Page 1

ODR TOTAL

» Hit gick pengarna 2011

Och det händer saker även 2012 … Borås blev först i landet med mentorsavtal för lärare, där erfarna lärare får tid att vara mentorer för nya kollegor.

verksamheternas nettokostnader totalt knappt 5 miljarder kronor

Pendlare till Göteborg åker i moderna dubbeldäckare – från december 2012 var femte minut under högtrafik. Borås Stad står inför sin största investering någonsin – Borås Energi och Miljö AB utreder ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsverk på Sobacken.

Vård och omsorg 39%

Pedagogisk verksamhet 41 %

Det hände i Borås Borås Stads verksamheter och resultat under 2011

Borås Stad fick av den internationella kreditvärderingsfirman Standard & Poor’s näst högsta betyg, AA+. Linnémarschen blev svensk representant i IML Walking Association och fick närmare 1 000 utländska startande i marschen 2012. Borås Djurpark fyller 50 år. Jubileet firas bl a genom att parken åter får fläckig hyena i faunan. Borås tredje skulpturbiennal pågår hela sommaren med mest svenska konstnärer, och koncentrerat omkring Kulturhuset. Upprustningen av centrum fortsätter; Österlånggatan blir gågata ända fram till högskolan. Brygghuset öppnar som ett resurshus för ungdomar 16 år och uppåt.

Politisk verksamhet 1 % Gator, vägar, parker 3 %

Affärsverksamhet 2 % Infrastruktur och skydd 2 %

Brygghuset vill förena arbetsliv, kultur, hälsa, fritid och utbildning. Ett café blir nav i ett hus där händelserna styrs av unga för unga.

Fritid och kultur 7 % Gemensam verksamhet 4 %

• Kommunens nettokostnader (det som inte betalas av avgifter utan måste finansieras med skatter och generella statsbidrag) var 4 922 miljoner kr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag var 4 923 miljoner kr. • Nettokostnaderna räknat per invånare var 47 277 kr. • Kommunens invånarantal ökade under året med 812 personer till 104 106. Det gör Borås till Sveriges 13:e största kommun. • Antalet barn i förskola (1-5 år) var 5 320, antalet elever i grundskola 9 839 och i gymnasiet 4 135. Antalet äldre med hemtjänst var 2 623 och med hemsjukvård 2 612. Det fanns 790 platser i särskilda boenden med heldygnsomsorg för äldre, och 318 platser med service enligt LSS.

”Det hände i Borås” ges ut i samband med att Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen för Borås Stad 2011. Vill du veta mer i detalj om kommunens verksamhet och ekonomi under 2011 kan du hitta årsredovisningen på vår webbplats boras.se, eller hämta ett exemplar i Stadshusets reception.

Borås Stad 2011 – mycket har hunnit hända under året. Här är en rad glimtar över vad kommunen har arbetat med och åstadkommit under förra året.

Produktion: Stadskansliet, Borås Stad. Foto: Emil Dalqvist (framsidan), Bodil Bergqvist, Hans Björk/Högskolan i Borås, Jan-Åke Claesson, Jörgen Jarnberger/JPixfoto, Annika Klemming, Ulf Nilsson, Anna Sigge, Superstudio och Erik Williamson. Tryck: Responstryck, Borås 2012


» Fria resor, snabbt bredband och testbana som undviker olyckor Fria resor i kollektivtrafiken för pensionärer blev succé. När Borås Stad valde att låta pensionärer åka gratis under lågtrafik gjordes 390 000 sådana resor de första fem månaderna.

Satsningar med fokus på välfärden När mörka moln rapporteras från olika håll i världen står Borås stadigt. Det gör vi tack vare engagerade medarbetare och kontroll på vår ekonomi. Visst känner vi av snålblåsten, men vi har hela tiden vågat se framåt och anta de utmaningar som fortsatt utbyggnad av välfärden kräver. Borås är en stad i ständig förändring och förbättring. 2011 var inget undantag. Staden erbjuder idag en mångfald som lockar människor att flytta hit. Med glädje kan vi konstatera att Borås under året passerat 104 000 invånare. Ett av våra mål är att utveckla den hållbara och attraktiva staden, där framtidens Borås kan erbjuda alla som väljer att leva och bo här allt fler och bättre möjligheter. Det målet når vi bara när vi tydligt ser medborgarnas behov och låter dessa vara drivkraften i välfärdsarbetet. 2011 har vi gjort flera satsningar med fokus på välfärden: Fria bussresor under lågtrafik för pensionärer. Sommarjobb till alla i gymnasiet. Lovskola och läxhjälp till de yngre eleverna. Projekt i hemtjänsten med att laga mat i hemmet.

Waste Recovery exporterar återvinning till tre städer i Brasilien; Fortaleze, Macaé och Sobral. Städerna har flerårsplaner och finansieringen sker kommersiellt. Waste Recovery drivs av Borås Energi och Miljö AB, Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Asta Zero ska utveckla framtidens fordon som undviker olyckor. Asta Zero är en ny testbana i Hällered som byggs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers. Testbanan är klar 2014 och kan ge 100 nya jobb. Snabbt bredband till alla är en del av att hela kommunen ska vara levande. Borås Stad reserverade 6 miljoner kr till att dra fiberkabel till landsbygd och mindre orter.

» Ny stadsdel i Simonsland och idéer för Världsstaden och Knalleland Världsstaden, en ny stadsdel för 3 500 boende på Nedre Norrby, visade Borås Stad som idéskisser. Centrum länkas samman med Norrby i en mångkulturell stadsdel med affärer, restauranger, 1 500 lägenheter och en grönskande innergård runt Viskan. Tanken är att låta Världsstaden ritas av arkitekter från alla världsdelar.

Det nyrenoverade Kulturhuset invigdes under året. Arbetet med Simonsland som ett textilt centrum pågår. Förnyelsen av centrala Borås gav utmärkelsen årets stadskärna. Borås fick förtroendet att arrangera Davis Cup mot Ryssland i Boråshallen. Listan kan göras lång detta är bara ett litet axplock. Med ”Det hände 2011” vill vi påminna om ett antal av de viktiga saker som inträffade under året. Saker som hände tack vare alla de engagerade krafter som bidrar till att bygga Borås.

Ulf Olsson (S) Kommunstyrelsens ordförande

MERVÄRDE Studentbostäder

Borås blev årets stadskärna 2011. ”Borås är bra på att vara stad ... målmedvetna långsiktiga satsningar ... genom det starka politiska engagemanget har man nått så mycket längre ...” hette det i motiveringen. Nya Ramnavallen med konstgräs och ny klubbstuga invigdes. Ramnavallen har byggts om som arena för bl a Norrby IF. Klubbstugans samlingssal kan användas även av andra. Samverkansgruppen Borås rent och snyggt var bland annat delaktiga i att ordna skrotdykning i Viskan. 6 000 personer deltog vid skräpplockardagarna, mer än dubbelt så många som året innan. Arbetet att vara en tillgänglig stad gjorde Borås till Sveriges representant i tävlingen Access City Award. Ledstråk i Kulturhuset och synstråk dit från centrum är exempel från 2011. Borås Stad certifierades av Centrum för lättläst som en lättläst webbplats. Simonsland ska bli en ny stadsdel och ett centrum för vetenskap, mode, design och handel. Ett avtal skrevs där Högskolan hyr lokaler för Textilhögskolan och Borås Stad för bland annat Textilmuseet och Marketplace Borås. Nya bostäder byggs i flera attraktiva lägen. Bostäder byggstartades under 2011 vid Allégatan nära Borås Tidning, vid Trandögatan och i Hestra Parkstad. Pumpkällehagen i Viskafors nominerades som en av kandidaterna till Träpris 2012. Knalleland får ett nytt torg över Skaraborgsvägen som med trafiken nedsänkt under torget binder samman området. Man kan flanera genom hela Knalleland utan att korsa biltrafik. Skaraborgsvägen blir bussgata till Knalleland, och biltrafiken får en ny väg öster om järnvägen. Detta och fler trafiklösningar i en idéskiss som Borås Stad presenterade.

» Kungabesök, Davis Cup och nyrenoverat kulturhus Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia gästade Borås. Kungaparet fick information om Waste Recovery på SP, och åkte sedan till Sobacken på studiebesök. Vid lunchen hade Textilhögskolan modevisning. Efter lunch promenerade Kungaparet i skulpturstaden Borås. Nya Kulturhuset invigdes med renoverade lokaler för Stadsteatern och Stadsbiblioteket, ny entré och ett café i en glasbyggnad ut mot P A Halls terrass. Boråsarna hjälpte biblioteket att flytta tillbaka genom att ta långlån på 85 000 böcker. Sommartorsdagarna med artistuppträdanden på Stora torget hade ett stjärnfyllt program med September, Danny, Veronica Maggio, Orup, Petter, Rydell & Quick och som avslutning det brittiska bandet Smokie. Biografen och byggnadsminnet Röda kvarn byggdes om för digital teknik, och kan nu visa såväl film i 3d som direktsända evenemang. Davis Cup-matchen mellan Sverige och Ryssland arrangerade boråsklubbarna så bra att Borås även fick matchen mot England i damernas Fed Cup 2012. Bland framtida arrangemang finns friidrotts-SM 2013 och O-ringen 2015. Borås Djurpark hade för första gången en noshörningsfödsel. Parken har genom sitt internationella samarbete fått bl a en tiger och en afrikansk vildhund.

» Egen dator, japansk omsorg och nöjda medborgare Boråsarna är mer nöjda än svensken i genomsnitt med sin plats att leva och bo på. Särskilt nöjd är man med utbildning och fritid, butiksutbudet och kommunikationerna. Det visade en undersökning av Statistiska centralbyrån. Elva samhällsinformatörer utbildades att informera om det svenska samhället på flyktingars eget språk. De arbetar på arabiska, dari, franska, persiska, somaliska och tigrinja. Borås Stad och Hiroshima träffade avtal om äldreomsorg. Initiativet togs av ett japanskt företag, som vill att medarbetare ska få praktisera i Borås och att personal från Borås ska utbilda i Hiroshima. En bärbar dator utrustas alla elever med i gymnasieskolans årskurs 1 på de nationella programmen, från höstterminen 2011. Trådlöst nätverk gör det möjligt att koppla upp sig i hela skolan. Växla bidrag till lön är temat för Arbetslivsförvaltningens arbete för att alla ska ha en meningsfull sysselsättning. Ofta går vägen till den vanliga arbetsmarknaden över skyddade anställningar och bidragsanställningar.

» Visioner, service och extra satsningar Arbetet med en vision för Borås år 2025 inleddes. Borås Stad inbjöd medborgarna att komma med sina tankar och idéer. Näringslivet, flera föreningar och många förskolor och skolor engagerade sig i arbetet. Efter sommaren 2012 ska Kommunfullmäktige besluta om en vision, och hur vi ska arbeta för att nå dit.

Borås Stad förbättrar för näringslivet genom att utbilda sina medarbetare att agera enklare och ge bra service. Det gav resultat – Borås tog ett kliv uppåt i rankingen av näringslivsklimat 2012. Såklart Borås, Borås Stads tidning till alla hushåll, ökade utgivningen till fyra gånger om året och blev nominerad till Svenska publishing-priset. Extra pengar på skolan satsade Borås Stad när årsredovisningen i mars visade att det fanns möjlighet. 15 miljoner lades till i årets budget för stärkt undervisning och bättre läromedel.

» Rekord för bad, bio och gas Fordonsgas ökade i försäljning med 133 procent under året. Cirka 50 stadsbussar går nu på fordonsgas från Borås Energi och Miljö AB. Kretsloppsveckan med löparfesten Kretsloppet lockade ca 5 000 deltagare. 348 000 cyklister registrerades under året på de cykelbarometrar som satts upp längs de mest använda cykelstråken. 488 894 bad under året blev siffran i Stadsparksbadet och Borås Simarena efter årets ökning. 11 132 biobesökare innebar ett rekordår för Röda kvarn. 42 000 sommarblommor planterades. 48 636 färdtjänstresor gjordes. Boråsambassadör 2011 var Christer Björkman, svensk general för Eurovisionens melodifestival.


» Fria resor, snabbt bredband och testbana som undviker olyckor Fria resor i kollektivtrafiken för pensionärer blev succé. När Borås Stad valde att låta pensionärer åka gratis under lågtrafik gjordes 390 000 sådana resor de första fem månaderna.

Satsningar med fokus på välfärden När mörka moln rapporteras från olika håll i världen står Borås stadigt. Det gör vi tack vare engagerade medarbetare och kontroll på vår ekonomi. Visst känner vi av snålblåsten, men vi har hela tiden vågat se framåt och anta de utmaningar som fortsatt utbyggnad av välfärden kräver. Borås är en stad i ständig förändring och förbättring. 2011 var inget undantag. Staden erbjuder idag en mångfald som lockar människor att flytta hit. Med glädje kan vi konstatera att Borås under året passerat 104 000 invånare. Ett av våra mål är att utveckla den hållbara och attraktiva staden, där framtidens Borås kan erbjuda alla som väljer att leva och bo här allt fler och bättre möjligheter. Det målet når vi bara när vi tydligt ser medborgarnas behov och låter dessa vara drivkraften i välfärdsarbetet. 2011 har vi gjort flera satsningar med fokus på välfärden: Fria bussresor under lågtrafik för pensionärer. Sommarjobb till alla i gymnasiet. Lovskola och läxhjälp till de yngre eleverna. Projekt i hemtjänsten med att laga mat i hemmet.

Waste Recovery exporterar återvinning till tre städer i Brasilien; Fortaleze, Macaé och Sobral. Städerna har flerårsplaner och finansieringen sker kommersiellt. Waste Recovery drivs av Borås Energi och Miljö AB, Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Asta Zero ska utveckla framtidens fordon som undviker olyckor. Asta Zero är en ny testbana i Hällered som byggs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers. Testbanan är klar 2014 och kan ge 100 nya jobb. Snabbt bredband till alla är en del av att hela kommunen ska vara levande. Borås Stad reserverade 6 miljoner kr till att dra fiberkabel till landsbygd och mindre orter.

» Ny stadsdel i Simonsland och idéer för Världsstaden och Knalleland Världsstaden, en ny stadsdel för 3 500 boende på Nedre Norrby, visade Borås Stad som idéskisser. Centrum länkas samman med Norrby i en mångkulturell stadsdel med affärer, restauranger, 1 500 lägenheter och en grönskande innergård runt Viskan. Tanken är att låta Världsstaden ritas av arkitekter från alla världsdelar.

Det nyrenoverade Kulturhuset invigdes under året. Arbetet med Simonsland som ett textilt centrum pågår. Förnyelsen av centrala Borås gav utmärkelsen årets stadskärna. Borås fick förtroendet att arrangera Davis Cup mot Ryssland i Boråshallen. Listan kan göras lång detta är bara ett litet axplock. Med ”Det hände 2011” vill vi påminna om ett antal av de viktiga saker som inträffade under året. Saker som hände tack vare alla de engagerade krafter som bidrar till att bygga Borås.

Ulf Olsson (S) Kommunstyrelsens ordförande

MERVÄRDE Studentbostäder

Borås blev årets stadskärna 2011. ”Borås är bra på att vara stad ... målmedvetna långsiktiga satsningar ... genom det starka politiska engagemanget har man nått så mycket längre ...” hette det i motiveringen. Nya Ramnavallen med konstgräs och ny klubbstuga invigdes. Ramnavallen har byggts om som arena för bl a Norrby IF. Klubbstugans samlingssal kan användas även av andra. Samverkansgruppen Borås rent och snyggt var bland annat delaktiga i att ordna skrotdykning i Viskan. 6 000 personer deltog vid skräpplockardagarna, mer än dubbelt så många som året innan. Arbetet att vara en tillgänglig stad gjorde Borås till Sveriges representant i tävlingen Access City Award. Ledstråk i Kulturhuset och synstråk dit från centrum är exempel från 2011. Borås Stad certifierades av Centrum för lättläst som en lättläst webbplats. Simonsland ska bli en ny stadsdel och ett centrum för vetenskap, mode, design och handel. Ett avtal skrevs där Högskolan hyr lokaler för Textilhögskolan och Borås Stad för bland annat Textilmuseet och Marketplace Borås. Nya bostäder byggs i flera attraktiva lägen. Bostäder byggstartades under 2011 vid Allégatan nära Borås Tidning, vid Trandögatan och i Hestra Parkstad. Pumpkällehagen i Viskafors nominerades som en av kandidaterna till Träpris 2012. Knalleland får ett nytt torg över Skaraborgsvägen som med trafiken nedsänkt under torget binder samman området. Man kan flanera genom hela Knalleland utan att korsa biltrafik. Skaraborgsvägen blir bussgata till Knalleland, och biltrafiken får en ny väg öster om järnvägen. Detta och fler trafiklösningar i en idéskiss som Borås Stad presenterade.

» Kungabesök, Davis Cup och nyrenoverat kulturhus Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia gästade Borås. Kungaparet fick information om Waste Recovery på SP, och åkte sedan till Sobacken på studiebesök. Vid lunchen hade Textilhögskolan modevisning. Efter lunch promenerade Kungaparet i skulpturstaden Borås. Nya Kulturhuset invigdes med renoverade lokaler för Stadsteatern och Stadsbiblioteket, ny entré och ett café i en glasbyggnad ut mot P A Halls terrass. Boråsarna hjälpte biblioteket att flytta tillbaka genom att ta långlån på 85 000 böcker. Sommartorsdagarna med artistuppträdanden på Stora torget hade ett stjärnfyllt program med September, Danny, Veronica Maggio, Orup, Petter, Rydell & Quick och som avslutning det brittiska bandet Smokie. Biografen och byggnadsminnet Röda kvarn byggdes om för digital teknik, och kan nu visa såväl film i 3d som direktsända evenemang. Davis Cup-matchen mellan Sverige och Ryssland arrangerade boråsklubbarna så bra att Borås även fick matchen mot England i damernas Fed Cup 2012. Bland framtida arrangemang finns friidrotts-SM 2013 och O-ringen 2015. Borås Djurpark hade för första gången en noshörningsfödsel. Parken har genom sitt internationella samarbete fått bl a en tiger och en afrikansk vildhund.

» Egen dator, japansk omsorg och nöjda medborgare Boråsarna är mer nöjda än svensken i genomsnitt med sin plats att leva och bo på. Särskilt nöjd är man med utbildning och fritid, butiksutbudet och kommunikationerna. Det visade en undersökning av Statistiska centralbyrån. Elva samhällsinformatörer utbildades att informera om det svenska samhället på flyktingars eget språk. De arbetar på arabiska, dari, franska, persiska, somaliska och tigrinja. Borås Stad och Hiroshima träffade avtal om äldreomsorg. Initiativet togs av ett japanskt företag, som vill att medarbetare ska få praktisera i Borås och att personal från Borås ska utbilda i Hiroshima. En bärbar dator utrustas alla elever med i gymnasieskolans årskurs 1 på de nationella programmen, från höstterminen 2011. Trådlöst nätverk gör det möjligt att koppla upp sig i hela skolan. Växla bidrag till lön är temat för Arbetslivsförvaltningens arbete för att alla ska ha en meningsfull sysselsättning. Ofta går vägen till den vanliga arbetsmarknaden över skyddade anställningar och bidragsanställningar.

» Visioner, service och extra satsningar Arbetet med en vision för Borås år 2025 inleddes. Borås Stad inbjöd medborgarna att komma med sina tankar och idéer. Näringslivet, flera föreningar och många förskolor och skolor engagerade sig i arbetet. Efter sommaren 2012 ska Kommunfullmäktige besluta om en vision, och hur vi ska arbeta för att nå dit.

Borås Stad förbättrar för näringslivet genom att utbilda sina medarbetare att agera enklare och ge bra service. Det gav resultat – Borås tog ett kliv uppåt i rankingen av näringslivsklimat 2012. Såklart Borås, Borås Stads tidning till alla hushåll, ökade utgivningen till fyra gånger om året och blev nominerad till Svenska publishing-priset. Extra pengar på skolan satsade Borås Stad när årsredovisningen i mars visade att det fanns möjlighet. 15 miljoner lades till i årets budget för stärkt undervisning och bättre läromedel.

» Rekord för bad, bio och gas Fordonsgas ökade i försäljning med 133 procent under året. Cirka 50 stadsbussar går nu på fordonsgas från Borås Energi och Miljö AB. Kretsloppsveckan med löparfesten Kretsloppet lockade ca 5 000 deltagare. 348 000 cyklister registrerades under året på de cykelbarometrar som satts upp längs de mest använda cykelstråken. 488 894 bad under året blev siffran i Stadsparksbadet och Borås Simarena efter årets ökning. 11 132 biobesökare innebar ett rekordår för Röda kvarn. 42 000 sommarblommor planterades. 48 636 färdtjänstresor gjordes. Boråsambassadör 2011 var Christer Björkman, svensk general för Eurovisionens melodifestival.


» Fria resor, snabbt bredband och testbana som undviker olyckor Fria resor i kollektivtrafiken för pensionärer blev succé. När Borås Stad valde att låta pensionärer åka gratis under lågtrafik gjordes 390 000 sådana resor de första fem månaderna.

Satsningar med fokus på välfärden När mörka moln rapporteras från olika håll i världen står Borås stadigt. Det gör vi tack vare engagerade medarbetare och kontroll på vår ekonomi. Visst känner vi av snålblåsten, men vi har hela tiden vågat se framåt och anta de utmaningar som fortsatt utbyggnad av välfärden kräver. Borås är en stad i ständig förändring och förbättring. 2011 var inget undantag. Staden erbjuder idag en mångfald som lockar människor att flytta hit. Med glädje kan vi konstatera att Borås under året passerat 104 000 invånare. Ett av våra mål är att utveckla den hållbara och attraktiva staden, där framtidens Borås kan erbjuda alla som väljer att leva och bo här allt fler och bättre möjligheter. Det målet når vi bara när vi tydligt ser medborgarnas behov och låter dessa vara drivkraften i välfärdsarbetet. 2011 har vi gjort flera satsningar med fokus på välfärden: Fria bussresor under lågtrafik för pensionärer. Sommarjobb till alla i gymnasiet. Lovskola och läxhjälp till de yngre eleverna. Projekt i hemtjänsten med att laga mat i hemmet.

Waste Recovery exporterar återvinning till tre städer i Brasilien; Fortaleze, Macaé och Sobral. Städerna har flerårsplaner och finansieringen sker kommersiellt. Waste Recovery drivs av Borås Energi och Miljö AB, Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Asta Zero ska utveckla framtidens fordon som undviker olyckor. Asta Zero är en ny testbana i Hällered som byggs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers. Testbanan är klar 2014 och kan ge 100 nya jobb. Snabbt bredband till alla är en del av att hela kommunen ska vara levande. Borås Stad reserverade 6 miljoner kr till att dra fiberkabel till landsbygd och mindre orter.

» Ny stadsdel i Simonsland och idéer för Världsstaden och Knalleland Världsstaden, en ny stadsdel för 3 500 boende på Nedre Norrby, visade Borås Stad som idéskisser. Centrum länkas samman med Norrby i en mångkulturell stadsdel med affärer, restauranger, 1 500 lägenheter och en grönskande innergård runt Viskan. Tanken är att låta Världsstaden ritas av arkitekter från alla världsdelar.

Det nyrenoverade Kulturhuset invigdes under året. Arbetet med Simonsland som ett textilt centrum pågår. Förnyelsen av centrala Borås gav utmärkelsen årets stadskärna. Borås fick förtroendet att arrangera Davis Cup mot Ryssland i Boråshallen. Listan kan göras lång detta är bara ett litet axplock. Med ”Det hände 2011” vill vi påminna om ett antal av de viktiga saker som inträffade under året. Saker som hände tack vare alla de engagerade krafter som bidrar till att bygga Borås.

Ulf Olsson (S) Kommunstyrelsens ordförande

MERVÄRDE Studentbostäder

Borås blev årets stadskärna 2011. ”Borås är bra på att vara stad ... målmedvetna långsiktiga satsningar ... genom det starka politiska engagemanget har man nått så mycket längre ...” hette det i motiveringen. Nya Ramnavallen med konstgräs och ny klubbstuga invigdes. Ramnavallen har byggts om som arena för bl a Norrby IF. Klubbstugans samlingssal kan användas även av andra. Samverkansgruppen Borås rent och snyggt var bland annat delaktiga i att ordna skrotdykning i Viskan. 6 000 personer deltog vid skräpplockardagarna, mer än dubbelt så många som året innan. Arbetet att vara en tillgänglig stad gjorde Borås till Sveriges representant i tävlingen Access City Award. Ledstråk i Kulturhuset och synstråk dit från centrum är exempel från 2011. Borås Stad certifierades av Centrum för lättläst som en lättläst webbplats. Simonsland ska bli en ny stadsdel och ett centrum för vetenskap, mode, design och handel. Ett avtal skrevs där Högskolan hyr lokaler för Textilhögskolan och Borås Stad för bland annat Textilmuseet och Marketplace Borås. Nya bostäder byggs i flera attraktiva lägen. Bostäder byggstartades under 2011 vid Allégatan nära Borås Tidning, vid Trandögatan och i Hestra Parkstad. Pumpkällehagen i Viskafors nominerades som en av kandidaterna till Träpris 2012. Knalleland får ett nytt torg över Skaraborgsvägen som med trafiken nedsänkt under torget binder samman området. Man kan flanera genom hela Knalleland utan att korsa biltrafik. Skaraborgsvägen blir bussgata till Knalleland, och biltrafiken får en ny väg öster om järnvägen. Detta och fler trafiklösningar i en idéskiss som Borås Stad presenterade.

» Kungabesök, Davis Cup och nyrenoverat kulturhus Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia gästade Borås. Kungaparet fick information om Waste Recovery på SP, och åkte sedan till Sobacken på studiebesök. Vid lunchen hade Textilhögskolan modevisning. Efter lunch promenerade Kungaparet i skulpturstaden Borås. Nya Kulturhuset invigdes med renoverade lokaler för Stadsteatern och Stadsbiblioteket, ny entré och ett café i en glasbyggnad ut mot P A Halls terrass. Boråsarna hjälpte biblioteket att flytta tillbaka genom att ta långlån på 85 000 böcker. Sommartorsdagarna med artistuppträdanden på Stora torget hade ett stjärnfyllt program med September, Danny, Veronica Maggio, Orup, Petter, Rydell & Quick och som avslutning det brittiska bandet Smokie. Biografen och byggnadsminnet Röda kvarn byggdes om för digital teknik, och kan nu visa såväl film i 3d som direktsända evenemang. Davis Cup-matchen mellan Sverige och Ryssland arrangerade boråsklubbarna så bra att Borås även fick matchen mot England i damernas Fed Cup 2012. Bland framtida arrangemang finns friidrotts-SM 2013 och O-ringen 2015. Borås Djurpark hade för första gången en noshörningsfödsel. Parken har genom sitt internationella samarbete fått bl a en tiger och en afrikansk vildhund.

» Egen dator, japansk omsorg och nöjda medborgare Boråsarna är mer nöjda än svensken i genomsnitt med sin plats att leva och bo på. Särskilt nöjd är man med utbildning och fritid, butiksutbudet och kommunikationerna. Det visade en undersökning av Statistiska centralbyrån. Elva samhällsinformatörer utbildades att informera om det svenska samhället på flyktingars eget språk. De arbetar på arabiska, dari, franska, persiska, somaliska och tigrinja. Borås Stad och Hiroshima träffade avtal om äldreomsorg. Initiativet togs av ett japanskt företag, som vill att medarbetare ska få praktisera i Borås och att personal från Borås ska utbilda i Hiroshima. En bärbar dator utrustas alla elever med i gymnasieskolans årskurs 1 på de nationella programmen, från höstterminen 2011. Trådlöst nätverk gör det möjligt att koppla upp sig i hela skolan. Växla bidrag till lön är temat för Arbetslivsförvaltningens arbete för att alla ska ha en meningsfull sysselsättning. Ofta går vägen till den vanliga arbetsmarknaden över skyddade anställningar och bidragsanställningar.

» Visioner, service och extra satsningar Arbetet med en vision för Borås år 2025 inleddes. Borås Stad inbjöd medborgarna att komma med sina tankar och idéer. Näringslivet, flera föreningar och många förskolor och skolor engagerade sig i arbetet. Efter sommaren 2012 ska Kommunfullmäktige besluta om en vision, och hur vi ska arbeta för att nå dit.

Borås Stad förbättrar för näringslivet genom att utbilda sina medarbetare att agera enklare och ge bra service. Det gav resultat – Borås tog ett kliv uppåt i rankingen av näringslivsklimat 2012. Såklart Borås, Borås Stads tidning till alla hushåll, ökade utgivningen till fyra gånger om året och blev nominerad till Svenska publishing-priset. Extra pengar på skolan satsade Borås Stad när årsredovisningen i mars visade att det fanns möjlighet. 15 miljoner lades till i årets budget för stärkt undervisning och bättre läromedel.

» Rekord för bad, bio och gas Fordonsgas ökade i försäljning med 133 procent under året. Cirka 50 stadsbussar går nu på fordonsgas från Borås Energi och Miljö AB. Kretsloppsveckan med löparfesten Kretsloppet lockade ca 5 000 deltagare. 348 000 cyklister registrerades under året på de cykelbarometrar som satts upp längs de mest använda cykelstråken. 488 894 bad under året blev siffran i Stadsparksbadet och Borås Simarena efter årets ökning. 11 132 biobesökare innebar ett rekordår för Röda kvarn. 42 000 sommarblommor planterades. 48 636 färdtjänstresor gjordes. Boråsambassadör 2011 var Christer Björkman, svensk general för Eurovisionens melodifestival.


ODR TOTAL

» Hit gick pengarna 2011

Och det händer saker även 2012 … Borås blev först i landet med mentorsavtal för lärare, där erfarna lärare får tid att vara mentorer för nya kollegor.

verksamheternas nettokostnader totalt knappt 5 miljarder kronor

Pendlare till Göteborg åker i moderna dubbeldäckare – från december 2012 var femte minut under högtrafik. Borås Stad står inför sin största investering någonsin – Borås Energi och Miljö AB utreder ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsverk på Sobacken.

Vård och omsorg 39%

Pedagogisk verksamhet 41 %

Det hände i Borås Borås Stads verksamheter och resultat under 2011

Borås Stad fick av den internationella kreditvärderingsfirman Standard & Poor’s näst högsta betyg, AA+. Linnémarschen blev svensk representant i IML Walking Association och fick närmare 1 000 utländska startande i marschen 2012. Borås Djurpark fyller 50 år. Jubileet firas bl a genom att parken åter får fläckig hyena i faunan. Borås tredje skulpturbiennal pågår hela sommaren med mest svenska konstnärer, och koncentrerat omkring Kulturhuset. Upprustningen av centrum fortsätter; Österlånggatan blir gågata ända fram till högskolan. Brygghuset öppnar som ett resurshus för ungdomar 16 år och uppåt.

Politisk verksamhet 1 % Gator, vägar, parker 3 %

Affärsverksamhet 2 % Infrastruktur och skydd 2 %

Brygghuset vill förena arbetsliv, kultur, hälsa, fritid och utbildning. Ett café blir nav i ett hus där händelserna styrs av unga för unga.

Fritid och kultur 7 % Gemensam verksamhet 4 %

• Kommunens nettokostnader (det som inte betalas av avgifter utan måste finansieras med skatter och generella statsbidrag) var 4 922 miljoner kr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag var 4 923 miljoner kr. • Nettokostnaderna räknat per invånare var 47 277 kr. • Kommunens invånarantal ökade under året med 812 personer till 104 106. Det gör Borås till Sveriges 13:e största kommun. • Antalet barn i förskola (1-5 år) var 5 320, antalet elever i grundskola 9 839 och i gymnasiet 4 135. Antalet äldre med hemtjänst var 2 623 och med hemsjukvård 2 612. Det fanns 790 platser i särskilda boenden med heldygnsomsorg för äldre, och 318 platser med service enligt LSS.

”Det hände i Borås” ges ut i samband med att Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen för Borås Stad 2011. Vill du veta mer i detalj om kommunens verksamhet och ekonomi under 2011 kan du hitta årsredovisningen på vår webbplats boras.se, eller hämta ett exemplar i Stadshusets reception.

Borås Stad 2011 – mycket har hunnit hända under året. Här är en rad glimtar över vad kommunen har arbetat med och åstadkommit under förra året.

Produktion: Stadskansliet, Borås Stad. Foto: Emil Dalqvist (framsidan), Bodil Bergqvist, Hans Björk/Högskolan i Borås, Jan-Åke Claesson, Jörgen Jarnberger/JPixfoto, Annika Klemming, Ulf Nilsson, Anna Sigge, Superstudio och Erik Williamson. Tryck: Responstryck, Borås 2012


ODR TOTAL

» Hit gick pengarna 2011

Och det händer saker även 2012 … Borås blev först i landet med mentorsavtal för lärare, där erfarna lärare får tid att vara mentorer för nya kollegor.

verksamheternas nettokostnader totalt knappt 5 miljarder kronor

Pendlare till Göteborg åker i moderna dubbeldäckare – från december 2012 var femte minut under högtrafik. Borås Stad står inför sin största investering någonsin – Borås Energi och Miljö AB utreder ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsverk på Sobacken.

Vård och omsorg 39%

Pedagogisk verksamhet 41 %

Det hände i Borås Borås Stads verksamheter och resultat under 2011

Borås Stad fick av den internationella kreditvärderingsfirman Standard & Poor’s näst högsta betyg, AA+. Linnémarschen blev svensk representant i IML Walking Association och fick närmare 1 000 utländska startande i marschen 2012. Borås Djurpark fyller 50 år. Jubileet firas bl a genom att parken åter får fläckig hyena i faunan. Borås tredje skulpturbiennal pågår hela sommaren med mest svenska konstnärer, och koncentrerat omkring Kulturhuset. Upprustningen av centrum fortsätter; Österlånggatan blir gågata ända fram till högskolan. Brygghuset öppnar som ett resurshus för ungdomar 16 år och uppåt.

Politisk verksamhet 1 % Gator, vägar, parker 3 %

Affärsverksamhet 2 % Infrastruktur och skydd 2 %

Brygghuset vill förena arbetsliv, kultur, hälsa, fritid och utbildning. Ett café blir nav i ett hus där händelserna styrs av unga för unga.

Fritid och kultur 7 % Gemensam verksamhet 4 %

• Kommunens nettokostnader (det som inte betalas av avgifter utan måste finansieras med skatter och generella statsbidrag) var 4 922 miljoner kr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag var 4 923 miljoner kr. • Nettokostnaderna räknat per invånare var 47 277 kr. • Kommunens invånarantal ökade under året med 812 personer till 104 106. Det gör Borås till Sveriges 13:e största kommun. • Antalet barn i förskola (1-5 år) var 5 320, antalet elever i grundskola 9 839 och i gymnasiet 4 135. Antalet äldre med hemtjänst var 2 623 och med hemsjukvård 2 612. Det fanns 790 platser i särskilda boenden med heldygnsomsorg för äldre, och 318 platser med service enligt LSS.

”Det hände i Borås” ges ut i samband med att Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen för Borås Stad 2011. Vill du veta mer i detalj om kommunens verksamhet och ekonomi under 2011 kan du hitta årsredovisningen på vår webbplats boras.se, eller hämta ett exemplar i Stadshusets reception.

Borås Stad 2011 – mycket har hunnit hända under året. Här är en rad glimtar över vad kommunen har arbetat med och åstadkommit under förra året.

Produktion: Stadskansliet, Borås Stad. Foto: Emil Dalqvist (framsidan), Bodil Bergqvist, Hans Björk/Högskolan i Borås, Jan-Åke Claesson, Jörgen Jarnberger/JPixfoto, Annika Klemming, Ulf Nilsson, Anna Sigge, Superstudio och Erik Williamson. Tryck: Responstryck, Borås 2012

Det hände i Borås 2011  

Det hände i Borås 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you