Page 1

Taandernieuws, jaargang 2, nummer 5, oktober 2009 The English text follows next week! Taandersstraat.nl wordt bekend Als je in de zoekmachine Google “Taandersstraat” intypt, dan staat onze website Taandersstraat.nl helemaal bovenaan. Dat betekent dat de website heel wat keren wordt bezocht! Aan de volle mailbox na de vakantie kunnen we zien dat “de oude straat” bij heel wat mensen in de belangstelling staat. Droef bericht De redactie kreeg het bericht dat Peter Schreij, de man van Willy Loeve-Schreij, van Taandersstraat 97, op 67-jarige leeftijd is overleden. We wensen de familie heel veel sterkte. Nieuwe namen Er staan weer nieuwe namen in de naamlijst van mensen die ons hebben gevonden of die wij hebben gevonden. Het zijn: Marlies den Dekker, van Taandersstraat 89a, 3e verdieping, Marlies.denDekker@taandersstraat.nl Lenie Hordijk, van Taandersstraat 137, Lenie.Hordijk@taandersstraat.nl Kees Staal (nu Cornelis Staal), van Taandersstraat 107, 1e verdieping, Kees.Staal@taandersstraat.nl Canada Er zijn veel oud-bewoners van de Taandersstraat naar Canada geëmigreerd. Charles van Orlé was afgelopen zomer in Canada bij zijn vroegere speelvriendje uit de Taandersstraat op bezoek. Paul en

augustus 2009, van links naar rechts: Tony de Kraauw, Charles van Orlé, Riet de Kraauw, Paul Wouters. Deze foto is gemaakt in het verzorginghuis in Woodstock bij Toronto, waar mevrouw De Kraauw verblijft. Ze is inmiddels 91 jaar en zij en haar zoon Tony vonden het heel leuk om Paul en Charles na zoveel jaar weer te zien.

Charles waren in 1956 allebei 9 jaar toen Paul van Taandersstraat 105 naar Canada emigreerde. Ze hielden altijd briefcontact en, zoals ze elkaar als kinderen beloofden, bezochten ze elkaar regelmatig

Paul Wouters en Charles van Orlé bij de Niagara Falls (augustus 2009)

toen ze volwassen waren. Intussen hebben ze allebei een gezin met (bijna) volwassen zonen en ook de gezinnen kunnen het goed met elkaar vinden. Tegen een Canadese bekende zei Paul: “Iedereen doet dit soort beloften, het enige verschil is dat wij ons aan de afspraak hebben gehouden”. De gezinnen maakten deze zomer samen een rondreis in Ontario en Quebec. Er waren meerdere


ontmoetingen met oud-bewoners en die zijn op de foto gezet. Jeff (vroeger Sjef) Wouters woont tegenover zijn broer Paul. Op een “familyday” was er een ontmoeting met Fran (vroeger Ciska) de zus van Paul en Jeff. En Charles van Orlé en zijn vrouw bezochten samen de 91-jarige Riek de Kraauw (van Taandersstraat 102b) en haar zoon Tony. Ook zochten ze Rina Knoops op (Taandersstraat 100) met haar man Joe. Alle Canadese emigranten reageerden heel spontaan op het bezoek uit Nederland.

augustus 2009, links Sjef (Jeff) Wouters en rechts Ciska (Fran) Wouters. Jeff was 17 en Fran 5 toen ze emigreerden

Rina Knoops in haar huiskamer in Woodstock (Ontario), augustus 2009

Betrokkenen Helemaal onderaan de naamlijst op de website is een nieuwe titel gemaakt: “Betrokkenen bij de Taandersstraat”. Het gaat om mensen die in dezelfde wijk woonden of die op bezoek kwamen bij familie in de Taandersstraat of omgeving. Soms ook krijgen we verzoeken om meer informatie. Het ging in de afgelopen twee maanden om: Yvon Hobers-Landzaat, opa en oma Landzaat woonden in de Haringpakkersstraat, Yvon.Landzaat@taandersstraat.nl Elin Haitsma, over haar vraag verderop meer, ElinHaitsma@taandersstraat.nl Privacy Om de privacy van alle betrokkenen te beschermen worden er op de website geen actuele adressen vermeld en ook geen e-mailadressen. Toch kun je alle oud-bewoners waarvan we een e-mailadres hebben rechtstreeks benaderen. In het e-mailadres typ je dan de voornaam en de achternaam zoals die vroeger bekend was, gevolgd door @taandersstraat.nl, dus bijvoorbeeld Lia.vanReen@taandersstraat.nl of Charles.vanOrle@taandersstraat.nl Na de voornaam komt er een punt, maar tussen het tussenvoegsel (van, van de, de) en de achternaam komt geen punt. Of we een e-mailadres van iemand hebben kun je zien in de lijst die je kunt vinden op de website: > Over Ons > Bewoners >> Je ziet nu de pagina “Bewoners” met de e-mailadressen in rood. Als je iemand een e-mail wilt sturen, dan kun je het jezelf makkelijk maken door op een rood emailadres te klikken. Doe het maar. Mensen reageren bijna zonder uitzondering blij verrast als ze na 40 of 50 jaar iets van je horen. Mocht je er daarna voor voelen elkaar op te zoeken, dan kun je onderling adressen uitwisselen. Zo kan iedereen contact met elkaar krijgen en is de privacy toch gewaarborgd.


Kunstwerkje

Van Elin Haitsma kregen we een foto van een kunstwerkje toegestuurd met achterop een naam en een straatnaam: J.A. Otto, Taandersstraat 141, Rotterdam. Ze kocht het in een kringloopwinkel en is benieuwd naar meer informatie over meneer of mevrouw Otto. Heeft die het kunstwerkje gemaakt? Was het de eigenaar? Taandersstraat 141 was in het stuk straat tussen de Rösener Manzstraat en de Schiedamseweg, dus het deel dat op 31 maart 1943 is gebombardeerd, maar dit huis moet dan precies op de grens gestaan hebben tussen de huizen die zijn gebombardeerd en die gespaard zijn gebleven. Het is dus mogelijk dat de maker of de eigenaar bij het bombardement is omgekomen. Wie weet er meer over J.A. Otto of over dit kunstwerkje? Informatie graag naar info@taandersstraat.nl Donaties Dank zij de donaties kunnen we ook na 2010 verder! In de zomermaanden kwamen er weer meerdere donaties binnen, waarbij er ook een donatie uit Canada was. In totaal is er nu € 64,00 gedoneerd door 11 oud-bewoners. De bedragen variëren van € 3,00 tot € 10,00 Heel hartelijk dank voor deze donaties. Het stimuleert de redactie om door te gaan. Weer meer kinderen bekend van “Schooltje spelen”

We concentreren ons op de achterste rij. De jongen met het stropdasje, vierde van links, is Rien van Vuuren. Eerst werd aangenomen dat de jongen met zijn hand voor zijn mond Rien was. De achterste rij, zoals we die nu kennen is: eerste is onbekend, tweede is Ger Koestering, derde onbekend, dan Rien van Vuuren en de laatste op de rij is ook onbekend. Als je iemand herkent, geef dan een berichtje naar info@taandersstraat.nl Nieuwsbrief Mocht je horen van deze nieuwsbrief en krijg je die zelf niet toegestuurd, dan is een e-mail naar infor@taandersstraat.nl voldoende om hem ook te krijgen. Andersom geldt: als je de nieuwsbrief ontvangt en je wilt deze niet meer ontvangen, laat ons dat dan weten. We zoeken verder. Heb je nog foto’s of verhalen. Alles is welkom op info@taandersstraat.nl

Taandersstraat  

Nieuwsbrief over de geschiedenis van de Taanderstraat te Rotterdam. Op pagina 3 een beschrijving van een bijdrage van mij.

Taandersstraat  

Nieuwsbrief over de geschiedenis van de Taanderstraat te Rotterdam. Op pagina 3 een beschrijving van een bijdrage van mij.