Page 1

Clean Air ileri oksidasyon teknolojisi

www.eliks.com.tr


Klima ve HVAC kanalı kaynaklı, hasta edici tüm bakterilere karsı tek çözüm “Clean Air” Doğa Havayı Temizler Müthiş bir organizasyon ile kendi görevlerini kusursuzca yerine getiren doğanın birimleri, dünyanın sürekli olarak temiz ve yaşanabilir kalmasını sağlar. Oksijen jeneratörü ormanların, fotosentez ile atmosfere yoğun miktarda oksijen katma işlevleri dışında, pek bilinmeyen ama havanın temizlenmesinde en önemli süreç olan “İleri Oksidasyon”, hava kalitesinin en iyi düzeyde olmasını sağlar.

before

Güneş ışığı atmosfere girdiği anda havadaki su ve oksijen ile etkileşime girer ve aralarında sadece 1 mikron boşluk oluşturacak düzeyde yoğun miktarda HidroPeroksitler, Süper İyonlar ve Hidrojen Peroksit oluşmaya başlar. İşte bu ortaya çıkan iyonlarla dolu plazma havada bulunan bütün kirleticileri oksidasyon yöntemi ile moleküler yapısını değiştirerek / parçalar, zararsız ve etkisiz hale getirerek yok eder.

after

O+HO 3 2

HV

2OH+O2

HO+O

HV

OH+H+O

2

2

TiO

+

2

2

proaktif doğal etki... Kapalı mekanlarda soluduğunuz kötü havanın

Kapalı Alanlar için Clean Air Ileri Oksidasyon Teknolojisi

sonuçlarından haberdar mısınız ?

30 yıllık tecrübe birikimi ile geliştirilmiş olan Clean Air Teknolojisi ile atmosferde belirli bir seviyenin üzerinde bulunması gereken oksidantları artık kapalı ortamlarda da elde edebilmekteyiz. Doğanın kendini temizleme ve yenileme yeteneğini birebir taklit ederek, hiçbir kimyasal veya fiziksel uygulamaya gerek kalmadan kapalı ortamlarda doğanın temiz ve tazeliğini sunan Clean Air İleri Oksidasyon Teknolojisinin en önemli özelliği ”hidroperoksit, süperoksit iyon ve hidroksit iyon” adıyla bilinen bir grup oksitleyici üretmesidir. Bu özellik kapalı ortamdaki havayı ve yüzeyleri sterilize* ederek mikropsuz, sağlıklı ve temiz yaşam alanları elde edilebilmektedir.

Kapalı ortamlardaki havada küf, bakteri, spor, virüs ve koku gibi kirleticiler mevcuttur. Bu organizmaların ve kirleticilerin miktarı sağlıksız seviyeye çıkarsa, iç hava kalitesinin kötü sonuçlarından olumsuz etkilenmeye başlarız.

• • • •

İnsanlar ve Hayvanların yaşam kalitesi düşer, enfeksiyon riski artar Gıdalar çabuk bozulur, raf ömrü azalır, imalat kalitesi düşer Küf ve mantarların oluşumuna zemin hazırlar Rahatszı edici kötü kokular oluşur

Herhangi bir zararı var mıdır ? Kesinlikle insana ve canlılara zararı yoktur. Tam tersi bütün bu işlemleri yaparken yüzeylerdeki bakteri ve virüsleri, küfü mantarı tamamen yok edebilir. ( bkz. sayfa 10 ve 12)


Laboratuar test sonuçları:

Hava yoluyla bulaşan bütün bakteri ve virüslerde Küf ve mantarda Organik ve inorganik tüm kokularda Gıda yüzeyindeki mikrobiyallerde Yüzey alanlardaki bakteri / virüs azalması Uçucu Organik Bileşenler’de (VOC) Kuş Gribi, MRSA, E-Coli, Listeria, Streptococcus…’da Koku, Duman ve kimyasal buharlarda 90 cm mesafede hapşırıktaki mikrobiyallerde

%99 azalma %99 azalma %85 azalma %99 azalma 4 log azalma %80 azalma %99 azalma %85 azalma %78 azalma

*Yukarıda açıklanan değerler bağımsız labratuvarlar tarafından yapılmıştır.

Clean Air nerelerde kullanılır?

Kapalı alanların tamamında yüzey ve hava sterilizasyonunda kullanılır. Koku giderme , bakteri , küf ve mantar yok etmede kullanılabilir , oluşumunu engeller.

• Hastaneler • Okullar • Anaokulları • Oteller • Ofisler • Huzur evleri • Spor salonları ve soyunma odaları

• Laboratuarlar • Mağazalar ve marketler • Toplu taşıma araçları • Evler • Gemiler • Gıda İmalathaneleri

Çok etkili bir “hava ve yüzey sterilizasyon sistemi” olan Clean Air gıda imalatlarında kullanlır, ürünlerin raf ömrü ve kalitesini ciddi oranda artırır.

Clean Air avantajları...

HVAC kanallarında kullanılan HEPA filtre maliyetlerini azaltır. Taze hava ihtiyacını ciddi oranlarda azaltır. Ortam kokularının birbirine karışmasını veya dağılmasını engeller ve yok eder. Isıtma / Soğutma için gereken enerji tüketimini %50’den fazla azaltır, maliyet düşürür. Havalandırma kanalı ve Coil ünitelerin bakım ve temizlik giderlerini ciddi oranda azltır. Sterilizasyon amaçlı kimyasal kullanımında ciddi azalma sağlar. Hava sterilizasyon giderlerini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Sistem kurulumu basit, maliyeti uygun ve inanılmaz düzeylerde de tasarruf sağlayıcı özelliktedir. Özellikleri nedeniyle kısa sürede yatırım maliyetini geri kazandırır.

Clean Air 20 yıldan fazla zamandır hava kalitesini arttırmak için çözümler sunuyor

2


fotohidroiyonizasyon teknolojisi Medikal endüstride mikroorganizmaları ( mikrop, bakteri ) imha etmekte kullanılan Germisidal UV ışınları, ışın kaynağının yakınından ışınla temas ederek geçen havada gezinebilen mikroorganizmaları azaltmakta etkindir. Ancak UV ışınlarının gazlar, kimyasal buharlar veya kokular üzerine “çok az ile hiç arası” etkilidir. Fotohidroiyonizasiyon teknolojimiz hidrate quad-metalik hedeflere yönlendirilmiş yüksek yoğunlukta ultraviyole ışınları güvenli sevi-

yedeki, nemli ozon ortamı içinde kullanan ve kimyasal madde içermeyen ileri oksidasyon teknolojisidir. Fotohidroiyonizasiyonun benzersiz özellikleri ve dalga boyu onu UV radyasyonu ve X-ışın arasındaki çizgide tutar ve ışımanın mikroorganizma öldürücü özelliğini en verimli sekilde kullanmaktadır. Gıda yüzeyleri üzerinde bir antimikrobik olarak fotohidroiyonizasiyonun etkinliğini temel olarak penetre olan radyasyon ile aynıdır; yüzey mikrobik redüksiyon oranı%99.9’dır ve 6 log’a kadar redüksiyon sağlar.

Ancak penetre eden ışımadaki problemler olmadan eşdeğer verimliliği sağlamaktadır bu özellikleri ile İleri oksidasyon çok etkili ve güvenli bir gıda sanitasyon yöntemidir. PHI katalizörü içerisinde ozon ve UV ışını kombinasyonu “İleri Oksidasyon Reaksiyonunu” oluşturuyor. REME ayrıca bu hidroperoksitleri ileri düzeyde şarj eder veya iyonize eder.

O2 Molekülleri Hava PHI hücresinden geçer

Clean Air PHI/Reme Hücresi

UV ışık (büyük sarı ok) quad metalik kaplamaya çarpar, elektronlar (atomların içinde küçük, negatif yüklü parçacıklar) yüzeyde serbest bırakılır.

Süper Plazma Bakteri / Küf / Alerjenleri yok ediyor

Bakteri / Küf / Alerjenler

Elektronlar havadaki su moleküllerinin (HO) ile etkileşime 2 girer ve onları; yüksek reaktif, kısa ömürlü, hidroksit iyonların (OH-) yüksüz formları olan hidroksil radikallere (OH ·) yükseltger. Hidroksil

Su

Bu küçük, çevik hidroksil radikaller daha sonra daha büyük kirletici organiklerin (karbon temelli) moleküllerine saldırır, kimyasal bağlarını parçalar, karbondioksit ve su gibi zararsız maddelere dönüştürür. Hidroksil

Kirletici

X Elektron

Elektron

Elektron

Yüzey

Yüzey

Yüzey

Quad Metalik Kaplama

Quad Metalik Kaplama

Quad Metalik Kaplama

Su

Karbondioksit


Küf / Mantar Azaltma oranı % Bakteri % 99 Küf % 97 - 98 Maya % 90+ Bu testin amacı ile ilgili RGF AOT ünitesi kullanılan ortamlardaki etkisini değerlendirmek. Bu test standart 185 m2’lik evde ve 280 m2’lik bir evde gerçekleştirildi. California Mikrobiyoloji Merkezi, Bağımsız Akredite Laboratuvar - IBR, Kansas State University, Florida Üniversitesi, ABD Hava Kuvvetleri Ar-Ge Laboratuvarlar, C & W Mühendislik, Cincinnati Üniversitesi, Kane Bölge Hastanesi tarafından test edilmiştir.

Kokular ve Formaldehit Temzilik kimyasalları kokularında 24 saatte %55 azalma Hayvan kokularında 24 saatte %72 azalma Parfüm kokularında 24 saatte %63 azalma PHI AOT (gelişmiş oksidasyon) teknolojisinin çeşitli kokular üzerindeki etkisini test etmek amcıyla yapılmıştır, test için 150 m3’lük bir test odası ve 10 insana eşdeğer koku panelleri kullanılmıştır. Tested by C&W Engineering (Independent PE Firm) Bu testin amacı PHI AOT teknolojisinin formaldehit üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Testler Kansas State Üniversitesi tarafından test odasında yapıldı. Mobil evde kurulan sistem ilekapalı ortamdaki formaldehit düzeyleri test edilmiştir. Testler FEMA (Federal Emergency Management Agency) yani Federal Acil Yönetim Ajansı için gerçek mobil evlerde yapılmıştır.

Kimyasal Buharlar (VOC)

Toluen% 29 azalma D-Limoonene% 98 azalma Metil Etil Keton% 13 azalma Testin amacı, AOT (Gelismis oksidasyon) teknolojisinin Kimyasal kokular üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Testler GC/MS(Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi ) ile NELAP Akredite Bağımsız Lab tarafından yapıldı.

4


H1N1 Domuz Gribi Kansas Eyalet Üniversitesi, Guardian Air PHI-Cell® (phtohydroionization) ve REME® (reflective magnetic energy) hücreleri üzerinde yaptığı bir dizi test neticesinde, Daha ileri testler halen devam etmektedir. ABD de ilk olarak Nisan 2009’da insanlar üzerinde görülmüş olan bu grip türü, tüm dünyada insandan insana hızla yayılmış 11 Haziran 2009 yılında dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından salgın riski olarak anılmıştır. Hava yolu ile bulaşan bu virüs, hapşırma ve/veya öksürme suretiyle havaya yayılmakta ve uzun süre havada asılı kalmaktadır. Bu havayı soluyan kişilere hızla bulaşmakta ve kişiyi ölüme sebep olabilecek ciddi duruma neden olmaktadır. Hatta kimi zaman yüzeylere dokunma sureti ile de hastalık bulaşabilir (ortak kullanılan kapı kulpu, elektrik düğmesi, musluk gibi yüzeylerden de insandan insana bulaşmaktadır). Kansas Eyalet Üniversitesi’nde yapılan testlerde H1N1 Domuz gribi PHI teknolojisi ile paslanmaz yüzey üzerindeki H1N1 domuz gribi virüsünü %99’un üzerinde etkisiz hale geldiğini raporlamıştır. İnaktivasyon Oranı: %99+

Avian Influenza H5N1 Kus, Gribi

Bilinen adıyla Kuş Gribi virüsü, kuş ve kanatlı kümes hayvanlarından bulaşan bir enfeksiyondur. Yabani kuşların bağırsaklarında yaşarlar ve genellikle bundan dolayı ölmezler, fakat çok bulaşıcıdır, Bu virüs evrim geçirerek insanlara da bulaşır hale gelmiştir, H5N1 olarak adlandırılan bu virüs, özellikle kanatlı kafes hayvanları ile çok haşır neşir olan Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika’da hızla yayılmış, ve hastalık öldürücü bir hal almıştır. Hava yolu ile bulaşabildiği gibi yakın temasla da bulaşmaktadır. Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından test edilmiştir. İnaktivasyon Oranı: %99+

Hapsırma Testi , REME Hapşırma Testi: Test için “Hapşırma Simülasyon Makinesi” ve “Hapşırma Odası” kullanılmıştır. Hapşırmayla 160 km/h hız meydana geldiğine göre, ciğer hacmi, hapşırma basıncı ve sıvı miktarını göz önünde bulunarak hapşırma eylemi simüle edildi. Sonuçlar çok başarılı oldu; hapşırma kaynağından 90 cm mesafe içerisinde mikrobiyallerde ortalama %99 azalma ölçülmüştür. Tıbbi olarak desteklenen bir çalışma olmamasına rağmen pratik açıdan mikropları kaynağında öldürme avantajı ve koruyuculuk sağlayacaktır. PHI Hapşırma Testi: Test için “Hapşırma Simülasyon Makinesi” ve “Hapşırma Odası” kullanılmıştır. Hapşırmayla 160 km/h hız meydana geldiğine göre, ciğer hacmi, hapşırma basıncı ve sıvı miktarını göz önünde bulunarak hapşırma eylemi simüle edildi. Sonuçlar çok başarılı oldu; hapşırma kaynağından 90 cm mesafe içerisinde mikrobiyallerde ortalama %78 azalma ölçülmüştür. Tıbbi olarak desteklenen bir çalışma olmamasına rağmen pratik açıdan mikropları kaynağında öldürme avantajı ve koruyuculuk sağlayacaktır. 90 cm Simüle Hapşırma Deneyi 7 m3’lük özel tasarım odada yapılmıştır. Bağımsız çift kör çalışmasıdır.


Sigara Kokusu ve Dumanı

sigara kokularında 24 saatte %70 koku azalması sigara duman patikülünde 24 saatte %25 azalma Clean Air (gelişmiş oksidasyon) teknolojisinin Sigara kokusu ve dumanı üzerindeki etkisini test etmek amcıyla yapılmıştır. Test için 150 m3lük bir test odası ve 10 insana eşdeğer koku panelleri kullanılmıştır. partikül sayımı için Lazer partikül sayacı kullanılmıştır. C&W Mühendislik USA

Kimyasal Bilesikler Test açıklamaları 24 saatlik süredeki azalmayı göstermektedir. Hidrojen sülfit (çürük yumurta) %80 azalma Metil mercaptan (çürümüş lahana) %100 azalma Carbon disulfid (çürümüş sebze)%30 azalma Butil Asetat (tatlı Muz)%100 azalma Metil Metarsilin (plastik) %100 azalma AOT (gelişmiş oksidasyon teknolojisi) kullanılarak havadaki kimyasal bileşikleri azaltma deneyleri Gaz Kromatografi / Kütle Spektrometresi kullanılarak yapılmıştır. Akredite GC/MC Nelap Laboratuarında test edilmiştir.

Partikül Sayımı (REME için) Partikül ölçümü 12 saat ISO Class 4 (10,000 - 0.1um) 24 saat ISO Class 3 (1000 - 0.1um) REME Hücresi kontrolü altındaki odalarda partikül sayısını azaltmada etkilidir. REME Hücresi takılı odada 12 saat sonra - ISO 4. Sınıf düzeyinde (0.1um 10.000) partikül sayılmıştır, 24 saat sonra, ISO Class 3 düzeyine (1000 - 0.1um) ulaşıldı. HEPA’dan daha iyi sonuç alındığı tespit edilmiştir. Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından test edilmiştir.

6


MRSA Metisiline Dirençli Straphylococcus Aureus Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), bazı antibiyotiklere karşı dirençli bir bakteri türüdür. Hastane mikrobu olarak da bilinen MRSA, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve ölümcül enfeksiyonlara neden olmasının dışında diğer bir ürkütücü yanı da; penisilinaz enzimine dirençli tüm penisilinlere, sefalosporinlere, ayrıca klindamisin, eritromisin, tetrasiklin ve aminoglikozidler gibi daha birçok antibiyotiğe dirençli olmasıdır. Bulaşıcılığı son derece yüksek olan MRSA gibi Stafilokok enfeksiyonları özellikle bağışıklık sistemleri zayıf olan diyaliz hastaları ve hastanelerde tedavi gören hastalarda ölümcül olabilmektedir. Kansas State UniversityTeknoloji Lab. tarafından test edilmiştir. İnaktivasyon Oranı: %+99

Streptococcus Sp. Grup A Streptokok (strep) enfeksiyonları, grup A streptokokların neden olduğu bir bakteri çeşitliliğidir. Hafif deri enfeksiyonu veya boğaz ağrısından ciddi ve hayatı tehdit eden etyiyen bakteri sendromu ve devamında toksik şok sendromuna Nekrotizan Fasit’e sebep olmaktadır. Sağlık uzmanları tahminlerine göre her yıl 10 milyondan fazla hafif enfeksiyon meydana gelir. İkincil enfeksiyonlar şunlardır: Romatizmal Ateş, impetigo, Cellulties, Erizipel. Kansas State University tarafından test edilmiştir. İnaktivasyon Oranı:%+96

Listeria

Hareketli kamçısı ile Gram pozitif bakterilerden olup bazı çalışmalara göre insanların % 1-10’u bağırsaklarında Listeria Monocytogenes taşıyıcısı olabilir. Memelilerde yaşayan 37 tür saptanırken, 17 çeşit kuş ve bazı balık ve deniz kabuklusunda tespit edilmiştir. Listeriyanin belirtileri; septisemi, menenjit (veya meningoensefalit), ensefalit ve intrauterin veya servikal enfeksiyonlar, ki bunlar hamile kadınlarda düşük yapamaya veya ölü doğumlara neden olur. Kansas Eyalet Üniversitesi, Steris Labs, KAG / Eco Labs tarafından test edilmiştir Inaktivasyon Oranı: % +99


Staphylococcus Aureus Staphylococcus aureus, kısaca “stafilokok” adıyla anılır ve Staphylococcaceae familyasından bakteri türüdür. Yaklaşık 20 türü bulunur. Nozokomiyal (hastane infeksiyonu) etkenidir. İnsan cilt florasında kommensal olarak da bulunur. Koyun kanlı agarda altın sarısı koloniler üretir. Çeşitli yüzeylerde glikokaliks denen oluşumlar üretir. Bakterinin bunu yayılma ve bulaşma için kullandığı düşünülmektedir. İmmün sistemi zayıflamış kişilerde, asıl enfeksiyon etkeniyle beraber görülmesi, iyileşmeyi geciktirir (süper enfeksiyon). Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından test edilmiştir. İnaktivasyon Oranı: %+ 99

Bacillus Spp. Bacillus cereus Gram-pozitif, fakültatif aerobik, spor oluşturan bir bakteridir. Hücreleri büyük çubuk halindedir ve sporları spor kesesini şişirmez. İki farklı metabolitin neden olduğu iki tip hastalığın olmasına rağmen, B.cereus gıda zehirlenmesi genel tanımıdır. İshal tipi hastalığa, yüksek molekül ağırlıklı proteinler sebep olurken, kusma (emetik) tipi hastalığa düşük molekül ağırlıklı, ısıya dayanıklı peptitlerin neden olduğu bilinmektedir . Gıdalarda yüksek sayılarda (10 6 organizma/g’dan daha yüksek sayılar) B. cereus bulunması aktif büyümenin göstergesidir ve organizmanın proliferasyonun göstergesidir ve sağlık açısından potansiyel bir tehlikedir. Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından test edilmiştir. İnaktivasyon Oranı:%+99

Stachybotrys Chartarum

Stachybotrys, özellikle kolonize halde bulunan yeşilimsi-siyah küf mantarıdır. Hayvan yemi, saman, alçıpan gibi yapı malzemeleri içeren kağıt, toz, pamuk ve selüloz içerisinde kolonileşir. Kronik nemli veya aşırı su, nem, su sızıntıları, veya sel nedeniyle hasar. Gören yerlerde olur. 25 °C sıcaklık yeterlidir. Ayrıca bununla birlikte birçok toksin üretm yeteneğine sahiptir. Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından test edilmiştir. İnaktivasyon Oranı:%+99

8


Escherichia Coli

Escherichia coli, alman çocuk doktoru ve bakteriyolog olan Theodor Escherich tarafından keşfedilmiştir. E. Coli kısaltılmış ismi ile, memelilerin bağırsak florasında yaşar. İnsanın bir günlük toplam dışkısında 500 milyar- 10 trilyon adet sayılır. E. Coli, birçok bağırsak ve ekstra-bağırsak enfeksiyonlarına, idrar yolu enfeksiyonlarına, menenjite, peritonite, mastite, septisemi ve gram-negatif pnömoniye neden olur. Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından test edilmiştir. İnaktivasyon Oranı: %+99

Pseudomonas Sp. Aerobik olmaları nedeniyle gıdaların yüzeyinde hızla gelişebilmeleri için gerekli gelişme faktörleri ve vitaminleri sentezleme yeteneğindedirler. Özellikle soğukta saklanan et, tavuk eti, yumurta ve deniz ürünlerinin birinci derecede bozulma etmenidirler. Pseudomonas aeruginosa saprofit bir tür olmakla birlikte gastroenterik hastalıklara neden olabilir. Süt içinde de iyi ürer, sütün pıhtılaşmasında ve çıkardığı pigmentten dolayı yeşil renk almasına neden olur. Bu özelliği sayesinde “hidrokarbon kullanan bakteriler (HUM)“ ünvanını kazanmıştır. HUM bakterileri mikrobiyal korozyona sebep olurlar. HUM bakterileri, hidrokarbon bazlı yakıtların üzerinde bazen yanlışlıkla “algae“ olarak adlandırılan, koyu yeşil ve jölemsi katmanlar oluştururlar. Kansas State University tarafından test edilmiştir. İnaktivasyon Oranı %+99

Streptococcus Pneumoniae Pneumoniae sadece insanlarda olan bir patojendir ve solunum yolu ile kişiden kişiye yayılır. Bulaşması genellikle 2 metre mesfe içinde öksürme veya hapşırma sırasında olur. Böylece, S. pneumoniae taşıyıcıları genellikle sağlıklı iken, diğerleri için enfeksiyon ve hastalıkların önemli bir kaynağıdır. Normalde boğaz flarasında bulunur ve vücudun savunma sistemi bozulduğunda enfeksiyona neden olur.Bu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların en yaygın türleri orta kulak iltihabı, zatürre, kan dolaşımı enfeksiyonu (bakteriyemi), sinüs enfeksiyonları ve menenjit bulunmaktadır. Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından test edilmiştir İnaktivasyon Oranı: %+ 99


Candida Albicans Candida albicans, eşeyli çoğalan, diploit, maya tipi bir mantar türü ve insanlarda oral ve vajinal fırsatçı enfeksiyonların etmenidir. Candida cinsine ait 200 tür olmasına karşın Candida enfeksiyonlarının %75’inin sorumlusu C. albicans’tır. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda (AIDS, kanser kemoterapisi, organ veya kemik iliği transferi durumlarında) sistemik mantarsal (fungal) enfeksiyonlar (fungemi), hastalık ve ölümün başlıca nedenleri arasındadırlar. Ayrıca bu yönde riski olmayan hastaların hastanede edindikleri enfeksiyonlar ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. C. albicans insan ağzı ve sindirim sistemi içinde yaşayan pek çok organizmadan biridir. Sağlıklı yetişkinlerin %40’ının ağzında, sağlıklı kadınların %20-25’inin vajinasında varlığı gösterilebilir. Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından test edilmiştir. İnaktivasyon Oranı:%+99

Norwalk Virüsü Norovirüs, insanlarda akut gastroenterit hastalığa neden olan, tek zincirli bir RNA olan kılıfsız bir virüs grubudur. Norovirüs ilk olarak 1968 yılında Norwalk, Ohio’da bir okulda gastroenterit salgını nedeniyle “Norwalk virüs” adını taşır. Norovirus en bulaşıcı 10 viral enfeksiyondan biridir. Norovirus salgınları sırasında, çeşitli bulaşma yolları tespit edilmiştir. Örneğin bir restoranda gıda yoluyla bulaşan virüs sonra ev halkında kişiden kişiye iletilebilir. Gıda kaynaklı salgınların %50’si norovirüse bağlıdır. CDC’nin 1997-2000 yılları arasında yaptığı 232 araştırmada norovirüs salgınlarının; %36’sı restoranlarda, %23’ü huzurevlerinde, %13’ü okullarda, %10’u tatil aylarında yolcu gemilerinde tespit edilmiştir. Kansas Eyalet Üniversitesi tarafından test edilmiştir. İnaktivasyon Oranı: %99+

Gıda, Cihaz ve Ozon / EMF Güvenliği Gıda işleme tesislerinde kullanılmak üzere FSIS tarafından onaylanmıştır. Clean Air hava temizleme cihazları, her türlü gıda işleme tesislerinde; et, balık,… gibi ürünlerin hazırlanmasında veya hazır yiyecek servisi yapan restoranlarda hava ve yüzeydeki bakteri, küf ve mantarların yok edilmesinde güvenle kullanılabileceği Amerikan Gıda güvenliği (FDA) ve denetim servisi FSIS tarafından test edilip onaylanmıştır. Tüm Clean Air cihazları yetkilendirilmiş tüm sertifikalı ve bağımsız birimler tarafından, ev elektrik güvenliği için test edilmiş ve onaylanmıştır. TÜV, ETL, UL, NEI Çin, Clean Air,Japon Hükümeti, GSA, Elektrik Gücü Araştırma Enstitüsü tarafından test edilmiştir. Clean Air ozon/EMF (elektromanyetik frekans) için test edilmiştir. Federal Güvenlik Standartlarına uygunluğu belirlenmiştir. FSIS Federal Güvenlik Denetim Hizmetleri, UL, ETL,TUV, CSA, ISSES / Disney tarafından test edilmiştir. Birçok ev aleti düşük seviyelerde ozon ve EMF yayarlar. (floresan, motorlar, bilgisayarlar, fotokopi makineleri, buzdolapları, mikserler, elektronik hava filtreleri, klimalar, elektrikli fanlar, mikrodalga fırınlar v.b.)

10


Etki Alanı Testi Simulasyon evi, polietilenden inşa edilmiş, boşaltılmış ve ardından dezenfekte edilmiştir. PHI hücresi etki alanını belirlemek için evin merkezine yerleştirilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibidir: Her odada AOP (aktif oksidasyon plazma) seviyesi 0,01-0,02 ppm civarında ölçülmüştür. Çalışmalar RGF Environmental Inc Laboratuarlarında yapılmıştır.

Plazma Güvenlik Seviyesi Yapılan bağımsız çalışmalar ile RGF ürünlerinin hiperoksitler ile ilgili deklerasyonunu doğruluyor. Toplamda 6 gün süren ve 20 testten oluşan detaylı çalışmada yüksek maliyetli HPLC (yüksek basınç sıvı kromatografisi) kullanılmıştır. Testler “KatzAnalytical Services” tarafından yapılmıştır. Özet olarak çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir: Görüntüde 0,01 ppm düşük bir seviye olarak algılanabilir ancak bir litre havada ortalama 177 katrilyon hidroperoksit gaz molekülleri olduğu anlamına gelir ki, bu da her molekülün arasında sadece 1 mikron mesafe olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, bakteri, kokular, virüs, UOB’ler (uçucı organik bileşik), küf gibi krileticilerin kaçacak fazla alanları yoktur ve hemen yok edilirler. Yakın zaman önce 0,01 ppm seviyesinde hidroperoksit gaz molekülü EPA tarafından da etkili bir enfeksiyon kontrol ve mikrobiyal tehdit teknoloji olarak kabul edildi. Hidroperoksitler, doğa ananın çevreci temizlik ajanları olarak bilinir. PHI ve REME’nin asıl kavramı sağlıklı doğayı evinize yani kapalı ortama getirmektir. Tipik olarak doğada Hidroperoksit düzeyi 0,01 ile 0,03 ppm arasındadır. REME ve PHI evde yani kapalı ortamda bu seviyeyi 0,02 ppm’e kadar çıkartır, daha fazlasına çıkmaz. Uluslar arası sağlık sınırlarına göre havadaki hidroperoksit gaz molekül seviyesi 1 ppm’dir. Bu doğrultuda 0,02 ppm güvenlik sınırının sadece 1/50’idir. Altı gün süren testler süresince güneşli ve yağmurlu havalarda Ozon seviyesi de ölçüldü. Ozon seviyeleri 0,01-0,02 ppm arasında ölçüldü. Ev içerisinde yani kapalı ortamda da eş seviyeler ölçüldü. 0,02 ppm seviyesi düşük seviye olarak kabul edilir. Deneyler Minesota Eyaletinde Bahar aylarında yapılmıştır. Açık havada Hidrperoksit seviyesi Kapalı ortamda Hidroperoksit seviyesi REME kapalı iken Kapalı ortamda Hidroperoksit seviyesi REME açık iken

0,01 ppm 0,00 ppm 0,01 ppm


proaktif farkı... Clean Air PHI ünitesi, yüksek yoğunlukta UV dalgaları yayan özel tasarım lamba, onu çevreleyen ve dört ana elementten oluşan (Titanyumdioksit, Rodyum, Bakır ve Gümüş içerikli özel kaplama) hidrofilik QUAD-Metalik kaplamalı kafes, montaj plakası ve özel tasarım elektronik bir devreden oluşmaktadır. Klima santrali, kanallı rooftop veya kanallı split gibi cihazların verici kanallarına kolayca monte edildiği gibi özel tasarım havalandır-

ma hücreleri ve kanalları (HVAC) içerisinde de kullanılabiliyor. 384 nm dalgaboyunda ışın yayan özel tasarım UV lambasına maruz kalan QUAD metalik kaplama bileşiminde bulunan TiO2 ve diğer elementler sayesinde kanalın içine özel bir “Oksidasyon Plazması” oluştur. Hidroperoksit, Süperoksit İyonlar, Hidroksil İyonlar ve çok düşük seviye ozonit iyonlardan oluşan bu plazma tamamen doğa ve

canlı dostu olup, bu saldırgan oksitleyiciler hava akımı ile ortama yayılır, havadaki bakteri, virüs, küf ve mantarları, kimyasal buharı, kokuyu, dumanı yani tüm kirleticileri yakalayarak okside ederek yok eder. Plazmanın değdiği her yüzey de sterilize* olmaya başlar. *yüzeylerin sterilize olması ile ilgili detay bilgileri lütfen danışmanınızdan isteyiniz.

endüstriyel tasarım Geniş ürün yelpazemizin yanı sıra, müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına yönelik, ürün ve üretim çözümleri sunuyoruz. Soruna odaklı özel çözümler Clean Air’ın deneyimli ‘endüstriyel tasarım’ mühendislik ekibi tarafından geliştirilir. Her sektörün ayrı bir çözüme ihtiyaç duyduğu gerçeğinden yola çıkarak, seçeneklerinizi önceden tasarlanmış belli ürünlerle sınırlandırmıyor; size daima en esnek çözümleri sunuyoruz. - Konveyör bant için gıda sterilizasyon üniteleri - Alan sterilizasyonu için özel tasarım yüksek kapasiteli sistemler - Büyük projeli havalandırma kanalları için yüksek kapasiteli çoklu üniteler - Suyun sterilizasyonu için özel olarak tasarlanan ozonsuz sistemler - Atık su koku giderme sistemleri - Yağ ayırma sistemleri

çözüme özel tasarım sistemler

12


kompakt üniteler PHI Kompakt PHI üniteler, kişisel veya endüstriyel amaçla kullanılmak üzere, masa üstü veya duvara monte şeklinde özel olarak tasarlanmış pratik sistemlerdir. 25.000 saatlik lamba ömrü ile sadece lamba değişim sarf maliyeti olan sistemlerin, bazı modellerine adapte edilebilen yağ, ultra filtre, HEPA, VOC, civa ve radyoaktif filtre gibi özel filtreler de mevcuttur. Ortam havasında en üst düzey koruma sağlayan Clean Air Kompakt PHI sistem, küf, mantar, koku, duman, virüs ve bakterileri azaltır ve/veya yok eder. Teknik Özellikler

Clean Air Micro

Clean Air Mini

Clean Air Midi

Clean Air Maxi 2000

Üretim Yöntemi Hücreler Fan debisi Voltage Amps Kontrol Ölçüler hxdxw1 Ağırlık1 Materyal Filtre Kapasite*

PHI™ 5” hücre 45m3/saat 12 Volt adaptör 0,2 off/medium/high 0x10x39/25 cm 1,5 kg Alüminyum Yok 50m2/125 m3

PHI™ 5” katalist hücre 45m3/saat 230 Volt 0,5 off/medium/high 16x16x44/30 cm 5 kg Paslanmaz VOC/toz/yağ/radon/civa 50m2/160 m3

PHI ™ 5” + 9” katalist hücreler 420 m3/saat 230 Volt 5 on/off/turbo/medium/low and filter control 33x32x24 cm1 24 kg Paslanmaz Çoklu filtre imkanı 300-600 m3

PHI ™ 2x36”A katalist hücreler 430 m3/saat 230 Volt on/off/hour meter 31x31x150 cm 24 kg Paslanmaz FOG fitler 300-600 m3

kompakt üniteler REME Kompakt REME üniteler, kişisel veya endüstriyel amaçla kullanılmak üzere masa üstü veya duvara monte şeklinde özel olarak tasarlanmış pratik sistemlerdir. Reflektif Elektro Manyetik Enerji teknolojisi ile partikül yakalama özelliği olan REMEnin bazı modellerinin, PHI ünitelerinden ayrılan tarafı, ile kirlendiğinde yıkanarak temizlenebilen özel bir elek filtresinin olmasıdır. 25000 saatlik lamba ömrü ile sadece lamba değişim sarf maliyeti olan sitemlerin bazı modellerine adapte edilebilen yağ, ultra filtre, HEPA, VOC, civa ve radyoaktif filtre gibi özel filtreler de mevcuttur. Ortam havasında en üst düzey koruma sağlayan Clean Air Kompakt PHI sistem, küf, mantar, koku, duman, virüs ve bakterileri azaltır ve/veya yok eder. Teknik Özellikler

Clean Air Micro R

Clean Air Mini R 9

Üretim Yöntemi REME™ REME™ Hücreler 5” cell 9” cell Fan debisi 45m3/saat 45m3/saat Voltage 12 Volt adaptör 230 Volt Amps 0,2 0,5 Kontrol off/medium/high off/medium/high Ölçüler hxdxw 10x10x39/25 cm 16x16x44/30 cm Ağırlık 1,5 kg 5 kg Materyal Alüminyum Paslanmaz Filtre Kapasite* 7x7x2,50m2/125 m3 8x8x2,5m2/160 m3

Clean Air Mini 9+5

Clean Air MİNİ R 9+5+E

Clean Air Midi R

REME ™ 5” + 9” 420 m3/saat 230 Volt 5 on/off/turbo/medium/low and filter control 33x32x24 cm 24 kg Paslanmaz Çoklu Filtre imkanı 300-600 m3

REME ™ 5” + 9” + filtre 430 m3/saat 230 Volt - on/off/hour meter 131x31x150 cm 24 kg Paslanmaz Partikül filtresi 300-600 m3

REME ™ 5” + 9” yüksek debili fan 430 m3/saat 230 Volt on/off/hour meter 131x31x150 cm 28 kg Paslanmaz 500-1,000 m3


kanal tipi PHI Clean Air kanal tipi PHI ünitesi, kanallı klima, klima santrali, havalandırma sistemi veya ısıtma sistemlerinin kanallarına kolayca monte edilir. Hasta bina sendromuna yol açan ve havayı kirleten koku, duman küf mantar ve bakterilerin azaltılması için özel olarak tasarlanmıştır. Kişisel veya endüstriyel kullanım özelliği ile binaların havalandırma sistemine monte edilirler. 25000 saatlik lamba ömrü ile sadece lamba değişim sarf maliyeti olan sitemler ayrıca kullanılan yağ, ultra filtre, HEPA, VOC, civa ve radyoaktif filtre gibi özel filtrelerin de optimum düzeyde kullanılmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağlarlar. Teknik Özellikler

kanal tipi REME

HVAC Mini

Sistem Temeli PHI™ Voltaj 12 V adaptör Amps 0,8 Katalizör ve Lamba ölçüsü 5” Montaj kaydı malzemesi Al Kapasite (m3/saat) 0-1500 Ölçüler l x w x h 26x5x3cm Kanal için mesafe ihtiyacı

HVAC 212

HVAC 212HO

HVAC 357

HVAC 357HO

PHI™ 230 Volt 0.05 9” SS 1500-10000 23x23x6cm 20cm

PHI™ 230 Volt 0.06 9” SS 8000-25000 23x23x6cm 20cm

PHI™ 230 Volt 0.06 14” SS 15000-30000 23x23x6cm 34cm

PHI™ 230 Volt 0.09 14” SS 25000-40000 23x23x6cm 34cm

Clean Air kanal tipi REME ünitesi ve partikül özel toplama filtresi, kanallı klima, klima santrali, havalandırma sistemi veya ısıtma sistemlerinin kanallarına kolayca montaj edilebilir. Hasta bina sendromuna yol açan ve havayı kirleten koku, duman küf mantar ve bakterilerin azaltılması için özel olarak tasarlanmıştır. Reflektif Elektro Manyetik Enerji teknolojisi ile partikül yakalama özelliği olan REME sistemlerin PHI ünitelerinden ayrılan tarafı ile kirlendiğinde yıkanarak temizlenebilen özel bir elek filtresinin olmasıdır. Kişisel veya endüstriyel kullanım özelliği ile binaların havalandırma sistemine monte edilirler. 25000 saatlik lamba ömrü ile sadece lamba değişim sarf maliyeti olan sitemler ayrıca kullanılan yağ, ultra filtre, HEPA, VOC, civa ve radyoaktif filtre gibi özel filtrelerin de optimum düzeyde kullanılmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağalar. REME sisteme turbo fan eklenerek daha etkin bir özellik kazandırılabilir. Teknik Özellikler

HVAC REME 305

HVAC REME 305HO

Sistem Temeli Voltaj Katalizör ve Lamba ölçüsü Montaj kaydı malzemesi Kapasite (m3/saat) Etki Hacmi (m3) Ölçüler l x w x h Kanal için mesafe ihtiyacı İleri Oksidasyon Plazma seviyesi

REME™ 12 Volt adaptör 9” / 14W SS 1500-10000 1360 38x14x8 cm 35cm 0,01 ppm

REME™ 12 Volt adaptör 9” / 23 W SS 10000-15000 2265 38x14x8 cm 35 cm 0,01 ppm

teknik özellikler

14


quick treat (hızlı temizleme ünitesi) Ticari hava temizleme ve koku gidermede ozon ve ileri oksidasyon teknolojisini kullanır, tamamen otomatik ve kolay kullanımlı bir cihazdır, yangın söndürme veya temizlik işleminden sonra kalan ağır kokuların giderilmesi konusunda çok etkilidir, çalışma alanı bunlarla da sınırlı değildir, havadaki sigara dumanı, küf, mantar, kimyasal buhar (VOCs) virüs ve bakteriler üzerinde de son derece etkili, profesyonel bir üründür. 7 kat daha güçlü TURBOZONE 7000 modelide vardır. UYGULAMA ALANI: Oteller, Profesyonel temizlik şirketleri, Kiralama şirketleri, otomobil ve yat temizlik şirketleri. Clean Air Quick Treat Hose adaptor

tasınabilir PHI/OZON ünitleri ,

Teknik Özellikler dBa Opsiyonel Plazma Üretim Yöntemi** Plamza çeşidi Hücre Fan Voltaj Amps Kontrol Ölçler hxdxw Ağırlık Materyal

Clean Air Fotohidroiyonizasyon ünitesi tarafından oluşturulan ileri oksidasyon plazması ve kontrollü ozon güvenli ve çevre dostu oksitleyicileri tüm kirleticileri yok ederek hidrojen ve oksijene dönüştürür. İleri oksidasyon sistemi geleneksel ozon jeneratörlerinden çok daha güvenlidir. Hedeflenen ileri oksidasyon jeneratörleri, nitrik oksit gazı ve nitrik asit üretmezler ve yüksek verim oranına sahiptirler. Kokuları yok etmek için tasarlanmış yüksek çıkışlı bir PHI ve ozon jeneratörü olan mobil sistem uygun ağırlığı ve boyutları ile taşınabilirdir. 12 voltluk çakmak priziyle veya 220 voltluk alternatif akım seçenekleri için duvar adaptörü mevcuttur. 2 saat ayarlanabilir zamanlayıcısı mevcuttur. UYGULAMA ALANI: Oto galerileri, küçük ofisler, otel odaları, pet shop, veterinerler, köpek klübeleri vb. Teknik Özellikler

Clean Air Pro 20SS

Clean Air Pro 10SS

Clean Air Mobil Pro

Ozon Konsantrasyonu* Ozone hacmi Ozon Üretim Yöntemi** Ultraviole Kaynağı** Hücre Fan Voltaj Amps Kontrol Ölçler hxdxw Ağırlık Materyal

13,5ppm 10.880 mg/saat “Quad Metallic” kaplama hedefli UV Elektrikle uyarılmış Kripton Gazı 2x36”HOA 111 m3/saat 230 volt 2 on/off/timer/hour meter 33x31x109 cm 14 kg Paslanmaz

13,5ppm 1650 mg/saat “Quad Metallic” kaplama hedefli UV Elektrikle uyarılmış Kripton Gazı 2x14”HOA 76m3/saat 230 Volt 1,25 on/off/timer/hour meter 33x31x66 cm 8kg Paslanmaz

8 ppm 580 mg/saat “Quad Metallic” kaplama hedefli UV Elektrikle uyarılmış Kripton Gazı 1x11”HOA

*çıkışta atmosferik 80% bağıl nem seviyesinde ** firmamız ürünlerin teknik yapılarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

12/230volt 0,5 on/off 10x10x45 cm 2 kg Paslanmaz

Clean Air Quick Treat 1 metre mesafede 54 dBa Karbon Filtre “Quad Metallic” kaplama hedefli UV PHI 2x9” + katalizör 150 m3/saat 230 volt 1,25 On / 12 saat timer / sabitleme 67x26x34 cm 6 kg Paslanmaz


çöp, foseptik koku gidericileri Clean Air Fotohidroiyonizasyon ünitesi tarafından oluşturulan ileri oksidasyon gazı, güvenli, çevre dostu oksitleyicileri hidrojen ve oksijene önüştürür. Clean Air BOS II, hidroperoksitler, süper oksit iyonlar ve hidroksitleri oluşturmak için bir PHI ünitesinden yararlanır.İleri oksidasyon sistemi, hedeflenen yüksek yoğunlukta UV ışık teknolojisi ile üretilmiştir. Bu yöntem geleneksel ozon jeneratörlerinden çok daha güvenlidir. Hedeflenen ileri oksidasyon jeneratörleri, nitrikoksit gazı ve nitrik asit üretmezler yüksek verim oranına sahiptirler. İlave oksitleyiciler daha geniş bir uygulamalar dizisi ve yedekli oksidasyon gazları sağlar. Teknik Özellikler BOS-HOX Oksidasiyon Gazı Voltaj 230 volt Amper 1,5 Ağırlık 11 kg Hücre 6 x 9” hücre Fan 170 m3/saat Kontrol on/off Ölçler hxdxw 33x31x109 cm Materyal Paslanmaz Ölçler hxdxw 64x26x46 cm

BOS I BOS II BOS III Hidroperokist, Ozon, Süperoksit İyon, Hidroksil Radikaller 230 Volt 230 Volt 230 Volt 1,5 1,5 1 9kg 4kg 2kg 2 x 9” hücre 1 x 9” hücre 1 x 5” hücre 110 m3/saat 76 m3/saat 40 m3/saat on/off control no control 33x31x66 cm 10x10x45 cm 10x10x45 cm Paslanmaz Paslanmaz Paslanmaz 64x26x46 cm 63x16x16 cm 40x10x10 cm

firmamız ürünlerin teknik yapılarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

clean air - air sampler Profesyonel Hava Örnekleyicisi

Teknik Özellikler Voltaj Akım (standby) Akım (maks.) Akım (operating) Hava debisi Materyal Zamanlayıcı

Clean Air Sampler 12 Volt DC 0.25 amps 0.35 amps 0.25 amps 100 litre/dak (+/-) Alüminyium 5 dakika

teknik özellikler

16


Not:

18


Nispetiye cd. No:32/2 Levent-Besiktas , , / IST. T: 0212 283 6943 F: 0212 283 6929 eliks@eliks.com.tr

eliks1  
eliks1  

eliks e-katalog çalışması 1

Advertisement