Page 1

VÄNSTERN GÖTEBORGS

EN TIDNING FRÅN VÄNSTERPARTIET GÖTEBORG • NR 3 2017

TEMA

Konflikten i hamnen

YASMINE TAR PLATS i utrikesutskottet VIKTIGA DATUM Vägen till valet NY MEDLEM Gunilla Hellén

Slaget om

GÖTEBORGS HAMN 1/2016 Göteborgsvänstern  1


Innehåll Slaget om Göteborgs hamn

8

Vad är det egentligen som händer i Göteborgs Hamn? Göteborgsvänstern möter hamnarbetaren Erik Helgeson, fackligt aktiv och vänsterpartist.

foto gus kaage

3 Ledare 6 Plock 13 Krönika av Frances Tuuloskorpi 14 Vänsterpartiet om...kurders rättigheter 16 Vägen till valet 17 Medlemsträffen

7

4

18

foto arne hellmark

foto privat

foto jonatan kallus

Yasmine Posio Nilsson

Ny medlem

Partiförening Lundby

Möt Yasmine som ersätter ­ Hans Linde i riksdagen.

Gunilla gick från studentkåren via Folkpartiet till Vänsterpartiet.

Lundby satsar på att engagera medlemmarna i basarbete.

Våra medlemmar har varit om detta förut. Det handlar om ett rent utpressningsvarsel. Nu börjar tredje ronden.

Erik Helgeson, sid 8.

Göteborgsvänstern är Vänsterpartiet Göteborgs medlemstidning som utkommer med fyra nummer per år. Post: Göteborgsvänstern, Vänster­partiet ­Göteborg, Andra Långgatan 20, 413 28 Göteborg Telefon: 031-85 67 60 Mejl: goteborg@vansterpartiet.se Redaktionen: Jennie Wadén, Elinor Ek, Gus Kaage, Mia Sundqvist, John Edström, Martin Fahlén & Sanna Schiller Ansvarig utgivare: Adriana Aires Grafisk form: Losita Design AB Layout & repro: Losita Design AB Omslagsbild: Gus Kaage Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB 2  3/2017 Göteborgsvänstern


Ledare

foto jan weissenberg

Vi är en del av  en större rörelse adriana aires Ordförande V Göteborg

Å

parti­föreningarna har gått ut med uttalanden, skrivit r 2009 beslutade kommunen att debattartiklar, ordnat panelsamtal, föreläsningar, privatisera Göteborgs hamn och 2011 flygbladsutdelningar och affischeringar. När APM köptes den upp av APM Terminals Terminals utlyste lockout och varsel, en extrem som ingår i Maersk-koncernen. åtgärd som närmast handlar om union-busting, Vänsterpartiet motsatte sig beslutet och varnade för ­beslutade våra parlamentariker att skänka sitt måriskerna det skulle innebära. Högerpartierna, Socinadsarvode till hamnarbetarnas stödkassa. P ­ å Facealdemokraterna och Miljöpartiet var alla eniga om book organiserar sig många av oss i stöd­gruppen Vi privatiseringen. Sedan dess har hamnen befunnit stödjer hamnarbetarna i Göteborg. Där har sig i kris. APM Terminals har misskött sitt man arrangerat stödfester, insamlingar, uppdrag, kört en hård antifacklig linje flygblads­utdelningar, manifestationer på och tagit ifrån hamnarbetarna deras ett fantastiskt inspirerande sätt. lagstadgade rättigheter. ”Alltid handlar Många kanske undrar, varför Efter år av konflikter gick hamndet om att krossa engagerar vi oss i andras kamp? Varför arbetarna ut i strejk i november klassamhället.” bry sig om hamnarbetarna? Vi som är 2016. I maj i år eskalerade konflikVänsterpartister vet. Under vårt distrikts ten ytterligare när APM-Terminals 100-åriga historia har vi gjort det förr. genomförde en omfattande lockout Anledningen är helt enkelt för att vi är en del och varslade 160 anställda. En enorm av en rörelse som är större än vår organisation. En propaganda-kampanj mot hamnarbetarna och rörelse som vet att parlamentarism går hand i hand deras fackliga arbete tog fart. Lögner, smutskastmed aktivism och praktiskt arbete. En rörelse som ning och felaktigheter haglade från näringslivet vet att politisk förändring börjar utanför parlamenten. och dess allierade. Det dröjde inte länge förrän En rörelse som samarbetar med andra organisationer, strejkrätten hotades av arbetsmarknadsministern som är aktiv i staden, som finns på torgen, på arbetssjälv. platsen, på flyktingmottagningen, i vårdcentralen. Under hela tiden har ett litet fackförbund, som Rörelsen är inte statisk, den ändrar form och organiserar 85 procent av hamnarbetarna, tagit skepnad beroende på vad situationen kräver. Ibland striden för personalen. För de rättigheter vi många har det varit mot renovräkningar, från Haga på gånger tar för givna i den svenska arbetsmarkna70-talet till Vita Björn idag. Ibland har det handlat den och som generationer före oss har kämpat hårt om att måla över reklam på 90-talet i kampen för för. Egentligen har de tagit striden för oss alla. Inte rätten till allmänna platser fria från sexism. Ibland bara på grund av att vi i Göteborg, regionen och har det handlat om En annan vård är möjlig, om Sverige är beroende av en fungerande hamn. Utan sittstrejkerna mot utvisningarna till Afghanistan, om också på grund av att de tagit striden mot en allt Refugees Welcome och transitboende för flyktingar, hårdare arbetsmarknad där förhållandena i klassom sopgubbar, om hotell- och restauranganställda, kampen har försämrats till arbetarnas nackdel. om utrikespolitik. Från distriktets håll har vi sett det som Alltid handlar det om att krossa klassamhället. ■ självklart att engagera oss. Både distriktet och 3/2017 Göteborgsvänstern  3


INTERVJU

Yasmine tar plats i utrikesutskottet Solen skiner över Hisingen när Göteborgsvänstern knackar på hemma hos Yasmine Posio Nilsson i Länsmansgården. Yasmine är Hisingedottern ­ som tar över Hans Lindes plats i riksdagen. Det är hennes rötter i ­arbetar­klassens Göteborg som har format den politikern hon är i dag.

” Vi måste absolut bli bättre på att organisera arbetarklassen.

Y

asmine Posio Nilsson är inte ny i politiken utan satt i kommunfullmäktige i Göteborg 2006 som ersättare och blev ordinarie ledamot efter valet 2014. ­Intresset för politiken har alltid funnits där men livets olika faser har påverkat hur hennes engagemang i Vänsterpartiet har sett ut. När barnen var små var det mest medlemsmöten och andra gånger har Yasmine Posio Nilsson varit aktivt på gator och torg, i valstugor och på föreläsningar. –  Sedan jag sa upp mig som lärare så blev det äntligen tid till engagemang igen, berättar Yasmine. Framför allt kände hon en nytänd lust och ork att arbeta mer politiskt. För cirka fem år sedan slutade Yasmine som lärare eftersom hon upplevde att det var svårt att stå upp för det arbete som lärarna förväntades utföra. –  Skolpolitiken kritiseras ofta och gärna, med all rätt. Jag valde att sluta som lärare för att jag inte kunde stå för en skola som alltid utgår från det perfekta barnet. Livet pågår konstant och vi kan inte avkräva att ett barn ska vara perfekt hela tiden. Yasmine menar att vi i vår skolpolitik måste utgå från forskning, ta elevernas perspektiv och inte forma skolan utifrån snabba lösningar. Det märks att det är en viktig fråga för henne. Hon talar om vikten av att vinsterna i skolan måste bort och ser också alternativ till betyg som en rimlig fråga så småningom. –  Men framför allt måste vi prata om klass och vem som egentligen får hjälp i vårt nuvarande system, säger hon med eftertryck. Att ta plats i riksdagen Nu ska Yasmine ta plats i utrikesutskottet och har ägnat s­ ommaren åt att läsa böcker, se på dokumen-

4  3/2017 Göteborgsvänstern

tärer och läsa gamla interpellationer för att komma i­ fas med sin roll. En av de viktiga utrikespolitiska frågorna för Vänsterpartiet just nu är kurdernas kamp för rättvisa. Yasmine träffade tillsammans med en delegation från Göteborg i somras politikerna Eyyup Doru (HDP), Yilmaz Orkan (KNK) och Ali Kaya (NCDK) från Turkiet. Samtalet kretsade kring Erdogans repression mot HDP:s förtroendevalda och vad Vänsterpartiet kan göra för att visa solidaritet och bidra till ett demokratiskt Turkiet och fredligt Kurdistan. En intressant diskussion som fördes var möjligheten för Vänsterpartiets kommunalråd att vara faddrar för fängslade borgmästare i Turkiet, på samma sätt som riksdagsledamöterna är faddrar till fängslade HDP-parlamentariker. Yasmine säger att hon känner sig glad och tacksam över förtroendet att få ta en plats i riksdagen. Hon återkommer till sin klassbakgrund och hur det ibland känns svårt att förstå att hon tagit plats i maktens korridorer. –  Ibland kan jag känna att jag fejkar, att någon ska komma på mig och att jag inte alls passar in. Precis som jag tror att många från arbetarklassen känner när det befinner sig i för ”möblerade rum”, skrattar Yasmine men med ett tydligt allvar i tonen. Kanske är det därför hennes röst är så viktig för hon delar sin historia med många. Ett år kvar till valet Det finns många frågor som engagerar Yasmine, det hörs i rösten och det märks på hennes kroppsspråk under hela intervjun. Vi återkommer gång på gång till hur vi ska få med oss de boende i Biskopsgården och Länsmansgården, där Yasmine bor.


Yasmine Posio Nilsson Ålder: 43 år Arbete: Tjänstledig nattarbetande ­­stödassistent Familj: Två barn, Jack 17 år och Ida 15 år Partiförening: Biskopsgården-Torslanda Intressen: Att spendera tid i stugan på ­Kållandsö Politiska uppdrag: Kommunfullmäktige i ­Göteborg, ordförande i nämnden för konsument- och medborgarservice, ledamot i ­Sverigefinska rådet och i beredning för digitalisering i SKL. Numera riksdagsledamot och ledamot ­i utrikesutskottet.

Yasmine Posio Nilsson återkommer ofta till sin klassbakgrund och tycker ibland att det är svårt att förstå att hon tagit plats i maktens korridorer.

ansvar måste vi tänka på människors värde oavsett –  Vi måste absolut bli bättre på att organisera var i världen vi befinner oss. Rätten för arbetare att arbetarklassen men också alla de som inte haft en organisera sig borde vara en grundläggande demochans att ens bli en del av arbetarklassen, som står kratisk rätt världen över. helt utan jobb. Nu är det ett år kvar till valet och det finns så många som skulle behöva vår politik, Grundtro på en socialistisk idé vi behöver bara se till att fler få ta del av den. Det tänds en gnista hos Yasmine när –  Jag brinner för många saker och för vi talar om att organisera från rötterna. mig handlar Vänsterpartiets politik Hon tar ett nummer av ETC för att om rättvisa. ”Jag brinner för försöka hitta en artikel med en siffra Yasmine berättar att hon är en många saker och hon söker efter i minnet. Det var Ane person som arbetar med det som för mig handlar Mærsk ­Mc-Kinney Uggla, ägare till sätts i hennes händer vilket hon ­Vänsterpartiets fraktimperiet Maersk, som fick in ser som en fördel i riksdagsarbe­politik om 946 miljoner i lön och kapitalinkomst tet. Det är de stora frågorna som rättvisa.” förra året, vilket är lika mycket som alla engagerar och en grundtro på en hamnarbetare tjänade tillsammans. socialistisk idé. –  Det är ju det här jag menar, säger en –  Allt jag gör, gör jag med syfte att samuppeldad­Yasmin, att det handlar i grund och bothället ska bli mer jämställt och jämlikt i samklang ten om alla människors lika värde. Vårt samhälle med miljön. Äh, vad klyschigt det lät, skrattar kan inte fungera om någon chef ska tjäna så många Yasmin. Men det är ju faktiskt så! ■ arbetarlöner på ett år samtidigt som andra står utan jobb. Det är bara fel. Utifrån vårt utrikespolitiska Text Mia Sundkvist Foto Jonatan Kallus 3/2017 Göteborgsvänstern  5


PLOCK

Sammanställt av Elinor Ek

Vi har fått en ny gårdslokal Vänsterpartiet Göteborg har växt ur sina lokaler. ­ I augusti invigdes vårt nya rum som ligger bredvid den gamla gårdslokalen. I samband med det döptes alla våra mötesrum efter framstående k ­ vinnor från distriktets historia.

Feministisk talkshow 23 september höll Vänsterpartiet Göteborg ett välbesökt panelsamtal om feminism med Rosanna Dinamarca, Kajsa Ekis Ekman, Sara Bessa och Anna Herdy på Trappan.

Den nya lokalen som ligger till höger om den gamla gårdslokalen heter Greta. Döpt efter Greta Segersson.­ Hon var en antifascistisk förgrundsgestalt i distriktet och i Sverige, kurir för motstånds­rörelsen i Nazi­ tyskland och drivande i Spanienfrivilligas vänner.

Det rum som förr kallades stora mötesrummet heter idag Mari-Anne, efter Mari-Anne Eriksson som var vår första kvinnliga distriktsordförande. Hon tillträdde efter Apk-splittringen och tog ett stort ansvar för läkningen av distriktet.

Den lokal som tidigare kallades lilla mötesrummet ­heter nu Sofia, efter Sofia S ­ vensson som var vår första kvinna och kommunist i fullmäktige. Hennes gärning präglades av striden för kvinnlig rösträtt och därefter ägnade hon sin tid åt stadens fattiga barn.

294 Så många gånger har Vänsterpartiet Göteborgs kommunalråd Daniel Bernmar varit uppe i talarstolen i kommunfullmäktige. De är mest av alla ledamöter.         –  Vad roligt! Fullmäktige är det organ vi är folkvalda till och det enda organ som är helt öppet. Därför är det viktigt att visa vad partiet tycker där, säger Daniel.

6  3/2017 Göteborgsvänstern

Citatet ”Vänstern kan vara så velig och hela tiden ställa sig frågan vad vänstern ska göra nu. Vet ni i­ nte det? Det finns massa samhälls­ problem, välj en f­ råga och ­bestäm vad ni ska göra åt den!” Kajsa Ekis Ekman

foto eva lindblad

Den gamla gårdslokalen heter numera Solveig efter Solveig Rönn som var vänsterns första kvinna i riksdagen. En tvätterska från Göteborg som tidigt ledde kampen mot aga i skolan.

Plock­sidans ­nejlika… … går till Hans Linde. Tack för din insats och ditt engagemang i partiet. Lycka till i RFSU. Hans Linde valdes in i riksdagen 2006 och har varit gruppledare och partistyrelse­ ledamot för Vänsterpartiet. Senast var han Vänsterpartiets talesperson i utrikespolitik och HBTQ-frågor. 4 juni valdes Hans till ny förbunds­­ ord­förande för RFSU och ­lämnade därmed alla sina politiska uppdrag.

Regnbågsfanor mot nazism Som en reaktion mot Nordiska­ motståndsrörelsens (NMR) demonstration 30 september beslutade flera stadsdelsnämnder att flagga med regnbågs­flaggan i alla sina verksamheter. Förslaget­kom ursprungligen från Vänster­partiets Monika Djurner­som fick bifall från hela SDN Lundby. –  Flaggan är en vacker symbol för alla människors lika värde och vi vill markera att NMR inte ska komma till vår stad och sprida skräck, säger Monika Djurner.


Gunilla Hellén

”Om inte alla är fria så är ingen fri.”

NY MEDLEM

Ny medlem i Örgryte-Härlanda

Jag har stämt träff med nya medlemmen Gunilla Hellén på ett kafé i centrum. Jag vill fråga om hennes väg till från studenkåren via Folkpartiet till Vänsterpartiet och höra mer om hur hon ser på sitt politiska engagemang.

V

i möts upp vid arbets­ dagens slut, och hon kommer direkt från Högskolan för design och konsthantverk, HDK. Sedan några månader arbetar hon där som personalhandläggare. –  Jag flyttade hit ganska nyligen från Borås, där jag växte upp. Jag fick tidigt lära mig att det är viktigt att uttrycka sin åsikt. Vi diskuterade mycket när jag var liten, ibland ganska högljutt. Det där har hängt med mig upp i vuxen ålder. Gunilla Hellén utbildade sig till personalvetare vid högskolan i Borås i början av 2000-talet och var under ­studietiden aktiv i studentkåren. När hon hade läst klart arbetade hon i kåren under ett år som förtroendevald. –  Men fram till den punkten hade varken mina föräldrar eller studentkåren styrt mig i någon särskild partipolitisk riktning. Min önskan att påverka drev mig till att läsa på mer om olika ideologier. Jag tror på intellektuell frihet och på att möjliggöra för människor att förverkliga sig själva. Jag fastnade för socialliberalismen och valde att bli medlem i Folkpartiet. Blev aktiv folkpartist Gunilla blev aktiv i partiet, och hamnade efter ett fyllnadsval i kommunens Fritids- och folkhälsonämnden. Vid valet 2010 valdes hon in som ersättare ­ i kommunfullmäktige i Borås. –  Birgitta Ohlson bidrog nog till att jag valde just Folkpartiet, men det

–  Jag har alltid blev med tiden allt haft röda människor svårare att företräda omkring mig, och under partiet. För mig är tiden som politiker i det egentligen inget Borås hade jag ofta stort avstånd mellan samma åsikt som Vänsterpartiet och vänster­partisterna Liberalerna, båda gällande hur sakfrågor förespråkar indiborde lösas. Människovidens frihet. När värdet har alltid varit jag först blev aktiv Gunilla tog steget att gå med i viktigt för mig, och var den ekonomiska Vänsterpartiet bland annat på grund jag ser till exempel det biten inte lika viktig, av den växande rasismen. feministiska perspektimen med tiden insåg vet som en aspekt av den frågan. Att jag jag att den ju påverkar förutsättninggick med just nu har nog mycket att göra arna till frihet. Liberalerna saknar en med ­rasismen, som verkar få alltmer utmaktanalys, och nu uppfattar jag dem rymme. Jag kan inte bara stå och se på. som naiva. Om inte alla är fria så är Gunilla deltog under våren vid ett ingen fri. Välkommen till Vänsterpartiet-möte Till slut fick hon nog och uppskattade särskilt kommunal­ rådet Daniel Bernmars berättelse om Att vara aktiv i Folkpartiet var svårt, hur han blev aktiv. Trots att hon bara till exempel när hon som lokalpolitiker varit medlem i några månader har hon fick klä skott för riksdagspolitikernas redan hunnit röstas in som ersättare i beslut. Det var bland annat besvärande regionens­ representantskap. att se hur partikollegerna vek ner sig för Moderaterna. Till slut fick hon nog och Hur tänker hon om fortsättningen? 2012 lämnade hon partiet och alla sina –  Jag hjälper gärna till där det uppdrag, mitt i mandatperioden. När behövs. Kulturfrågor kan jag bra, och hon nu är medlem i Vänsterpartiet är jag har ju en arbetsrättslig kompetens. känslan en annan. Jag är nog inte så bekväm som vissa –  Jag gillar verkligen Jonas Sjöstedt. andra i att möta människor på stan, men Jag är aldrig orolig att han ska säga däremot är jag bra på att organisera, till något som jag behöver skämmas för. exempel evenemang. ■ Gunillas väg till Vänsterpartiet har uppenbarligen inte varit spikrak, men steget att bli medlem var ändå inte Text Jesper Johansson särskilt stort. Foto Privat 3/2017 Göteborgsvänstern  7


HAMNKONFLIKTEN

Slaget om

GÖTEBORGS HAMN ”Ni tar död på Göteborgs Hamn!” ”Ni hotar Sveriges export!” ”Ni högavlönade män som alltid strejkar!” Sällan har en part i en arbetsmarknadskonflikt utmålats som ­ ett större hot. Men vad är det som händer i Göteborgs Hamn? Göteborgsvänstern möter hamnarbetaren Erik Helgeson, fackligt aktiv och vänsterpartist.

D

et är länge sedan en hamnarbetare bar en stock ­bananer eller en kaffesäck över däck i någon av Göt­eborgs hamnar. Nu är det maskiner av olika slag som hanterar containrar av standardiserade mått. Eftersom fartygen oftast är enorma blir kranarna, truckarna och lyftmaskinerna också stora. Den logistiska kedjan förutsätter en godshantering med maximalt utnyttjande av ytor och plats samt effektiv lossning och lastning. Det kostar att ligga i hamn. –  Jag trivs för att det är en så god gemenskap och ett varierat jobb. Det är därför jag fortfarande är hamnarbetare efter tolv år. I jämförelse med många arbetare är vi välbetalda, men det hänger nästan uteslutande ihop med att vi har en stark fackförening som under många år tagit strid, säger Erik Helgeson. Skandinaviens största hamn Grundlönen för en hamnarbetare ligger på cirka 29 000 i månaden. Arbetstiderna varierar. I vissa hamnar är det mycket skiftarbete medan det i andra hamnar bara är dagtidsarbete. Tillägg på lönen finns för övertidsarbete, olika OB-tider och för olika arbetsuppgifter. Göteborgs Hamn är Skandinaviens största och ett nav för Sveriges import och export. Härifrån går det 130 direkt­ linjer till destinationer i hela världen. Här finns terminaler för containrar, roro-lastfartyg, bilar, passagerare (Stena) samt olja och andra energiprodukter. Exporten består mestadels av stål, fordon samt skogsprodukter som papper, pappersmassa och trä­varor. Importen består främst av konsumtionsvaror som kläder, möbler,­livsmedel och elektronik. 8  3/2017 Göteborgsvänstern

Det är svårt att förstå omfattningen, men 250 000 bilar och 800 000 containrar, sex meter långa och med 22 tons last, ­passerar varje år Göteborgs Hamn. Ändå är hamnen i Göteborg ganska liten i internationell skala. Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs Stad. Bolaget ansvarar för att underhålla, utveckla och marknadsföra hela godsnavet. Själva godshanteringen sköts av specialiserade terminaloperatörer. De privatiseringar som skett har Vänsterpartiet varit emot. Det säger sig självt att allt i hamnen måste fungera. Och det gör det för det mesta. Som på vilken arbetplats som helst. I fyra av fem hamnar går det mesta sin gilla gång. Men inte i den femte: Containerterminalen. Containerterminalen drivs av APM Terminals, de finns i hamnar runt hela världen och ingår i den multinationella, privat­ ägda Maerskkoncernen, som även äger Netto, världens största containerrederi Maersk Line, Maersk Oil med mera. Svenska Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla är styrelseordförande och taxerade för en inkomst på 321 miljoner 2016. Utöver det har hon 571 miljoner kronor i inkomst av kapital. Maersk Line är containerterminalens största kund  –  man är alltså kunder åt sig själva. Det var APM Terminals som lockoutade Hamnarbetarna är organiserade i två fack, Transport och Hamnarbetareförbudet, HF. HF organiserar det stora flertalet i Göteborgs hamn och en majoritet i hela landet, även om det finns stora lokala skillnader. 10–15 procent av hamnarbetarna är kvinnor. Tjänstemännen har sina egna organisationer.


VINJETT

Erik Helgeson Ålder: 34 år Bor: Biskopsgården Yrke: Hamnarbetare sedan 2005. Uppdrag: Styrelseledamot i Hamn4an och i Hamnarbetarförbundet. Sitter i hamn4ans förhandlingsdelegation. Familj: Sambo och två barn.

Hamnarbetarförbundet är en medlemsstyrd fackförening med direkt medlemsinflytande när det gäller stora frågor som avtal eller stridsåtgärder. Det är vår styrka, säger hamnarbetaren Erik Helgesson. foto gus kaage

Det är dock LO-anslutna Transportarbetareförbundet som tecknar branschens kollektivavtal och andra uppgörelser. Sedan snart 40 år kallas HF till alla förhandlingar, är med och gör lokala uppgörelser, deltar i skyddsarbetet, tillmäts betald facklig tid. HF hedrar och tillämpar en sorts ”moralisk fredsplikt” gentemot lokala uppgörelser man själva varit delaktiga i.

3/2017 Göteborgsvänstern  9

Både arbetsgivare och LO säger att Hamnarbetar­förbundet inte vill sluta avtal. Stämmer det? –  Det finns inga som helst hinder för att HF skulle kunna bli en avtalspart. Vi har tagit två riktigt stora fighter för vår rätt att teckna avtal för våra medlemmar. Den ena var 1974 och den andra 1980. 1980 strejkade vi i sex veckor utan strejkkassa eller ersättning. En modig konflikt som vi inte vann, men följden blev att vi tog en aktivare del i förhandlingar, skyddsarbetet etcetera. Det har vi också gjort för att inte arbetsgivarna ska kunna spela ut oss mot Transport, säger Erik Helgeson.

Varför finns då Hamnarbetarförbundet? –  Orsakerna är historiska. Hamnarbetarna runt om i Sverige, framför allt i Norrland och Göteborg, vände sig mot den centralisering som skedde inom LO mot slutet av 1960- och 70-talet. Små avdelningar blev stora genom sammanslagningar.­Makten flyttades från medlemmarna i ­arbetsplatsklubbarna till ombudsmän och heltidsgående ­fackligt förtroendevalda, berättar Erik. Samtidigt passade socialdemokratin på att utmanövrera de obekväma röster som fanns inom LO; från vänstern, men också många centerpartister. Från en plattare organisation blev de nya förbunden pyramidformade, där den stora makten låg hos förbundsstyrelsen. Detta hände på alla arbetsplatser inom LO, alltså inte bara i hamnarna. Hamnarbetarna protesterade och blev 1972 uteslutna ur Transport för att de vägrade anpassa sig. Då bildades Svenska Hamnarbetarförbundet. –  Hamnarbetare har genom åren varit radikala och ibland


Besök www.hamn.nu ­eller gå med i F ­ acebookgruppen Vi stödjer­hamnarbetarna i göteborg för ­mer information om kraven­ och ­hur du kan stötta hamn­arbetarna.

Den pågående konflikten har ägt rum i containerterminalen, där Maersk verkar genom APM Terminals. Maersk har under lång tid lockoutat Hamns medlemmar

militanta. 1954 flyttades exempelvis Arbetsdomstolen från Stockholm till Göteborg och Burgårdens aula för att få plats med alla åtalade i hamnarbetarstrejken. Lever denna anda kvar? –  Ja, vi är en medlemsstyrd fackförening med starka lokal­ avdelningar i förhållande till förbundsstyrelsen. Vi har ett direkt medlemsinflytande när det gäller stora frågor som avtal eller stridsåtgärder, som först måste underställas en medlemsomröstning. Vi är partipolitiskt oberoende och alla företrädare har samma lön som sina arbetskamrater. –  Det är den stora skillnaden gentemot Transport och övrig svensk fackföreningsrörelse. Det är också på grund av denna levande fackliga kultur som den stora majoriteten hos oss väljer att bli medlemmar i Hamnarbetarförbundet, fort­ sätter han. Erik Helgeson är noga med att poängtera att det inte är ett självändamål att bilda fackföreningar utanför LO. Hamnarbetar­förbundet är tvärtom ett av få framgångsrika självständiga förbund och närmast ett undantag. –  Facket är ett redskap och oavsett om du väljer att vara med i LO eller inte så möts du av olika hinder för en effektiv 10  3/2017 Göteborgsvänstern

facklig organisering. Viktigast är att du får med dig riktigt många på en arbetsplats eller inom en bransch. Den pågående konflikten i containerterminalen, där ­Maersk verkar genom APM Terminals, har pågått i närmare två år; de senaste 18 månaderna har konflikten varit öppen. –  I grunden är det väldigt basic. Det handlar om att arbetsgivaren har en öppen ambition om att dels minska den fasta arbetsstyrkan och ersätta den med tillfälligt anställda, dels att pressa ner lönekostnaderna på terminalen. Metoderna för att nå sitt mål varierar, från ”union busting” genom att försvåra allt fackligt arbete och skrämmas till tystnad, säger Erik. En effekt blev att tjänstemännens fackföreningar inom Unionen och Ledarna nu för en tynande tillvaro. –  Men vi gjorde motstånd och sa att vi inte accepterade ­arbetsgivarnas krav. Min personliga bedömning är att arbetsgivarna inte har fattat att det inte räcker med att peka med hela handen. Vi är en tuff motpart. Ledningen i containerhamnen är ny och den har ett tydligt uppdrag: ”Gå in med armbågarna först och se till att öka vinstmarginalerna genom att försämra arbetsvillkoren.” –  Maersk är en av de mäktigaste globala koncernerna. ­Deras agerande dikteras av det motstånd de möter. De kan


HAMNKONFLIKTEN Vad kräver Hamnarbetarförbundet?

Efter att ha skalat ner på en lista med elva punkter som ­för­handlades om med företaget, så är det nedanstående ­ sex punkter som ett medlemsmöte i april 2016 enades ­ om att ­ta strid för. 1. Garantera våra fackliga rättigheter att fritt utse förhandlings­ delegationer och att hålla medlemmarna informerade om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga före­trädare eller angrepp på fackföreningens ­intern­demokrati. 2. Respektera rätten till våra jobb. Ingen mer godtycklig ­delegering av hamnarbetarjobb till andra yrkesgrupper ­ i försök att spara pengar eller kringgå säkerhetsregler. 3. Respektera ingångna överenskommelser och kollektiv­ avtal. Ingen mer förhalning av utlovad kompensation till de hamnarbetare som arbetade extraskift vid senaste schemaomläggningen (2015). 4. Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet. Inga fler ultimatum om fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor som motkrav för att uppfylla utlovade sociala åtaganden. 5. Återuppta det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ingen mer utestängning av våra skyddsombud från riskanalyser och haveriutredningar. 6. Följ semesterlagen och föräldraledighetslagen. Inga fler försenade besked eller olagliga beslut som skapar stress ­ för hamnarbetarfamiljer.  och fortsatt sina stirdsåtgärder genom omfattande varsel. foto göteborgs hamn

vara oerhört brutala om de tror att de kan komma undan med det. På andra håll flyter samarbetet bra, men allt beror på styrkeförhållandena, säger Erik.

Ingen tydlig segrare Den 30 juni hävde APM Terminals sin lockout i container­ham­ nen.­Erik har svårt att peka på någon tydlig segrare i konflikten. –  En sak vann de, de fick en ensidig arbetsgivarlockout att framstå som att det var vi hamnarbetare som var ute i strejk. –  På samma sätt förlorade de, vi gav oss inte, våra ­medlemmar gick inte över till Transport och framför allt så anser våra medlemmar fortfarande att det är värt att kämpa för våra fackliga rättigheter, säger Erik Helgeson. 3/2017 Göteborgsvänstern  11

En dramatisk konfliktåtgärd Erik Helgeson gör bedömningen att Maersk hade dålig koll på vad de kunde uppnå i Göteborg. En rad dåliga beslut ledde successivt över i en konflikt, en lockout. Men han säger också att arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och Svenskt Näringsliv gått från att inledningsvis ha velat få till stånd en lösning till att sluta upp bakom Maersks konfrontationspolitik. Och Maersk har musklerna  –  pengar. Lockouten innebar att kvälls- och nattskiften stängdes ner i containerhamnen på vardagar i sex veckor, från 19 maj. Lockouten berörde bara Hamnarbetarförbundets medlemmar men övrig personal räckte inte till för att driva verksamheten. –  Det är den mest dramatiska enskilda konfliktåtgärden på flera decennier, säger Erik. Läser man Göteborgs-Posten får man lätt intrycket att de högavlönade hamnarbetarna ständigt är ute i konflikt. Ett dråpslag mot svensk export och sysselsättning. –  Hamnarbetarförbundet har främst försökt försvara

anställningarna, i andra hand anställningsvillkoren. Vi har inte fört fram några offensiva krav. Vi har svarat på det arbets­givarna gjort. Vi har varit ute i fem relativt korta punktstrejker de senaste 18 månaderna. Den senaste strejken var i januari och varade bara i åtta timmar. I övrigt har vi genomfört ett a­ ntal övertidsblockader när arbetsgivarna har lagt utpressnings­varsel. Erik Helgeson säger att det är problem med arbetsgivare som ständigt kommer med hot, som skrämmer anställda med arbetslöshet eller försämrade villkor. –  Det hör inte hemma i ett modernt arbetsliv, det är tvärtom kontraproduktivt.


VINJETT

Stödet från allmänheten har varit stort. Här håller Solidaritetsgruppen en manifestation på Drottningtorget. foto malin almroth

Ordföranden för Göteborgs Hamn, socialdemokraten Ulrica Messing, har i media skarpt kritiserat Hamnarbetarförbundet (men inte APM Terminals) och krävt en förändrad lagstiftning om en begränsning av strejkrätten. –  Svenskt Näringsliv är opportunister, de såg en fight som de kunde hänga upp en femton år gammal dröm på, där konflikträtten naggas i kanten. Det enklaste sättet att angripa konflikträtten är att låtsas att man värnar centralorganisationerna, LO, TCO och SACO. Då blir det rätt meningslöst att vara medlem i en fackförening som inte ens tillåts slåss för att sluta kollektivavtal. Regeringen och delar av socialdemokratin har övergivit sin tidigare hållning och vill utreda strejkrätten. Men om man släpper igenom detta så har man bara gått Svenskt Näringsliv till mötes. –  Arbetsgivarna vill ha en lagändring som innebär att en fackförening inte ska kunna strejka om kollektivavtal med en annan part finns på arbetsplatsen. Det är ingen lucka i lagen, utan tvärtom en förutsättning för fackets legitimitet på alla arbetsplatser. Svenskt Näringslivs förslag skulle öppna för möjligheten att skriva avtal med vilka som helst på en arbetsplats oavsett om det är ett majoritetsfack eller ett med endast chefens brorson som medlem, och omöjliggöra för övrig personal att bedriva fackligt arbete, säger Erik Helgeson. En av de saker som glädjer Erik mest är stödet från allmänheten. Från grannarna där han bor i Biskopsgården, eller människor han mött när han gått konfliktvakt eller varit ute och informerat. Dessutom har många engagerat sig i stödgrupper för hamnarbetarna, bland annat via Facebook. Förvånansvärt nog har Hamnarbetarförbundet själva varit mycket försiktiga med ett gå ut och samla in pengar bland allmänheten. –  Vi har inte behövt göra det, vi har en bra stridsfond 12  3/2017 Göteborgsvänstern

själva,­och vi betalar inte ut någon strejkkassa till medlemmarna. Strejkar vi åtta timmar en dag, går du miste om en dagslön. Fast under arbetsgivarens lockout fick vi ju betala ut konfliktersättning. Dessutom handlar det om en moralisk bedömning; vi är en relativt högavlönad grupp, som tar fight för våra rättigheter. Men det skulle kännas konstigt att begära stöd från ett lågavlönat vårdbiträde eller kassörskan på snabbköpet. Nu börjar tredje ronden Nu i höst blir jobben den stora stridsfrågan. I juni 2017 varslade APM Terminals om uppsägning av 160 personer, varav 150 på kollektivsidan och 10 tjänstemän, ungefär hälften av de anställda hamnarbetarna. De uppsagda med längst anställningstid har jobbat i hamnen sen 2006. Antalet uppsagda har nu landat på 68 tillsvidareanställda, plus alla vikariat och visstidsanställningar som inte förlängs. –  Våra medlemmar har varit om detta förut. Det handlar om ett rent utpressningsvarsel. Nu börjar tredje ronden. Den första var när vi för två år sedan försökte förhandlingsvägen. Den andra var stridsåtgärderna. Problemet för oss är att vi inte vet hur många ronder matchen gäller. Tre eller tolv? –  Vi vill ha tillbaka bemanningen på en nivå där vi kan vara produktiva och dra till oss kunder igen. Dessutom vill vi försvara allas jobb. I verkligheten finns ingen arbetsbrist, man vill bara skrämma folk till lydnad. Bolaget går ut hårt med att man tar in bemanningsföretaget Adecco för att täcka luckorna som de uppsagda lämnar efter sig. APMT vill att de som blir av med jobbet ska söka om sina egna tjänster hos en annan firma, för att runda den lagstadgade återanställningsrätten, säger Erik Helgeson. ■ Text Gus Kaage


KRÖNIKA

foto raul leikas

Det är APMT som orsakat konflikten

D

frances tuuloskorpi Fackligt aktiv, debattör och författare

et sprids så mycket konstigt och okunnigt om konflikten i Göteborgs hamn. Bland annat en hel del artiklar där det skrivs om en strejk – fast där inte pågår någon strejk, inte sedan 24 januari då Hamn4an genomförde en endagsstrejk. Eftersom jag har följt konflikten noga så skulle jag vilja bidra med att reda ut några saker. Hamnarbetarförbundet har tidigare sökt inträde ­i LO, men fick nej därför att Hamns stadgar innehåller regler som LO inte kunde acceptera att ett medlemsförbund har. Jag citerar Hamns hemsida: ”Grundvalen i Hamnarbetarförbundet är medlemmarnas bestämmanderätt; alla viktiga beslut om avtal och konflikter fattas av berörda medlemmar och alla funktionärer väljs för begränsade mandatperioder av medlemmarna i öppna och demokratiska val.” En del saker APMT har gjort är lagbrott, annat inte. Hamn4an har under konfliktens gång fått företaget att rätta till en del av de fel som begåtts. De har också stämt APMT för vissa lagbrott. Det lär ­­ komma upp i Arbetsdomstolen någon gång fram­ över, men sammantaget handlar konflikten om att stå upp mot unionbusting-metoder. När APMT får en fackförening att helt enkelt ge upp och lägga ner sin lokala klubb eller när de ensidigt säger upp en överenskommelse om att 80 procent av arbetarna ska ha riktiga anställningar, så är det inget som löses i Arbetsdomstolen. Hamn4an har valt att inte bara springa efter det framplöjande företaget och säga: Nu gjorde ni fel, nu gjorde ni fel!

De har försökt ställa sig framför, sätta ner foten och säga: Sluta hålla på så här! Ur den synvinkeln har stridsåtgärderna varit milda. Övertidsblockaden (15/5-30/6) från Hamn4ans sida borde inte varit ett stort problem för APMT, eftersom det enligt dem är stor övertalighet i hamnen och de har varslat om stora uppsägningar. Men APMT svarade med lockout på kvällar och nätter (19/5-30/6). Skift- och nattarbetande hamn­a rbetare utestängs, och hamnen stängs för kunderna. Det slår långt hårdare mot hamnverksamheten än det som Hamn4an sammanlagt gjort under hela konflikten. Det alla borde inse är att det är APMT som ­orsakat konflikten. Någon liknande situation finns – än så länge – inte i övriga hamndelar i Göteborg eller andra svenska hamnar där Hamnarbetar­ förbundet har majoritet. Det lunkar på som vanligt med förhandlingar, arbetsmiljöarbete etcetera. Men arbetsgivareföreningen Sveriges Hamnar hoppas tydligen på att eländet ska sprida sig, de har u­ ppmanat andra hamnföretag att göra som APMT. Jag har varit organiserad och aktiv i LOanslutna fackförbund, tillsammans med mina arbetskamrater,­i hela mitt arbetsliv. Något annat har inte funnits på kartan för mig. Om jag hade arbetat i Göteborgs hamn, så hade jag med största sannolikhet varit med i Hamn4an tillsammans med mina arbetskamrater. Det hade funnits på kartan. Och oavsett, så är det självklart att stå på arbetarkollektivets sida i den här konflikten.

” Sveriges ­Hamnar ­hoppas ­tydligen på ­att ­eländet ­ska sprida sig.

Krönikan är ett utdrag ur blogg­ inlägget 13 punkter om konflikten i Göteborgs hamn på francesblogg. wordpress.com. 3/2017 Göteborgsvänstern  13


POLITIK

Vänsterpartiet om...

Vänsterpartiet i solidaritet med Kurdistans folk Fakta

kurdishstruggle /creativecommons .org

I dag lever 25 till 30 miljoner kurder i Kurdistan, som är delat mellan Irak, Turkiet, Iran och Syrien. En mindre grupp kurder finns i Armenien. Stora grupper kurder lever också i andra delar av världen, bland annat i Sverige, drivna på flykt undan övergrepp, förföljelser och i vissa fall rena utrotningskampanjer.

YPJ (Kvinnornas försvarsenheter) är den kvinnliga brigaden av YPG, det Demokratiska unionspartiet i Rojavas försvarsenhet.

Vänsterpartiet har länge varit engagerade i kampen för kurders rättigheter. År 1977 skrev Vänsterpartiets riksdagsledamot Oswald Söderquist den första motionen i riksdagen om kurdernas situation.

• Vänsterpartiet har gång

på gång krävt att Sverige och EU ska kritisera och markera mot Turkiet för det eskalerande förtryck regeringen utsätter kurder i Turkiet för. Under föregående år började Erdogans regering åtala och fängsla politiker från det kurdiska vänsterpartiet HDP.

14  3/2017 Göteborgsvänstern

• Vänsterpartiet verkade

länge för att Sveriges riksdag skulle erkänna den Irakiska regimens attacker mot Kurdistans landsbygd år 1988, (Anfalkampanjen) som ett folkmord. Cirka 2 ­ 00 000 kurder miste livet i ­attackerna. År 2012 be­ slutade Sveriges riksdag att erkänna Anfalkampanjen som ett folkmord.

• Vänsterpartiets ordförande

Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker Malin Björk och flera riksdagsledamöter är sedan förra året faddrar till åtalade och fängslade HDP-politiker.

• Vänsterpartiet Göteborg ska delta i HDP:s kampanj Mayors for mayos som går ut på

att lokalpolitiker blir faddrar för fängslade kurdiska lokalpolitiker i Turkiet.

• På partikongressen år 2016

beslutade kongressen att Vänsterpartiet ska verka för att EU:s terrorstämpel på Kurdistans Arbetarparti (PKK) ska tas bort.

• Vänsterpartiet Göteborg har

en god relation till kurdiska föreningar i staden och deltar ofta på kurdiska manifestationer, senast vid manifesta­tion­en tillika folkfesten för Kurdistans självstyre den 22 september på Gustav Adolfs torg.

• Den 30 oktober är det

Internationella Kobanêdagen. Även i år kommer Vänster-

partiet Göteborg, tillsammans med flera andra organisationer, manifestera för att minnas de som föll offer för IS i kampen om Kobane men även för att uppmärksamma kvinnorna och männen i de kurdiska försvarsstyrkorna YPJ och YPG som blivit viktiga symboler för kampen mot IS.

• Efter en lång kamp fick

kurder till en folkomröstning om kurdiskt självstyre i norra Irak (södra Kurdistan) den 25 september 2017.*

* Red. anmärkning: Denna tidning producerades under dagarna för folkomröstningen i norra Irak varpå kommentarer om utfallet och eventuella följder uteblir i detta nummer.


KÖP BOKEN om vårt distrikts historia

”Vänsterpartiet Göteborg bildades den 22 mars 1917. Under partidistriktets första århundrade åtog vi oss stora uppgifter, vann många segrar och led vissa förluster. Det här är berättelsen om vårt första sekel.” Så lyder baksidestexten på boken, 100 – Vänsterpartiet Göteborgs första sekel, som släpptes i samband med vårt 100-årsjubileum. För första gången i Vänsterpartiet Göteborgs historia finns nu berättelser om vårt distrikt samlade i en bok. Köp boken på: goteborg.vansterpartiet.se för 150 kronor plus 50 kronor i frakt. Eller gå förbi partiexpeditionen på Andra Långgatan 20 och köp ditt exemplar där.


Vägen till VALET 9–11 februari 2018

Fredag 26 januari 2018

Partikongress 2018 håller Vänsterpartiet kongress i Karlstad. På ­kongressen ska ombuden som representerar alla ­medlemmar fatta beslut ­ om vilka valfrågor Vänster­ partiet ska driva.

Sista dagen att skicka in motioner (förslag) till Distriktsårskonferensen/ Valkonferensen 2018.

Vecka 51

Förslag till nytt ­Kommunalpolitiskt ­program för den ­kommande mandat­ perioden skickas ut till alla medlemmar i ­ änsterpartiet Göteborg. V

Lördag 28 oktober Vecka 49

Kongresskonferens Här bestämmer ­Vänsterpartiet Göteborgs ­medlemmar vad vi som gemensamt ­distrikt ska skicka för m ­ otioner (förslag) till den stora partikongressen i ­februari. Kongress­ konferensen bestämmer även vilka kamrater ­ vi som ­gemensamt ­distrikt ska nominera till ­particentrala ­uppdrag.

Kallelse till Distriktsårs­ konferens/Valkonferens 2018 skickas ut till alla medlemmar i Vänsterpartiet Göteborg.

Lördag 21 oktober

Söndag 8 oktober

Här var sista dagen att skicka in motioner (förslag) till Kongress­konferensen.

16  3/2017 Göteborgsvänstern

Motioner och motionssvar (förslag) skickas till de ­ombud partiföreningarna har valt ska representera dem ­ på Kongresskonferensen.


VINJETT ny medlem vinjett 9 september 2018

Valdag Söndagen den 9 ­september 2018 är det val till kommun­full­mäktige, region­full­mäktige och riksdag.

Medlemsträffen

Fredag 16 februari 2018

Namn: Sara Skokic Blev medlem: Hösten 2013 Ålder: 39 år Partiförening: Majorna

9–11 mars 2018 Distriktsårskonferens/Valkonferens På konferensen bestämmer o ­ mbuden som representerar alla medlemmar i Vänsterpartiet ­Göteborg vilka frågor vi ska driva i­ valrörelsen. Vi fattar b ­ eslut om ett Kommunal­politiskt program som kommer styra vilka ­frågor Vänsterpartiet kommer driva i Göteborgs Stad den kommande ­mandatperioden.

” Testa och hitta din grej!

foto privat

Motioner (förslag) och motionssvar skickas till de ­ombud parti­föreningarna har valt ska representera­dem på Distriktsårskonferensen/­ Valkonferensen.

2014 var din första valrörelse, hur var det? –  Det var kul! Jag hade kunnat göra om det igen direkt efteråt. Det kändes så tomt när det var över. Hade du varit aktiv innan? –  Jag gick valskolan, som distriktet ordnade innan val­ rörelsen. Annars hade jag varit på lite olika möten och gått en studiecirkel för nya medlemmar, men aldrig varit med på någon flygbladsutdelning. Vad hade du för förväntningar? –  Inför valrörelsen så var det väldigt tydligt att alla medlemmar var superviktiga och att det skulle finnas något för alla. Jag var peppad på allt praktiskt som fanns att göra och såg fram emot att vara en del av en stor rörelse. Vad gjorde du? –  Trappspringning var min grej! Jag tyckte att det var kul att mata ut massa information om partiets frågor, så kul att jag tog initiativ till att köra fler rundor än de som var planerade från början. Vi blev ett litet gäng som gjorde det. Jag ville gärna stå i valstugan också men var lite nervös inför det. Sen tog jag mod till mig och gick dit när det var erfarna kamrater där.

Våren 2018 Valutbildningar Under våren och ­försommaren ­kommer det ­arrangeras ­utbildningar i valfrågor och valmaterialet.

Vad har du för tips till medlemmar inför valet 2018? –  Ta chansen och gå på valskolan så mycket som möjligt. Där får man inte bara fakta om politiken utan också information om hur vi bemöter människor. Det finns en plan och det gör att man känner sig trygg. Det finns så mycket man kan göra och alla områden är lika viktiga. Trappspring, nätaktivism, ta på dig en pin och kom och bara stå vid valstugan. Testa och hitta din grej! Det är viktigt att vi syns och är många. Text Jennie Wadén 3/2017 1/2016 Göteborgsvänstern  17

Text John Edström Grafik Elinor Ek


LUNDBY

Lundby hittar den RÖDA tråden Göteborgsvänstern har träffat partiföreningen som håller till i Röda ­stugan, satsar på basarbete och tycks ha en röd tråd i allt de planerar.

Man kan säga att det var ett generationsskifte i styrelsen för kanske 3–4 år sedan. Det medför ju att man påbörjar något nytt.

N

är jag åker över till Hisingen en solig dag i slutet av augusti så har spårvagnstrafiken över bron varit avstängd i nio veckor. Det här är den första dagen som spårvagnarna återigen trafikerar Hisingen och jag är på väg till Vågmästareplatsen för att besöka partiföreningen Lundby. Partiföreningens styrelse ska ha möte och jag har blivit inbjuden att göra en intervju innan de sätter igång. På förhand hade jag fått veta att de antingen skulle hålla mötet på en kolonilott eller hemma hos en av styrelsemedlemmarna, beroende på väder. Kvällen innan får jag besked om att de kommer vara hemma hos Elin Wood. Vädret har knappast ­varit stabilt på hela sommaren så de tar det säkra före det osäkra. Just den här kvällen visar sig dock bli varmare än på länge och när jag kommer in i ­lägenheten står fönstret på vid gavel. Röda stugan Det är så här styrelsen brukar träffas, hemma hos varandra. För medlemsmötena brukar de vara i det som kallas Röda stugan, en lokal som de har använt för möten i många år. Röda stugan tillhör en bostadsrättsförening, men partiföreningen har haft tur i det att de alltid haft någon medlem som har bott där. –  När någon har flyttat därifrån så har det alltid dykt upp någon annan som också haft tillgång, säger Maria Lopez Forsström. De ser det som en fördel att ha en lokal, en fast punkt, i sitt eget område. Efter att ha hållit till i Röda stugan under så många år så har den nästan blivit en del av partiföreningens identitet och de blir nu starkt förknippade med den.

18  3/2017 Göteborgsvänstern

–  Senast jag var på Välkommen till Vänstern så pratade jag med två nya medlemmar som sa ”ni hänger i Röda stugan va?”. Då bodde båda två i det området, fortsätter Maria. Röd tråd i verksamheten Hela styrelsen är relativt nya i partiet. Mattias Luks berättar att Lundby är en partiförening med många aktiva som har varit med väldigt länge, samtidigt har de många som ganska nyligen organiserat sig i partiet men som också är väldigt aktiva. På så vis har de en kunskapsbrygga som de ser som något mycket positivt. –  Man kan säga att det var ett generationsskifte i styrelsen för kanske 3–4 år sedan, berättar Elin Wood. Det medför ju att man påbörjar något nytt. Ingen av oss var egentligen med innan dess så svårt att säga hur det var då, men vi ville satsa mycket på att utbilda medlemmarna, som ett sätt att få in nya medlemmar. Därför har alla medlemsmöten ett tema som de fördjupar sig i varje gång. På årsmötet efterlystes fler ”kändisar”, vilket styrelsen tog fasta på. I september anordnade ­parti­föreningen ett öppet möte med vår EU-­ parlamentariker Malin Björk, som pratade om feminism och EU. Men det är inte alls så enkelt som att styrelsen tar in ett känt ansikte bara för att det efterfrågas. Nej, styrelsens planering följer hela tiden en röd tråd. Jag slås flera gånger under intervjun av hur välplanerad verksamheten verkar vara. –  Vi blandar aktuella ämnen med vad som är på gång i distriktet, säger Mattias. Vi försöker ta lite av det som händer i distriktet och göra det lokalt. Som


LUNDBY

Fototillfälle uteblev, därför bjuder redaktionen på en bild från en av Lundbys många flygbladsutdelningar under den förra kampanjen Rätt till jobb, rätt på jobbet.

att medlemmarna också ska bjudas in, så att det inte till exempel i våras vid 100-årsjubileumet så bjöd bara är styrelsen som ringer runt. vi in Christian Larsson till ett medlemsmöte för att Det är ett exempel på hur partiföreningen engaprata om 100-årsboken som han var redaktör för. gerar sina medlemmar. Och det finns fler. Det var tänkt som en möjlighet för de medlemmar Maria berättar om hur de tidigare har skickat ut som inte kunde åka in till jubileumskonferensen i affischer och flygblad till medlemmarna och uppstan för att lyssna på Christians föreläsning eller manat dem att sätta upp i sitt område eller lämna köpa boken. i brevlådor i trappuppgångarna. Så gjorde de till Förutom att Malin Björk är ett känt ansikte så exempel inför ett öppet möte som skulle handla finns förstås också en röd tråd i syftet med om Kville. Flygblad skickades ut till de att hon kommer och pratar om EU och medlemmar som bor i Kville och syftet feminism. var att de skulle delas ut i brevlådor Tobbe Dahlgren kollade upp ”Vi blandar i området. programpunkterna för det komAtt få medlemmarna att enmande EU-toppmötet i Göteborg aktuella ämnen gagera sig i bas­arbetet i partiföroch kunde sedan tillsammans med vad som eningen är viktigt. En annan idé med resten av styrelsen konstasom styrelsen har, men som ännu tera att det passar bra att Malin är på gång inte har provats är att uppmuntra pratar om feminism kopplat till i distriktet.” medlemmarna att adoptera en yta EU, det låg helt i linje med vad på en anslagstavla och försöka se till som är på gång, både EU-toppmötet att det alltid sitter en affisch där. och höstens distrikts­kampanj Vi gör –  Om man går förbi och ser att de är tomt, det! Feminism från ord till h­ andling. så kan man ta med en affisch dagen efter, spånar En annan planerad aktivitet är att avsluta hösten Maria. med en rundvandring på Stadsmuseet, för att Styrelsen behöver komma igång med sitt möte återknyta till vårens historiska tema i samband med och det har blivit dags för mig att lämna dem. När 100-årsjubileumet. jag går tillbaka mot Vågmästareplatsen summerar –  Vi ska be att få en guidad rundvandring ur jag intervjun i mitt huvud och konstaterar ännu en ett arbetarklassperspektiv. De sitter ju på så grymt gång att partiföreningens aktiviteter verkar vara välmycket kunskap de där museivärdarna, säger Maria. digt genomtänkta. Det hade varit kul att stanna för Engagera medlemmarna i basarbete att höra vilken röd tråd de börjar repa upp ikväll. Under hösten planeras också ett möte där Lundby ringer runt till sina medlemmar. Till det är tanken Text Jennie Wadén Foto Arne Hellmark 3/2017 Göteborgsvänstern  19


Om adressaten är okänd returnera till: Vänsterpartiet Göteborg Andra Långgatan 20 413 28 Göteborg

Tycker du om att skriva, fota eller filma? Vänsterpartiet Göteborg har nyligen startat upp ett skribentnätverk och ett foto-, film- och ljudnätverk. Distriktets kommunikationsgrupp samordnar nätverken och utlyser uppdrag efter behov. Uppdragen kan till exempel var att skriva ett reportage till ­Göteborgsvänstern, fota ett arrangemang, livestreama en ­panel­diskussion eller hjälpa till att spela in ljudklipp. ­ Alla medlemmar ­i Vänsterpartiet ­Göteborg kan gå med i nätverken. Är du intresserad av att gå med i ett nätverk? Skicka e-post till goteborg@vansterpartiet.se, ange Skribentnätverk alternativt Foto-, film- och ljudnätverk i ämnesraden.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.