Page 1

RAHKEET DUUNIIN Työllistymisen laatu ammatillisella toisella asteella Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Elina Lavikainen & Janne Mikkonen Julkaisutilaisuus Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.11.2012


Esityksen kulku Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma

1.

2.  

Tulokset

3.    

4.

Tutkimuskysymykset Aineisto ja menetelmät Työllistymisen laatu Työnsaanti ja työttömyys Kokemukset ammatillisesta peruskoulutuksesta Tulevaisuusnäkymät ja työelämäasenteet

Seitsemän näkökulmaa ammattiin valmistuneisiin


Tutkimuksen tausta Toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista valmistuneita tutkittu 2000-luvulla niukalti  Määrällistä tilastotietoa sijoittumisesta saatavilla runsaasti  Työsuhteiden laadusta sekä työn ja koulutuksen vastaavuudesta tiedetään vähemmän 


TUTKIMUSASETELMA


Tutkimuskysymykset 1. 2.

3.

4. 5.

Millaista on toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden työllistyminen eri aloilla? Millainen on toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden kokema tyytyväisyys työllistymiseensä? Mitkä tekijät ovat yhteydessä laadukkaaseen työllistymiseen ja mitkä työttömyyteen tai muihin työllistymisen ongelmiin? Miten ammatillinen koulutus valmistuneiden kokemuksen perusteella vastaa työelämän arkea? Millaisia ovat toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista valmistuneiden tulevaisuusnäkymät ja työelämäasenteet?


Aineisto ja menetelmät Kiinnostusperusjoukkona vuonna 2008 ammatillisen perustutkinnon suorittaneet  Koulutusaloittain ositettu satunnaisotanta kahdeksasta suuresta ammattioppilaitoksesta  Tavoiteperusjoukkona näistä oppilaitoksista vuonna 2008 valmistuneet  1180 vastaajaa, vastausprosentti 27,1 


TULOKSET Tyรถllistymisen laatu


Kuinka kauan hait ensimmäistä työpaikkaasi? (n = 1128)

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Olin työssä jo valmistumishetkellä

Sain töitä välittömästi (1kk tai alle) valmistumisen jälkeen

Hain töitä yli yhden kuukauden


Valmistumisen jälkeisten työkuukausien määrä (n = 1085) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

0% 0 kk

1-12 kk

13-24 kk

25-36 kk

37-48 kk

49+ kk


Työsuhteen muoto ensimmäisessä ja nykyisessä työpaikassa 70% 60% 50%

40% 30%

20% 10%

0%

Ensimmäinen työpaikka valmistumisen jälkeen (N=1152) Nykyinen työpaikka (N=796)


Uusittujen työsopimuksien määrä (keskiarvo työsopimusten ja työnantajien erotuksesta) aloittain, n = 1107 12 10 8 6

4 2 0 Kult. / Hum.

YLH / Luonnont.

TeLi

LY

SoTe

MaRa


Nykyisen työsuhteen muoto koulutusaloittain TeLi Vakituinen kokopäivätyö SoTe

Määräaikainen kokopäivätyö

YLH / Lu.

Vakituinen osa-aikatyö

LY

Määräaikainen osaaikatyö

Yrittäjä/freelancer

MaRa

Muu

Kult. / hum. 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


Oman alan työkokemuksen osuus kaikesta valmistumisen jälkeisestä työkokemuksesta 100% 90% 80% 70%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kult. / Hum.

YLH / Luonnont.

TeLi

LY

SoTe

MaRa


Oliko tutkinto muodollisena vaatimuksena työhön

Vastaako nykyinen työ koulutusalaa

Koulutusalan vastaavuus ja tutkinnon vaatiminen nykyisessä työpaikassa, % Kult. / hum.

YLH / Lu.

TeLi

LY

SoTe

MaRa

Kaikki

Vähemmän

59

49

48

54

13

52

41

Enemmän

41

51

52

46

87

48

59

Yhteensä

100

100

100

100

100

100

100

Ei

83

63

52

69

15

53

46

Kyllä

17

37

48

31

85

47

54

Yhteensä

100

100

100

100

100

100

100


Yleisprofiili tyรถllistymisen laadusta


Miten koulutusalaa vastaava työ ja koulutuksessa opitut taidot esiintyvät yhdessä?

Pääsen työssäni hyödyntämään koulutuksessa oppimiani taitoja

Ei samaa Jokseenkin Täysin eri Jokseenkin eikä eri samaa mieltä eri mieltä mieltä mieltä Missä määrin nykyinen työtehtäväsi vastaa mielestäsi koulutusalaasi?

Täysin samaa mieltä

Yhteensä

Ei lainkaan

9

4

1

1

0

14

Melko vähän

1

4

2

1

0

8

Jossain määrin

0

4

6

7

2

19

Melko paljon

0

1

3

17

4

25

Erittäin paljon

0

0

2

12

20

34

Yhteensä

11

13

13

37

26

100


Tyytyväisyys työn määrään työaikaryhmittäin Tekisin enemmän töitä, jos siihen olisi mahdollisuus Nykyinen tuntimäärä on sopiva

Keskimääräinen työaika viikossa

Tekisin vähemmän töitä, jos siihen olisi mahdollisuus

Alle 30 h (N=62)

66%

30-39 h (N=369)

14%

40-49 h (N=262)

15%

50 h+ (N=45)

22%

Vaihtelee hyvin paljon (N=57)

21%

34%

76%

10%

71%

47%

58%

15%

31%

21%


TULOKSET Tyรถnsaanti ja tyรถttรถmyys


Työmarkkinoilla menestyminen Edistävät 

Yksilölliset 

 

Työkokemus Ammattitaito Henkilökohtaiset ominaisuudet

Rakenteelliset 

Koulutus

Vaikeuttavat 

Yksilölliset 

Työkokemuksen puute Suhdeverkostojen puute

Rakenteelliset 

Heikko oman alan työtarjonta lähiseudulla


Työttömyystilastot  Valmistumisvuoden lopussa työttömänä

olleiden osuus oli n. 24 % vuonna 2009  Vuonna 2007 vastaava osuus oli 13 %  Kolme vuotta sitten valmistuneilla tilanne tasaisempi: työttömiä 13 % vuonna 2009, 8 % vuonna 2007


Työttömyyden kokemus Aineistossa työttömiä vastaushetkellä 7,1 %  Useimmilla työttömyys kestänyt alle vuoden  Neljäsosa haki ensimmäistä valmistumisen jälkeistä työpaikkaa yli kuukauden  Työttömyyden pitkittyessä toiveikkuus työnsaannista vähenee  Työttömyyden syyksi katsottiin useimmiten oman alan työpaikkojen vähäisyys 


TULOKSET Kokemukset ammatillisesta koulutuksesta


Tyytyväisyys koulutukseen oman tulevaisuuden kannalta, n=1143 Erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

Ei tyytyväinen eikä tyytymätön

Melko tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

SoTe TeLi Kult. / Hum. LY YLH MaRa LU Kaikki 0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %


Arviot ammatillisesta perustutkinnosta (jokseenkin ja täysin samaa mieltä), % MaRa

SoTe

LY

TeLi

YLH / Lu Kult/hum

Kaikki

Aloituspaikkoja on liikaa suhteessa työmarkkinoiden tarpeeseen

38

20

28

39

50

70

38

Ammatillista ohjausta oli riittävästi

67

71

50

64

43

57

62

Opetuksessa käytetyt välineet ja tekniikka vastasivat työelämän vaatimuksia

69

68

53

63

47

61

62

Koulutuksen sisältö vastasi ennakko-odotuksiani

63

78

58

59

59

63

64

Koulutuksen antama mielikuva alastani vastasi työelämän todellisuutta

60

82

61

66

53

48

65

Tutkinto tunnetaan hyvin työmarkkinoilla

75

93

49

79

83

38

78


Koulutuksen antamat taidot ja valmiudet koulutusaloittain, % Kult. / Hum.

MaRa

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

YLH / LU

SoTe

TeLi

LY

Käytännön ammattitaito

Oppimis- ja ongelmanratkaisutaidot

Luovat taidot

Vuorovaikutustaidot


Taidot ja valmiudet, joita ammatillinen perustutkinto ei antanut riittävästi

Käytännön ammattitaito Erityisesti alakohtaiset erityistaidot

Työelämätaidot Valmistaminen työnhakuun, yrittäjyysopinnot, tiedot työntekijän oikeuksista

Teoreettiset taidot Syventävät opinnot

Työssä tärkeiksi koetut ominaisuudet Vastuullisuus / itsenäinen työskentely


Työssäoppimisjaksojen merkitys myöhemmän työllistymisen kannalta, % KULT / YLH / TELI LY HUM. LU (n=444) (n=35) (n=78) (n=174)

SOTE MARA (n=249) (n=156)

KAIKKI (n=1136)

Työllistyin myöhemmin samaan paikkaan, jossa suoritin työssäoppimisjakson

35

30

45

43

50

49

43

Sain työkokemusta, joka auttoi uuden työpaikan hankkimisessa

28

33

25

40

35

32

30

Työssäoppimisjaksosta ei ole ollut minulle hyötyä myöhemmän työllistymisen kannalta

37

37

30

17

15

19

27

Lähes yhdeksän kymmenestä pitää työssäoppimista hyödyllisenä työelämässä tarvittavien taitojen kannalta


Jatko-opinnot Ketkä? • Joka viides kyselyhetkellä päätoiminen opiskelija • Erityisesti kulttuurialalta valmistuneet (37 %)

Missä? • Ammattikorkeakoulussa (67 %) • Yliopistossa (12 %) • Ammatillinen perustutkinto (10 %)

Mitä? • Saman alan jatko-opinnot (44 %) • Selvästi eri alan opinnot (35 %)

Miksi? • Halu parantaa asemaa työmarkkinoilla (29 %) • Halu vaihtaa alaa (25 %) • Halu ansaita paremmin (15 %)


TULOKSET Tulevaisuusnäkymät ja työelämäasenteet


Mitä ajattelet omasta tulevaisuudestasi, kun mietit sitä työurasi näkökulmasta? (n = 1053-1101) Mara

SoTe

LY

TeLi

YLH / Lu

Kult/ hum

Kaikki

Omat työsuhteeni ovat enimmäkseen pätkätöitä

30%

29%

29%

25%

16%

37%

26%

Löydän mielekästä työtä

75%

82%

65%

74%

76%

65%

75%

Joudun hankkimaan täydentävää koulutusta

50%

51%

39%

44%

58%

55%

49%

Päädyn johtavaan asemaan

26%

15%

24%

22%

27%

29%

22%

Vaihdan alaa

47%

24%

32%

30%

38%

32%

33%

Teen töitä ulkomailla

16%

5%

3%

15%

19%

23%

14%

Olen pitkiäkin aikoja työttömänä

16%

3%

12%

15%

15%

19%

13%


Tärkeimmät työhön liittyvät ominaisuudet sukupuolittain (%), n = 1156 Mielenkiintoinen työ Varma työpaikka

Hyvä palkka Työ, jossa tuntee saavuttaneensa jotain Työ, joka vastaa kykyjäni Mahdollisuus oma-aloitteisuuteen Miehet

Mahd. olla pitkään saman ta:n palveluksessa

Naiset

Ei liikaa työpaineita Joustava työaika Vastuunalainen työ Mahdollisuus edetä korkeampaan asemaan Työ, jota ihmiset arvostavat Runsaasti lomaa 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Työelämäasenteet Noin 85 % on samaa mieltä siitä, että työ on tärkeä osa ihmisen elämänsisältöä  Yhdeksän kymmenestä katsoo, että koulutus parantaa olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia  Voimakas usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja yksilönvastuuseen 


12 4 6 5 3

7

SEITSEMÄN NÄKÖKULMAA AMMATTIIN VALMISTUNEISIIN


1

Enemmistö tekee mielekästä, koulutusta vastaavaa työtä vakaassa työsuhteessa – kaikki eivät


2

Työssäoppimisjaksot siltana koulutuksen ja työelämän välillä


3

perinteinen tyÜkäsitys

valoisa tulevaisuus suuret vaikutusmahdollisuudet


4 Koulutusalojen v채lill채 on syvi채 kuiluja


5 Tutkinnon ja ammatin suhde on yksioikoinen: uusien työmarkkinoiden synnystä ei näy merkkejä


6 Pelkk채 tutkinto ei riit채


7

Alanvaihtosuunnitelmat yleisiä,

jatko-opinnoissa tähdätään korkea-asteelle


KIITOS! elina.lavikainen(a)otus.fi janne.mikkonen(a)otus.fi

Rahkeet duuniin  

Rahkeet duuniin - Työllistymisen laatu ammatillisella toisella asteella Esitys julkaisutilaisuudessa Opetus- ja kulttuuriministeriössä 28.1...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you