Page 1

CHIRO KAPELLE’S

ZWOZZEKE PAASEDITIE CHIROJAAR 2012 - 2013


EGROE

Ho ho ho leden van Ch

iro Kapelle

Als we ons de bedenk ing maak wat chiro vo or ons betekent, ko m we tot heel wat conclu en sies. Voor ons is chiro ee n plek waar je voor één keer met de schoenen op de zetels mag staan . Een plaats waar we on niet aantrek ken dat on s ze kleren vuil worden. Een locatie waar je no zoveel mag vegen als g je wilt, er zal altijd no g wat vuil blijven ligge Het is de plaats waar we n. onze vrienden terugzien en waar er nieuwe vrienden gemaakt wo rden. Chiro is een plaa ts wa ar leden en leiding samenkomen, om zic h samen te amuseren . Elke zondag opnieu speels en serieus, gaan w, we naar huis met een traan en een lach. Toen we de keuze maa kte om de coördinatie van de chiro op ons te nemen , kwam er vaak gedachten in ons op. ‘Waar beginnen we nu weer aan’, bedacht en we ons vaak. Als stude nt is het een hele uitdaging om een groep vr ienden te sturen en be geleiden doorheen he chirojaar. t Er moet aan alles geda cht worden; hoe regelen we de papierophalingen. Wie kan wanneer naar de leidingsvergade ring komen. Wat gaan we doen met Christus Koning en hoe krijgen we de Sint tot bij ons. Hoe zorgen we ervoor dat onze leden zich th uis voelen. We mogen van geluk spreken dat we er niet alleen voor sta an. Alle leiders en leidsters dragen de chiro warm in hun hart. Ze zetten zich ten volste in en zij n soms tot ’s avonds laa t aan de slag voor dat éne grote spel. Treure n om problemen doen ze niet. Ze pakken strubbelingen aan de worte l aan en zorgen voor op lossingen. Deze leidingsploeg he eft al heel wat bergen verzet. Ze hebben een succesvolle fuif op po ten gezet, een geslaag d etentje achter de ru hadden een mooie ke g, rstmarkt en fakkeltocht . Het schaatsen was di in orde, en ze kozen ee k n geweldig kampthem a. Als we in de wandelgangen de reacties ho or van onze leden op de chirozondagen, he groepsspel tijdens Chris t tus Koning en de blije ge zichten zie als de Sint komt aanzwaaien met snoep, weet en we dat het goed zit. Dat alle tij en moeite niet voor ni d ets is. Dit alles maakt da t het, volgens ons, goed zit. De motivatie en de sfeer is er, wat resulte ert in geslaagde chiro zondagen en een, met alle waarschijnlijkheid , geweldig bivak. Wanneer we deze teks t herlezen, realiseren we ons één ding; het fijn om in de leiding va is n Chiro Kapelle te verto even. Het is fijn om de jonge en dynamische ze groep jongeren te stu ren en begeleiden. He fijn - en dit heb ben we t is al sinds onze lid-jaren ervaren - om deel uit te maken van deze gewe ldige chiro. Wouter en Elio Groepsleider’s


e t s Be n e n e o p a k

Hier zijn we weer met ons artikel. Allereerst: Geniet maar van jullie welverdiende paasvakantie! Die zullen jullie vast en zeker wel nodig hebben om even uit te blazen.

Even overlopen wat er jullie nog allemaal te wachten staat. Binnenkort gaan we naar Inspelen-op, aan het gemeentehuis van Dilbeek met springkastelen, minigolf, een reuze glijbaan en nog veel andere activiteiten. Vervolgens hebben we ook nog de jaarlijkse verrassingsactiviteit, maar daar mogen we nog niets over kwijt. Natuurlijk zijn er ook de superleuke normale chiro zondagen! Nog even vermelden dat we in de loop van de Paasvakantie even binnenspringen om jullie in te schrijven voor het kamp. Groetjes van Sam, Kenny, Robbe en Wouter

4

ZWOZZEKE


n a v s m s n ee g n i d i e l e i l l u j ZWOZZEKE

5


! ! s r e k k a R Jo eer een w l a r e en

paar

hebb e w t n a tikel w alger b a w e u k e e e z n zwoz vele sn e e e oord g d ! l o e n r n e e w r k tt e i e o o z z o h , p Tijd v ht top ren, al agen o c e d e t n e s geno a b e z t r w e e t e g g v i k a j d i d d l l gewe t einde tuurlijk. Rakwi elle goe eer door n p i a g K e b n r e Het wee k tof waren na was, jullie hebb ucces, onder m unnen d ts oo rk vechten dereen verklee n was een groo wel ietsje bete itten z e e s i r e s i t e a d a k n a j k ” i dat b het sch l “profs t want bij de ra er stevig k a t o n O a a ☺ d et een ingen niets ui g m woordig e a n t c e k u l a L e a p n te s at m ian e tikkertje als jullie, maar d s, zeker Tom, K tussen je n s t e a n r s e t b l a a m a t s a h sc s wat laatr schaat m a e o a s d p j r i n e b e ook e blij dat n waar l e e g a e d h n en zo! k o d o z u o r o n a H ! a a r . d p s o i vo n ooit zijn wij Na een a , d s a r e w t e e 1st sfeer b e d 2de en n e g ullie je j a d n n e o n z n o omt ku len, blijven ste chir k n a a r weer e ke spel u e e l d l e al die e o o g n b a t v e e l n h e e h l t l og een Nu da rst smu op’t Chiro! n e e n a r a a a n te !M en tot k j i l verwach iro komen dus e k a Ch jk… Sm naar de eieren natuurli de chocola LE!!

PEL A K u o i e ea Prrstjikk

6

ZWOZZEKE


Dag liev e kw ikjes!

Hier ben ik alweer met mijn derde niets dan g artikeltje! E oed nieuws n ik verzeke te melden! supertoffe r jullie, ik h Eerst en vo meiden bij eb o r d al; er hebb e groep gev al moeten z en zich twe oegd (dat z ijn opgevall e ou jullie on en ;) ), nam gaat het er dertussen w elijk Susann alleen maa el e en Alix! M r beter op w oproep; bre e t o o n r s den! :D. Bij ng gerust je zevenen deze ook n (beste) vrie meer zielen og ndinnetjes , hoe meer mee naar d eens een vreugd! Tot slot wil e chiro, ho ik jullie nog e melden dat in petto he ik b voor jullie nog een aa ! Wie wil w ntal super le ’s zondags v eten wat w uke dingen erwacht op e precies ga de chiro! ;) an doen, w ordt Dikke kus! Jullie leidst er, Iris P.S. de jarig en (Jana en Helena) mo een kleine v gen zich de erassing ve volgende ch rwachten (b irozondag a eter laat da an n nooit ;))!!

ZWOZZEKE

7


Bes te toppertjes

Zoals jullie weten, hebben we dit jaar een geweldige groepsleiding. Ze zijn zo geweldig dat ze deadlines stellen voor het binnengeven van dit artikel. Natuurlijk, zo braaf als jullie leiding is, houden wij ons niet aan deze deadlines. Het is nu nog te hopen dat dit artikel nog gepubliceerd wordt. We gaan alvast een goed woordje doen bij de werkgroep van het Zwozzeke. Het zou toch spijtig zijn moesten jullie dit alles niet te lezen krijgen, nietwaar?

We willen alleen maar zeggen: jullie zijn top! Jullie zijn bom en we hopen nog geweldige zondagen te beleven met jullie. We denken dan aan In Spelen Op, binnenkort. En ook aan de verrassingsactiviteit. We hebben al wat opgevangen in de wandelgangen over het concept van deze dag en kunnen al zeggen dat het er geweldig uitziet. We hebben ook enkele geweldige #swag en #yolo spelen klaarstaan voor de komende zondagen en zijn al bezig aan een geweldig programma voor op kamp. De hele leidingsploeg is op weekend geweest – en wij waren erbij – waar we het thema

8

hebben bepaald van het komende bivak. Het is gewoon #top! We komen jullie dan ook een van deze inschrijven, en hopen natuurlijk dat jullie allemaal meegaan deze zomer. Bij de weg: leer dit vanbuiten tegen de volgende zondag, goed? Dan kunnen we dit samen zingen, dit naar een voorbeeld van onze geliefde leider, Elio. “Eindeloze nachen vol van liefde. Ja daar heb ik mijn buik van vol. Ik word straks helemaal zwakzinnig. Ooh wat een ellende voor mijn lol. Ik lees uitsluitend goede boeken. Ik verlies mijn tijd niet op de plee. Maar ik zeg Linde tegen Hilde, als ik ochot Janinne bedoel. Ik trakteer je graag een elexier. Ballerina, kleed je uit voor mij. Smorgens drink ik een slok water. En stel het ontbijt verder uit. Ga voor het raam even staan gillen en eet daarna een beetje fruit.” Voila. Vele groeten en #huggs van Jonas en Viktor (jullie geweldige #topleiding). .x

ZWOZZEKE


e t s f e i l s r e p p i t

Jullie leiding wen st jullie alvast een vrolijk Pase n en hopelijk met heel veel lek kere chocolade :) De helft van het ja ar is nu al om, maar vergeet nie t dat de beste helft nog moet ko men, namelijk deze:

• waarin het bete r weer wordt • wanneer we o p kamp gaan • we buiten kun nen spelen • inspelen op & stadskriebels er nog aankomen • de grote vakan tie • .... Wij hopen natuu rlijk dat jullie hier allemaal kla ar voor zijn en dus talrijk aanwe zig zullen zijn. Dikke kussen Lana & charly Ps: voor de liefhe bbers een puzzel

ZWOZZEKE

9


e t s f e i l n Mij s e j t w u o r v t r a t s

Hopelijk zijn jullie examens super goed gegaan en kunnen jullie volop genieten van de paasvakantie! Wahaaant het laatste weekend is going to be AWESOME! Keti gewest weekend komt eraan (benieuwd of al die andere chiro’s ons wel aan kunnen ;;;))) Lovies van jullie leidster! Ps: hier nog een foto van mijn poes, omdat ik jullie allemaal toffe poezen vind! xxxxxxx

BATTELEN MET CHIRO MALDEREN!

Meneer de hoofdleider, Wouter, heeft vriendinnen in Chiro Maldere die graag eens zouden afkomen om spelletjes met ons te spelen… De datum moet nog worden vastgelegd, dus denk al eens welke zondag jullie allemaal vrij zijn! WANT; we moeten massaal aanwezig zijn om die meisjes van Maldere eens te laten zien wie de TIP10’S van CHIRO KAPELLE zijn!

miau

10

w

ZWOZZEKE


We nemen afscheid van Adrienne Plas, medeoprichtster van onze chiro en jarenlang goed leidster en daarna kookouder... We danken haar voor de chiro waar we, tot op de dag van vandaag, nog steeds met een lach naartoe trekken. Bedankt! ZWOZZEKE

11


Vergeten spr de gebroe de Elke editie van ons Zwozzeke schrijft oud leider, Bert, een colum. Deze keer: een sprookje.

Bert Van Cauter Student Geschiedenis 21j Oud-leider

Er was eens een guitige jongeman, Ynnek, die in een groot paleis woonde, dicht bij de lokale kerk. In dat paleis had hij een grote hoeveelheid kamers ter beschikking. In dit paleis was hij de prins van dienst. Hij was geen koning, die eer was aan zijn grote broer toebedeeld, maar die had zijn eigen kasteel en werd daarom niet vaak gezien in het ouderlijke kasteel waar onze held verblijft. In zijn woning had de prins maar liefst drie kamers ter zijner beschikking! Hij was echter een beetje rommelig en daarom was er maar één bewoonbaar verklaard door de lokale tiran Stefan de Platte. De koning heette “Kcin”, van deze naam is het hedendaagse Engelse woord “king” afgeleid, en deze man kwam soms uit zijn kasteel om één van de luisterrijke vertrekken van Ynnek in te nemen. Hij stockeerde hier tal van stinkende goederen waardoor onze held meerdere nachten de slaap niet kon vatten. Op een goeie dag had Ynnek er genoeg van en kwam hij in opstand. Hij sloot zijn poorten voor Koning Kcin! De koning belegerde onmiddellijk de vestiging van deze opstandige prins. Hierdoor was hij echter gedwongen proviand in te slaan bij de lokale kleine zelfstandigen. Bij één van deze handelaars was er een speciale actie aan de gang waarbij men bij aankoop van enkele broden er een gratis maagd bij kreeg. De koning, verzot op maagden, ging hier uiteraard meteen op in maar zou hier snel spijt van krijgen. Deze jongedame bracht namelijk haar koets mee tot aan zijn kasteel waardoor het

voor iedereen duidelijk was wat er aan de hand was. Binnen in het kasteel drong zij menig jonkheer hun kamer binnen om daar tal van huistaken te verrichten zoals het oppoetsen van zwaarden en dergelijke meer. Deze situatie begon de koning na een tijd serieus de keel uit te hangen. Na verloop van tijd veroorzaakte de maagd ook nog eens een ongeval met haar koets en bleef haar voertuig lange tijd voor het kasteel een beetje kapot staan wezen. De koning heeft toen moeten ingrijpen en toen deze dame de straat overstak hoorde ze plots het geluid van slippende banden. Ze gilde en dat was het einde van deze vrouwe. Vandaag de dag moet men nog steeds goed oppassen wanneer men slippende banden in de verte hoort. Zeker wanneer men iets gedaan heeft om koning Kcin kwaad te maken. Rennen heeft dan echter geen zin meer. Aanvaard in dat geval uw lot, wacht uw dood af en bid dat het snel voorbij is. Deze les is iets wat onze held Ynnek ook zal te weten komen. Hij had namelijk een mand vol duiven van koning Kcin gestolen. Met deze duiven stuurde hij tal van vreemde boodschappen naar de koningin van het kasteel, bijvoorbeeld over koffiekoeken en bestraffingen door de lokale autoriteiten. Wel, als er iets is wat de koning niet goed kon verdragen dan was het dat wel. Ynnek had dit trouwens helemaal alleen gedaan, het was enkel en alleen zijn idee en hij heeft het helemaal op zijn eentje uitgevoerd. Geen enkele andere jongen had hier iets mee te maken.


ro okjes van ers Greim Dus toen de koning dit hoorde stapte hij in zijn koets en vertrok. De piepende banden klonken al snel door de Kapelse vallei en Ynnek wist dat zijn uur van wanhoop geslagen had. Hij richtte zich tot de hemelen en vroeg aan God om hem te redden. Toen peisde hij efkes en dacht twee keer na en kwam tot het besef dat God uiteraard niet bestaat. Toen wist hij dat zijn einde genaderd had en toen de piepende banden op hem af stormden richtte hij zich tot de almachtige paashaas. Deze stuurde een gigantisch chocoladen ei naar beneden en beschermde Ynnek van de totale vernietiging. De piepende banden stierven weg en Ynnek was buiten zijn zinnen van vreugde! Hij was de enige persoon in de geschiedenis van de mensheid die het agressieve rijgedrag van koning Kcin overleefd had! Maar de paashaas wou hier natuurlijk iets voor in de plaats en vroeg aan Ynnek of hij een echte dief was. Waarop hij schoorvoetend toegaf dat hij een heel echte dief was. De paashaas antwoordde “ah, dan zijn er twee�. De paashaas is namelijk een internationaal gezochte crimineel die de mensen besteelt waar ze bij staan, in zijn eieren steekt hij bepaalde verboden middelen die ervoor zorgen dat de mensen niet merken dat hun spullen eigenlijk gejat zijn. Vanaf die dag trekt Ynnek met de

paashaas op en bestelen ze ieder jaar tal van onschuldige burgers. Als je goed luistert op paaszondag dan kan je in de verte het smerig gelach van Ynnek horen terwijl hij er met jouw spullen vandoor gaat om zijn konijnachtige god te dienen. Deze crimineel zou ook een lokale jeugdbeweging zijn binnengedrongen om daar de boel te belazeren en spullen te jatten. Alle brave kinderen worden daarom opgedragen om deze wansmakelijke misdaden te stoppen en achter Ynnek aan te gaan. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij een schuilnaam aangenomen en verkleed hij zich in tal van vreemde tot echt wel marginale kleren. Het Ministerie van Justitie, in samenwerking met het Ministerie van Defensie, bevelen daarom alle brave kinderen van de Dilbeekse heuvels om de man en zijn meester op te sporen en te slaan met dikke stokken. Vrolijk Pasen iedereen!


? n e g a Vr

n de flapjes: va n ve ge n e n in b t e h or Voor al je vragen of vo @gmail.com n to an s. lf o w n to n A Leider

Voor elke 10 gespaarde flapjes, schenkt Joyvalle ons 1 liter melk voor op kamp. En als wij de meeste flapjes gespaard hebben, winnen we een onvergetelijk zomerkamp. Help ons en breng je rode flapjes nu binnen bij onze leiding! Alle info op www.lekkeropkamp.be.


R E I N A B DE l e k n i w e is d

e d n a v

O R I H C

In De Banier kun je terecht voor: KEURIGE KLEREN

De Banier voorziet een ruim assortiment aan Chirokleren. Elk Chirolid kan hieruit een keuze maken naar eigen smaak en interesse.

SPETTEREND SPEL- EN JONGLEERMATERIAAL Sinds enkele jaren kun je bij De Banier uitdagend spelmateriaal en een uitgebreid assortiment circusmateriaal vinden. Ook onze originele gezelschapsspelen spreken enorm aan.

GEZELLIGE

CREATIEF CREAMIXEN Door de jaren heen is De Ba nier een speciaalzaak voor creatieve knutselaars geworden. Met een Chirolid kaart krijg je 10 % korting op alle knutse lmateriaal. De basisproducten hebben we ondergebracht in het Creamix-assortiment. O p die producten krijg je met je lidkaart zelfs 20% korting.

meer leuke producten op

GESCHENKEN

Kleine en grote Chirogeschenken voor familie en goede vrienden!

e .b r ie n a b e .d w ww

WINKELS: AALST, Molenstraat 65, 053-70 13 80 | ANTWERPEN, Kipdorp 30, 03-202 24 71 | BRUGGE, Katelijnestraat 67, 050-33 86 51 | BRUSSEL, Kolenmarkt 85, 02-511 44 31 |GENT, Hoefslagstraatje1, 09-233 87 87 | HASSELT, Vaartstraat 14, 011-23 14 89 | LEUVEN, J.P.Minckelersstraat 29, 016-29 97 84 | MECHELEN, O.L.Vrouwstraat 34, 015-41 02 34 | ROESELARE, Delaerestraat 16, 051-24 35 11 | TURNHOUT, Warandestraat 97, 014-42 15 13 | SINT-NIKLAAS, Nieuwstraat 13, 03-766 07 66 | VERKOOP & DISTRIBUTIE: Langstraat24, 2140 Borgerhout, Tel. 03-270 04 44, fax 03-270 04 49, E-mail: debanier@debanier.be


Schaatsen

{

}

Op 24 maart zijn we met heel de chiro naar de schaatsbaan in Liedekerke getrokken. Gelukkig waren er voldoende ouders bereid om te rijden zodat het vervoer zonder problemen is verlopen, waarvoor dank.

Rond 15 uur kwamen we aan en hebben we vlug onze schaatsen aangetrokken. Als bij wonder had iedereen handschoenen mee (deze waren verplicht om op de schaatsbaan te mogen). Sommigen waren al snel moe, anderen bleven onvermoeid doorschaatsen, maar iedereen heeft zich goed geamuseerd. Op onze facebookpagina staat er zelfs een filmpje over het schaatsen.

Voordat we het ijs verlieten zijn er nog enkele groepsfoto’s genomen. Voor diegenen met honger was er zoals iedere zondag een vieruurtje voorzien. Terug in Kapelle aangekomen werd er nog een klein sneeuwballengevecht gehouden. Om 6 uur was de chiro gedaan en kon iedereen zich vlug thuis gaan verwarmen.

C heck

Speelclub ’s Harlem Sh Schaatstu itstap: bit ake: bit.ly/chharle .ly/chsch mshake aatsen 16

ZWOZZEKE


{

e k r e d n e l Ka Zondag 14 april Chiro (Paas Je Rot & Keti Gewest) Zondag 21 april Chiro Zondag 28 april Chiro

Zaterdag 4 mei We halen het papier op Zondag 5 mei Chrio (In Spelen Op) Zondag 12 mei Chiro Zondag 19 mei Chiro (Pinksteren) Zondag 26 mei Chiro Zondag 2 juni Chiro Zondag 9 juni Geen Chrio (Blok) Zondag 16 juni Geen Chiro (Blok) Zondag 23 juni Geen Chiro (Blok) Zondag 30 juni Chiro (Verrassingsactiviteit) Zaterdag 6 juli We halen het papier op Zondag 7 juli Chiro Zondag 14 juli Geen Chiro Zondag 21 juli Geen Chiro (Nationale Feestdag) Zondag 28 juli Geen Chiro

KAMPDATA Valiezen binnenbrengen: Dinsdag 30 juli voor tip10’s, rakwi en tito Leiding en tip10’s: Vertrek op vrijdag 2 augustus Rakwi en tito: Vertrek op maandag 5 augustus Speelclub en kapoenen: Vertrek op zaterdag 10 augustus ZWOZZEKE

17


KAPOENEN SPEELCLUB

IEMAND Sam Daneels Brusselstraat 745 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: 0494 54 22 19 @: sam.daneels@gmail.com

Kenny De Schrijver Kerkstraat 39 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: 0497 41 78 70 @: /

Wouter Defrancq (Groepsleiding) Brusselstraat 541 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: 0478 47 95 89 @: wouterdefrancq@hotmail.com

Robbe Daneels Brusselstraat 745 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: 0470 03 73 42 @: robbedaneels@gmail.com

Philippe De Bont Tenbroekstraat 20 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: 0498 53 49 79 @: philippedebont@hotmail.com

Elio De Bolle (Groepsleiding) Achter d’Abdij 43 1700 Dilbeek Gsm: 0472 76 62 08 @: eliodebolle@gmail.com

KWIKKEN

Iris De Mol Koolwitje 1 1700 Dilbeek Gsm: 0474 80 59 09 @: iris.demol@hotmail.com

RAKKERS

Anton Wolfs Brusselstraat 461 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: 0494 07 92 93 @: wolfs.anton@gmail.com

Tomes Stoop Vitseroelstraat 17 1740 Ternat Gsm: 0472 08 86 33 @: tomesstoop@hotmail.com

TIPPERS

Willy Walravens Kerkstraat 18 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: 0476 40 69 60 @: willy_walravens@hotmail.com

Charlotte Schauwers Brusselstraat 698 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: 0473 63 60 11 @: Charlotje_9@msn.com

Lana Mus Hendrik Placestraat 18 1702 Groot-Bijgaarden Gsm: 0495 53 37 21 @: mus.lana@hotmail.com


TOPPERS

Hannah Van Der Steen Broekstraat 19 1730 Asse Gsm: 0472 08 83 62 @: hannahvandersteen@gmail.com

FV&VB

Jonas Bresseleers Kerkstraat 53 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Tel: 02 453 91 38 @: crazybuster@hotmail.com

TIP10’S

NODIG? Sonia Vandendriessche Financieel Verantwoordelijke Kerkstraat 33 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Tel: 02 453 91 40 Gsm: 0472 82 97 24 @: soniavandendriessche@hotmail.com

Viktor Rooseleer Pameiblok 8 1730 Asse Gsm: 0498 97 67 48 @: v.rooseleer@gmail.com

Kristina Defrancq Volwassen Begeleidster Zavelstraat 5 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: 0472 87 03 59


Verantwoordelijke uitgever Chiro Kapelle p/a Sonia Vandendriessche Kerkstraat 33 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Verschijnt driemaandelijks April-mei-juni 2013 P 808276

Belgique-BelgiĂŤ P.P.-P.B. 1700 Dilbeek BC 20093

Chiro Kapelle's Zwozzeke (Paaseditie 2013)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you