Page 1

Ge誰ntegreerde proef

2010-2011

Opgesteld door: Eline Vermeulen GIP 6Ha1 Mentor: Mevrouw Sien De Meyer

Sint-Jozefsintstiuut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge


Ge誰ntegreerde proef

2010-2011

Opgesteld door: Eline Vermeulen GIP 6Ha1 Mentor: Mevrouw Sien De Meyer

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge


1 Voorwoord Ik ben Eline Vermeulen, leerling van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Dit schooljaar 2010-2011 moesten we in het kader van de geïntegreerde proef een minionderneming opstarten. Dit is een verplicht onderdeel in het laatste jaar secundair onderwijs om je diploma Handel te kunnen behalen. De geïntegreerde proef van mijn klas,6 Handel 1, draait volledig rond onze minionderneming “Savon Noir”. We besloten in het 5de jaar TSO al dat we bad- en wellnessproducten zouden verkopen. We kregen er ook verschillende taken bij voor de vakken bedrijfseconomie, Frans, Nederlands, Engels en informatica. In het kader van de minionderneming zijn we dit jaar op uitwisseling naar Zweden geweest, naar het kleine stadje Tibro. We hebben er kennis gemaakt met Zweedse studenten die ook economie volgen. Toen we daar waren hebben we twee bedrijven bezocht namelijk Tibrokök en Evert Johannson. We hebben ook kennis gemaakt met hun schoolsysteem die heel erg verschilt van het Belgisch systeem. We hebben de leerlingen van Zweden, via PowerPoint presentaties, iets meer kunnen vertellen over België. Samen met de andere klas hebben we een verkoopmoment gehouden in het winkelcentrum van het stadje Tibro, het was er niet zo groot maar, we zijn er toch in geslaagd veel van onze producten aan de man te brengen. Ik heb veel bijgeleerd over het bedrijfsleven in Zweden. Er is mij bijvoorbeeld bijgebleven datFinland en Denemarken de landen zijn waarmee ze het meest handel drijven. De minionderneming waar we dit jaar zo voor gezwoegd hebben zou echter niet mogelijk geweest zijn zonder het initiatief van VLAJO. Graag zou ik ook een aantal leerkrachten willen bedanken voor de steun en de goede begeleiding die ze ons gedurende het hele jaar gegeven hebben. Zonder Julie Declerck, Kristin De Meulder, Hans Decock, Danny Devriendt en deels Dominique Vandewalle en Liselore Demuynck hadden we geen zo’n succes geboekt. Onze leercoach Sien De Meyer, die ons heeft geleerd en voorbereid op hoe we in een echt bedrijf moeten functioneren, wil ik ook nog even in de bloemetjes zetten. Zonder hen zouden we nu niet weten hoe we een marktonderzoek moeten opstellen, hoe we een zakelijke brief moeten schrijven volgens de BIN normen, of hoe we een marketingmix moeten maken. Hartelijk dank hiervoor.

Geïntegreerde proef

Voorwoord

5


2 Inleiding Dit jaar bestond het grootste deel van onze schoolopdrachten uit deeltaken voor bedrijfseconomie, Frans, Nederlands, Engels en informatica. Deze hielden allemaal verband met de minionderneming. We hadden een groot doel voor ogen, iedereen keek uit naar dit jaar want de minionderneming, waarvan de voorbereidingen al in het 5de jaar TSO startten, kon eindelijk beginnen. We hebben lang gebrainstormd om een goed product te vinden. Die moest aanslaan bij de mensen en ook origineel zijn. Uiteindelijk besloten we bad -en wellnessproducten te verkopen onder de naam “Savon Noir “, Die naam komt van het Frans, wat zwarte zeep betekent. Dit jaar hebben we onze ideeën ten volle tot uiting kunnen brengen. De echte start van de minionderneming was op 19 oktober, op de eerste aandeelhoudersvergadering. Voor het vak Nederlands moesten we hiervoor een uitnodiging naar onze aandeelhouders schrijven. De beste brief zou worden aangepast en opgestuurd. Deze brief maakten we ook voor het vak informatica. Na de voorstelling van de minionderneming op de aandeelhoudersvergadering , mocht iedereen blijven voor een hapje en een drankje. Daarna hebben we met de minionderneming niet stil gezeten. Verschillende verkoopmomenten, waaronder home party’s en verkopen op school, vulden de agenda van onze kleine onderneming. Als eerste opdracht moesten we de functieverdeling van “Savon Noir” in een organogram voorstellen. Het vinden van een leverancier was ook heel belangrijk voor het verdere verloop van de minionderneming. Daarom hebben we een bezoek gebracht aan Gyp, een groothandel in bad en wellnessproducten. Daar hebben we dan onze definitieve productkeuze gemaakt. Het verslag dat ik erover gemaakt heb vind je terug in de bundel. Voor Frans en Nederlands volgde een opdracht rond ons assortiment, zo moesten we een scenario voor een reclame filmpje opstellen, een affiche maken en een klein artikel schrijven waarin je een product aan de man probeert te brengen. We hebben ook een PowerPoint presentatie gemaakt over beroemde Belgische sporters en hun discipline, om te kunnen voorstellen aan de leerlingen in Zweden. In het tweede semester werd er van functie gewisseld. Ik had eerst de functie order entry gekregen. Ik was verantwoordelijk voor de bestellingen en de uitvoering ervan. Het was belangrijk goed met je team te communiceren. Als opdracht voor de functiewissel moest je een sollicitatiebrief en een cv maken. Met behulp van deze moesten we een sollicitatiegesprek voeren. Nu ben ik verantwoordelijk voor Marketing en PR, een functie waarbij je creatief te werk kan gaan. Als bijkomende opdracht voor Engels zouden we samenwerken met Zweedse leerlingen aan een presentatie over een Zweeds bedrijf Evert Johannson. Voor informatica hebben we een factuurvoorbeeld gemaakt, waar we dan voor bedrijfseconomie vijf verschillende facturen mee hebben opgesteld. We hebben een paar verslagen gemaakt tijdens vergaderingen of wanneer we een bedrijf bezochten We moesten die een week later indienen. We hebben ook een logboek, dat is een boek waarin we alles wat we voor de GIP en voor de minionderneming gedaan hebben, bijhielden.

6 Inleiding

Geïntegreerde proef


3 Inhoudsopgave 1

VOORWOORD ................................................................................5

2

INLEIDING ......................................................................................6

3

INHOUDSOPGAVE ........................................................................7

4

BIBLIOGRAFIE ..............................................................................9

5

DEELOPDRACHTEN .................................................................. 10

5.1

Organogram ............................................................................... 10 5.1.1

1ste trimester........................................................................ 10

5.1.1

Organogram 2de trimester .................................................. 11

5.2

Verslag: bezoek leverancier GYP ........................................ 12

5.3

Publiciteitscampagne ............................................................. 13 5.3.1

Frans ................................................................................... 14

5.4.1

Nederlands .......................................................................... 16

5.5

L'entretien d'embauche ......................................................... 19

5.6

Verslag aandeelhoudersvergadering ................................ 22

5.7

Marktonderzoek ....................................................................... 24

5.8

Resultaat Marktonderzoek ................................................... 25

5.9

Presentation Swedish students: Sports ............................ 32

5.10 Briefhoofd Userform ............................................................... 39 5.11 Vergaderingverslag 6 December......................................... 40 5.12 Sollicitatie brief......................................................................... 41

Ge誰ntegreerde proef

Inhoud 7


5.13 Marketingmix ............................................................................ 43 5.14 Assortiment ................................................................................ 49 5.14.1 Nederlands ...........................................................................49 5.14.2 Frans ....................................................................................52

5.15 Zakelijke brief Frans ............................................................... 56 5.16 Conversation téléphonique .................................................. 57 5.17 Verkoopfactuur......................................................................... 58 5.18 Verslag Tibrokök...................................................................... 64 5.19 Verslag: Evert Johansson ....................................................... 65 5.20 PowerPoint SME project ........................................................ 66 5.21 Verslag: Ondernemer voor de klas ..................................... 68 5.22 Analyse van de jaarrekening: Rituals Cosmetica........... 70 6

BESLUIT ....................................................................................... 75

7

EINDVERSLAG ............................................................................ 76

8

BIJLAGEN ..................................................................................... 77

8 Inhoud

Geïntegreerde proef


4 Bibliografie Boeken : DEVRIENDT,D. WORD 2007, Voor wie echt met WORD wil werken, eerste druk, www-softGCV, Oostkamp, 2008 VINCENT VAN DE CRUYS, PAUL VAN DE SIJPE en FONS HEYVAERT, Handel zes module 8, de boeck, Verschenen augustus 2010 MARKANT NEDERLANDS T6 B- richting,Uitgeverij Pelckmans Kapellen ANDRÉ ABELING, prisma woordenboek,Nederlands – Frans, uitgeverij het spectrum ANDRÉ ABELING, prisma woordenboek,Frans – Nederlands, uitgeverij het spectrum ANDRÉ ABELING, prisma woordenboek,Nederlands – Engels, uitgeverij het spectrum ANDRÉ ABELING, prisma woordenboek,Engels – Nederlands, uitgeverij het spectrum

Websites : EVERT JOHANNSON,Officiële website van Evert Johannson AB,internet, (http://www.evertj.se) GOOGLE,Wereldwijde zoekmachine,internet, (www.google.com) INTERGLOT,vertaalsite voor Nederlands - Engels, Nederlands- Frans en omgekeerd, internet, (www.interglot.com) PAUWAERT,Site van de minionderneming,internet, (http://savonnoir.sintjozefbrugge.be) WIKIPEDIA,Online encyclopedie,internet, (www.wikipedia.com) VERTAALSITE,Online vertalen van woorden en zinnen,internet, (www.vertelen.nu/zinnen) NATIONALE BANK BELGIË, (www.nationalebank.be)

Geïntegreerde proef

Officiële

site

van

de

nationale

bank,internet,

Bibliografie 9


5 Deelopdrachten 5.1

Organogram

5.1.1 1ste trimester

Gedelegeerd bestuurder

Astrid Demeulenaere

Management Assistent Aurélie André

Finnancieel directeur

Giorgi Tarashvili

Boekhouders Miguel Staelens & Cédric Cornelis

Kassier

Steven Verhulst

Administratief directeur Louise Christiaens

Human Resources Elodie Vyvey

Webmaster

David Pauwaert

Commercieel directeur

Stephanie Meeuws

Reclame & Marketing

Thibault Debuyst & Ann-Sophie Cafmeyer

Order Entry

Technisch directeur

Denjamin Hillewaert

Aankoper

Jozefien vandousselaere

Magazijnier

Matthias Verbeke

Eline Vermeulen 10 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


5.1.1 Organogram 2de trimester

Gedelegeerd bestuurder

Louise Christeans

Management Assistent

Stephanie Meeuws

Finnancieel directeur

Miguel Staelens

Boekhouder

Matthias Verbeke (Miguel Staelens)

Kassier

Cédric Cornelis

Administratief directeur Jozefien Vandousseleare

Human Resources

Astrid Demeulenaere

Commercieel directeur Aurélie André

Reclame & Marketing

Thibault Debuyst & Eline Vermeulen

Webmaster

David Pauwaert

Order entry

Technisch directeur

Giorgi Tarashvili

Aankoper

Steven Verhulst

Magazijnier

Benjamin Hillewaert & Ann-Sophie Cafmeyer

Elodie Vyvey

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 11


5.2 Verslag: bezoek leverancier GYP Datum en uur Plaats

Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s Notulisten

21 September 2010 GYP Badartikelen Industrieterrein DE LEITE De leiteweg 17 8020 Ruddervoorde Astrid Demeulenaere, Aurélie André, Benjamin Hillewaert, Miguel Staelens, Cédric Cornelis, Elodie Vyvey, Thibault Debuyst, David Pauwaert, Ann-Sophie Cafmeyer, Jozefien Vandousselaere, Matthias Verbeke, Eline Vermeulen, Stephanie Meeuws, Louise Christiaens, Steven Verhulst, Giorgi Tharashvili /

2 Eline Vermeulen

Op dinsdag 21 september 2010 zijn we met de klas gaan kennismaken met onze leverancier GYP. GYP is een groothandelaar in Bad- en Welnessproducten. Om 12.30uur namen we de bus richting Ruddervoorde. We werden verwelkomd door de bedrijfsvertegenwoordigster van GYP en meteen werden we doorgewezen naar de showroom waar de meeste producten mooi uitgestald stonden. Zo konden we ze gemakkelijk bekijken en een keuze maken. Eerst kregen we wat uitleg over wat ze ons allemaal konden aanbieden. Het assortiment bestaat voornamelijk uit bad- en wellnesproducten maar ook uit enig textiel. Veel dingen zou je al willen kopen, door de mooie verpakking of gewoon door hoe het gepresenteerd werd. Hoewel het uiterlijk van de producten ook belangrijk is mogen we ons niet enkel daarop baseren. Om snel en efficiënt te kunnen werken splitsten we ons op in groepjes per twee, Anne-Sophie en ik besloten samen een keuze te maken uit de verschillende soorten zeep. We schreven alles wat we geschikt vonden op en later zouden we onze keuze voorleggen aan de klas en hun mening afwachten. De hoeveelheid waaraan we de producten moesten aankopen en de prijs waaraan we zouden moeten verkopen, speelde hier een belangrijke rol. Keuzes maken was niet simpel, er waren zoveel verschillende soorten. Er was ook een klein assortiment voor mannen en een kinderassortiment, die hebben we gekozen net als de toiletzakken en de pantoffels vonden we ook leuk. We hebben ook 4 soorten geurstokken en 2 heerlijk geurende kaarsen voor de badkamer. GYP verkocht ook plastiek zakjes of doosjes om alles mooi te kunnen verpakken en mee geven met de klanten die hebben we ook opgeschreven dan hebben we meteen een mooi ogende verpakking. Op de site van GYP stonden veel meer producten dan dat we in de showroom gezien hebben, maar desondanks hebben we toch alles wat we echt wilde gevonden. Terug in school hebben we onze keuzes aan elkaar voorgelegd en zijn we met de hele klas tot een besluit gekomen. De geurstokken, zwarte zeep, bruisballen, washandjes voor kindjes, lipglossen en de vijltjes zouden we zeker verkopen. Over meer producten waren we het nog niet eens en we zouden er nog een vergadering voor houden.

12 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


SAVON NIOR Zilverstraat 28 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 – Fax. 050 34 30 51 info@sintjozefbrugge.be - www.sintjozefbrugge.be Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 10 oktober 2010 Geachte mevrouw/ heer Wij willen u bedanken voor het steunen van onze minionderneming, dankzij jullie zullen wij dit schooljaar als kleine ondernemers te werk gaan. Om de officiële start hiervan aan te kondigen nodigen wij u uit op onze aandeelhoudersvergadering op 19 oktober 2010. Het gaat van start om 19.30uur in de schilderskapel gelenden in dezilverstraat 28,te Brugge. Savon Noir zal hun assortiment Bad- en wellnessproducten voorstellen, net zoals Coffee Break hun assortiment Koffie- en ontbijtproducten zullen presenteren. Het verloop van de avond.  De gedelegeerd bestuurder van ‘savon noir’ en ‘Cofee Break’ stellen zich en hun onderneming voor.  Speech door meneer Vandorpe, directeur van het Sint- Jozefsinstituut Handel en Tourisme  Voorstelling ‘Savon Noir’ door Astrid Demeulenaere en haar directeurs.  Dan volgt de gastspreker ‘Xavier Vaneste’ die uitleg zal geven over het zelfstandig ondernemen.  Voorstelling ‘Coffee Break’ door Mikail De smet en zijn directeurs.  Slotwoordje Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via “www.artephp.be/mini6HA/inschrijf-php (code mediawijs)en u zo online inschrijven of via onderstaand strookje. Met beleefde groeten

Het Savon Noir team

 Antwoordstrookje Naam Adres(straat+nr) Postcode+gemeente

........................................................................................................... ........................................................................................................... ...........................................................................................................

 Zal aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering van Savon Noir  Kan helaas niet aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering Graag dit antwoordstrookje terugsturen naar Sint-Jozefsinstituut, VOOR 15 OKTOBER 2010 , Zilverstraat 26, 8000 Brugge of afgeven aan één van de leerlingen 6handel1

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 13


5.3

Publiciteitscampagne

5.3.1 Frans

L’affiche et le slogan

L’eau est trop chaude, trop chaude, je vais bientôt m’évanouir. Et avec moi ma belle couleur et mon odeur et ce n’est pas ton intention hein!

14 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


Notre texte publicitaire: Après une longue journée, vous désirez aussi prendre un bain, mais vous avez marre de sa mousse blanche ? Vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau ? Eh bien, les bombes pour le bain de Savon Noir sont la solution. Vous n’aurez pas besoin de vous baigner dans un bain sans vie. Les bombes de bain avec des huiles essentielles, donnent un parfum merveilleux à votre salle de bains et la rafraîchissent. En plus la baignoire brillera comme un rayon de soleil. La mousse qui flotte sur la surface de l’eau a une belle couleur et est une vraie œuvre d’art. La seule chose qu’il faut faire est remplir votre bain avec de l’eau chaude qui a 35 degrés et mettre une bombe dedans. L’eau sera douce et super agréable. Quand vous sortez du bain votre peau a eu un soin complet et elle sera douce. Achetez rapidement les bombes pour le bain de Savon Noir et profitez, d’un bain.

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 15


Notre film publicitaire: Images:

Notre dialogue:

Extérieur: Une aire de jeux, où le soleil brille

La fille aux Cheveux bruns: B L’autre fille: F

Une fille qui a les cheveux bruns marche sur l’aire de jeux vers une autre fille. La fille tient quelque chose dans sa main qui ressemble à une sorte de tube.

F: Hey, ça va? B: Oui, oui F: Dépêchons-nous sinon nous serons trop tard en classe.

Intérieur: Dans un cours de français les filles

F: Qu’est-ce qui vous a pris si longtemps? B: J’ai acheté quelque chose chez Savon Noir. F: Qu’est-ce que tu as acheté?

commercent à bavarder tranquillement.

Après quelques minutes la fille qui a les cheveux bruns prend le tube et elle le montre à l’autre fille. La fille montre comment cela fonctionne. Elles sont un bâton de l’intérieur de la boîte et le met dans la petite bouteille.

16 Deelopdrachten

B: Un bâton d’odeur F: Euh, comment le sais-tu ?

B: C’est très facile, tu prends un bâton et tu le mets dans la petite bouteille. Après quelques secondes toute la chambre ou la salle de bains sent bon. F: Hmm ça sent bon, je peux aussi en prendre un? B : Vas-y

Geïntegreerde proef


5.4.1 Publiciteitscampagne Nederlands

Affiche:

Te warm te warm! Straks verlies ik mijn mooie kleur en heerlijke geur, ga ik bruisen tot ik weg ben! Dat wil je toch niet!

Ge誰ntegreerde proef

Deelopdrachten 17


Advertentie : De Savon Noir bruisballen. De bruisballen die wij gebruiken geven dankzij de etherische olie die ze bevatten, een heerlijk verfrissend aroma aan uw bad- en badkamer. Een leuk extraatje is dat de bruisbal gaat bruisen als een aspirine wanneer het in aanraking met water komt. Door de kracht van de bruisballen en de kleurstoffen die ze bevatten kan het schuim, dat op het wateroppervlakte komt, een mooie kleur krijgen en van je bad een kunstwerk maken. Het enige wat u te doen staat is uw bad laten vullen met warm water van min 35° en de bruisbal erin leggen. De rest gaat vanzelf. Na enkele ogenblikken kan u het verfrissende parfum al ruiken. Het water voelt zacht en heel ontspannen aan. Wanneer u uit het bad komt, zal u het effect van de bruisballen voelen. Uw huid heeft namelijk een complete verzorging gehad en zal zacht en gereinigd aanvoelen.

18 Deelopdrachten

GeĂŻntegreerde proef


Publiciteitsfilmpje Plaats

Dialogen:

Buiten op de speelplaats.

Ann-Sophie Eline

Eline staat op de speelplaats te wachten op Ann-Sophie. Net wanneer de bel gaat, komt ze aangelopen.

E: Hey, alles goed? A: Ja, alles goed. E: Kom, we mogen niet treuzelen. De les begint zo en je weet hoe kwaad ze worden als we te laat komen.

Tijdens een van de lessen op school, beginnen Eline en Ann-Sophie te kletsen.

Na enkele minuten haalt Ann-Sophie het langwerpig voorwerp tevoorschijn. Eline vraagt of ze er eens aan mag ruiken. Dus neemt Ann-Sophie een van de geurstokken en laat Eline eraan ruiken.

Ge誰ntegreerde proef

E: Waar bleef je zolang daarnet? Anders moet ik nooit zolang wachten? A: Ik ben nog een bestelling gaan afhalen bij Savon Noir, je kent het wel, die minionderneming bij ons op school. E: Ah ja die minionderneming wat verkopen ze daar alweer? A: badkamer en welnessproducten, ik ben er mijn geurstokken met lavendelgeur gaan halen.

E: Ga je ze gebruiken in je badkamer? Ik zou er ook nog kunnen gebruiken. Ik haat het wanneer de badkamer zo muf ruikt A: Ja ik ook dat is de reden waarom ik ze gekocht heb, je hoeft ze gewoon in het potje te zetten en niet meer aankomen. Lekker gemakkelijk en goedkoop!

Deelopdrachten 19


5.5

L’entretien d’embauche

Comment est-ce que je vais me présenter?

Données personelles

Études et diplôme(s)

Est-ce que je corresponds au profil demandé?

L'entretien d'embauche

Eline Vermeulen Damse Vaart Zuid 24 8340 DAMME J'AI 18 ANS

- Non mariée - J'aime lire des livres

Enseignement secondaire

Technique commerce

Enseignement supérieur

Management d'hôtel Je comprends comment le service technique fonctionne

La fonction d'acheteur

La communication avec le directeur et toutes les autres d'entreprise est importent. Je suis bonne aux négocier et parler au telephone Chez carrefour à Knokke

Ma personnalité professionnelle

20 Deelopdrachten

Mon parcours professionnel /mes job des vacances Pourquoi est ce que je veux avoin fonction

J'ai travaillé comme stagiaire ... ça m'intèresse à cause de la diversité des tâches.

J'aime travaillér à des projets créatifs et aider où c'est nécessaire ou Geïntegreerde proef donner mon opinion.

Dans une maison de retraite ( ou j'ai fait l'entretien) Et dans le week-end j'aide mes parents: ils ont un B&B et ce sont des traiteurs


Mes atouts

L'entretien d'embauche 2

Mes points négatifs

Je suis une personne qui peut écouter et ne pas les opinions personnelles des autres. Mais quand il faut je peux travailler avec des caractères différents. J'ai aussi beaucoup de patience. Par exemple: je suis dans une quand quelque chose n'est pas immédiatementterminé, je attendre patiemment jusqu'à ce qu'il soit terminé et que cette personne n'est pas pressés. Les gens pensent que je suis timide parce que dans les réunions, j' écoute les opinions des autres et quand ils ont quelque chose à dire je ne les interompe pas. Mais c'est n'ai pas vrai, effectivement je suis une personne joieux. Selon de mes meilleur ami et mon famille j'ai l'allume dans la maison. Avez-vous une vie associative

Je suis monitrice dans une association qui organise des voyages pour des enfants pendant les vacances.

Encore des questions?

J'aimerais aimé l'école d'hôtelerie de spermalie, parçe que j'aimerais bien commencer un petit hôtel avec un restaurant. Si vous pouviez recommencer vos études demain, reprendriez-vous la même orientation? Pourquoi? Ou à une école ou je peux apprendre le management et l'organisation. Je voudrais faire ça après cette année scolaire.

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 21


5.6

Verslag aandeelhoudersvergadering

19 oktober 2010 Sint-Jozefsinstituut Brugge Minionderneming Savon Noir

De aanwezigen

Matthias Verbeke, Benjamin Hillewaert, Elodie Vyvey, Aurélie André, Giorgi Tarashvili, Louise Christiaens, Stephanie Meeuws, Miguel Staelens, Cédric Cornelis, Thibault Debuyst, Ann-Sophie Cafmeier, Jozefien Vandousselaere, Steven Verhulst, David Pauwaert, Eline Vermeulen, Astrid Demeulenaere

Verontschuldigd

/

Notulist

E. Vermeulen

Voorbereidingen     

We kregen van de leerkrachten een hele namiddag om alles in orde te brengen voor de vergadering. Met man en macht hebben we gewerkt om alles tot in de puntjes klaar te stomen. De glazen die de traiteur ons leende moesten opgeblonken worden. Alle zetels en al het andere materiaal dat in de kapel stond, moest naar het Gistje verplaatst worden. De Power Point en de speeches moesten aangepast en ingeoefend worden. De stand moest klaargezet worden.

Verloop van de avond    

Om 19 uur 30 kwamen de eerste aandeelhouders toe, mooi op tijd. Ze gaven bij het binnenkomen hun voorlopig aandeel af aan Elodie Vyvey en Louise Christaens, in ruil voor een vast aandeel. Rond 20 uur waren het Astrid Demeulenaere en Michael Desmedt, de gedelegeerde bestuurders, die onze aandeelhouders een warm welkom gaven. Daarna heeft de directeur een kleine toespraak gehouden, hij gaf zijn felicitaties en wenste ons succes met de minionderneming. De voorstelling van Savon noir o Astrid Demeulenaere nam het woord, liet het filmpje dat we gemaakt hadden, zien en gaf nog enige uitleg over ons assortiment en onze doelen. o Louise Christeans, directeur van het administratief departement gaf enige uitleg over haar departement en wat haar taak was binnen de minionderneming. o Giorgi Tarashvili, directeur van het financieel departement, gaf uitleg over het hele financiële gebeuren en stelde zijn boekhouders en zijn kassier voor. o Daarna was het de beurt aan Benjamin Hillewaert. Hij is directeur van het technische departement die voor het beheren en bijvullen van de voorraad zorgt.

22 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


o

 

Om de ronde af te sluiten was er Stephanie Meeuws, directeur van het commercieel departement. Zij staat, samen met haar team, in voor een goede communicatie met de klanten en de reclame die daarbij hoort. Na de voorstelling van “Savon Noir” volgde onze gastspreker, Xavier Vanneste verder aan. Hij is de baas van brouwerij ‘De halve maan’. Hij vertelde ons wat we moeten doen om een goede bloeiende zaak te beginnen en te behouden. Hierna volgde de voorstelling van Coffee Break. Die heb ik jammer genoeg niet kunnen meevolgen. Toen Meneer Vanneste zijn toespraak begon, heeft de traiteur mij gewaarschuwd dat hij in aantocht was en ik moest hem verwelkomen en begeleiden. Daarna moest ik helpen bij de schikking van het Gistje zodat de leerlingen van OPR en de traiteur makkelijk konden werken. Ik heb dan nog even helpen klaarzetten. Daarna hebben we met een paar de tafels klaargezet en zijn de hapjes beginnen komen. Mijn beurt om te verkopen kwam plots heel snel en 10 minuutjes erna moest ik naar het onthaal om aandelen te wisselen. Iedereen was heel de tijd bezig. Niemand had tijd om stil te zitten eenmaal de receptie begon.

Conclusie De receptie werd in gang gezet en de leerlingen van OPR hebben het naar mijn mening uitstekend gedaan. Ze gingen rond met de wijn en fruitsap, ook met de hapjes die de traiteur ter plaatse klaarmaakte. Om ervoor te zorgen dat alles vlot verliep, hebben we met twee alles goed in het oog gehouden. Maar dat was achteraf gezien niet echt nodig. De mensen waren zeer tevreden over het resultaat. Naar het einde van de avond toe, toen de meeste mensen al weg waren, moesten de glazen afgewassen worden. Het spijtige was dat veel mensen zich niet meer aan het opgestelde schema hielden. De leerlingen stonden met 10 de stand af te breken en we waren maar met drie 150 glazen aan het afwassen. Na veel gezaag zijn er dan toch nog drie mensen komen helpen waardoor het al wat sneller vooruit ging. Bijna al onze producten waren uitverkocht, wat wil zeggen dat we een grote winstmarge zullen hebben, wat zeker goed is voor een eerste verkoopavond. Al bij al een heel geslaagde avond, alleen spijtig dat de OPR de glazen van de traiteur en de glazen van school door elkaar hadden gehaald waardoor er wat verwarring ontstond, maar dat is ondertussen ook al opgelost.

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 23


5.7 Marktonderzoek 

Wanneer u ziet dat wij hetzelfde product verkopen als uw vertrouwde winkel, maar veel goedkoper zou u het product dan bij ons kopen of niet?  Ja,  Neen, Waarom niet? ............................................................................................................................................

Schakelt u snel over van product of merk, als het om bad en-wellenss producten gaat?  Ja, wanneer het product aantrekkelijk gepresenteerd word  Misschien, wanneer het product aan mijn behoeften voldoet  Neen, ik blijf liever bij mijn oud merk, product Andere ............................................................................................................................

Wanneer u een product koopt hecht u dan waarde aan de manier waarop het gepresenteerd wordt? Waarom? ................................................................................................................................. Koopt u het dan sneller? ....................................................................................................

Zou u onze producten kopen als geschenk?  Ja  Neen Zo ja voor welke gelegenheid  Nieuwjaar  Kerstdag  Valentijn  Pasen  Andere… ................................................................................................

Wat is uw leeftijd?  15-20  20-30  30-40  40-50

Vindt u dat we ons assortiment moeten uitbreiden?  Ja  Neen Zoja met welke producten,  Handdoeken  Washandjes  Badparels  Andere ......................................................................................................

24 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


5.8

Resultaat Marktonderzoek

Op vrijdag 22oktober en maandag 25oktober zijn wij onze enquête gaan afnemen bij mensen op straat. We stelden hun enkele vragen over onze minionderneming om te weten te komen of we nog bepaalde acties kunnen ondernemen om onze minionderneming te verbeteren. Hebt u al gehoord van “Savon Noir”? 

De meeste mensen kennen onze minionderneming niet omdat we nog maar net begonnen zijn. Maar sommigen, onder andere mensen van Brugge zelf of leerkrachten van de school, kennen ons wel.

Heeft u al gehoort van Savon Noir? 12 10 8 6

JA NEE

4 2 0

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 25


Wanneer u ziet dat wij hetzelfde product verkopen als in een winkel, maar dan goedkoper, zou u het product dan bij ons kopen of niet? 

Veel mensen zijn dus bereid onze producten te kopen wanneer ze zien dat we goedkoper zijn dan de andere cosmeticawinkels in Brugge.

Zou u een product bij ons kopen als het goedkoper was dan ergens anders? 16 14 12 10

JA

8

NEEN

6 4 2 0

Schakelt u snel over van product of merk, als het om bad- en wellnessproducten gaat? 

Veel mensen hebben geen vast merk die ze gebruiken en zullen dus snel iets nieuws proberen. Anderen zijn dan wel gesteld op hun merk en zijn niet snel bereid om te wisselen van merk omdat ze bang zijn voor een slechte kwaliteit. Er zijn ook een paar, dat het niet weten en zeggen dat het afhangt van de kwaliteit en de prijs.

Omschakeling naar andere producten 7 6 5 4 3 2 1

0 Ja

26 Deelopdrachten

Misschien

Neen

Andere

Geïntegreerde proef


Wanneer u een product koopt hecht u dan waarde aan de manier waarop het gepresenteerd wordt? 

De mensen vinden het niet meteen belangrijk dat het mooi gepresenteerd wordt. Maar ze vinden het wel mooi meegenomen. Ook vinden ze wanneer iets mooi gepresenteerd wordt je er automatisch naar gaat kijken.

Moet een product mooi gepresenteerd worden? 14 12 10 8 6 4 2 0 JA

NEEN

Zou u onze producten kopen als geschenk? Voor welke gelegenheden? 

Heel veel mensen zouden onze producten als geschenk aan een familielid of kennis geven. Ze vinden het een simpel maar mooi geschenk voor Nieuwjaar, Kerstmis of als een verjaardagsgeschenk. Met Pasen zou niemand onze producten gebruiken om cadeau te geven. Wanneer mensen onze producten als geschenk zouden geven zouden ze er tussen de 10 en 30 euro voor neertellen.

Onze producten als geschenk geven? 7%

JA NEEN 93%

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 27


Bent u tevreden met ons assortiment?  Veel mensen kennen ons assortiment niet. De grootste reden daartoe is dat we nog niet veel verkoopmomenten gehad hebben en omdat de communicatie met de klanten ook nog niet optimaal is.

Tevredenheid over het assortiment 7 6 5 4

JA

3

NEEN

2 1 0

Voor welke gelegenheid? 9 8 7

Nieuwjaar

6

Kerstdag

5

Valentijn

4

Pasen

3

Andere

2 1 0

Hoeveel zou u ervoor geven? 7 6 5 4

10-20EUR 20-30EUR

3

MEER

2 1 0

28 Deelopdrachten

GeĂŻntegreerde proef


Vindt u dat we ons assortiment moeten uitbereiden? Zo ja met welke producten? 

Wanneer we ons assortiment wat hebben toegelicht, stelden we deze vraag en veel mensen vinden dat we misschien wat extra’s aan ons assortiment kunnen toevoegen. Ook vinden mensen dat we misschien badparels kunnen verkopen en het mannenassortiment kunnen uitbreiden want dat zou nog te beperkt zijn.

Welke producten? 3,5 3 2,5

Handdoeken

2

Washandjes Badparels

1,5

Andere

1 0,5

0

Het assortiment uitbreiden?

NEEN

JA

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 29


Hoe oud bent u? 

De meeste van onze ondervraagden zaten in de leeftijdscategorie 30-40 jarigen.

Leeftijd 7 6 5

15-20

4

20-30

3

30-40 40-…

2

1 0

Vindt u een kinderassortiment belangrijk? 

Veel vrouwen vinden dit belangrijk. Ze kunnen het cadeau doen aan vrienden of zelf gebruiken, ze vinden het een goed initiatief dat we niet mogen laten vallen.

Is het kinderassortiment belangrijk? 12 10 8 6

JA NEEN

4 2 0

30 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


Conclusie We zullen wat moeten doen aan onze naambekendheid, meer verkoopmomenten, meer homeparty’s enz. Zo zullen we ook onze producten bekend maken en gaan mensen zien dat wij goede producten voor een goedkope prijs aanbieden. Onze stand zullen we altijd mooi versieren en heel aantrekkelijk maken want dat trekt potentiële kopers aan. Voor elke gelegenheid zouden we iets origineels met onze producten kunnen doen. Een pakketje maken, een of andere actie of een extraatje. We zullen ons assortiment beter niet veranderen, want de meerderheid van de mensen vinden dat een slecht idee. We zouden echter wel voor Kerstmis of Valentijn een product uit dat thema kunnen aanbieden.

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 31


5.9

Presentation Swedish students: Sports

32 Deelopdrachten

Ge誰ntegreerde proef


Ge誰ntegreerde proef

Deelopdrachten 33


Dia 17

34 Deelopdrachten

Ge誰ntegreerde proef


Ge誰ntegreerde proef

Deelopdrachten 35


Letters To Samuel Högberg First Mail :27-09-2010 Hello, Samuel My name is Eline Vermeulen, I am 18 years old and my hobbies are going out with friends and going shopping. I live in Damme a small village near Bruges, i live there with my parents and my little sister. We have 2dog and a few other pets. I used to horseback ride but my horse died so now I don’t want to do it anymore. In January we are coming to Sweden, i hope there are some shopping malls? And i really hope it won’t be to cold then. I don’t Iike the cold or the winter. Have you ever been to Belgium? Or to Stockholm? I am looking forward to see your class and Sweden, I heard from a friend who went last year that it was a lot of fun. Do You know Tobias Carl Oscar Rydén or Anton Ahlner? They stayed at my place last year, because there were not enough sleep places. They stayed in one of the rooms of or Bed and Breakfast. Greets Eline

Second Mail: 15-10-2010 You love shopping? Wauw not much of the guys here love to shop. I on the other hand love to go shopping. there are some nice stores here in Bruges. you could check them out when you come I also have a boyfriend, his name is Joery and we are already one and half years together. How long are you together with your girlfriend? Do you often visit your father, brothers and sisters in Stockholm? I heard it is a beautiful city. I look forward to see it, and Tibro. In Sweden you are not allowed to drink under the age of eighteen right? Wel, in Belgium you can drink Beer and alcohol from the age of 16 so when you’re in Belgium we will show you all the pubs in Bruges, from the Rica till the Pick. Do you have facebook? Greetings Eline

Third Mail: 20-10-2010 I never been to Sweden. Just France and Spain. I also went to Gran Canaria, that is a small island not far from Africa and Marokko. There are a lot of mountains there, really. One day we rented a car without a roof and decided to make a little tour in the mountains. We got lost in the mountains and it took us 6 to 7 hours to get back to the hotel. At a certain point we were in the middle of the island while we stayed in a hotel with see sight. It took us forever to get back. It was also very dangerous because there where steep cliffs and sharp bends all the way down. Haha, did you ever had an experience like that when you where on holiday? See You in Sweden.

36 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


SME, Letters To Pauline Blâder and Viktor Blogrem First mail: 26-10-2010 Hello I received your mail. David did not, his e-mail is david._.19@hotmail.com at first sight it looks like an interesting company But we will look up some information about the company to get to know it better. And after that we can discus who will do what? I don’t really know that much about the task, I had stomach flu and have not been at school for a week. But when I know more I will send you an other mail. Is that all right? Gr. Eline

Second mail: 14-11-2010 Hey Not a problem. A lot of people make that mistake, if he would just have chosen an normal e-mail address. Anyway we looked up the company and if we are not mistaken they build all sorts of electronic machines mostly robots. The wood and furniture manufacturers are their largest customers? I think it’s an interesting company. When did you send a mail to the company? Did they already respond to the message you send? We are very much looking forward to work with you on this task. Eline and David

Third mail: 17-11-2010 Hey, We also send a mail to the company. We told them we are working with you on this task and that we would like to visit them when we are in Sweden to ask some questions. If that will be possible? We probably have to work on this task’s when we are in Sweden en we can’t start now, all we can do know is discuss who will do what. It normally takes a while before I answer my mails. I don’t spend that much time after the computer, so if you wonder why it takes a while, it is just me who forgot to checking her mails. Greetings Eline

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 37


The SME mail to the Engendering firm Evert Johansson Dear Sir We are Eline Vermeulen and David Pauwaert, we are students from the Sint-Jozefsinstituut in Belgium and we work together with Pauline Blâder and Viktor Blogrem who are from Sweden (Tibro). At the end of January we are going to visit them in Sweden. It is a project that we are doing with our school, a sort of an exchange programme. It is for more than 10 years that our school takes their commercial students to Sweden. And as tradition goes, we will come to Sweden this year. We never have been to Sweden before and we are looking forward to visit the cities Tibro and Stockholm. One of our assignments during our stay in Tibro is to collect information about a Swedish SME and make a nice PowerPoint presentation afterwards. Of course we have visited your website and saw that you are specialised in developing and manufacturing large machines. But we hope you can give us some more information about your company? For example, some information about the history of the company, about the founding, the number of employees and the range of your products. Does the company have future prospects? We are very interested in your company and we would like to visit your company when we are staying in Tibro, if that is possible of course. We are looking forward hearing from you. Yours Sincerely David and Eline from Belgium

38 Deelopdrachten

GeĂŻntegreerde proef


5.10 Briefhoofd Userform

SAVON NOIR Zilverstraat 28 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 – Fax. 050 34 30 51 info@sintjozefbrugge.be - www.sintjozefbrugge.be

Eline Vermeulen Damse Vaart Zuid 24 8340 Damme Uw Brief

Ons Kenmerk

Uw kenmerk

Gemeente Brugge

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 10 oktober 2010 Geachte mevrouw/ heer Wij willen u bedanken voor het steunen van onze minionderneming, dankzij jullie zullen wij dit schooljaar als kleine ondernemers te werk gaan. Om de officiële start hiervan aan te kondigen nodigen wij u uit op onze aandeelhoudersvergadering op 19 oktober 2010. Het gaat van start om 19.30uur in de schilderskapel gelenden in dezilverstraat 28, te Brugge. Savon Noir zal hun assortiment Bad- en wellnessproducten voorstellen, net zoals Coffee Break hun assortiment Koffie- en ontbijtproducten zullen presenteren. Het verloop van de avond.  De gedelegeerd bestuurder van ‘savon noir’ en ‘Cofee Break’ stellen zich en hun onderneming voor.  Toespraak door Meneer Vandorpe, directeur van het Sint- Jozefinstituut Handel en Toerisme  Voorstelling ‘Savon Noir’ door Astrid Demeulenaere en haar directeurs.  Dan volgt de gastspreker ‘Xavier Vaneste’ die uitleg zal geven over het zelfstandig ondernemen.  Voorstelling ‘Coffee Break’ door Mikail De smet en zijn directeurs.  Slotwoordje Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via “www.artephp.be/mini6HA/inschrijf-php (code mediawijs)en u zo online inschrijven of via onderstaand strookje. Met beleefde groeten

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 39


5.11 Vergaderingverslag 6 December Datum en uur

6 December 2010, 8u20-10u00

Plaats

Zilverstraat 26, 8000 BRUGGE Lokaal A-201

Onderwerp

Verkoopmoment oudercontact

Aanwezigen

Louise Christiaens, Cédric Cornelis, Thibault Debuyst, Astrid Demeulenaere, Benjamin Hillewaert, Stephanie Meeuws, David Pauwaert, Miguel Staelens, Giorgi Tarashvili, Jozefien Vandousselaere, Matthias Verbeke, Steven Verhulst, Eline Vermeulen, Elodie Vyvey, Ann-Sophie Cafmeyer

Verontschuldigd

Aurélie André

Aantal Pagina’s

2

Notulist

Eline Vermeulen

Agendapunten 1. Verkoop moment oudercontact december 2. Leveren van de bestellingen van de home party

Verkoopmoment oudercontact Op donderdag 24 december 2010 zal tijdens het oudercontact ons laatste verkoopmoment van dit jaar plaatsvinden. De takenverdeling voor die dag is als volgt: 

  

Om 10u30 zullen Miguel Staelens, Giorgi Tarashvili, Matthias Verbeke, Benjamin Hillewaert en Thibault Debuyst de tent opzetten op de grote speelplaats en de tafels voor de stand klaarzetten. Om 15u zullen Aurélie André, Louise Christeans, Astird Demeulenaere en ElodieVyvey de stand opzetten Tijdens de eerste shift van 16u00 tot 17u30 zullen Jozefien Vandousselaere, Ann-Sophie Cafmeyer en Astrid Demeulenaere verkopen. De tweede shift loopt van 17u30 tot 19u00 hier zullen Matthias Verbeke, Miguel Staelens , Céderic Cornelis, David Pauweart en Astrid Demeulenaere verkopen en na de verkoop alles opruimen

Tijdens de verkoop zal er een kerstboom naast de stand geplaatst worden, Ann-Sophie zal hiervoor zorgen. De versiering voor de kerstboom en de stand is voor Stephanie en Aurélie. Dit zijn Kerstballen, slingers en lichtjes.

Aurélie haar Home-party Woensdag 8 december 2010 om 12u00 zullen Aurélie André, Astrid Demeulenaere, Matthias Verbeke, Benjamin Hillewaert en Eline Vermeulen de pakketjes maken en de bestellingen klaarzetten. En voor Jozefien, je zou een nieuwe bestelling moeten plaatsen bij Gyp en het liefst voor de examen. Matthias of Benjamin hebben het blad met de goederen die bestelt moeten worden 40 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


5.12 Sollicitatie brief

Eline Vermeulen Damse Vaart Zuid 24 8340 DAMME Tel: 0472 67 30 37 E-Mail: elinetjevermeulen@hotmail.com 10 JANUARI 2011 Mevrouw Julie Declerck Savon Noir Zilverstraat 24 8000 BRUGGE KANDIDATUUR COMMERCIEEL DIRECTEUR

Geachte, Mevrouw Julie Declerck Ik zou mij graag kandidaat stellen voor de functie als commercieel directeur. Ik studeer Handel in het 6de jaar Sint-Jozefsinstituut Brugge. Ik solliciteer naar een functie binnen de minionderneming als nieuwe uitdaging en om me te testen. De functie van commercieel directeur spreekt mij aan, omdat het een grote diversiteit aan taken omvat en je kan je creatieve kant laten zien. Ik ben geschikt voor de job omdat ik onder het commercieel departement heb gewerkt als ‘Order Entry’, en er dus de nodige kennis over heb. Ik ben redelijk kritisch, maar ook creatief en enthousiast. Daarnaast ben ik ook flexibel, discreet en stressbestendig. Als commercieel directeur zou ik een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de minionderneming. In bijlage vindt u mijn curriculum vitae. Graag kom ik u in een persoonlijk gesprek overtuigen van mijn keuze en motivatie voor deze functie.

Met vriendelijk groeten

Eline Vermeulen Orer Entry

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 41


Eline Vermeulen

Curriculum vitae Naam:

Eline Vermeulen

Adres:

Damse Vaart Zuid 24, 8340 Damme

Tel:

050 50 13 62

Gsm:

0472 67 30 37

E-Mail:

Eline_Vermeulen@hotmail.com

Geboren:

25 Mei 1992

Burgerlijke staat:

Ongehuwd

Nationaliteit:

Belg

Opleiding 2004 - 2006

Technisch Instituut Heilige Familie 1ste Sociaal Technische Vorming/Wetenschappen 2de Sociaal Technische Vorming/Wetenschappen

2007 - 2008

Technisch Instituut Heilige Familie 3de Techniek wetenschappen 4de Techniek wetenschappen

2009 - 2011

Sint-Jozef instituut 5de Handel 6de Handel

Talenkennis Nederlands Engels Frans Duits

Spreken

Schrijven

Moedertaal

Goed

Goed

Goed

Basis

Noties

Basis

Basis

Werkervaringen Zomer 2009

Rusthuis Damme, in de wasserij Tel: 050/50 09 48

Zomer 2010

Carrefour Knokke, Bediende, afdeling slagerij Tel: 050/63 06 11

Weekend

Receptie B&B en serveerster bij traiteur Geert Vermeulen Tel: 050/50 13 62

Bijkomende opleidingen Cursus monitor Christelijke Mutualiteit

42 Deelopdrachten

Ge誰ntegreerde proef


5.13 Marketingmix Onze Producten: Wij hebben samen met de klas besloten om bad en Wellnessproducten te verkopen. Dit besluit kwam er nadat we vorig jaar een marktonderzoek gehouden hebben in Brugge. We hebben lang getwijfeld. We hebben ingezien dat we veel concurrentie zullen hebben met onze bad en welnessproducten, maar in onze ogen leek dit de beste keuze. Het zijn voornamelijk niet duurzame goederen. Het zijn ook verbruiksgoederen; dit wil zeggen dat de producten regelmatig door de klant aangekocht worden. Ons assortiment bestaat deels uit preference goods: de klant heeft een relatief lage betrokkenheid, maar stellen wel hoge eisen. En deels uit convenience goods : de consument koop de goederen regelmatig aan. Onze minionderneming heeft een diep assortiment. Onze autoriteit bestaan uit 4 groepen namelijk het kinderassortiment. Die bestaat voornamelijk uit leuke washandjes met een gezicht, een kersenpitteneendje, een bolle zeepfles met eend, een nagelvijltje en lipgloss. Een tweede groep is verzorging, die bestaat uit alle wellnessproducten, scrub, Body Buter, hand zeep en een ice cream body wash. Een derde groep bevat alle badkamerproducten zoals zeep, bruisballen en de geurstokken. Als vierde en laatste groep hebben we de verzorgingstassen, de hot body’s en de sponsjes. Ook zullen we het hele jaar op zoek gaan naar nieuwe en aantrekkelijke producten om aan onze klanten aan te bieden. We gaan op internet zoeken, geregeld bij de leverancier informeren en catalogussen doorbladeren van andere mogelijke leveranciers.

GeĂŻntegreerde proef

Deelopdrachten 43


3 producten in het PLC ( productlevenscyclus )

Het Wellness pakketje

Omzet en winst

Omzet

Introductie

Groei

Rijping

Verzadiging

Terugval

Tijd

Het Wellnesspakketje dat we samengesteld hebben is een van onze topartikelen. Het was het idee van onze leverancier om leuke pakketjes te maken met verschillende producten. Een tip die we ter harte genomen hebben en ons veel bestellingen opleverde. We zullen het zeker blijven aanbieden, vooral nu tijdens de kerstdagen. En het is niet echt zo duur.

De cosmeticatassen

Omzet en winst Omzet

Introductie

Groei

Rijping

Verzadiging

Terugval

De cosmeticatasjes die we verkopen vliegen de deur uit. We hebben al verschillende bestellingen bij de leverancier moeten plaatsen omdat we de vraag niet aankonden. We hopen dat ze zo goed blijven verkopen, want het is zeker ook één van onze topartikelen waar we veel aan verdienen.

44 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef

Tijd


De bruistaartjes Omzet en winst

Omzet

Introductie Groei

Rijping

Verzadiging

Tijd

Terugval

De bruistaartjes verkopen niet zo goed hoewel ze er zeer aantrekkelijk uitzien. Ze zijn redelijk duur en luxueuzer dan de andere bruisballen die we verkopen, ze hebben speciale geuren en mooie vormen. De bruisballen die we verkopen zijn groter en hebben iets meer effect dan deze kleinere modellen wanneer je ze in bad legt. De bruistaartjes zitten dus in de introductiefase omdat mensen het nog niet durven inruilen voor de bruisballen. Of de verzadigingsfase omdat de mensen het geen goed product vinden en liever de grote bruisballen hebben.

Verpakking en leverancier Als verpakking voor onze producten gebruiken we plastiek zakjes van de school zelf. We proberen zo weinig mogelijk papier te gebruiken voor het verpakken van onze pakketjes , maar natuurlijk houden we ze aantrekkelijk. Onze leverancier vonden we na lang zoeken op het internet. Na goed overleg met de klas kozen we GYP. Ze biedt ons niet alleen de producten maar ook verschillende soorten verpakkingen. Onze leverancier moest aan bepaalde criteria voldoen. Het moet een groothandel zijn, met een uitgebreid assortiment . De verplaatsing mocht niet te groot zijn en we moeten in niet al te grote hoeveelheden kunnen aankopen. Alles konden we terug vinden op hun website http://www.gyp.be/. Wij bij Savon Noir bieden u een klantvriendelijke en goede service. We leveren de goederen gratis of houden ze voor u in bewaring wanneer u ze niet meteen kan meenemen. De factuur zou dan binnen de 2 weken na het ontvangen ervan betaald moeten worden.

Ge誰ntegreerde proef

Deelopdrachten 45


Prijszetting Bij de prijszettingen zijn de marketing doelstellingen heel belangrijk. Als minionderneming is het niet gemakkelijk om te overleven op een concurrentiële markt. In de omgeving zijn er namelijk heel wat verschillende cosmeticawinkeltjes zoals Yves Rocher, Rituals, Soap Story, enz.. Net daarom zijn we de prijs van ons productassortiment even nader gaan bekijken bij de concurrenten. We hebben toen de prijzen van de winkels op internet vergeleken. Met deze informatie hebben wij een zo scherp mogelijke prijs bepaald. Winstmaximalisatie op korte termijn is nu van groot belang, we hebben maar één schooljaar om zoveel mogelijk winst te maken, daarom gaan we iets onder de prijs van de concurrentie zodat we toch van een voordeel mogen genieten. Echt doelstellingen op vlak van marktaandeel hebben we niet, het wordt namelijk op lange termijn gepland door bedrijven met meer ervaring. We hebben een kostengerichte prijszetting. Dit houdt in dat we op basis van de aankoopprijs van de producten bij onze leverancier GYP een verkoopprijs vormen. We vermenigvuldigen deze aankoopprijs met 1,8 of 2. Hierbij hebben we voornamelijk gebruik gemaakt van de psychologische prijszetting (ronde en even getallen gebruiken). Desondanks zullen we zeker niet direct met deze grote winkels concurreren. Wij houden home party’s, beperken ons tot kleine verkoopmomenten en oudercontacten. Heel wat mensen die bij ons aankopen, doen dat niet omdat wij de goedkoopste zijn of de beste kwaliteit bieden, maar omdat ze sympathie hebben voor ons initiatief en hun steentje willen bijdragen.

46 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


Plaats Met onze minionderneming passen wij het systeem van indirecte levering op korte termijn toe. Zo gaan de producten van de groothandel (GYP) naar ons en zo door naar de klant. Ons eerste verkoopmoment was op de aandeelhoudersvergadering (19-10-2010). Toen hadden we een stand in de schilderskapel van de school waar de vergadering plaats vond. Daarnaast staan wij ook op alle oudercontacten en proberen we een vast verkoopmoment te versieren op school. De kerstperiode komt eraan, dus de kerstmarkten komen weer in zicht. Ook daar zullen wij, met ons aan de kerst aangepast assortiment, aanwezig zijn. VLAJO voorziet ook enkele verkoopmomenten voor de miniondernemingen in België. De kerstmarkt in Kortrijk en een samenkomst in het winkelcentrum van Kuurne. Daar zijn ook alle miniondernemingen van West-Vlaanderen aanwezig. De homeparty’s die we nu aan het plannen zijn, zullen plaatsvinden op 6 December bij Aurélie André thuis. We zullen er in het verdere jaar zoveel mogelijk proberen te organiseren. Het is voor ons namelijk de ideale manier om ons product meteen te promoten. Op deze home party’s is het de bedoeling dat de mensen een bestelbon invullen en wij zullen de producten bij hen bezorgen. We kijken ook uit naar het verkoopmoment dat we in Zweden zullen krijgen. Het is tot nu toe al duidelijk dat we zullen verkopen in het winkelcentrum van Tibro. Er wordt daar niet in euro’s maar in Kronen betaald. We zullen nog veel werk hebben om de prijzen om te zetten en de producten te verdelen. Anderen die wensen iets te bestellen, kunnen een e-mail sturen met daarin de gewenste producten. Het is de bedoeling de bestelling door te sturen naar het op de website vermelde emailadres, (savonnoir@sintjozefbrugge.be) doorsturen. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze bestelling bij de klant terecht komt.

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 47


Promotie Promotie zorgt ervoor dat je bedrijf draait. Je moet dus bekend zijn om succes te hebben. Natuurlijk is dit niet zo simpel als het lijkt, om reclame te kunnen maken moet je geld hebben om de flyers, de visitekaartjes, de posters en al het andere te kunnen betalen. Je moet je reclame richten op je gekozen doelgroep. Het is dus niet de bedoeling om geld uit te geven aan reclame bij mensen die volledig buiten je doelgroep vallen. Die zullen waarschijnlijk toch niets kopen en dan hebben we voor niets geld aan hen uitgegeven. Onze doelgroep zijn dan ook vrouwen tussen de 25 en 40 jaar. Na een enquête te hebben afgenomen( zie bijlage) weten we dat er in deze groep het meeste potentieel zit. Maar, we willen een groot publiek aanspreken dus hebben we nog een klein assortiment voor de mannen ook. Als je bij onze stand komt valt vooral onze affiche op. Een schattig kindje in een wei, met daaronder de slogan ‘ Savon Noir, voor een NATUURlijk goed gevoel’. Daarmee tonen we aan dat al onze producten je een goed gevoel geven en wij u zeer tevreden willen stellen. De reclame die belangrijk is voor ons is de mond- aan- mond reclame. We proberen ook op de oudercontacten een blijvende indruk achter te laten. Zo willen we een op het eerstvolgende oudercontact een kerstboom zetten, met daarin verschillende enveloppen die leuke prijzen bevatten. We hopen dus op een grote opkomst en een beetje geluk. Deze vorm van reclame is niet zo duur en we zijn bijna zeker dat de ouders, leerkrachten en leerlingen ons niet zullen vergeten. Zo zullen de klanten positieve dingen over ons vertellen. Op de website www.savonnoir.jozefienen.be kunnen mensen ons altijd bereiken. Daar zal vermeld worden waar en wanneer we verkopen. Als we op school verkopen, wordt er vooraf veel reclame gemaakt door het commercieel departement via affiches en de televisieschermen op de speelplaats en de leraarskamer.

Affiche:

48 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


5.14 Assortiment 5.14.1

Nederlands

Bath Mallow Bruistaartjes

Forrest en River stones handzeep

Warme Knuffel (eendje)

3,00 Euro Per Bruistaartje

5,20 Euro Per Flesje

15,50 Euro

Ge誰ntegreerde proef

Deelopdrachten 49


Lipgloss(Bonbon & Sorbet)

‘Pretty Girl’ Nagelvijl

Bodybutter ( Summer Romance en Artic Breez

1,50 Euro Per Lipgloss

1,90 Euro Per vijltje

5,40 Per stuk

50 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


Badset men

Bolle zeepfles met eend

12,00 Euro

5,50 Euro

Ge誰ntegreerde proef

Deelopdrachten 51


5.14.2 Frans

Les Bombes pour le bain

52 Deelopdrachten

Savon pour les mains Forrest & River stones

Ils sont comme de petits gâteaux que vous devez mettre dans votre bain. Après quelques minutes les bombes vont pétiller et votre salle de bains aura une bonne odeur.

C'est un savon pour les mains. Après avoir utilisé le savon les mains se sentent bien et elles ont une odeur fraîche.

€3,00 /Pièce

€5,20 / Pièce

Geïntegreerde proef


Coussin de noyaux de cerises

Brillant a lèvres : Bonbon & Sorbet

Lime à ongles : Pretty Girl

La chaleur que le coussin procure est très agréable ,relaxante, calmante et particulièrement efficace pour les enfants qui ont des troubles de sommeil.

Le brillant à lèvres est incolore ou transparent. Vous pouvez choisir entre différents types.

Nous vous proposons des limes à ongles de qualité, à la fois belles et utiles. Aussi pour les enfants.

€15,50 /Pièce

€1,50 /Pièce

€1,90 /Pièce

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 53


Bouteille ronde avec des canards en caoutchouc

Savon de naturel

Pierre ponce avec brosse

Pour les plus petites, nous avons ces bouteilles de shampoing agréables avec un canard en caoutchouc avec lequel ils peuvent jouer.

C’est un pain de savon. Il a une odeur pénétrante. Et c’est un savon pur, sans produits chimiques.

Pour enlever la peau morte et tout en réalisant les effets de massage par le frottage.

€5,50 /Pièce

€ 3,50 /Pièce

€ 4,80 /Pièce

54 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


Beurre corporel

Trousse de soins pour l ’homme

C’est une beurre pour le corps( Summer romance and Artic breeze). Il faut l’utiliser sur une peau sèche. Il donne une sensation de fraîcheur.

Pour les hommes qui aiment soigner leur corps. Il contient un exfoliant pour le visage, une lotion pour le corps, un pain de savon, un gel pour la douche et un pierre ponce.

€5,40 /Pièce

€12,00 /Pièce

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 55


5.15 Zakelijke brief Frans

Savon Noir Zilverstraat 26 8000 Brugge

Joery Lams Watervliegpleinstraat 24 8450 Bredene Bruges, le28 mars 2011

Présentation de nos produits

Monsieur Notre mini-entreprise "Savon Noir" vous présente les nouveaux produits bain et Wellness. Nous nous permettons de vous envoyer ci-joint notre catalogue avec les produits. Vous pouvez trouver des renseignements détaillés sur savonnoir@sintjozefbrugge.be et il y a aussi moyen de commander des produits sur le site. Si vous avez des question supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse suivante: savonnoir@sintjozefbrugge.be On vous invite à notre ‘vent de printemps’, ce mardi, le 29 Mars 2011 à partir de 19.00heures. Adresse: Hof Van Watervliet Oude Burg 8000 Brugge

Bien cordialement

Eline Vermeulen Publicité et de marketing

56 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


5.16 Conversation téléphonique Une offre       

    

Bonjour, la firme Savon Noir? Ici la firme GYP. Bonjour, ... à l'appareil. Avez-vous déjà eu le temps de regarder l'offre? Oui, j'ai lu l'offre. Les produits vous intéressent toujours? Oui, je suis très intéressé. Vous pouvez m'envoyer un représentant? Vu la grande quantité commandée j'aimerais avoir une réduction. Nous pouvons vous accorder une réduction de 9%. Notre représentant Monsieur Dujardin va vous contacter pour faire un rendez-vous le plus vite possible. C'est très gentil. Notre nombre de téléphone est 050 40 40 17. Alors 050 40 40 17? Oui, c'est correct. D'accord, je noterai. À bientôt. Au revoir.

Une demande de prix 

   …            

Bonjour, Eline Vermeulen à l’appareil. Je suis le responsable du service d’achats de l’entreprise ‘savon noir’. J’ai quelques questions sur vos nouveaux produits que j’ai retrouvés sur votre site. Un instant mademoiselle je vous passe le responsable de vente. Il s’agit de quel produit exactement ? Il s’agit des bombes de bain et le savon de Provence. Un instant svp Bonjour, Je peux parler au responsable des produits Vous voulez précisez svp ? Que voulez-vous savoir des produits ? Je voudrais connaître le prix d’ une demande de 100 bombes de bain Je vais noter votre demande Quel est le délais de livraison ? Nous pouvons livrer les produits dans 2 semaines Vous pouvez m’ envoyer une offre ?? Pas de problème. Vous entendrez bientôt quelque chose Merci pour votre temps Avec plaisir A bientôt

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 57


5.17 Verkoopfactuur A/P/K/D +/-

Rekeningnr. Omschrijving

Bedrag

Verkoopfactuur met handelskorting A

+

40000

Handelsdebiteuren

76,84

O

-

70402

Handelskorting op verkopen(-)

7,20

Korting voor contant

1,30

P

+

45110

Verschuldigde BTW

13,34

+ Verkopen handelsgoederen O 70400 Verkoopfactuur met vervoerskosten A

+

40000

Handelsdebiteuren

P

+

45110

Verschuldigde BTW

O

+

70400

Verkopen handelsgoederen

72,00 130,80 7,22 127,48

+ Doorgerekende kosten O 74600 Verkoopfactuur in vreemde munt A

+

+ O Verkoopfactuur

40100

Handelsdebiteuren export

70410

Verkopen Handelsgoederen export

5,00 179,55 179,55

A

+

40000

Handelsdebiteuren

P

+

70400

Verkopen Handelsgoederen

261,01

45110

Verschuldigde BTW

14,77

+ O Verkoopfactuur

273,60

A

+

40000

Handelsdebiteuren

P

+

70400

Verkopen Handelsgoederen

164,00

O

+

45110

Verschuldigde BTW

21,48

O

+

74600

Doorgerekende Kosten

5,00

O

-

70402

Handelskorting op Verkopen

58 Deelopdrachten

174,08

16,40

Ge誰ntegreerde proef


Savon Noir Adres : Zilverstraat 27 Brugge BTW/NR

Website http://savonnoir.jozefienen.be/

Factuur

050 33 19 43 050 34 30 51 savonnoir@sintjozefbrugge.be Fortis

Tel Fax Mail Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Benjamin Hillewaert Jan Devischestraat 37 8300 Knokke

Btwnr. klant

Idem Facturatieadres

Uw ref.

BE-785 527 476 Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

KL-001

29/ 03/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

F1 Stukprijs

Totaal

Btwcode

gyp-005

CosmeticatasGlamour

3

16,00

48,00

2

gyp-006

Badset men vierkant

2

12,00

24,00

2

BTW 6 % BTW 21 %

Totaal

Totaal

72,00 EUR

Totaal

72,00

72,00

Ha.korting

-7,20 EUR

Ha.korting

-7,20

-7,20 10% HK

Transport

EUR

Transport Kvk

1,30

MvH

63,50

63,50

1,30 2% korting vr contant

BTW

13,34

13,34

-1,30 BTW

13,34 EUR

Vervaldag 20/ 04/ 2011

T otaal te betalen

76,84 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer F1. -->

Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer!

Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuld igd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

Ge誰ntegreerde proef

Deelopdrachten 59


Savon Noir Adres : Zilverstraat 27 Brugge BTW/NR

Website http://savonnoir.jozefienen.be/

Factuur

050 33 19 43 050 34 30 51 savonnoir@sintjozefbrugge.be Fortis

Tel Fax Mail Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Ingrid Maertens Damse Vaart Zuid 24 8340 Damme

Btwnr. klant

Idem Facturatieadres

Uw ref.

BE-785 527 476 Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

KL-001

5/ 05/ 2011

Omschrijving

Factuurnummer

Aantal

F2 Stukprijs

Totaal

Btwcode

gyp-008

Boek over zeep voor kinderen

8

10,20

81,60

1

gyp-009

Verzorgende zeep voor ziekenhuizen

6

8,20

49,20

1

Totaal

Totaal

130,80 EUR

Totaal

BTW 6 % BTW 21 % 130,80

130,80

Ha.korting

-13,08 EUR

Ha.korting

-13,08

-13,08

Transport

5,00

5,00

Transport Kvk

2,45

5,00 EUR

2,45 2% korting vr contant

MvH

120,27

120,27

BTW

7,22

7,22

-2,45 BTW

7,22 EUR

Vervaldag 25/ 05/ 2011

127,48 E U R

T otaal te betalen Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer F2. -->

Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer!

Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuld igd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

60 Deelopdrachten

Ge誰ntegreerde proef


Savon Noir Adres : Zilverstraat 27 Brugge BTW/NR

Website http://savonnoir.jozefienen.be/

Factuur

050 33 19 43 050 34 30 51 savonnoir@sintjozefbrugge.be Fortis

Tel Fax Mail Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Martha Dullaert Wallstreet 28D 8340 New York

Btwnr. klant

Idem Facturatieadres

Uw ref.

BE-245 899 478 Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

KL-003

3/ 09/ 2012

Omschrijving

gyp-001

Provence zeep(lindebloesem)

gyp-004

Nagelvijl (Pretty Girl)

gyp-007 gyp-006

Factuurnummer

Aantal

F3 Stukprijs

Totaal

Btwcode

6

6,12

36,72

2

10

2,18

21,80

2

Scrub Dierenwash

7

6,55

45,85

2

Badsetmen Vierkant

5

17,47

87,35

2

BTW 6 % BTW 21 %

Totaal

Totaal

191,72 USD

Totaal

191,72

191,72

Ha.korting

-19,17 USD

Ha.korting

-19,17

-19,17

Transport

Transport

7,00

Kvk

3,59

MvH

175,96

7,00 USD

7,00 Transport 3,59 2% korting vr contant 175,96

BTW

USD

BTW

1â‚Ź= 1,437USD

Vervaldag 13/ 09/ 2012

T otaal te betalen

179,55 U S D

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer F3. -->

Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer!

Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuld igd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

GeĂŻntegreerde proef

Deelopdrachten 61


Savon Noir Adres : Zilverstraat 27 Brugge BTW/NR

Website http://savonnoir.jozefienen.be/

Factuur

050 33 19 43 050 34 30 51 savonnoir@sintjozefbrugge.be Fortis

Tel Fax Mail Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Roger Maertens Graaf Jasdijk 209 8300 Knokke

Btwnr. klant

Idem Facturatieadres

Uw ref.

BE-547 876 897 Artikelnummer gyp-002

T e vermelden >>

Klantnummer

Datum

bij betaling

KL-004

12/ 05/ 2012

Omschrijving

Aantal

Handboek, het gebruik van Riverstone handzeep

BTW 6 % BTW 21 %

Factuurnummer

18

F4 Stukprijs

Totaal

15,20

273,60

Btwcode 1

Totaal

Totaal

273,60 EUR

Totaal

273,60

273,60

Ha.korting

-27,36 EUR

Ha.korting

-27,36

-27,36

Transport

MvH

246,24

246,24

BTW

14,77

14,77

EUR

Transport Kvk

2% korting vr contant BTW

14,77 EUR

Vervaldag 22/ 05/ 2012

261,01 E U R

T otaal te betalen Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer F4. -->

Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer!

Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuld igd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

62 Deelopdrachten

Ge誰ntegreerde proef


Savon Noir Adres : Zilverstraat 27 Brugge Tel BTW/NR Fax

Website http://savonnoir.jozefienen.be/

Factuur

050 33 19 43 050 34 30 51 savonnoir@sintjozefbrugge.be Fortis

Mail Bank IBAN BIC

Adres afzender Facturatieadres

Leveringsadres

Danny Vermeulen Damse Vaart Zuid 18 8340 Brugge

Btwnr. klant

Idem Facturatieadres

Uw ref.

BE-556 876 480 Artikelnummer

T e vermelden >>

Klantnummer Datum

bij betaling

KL-005

Factuurnummer

30/ 06/ 2011

Omschrijving

Aantal

F5 Stukprijs

Totaal

Btwcode

gyp-002

Riverstone Handzeep

8

5,20

41,60

2

gyp-003

Boddybutter Summer Romance

6

5,40

32,40

2

gyp-004

Nagelvijl ( Pretty Girl)

10

1,50

15,00

2

gyp-006

Werkboek: hoe moet ik voeten masseren

6

12,50

75,00

1

Totaal

Totaal

164,00 EUR

Totaal

BTW 6 % BTW 21 % 75,00

89,00

164,00

Ha.korting

-16,40 EUR

Ha.korting

-7,50

-8,90

-16,40

Transport

5,00

5,00

Transport Kvk

1,35

1,70

MvH

66,15

83,40

149,55

3,05 2% korting vr contant

BTW

3,97

17,51

21,48

5,00 EUR -3,05

BTW

21,48 EUR

Vervaldag 11/ 06/ 2011

T otaal te betalen

171,03 E U R

Graag bovenstaand bedrag op rekening XXX-XXXXXXX-XX van Firma overmaken met vermelding van factuurnummer F5. -->

Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer!

Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

Ge誰ntegreerde proef

Deelopdrachten 63


5.18 Verslag Tibrokök Op 26 januari 2011 hebben we het keukenontwerp bedrijf Tibrokök bezocht met zes handel en het derde jaar 'commerce' van de Zweedse school. Bij aankomst in het bedrijf werden we hartelijk ontvangen door de assistent manager. Zij staat vooral in voor het onthalen van de klanten. Onze groep werd in twee gedeeld, één groep ging mee naar de productieafdeling en de andere groep ging naar een vergaderzaal voor wat algemene informatie over het bedrijf. Het bedrijf Tibrokök werd opgericht in 1947 en telt 65 werknemers. 45 medewerkers werken in de fabriek en 20 in kantoor. Ze ontwikkelen ongeveer 30.000 kasten per jaar. Dat zijn ongeveer 1200 keukens. Het bedrijf haalt een omzet van 85 miljoen Zweedse kronen, dus rond de 8 500 000 euro. Ze maken keukens in vier verschillende stijlen: romantisch, modern, Scandinavisch en klassiek. Het leveren van een keuken duurt zes tot acht weken. Tibrokök zegt er ook wel uitdrukkelijk bij dat ze geen ovens of koelkasten maken. Ze verkopen hun goederen in winkels, verspreid in 40 steden. voornamelijk in Zweden, Noorwegen en Finland. 70% van hun klanten zijn private personen en ze verkopen voor 30% aan aannemers die nieuwe huizen bouwen. Na deze algemene uitleg werden we rondgeleid op het productieterrein van het bedrijf, deze rondleiding kregen we van de eigenaar van het bedrijf zelf. Hij leidde ons rond in de hele fabriek, en zo konden we zien hoe een kastje vanaf het prille begin gemaakt werd. Hij vertelde ook de verschillen tussen alle soorten hout die ze gebruiken en de verschillende technieken die ze hiervoor gebruiken.

64 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


5.19 Verslag: Evert Johansson Op 25 januari 2011 hebben we het machine/robot bouwbedrijf Evert Johannson bezocht samen met Pauline Bläder en Victor Blomgren. Bij aankomst in het bedrijf werden we ontvangen door Bert Hannus een mede-eigenaar van het bedrijf. Hij staat in voor de marketing en de communicatie met de klanten. We kregen verschillende productiefilmpjes te zien en een boeiende uitleg over de geschiedenis van de firma. Het bedrijf werd opgericht in de jaren 50 door Evert Johannson, hij had het idee machines uit Duitsland te importeren en ze in Zweden te verkopen. Het was pas vanaf de jaren 80 dat ze de machines zelf begonnen te bouwen. Rond die periode is Evert Johannson met pensioen gegaan, hierna was het bedrijf een tijdje in de handen van een investeringsbedrijf en uiteindelijk hebben Andersson en Hannus het bedrijf gekocht. Evert nu ouder dan 80 komt nog geregeld eens naar zijn bedrijf kijken. Hun klanten zitten vooral in de houtproductie in het noorden van het land zoals Swedwood, dit bedrijf levert aan IKEA en is dus hun belangrijkste klant. Hoewel ze een omzet van 2,5 miljoen euro hebben willen ze hun productie niet langer enkel op de hout industrie toeleggen, maar ook uitbreiden naar de auto-industrie. Ze hebben klanten over heel Zweden maar ook in Noorwegen en Finland moeten ze soms hun machines instaleren. Ze zouden ook graag hun contacten naar West-Europa uitbreiden, zo hebben ze al een goede samenwerking met een Italiaans bedrijf. De prijs voor het bedenken en instaleren van een van deze machines, kan al snel oplopen tot 1,8 miljoen euro. Hij heeft ons ook rondgeleid in het productieterrein van het bedrijf, wat daar vooral opviel was dat er zeer weinig werknemers waren. 13 werknemers met elk een andere job, zo heb je de robot programmeur, een financieel verantwoordelijke, een productieverantwoordelijke en 3 machine bouwers. De oorzaak van deze lage tewerkstelling zijn de vele robots die al het lassen, slaan, plakken enz., voor de mensen doen. Deze machines kunnen een hele dag lang 24u op 24u en zes maanden aan een stuk werken zonder uit te vallen. De werknemers moeten daardoor de normale 8-10u per dag werken. Dennis en zijn mede-eigenaar daarentegen hebben elk bijna 80 werkuren in een week. Ze hebben een goede reputatie bij hun klanten en zelf zegt Dennis dat het komt doordat ze nooit half afgewerkte machines afleveren. Voordat ze hun installatie bij de klant doen, zullen ze de machine tot 4 maal toe testen en de fouten eruit halen. De klanten hebben 1 jaar garantie op hun machines. Alle machines worden gefabriceerd in Tibro en uitgereden naar hun bestemming. Het motto is “Deliver good machines make the customer happy”.

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 65


5.20 PowerPoint SME project Evert Johannson AB Made by David Pauwaert Paulina Blader Eline Vermeulen Viktor Blomgrenn

European Dimension • • • •

The Products

Organization chart

East of Europe Sweden -> Swedwood -> IKEA Send an employee to install Hard to find customers

Berth Hannus

Dennis Andersson

Finance and Administration manager Sales and Marketing manager

Production manager

2 Mechanics

66 Deelopdrachten

2 Electricions

3 Machine builders

Robot programmer

Geïntegreerde proef


The Future • Better machines • Satisfied customers • Expand to car industry

Geïntegreerde proef

Thank you for your attention

Deelopdrachten 67


5.21 Verslag: Ondernemer voor de klas Dirk Vyncke, 65 jaar enthousiast en fit, was 30 jaar lang CEO van het succesvolle familiebedrijf Vyncke Energietechnologie, hij sloot vorig jaar een orderboek van 54 miljoen euro af en had een omzet van 39,2 miljoen euro, het hoogste ooit. Hij is ook de voorzitter van Exchange, dat is een organisatie die arme landen met een businessplan helpt bij het ondernemen. Op vrijdag 8 april 2011 hadden wij de eer hem in onze school te mogen ontvangen en naar zijn verhaal te luisteren. Het familiebedrijf werd opgericht in 1912 door zijn over overgrootvader Louis Vyncke. Hij was het die in de periode van de vlas-industrie stoomketels herstelde en die verving door ketels die op bioafval brandden, zo moesten de fabrieken geen dure kolen meer kopen. Nu na bijna 100 jaar later is het bedrijf tot in China en Australië bekend en zijn het Dirk zijn twee zonen Peter en Dieter die het bedrijf draaiende houden. Meneer Vyncke houdt van reizen, toen hij nog een kleine jongen was, wilde hij altijd eens naar Kongo. Toen zijn kans er kwam, heeft hij hem niet kunnen grijpen, zijn vader zei dat hij zou moeten kiezen tussen het bedrijf en reizen, hij koos voor zijn vader en stelde zijn reis tijdelijk uit. Toen zijn vader in 1972 plots verongelukte, was het aan hem het bedrijf als 3de generatie Vyncke over te nemen. Er was rond die periode echter een dalende vraag door de oliecrisis. Vyncke zat redelijk in de knoei en zag niet meteen een uitweg tot hij telefoon kreeg van een zekere fabriek om een apparaat te maken die biologisch afval kan omzetten in groene energie. Hoewel het een groot risico was, nam Meneer Vyncke de opdracht aan. Ze hadden iets meer verlies dan winst gemaakt, maar alle fabrikanten hadden van zijn fabriekstechniek gehoord en wilden het ook, want het was goedkoper en milieuvriendelijker. Dankzij Meneer Vyncke kent het bedrijf nu een groot succes, hij heeft dochterbedrijven over heel de wereld opgestart zoals in Duitsland, Australië , Maleisië, Singapore, Canada, Brazilië en China, zelf zegt hij als je groot wil worden moet je klein starten. Hij beweert dat wanneer je een bedrijf opricht je twee woorden altijd in je achterhoofd moet hebben namelijk “tjolen” en “jeunen” hij licht toe: een bedrijf runnen is “tjolen”, elke dag moet je met je bedrijf bezig zijn, “ik moet dit nog doen en dat nog doen en dat mag ik niet vergeten” ,maar ondanks dat moet je je kunnen ‘jeunen”. Het graag doen, gelukkig zijn met wat je doet, je moet de goede portie motivatie hebben, blij zijn met je werk, je amuseren. Natuurlijk is dat niet alles wat er bij het runnen van een bedrijf komt kijken, je moet een idee, een product, een plan hebben, je kan hier altijd een beter zicht op krijgen door bijvoorbeeld naar de mensen toe te gaan en luisteren naar wat ze te zeggen hebben over je idee, met andere woorden een marktonderzoek houden. Je hebt ook de nodige ruimte nodig om je idee tot stand te kunnen brengen en de werknemers kunnen niet ontbreken. Het kan dat, zoals dat bij VYNCKE , je verschillende bedrijven over heel de wereld hebt. Het is niet simpel om elke dag op verschillende plaatsen tegelijk te zijn, dus zochten ze bij VYNCKE naar een oplossing om alle bedrijven op een

68 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


speciale manier met elkaar te verbinden. Zo werden “de Vynckeniers” geboren. Meneer VYNCKE wil hiermee duidelijk maken dat alle werknemers tot één grote familie behoren en dat ze niet zonder goede reden mensen zullen loslaten of wegsturen. Hij zegt zelf dat het je werknemers zijn die je moet behagen want een bedrijf kan dan wel van jou zijn je kan het niet op je eentje runnen. Ondernemen is een teamgebeuren. Hij waarschuwt ons echter ook voor de gevaren van het ondernemen. Je mag nooit iets impulsiefs doen, in een periode van crisis moet je risico’s nemen, maar je moet altijd stilstaan bij de gevolgen die je beslissing kan hebben voor het bedrijf of zijn werknemers. Als je een bedrijf hebt zo groot als VYNCKE CLEAN ENERGY TECHNOLOGY , moet je duurzaam kunnen ondernemen. Durf naar de toekomst kijken. Vraag je af hoe de wereld er binnen 30-40 jaar zal uitzien, waar je je het best op kan voorbereiden. Je moet ook bereid zijn steeds bij te leren in het belang van je onderneming. Meneer Vyncke bijvoorbeeld, hij heeft het bedrijf VYNCKE bijna volledig in handen van zijn zonen gegeven, maar toch kan hij het niet loslaten, je stapt nooit echt volledig uit een bedrijf, dus heeft hij zich op de buitenlandse projecten gestort en studeert hij chinees om zo goed en zo kwaad het kan met zijn werknemers in China te communiceren. Zo kwam ook zijn klein jongens droom uit om te reizen en veel van de wereld te zien. Hij heeft op dit moment in België een 220 werknemers, in de buitenlandse bedrijven zijn dat er iets minder namelijk rond de 50-60. Om de grote hoeveelheid bestellingen ( rond de 60 miljoen) die ze dit jaar verwachten te kunnen bijhouden, hebben ze nog maar eens 30 mensen erbij aangenomen. VYNCKE haalde dit jaar het grootste contract ooit binnen om tegen 2013 in het Groothertogdom een groene energiecentrale te bouwen die alleen op houtafval werkt, daarmee zijn zouden ze de eerste in Europa zijn die dit verwezenlijken. Meneer Vyncke en zijn bedrijf doen er alles aan om bedrijven te laten inzien dat er andere, milieu vriendelijkere, manieren zijn om hun afval kwijt te raken.

We understand that we have to do the right thing to preserve the planet for our children. Our goals are not the next quarter, nor the next year but the next generation ... (http://www.vyncke.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=21&la

ng=en)

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 69


5.22 Analyse van de jaarrekening: Rituals Cosmetica We hebben het wereldbedrijf Rituals gekozen omdat het ook een verdeler is van wellness producten net als onze minionderneming. Wij hebben echter niet zo'n groot aanbod als zij. Ze verkopen namelijk allerlei lichaamsverzorgende producten voor het haar, de handen, de voeten en lichaam. Daarnaast bieden ze ook een ruim assortiment aan thee, geurkaarsen, handdoeken, make-up enz. Het bedrijf was een grote inspiratie voor de creatieve gedachtegang van het commercieel departement. Vanwege de kleuren en de inkleding van hun winkels, alles perfect zoals het hoort per kleur, alle shampoo en badproducten samen, dan de bodylotions enz. Het bedrijf is wereld bekend, ze hebben 150 winkels over 13 verschillende landen. Rituals zit dan ook in enkele van de grootste steden ter wereld, waaronder Barcelona, Parijs, London en Kopenhagen. Ze hebben een viertal Rituals Spa centers en in elke winkel is er meestal ook een schoonheidssalon. Je kunt ook online je producten bij hun bestellen, voor elk product hebben ze een andere categorie. Zo hebben ze bijvoorbeeld Bed time en Winter met telkens een toepasselijke slogan namelijk: “Unwind and fall asleep” en “Lets get warm in no time”.

70 Deelopdrachten Geïntegreerde proef


Ge誰ntegreerde proef

Deelopdrachten 71


Verticale analyse ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Liquide middelen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

2009 1 728 368 1 343 813 1 343 813 384 555 2 082 483 447 304 447 304 785 110 785 110 850 069 3 810 851

2009 45,35% 35,26% 35,26% 10,09% 54,65% 11,74% 11,74% 20,60% 20,60% 22,31% 100,00%

-200 352 6 200 18 600 12 400 -206 552 4 011 203 4 011 203 356 155 356 155

-5,26% 0,16% 0,49% 0,33% -5,42% 105,26% 105,26% 9,35% 9,35%

401 754 154 663 247 091 3 253 294 3 810 851

10,54% 4,06% 6,48% 85,37% 100,00%

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) SCHULDEN Schulden op ten hoogste één jaar Handelsschulden Leveranciers Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

TOTAAL VAN DE PASSIVA

72 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


Horizontale analyse ACTIVA

2009 1728368 1343813

+ +

2009 98,39% 113,08%

2009 198,39% 213,08%

2008 100% 100%

623.355

+

115,58%

215,58%

100%

7.319

-

100,00%

0,00%

100%

240.520 404.812

+ +

59,88% 414,43%

159,88% 514,43%

100% 100%

180.377 180.377

+ +

147,98% 147,98%

247,98% 247,98%

100% 100%

6.052 6.052 206.100

+ 12872,74% 12972,74% + 12872,74% 12972,74% + 312,45% 412,45%

100% 100% 100%

12.283

-

100,00%

0,00%

100%

3810851 1.276.006

+

198,65%

298,65%

100%

-200352 6200 18600

-543972 6.200 18.600

+ +

63,17% 0,00% 0,00%

36,83% 100,00% 100,00%

100% 100% 100%

12400

12.400

+

0,00%

100,00%

100%

-206552 -550172 4011203 1.819.978

+

62,46% 120,40%

37,54% 220,40%

100% 100%

4011203 1.819.978 356155 274.204 356155 274.204

+ + +

120,40% 29,89% 29,89%

220,40% 129,89% 129,89%

100% 100% 100%

401754 154663

+ +

202,04% 71,77%

302,04% 171,77%

100% 100%

247091 42.974 3253294 1.412.761

+ +

474,98% 130,28%

574,98% 230,28%

100% 100%

3810851 1.276.006

+

198,65%

298,65%

100%

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting 1343813 Meubilair en rollend materieel Financiële vaste activa 384555 VLOTTENDE ACTIVA 2082483 Voorraden en bestellingen in uitvoering 447304 Voorraden 447304 Vorderingen op ten hoogste één jaar 785110 Handelsvorderingen 785110 Liquide middelen 850069 Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

2008 871.194 630.675

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) SCHULDEN Schulden op ten hoogste één jaar Handelsschulden Leveranciers Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

TOTAAL VAN DE PASSIVA

Geïntegreerde proef

133.014 90.040

Deelopdrachten 73


Conclusie Rendabiliteit Omdat de firma een dochterbedrijf is, van de moederonderneming Rituals die in Nederland gevestigd is, hebben ze dus zelf zeer weinig ingebracht. Daarom heeft Rituals een lage rendabiliteit. Je zou dus kunnen zeggen dat het bedrijf niet winstgevend is en dat het geen risicovrije onderneming is. Het zou dus niet zo slim zijn om in Rituals te investeren. Solvabiliteit Ze hebben zelf niet veel in de onderneming ingebracht, en hebben veel schulden. Dit is waarschijnlijk omdat Rituals oorspronkelijk een Nederlands bedrijf. Het bedrijf heeft verlies en zal haar schulden op korte termijn en lange termijn niet snel kunnen vereffenen. Liquiditeit Hun liquiditeit is kleiner dan 1 wat wil zeggen dat ze hun schulden niet konden afbetalen. Rituals is dus geen liquide onderneming, hun schulden zijn ongeveer tweemaal zo groot als hun vlottende activa. EBIT Als we de EBIT bekijken kunnen we zien dat ze van verlies winst hebben kunnen maken, dit belooft zeker voor de toekomst. Verticale Balansanalyse Bij de verticale analyse kunnen we ook zien dat ze 5,2% verlies gemaakt hebben dit jaar. Het bedrijf heeft enorm veel schulden in vergelijking met het totaal passief. Horizontale Balansanalyse Het bedrijf wordt buitenaf gesteund door de moederonderneming en daardoor kan het overleven. In het begin had het enorm veel schulden, maar die zijn nu al flink gereduceerd. Rituals Cosmetica Belgium zal dus zeker nog groeien in de komende jaren.

74 Deelopdrachten

Ge誰ntegreerde proef


6 Besluit Het opstellen van de GIP en het meedraaien in een klein bedrijf was het moeilijkste dat ik in mijn hele schoolperiode heb moeten doen. Opstellen van zakelijke brieven en verschillende Power Points maken, waren daar ĂŠĂŠn van. Hoewel we hier veel vanaf het 5de jaar geleerd hadden, bleef het een hele opdracht. De creatieve opdracht die we rond ons assortiment voor Nederlands en Frans moesten maken, was een echte uitdaging. Een reclamefilmpje maken, was iets wat ik nog nooit had gedaan en de ervaring errond was super. Ik ben op tijd aan deze opdracht begonnen, zodat ik geen problemen zou hebben op het einde. Het spijtige aan veel van deze opdrachten was dat de samenwerking soms niet zo vlot verliep. Hoe heb ik de minionderneming ervaren? Ik vind het een zeer goed initiatief waar je veel van leert. Zowel over jezelf als over je klasgenoten. Ik ben tot het besef gekomen dat er altijd dingen zijn die je aan jezelf kan verbeteren. Aan de andere kant leerden we ook dingen die we later in de praktijk konden omzetten. Deze minionderneming heeft zeker mijn ogen opengetrokken. Het ondernemen gaat niet vanzelf en je moet je er volledig voor inzetten, zonder je door anderen te laten afleiden. Uiteraard liep niet alles zoals we het gepland hadden. We zitten in een klas met 16 leerlingen, elk met een eigen mening en karakter. Er waren mensen die teveel wilden werken en daardoor de job van anderen overnamen. De job voor de anderen was demotiverend want ze werden opgejaagd en kregen het gevoel dat ze overbodig waren. Anderen hielden zich dan weer te subtiel op de achtergrond om niet te veel te hoeven werken. Maar gelukkig was er de gedelegeerd bestuurder die hen terug aan het werk zette. Tijdens verkoopmomenten hebben we geluk gehad en altijd veel kunnen verkopen. Dat zal waarschijnlijk aan onze topverkopers gelegen hebben en aan de motivatie die we telkens weer meebrachten tijdens iedere verkoop. Deze onderneming heeft me een duidelijk beeld geschonken over het ondernemingsleven en wat mij te wachten staat na mijn studie.

GeĂŻntegreerde proef

Deelopdrachten 75


7 Eindverslag Na de voorbereidingen van het 5de jaar, 2009-2010 hebben we ons dit jaar kunnen uitleven in onze minionderneming. Er waren veel voorstellen over de productkeuze. Na een goed overleg besloten we dat we bad- en wellnessproducten zouden verkopen. De naam die we voor onze minionderneming kozen was: “Savon Noir”, wat in het Nederlands zwarte zeep betekent. Bij de start van de minionderneming kon iedereen zelf kiezen wat hij als functie zou doen. Wanneer iedereen zijn keuze had opgegeven bleken veel mensen interesse voor dezelfde functie te hebben. De leerkracht heeft de knoop doorgehakt en iedereen een goede functie gegeven binnen de minionderneming. Ik wist al sinds vorig jaar dat ik de functie als order entry wilde. Ik kende een meisje van het zesde jaar en zij had me al ingelicht over de functie. Ik wist dus al goed wat mij te wachten stond. Ik was ervan overtuigd dat ik een goede prestatie zou neerzetten omwille van mijn interesse in de minionderneming. Het vlotte dan ook allemaal zeer goed, de bestellingen stroomden binnen. Ik heb een bestelbon en een verkoopblad opgemaakt en deze gebruikt om de bestellingen bij te houden. Ter controle hield ik zelf ook een exemplaar bij, zo kon ik zien of alles betaald werd. Ik maakte ook één voor de boekhouder, zodat hij zijn facturen kon maken. Mijn exemplaar leende ik aan de magazijnier, aan de hand hiervan zette hij zijn bestellingen klaar. In het tweede trimester heb ik samen met Thibault Debuyst de functie van reclame en marketing gekregen. Eerst moesten we daarvoor een sollicitatie gesprek houden bij de leerkrachten Nederlands en bedrijfseconomie. We hebben samen een reclamecampagne rond Valentijn gemaakt en gebrainstormd om een origineel en aantrekkelijk filmpje te maken voor de aandeelhoudersvergaderingen. Etiketten en naamkaartjes heb ik ook gemaakt. Dat was veel werk en hoewel ik niet zoveel ervaring heb met een computer is het me behoorlijk goed gelukt. Zonder VLAJO zouden wij dit jaar geen minionderneming gehad hebben en de ervaring ervan niet gekend hebben. Door ons deze kans te geven heb ik veel bijgeleerd. Hun doel om ons klaar te stomen voor het echte bedrijfsleven, is daarmee ook bereikt. We weten hoe we producten moeten aankopen voor een bedrijf, hoe we goede reclame kunnen maken en op welke manier we facturen moeten boeken.

76 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef


8 bijlagen Bijlage. 1)

Verkoopbon

Bijlage. 2)

Verkoopbon homeparty’s

Bijlage. 3)

Affiche Valentijn

Bijlage. 4)

Voorbeeldblad etiketten

Bijlage. 5)

Jaaranalyse Rituals Cosmetica

Bijlage. 6)

Logboek

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 77


Bestelbon Naam:

..............................................................................................................................................................................

Adres:

..............................................................................................................................................................................

Tel.:

..............................................................................................................................................................................

Datum :

/

/

Productcode

Omschrijving

Prijs €

Aantal

78 Deelopdrachten

Geïntegreerde proef

Totaal


Datum:

Naam en Voornaam Straat en huisnummer

/

/

Postcode en gemeente Omschrijving

Prijs/stuk

Aantal

Geurstokken

Totaal

Omschrijving

Prijs/stuk

Fragrance Diffuser (rose petal)

12,95

Ice Cream body wash ('Raspberry Blower')

8,6

Fragrance Diffuser ('Fresh Lines')

12,95

Body scrub CORE Roze

5,8

Fragrance Diffuser ('Parma Violets')

12,95

Massage oil CORE Grijs

3,5

Bodybutter ('Summer Romance')

5,4

Bodybutter ('Artic Breeze')

5,4

Pure Karitéboter ('Zeebries')

9,5

Mesh spons Lichtroze

1,5

Zeepjes Natuurzeep MUSC (Libelle) Savon Mars CUBE BLANC

3,5 6

Provencezeep ('Kaneel & sinaas')

4,2

Mesh spons Zwart

1,5

Provencezeep ('Lindenbloesem')

4,2

MESH spons naturel

1,5

Forrest stones Handsoap

5,2

Bad & douchegel ('Asian Garden')

3,2

River stones Handsoap

5,2

Hand & bodylotion ('Asian Gard')

3,2

Scrubgel ('Asian Garden')

3,2

Mandje verzorgingsproducten

20 10

Kinderen Nagelvijl ('Pretty Girl')

1,9

Pakketje welness

Lipgloss ('Bonbon & Sorbet')

1,5

Bath creamer ('Purple Passion')

3

Bolle zeepfles met eend

5,5

Bath creamer ('Fallen Fruit')

3

15,2

Bath Creamer ('Cornflower')

3

Warm cuddles (eend) Scrub dierenwash

Aantal

Totaal

Verzorging

4,5 Badkameraccessoires

Bruisballen Bruisbal roze Foameo & Juliet Blaster

2

10

shampagne fles

10

Cosmeticatas Glamour

16

Bruisbal (geel)

2

Badset men vierkant

12

Bath MALLOW ('Pink Rosebud')

3

Hot body

Bath MALLOW ('Ginger & Caramel')

3

Puimsteen met nagelborsteltje

Bath MALLOW ('Shea Bliss')

3

Bath MALLOW ('Violet')

3

TOTAAL BEDRAG

Bath Mallow ('Neroli Fruit')

3

REKENINGNUMMER

Geïntegreerde proef

2,2

Wijnfles

14,2 4,8

EUR0

Deelopdrachten 79


80 Deelopdrachten

Ge誰ntegreerde proef


Aurélie André Populierenlaan 29 8420 De Haan

Amélie Wyffels Molenweg 13/2 8870 Izegem

Grégory Wyffels Molenweg 13/2 8870 Izegem

Thérèse D'hallewin Molenweg 13/2 8870 Izegem

Tom André St-Lodewijksstraat11 8400 Oostende

Christine Vansever Populierenlaan 29 8420 De Haan

Anjes De Soete Duineweg 38 8420 De Haan

Francine Vansever wenduinse Steenweg 87 Bus 5 8420 De Haan

Carine Vansever Nieuwe Steenweg 173 8420 De Haan

Jan Dierickx Ganzenstraat 109 8000 Brugge

Sabine Vermeulen Ganzenstraat 109 8000 Brugge

Ann-Sophie Cafmeyer Titecastraat 10 8000 Brugge

Lucien Cafmeyer Olympialaan 23 8200 Brugge

Dominique Van Maele Willemijnendreef 11 8000 Brugge

Anthony Cafmeyer Titecastraat 10 8000 Brugge

Philipe Cafmeyer Titecastraat 10 8000 Brugge

Nathan De Muynck Vlanaardstraat 23 8210 Zedelgem

Anouk De Bruycker Bruggestraat 170 8730 Oedelem

Lieselot Govaert Populierenlaan 31 8480 Eernegem

Marie-France Cobbaert Sneppenweg 1 8020 Hertsberge

Françoise Cobbaert Duivendam 32 9120 Beveren

Gilbert Christiaens Konijnenpad 21 8310 Assebroek

Elouise Verraes Doornlaan 3 8210 Zedelgem

Benito Heinkens De Klokke-Noord 32 8000 Brugge

Geïntegreerde proef

Deelopdrachten 81


82 Deelopdrachten

Ge誰ntegreerde proef


Ge誰ntegreerde proef

Deelopdrachten 83


84 Deelopdrachten

Ge誰ntegreerde proef


6 Handel 1

2010 - 2011

Logboek

Week

Datum

36

2010-09-06

8u30

10u00

2010-09-06

18u30

19u00

Definitieve functieverdeling en naam voor onze mini beslist Met mama en papa ons product besproken

2010-09-07

13u05

14u45

De leveranciers bepaald en mogelijike sponsors gezocht

2010-09-07

18u30

19u30

2010-09-13

8u30

10u00

Mama en papa besproken of het mogelijk was de aandeelhoudersvergadering te sponsoren Gebreinstormed voor reclamecampagne en logo gekozen

2010-09-14

13u05

14u45

Uitleg over minionderneming door Judith Debecq

2010-09-14

17u

17u30

2010-09-18

10u15

13u50

Gesprek met vriendin (Aso) over onze miniondernemingen Organogram minionderneming (Gip)

2010-09-20

8u30

10u00

2010-09-21

13u05

14u45

2010-09-25

10u00

11u25

2010-09-27

8u30

10u00

2010-09-28

13u05

14u45

2010-09-28

13u05

14u45

Definitief productassortiment samengesteld en gebrainstormd reclamecampagne Meter/ droomcoach gezocht en gastspreker aandeelhoudersvergadering bebaald Laatste brainstrom filmpje aandeelhoudersvergadering

2010-10-02

10u00

11u00

Verslag bezoek leverancier Gyp (Gip)

2010-10-03

10u15

11u00

2010-10-04

8u30

10u00

2010-10-04

18u30

17u00

2010-10-05

13u05

14u45

2010-10-06

11u05

12u55

Brief aandeelhoudersvergadering doorgestuurd meneer Devriendt Sponsors gecontacteerd en gefilmd aandeelhoudersfilmpje Mama en papa gevraagd voor sponsoring receptie aandeelhoudersvergadering Filmpje aandeelhoudersvergadering, prijsbepaling goederen Brieven aandeelhoudersvergadering geplooid

2010-10-06

18u00

19u00

Aandeelhoudersbrieven bezorgt aan de aandeelhouders

2010-10-11

8u30

10u00

2010-10-11

18u30

19u

Met de leerkracht van OPR. Alles besproken voor de receptie van de aandeelhoudersvergadering Met papa de hapjes gekozen en het uur vastgelegd

2010-10-12

13u05

14u45

Producten geprijst, de prijskaartjes geknipt

2010-10-13

12u30

14u00

Pakketjes gemaakt voor de aandeelhoudersvergadering

2010-10-13

18u00

18u30

Marktonderzoek Nederlands

2010-10-16

10u00

14u00

Leesverslag en Enquete Nederlands

2010-10-16

15u00

17u00

Gip taak Frans

37

38

39

40

41

Ge誰ntegreerde proef

Beginuur Einduur

Minionderneming Eline Vermeulen

Onderwerp

Productkeuze samenstellen en aan het senario van het filmpje gewerkt Leverancier GYP bezocht en Productkeuze besproken en genoteerd Aandeelhoudersbrief (Gip)

Deelopdrachten 85


42

43

45

46 47

48

49

02

03

04

86 Deelopdrachten

2010-10-17

13u45

17u30

Naamkaartjes gemaakt via Word met etiketten

2010-10-18

8u30

10u00

2010-10-19

13u10

17u30

2010-10-20

10u00

11u00

Laatste voorbereidingen aandeelhoudersvergadering, naamkaartje afgewerkt Alles klaargezet voor de aandeelhoudersvergadering  Stand opgezet  Powerpoint afgewerkt  Glazen opgeblonken  Banners opgehangen Verslag aandeelhoudersvergadering

2010-10-23

10u00

13u15

Reclamecampagne Frans

2010-10-24

19u00

21u00

Frans (gip)

2010-10-25

8u30

10u00

2010-10-26

13u05

14u45

2010-10-27

13u00

15u00

1ste Evaluatie aandeelhoudersvergadering Bestelbon gemaakt, bestellingen klanten opgemaakt Extra evaluatie aandeelhoudersvergadering Foto’s gemaakt van de producten voor de catalogus Enquete Nederlands

2010-11-07

10u30

11U45

Publiciteitscampagne Nederlands

2010-11-12

13u30

16u10

Frans filmpje (gip)

2010-11-13

10u30

12u30

Marketingmix bedrijfseconomie

2010-11-14

10u30

12u50

Informatica userform maken

2010-11-15

8u30

10u00

Bestelingen opgenomen en klaargezet

2010-11-20

10u30

13u00

Giptaak Engels ‘Zweden’

2010-11-22

8u30

10u00

Vergaderen verkoopmomenten

2010-11-23

13u00

14u45

Catalogus afwerken

2010-11-24

8u30

9u10

Assortiment Nederlands

2010-11-27

15u45

17u30

Voorbereiding Presentatie Zweden

2010-11-29

8u30

10u00

Verkoop home-party

2010-11-30

13u00

14u45

Presentatie power point Zweden

2010-12-01

13u30

14u40

Assortiment Nederlands

2010-12-06

8u30

10u00

2010-12-07

13u00

14u45

Vergaderen, feedback home-party, voorbereiden verkoop oudercontact Presentatie power point Zweden

2010-12-08

12u30

14u00

Klaarzetten bestellingen

2011-01-10

8u30

10u00

2011-01-11

13u00

14u45

Feedback verkoop oudercontact, voorbereiden verkoop Zweden Voorbereiden verkoop Zweden, evaluatie departement

2011-01-12

13u30

15u10

Solicitatie brief Nederlands

2011-01-16

15u30

17u00

Voorbereiden Solicitatie gesprek

2011-01-17

8u30

10u00

Voorbereiden Zwedenreis

2011-01-17

18u30

19u30

Solicitatiegesprek

2011-01-18

13u00

14u45

Solicitatie

2011-01-21

Vertrek Zweden

2011-01-25

Bezoek Evert Johannson (SME)

2011-01-25

Verwerken Bezoek (SME)

2011-01-26

Verkoop Tibro

Geïntegreerde proef


2011-01-27 05

06

07

08

09

10

11

12

Verkoop School in Tibro

2011-01-31

8u30

10u00

2011-02-01

13u00

14u45

Feedback Verkoop Zweden, Voorbereiding Verkoop Kuurne, nieuwe functieverdeling Voorbereiding Kuurne

2011-02-04

15u50

16u40

Vervoer geregelt, panelen versleurd en klaargezet

2011-02-05

6u50

11u20

2011-02-07

8u30

10u00

2011-02-08

13u00

14u45

Panelen en badkuip vervoert naar kuurne, stand volledig opgezet Feedback verkoop Kuurne, voorraad controle, bestelingen Home-party klaarzetten Reclamecampagne Valentijn + soap senario

2001-02-14

8u30

10u00

Vergadering, leuk scenario voor het filmpje

2011-02-15

13u00

14u45

2011-02-16

14u00

15u30

Kijken voor leuke versieringen en helpen bij het bedenken van een leuk scenario Frans (gip): Conversation Téléphonique

2011-02-19

10u30

12u00

Frans (gip): Conversation Téléphonique

2011-02-22

13u00

14u45

Filmen voor het 2de filmpje

2011-02-23

14u30

16u00

Facturen (gip)

2011-02-27

15u30

16u30

Facturen (gip)

2011-02-27

19u30

20u00

CV informatica (gip)

2011-02-28

8u30

10u00

Filmen 2de filmpje+ Facturen (gip)

2011-03-01

13u00

14u45

2011-03-05

13u00

16u00

Filmpje laten vallen en brainstormen naar ideen om de avond mee te vullen Facturen (gip)

2011-03-06

17u30

18u30

Facturen (gip)

2011-03-14

8u30

10u00

2011-03-14

18u30

19u15

Voorbereiden Lenteverkoop, versiering stand en werken aan de analyse van de jaarrekening Etiketten gemaakt Lenteverkoop

2011-03-15

13u00

14u45

2011-03-16

8u30

9u10

2011-03-21

8u30

10u00

2011-03-22

13u00

14u45

2011-03-23

8u30

9u10

Evaluatie verkoop mevrouw Declerck, bestellingen gemaakt, brainstormen versiering stand voor tussentijdse vergadering Laatste voorbereidingen voor de Lenteverkoop en werken aan de analyse van de jaarrekening Nederlands: inleiding en voorwoord (gip)

2011-03-23

14u30

17u00

Assortiment Frans (gip)

2011-03-26

14u00

18u30

Analyse jaarrekening (gip)

2011-03-27

15u00

16u30

Assortiment Frans (gip)

2011-03-28

8u30

10u00

2011-03-28

17u30

20u00

2011-03-29

13u00

15u00

Voorbereiden van de Lenteverkoop, versiering stand uitkiezen Versiering voor de stand aangekocht en cakejes gebakken voor de Lenteverkoop Opzetten van de stand in het hof van watervliet

2011-03-29

17u00

21u00

2011-04-01

18u00

19u30

Geïntegreerde proef

Etiketten gemaakt, ze op de uitnodigingen geplakt en ze rondgebracht Nederlands: inleiding en voorwoord (gip)

Lenteverkoop, Verkocht, mensen aangesproken over de minionderneming, stand opgeruimd en de goederen terug naar school gebracht Inleiding GIP Nederlands afgewerkt Deelopdrachten 87


13

14

15

16

17

18

19

88 Deelopdrachten

2011-04-02

10u30

13u00

Engels: SME prodject (gip)

2011-04-02

14u30

18u30

Analyse van de jaarrekening (gip)

2011-04-04

8u30

10u00

2011-04-05

13u00

14u45

2011-04-05

18u30

19u30

Evaluatie Lenteverkoop, voorraad controle en voorbereiden verkoop op het oudercontact Producten voor de homeparty van jozefien en voor op de stand klaargezet Engels: SME project

2011-04-08

8u30

11u05

Gastspreker Dirk Vyncke (ondernemer voor de klas)

2011-04-12

16u00

18u00

Bundelen GIP+ Verbeteren taken

2011-04-14

14u30

16u30

Bundelen GIP en verbeteren giptaken

2011-04-15

15u30

18u30

Verbeteren taken en bundelen GIP

2011-04-19

14u30

17u30

Factuurverwerking

2011-04-19

18u30

20u00

Bundelen GIP

2011-04-21

14u00

16u00

Verslag ondernemer voor de klas

2011-04-21

16u00

18u30

Bundelen GIP

2011-04-23

14u30

17u30

Bundelen GIP

2011-04-25

12u30

13u20

Verslag ondernemer voor de klas

2011-04-26

13u00

14u45

Vergaderen, afnemen van de stemmen voor de oscars

2011-04-27

8u30

9u10

Eindverslag Nederlands

2011-04-30

14u30

16u00

2011-04-30

16u00

18u00

Voorbereiden SME, eindverslag Nederlands, bibliografie, besluit Bundelen GIP, eindverslag Nederlands, Bibliografie

2011-05-04

8u30

9u10

Eindverslag Nederlands, Besluit, Bibliografie

2011-05-04

13u00

16u30

Bundelen GIP, Besluit Nederlands

2011-05-05

11u05

11u55

Voorbereiden SME

2011-05-06

8u30

10u00

Voorstellen SME power point

2011-05-06

13u30

16u30

Bezoek Modular

2011-05-07

12u00

15u00

Verkocht met de minionderneming op de infodag

2011-05-07

17u30

19u00

2011-05-09

8u30

10u00

2011-05-10

10u15

11u55

Tafels klaargezet en gedekt voor de barbecue van de Zweden Algemene vergadering voor de eindvergadering, vergaderen voor de verdeling van de taken, filmen, tekst voor de oscars voorbereiden Gewerkt aan de GIP

2011-05-10

13u00

14u45

2011-05-11

10u00

10u15

2011-05-11

13u30

15u00

Tekst voor de oscars voorbereid, vergadering over de verdeling van de stock, filmen aandeelhoudersfilmpje, diploma maken als oscar uitreiking Met papa gebelt voor de champagne glazen voor de slotvergadering GIP bundelen

2011-05-14

13u00

16u00

GIP bundelen

2011-05-15

10u00

13u00

Aanpassingen gemaakt aan mijn GIP

2011-05-16

8u30

10u00

2011-05-16

17u30

18u15

Voorbereiden slotvergadering: Tekst voor de awards voorbereid, gefilmd Foto’s voor de zaalversiering afgedrukt, de foto’s op usb gezet

Geïntegreerde proef


2011-05-17

7u45

8u15

Glazen voor de slotvergadering naar school gebracht

2011-05-17

13u00

14u45

2011-05-17

18u00

19u15

2011-05-17

20u15

20u30

Slotvergadering laatste voorbereidingen:  Tekst voor de awards ingeoefend  Zaal versierd Champagne glazen meegebracht naar school, mama en papa overtuigd om mee te komen Samen met Astrid de awards uitgereikt

2011-05-17

21u15

Geïntegreerde proef

Afscheid minionderneming

Deelopdrachten 89

GIP Eline Vermeulen  

Gip opdracht Eline Vermeulen 6de jaar Handel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you