mig med? Choklad och kramar Favoritdricka? Vodka Red Bull eller päron Somersby Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Virtual Reality -spel och bussbiljetter till Borgå

GULISHANKEITEN 2017


MAX & SONJA Namn: Max ““Max”” “Halvan” Nyberg Team i Gekko: Spritis Ålder: 22 Huvudämne: Redovisning Favoritevenemang på gulishösten? Vakna i Vasa Guilty pleasure? Sover dagligen i bibban Pro tip för hösten? Festa på Casa så kan man gå raka vägen till föreläsningen Muta mig med? Kursanteckningar och djupa konversationer om skattepolitik Favoritdricka? Persbrandts lilla röda (vodka+näsblod) Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Chips och kattungar

Namn: Sonja Wirén Team i Gekko: Köket Ålder: 20 Huvudämne: Redovisning Favoritevenemang på gulishösten? Tanka i Tallin (Stallet) Guilty pleasure? Att tupplura så mycket det går Pro tip för hösten? Ta på dina fulaste skor till Casa Muta mig med? Chips & Dipp <3 Favoritdricka? Kelkka eller vittvin Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Sprit och kebab

ZACHARIAS & NICOLE Namn: Zacharias “Zache” “Z4CK-4774CK” Qvist Team i Gekko: Proggis Ålder: 21 Huvudämne: Finansiell ekonomi Favoritevenemang på gulishösten? Halarutdelningen Guilty pleasure? Koppla av med att spela datorspel när jag egentligen inte har tid Pro tip för hösten? Gör inte sånt som Papi inte skulle göra Muta mig med? Öl och bra storyn Favoritdricka? Öl. Helst en kall, god APA på en restaurangterass en varm sommardag Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Flygbiljetter hit och dit

Namn: Nicole “Nici” Kumlin Team i Gekko: Spritis Ålder: 20 Huvudämne: Redovisning Favoritevenemang på gulishösten? Gulissemi Guilty pleasure? Sätta min telefon iväg på äventyr Pro tip för hösten? Du kan alltid omtenta en tent, men du kan aldrig omfesta en fest Muta mig med? Redbull Vodka, Redbull, eller vodka Favoritdricka? GT Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Så många flak öl och torn man får från båten

IDA & JERKER Namn: Ida Andersén Team i Gekko: Proggis Ålder: 21 Huvudämne: Företagsledning och Organisation Favoritevenemang på gulishösten? Tanka i Tallinn Guilty pleasure? Att ta sovmorgon Pro tip för hösten? Gå inte hungrig till en fest, du behöver mat i magen Muta mig med? Söta djur Favoritdricka? Vita viner Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? En resa till Solsidan

GULISHANKEITEN 2017

Namn: Jerker “Jerker” Törnqvist Team i Gekko: Spritis Ålder: 23 Huvudämne: Redovisning Favoritevenemang på gulishösten? Gulisintagningen! Guilty pleasure? Sena filmkvällar Pro tip för hösten? Var så aktiv som möjlig, finns bara goda minnen Muta mig med? Bra skämt och vackra leenden Favoritdricka? Redbull Vodka Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Resor och fler onödiga impulsköp


GULISHANKEITEN 2017


GULISHANKEITEN 2017


JONATHAN & RIINA Namn: Jonathan “Jooni” Lindholm Team i Gekko: Huvudspritis Ålder: 19 Huvudämne: Redovisning Favoritevenemang på gulishösten? Gulissemi Guilty pleasure? Bli hemma och sova istället för att fa på föreläsning Pro tip för hösten? Delta på varje evenemang, på evenemangen lär man sig känna folk bättre än på timmarna Muta mig med? Oden´s Cold Dry Favoritdricka? Jägerbomb Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Resor och shoppande

Namn: Riina “Jag är inte nära släkt med Kimi” Räikkönen Team i Gekko: Proggis Ålder: 21 Huvudämne: Oklart Favoritevenemang på gulishösten? Gulissemi Guilty pleasure? Sushi och choklad Pro tip för hösten? Eat before you drink Muta mig med? Choklad (Fazer blå eller Lontoonrae) Favoritdricka? Skinny Bitch Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Feikkipeiffin, så han ska kunna köpa sprit

FILIP & KIA Namn: Filip “Sty” Styrström Team i Gekko: PR huvud Ålder: 21 Huvudämne: Nationalekonomi Favoritevenemang på gulishösten? Tanka i Tallinn Guilty pleasure? Stjäla gatuskyltar Pro tip för hösten? Kolla en extra gång när ni går över i Tallinn Muta mig med? Snus Favoritdricka? Stolichnaya Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Viru Valges destilleri

Namn: Kia Jokinen Team i Gekko: Köket Ålder: 21 Huvudämne: Redovisning Favoritevenemang på gulishösten? Gulismiddagen Guilty pleasure? Undvik att läsa till tent Pro tip för hösten? Vad du inte minns har aldrig hänt - så skit i morkkisen Muta mig med? Bamsekramar <3 Favoritdricka? Aperol Spritz Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Köpa Åland och härska över ön

EDI & SAARA Namn: Edi Kokko Team i Gekko: PR Ålder: 20 Huvudämne: Finance Favoritevenemang på gulishösten? Tanka i Tallinn Guilty pleasure? Chilla i sängen och kolla på underliga Youtube videon Pro tip för hösten? Få alla grundkurser gjorda under första året Muta mig med? Salta nötter Favoritdricka? GT Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Segla runt jorden

Namn: Saara “Tuksu” Tukiainen Team i Gekko: Köket Ålder: 19 Huvudämne: Redovisning Favoritevenemang på gulishösten? Tanka i Tallinn Guilty pleasure? Mario Kart Pro tip för hösten? Drick varannan vatten & ät nattmat så mår du bättre på morgonen Muta mig med? Tanqueray och tacos Favoritdricka? En Casa Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Exotiska djur

GULISHANKEITEN 2017


SOPHIE & EDVARD Namn: Edvard “Björk” Björk Team i Gekko: Proggis Ålder: 21 Huvudämne: Finance Favoritevenemang på gulishösten? Tanka i Tallinn Guilty pleasure? Snacka milijuttun Pro tip för hösten? Ta inte salmaren med i bastun Muta mig med? Snus Favoritdricka? GT Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Twerking classes

Namn: Sophie Brück Team i Gekko: Köket Ålder: 21 Huvudämne: Redovisning Favoritevenemang på gulishösten? Gulismiddagen Guilty pleasure? Temptation Island Suomi <3 Pro tip för hösten? Hoppa inte på sitzbordet!! Muta mig med? Godis och Jeagerbombs Favoritdricka? Moscow Mule Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Crossfit utrustning

KAREN & KASPER Namn: Karen Visuri Team i Gekko: PR Ålder: 21 Huvudämne: Handelsrätt Favoritevenemang på gulishösten? Beer Olympics Guilty pleasure? Vitchoklad toblerone Pro tip för hösten? Ät alltid innan du far och dricka = krabbishjälp Muta mig med? Godis Favoritdricka? Cosmopolitan Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Alkohol så mycket man kan få Namn: Kasper “Andra halvan” Ek Team i Gekko: Köket Ålder: 20 Huvudämne: Finance Favoritevenemang på gulishösten? Gulissemi Guilty pleasure? Stjäla saker i fyllan och villan Pro tip för hösten? Med en öl i magen är du glad hela dagen Muta mig med? Riktigt torra gubbskämt Favoritdricka? Ljummen Fernet Branca Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? Öppna en glassbar på Cypern

GULISHANKEITEN 2017


ALEXANDRA & OSCAR Namn: Alexandra “Axo” Westerlund Team i Gekko: PR Ålder: 20 Huvudämne: Redovisning Favoritevenemang på gulishösten? Absolut Gulismiddagen! Guilty pleasure? Använda mer tid att pausa med kompisar i skolan, än att egenligen plugga Pro tip för hösten? Njut, gulishösten upplever man ju inte varje år! Muta mig med? En stor påse lösgodis Favoritdricka? Mojito Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? En fin solsemester, där det rullar in Cosmopolitans och paraplydrinkar på löpande band

Namn: Oscar “Kioskar” Björkqvist Team i Gekko: Proggis <3 Ålder: 21 Huvudämne: Finance Favoritevenemang på gulishösten? Barrundan Guilty pleasure? Selena Gomez Pro tip för hösten? Stressa inte över morgondagen, Carpe Diem Muta mig med? Sushi och gossip Favoritdricka? June Bug Om mitt par hade pengar skulle den spendera allt på? K:knummis Shake

GULISHANKEITEN 2017


UTBILDNINGSUTSKOTTET Hej alla! Hösten kommer och därmed är det dags att börja med studielivet och allt de roliga som hör till det! Som gulis kommer du att ha en hel del planerat färdigt för dej, vilket kan kännas som lättnad, men det finns något som är otroligt viktigt och som just du som studerande ska ta ansvar för. Detta är feedback! Jag uppmuntrar dej och resten av gulisar att vara aktiva och ge feedback. Ni kan ge de feedback till era medstuderande, om era kurser, till era föreläsare, om tenter, till er själva! Feedback krävs för att kunna utveckla och ändra på saker. Genom att ge feedback har man möjligheten att påverka hur saker och ting går till och på så vis också genomföra förändringar som gynnar alla studerande. För att påverka kan det ibland krävas mer än bara en studerande med en röst, och det är då vi i Utbildningsutskottet kommer in i bilden. Namnet kanske säger sig självt, men vi sysslar alltså med utbildningsrelaterade frågor. Som du kanske vet har studentkåren enligt lag rätt att ha representation i alla organ på högskolan, så

GULISHANKEITEN 2017

kallade studeranderepresentanter. Utbildningsutskottet består främst av dessa studeranderepresentanter. Detta är t.ex. IR-repsar (institutionsrådsrepresentanter, som behandlar ämnesspecifika frågor). Andra organ man kan sitta med i är bland annat Akademiska rådet (AR), Universitetskollegiet m.f. Representanterna till dessa organ väljs alltid då det finns behov, och annonser om när detta behövs publiceras på shs.fi. Mera om vem som just nu är representant och vad de gör kan du läsa om på shs.fi eller på utbildningsutskottets Facebooksida. UU består dock inte exklusivt av studeranderepresentanter, utan alla som vill påverka sin utbildning och t.ex. har en finurlig idé är välkomna med. Vi är ett relativt nytt utskott (grundat vid årsskiftet 2015-2016) så vi har ännu en hel del att utveckla, och därför vill jag uppmana dig att komma med och göra det! Allt är möjligt bara man vill! Ifall detta låter som något du också skulle vilja vara med och intresserar dej så är det bara att ta kontakt med mig! Aktivitet gällande påverkande av utbildningen uppskattas både på skolan

och kåren, och därför uppmanar jag dig att alltid ge feedback och gärna komma och diskutera med mig ifall något verkar mystiskt eller oklart. Medan vi väntar på att hösten skall börja kan du checka upp oss på: Trevlig fortsättning på sommaren så ses vi i höst! Sofia Holm Ordförande för Utbildningsutskottet 2017 sofia.holm@shs.fi SHS_UTBILDNINGSUTSKOTT SHS UTBILDNINGSUTSKOTT


NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Näringslivsutskottet erbjuder dig möjligheten att pröva vad affärer är på riktigt. Du är i kontakt med företag, deltar i möten och utvecklar dina sälj förmågor. Näringslivsutskottets viktigaste uppgift är att skaffa intäkter till Studentkåren från näringslivet. Detta görs dels genom att sälja synlighet i våra medier och på våra evenemang, men också genom att knyta långvariga samarbetskontrakt med företag. Näringslivsutskottet ordnar flera stora evenemang under året. Genom oss får också Hankeiter förmåner till såväl barer som caféer och restauranger.

Utöver ovanstående fungerar NU som SHS ansikte till näringslivet och för fram varumärket Hankeit till företag. Att ge näringslivet ett positivt intryck är viktigt för alla studerande på Hanken och kan ge dig personlig nytta i framtiden.

studietiden. Låter bra va? Ifall du blev intresserad får du gärna skicka in en ansökan till naringsliv@shs.fi!

Förutom enastående möjligheter att utvecklar och lära dig nya talanger som tillämpar de akademiska kunskaperna du lär dig på kurserna så kommer du även med i gemenskapen på studentkåren. Det är både värdefullt och otroligt roligt. Det betyder hårt arbete men även deltagande i diverse studentikos verksamhet, som du bara får uppleva under

Ida Andersén Vice-ordförande – NU

Tomas Granholm Ordförande – NU

MASTER’S COMMITTEE Du påbörjar nu ditt allra första år på Hanken och det ordnas gulisaktiviteter åt höger och vänster. Det är en lysande tid som du verligen ska ta vara på! Därefter följer ett par år av diverse festligheter och möjligtvis även kåraktivitet i form av medlemskap i något av organen inom SHS. Denna text har dock skrivits för att informera dig om att det roliga inte behöver ta slut ens efter det: Master’s Committee finns till för gamyler (fjärde årets studerande och uppåt) samt andra studerande på magisternivå, både finska och utländska. Detta kan – med rätta – kännas avlägset just nu, men vi vill ändå att du vet om MC, eftersom en del av våra evenemang är öppna för alla Hankeiter – precis, även för dig! Och om inte dessa spektakel lockar just nu (vi vet, det finns mer än tillräckligt planerat enbart för gulisar), så kanske namnet på denna glamorösa kommitteé ändå fastnar någonstans

i ditt undermedvetna och dyker upp sen då ditt fjärde år som Hankeit stundar – tiden kommer att gå fortare än du tror! Då kan du även själv skicka ansökan till Master´s Committee, eller annars bara hänga med på diverse evenemang som vi ordnar.

Vad gör då MC? Vi är ett team på 20 personer som har tre huvudsakliga mål: 1. Att främja kontakten mellan dem som studerar på svenska och dem som kommer till Hanken för att endast ta sin magisterexamen på engelska, 2. Att välkomna de senare nämnda till Hanken och studielivet i vår vackra huvudstad, och 3. Att underlätta magisterstuderandes övergång till arbetslivet. Tre mycket viktiga mål, som du ser! I praktiken betyder allt detta att vi ordnar sitzer, företagsbesök, stugveckoslut, kryssningar, nätverkande med företagsrepresentanter, etc. Och allt detta

är bara den korta versionen av vår mycket aktiva verksamhet, för denna tidning är ändå fokuserad på det som är mest relevant för gulisar just nu. Så med detta vill vi önska dig en fantastisk höst – you will hear from us! Ses i skolan, Master’s Committee

GULISHANKEITEN 2017


INTERNATIONAL HELSINKI DAYS Morjens, vill du vara med och ordna årets roligaste och mest internationella vecka? Sök till IHD! Förkortningen IHD står för International Helsinki Days och är en seminarievecka som ordnas på Hanken varje år. IHD går 2018 in på sitt tredje decennium och det kommer att bli den bästa IHD-veckan hittills! Den tid ni har framför er, Gulishösten, är en härlig tid till bredden fylld av galet roliga evenemang! Ni kommer ha sjukt roligt men hösten kommer vara så intensiv att helt plötsligt, innan ni anar det, så är den förbi. Men frukta icke! IHD ordnas varje år i februari och är ett fantastiskt sätt att inleda vårterminen. Veckan går ut på att vi bjuder in kring 35 ekonomistuderande från hela världen till Helsingfors och Hanken. Under veckan är vårt mål att på bästa sätt ge dem en inblick i det finska näringslivet och studielivet. Under 2017 hade vi till exempel företagsbesök på Fazer, Kyrö Distillery som gästföreläsare och vi hade en CaseCompetition tillsammans med Klaned! Allt program under veckan, allt från företagsbesök till gästföreläsningar och annat skoj är det vår uppgift att planera,

GULISHANKEITEN 2017

bestämma och genomföra. Det var också det vi gjorde, för att ta lite tid för avkoppling och för att visa den klassiska finska kulturen så åkte vi ut till en stuga i Porkkala för en minisemester. Väl där så lärde vi dem finsk kultur som bastubad, hur man rullar i snön och vad det innebär att sitza! Under den här minisemestern så känner man redan att dessa okända människor, inte längre är främlingar, utan redan goda vänner. Man skapar ett kontaktnätverk över hela världen och många har kontakt med varandra flera år efter också. Från IHD 2017 så åkte en hel delegation till Israel för att träffa varandra igen! För att göra denna vecka möjlig så behövs det ett team på 20 stycken motiverade individer som är med och planerar veckan och ordnar allt innan gästerna anländer. Som gulis så är förstås allting nytt och främmande, alla kommiteer och utskott kan leda till stor förvirring och allt som kan tänkas intressera en, då är IHD ett perfekt första steg in i kårlivet. Det är många som börjat med IHD och sedan stannat som kåraktiv i olika utskott och kommiteer hela studietiden. IHD ger en

första inblick i vad det innebär att vara kåraktiv. Om det här låter som nånting för dig, om du känner att gulishösten inte riktigt räkte, om DU vill vara med och ordna årets absolut roligaste och fartfyllda vecka så ska du söka till IHD, du kommer inte ångra dig! Ansökningen börjar redan i September! Vi ses under hösten! Hampus Djupenström Ordförande International Helsinki Days 2018 INTERNATIONALHESINKIDAYS


EXCHANGE COMMITTEE EST.

TTEE

EC

MI

varje termin brukar vi åka till både Tallinn, Stockholm, St Petersburg och Lappland, och det är ofta under dessa resor som de bästa minnena skapas. Tänk dig till exempel Lapplandsresan: en stor stuga fylld med utisar, en massa fest, fina dagar i skidbacken, renar, snöskoterturer och allt man kan tänka sig. Resorna brukar vara så händelserika och utmattande så att de flesta har flera dagars resekrabbis efteråt. Men det är det värt! De flesta av utisarna bor på Harustie i östra Helsingfors, och genom att umgås med och lära känna utisarna kommer du troligtvis att lära känna också det området bättre än bra ;) Eftersom att utisarna bara är här en period, så brukar de vilja ta allt ut av varje dag här i Finland – det brukar bli många hemmafester, utekvällar, grillkvällar and you name it. Det är ju bara fantasin som stoppar en! Förutom att vi hoppas se just dig på alla våra evenemang nu kommande höst och vår, så söker vi även nya tutorer inför varje termin. Så ifall du är intresserad av att vara med och välkomna utisarna från och med den dagen de anländer till Finland, ordna alla dessa evenemang och

EXCHAN

Hej du som läser, och välkommen till Hanken! Det här är början på en helt AWESOME tid i livet med en massa roliga evenemang, många nya vänner och nytt, ja allt. Studietiden är ju den bästa tiden i livet hittills som man brukar säga (och det är så sant). Vi är Exchange Committee, kallas EC, och det är vi som välkomnar de nya utbyteseleverna (eller utisarna som vi kallar dem) till Hanken varje höst och vår. Vi är med utisarna från dag ett genom att hämta upp dem från flygplatsen, ordna get2gether och välkomstmiddag för dem, och så följer vid med dem och hjälper dem på traven under hela terminen. I höst är det hela 102 (!!!) stycken utisar som anländer, och det kommer garanterat bli den bästa och stökigaste hösten hittills. Vi ordnar evenemang så som sitzer, barrundor, företagsbesök, sportevenemang och mycket mycket mer med våra utisar – och du är hjärtligt välkommen med och delta på dessa evenemang! För vad är inte härligare än att träffa och lära känna nya vänner för livet ifrån världen över? Vi ordnar också resor till våra utisar,

GE 2007

CO

M

vara med på våra härliga resor, då ska du ta och söka till EC! Som EC-tutor känns det som att man själv också är på utbyte p.g.a. att man är med och gör allt utisarna också gör, så det är ett privilegium att få uppleva utbytet, som de flesta bara gör en gång i livet, så många gånger om. När har vi någonsin svikit våra #medrECenärer? Henna Konsti EC Ordförande 2017 Linn Beijar EC Vice Ordförande 2017 EXCHANGECOMMITTEE

GULISHANKEITEN 2017


LIVET ÄR EN FEST Livet är en fest! Här börjar ditt livs bästa år! Din studietid kommer vara full av fest och oförglömliga kvällar, vilka vi, Casa Nostra ansvarar för till största del. Det är vi som är studentkårens officiella festkommitté och vi ordnar de bästa festerna i stan. Casa Nostra (CN), har sedan 1977 haft som sin uppgift att släcka hankeiternas outsläckliga festtörst. För att uppfylla behovet krävs det ett gäng som endast fokuserar på just detta, festfixande. Under sina 40 år har CN sett till att festerna blir de bästa av sitt slag. Under hösten ordnar vi bl.a. Gulismiddagen, Inledandefesten och Julfesten, vilka du inte vill missa! Festerna är utmärkta tillfällen att träffa nya människor och bekanta sig närmare med halvbekanta ansikten från föreläsningarna. CN 2017 kallas Celebrare Nocte, och vi vill erbjuda er den bästa underhållning som en hankeit kan önska sig, hela året

GULISHANKEITEN 2017

runt. Vi är ett livligt gäng på 22 personer, alla älskar allt som har med fest och festarrangerande att göra. Livet för oss är inte bara jobb och slit, utan det bästa med festfixandet är att man själv får vara med och njuta av festen, chilla med vänner och viktigast av allt, dansa. Inom CN är vi indelade i olika grupper vilka ansvarar för sina egna ansvarsområden av festfixandet. De olika teamen är: värdinnor och värdar som står för de magnifika smakupplevelserna på våra sitzer, proggis ansvarar för dekorationen samt programmet, det kungliga spritisteamet ser till att ingen går hem törstig. PR har koll på att alla är välinformerade om evenemangen och att de dessutom får ett konkret minne från sitzerna, nämligen ett halarmärke som representerar temat under kvällen. Sist men inte minst har vi regeringen, som består av ordförande, skattis och vice, vilkas uppgifter är att hålla i trådarna och se till att alla andra hänger med samt att garantera att festerna blir så bra som möjligt.

Livet som CN:it ger otroligt mycket! Förutom att umgås med sina 21 bästa vänner och att få ta del av en fantastisk samhörighet samt gruppanda inom kommittén blir du en del av den mest aktiva delen av studentkåren. Att vara CN:it är en upplevelse man aldrig glömmer. Det ger erfarenhet för framtiden och är ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med nya människor. Du är varmt välkommen till alla våra kalas! Om du tror att festfixandet är något för dig – SÖK TILL CASA NOSTRA 2018! Mera information om CN hittar du på www.shs.fi. Du kan även när som helst rycka en CN:it i ärmen om det är något du undrar över. Vi ses på Casa! Iida Munck Ordförande, Casa Nostra 2017


ÅRSFESTKOMMITTÉN Festen som brukar förgylla alla Hankeiters studietid är studentkårens årsfest, även känd som Universums Bästa Fest bland studeranden. Det är den största och ståtligaste festen under året och alltid värd att uppleva. Festen ordnas den 24 februari oberoende av veckodag, eftersom det firas på dagen då näringsfriheten infördes i Finland. Årsfesten och alla dess arrangemang ordnas av eder Årsfestkommitté, kortare sagt ÅFK. Kommittén består av en ordförande som benämns Kårvärdinna och 9 medlemmar, traditionellt fyra marskalkar och fem värdinnor. Denna trupp på tio jobbar under året med att söka sponsorer och samarbetspartners, boka festlokalen, välja banketrätterna och till dem passande viner, hitta festtalare och överlag att göra denna dag oförglömlig för varje gäst. Champagne är drycken vi gillar bäst! Festen har varit slutsåld de senaste åren och vi med ÅFK ser det som ett klart tecken på att festen alltid låter Hankeiter

uppleva lyx. Ryktet av festen har spridit sig långt i Finland men även utomlands då den hör till de största och mest lyxiga årsfesten i hela landet. Huvuduppgifterna för ÅFK är att ordna årsfesten men till ÅFK:s uppgifter hör även att bland annat ordna styrelseskiftet. Det finns dessutom en hel del traditionella interna fester för medlemmarna, så som en värdinnemiddag och marskimiddag. Första gången ni kommer att träffa ÅFK är på Gulisintagningen, då vi står för en av punkterna som ni kommer att stanna vid. Så fort årsfesten är över börjar man redan tänka på nästa årsfest. Det första steget är att välja ett nytt ÅFK. Alla studentkårens medlemmar har möjlighet att söka till ÅFK, så ifall du är öppen, social, har många idéer och tycker om att vara med att ordna fester och evenemang så kan du redan börja fundera på att söka till denna kommitté på våren. Erfarenheten är mångsidig och du får många fina minnen och nya vänner. Ifall du vill kontakta oss med idéer om samar-

betspartners eller något festrelaterat så är det bara att skicka ett mejl till afk@shs. fi. Sist men inte minst vill vi med ÅFK hjärtligt välkomna er till Hanken och vår studentkår. Hoppas vi ses senast 24.2 på SHS 108e Årsfest!

Anni Immonen Kårvärdinna - President Årsfestkommittén 2018 The Annual Ball Committee 2018 SHSAFK

GULISHANKEITEN 2017


IDROTTSKOMMITTÉN Hej och välkomna till studielivet! Tycker du om att sporta eller röra på dig? Eller vill du hjälpa till med att ordna alkoholfria evenemang för andra som vill röra på sig? Då är Idrottskommittén något för dig! Ännu under våren hette denna sammanslutning Idrottsutskottet (IU) och hade alltså status som ett utskott, vilket betyder att en styrelsemedlem är ordförande. Nu har detta dock ändrats. Idrottskommittén kommer ta över vilket betyder att det under hösten kommer att ordnas rekrytering av både en ny ordförande samt kommittémedlemmar!

GULISHANKEITEN 2017

Idrottsutskottet har i regel ordnat ett evenemang per månad dit alla Hankeiter varit välkomna. Dessa evenemang har b.la. varit vattenpolo, klättring och bubbelfotboll. Utöver detta ordnade Idrottsutskottet Måndagslenkkin varje måndag då en grupp Hankeiter samlades för att jogga lite och efteråt njuta av en avslappnande bastutur. I år ordnades det även en fotbollsturnering mellan SHS, Pykälä, KY och Lääkis och på hösten kommer den årliga ishockeyturneringen Academic Classic, mellan SHS och KY, gå av stapeln. Idrottskommittén kommer fortsätta med det IU gjort samt utveckla verksamheten. Känner du att du vill vara med och göra skillnad är det till Idrottskommittén du skall söka när ansökan öppnar!

Ha en trevlig höst och njut av allt studielivet har att erbjuda men kom ihåg att det är viktigt för hälsan att ibland även röra på sig ;) Alina Anderson, ordförande för Idrottsutskottet ‘17 SHSIDROTTSUTSKOTTET


PROGRAMKOMMITTÉN Förbered dig på några av ditt livs roligaste år! Vi i Programkommittén står för två av kårens största och mest exklusiva evenemang: Skojrejs och Hanken Fashion Night. Dessa höjdpunkter vill du inte missa! Dessutom ordnar vi ett flertal fina middagar med god mat och ännu godare viner.

Vårens publikfavorit, Hanken Fashion Night är SHS årliga modevisning där hankeiter intar catwalken för att visa upp de hetaste nya kollektionerna. 2017 blev evenemanget återigen en succé. Gästerna fick i vanlig ordning ta sig ett glas bubbel i gott sällskap och sedan njuta av en fantastiskt rolig show.

Skojrejs, ett av höstens mest välbesökta evenemang, är SHS egen talangjakt som går av stapeln i november. Kom med i vårt Skojrejs-team och hjälp till bakom kulisserna, njut av den festliga stämningen i publiken eller ta chansen att inta scenen och visa vad du går för!

Som en del av PK:s ljuvliga team har du garanterat roligt och får vänner för livet. Kommittén består av 4 team. Proggis planerar program för och arrangerar både större och mindre evenemang, PR designar halarmärken och marknadsför våra evenemang. Köket i sin tur lagar kårens godaste mat medan Spritisarna ser till att drycken flödar.

Låter PK som något för dig? Ryck gärna en PK:it i ärmen och styr stegen mot PK:s bord på gulismässan! Vi hoppas att få träffa dig på Goda livetmiddagen, vårt första gulisevenemang för hösten. Vi ses i höst! Alexandrine Lindstedt Ordförande, Programkommittén 2017 Sara Paldanius Vice-ordförande PROGRAMKOMMITTEN

GULISHANKEITEN 2017


INFORMATIONSKOMMITTÉN Vill du också vara med och se till att Gulishankeitens systertidning, Hankeiten trillar ner i inte bara din utan också andra studentkårsmedlemmar och alumners postlådor? Eller vill du hjälpa till med vår hemsida shs.fi? I Hankeiten kan du bland annat läsa olika reportage och intervjuer med intressanta personer. Tidningen skrivs inte av sig själv och hemsidan uppehåller inte sig själv, utan uppehålls av redaktionen som förutom chefredaktören består av väldigt duktiga redaktörer och layoutare. Under gulishösten kan det verka lite yrt ibland då det är mycket information som man får. Om du inte kommer ihåg all den info som ges till dig till under hösten är det bara att ge dig av till SHS.fi där du hittar den information som du behöver. Här kan du i händelsekalendern se vilka evenemang du inte får missa. Här hittar du dessutom bilder från gamla fester och sitzer.

Gillar du att vara kreativ och vill lära dig att använda bland annat Photoshop, eller vill du lära dig att layouta, koda, fota eller annars bara låta kreativiteten flöda genom att skriva brinnande artiklar om intressanta saker som intresserar just precis dig? Om du svarar ja på någon av dessa frågor är Informationskommittén, INK, den kommitté som är rätt för dig. Belöning för det roliga får du i form av gulispoäng, roliga kvällar och redaktionsmiddagar. Om du tror att du vill få mera erfarenhet av redaktionellt arbete eller hjälpa till med fotograferingen av fester, så är det bara att skicka e-post, eller rycka mig i ärmen så kan du komma med på vårt följande möte. Med dessa ord önskar jag och hela INK dig en oförglömlig start på studielivet! Charlotta Eriksson Chefredaktör 2017 Kenneth Mattsson Vice ordförande 2017

GULISHANKEITEN 2017

SHSINK


Hitta lediga jobb

Skapa en imponerande CV

Stå på dig i löneförhandlingarna

Förbered dig på anställningsintervjun

Kontrollera villkoren i ditt arbetsavtal

Vi sökte en kylteri. Vi fann en vinnande gemenskap.

Utvidga dina nätverk

Bli en framgångsrik företagare

Bilda nätverk, hitta nya vänner och maximera dina chanser. Bli medlem i kylterinas och ekonomernas eget samfund!

Läs mera: ekonomit.fi/sv/kylteri

GULISHANKEITEN 2017


KLUBBAR På Studentkåren finns det komitté och utskott och utöver dessa finns det även diverse olika klubbar. Klubbarna har alla olika teman, till exempel så finns det Ölsällskapet, HankInvest, Hanken Entrepreneurship Society med flera. Klubbarna har som uppgift att erbjuda evenemang åt alla studerande på Hanken enligt deras teman.

NESU-SHS

Ölsällskapet

HankInvest

Vi är en klubb inom SHS med målet att föra Hankeiter närmare andra ekonomistuderande i hela Finland och delar av Norden. NESU står för Nordiska Ekonomie Studerandes Union och SHS självklart för vår egen käraste studentkår. Hur ser vår verksamhet ut då? Ja, vi ordnar sitzer, spelkvällar och andra roliga evenemang dit såklart Hankeiter men även andra ekonomistuderande från upp till 16 olika städer i Finland, Danmark, Island och Estland alla är välkomna. Vi gör det även möjligt för Hankeiter att delta på evenemang i alla dessa NESUstäder. Inte så illa att få åka runt och sitza med andra ekonomistuderande till handelshögskolor allt från Uleåborg till Tallinn, eller hur?! NESU-SHS består av en styrelse på sex personer och ungefär fyrtio aktiva medlemmar. Själv brukar vi ordna kring två evenemang per termin, men vi ljuger inte då vi säger att det nog händer någonting i någon NESU-stad nästan varje vecka. Utöver en stor mängd sitzer ordnas det även en del större evenemang, såsom NESUs egen seminarievecka, kryssining, Case Competition, Wappenrunda och NESU-Dagen. Genom att delta i vår verksamhet skapar du vänner för livet och även värdefulla kontakter för framtiden. Du lär inte bara känna Hankeiter, utan ekonomistuderanden över hela landet. För att hålla koll på vår verksamhet, glöm inte att följa oss på Facebook eller på Instagram under @nesushs. Vi hoppas att se dig på vår nästa sitz!

Hankens Ölsällskap grundades i februari 2015 men är trots sin unga ålder en av de aktivaste klubbarna på Hanken. På våren ordnades allting från olika öltastings till exkursioner till bryggerier, och hösten kommer inte bli ett undantag. Vi är en klubb för alla Hankeiter och vår verksamhet går ut på att ordna olika roliga evenemang för våra medlemmar och alla andra intresserade, vare sig man är en riktig ölexpert eller endast smakat på ett par olika sorter – alla är välkomna!

HankInvest är ämnesföreningen för studerande inom finansiell ekonomi vid Svenska handelshögskolan I Helsingfors. Föreningen grundades 1984 och finns till för att hjälpa studeranden som är intresserade av en karriär inom finansbranschen. Dessutom arbetar vi för att göra det enklare för Hanken studerande och arbetsgivare att nå varandra. HankInvests främsta mål är att få Hanken studerande ut i arbetslivet. Vi publicerar arbetsannonser på vår nätsida, skickar ut ett veckomail med aktuella händelser (anmäl dig via www.hankinvest.org) och tillhandahåller mångsidiga evenemang. Vi ordnar till exempel årliga exkursioner till London och Stockholm där studerande genom företagsbesök och övrigt program blir introducerade till arbetsmöjligheter utomlands. Därtill ordnar HankInvest diverse evenemang så som seminarier, career nights, arbetsintervju träning och den traditionella ”University Rowing Competition” som i år förde samman över sex hundra studerande från olika skolor. Ryck oss i ärmen, kolla upp våra hemsidor eller gilla vår Facebook sida för mer information.

Fanny Karlsson, Programansvarig Och resten av NESU-SHS Styrelse

GULISHANKEITEN 2017

Ifall frågor uppstår når man oss alltid på bisse@shs.fi. Håll din vätskebalans i skick och häng med på roliga och bubbliga äventyr i höst! Christina Schauman Ordförande/Bryggmästare Ölsällskapet

Rickard Zilliacus & Viktor Bondestam Ordförande & Vice Ordförande

HANK INVEST


HankSki

HankenES

HankSki, Hankens egna skidförening är en skidklubb för alla! Vare sig du gillar slalom, snowboarding, park eller flata.

Grundad år 2010 och fullständigt återupplivad några år bakåt, Hanken Entrepreneurship Society är mer spänstig och viril än någonsin. HankenES fungerar med syftet att skapa och stöda en modig entreprenöriell kultur, samt förebygga konformitet och dammighet, i den Svenska Handelshögskolan.

Förra året ordnade HankSki bland annat två oförglömliga skidresor till Levi och till Hemsedal, nordens största skidcenter. För kommande studieår kommer vi att ordna olika evenemang och en skidresa bland annat till Alperna. Stay tuned! HankSki ordnar för alla skidssugna en toppen stämning i bra gemenskap med äkta ápreski anda. Vi ses på HankSki’s punkt på Gulis intagningen! Kolla in oss på vår nätsida: www.hankskiclub.com

HANKSKI

HankenES arbetar med allt möjligt. Vi organiserar bl.a evenemang för studeranden där ni får chansen att direkt lära er från diverse entreprenörer, experter och risktagare. Detta sker i form av bl.a föreläsningar och företagsbesök, samt mindre formella diskussionstillfällen och workshops. Vi organiserar också exkursioner utomlands och samarbetar tätt med andra ES runt huvudstadsregionen.

sen att jobba med ett engagerat team inom bl.a marknadsföring, nätverksbyggande, IT, evenemangsorganisering, ekonomiansvara osv. Ingen tidigare kunskap krävs, bara en vilja att försöka. I en ständigt förändrade värld är HankenES roll och operativa modell aldrig fastspikad. Det finns inga dogmer i HankenES, bara lärdom. Vad vi gör är inte alltid lätt, men vem fan vill leva så?

Det är dock inte allt. Styrkan med HankenES är vår vilja att experimentera. Vi har ett klart mål: att främja en kultur där människor har kunskapen och modet att stå bakom sina idéer och ta det första steget framåt i deras implementering. Hur vi åstadkommer detta är upp till oss att pröva. Eller er, om ni önskar att vara med. Vi är alltid öppna för bra typer och nya idéer. Som exempel, våra senaste projekt har varit skapandet av en podcast, planeringen av en gymnasiekurs och den mycket populära HankenES Friday Brunch. Som medlem i HankenES har man chan-

GULISHANKEITEN 2017


KLUBBAR

Hankfutsal

Hanken Yacht Club

Hankfutsal är en klubb på hanken tillägnad alla fotbollsintresserade och vem som helst får vara med. Vi tränar 1 gång i veckan, träningarna är en timme långa och består till största delen utav spel. Under höst och vinterhalvåret tränar vi futsal inomhus, oftast har vi tränat i Mejlans motionscenter. På våren är det mer futis utomhus på konstgräsplaner i närheten av Hanken. Vi är mycket kända för vårt sinne och vår uppmuntran till ”show” samt Joga Bonito på träningarna. Matcher mot andra universitetslag samt att spela i en Unisport-serie kan bli aktualiteter inför kommande säsong! Som sagt, precis alla är välkomna och är man intresserad kan man gå med i vår grupp på Facebook (HankFutsal) eller kontakta någon av ordförandena: Filip Svahnström eller Richard von Hertzen.

Hej alla seglingssugna!

Filip Svahnström & Richard v. Hertzen Ordförande

GULISHANKEITEN 2017

Gillar du att segla eller brinner du för den vackra finska skärgården? Har du alltid velat prova på segling? Kom med i Hanken Yacht Club! Hanken Yacht Club r.f. grundades våren 2014 och fungerar som SHS:s och Hankens egna segelförening. Föreningen har en egen segelbåt, H-båten s/y Lilla Skumpan. Hon har sin hemmahamn på Nyländska Jaktklubben (NJK) på Björkholmen på Drumsö. Båten är i alla föreningsmedlemmars förfogande och finns till för fiilisfyllda sommaräventyr såväl som kortare kvällsseglatser. Uppehållet av båten sköts tillsammans av medlemmarna. Det innebär att man som föreningsmedlem har möjligheten att bekanta sig med både målandet av båtskrov samt sjösättningen av en 27 fots båt. Lilla Skumpan har även traditionellt deltagit i Hangö Regattan i början av juli. Kom med och heja på HYC-besättningen eller sök upp båten i hamnen, så bjuder vi på ett glas skumpa. Dessutom strävar föreningen till att ordna seglingsrelaterade evenemang bland annat i samarbete med Aaltos KY-Sail och Åbo Akademis MK Yacht Club. Vill du veta mer? Gå med i föreningens grupp på Facebook eller skriv till oss på hyc@shs.fi. Ingen tidigare seglingserfarenhet krävs för att komma med i Hanken Yacht Club.


GURUGULISENS HÄLSNING Tjena alla små, söta gulisar och välkomna till Det Goda Lifvet. Först och främst, ett stort grattis till er studieplats på handelshögskolan framom alla andra, Hanken. En studieplats som innebär att ni är en av de lyckliga som får tillträde till landets bästa studieliv och landets bästa studentkår. Mitt namn är Oscar Byman, en av era tutorer och andra årets studerande. Orsaken till att jag fått äran att med denna text hälsa er välkomna är att jag efter förra hösten blev vald till årets Gurugulis. Gurugulis-titeln föräras varje år till den gulis som yrat omkring mest, eller kanske till den som skämt ut sig mest, vem vet... Hur som helst, ska försöka tagga er lite extra för det som väntar er samt kanske försöka dela med er några av mina erfarenheter, även om de bästa erfarenheterna nog inte för tryck i denna tidning, ni kan fråga mig. Att bli kåraktiv är något av de bästa ni kan göra. Förutom att det är helt absurt roligt, knyter ni vänskapsband med likasinnade som varar livet ut. Jag rekommenderar att ni genast blir kåraktiva! Ett fantastiskt sätt att börja sin kårbana är att gå med i EAG, alltså Extra Aktiva Gulisar. EAG är en ypperlig inkörsport till SHS, man får

genast vara med och ordna evenemang och lära känna nya vänner. När jag själv flyttade från lilla Kimitoön till Stan och började på Hanken förra hösten kände jag endast en gulis från tidigare. Anser själv att EAG var en av de största bidragande orsakerna till att jag genast kände mig så hemma i skolan. Man lär känna människor på ett helt annat sätt när man i en mindre grupp planerar och ordnar olika evenemang, istället för att bara yra runt på Casa och glömma både vem man har pratat med och vad man har pratat om tills följande morgon. EAG gav mersmak och så snabbt det var möjligt gick jag med i Idrottsutskottet, eller Idrottskommittéen som det heter nuförtiden. Jag sitter också med i kårfullmäktige, som är det högsta beslutande organet i SHS. Valet hålls varje år, önskar att så många som möjligt ställer upp eller åtminstone kommer ihåg att rösta! ”Hellre för mycket än för litet” är ett motto som stämmer fullt ut när det kommer till Det Goda Lifvet. Att vara sig själv, våga bjuda på sig själv, vara med på allting och vara spontan kommer man långt med. Om ni följer de fyra råden kommer ni garanterat att skapa minnen för livet i höst.

när vi körde en legendarisk ”Häva i Hesa – Vakna i Vasa”. Efter att vi haft zillis med SSHVs gulisar hoppade jag och några andra in i Vasabornas buss. 6-7 timmar senare efter diverse olika stopp landade vi i en karaokebar i Vasa. Slutade med att vi somnade på en vasakollegas golv och tog 05:38-tåget tillbaka. Väl tillbaka i stan vågade sig några tillochmed rakt på föreläsning från tåget. I år är det stans gulisar som tar bussen upp för att ”Vingla i Vasa. Ypperligt läge för Vasas gulisar att bussen tillbaka med oss på söndag för att fortsätta ett episkt veckoslut! Också ett ypperligt läge för stans gulisar att testa pampasformen inför Pampasdagarna några månader senare. Ses på Casa, njut av sommaren så att ni är redo för hösten med stort H! Med kärlek, Oscar Byman Gurugulis 2016

Mitt kanske bästa minne från hösten var

GULISHANKEITEN 2017


FESTDISCIPLIN Mellan alla tenter och inlämningsuppgifter sitsas det med jämna mellanrum. Som gulis var allting nytt och man blev förlåten för eventuella tabbar, men är man inte längre en av de ynkliga eller skrynkliga skall man veta hur sitsandet går till. Här följer en beskrivning av hur man som väluppfostrad hankeit bör bete sig under en sits. För att undvika kisibrådska, så ska vi skippa en massa bakgrund och farfars anekdoter, och direkt ta itu med ett praktiskt exempel. Tid: Varierar, oftast klockan 19 Plats: Casa, såklart! Klädsel: Snyggt, om ej annat anges (skippa allt som heter verrare eller lenkkare!). Tidpunkten 19.00 betyder att man anländer mellan 19.00 och 19.10. Dom mest fisförnäma uppenbarar sig 19.15 (akademiska kvarten, ni vet), för att un-

GULISHANKEITEN 2017

dvika att ge den bild att de stått utanför dörren och andats på fönstret (och skrivit fula saker i imman) den senaste timmen. Man kommer välklädd, och stinker inte sprit (ännu). Har man avec, gör man naturligtvis entré tillsammans med henne/ honom. Mingel Väl inne i Casasalen bjuds det på välkomstcocktail, och med glaset i handen är det sedan meningen att man skall mingla försynt med de övriga gästerna. Denna tid före middagen Iämpar sig väl för att kolla in bordsplaceringen, så man inte irrar runt salen då det är dags att gå till bords. Detta sker självfallet inte förrän värdinnan utlyst detsamma.

Vid bordet Då man anlänt vid sin stol, presenterar man sig för sin bordsdam/herre, och ler sitt vackraste leende. Man väntar alltid på att värdinnan sätter sig, varefter herrarna hjälper sin bordsdam med konststycket att få hela hennes akter på den lilla stolen. Då detta invecklade projekt är avklarat sätter sig även herremannen. Här Iär det vara skäl att påpeka att bordsdamen är den dam herren har på sin högra sida och vice versa. Maten rörs inte före man sjungit ”Helan går”. ”Helan” samt alla andra visor, leds av toastmastern, som presenteras av värden/värdinnan då alla satt sig. Toastisen är den enda som tar in en sång. Om toastisen ropar upp någon annan på bordet för att ta in en sång så sjunger denna speciellt utvalda en sång (eller


något ditåt). Enligt alla äldre studerande (gamyler) som tror sig veta mest och bäst skall man sjunga som tack denna sång: Den saken gjorde han fan så bra, en skål uti botten för N.N. vi ta. Och alla så dricker vi nu N.N till Och alla så dricker vi nu N.N till Detta fortsätter tills N.N svarar: Och N.N han säger inte nej därtill. (Eller någonting annat väldigt innovativt som rimmar) Varpå alla andra fortsätter: För det var i vår ungdomens fagraste vår, man drack varandra till, och så sade man GUTÅR! Efter varje sång, skålar man, enligt följande:

Man lyfter glaset till ansiktshöjd. Damen vänder sig till vänster, dvs. bordsherren skålar först med sin bordsdam (damen till höger). Sedan skålar man med den person som sitter på andra sidan om en själv, och till slut med den som sitter mitt emot. Man ser varann i ögonen och ler när man skålar, men man skall undvika att stirra. Stirrande kan utlösa oönskade reaktioner hos motparten.

dock vara på sin plats: Det sjungs en hel del snapsvisor (Iäs: helt sika många), så det kan eventuellt vara skäl att Iåta bli att häva helan varje gång en sång sjungs... 40 snapsar på två timmar är inte alltför hälsosamt… Eftersom det råder rökförbud inomhus så om man vill gå ut och ta en nypa frisk luft (genom filter) så gör man det först EFTER kaffet och punschen.

Under middagen hör det till att försöka hålla uppe en belevad diskussion (alternativt meningslöst skitsnack), men då toastisen klingar i glaset, är det dags för sång (och mera snaps), och då skall alla vara tysta.

Det var det viktigaste, inte så svårt, eller? Just go with the flow och följ med hur ens bordssällskapp blir suddigare och snyggare.

Oftast ingår det en snaps i priset och mera brukar det vanligtvis halsas under kvällens lopp. Ett varningens ord kan

När musiken sätts på är middagen slut (att stå på bordet är absolut förbjudet) och jatkona börjar. Man lossar lite på kravatten och resten kan ni väl, hoppas vi!

GULISHANKEITEN 2017


HALAREN Det var ursprungligen teknologerna som började använda halarna utanför sina maskinverkstäder på fester och andra mindre officiella tillställningar. Inte så långt därefter, kring 1974 kom SHS med en blå halare. Den byttes dock redan nästa år till den nuvarande vita. Vit förblir din Hanken-halare dock endast ett litet tag efter halarutdelningen eftersom man i halare kan strunta i var och när man sätter sig, kryper, sover, simmar - you name it. Alla minns ju hur skönt det var att som liten plaska i geggan utan att bry sig om sina kläder. Pyntande & Pynjande Halaren skall, och kommer att, få även andra färger på sig än alla nyanser av spilld öl, cider och annat överraskande som fastnar på den då man kryper omkring på fester. Ett färggrannt inlägg på overallen, är de så kallade dekalerna (läs:halarmärkena). En viss kutym fastställer hur man skall bära dem på halaren och dessa regler skall helst inte brytas. Vi

GULISHANKEITEN 2017

börjar från vänster. Man kan börja med att pynja sitt lilla förnamn (tilltalsnamn) på vänster bröst genom att sy, knåpa, skriva eller på något annat kreativt sätt klottra dit sitt namn, så att det hålls där. Det är dessutom bra övning för de kommande halarmärkena. På det andra bröstet (högra) bör man fästa sin titel inom CN (Casa Nostra, om ni undgått betydelsen), om och då man blir aktiv inom det. CN har även årsmärken, som skall sys fast i årsföljd på vänster ärm. På den andra ärmen, dvs. höger, skall diverse studentkårsmärken infinna sig. Överst sitter SHS-märket, därefter t.ex. Vasahanken, KY, Handelshögskolan i Stockholm (Handels/HHSS) osv. Det finns också ryggmärken som man kan få då man är aktiv på kåren. Bl.a. har IHD, ÅFK, CN och styrelsen sina egna ryggmärken. Bra att veta är också att många av Hankens halarmärken finns på IB. Ett annat roligt sätt att skaffa märken är att bekanta sig med andra studerande

och byta märken och kårband med dem. Därför kan det vara helt morjens att ha ett par extra märken i bakfickan. Annat dekorativt En annan tradition är att byta halardelar, typ kragar, ärmar och fickor, med andra studerande. I forna dagar var utbytet ett tecken på att man utövat erotisk motion med varandra, och denna tradition håller än idag. Man kan även byta till exempel ärmar för mindre bravader. För detta ändamål kan det vara på sin plats att ha med sig en sax. Också nål och tråd är att rekommendera, eftersom det i synnerhet i -25C kan vara aningen svalkande att trippa hem utan vänstra halarbunten. På de förhoppningsvis många strapatserna med det smutsvita gänget brukar det också fastna annat på halaren. Det är praktiskt med grunkor som korköppnare (tro mig: alla dricker inte ur tax freeburkar) och så kallad capsduk (Se i ABC: Caps). Den senast nämnda brukar vara


en barduk som man kan få av farbror bartender om amn snällt frågar, eller så tar man sig till andra metoder. Vidare, sa Vidar, bör man bära med sig en fastnyckel, storlek 13, eller en skiftnyckel för möjliga souvenirer. Klädborsten kan man glömma hemma, men däremot en tandborste kan vara en bra sak när man vaknar annanstans än hemma. Ordning & reda Följande skall ni läsa ytterst noggrant. Halaren ni bär får aldrig tvättas! Ju bajsigare och mer illaluktande den är, desto mer uppskattas du.. Detta bevittnar nämligen att du är en stenhård festprisse, som varit med om mycket rajtantajtan. Halaren är alltså en sorts regnjackakurahousuastronautbaddräckt. Ett undantag finns dock, och även detta i extremfall. Det enda sättet att lite snygga upp halaren är att hälla på sig lite flytande tallsåpa och därefter hoppa i havet. Men observera: endast i nödfall! (typ då dansgolvet blir tomt när du kommer stinkande…)

Halarpartajer Om ni funderar på var och när man får använda detta unika modestycke är svaret klart och tydligt: den används på halarfester, absolut inte på ickehalarfester. Viktigast är naturligtvis Vappen, ända från Valborgsmässoafton till tidig andra maj. Wappen är ju en av de festena då man tar fysisk kontakt med naturen för första gången efter den långa vintern. Dessutom är den ett bra skydd även på sillisar, t.ex. efter årsfesten. På en halarfest skall du definitivt ha din halare på. Endast tråkmånsar och “fina viktig-petters” anser sig vara för vuxna för det. Sedan svär de nästa dag när slipsen luktar allt från öl till spya.

tilldelad halaren skall du komma ihåg dessa råd och regler som traditionerna kräver. Detta kommer att garantera dig många oförglömliga (eller förglömliga) halarfester och en samhörighetskänsla med alla som bär en likadan overall. När du väl är utexaminerad från Hanken och lagt av med kåryrandet och umgänget med pateter kan du ännu fortsätta använda din halare. Det enda som krävs är lite kreativitet eller så kan man ju hoppas att någon annan ex-stud. skriver sina tips till Niksi-Pirkka.

Abschluss När du äntligen får din halare senare på hösten bör du komma ihåg dessa detaljer då du tar trasan i bruk. Halaren utdelas då du genomgått din tid som gulis och när du skaffat dig tillräckligt med gulispoäng. När du sedan blivit

Foto: Jannica Luoto

GULISHANKEITEN 2017


ALLT NI BEHÖVER VETA OM HANKEN I VASA Vasa. SSHV har drygt 500 medlemmar och föreningens uppgift är bland annat att se till att alla medlemmar trivs vid Hanken och i studielivet, fungera som stödorganisation för de som studerar där och att övervaka studerandes intressen.

och då är baren öppen för precis alla. Cella går även att hyra för olika tillställningar (mer information om det hittar ni på cellanova. fi). Vår disponent Christoffer Backlund ser till att Cella är i skick.

Det som skiljer Hanken i Vasa och Hanken i Helsingfors åt är att man i Vasa inte kan ha nationalekonomi som huvudämne, och våra kurser kan ha lite olika namn.

Cella Nova. source: Cella Novas Facebook-sida

SSHV äger en alldeles egen bar, Cella Nova. Lokalen köptes år 2002 av den dåvarande styrelsen och användes i dess ursprungliga skick fram till 2007 när man totalrenoverade stället. Cella Nova, eller Cella som den vanligast kallas, är en 100% laglig bar med C-rättigheter (vi får alltså sälja svaga alkoholhaltiga drycker). Cella är Vasa-hankeiternas andra vardagsrum och hit får man komma varje gång vi ordnar ett evenemang. Ungefär en gång i månaden ordnar vi CellaÖppet

GULISHANKEITEN 2017

Vi i Vasa har lite annorlunda sätt att ta hand om saker och ting; medan ni i Helsingfors har CN som fixar festen, har vi vår programansvarige Jonathan Andersson tillsammans med CC som sköter om det hela. CC (vilket står för Cella Celebris) kan vem som helst vara med i, man behöver bara ta kontakt med Jonathan. ”CC-iterna” är de som lagar mat till och serverar på sitzer och andra tillställningar. Det är alltså helt vanliga studeranden som just den gången inte vill delta i evenemanget som istället hjälper till och gör evenemanget till en succé.

SSHV:s årsfest äger rum 3.12, och veckan som leder upp till den har vi några olika evenemang, bl.a. årsfestcaps och tomtedisko. STUDIELIVET I VASA Sitzerna och sillizarna i Vasa är lite annorlunda mot era i Helsingfors. Det är inga stora skillnader, men om man någon gång deltar i en den andra studieortens


sitzer eller sillizar så märker man att vi gör på lite olika sätt på dem. En av de första sakerna man märker är att ni sjunger halvankaret medan vi sjunger halvan. Små saker som detta gör att man är lite i obalans när man för första gången upplever denna ”kulturkrock” på varandras evenemang, men kul är det för det! I slutet av oktober, eventuellt början av november kommer SHS och SSHV tilsammans ordna ett evenemang för alla gulisar från både Helsingfors och Vasa. Detta evenemang är en sitz med tillhörande silliz som ordnas vartannat år i Helsingfors och vartannat år i Vasa. De år Vasa-hankeiterna kommer ner till Helsingfors heter evenemanget Häva i Hesa, och de

år Helsingfors-hankeiterna kommer upp till Vasa kallas evenemanget Vingla i Vasa. I år kommer ni få vingla i vårt kära Vasa! I slutet av november ordnas förhoppningsvis även i år Glöggsvängen (inte Glöggrundan), vilket är ett evenemang som startades för två år sedan. De flesta (svenskspråkiga) studentföreningar bjuder då på glögg åt alla som kommer dit, och sedan ordnas ett gemensamt eftersläpp vid en lokal bar.

egen pulka, och dragkamper, och sedan mot kvällen ordnar några studentföreningar skilda sitzer med officiellt eftersläpp på Fontana.

I februari ordnas Fastlaskiainen av OVVS (Opiskelijan Vaasa – Vasa studerande). Då tävlar studentföreningarna i olika pulkatävlingar, varav en av dem där föreningarna har byggt sin

Christoffer Backlund i SSHV:s pulka, vilken vi namngett ”My Little Pulka”, under Fastlaskiainen.

GULISHANKEITEN 2017


Övre raden: Johannes Wikström, Christoffer Backlund, Ellen Kuula, Robin Carp, Elin Örn, Jonathan Andersson, Katherine Martinez Soffan: Jessica Hinkka, Carl-Oscar Beijar, Ida Söderback SSHV:S STYRELSE Styrelsen 2017 består av följande tio styrelsemedlemmar; Carl-Oscar Beijar, Ordförande. Han är styrelsens ansikte utåt samt ledare för styrelsen. Christoffer Backlund, Vice ordförande & disponent. Sköter om Cella Nova och är ansvarig för dess underhåll. Jonathan Andersson, Programansvarig (även kallad Cellapappa). Ansvarar för föreningens fester och andra evenemang, fungerar som ordförande för Cella Celebris (CC). Robin Carp, Näringslivsansvarig. Ansvarar för föreningens kontakter till näringslivet, fungerar som ordförande för näringslivsutskottet (NU). Jessica Hinkka, Skattmästare. Sköter om föreningens ekonomi samt bokföring. Ellen Kuula, Studiesocialt ansvarig (även kallad Gulismami). Ansvarar för prepkursen under våren, på hösten ansvarig för att nya studerande ska känna sig välkomna till föreningen och skolan. Katherine Martinez, Projektansvarig. Planerar och ansvarar för exkursionen och andra utflykter. Fungerar som värdinna för årsfesten. Ida Söderback, Utbildningspolitiskt ansvarig & sekreterare. Aktiv inom högskolepolitiken. Ansvarar för utbytesstuderande. Fungerar sekreterare under föreningens möten, sköter praktiska arrangemang kring möten och dylikt. Johannes Wikström, Informations- & webbansvarig. Ansvarar för marknadsföring och all information från studentföreningen. Elin Örn, Chefredaktör & visuellt ansvarig. Ansvarar för tidningen Nötte och halarmärken samt andra visuella uppgifter. Fungerar som föreningens fotograf. En intressant sak man kan notera med årets styrelse är att vi alla är från Pampas. Det närmaste vi kommer till att inte vara 100% ”pampeser” är att Johannes är hälften nylänning. GULISHANKEITEN 2017


PAMPASVECKAN

Varje år i mars firas Pampas nationaldag i Vasa, vilket är det största studerandeevenemanget för svenskspråkiga studerande i Finland. Nationaldagen är alltid på en fredag, i år 31.3, och dagarna före ordnas många olika evenemang av olika studentföreningar i Vasa. Hela evenemanget avslutas med en officiell Pampassilliz på lördagen. Veckan som leder upp till nationaldagen kallas för Pampasveckan, eller bara helt kort Pampas. Detta är en vecka som man i princip bor i halaren – man blir ”liti slitin, liti skitin” helt enkelt. De flesta studeranden väljer att börja på torsdagen eller fredagen, en del börjar på tisdag eller onsdag, och några få festsugna studeranden väljer att börja redan på måndag. Sedan brukar man välja om man festar varje dag eller tar någon dag paus mitt i veckan, vad man deltar i är helt individuellt. Vi i SSHV ordnar evenemang tisdag till lördag. På tisdagen ordnar underorganisationen HankGents PampasCaps, vilket är ett jätteroligt drickaspel som även är en tävling med final, och sedan på onsdag ordnar de 100-klubben, vilket innebär att man ska dricka 100 shots av öl på 100 minuter. Vi i SSHV:s styrelse ordnar Prepampassitz på torsdagen, organiserar CellaÖppet fredag och lördag (CellaÖppet innebär att vi öppnar studentföreningens egna lagliga bar Cella Nova), och även en silliz på lördagsmorgonen för de som inte vill delta i den officiella sillizen (förstås om man är riktigt ambitiös kan man hinna på båda efter SSHV:s silliz tagit slut).

I övrig finns det några återkommande evenemang som ordnas av olika föreningar på Pampas: SYhFIILIS (gamylföreningen för Noviastuderanden) ordnar SYhFILIS-race på tisdagen, vilket bäst kan beskrivas som bilorientering med gåtlösning; Rockföreningen ordnar Så Ska Det Låta på en av Vasas barer; flera barer ordnar egna evenemang (t.ex. Pre Pre Pampas på Olivers Inn); olika studentföreningar ordnar egna PrePampassitzer på torsdagen och mycket mer, det finns något för alla! De officiella Pampasevenemangen ordnas av Pampasmaffian på fredag och lördag. På fredagen ordnas en olympiad på Vasa torg där det ordnas en tävling i flera heat för de 24 lag som anmälts. På kvällen ordnas en kvällsfest med en utvald artist. Eftersom vi år 2017 firade 25-årsjubileum hade vi två huvudartister: Linda Bengtzing och De Vet Du! År 2016 var huvudartisten Markoolio. På lördagen ordnas busstransport till sillizen, där en ny artist uppträder två gånger, 2017 var detta Das Dunderhonung, och året före var det humorgruppen KAJ.

I Vasa ordnas en hel del studerandeevenemang som är öppna för alla, inte endast för den yrkeshögskola, universitet eller förening som ordnar det. Noterbart är att varje månad, första torsdagen efter att studerande har fått sitt studiestöd, så ordnar studentföreningen N.U.D. r.f. (de som studerar till sjukskötare, socionom eller liknande vid yrkeshögskolan Novia) ett så kallat halarkalas på Leipätehdas, vilket är en av Vasas barer. Detta evenemang är ett perfekt tillfälle att lära känna andra studerande i Vasa. Halarkalasen är ett av de evenemang som jag varmt rekommenderar att man någon gång deltar i om man råkar befinna sig i Vasa.

Under Vappen ordnar SSHV Vappencaps dagen före Valborgsmässoafton. På Valborg brukar alla studerande i Vasa sitta i Hovrättsparken (eller Hoviska som man oftast kallar det) och umgås med vänner från olika föreningar. Efter umgänget i parken utförs mösspåläggningen vid Topeliusstatyn och därefter brukar många bege sig av till en Vappensitz eller liknande tillställning. På söndagen brukar vi Hankeiter sätta oss i Hoviska igen där vi har en silliz. GULISHANKEITEN 2017


GULISHANKEITEN 2017


IB BOKHANDEL IB Bokhandel är belägen i bottenvåningen på Hanken och hit kommer du som studerande att söka dig flera gånger under din studietid. Varför? IB erbjuder studerande många olika tjänster. Du kanske behöver få din rapport utprintad? Då kommer du ner till IB för att köpa printkrediter. Om du behöver köpa en kursbok till ett förmånligt pris hittar du den förmodligen hos oss och dessutom förmedlar vi även begagnade kursböcker (och inträdeslitteratur). Eller kanske vill du ha några halarmärken till din halare inför vappen? Dem hittar du också på IB. Ifall du behöver komma in till skolan under kvällar och veckoslut, så kan du registrera en nyckel från IB. Om du är trött på att bära omkring på din väska och alla dina böcker, så är du kanske intresserad av att hyra ett av skåpen som finns på samma våning som IB? Då ska du också söka dig hit. Dessutom vill du kanske om några år, då du är på slu-

trakan av dina studier, binda in din magisteravhandling hos oss. För att inte tala om de otaliga gånger du är i behov av en penna, ett anteckningsblock, batterier till din räknare, kuvert, frimärken, osv. IB finns alltså här för dig! Vi hjälper dig mer än gärna med alla dina olika studierelaterade problem och vi strävar alltid till att erbjuda dig de förmånligaste priserna. Undrar du över något – fråga! Dessutom hjälper vi dig med att få dina filer utprintade på tjockare papper och i olika storlekar vid behov. Du är alltid välkommen att bekanta dig med vårt utbud och våra tjänster.

IB Bokhandels öppethållningstider under terminerna: Må-To kl. 9.45-16.15 Fredagar kl. 9.45-13 Du når oss även per telefon (040 3521 387) eller mejl (ib@hanken.fi) och hittar oss på Facebook under ”IB Bokhandel”.

GULISHANKEITEN 2017


ABC Akademen - Herrarnas sångförening Amica - Vår lunchrestaurang med god mat och pizza varje fredag Biljettsläpp - Oftast på måndagar kl. 12 i aulan Broccoli - Legendarisk DJ från fredens öar Caps - Hankens egna ölspel Casa - Kommer bli ditt andra hem. Studentkårens utrymmen och festlokal Cella Nova - Vasa Hankens festlokal CN - Casa Nostra, kårens festfixare Dekademen - Du måste vara den utvalda för att komma in i denna slutna herrkör EAG - Extra Aktiva Gulisar, lättaste vägen till kårlivet för gulisar EC - Exchange Committee, utisarnas tutorer FLO - Företagsledning och organisation Fin&In - Finansiering och investering Fredag - Kommer en gång i veckan, pizza i skolan och isäng senast kl. 21 Fullmäktige - Kårens högsta beslutsfattande organ Gekko - Gulnäbbskommittén, alltså vi tutorer som tar hand om er under hösten Gulis - Första årets studerande, alltså du Gulispoäng - Du samlar poäng för att få halare och erkännas som Hankeit Gurugulis - Tuffaste, starkaste och snyggaste Halare - Vår vita uniform. Färgen blir mörkare och mörkare för varje år Hankeit - Registerat varumärke av SHS Hankeiten - Tidning varje Hankeit får ett antal gånger i året, gjort av INK HOAS - Här får du tak över huvudet IB - Intressebyrån, studentkårens bokhandel och pappersaffär. Säljer allt från öronproppar till kursböcker IHD - International Helsinki Days, en fartfylld vecka i Februari InfoBiten - Hjälper dig med datorer på Hanken GULISHANKEITEN 2017

IK - Idrottskommittéen, ordnar roliga idrottsevenemang åt Hankeiter INK - Informationskommittéen, sköter Hankeiten och SHS.fi Inspektor - Fungerar som länk mellan kåren och skolan InstaWin - Fråga Mami eller Papi (1500p) Jakt - Såklart Kondom - Don’t be silly, wrap your willy Kylli - Studerandekontaktperson för Finlands Ekonomer Kåren - Plats att satsa på socialt kapital inom studentkåren Kårpamp - En kåraktiv som innehaft en förtroendepost, t.ex. en gammal ordförande Lammkött - Äts till påsk Lyran - Damernas sångförening Matrikelnummer - Glöm ditt namn, från och med nu heter du s17XXXX Maxen - Auditorium Maximum, på andra våningen MC - Masters’ Committee Moodle - Här hittar du kursmaterial och annan kursinfo Måndag - Back to reality Natikka - Nationalekonomi, ett ämne på Hanken Niord - Mindre delen av Casa salen, där soffor och bord finns NU - Näringslivsutskottet, sköter kårens kontakter till näringslivet Oklart - Återkommande tillstånd under studietiden Ollis - Bör besökas när du är i Vasa Pengar - Finns (i alla fall efter din avhandling) Plätyn - Föreläsningsunderlag (inte) ett alternativ till kursböcker Pili - Alla förtroendevalda inom shs PK - Programkommittéen, ordnar roliga evenemang på Hanken

Qatar - Enligt legenden for en gulis till flygfältet efter halarutdelningen. Hoppade på första bästa flyg och vaknade när planet landade i Qatar Rrrrrra - Ljud vid utförandet av en dab Roddtävling - Universiteten emellan på våren Servicepunkten - Ett ställe där du bl.a. kan skriva dig på kölistan för tenter du glömt anmäla dig till

SHS - Svenska handelshögskolans studentkår, världens bästa studentkår SHS.fi - Kårens egna hemsida Sitz - En middag med god mat och gott sällskap Skojrejs - Talangjakt för individer med eller utan talang SSHV - Studentföreningen vid Svenska handelshögskolan i Vasa Studiebyrån - Här får du svar på dina frågor angående dina studier Supergulis - Välförtjänt hederstitel som kan uppnås genom att samla mycket gulispoäng Test - Kan beställas gratis hem från studenthälsan Tentanmälning - Något som gäller att komma ihåg för att få skriva tenter Utis - Utbytesstuderande Vaska - Trevlig fritidssysselsättning för hankeiter Vakna i Vasa - Anrik tradition för de hårdaste WebOodi - Kurs- och tentanmälning görs här XXX - Möjlig sysselsättning efter Closing Time Yolo - You Only Läsa Once, möjlig studieteknik Zillis - Sillfrukost med mat, sprit, roliga hattar och snuskiga sånger ÅFK - Årsfestkommittéen, ordnar universums bästa fest Älgkött - Årgångs lammkött Ömhetsbevis - Utdelas vanligen mot Casa-salens östra vägg


HÖSTENS DATUM 23-25.8 Introdagarna 26.8 Barrunda 29.8 Beachfutis 30.8 Sveaborg + caps 1.9 Gulismässa 2.9 Gulismiddag 6.9 Gulisintagning 9.9 Inledande 20.9 Amazing Gutis Race 30.9 Gulissemi 11.10 Tank i Tallinn + Jatkon 14.10 Gutissitz 4-5.11 Vingla i Vasa 11.11 Skojrejs 25.11 Halarutdelning

KANSLIETS ÖPPETTIDER Kansliet är i regel öppet vardagar 9-15 Övriga tider enligt överenskommelse. Tidsbokning via mail till kansli@shs.fi

KONTAKTUPPGIFTER Studentkåren info@shs.fi Styrelsen styrelsen@shs.fi Generalsekreteraren gensek@shs.fi Ekonomisekreterarern ekonomi@shs.fi Gulnäbbskommittén julius.tallqvist@shs.fi

GULISHANKEITEN 2017


Gulishankeiten 2017