Page 1

F

รถrsamlings bladet nr 2 - รฅr 2014


FÖRSAMLINGSBLADET ges ut av Turinge-Taxinge församling, Svenska kyrkan

KONTAKTUPPGIFTER

Herrgården, Allévägen 1, 155 32 Nykvarn Tel: 08-554 909 20 Expeditionen har öppet helgfri vardag kl 9-12. Epost: turinge-taxinge.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge MEDARBETARE PRÄSTER Monika Regnfors Sjörén 070-740 65 66, kyrkoherde Martin Andersson 076-827 11 55 Håkan Sandvik 076-827 11 56 (även finsktalande) Marina Balado, 073-901 18 90 (pastorsadjunkt) DIAKONI Christer Käck 076-827 11 61, diakoniansvarig KYRKOMUSIKER Birgitta Sigbrandt 076-827 11 58, organist Sofia Berglin 076-827 11 59, kantor PEDAGOGER Annika Slavova Sandström 076-827 11 57, barn (även teckenspråk) Linda Thunell 076-828 07 04, skola (en tjänst vakant på ungdomssidan) KANSLI Kerstin P. Kangas 073-901 18 97, förvaltningsassistent Frank Norling 072-577 16 64, kyrkokamrer Elin Bill 073-810 61 99, kommunikatör ARBETSLEDARE KYRKOGÅRD Kimmo Laukka 076-827 15 87 (även finsktalande) VAKTMÄSTARE Marie Bladh 076-827 11 72, inre tjänst Jimmy Bäckström 076-827 11 53, yttre tjänst FÖRSAMLINGSVÄRDINNA Nina Nilsson 076-827 11 54 FÖRSAMLINGSASSISTENT Maija Karlsson 076-100 05 26 (även finsktalande) REDAKTÖR och LAYOUT Elin Bill REDAKTÖR FINSKA SIDORNA Anneli Tikkanen-Rózsa ANSVARIG UTGIVARE Monika Regnfors Sjörén, kyrkoherde TRYCK Ineko, Stockholm BILD OMSLAG se.freepik.com Foto: Magnus Aronson


KYRKOHERDEN HAR ORDET

Monika Regnfors Sjörén, kyrkoherde Foto: Mickaela Sedin

»Tack för att du såg mig. För de flesta är jag bara osynlig.« ”Du såg mig” – sa han förundrat, där han stod med tidningsbunten och försökte sälja Situation Stockholm, mitt i folkhavet vid Ikea. ”Tack”, fortsatte han, vilket var ännu märkligare eftersom jag just hade sagt att jag inte skulle köpa det numret, eftersom jag redan läst det. ”Tack för du såg mig, för dom flesta är jag bara osynlig”. Att man kan stå omgiven av människor och ändå vara osynlig! Som om man inte fanns. Vad gör det med oss? När vi bara blir något som står i vägen och hindrar fri framfart? Och i vår tid när många av oss tittar mer på våra dataskärmar och telefoner än vad vi tittar

på vår familj, tänker jag att risken är att fler och fler av oss blir osynliga. Och någon, åtminstone någon måste se mig om jag överhuvudtaget ska finnas! En motsats till att vara osynlig är dopet. Där samlas familj och vänner runt en enda person. Förberedelserna har ofta pågått i veckor. Dopklänningen har strukits med möda för just detta enda tillfälle. Namn har broderats, kakor har bakats, inbjudningar har skickats ut och massor av omsorger har gjort som säger:” Du är viktig, vi göra det här för dig. Du finns. Vi ser dig.” När dopet börjar ringer kyrkklockorna ut över hela bygden och säger: ” nu är det dags för Alice att bli döpt” eller ”nu ringer klockorna bara för Lucas.” Säg hur många andra gånger i livet får vi ta så mycket plats? Och så framme vid dopfunten så sägs

alla våra namn och till var och en av oss ger Jesus löftet: ”Jag är med dig, alla dagar intill tidens ände. ”Och som ett tecken på det här bandet mellan oss och Gud så öses vatten tre gånger på våra huvuden och vi döps i Faderns och Sonens och den helige andes namn. Allt det här, för att vi ska veta, att vi inte är anonyma eller utbytbara utan vi är sedda av Gud. Var och en av oss får löftet, att hur än livet kommer arta sig behöver vi aldrig möta det ensamma, utan Gud kommer vara med oss, varenda dag, varenda stund. Ja, även om den dagen skulle komma då vi står utanför Ikea och säljer Situation Stockholm och är osedda av alla andra, så ska vi veta, att vi är sedda av Gud.

/ Monika Regnfors Sjörén, kyrkoherde


Dopet är en kärlekshandling Det allra viktigaste i livet är gratis och osynligt. Jag tänker på livet självt, på kärleken, på uppmuntran och uppmärksamhet, trygghet och harmoni, tid och sinnesro... Visserligen kan vi ofta satsa mycket pengar och kraft att uppnå det här men det är ändå gratis. Vi kan inte köpa kärlek eller tid. Vi kan inte se och ta på livet eller tryggheten. Däremot kan vi se och känna tecken på det som är gratis och osynligt. Vi kan se att det finns fast vi inte kan ta på det. Dopet är ett synligt tecken på något som inte syns. Bakom den enkla och till synes obetydliga handlingen - en präst som öser några droppar vatten över ett barns eller en vuxens huvud – så sker något som är så stort att det inte går att förklara. Därför kallas dopet ett sakrament; en helig handling. När man läser om dopet i Bibeln ges dopet många betydelser: - ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande - man blir inympad som en lem i

Kristi kropp - pånyttfödelse - frälsningen - syndernas förlåtelse och evigt liv - en livsuppgift i Guds rike Kort sagt, dopet är en kärlekshandling från Gud till oss. Vi gläds över det liv som vi har fått men dopet visar inte bara på vårt mänskliga liv, utan på att vi också har ett gudomligt liv. I dopet blir vårt liv förenat med Jesu liv. Hans försoningsdöd och uppståndelse blir vår förlåtelse och vårt eviga liv. Hans seger över hat, ondska och död blir i dopet en kraft som vi har tillgång till i vårt eget liv. Det är den kraft som vi kallar den Helige Ande. Det är Gud som handlar i dopet. I det synliga som sker förenar Gud osynligt sitt liv med livet hos den som döps. Att få lämna sig själv eller sitt barn i Guds händer är den största gåvan vi kan ge. Dopet tvingar ingen någonting eftersom kärlek aldrig kan tvingas fram. Men dopet ger livet en annan dimension; Jesu liv i vårt liv, Guds kärlek genom hela vår liv.

/ Håkan Sandvik, präst

Välkommen till

Drop-in-dop Lördag 23 aug kl 11-15 i Turinge kyrka Dopkläder finns att låna och vi serverar tårta i gamla skolan efteråt! Ingen föranmälan är nödvändig men vill du ha en särskild tid så får du gärna ringa innan på tel 08-554 909 20. Obs! Båda vårdnadshavarnas underskrift krävs för att vi ska kunna döpa barnet. Är man över 12 år brukar dopet föregås av dopundervisning. För mer information, tag kontakt med församlingsexp på tel 08-554 909 20.


Foto: Jonas Tobin


Två namn att lägga på minnet!

Christer Käck och Linda Thunell Församligens nya skolpedagog och diakoniansvarige skapar möten med församlingsbor i alla åldrar. Här berättar de lite om sina tjänster och vad som är på gång i höst!

LINDA Skolpedagog, vad betyder det? - Mitt jobb är att vara en länk mellan kyrkan, skolan och kommunen. Att vara en resurs i skolans arbete, som ett stöd för både elever och lärare. - Vi bjuder in till både påsk och julberättelser, med dockor för det lägre åldrarna och teater för de äldre. - Vi kommer erbjuda skolorna i Nykvarn en möjlighet att få prova Bibeläventyret. Där med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar på ett enkelt sätt. - De evenemang vi hittills bjudit in till har uppskattas väldigt mycket av både lärare och elever, och de återkommer nästan alltid till nästa högtid. Det vi även är mycket stolta över är vårt samarbete med elevhälsan i Nykvarns kommun, där vi finns med som en extra hjälpande part vi vardagskriser och stöd i de svåra frågorna.

Men vad säger skollagen, får kyrkan bjuda in klasser och besöka skolor? - Bjuda in får vi alltid göra. Bara vi går rätt väg. Och all vår samverkan med skolan och förskoleverksamheten följer skollagen. Vi är inte farliga och bits inte. (Linda ler) Det vi vill är att ge skolbarn och personal möjlighet att komma i kontakt med svenska kyrkan värderingar, kulturhistoria och tro, och att mötas kring livsfrågor och ge rum för samtal. Hur skulle du vilja att samarbetet mellan församlingen och skolan ser ut om 5 år? - Vi strävar efter ett nära samarbete med nattvandrarna och med kommunens ungdomsgrupp, att vi hittar på saker tillsammans som tex minigolfturneringar. Jag hoppas också att församlingen kan bli en attraktiv praoplats för årskurs 8-9, att Bibeläventyret har kommit igång och att vi når ut till ännu fler klasser till jul och påsk. - Sen vill vi köra igång ”Dödskul på kyrkogården” för årskurs 6-7 och bidra med ”Kärleksveckan” i årskurs 9,

där vi samtalar kring etik och moral. Jag vet, det är höga drömmar, men himlen har inget tak. - Det finns så många roliga ingångar och ju mer vi jobbar tillsammans med skolorna, desto mer kan vi erbjuda barnen och ungdomarna i Nykvarn! CHRISTER Som ny diakoniansvarig i församlingen, vad betyder diakoni för dig och vad kommer du hugga tag i? - Det diakonala arbetet i vår församling är det som jag brinner mest för. Skälet är att det är den uppgiften som jag ser skall ligga längst fram eller längst ut i samhällets dagliga liv och utifrån det behov som man ser där försöka styra vår verksamhet så att den möter behovet. - Sedan är det viktigt att parallellt med det arbetet också skapa verksamheter, mötesplatser och därmed möten med människor som vi tror väcker nya saker och växt i människor utifrån kyrkan. En sådan tanke är Samtal i Centrum, där vi samlas


i Nykvarnskyrkan var fjortonde dag och samtalar om det som ligger oss närmast hjärtat. Då kan man ta upp det som man vill och få höra om det finns liknande erfarenheter eller bara lyssna och ta med sig det man vill och lämna kvar resten. - Ett annat stort steg kring vårt arbete ombyggnationen och uppfräschningen av Nykvarnskyrkan. Där kommer vi att arbeta för att kyrkan blir både mera tillgänglig rent fysiskt med flera ingångar, och också med mera öppen verksamhet där man kan komma in och sätta sig en stund och ta en kopp kaffe eller te. Mer om förändringarna av Nykvarnskyrkan kommer du kunna läsa i Församlingsbladets höstnummer. - En annan sak som vi skall starta upp med start till hösten är något som heter PREP. Det är närmast att beskriva som friskvård för parrelationen. Det här är riktigt roligt och där man som par lägger ett antal timmar på lära sig något nytt och där vi som kursledare är med och introducerar olika ämnen. Det här att lägga tid för sig själva, att hinna med att tala till punkt och att få lite tid att reflektera en stund ger oerhört mycket för att man skall ha det bra ihop och orka med en ofta ganska fulltecknad vardag. Tiden man lägger ner är bara för paren och det är inga samtal eller diskussioner i storgrupp, utan man har sitt eget bord, sin egen bok och sina egna frågor. Är du intresserad av att gå en kurs eller har några frågor, ring Christer på tel 076-827 11 61 eller Annika Slavova Sandström på tel 076-827 11 57.

Text och foto: Elin Bill, kommunikatör

Christer 60 år. Gift med Martina. En son i London, en dotter i Barcelona och två bonusbarn i Sverige.

Linda 33 år. Två döttrar och make. Bor vid Marsta utanför Nykvarn. Har tidigare jobbat som väktare, älskar att pyssla och är utan tvekan den vassaste bagaren bland personalen i församlingen!

Kommer närmast från Röda Korset och har arbetat bla som pedagog och terapeut.


Foto: Magnus Aronson


Testa du också. http://mobilberoende.se/

»Finns det wifi på hotellet?« Inför det här numret av Församlingsbladet tänkte jag skriva något insiktsfullt om vikten av att koppla av i sommar. Att jag ska lyssna extra på de som säger ”koppla av och njut!” och att jag ska släppa taget om min smartphone. Ju längre jag kommer i tankarna kring detta så blir jag mer och mer fundersam. Hur står det egentligen till med mitt mobilanvändande till vardags..? Det är väl inte för inte som min handled ibland gör ont, och skulle man ge pris till den medarbetare som svarar snabbast på sms och mail så skulle jag nog ligga bra till. I topp. Jag är tillgänglig jämt. Varje dag i veckan, morgon som kväll. Det är absolut ingen som kräver det, och jag tar inget betalt för det. Det är bara en del av hur jag är. Min butik stänger inte kl 13 på lördagen. Min butik är en 7- Eleven. Behöver du mig så finns jag där. Tillgänglighetens mästare. Och jag kan komma på mig själv med att skämmas för det. Lite som en rökare skäms. Och som jag skäms när jag inte alltid köper ekologiska apelsiner. Där vid fikabordet på jobbet skäms jag när jag lägger mobilen framför mig. Tänker ”varför har jag inte lite karaktär och låter den ligga kvar på skrivbordet…” Jag rör nästan aldrig telefonen är vi fikar, men tycker mig ändå höra ljudlösa suckar över mitt beteende. Min vackra vita iphone följer med mig överallt. Glömmer jag den hemma så känner jag mig halv. Åker jag utomlands så är en av bokningskriterierna att det finns wifi på hotellet så jag kan hålla koll på

Instagram och Facebook. ... Som om det vore viktigt. Jag har precis skiljt mig, och nu tänker jag naket erkänna att jag tror att telefonen har en del i att det gick så himla fel. När man försöker hålla sig uppdaterad med hela världen istället för att hålla sig uppdaterad med den som man har allra närmast, så går det snabbt utför. Nu ska jag inte grotta ner mig i det, men det kan vara en tanke värd att hålla fast vid – att det är farligt att hänga mer på ”sociala medier” än man hänger med varann. Tillbaka till saken. Är det det här som är ett missbruk? När man gör något lite halvt maniskt och inte kan låta bli... I så fall, hur gör jag för att sluta? När jag ger mig på ett självtest jag hittat på nätet, som ska visa om jag är mobilberoende så är svaret entydigt: ja! Och de som jobbar med missbruk av olika slag larmar för att andelen som känner sig för beroende av sin mobiltelefon ökar lavinartat. Jag är inte ensam. Så nu tänkte jag dela med mig av tre tips för självhjälp inför semestern;

1. Gör det till en sport att lämna mobilen hemma, och gör det längre och längre. Att tävla med sig själv taggar de flesta. 2. Plocka bort onödiga saker som spel-appar och sätt upp mål. Målen kan vara hur mycket du får använda telefonen på en dag, vad du får göra med den och hur ofta. Sätter du delmål som du bockar av, så ser du att det går framåt. 3. När impulsen att plocka upp mobilen kommer gäller det att härda ut. Skriv en lista på andra roliga saker att göra när suget kommer, som gör din smartphone mindre intressant. Nä, det här låter jättefånigt. Ska jag ens publicera det här? Jag överdriver kanske... Eller nej. Nu tittade jag på mobilen utan anledning. Igen. Jag publicerar. Och hoppas att någon mer än jag har användning av de tre tipsen! Lyft blicken i sommar.

/ Elin Bill, kommunikatör


Musikmässa 1 juni ”I välsignan och fröjd” - En folkmusikmässa av Alf Hambe och Hans Kennemark. Turinge kyrkokör, solister, instrumentalister. Solister: Agneta Axelson, sopran och Tomas Persson, tenor. Jenny Tillman och Rebecka Danielsson, fiol, Erika Nilsson, flöjt, Ari Stockås, gitarr och J-O Gullö, kontrabas. Håkan Sandvik och Birgitta Sigbrandt. I samarrangemang med Sensus.

Familjedag 8 juni Den 8 juni är det dags för sommaravslutning för barn- och ungdomsverksamheten! Välkommen till Familjedag med gudstjänst och barnkörer i Herrgårdsparken söndagen den 8 juni kl 14! Bibelutdelning till 4-åringar. Ballongprinsessan medverkar i gudstjänsten och gör ballongfigurer efteråt. Korvgrillning, cupcakes och ansiktsmålning. Välkomna hälsar barnteamet!

Öppen förskola i sommar Den ordinarie barnverksamheten har sommaruppehåll from 8 juni men vi kommer ha Öppna förskolan på Herrgården öppen fredagar kl 10-12 under perioden 13 juni t.o.m. 4 juli (dock ej midsommarafton). Ca kl 10.30 sångstund. Om det skulle regna går vi in. Fika och möjlighet att värma egen mat. Välkomna!

Musik i sommarkväll Kom och lyssna till musik i kyrkan söndagkvällar kl 19 i sommar! 6 juli Turinge kyrka ”Flöjter och pipor under fyra sekler”. Från barockhäng till nutida sväng. Erika Nilsson, flöjter och Birgitta Sigbrandt, orgel och piano. 13 juli Taxinge kyrka ”Små saker och stora ting” I det lilla kan man ibland finna det stora. Josefina Paulson, nyckelharpa och Jonas Åkerlund, fiol, gitarr, hardingfela, säckpipa m m 20 juli Turinge kyrka ”Music is my religion” Vi följer upp Jimmi Hendrix citat ”Music is my religion”. Kevin Svensson, gitarr/sång. Rickard Lundblad, trummor. Daniel Gullö, bas. Sofia Berglin, piano/orgel/sång. 27 juli Taxinge kyrka ”I näktergalens lundar – flöjt, luta och visa i sommarkväll” Renässans- och barockmusik från England och Italien. Agneta Hellström, flöjter och pipor samt Torbjörn Söderquist, luta och teorb 3 augusti Turinge kyrka ” Folkligt, festligt och fullödigt” med Duo A&O En resa genom epokerna och genrerna med klassiska pärlor, folkmusik och jazziga tongångar. Allt i egna arrangemang. Agnes och Olle Lindberg 10 augusti Taxinge kyrka ”Lilla regn” med Sabina, Karin och Anna. Sånger från1600-talet, flöjtmusik av Bach, tango’s av Piazzolla samt visor av Wreesvijk och Lisa Nilsson. Karin Mickelbo, sång och Sabina Agnas, gitarr samt Anna BomanHald, flöjt Andakt varje gång. Mingel i kyrkan efteråt, med något att dricka. I samarrangemang med Sensus.


Temavecka för barn v.33 För de barn som i höst börjar årskurs 4-7 har vi veckan innan skolstarten en temavecka på temat ”Uppdrag” med tre övernattningar. Vi träffas torsdagen den 14 augusti kl. 09.00 på Herrgården och efter lunch åker vi till Fiskeboda i Julita och stannar där tre nätter. Vi åker hem till Nykvarn på söndagen och veckan avslutas med Gudstjänst med SMÅ och stora i Turinge kyrka kl 11.00 dit alla nära och kära är välkomna. Efter gudstjänsten serveras korv med bröd.

Ankrace, brödförsäljning... Under årets fastekampanj samlade vi tillsammans in ca 17.600 kr i Nykvarn! TACK för alla bidrag!

Temaveckan är kostnadsfri, begränsat antal platser, först till kvarn! För mer information och anmälan: www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge. Sista anmälningsdag är fredag 4 juli. Om ni har några frågor - kontakta gärna Annika Slavova Sandström, tel. 076-827 11 57 eller via e-post: annika.slavova.sandstrom@svenskakyrkan.se

”Mälaren runt” 16 augusti I samband med den årliga MC-turen runt Mälaren serverar församlingen korv med bröd, hamburgare, kaffe mm vid Turinge kyrka. Håll utkik på affischer och hemsidan gällande tider, och välkommen dit!

Tack Malin och Torsten! Församlingens vaktmästare Malin Baggströms har fått en ny tjänst i Mariefreds församling och slutade hos oss sista april. Vi önskar henne all lycka framöver! I nästa nr av Församlingsbladet presenteras vår nya vaktmästare Marie Bladh. Vi har också avtackat Torsten Björnberg från hans engagemang som förtroendevald i församlingen under många år. Stort tack Torsten för din insats!

I församlingens regi finns många regelbundna verksamheter såsom körer för stora och små, olika samtalgrupper, syförening, finska allsångskvällar mm. De allra flesta av de verksamheterna har dock uppehåll från början av juni till slutet av augusti, och vi hoppar därför över att skriva ut alla detaljer om kontaktpersoner etc i detta sommarnummer av församlingsbladet. För mer information, se www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge eller ring 08-554 909 20.


GUDSTJÄNSTKALENDARIUM Söndag 1 juni Söndagen före Pingst ”Hjälparen kommer” 16:00 Musikmässa i Turinge kyrka ”I välsignan och fröjd” Håkan Sandvik, Birgitta Sigbrandt, Turinge kyrkokör, solister och istrumentalister 18:00 Sinnesrogudstjänst i Nykvarnskyrkan, Christer Käck, Frida Winberg och sångsolist Lena Kjerrud Onsdag 4 juni 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan Torsdag 5 juni 10:30 Andakt på Lugnets äldreboende Söndag 8 juni Pingstdagen ”Den heliga Anden” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Martin Andersson, Håkan Sandvik 14:00 Gudstjänst med SMÅ och stora i Herrgårdsparken Martin Andersson Onsdag 11 juni 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan Söndag 15 juni Heliga Trefaldighets Dag eller Missionsdagen ”Gud – Fader, Son och Ande” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Monika Regnfors Sjörén Onsdag 18 juni 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan

Torsdag 19 juni 10:30 Andakt på Lugnets äldreboende Midsommardagen 21 juni ”Skapelsen” 14:00 Friluftgudstjänst vid Taxinge klockstapel Håkan Sandvik Söndag 22 juni Den helige Johannes Döparens dag ”Den högstes profet” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Monika Regnfors Sjörén Onsdag 25 juni 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan Söndag 29 juni Andra efter Trefaldighet ”Kallelsen till Guds rike” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Håkan Sandvik, Marina Balado Onsdag 2 juli 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan Söndag 6 juli Tredje efter Trefaldighet ”Förlorad och återfunnen” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Martin Andersson 19:00 Musik i sommarkväll i Turinge kyrka Onsdag 9 juli 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan

Söndag 13 juli Fjärde efter Trefaldighet ”Att inte döma” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Martin Andersson, Marina Balado 19:00 Musik i sommarkväll i Taxinge kyrka Onsdag 16 juli 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan Söndag 20 juli Apostladagen ”Sänd mig” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Monika Regnfors Sjörén 19:00 Musik i sommarkväll i Turinge kyrka Onsdag 23 juli 18:00 Veckomässa Nykvarnskyrkan Söndag 27 juli Sjätte efter Trefaldighet ”Efterföljelse” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Håkan Sandvik 19:00 Musik i sommarkväll i Taxinge kyrka Onsdag 30 juli 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan Söndag 3 augusti Kristi förklarings dag ”Jesus förhärligad” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Martin Andersson 19:00 Musik i sommarkväll i Turinge kyrka

Onsdag 6 augusti 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan Söndag 10 augusti Åttonde efter Trefaldighet ”Andlig klarsyn” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Håkan Sandvik 19:00 Musik i sommarkväll i Taxinge kyrka Onsdag 13 augusti 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan Söndag 17 augusti Nionde efter Trefaldighet ”Goda förvaltare” 11:00 Gudstjänst med SMÅ och stora i Turinge kyrka Martin Andersson, Marina Balado Onsdag 20 augusti 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan Söndag 24 augusti Tionde efter Trefaldighet ”Nådens gåvor” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Monika Regnfors Sjörén Onsdag 27 augusti 18:00 Veckomässa i Nykvarnskyrkan Torsdag 28 augusti 10:30 Andakt på Lugnets äldreboende


Söndag 31 augusti Elfte efter Trefaldighet ”Tro och liv” 11:00 Högmässa i Turinge kyrka Martin Andersson 12:00 Finsk gudstjänst vid Alphyddan Håkan Sandvik

Drop-in-dop Lördag 23 aug kl 11-15 i Turinge kyrka Se sid 4 för mer info.

Veckomässa varje onsdag! Varje onsdagkväll kl 18 i Nykvarnskyrkan firar vi veckomässa. Sommar som vinter. Välkommen!

Kyrktaxi Vill du ha skjuts till kyrkan? Vi bjuder på taxi till kyrkan, för dig som har svårt att ta dig dit på egen hand. Ring expeditionen på tel 08-554 909 20 senast fredag kl 12 för att boka. Foto: Kent Hefvelin


Ruotsinsuomalainen toiminta Finskspråkig verksamhet

Kiitos kun huomasit minut, useimmille olen vain näkymätön ”Sinä näit minut”, hän ihmetteli ja seisoi lehtinippuineen Ikean edessä keskellä ihmismerta. Hän koetti kaupitella Situation Stockholmia. ”Kiitos”, hän jatkoi, mikä oli vieläkin kummallisempaa, sillä minä olin juuri sanonut, että en ostaisi sitä numeroa, koska olin jo lukenut sen. ”Kiitos kun huomasit minut, useimmille olen vain näkymätön.”

on kaste. Siinä kokoontuu perhe ja ystävät yhden ainoan henkilön ympärille. Valmisteluihin on usein kulunut viikkoja. Kastemekko on silitetty huolella juuri tätä tilaisuutta varten. Nimi on merkattu, pikkuleipiä leivottu, kutsuja lähetetty ja huolehdittu valtavasti, mikä sanoo: ”Sinä olet tärkeä, me teemme sen sinulle. Sinä olet olemassa. Me näemme sinut.”

Että voi seistä siinä ihmisten keskellä ja kuitenkin olla näkymätön! Ikään kuin ei olisi olemassakaan. Mitäpä siitä, kunhan me vain tulemme joksikin, joka seisoo edessä ja estää kulkemista. Nykyaikana, jolloin monet meistä näkevät enemmän tietokoneitaan ja puhelimiaan kuin perhettään. Minä luulen, että yhä useammat meistä ovat vaarassa tulla näkymättömiksi. Ja jonkun, ainakin jonkun pitää nähdä minut, jos minä ylipäätään olen olemassa! Vastakohta näkymättömänä olemiselle

Kasteen alkaessa kirkonkellot soivat ilmoittaen koko kylälle, että nyt on Alicen aika tulla kastetuksi tai että nyt soivat kellot vain Lucakselle. Sano, kuinka monta kertaa toiste elämässämme saamme ottaa yhtä paljon tilaa? Sitten kastemaljan edessä sanotaan kaikki nimemme ja itse kullekin meistä Jeesus antaa lupauksen: ”Minä olen sinun kanssasi kaikkina päivinä aina elämäsi loppuun saakka.” Ja kuin merkiksi tästä siteestä meidän ja Jumalan

välillä valellaan vettä kolme kertaa meidän päähämme ja meidät kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän hengen nimeen. Kaikki tämä, jotta me tietäisimme, että emme ole tuntemattomia emmekä vaihdettavia vaan Jumala näkee meidät. Jokainen meistä saa lupauksen, että mitä tahansa elämässä tapahtuukin, meidän ei koskaan tarvitse yksin ottaa sitä vastaan vaan Jumala on meidän kanssamme, kaikkina päivänä, jokaisena hetkenä. Silloinkin, jos tulisi sellainen päivä, että joutuisimme seisomaan Ikean edessä ja kaupittelemaan Situation Stockholmia eikä kukaan meistä toisista näkisi, niin tietäkäämme, että Jumala näkee meidät silloinkin. / Monika Regnfors Sjörén, kirkkoherra


Tervetuloa seurakunnan suomenkieliseen toimintaan!

Tervetuloa juhannusjuhlaan!

Yhteislauluillat Herrgårdenilla ovat joka toinen tiistai. Syyskauden lauluillat alkavat Merja Aapron johdolla 26/8 klo 18.30. Jarmo Mäntysalon seuraava lauluilta on 9/9.

Grilli on valmiina klo 15. Musiikista huolehtii Jari Salminen hanureineen. Aitoa juhannustunnelmaa on luvassa!

Juhannusjuhlaa vietetään jälleen perinteiseen tapaan Herrgårdenin puistossa juhannusaattona 20/6 klo 15. Ota mukaan oma eväskorisi!

Raamattupiiri Håkan Sandvikinin kanssa on torstai-iltapäivisin kello 16. Kevään viimeisessä raamattupiirissä 22/5 on aiheena Nuori kirkko. Tiistaikerhoa pidetään Nykvarninkirkossa Marja-Leena Tapanaisen johdolla joka toinen tiistai (parillisilla viikoilla) klo 14. Teemana toukokuun viimeisessä tiistaikerhossa 27/5 on Kesät Ruotsissa ja Suomessa. Syksyn ensimmäinen kirjakahvila on syyskuun ensimmäisenä torstaina. Silloin Birger Winsa tulee kertomaan lisää meänkielisten elämästä. Birgerin luennot ovat tosi suosittuja, joten silloin varaamme ison salin. Lokakuun kirjailijavieras on Jorma Keskitalo, häneltä ilmestyi tässä kuussa toinen romaani.

Jumalanpalvelukset Sunnuntaina 31/8 klo 12 Perhejumalanpalvelus Alphyddanilla Södertäljen seurakunnan kanssa.

Yhteyshenkilöt Kirkkoneuvosto: Seppo Kauppi 08–552 475 05 Tiistaikerho: Marja-Leena Tapanainen 070-675 88 32 Yhteislaulu: Merja Aapro/Liisa Mattila 076–22 89 969 Kirjakahvila: Salme Kosunen 0159-702 30 Yhteislaulu: Jarmo Mäntysalo/Saima Kauppi 08-55247505 Kirkkoväärtit: Seppo Kauppi, Harri Porttila, Anneli Tikkanen-Rózsa Pappi: Håkan Sandvik, puh. 076-827 11 56. Lähempiä tietoja seurakunnan suomenkielisestä toiminnasta Håkanilta.

Syksyn toiminta alkaa yhteisellä grillaamisella 23/8 klo 16 Kungshagenilla Håkanin tuvassa. Oma eväskori grillattavineen on tietenkin kaikilla mukana!


Fantastiska Jesus Christ Superstar! Superlativen haglar när vi pratar om det. Den magiska föreställning som projekören, kantor Sofia, solister och musiker bjöd oss på i mitten av april. Deras reviderade version av Andrew Lloyd Webber och Tim Rices rockopera rockade verkligen Turinge kyrka! TACK alla medverkande, besökare och sponsorer för att ni gjorde det här möjligt! Och för er som inte hade möjlighet att komma - det finns bilder på församlingens hemsida och om ni skriker tillräckligt högt så kanske det kan hända att det ges en extraföreställning... Någonstans, någon dag.

Hade du inte möjlighet att vara med i Jesus Christ Superstar men vill hoppa på nästa projekt? Projektkören är tillbaka till hösten i ny tappning. Håll utkik efter mer information!

Foto: Mathias Gälsing, Fotokammaren

Församlingsbladet nr 2/2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you