Page 1

STAGE AIKON STUDIO

ELIF DOGAN 0805715


COLOFON

3

EDITORAL

6

SCOUTING EXPEDITION

7

GOALS

11

AIKON STUDIO

15

CREATIVE FACTORY

19

ACTIVITIES

21

LEURNING POINTS

23

RETROSPECTIVE VIEW

25

INDEX


STUDENT Naam

Elif Dogan

Studentnr.

0805715

Adres

Tollennsstraat 18

2985 BR Ridderkerk

Mobiel

06 16 44 75 38

Email

elifdogan1@hotmail.com

BEDRIJF

STAGEBEGELEIDER BEDRIJF

Naam

Aikon Studio

Naam

Machiel Oskam

Adres

Maashaven Zuidzijde 2

Functie

Creatief Directeur

3381 AE Rotterdam

Mobiel

06 24 99 35 17

Website

www.aikonstudio.com

Email

mail@aikonstudio.com

E-mail

mail@aikonstudio.com

SCHOOL

STAGEBEGELEIDER SCHOOL

Naam

Hogeschool Rotterdam

Naam

Louise Leenders

Adres

Pieter de Hoochweg 129

Email

l.e.a.m.Leenders@hro.nl

3024 BG Rotterdam

Opleiding

CMD

Periode

3e jaar, kw 1 en 2

COLOFON


Ik

heb

mogen

beseffen

dat

het

belan-

grijk is om werk te doen wat je leuk vind. Dat de vier maanden dat ik stage heb gelopen letterlijk voorbij zijn gevlogen is het bewijs

hiervan.

Vier

leerzame,

leuke,

grappige en serieuze maanden zijn voorbij en ik heb een volle bagage om mijn weg mee verder te gaan. De weg naar de toekomst die helemaal niet zo ver meer is.

Mijn

onzekerheden

die

weggevaagd

zijn met de tijd, ja ook ik kan het! Ik heb mogen ervaren hoe het nou in de “echte� wereld gaat als je groot bent. Helemaal niet zo eng als dat het lijkt. Nu ben ik niet meer bang om groot te worden.

THE

BIG

WORLD

HERE

I

EDITORAL

AM!


In mijn tweede schooljaar begon ik met het

WAT ZOCHT IK IN EEN STAGEBEDRIJF?

zoeken naar een stagebedrijf. Ik schreef me in

Ik wilde graag in een klein ontwerp bureautje

bij stagemotor.nl en stageplaza.nl om zo de ge-

stage lopen. De reden hiervan is dat ik in mijn

schikte stagebedrijf voor mij te kunnen vinden.

vorige stage’s heb ervaren dat een groot bedrijf

Dit bleek niet echt een succes. De meeste

je niet veel vrijheid geeft met betrekking tot

bedrijven zochten stagiaires die naast ontwer-

ontwerpen. Ook is het vaak zo dat er weinig

pen ook goed zijn met Front-and-development,

persoonlijke begeleiding is. Ik heb ook bewust

ik niet dus! Uiteindelijk ben ik gaan kijken op

gezocht naar een bedrijf die niet opzoek is naar

de site van de Creative Factory en werd al

stagiaires die behendig zijn met Front-and-

snel enthousiast. Een groot oud pand met 70

development. Ik wilde me richten op grafisch

creative bedrijven, dit moest wel goed komen.

vormgeven en marketing. Aikon Studio had

Ik vond twee interessante bedrijven die mijn

eigenlijk alles waar ik naar opzoek was. Een

leerdoelen konden vervullen, 100% Ontwerpen

klein informeel bedrijf, die mij de ruimte geeft

en Aikon Studio. Ik stelde een leuke, informele

mijn leerdoelen te behalen. Achteraf bleek dit

brief op en werd door allebei de bedrijven

ook zeker geen slechte keuze te zijn geweest.

uitgenodigd. Alletwee de sollicitaties gingen erg goed en ik besloot uiteindelijk stage te gaan lopen bij Aikon studio. Dit vooral omdat Aikon Studio mij de gelegenheid zou geven om mijn leerdoelen te behalen.

SCOUTING EXPEDITION


Vanaf het eerste jaar op school wist ik al gelijk wat ik leuk vond en wat totaal niet, dit was ook terug te zien aan mijn resultaten. Webdesign heb ik altijd het minst leuke gevonden en heb besloten mij hier niet verder in te verdiepen. Marketing en Visueal Interface Design daar op tegen heb ik altijd als leuk en interessant ervaren. Globaal gezien wilde ik me op mijn stage richten op deze twee richtingen, Marketing en Visueal Interface Design.

GOAL 1

Dit is een leerdoel die ik erg belangrijk vind. Hoe verloopt

Meelopen in het proces van een

het hele proces van een opdracht van begin tot eind? Ik wil

opdracht van begin tot eind

graag het eerste gesprek met de klant tot de uiteindelijke eindpresentatie meemaken. Met deze ervaring heb ik meer overzicht over hoe ik een project zou moeten aanpakken. Ook vind het belangrijk om de klant te kunnen overtuigen van mijn kwaliteiten.

GOAL 2

Ik wil mijn software skills verbeteren, met name Photoshop

Software skills verbeteren

en InDesign. Ik heb hier nooit les/cursus voor gehad en weet dat ik nog erg veel kan leren.

GOAL 3

Dit is een leerdoel met een technische kant. Ik wil meer

Meer leren over drukklaar maken

weten over de druktechnische aspecten. Hierbij kun je

van een ontwerp

denken aan verschillende kleurprofielen. Dit is belangrijk voor mijn eigen bedrijfje “Boutique Media Design�.

GOALS


GESCHIEDENIS

CORE-BUSINESS

Aikon Studio is in 2006 opgericht door Machiel

De diensen die Aikon aanbied zijn door het werk-

Oskam. Hij is ruim 10 jaar actief als grafisch

en met creatieve teams erg divers. De focus ligt

ontwerper en interactief ontwerper. Na de studie

echter op identiteit, interactie en online communi-

Audiovisueel ontwerp & interactie aan de Willem

catie. Ze ontwikkelen identiteiten voor merken en

de Kooning Academie is hij aan de slag gegaan

organisaties die worden doorvertaald naar effec-

bij het Rotterdamse ontwerbureau Immits, om

tieve, interactieve websites.

na 5 jaar als freelance art director de overstap te maken naar de grotere communicatiebureaus. Daar heeft hij gewerkt aan online campagnes voor ondermeer Philips, KLM, Achmea, Volvo en Brand bier en Sanoma Uitgevers. Sinds 2008 is Aikon werkzaam vanuit de Creative

Aikon denkt verder dan alleen een goed ontwerp, concept etc. Na het bouwen van een website wordt het gebruikersgedrag in de gaten gehouden, zodat ze kunnen schakelen en bijsturen wanneer dat nodig is.

Factory in Rotterdam. De filosofie van creatief werkwijze: het werken met creatieve teams. De

Ook wilt Aikon de klanten van de opdrachtgever

afgelopen twee jaar zijn er tientallen succesvolle

leren kennen. Wat verwachten ze van jou, hoe

projecten gerealiseerd in samenwerking met cre-

kun je ze verleiden en het belangrijkst hoe ze zich

atieven en andere ondernemers uit de Creative

thuis kunnen voelen op de online platform van de

Factory, maar ook daarbuiten. Daarbij heeft Aikon

klant.

gefunctioneerd als conceptbedenker, art director en hoofdaannemer.

AIKON STUDIO


DOELSTELLING EN VISIE

BEDRIJFSCULTUUR

De komende twee jaar wil Aikon uitgroeiten tot

Aikon is een bedrijf bestaande uit jonge medew-

een autoriteit in Rotterdam op het gebied van

erkers, daardoor hangt er een gezellige en

innovatieve online campagnes en opvallende, ef-

informele sfeer op de werkvloer. Uiteraard wordt

fectieve websites.

er ook hard en serieus gewerkt. Het belangrijkste van alles is dat iedereen elkaar respecteert en

Daarbij willen ze aantonen dat hun visie werkt: als het gaat om creativiteit bestaat er geen concurrentie, alleen potentie. Met een open blik en een actief netwerk willen ze samen de creatieve industrie van Rotterdam beter op de kaart zetten.

Waar Aikon sterk in gelooft is dat betere resultaten door kwaliteit boven kwantiteit te plaatsen.

onderling complimentjes en/of commentaar geeft als dat nodig is. Dit creĂŤert een samenhorigheid. Kantooruren zijn natuurlijk wel van belang maar een half uur eerder of later is zeker geen probleem. De bedrijfscultuur van Aikon studio zou je kunnen omschrijven als hardwerkende, creatieve, jonge, ervaren zooitje mensen bij elkaar.


BEDRIJFSSTRUCTUUR Aikon studio is een kleine bedrijf met drie vaste medewerkers en meestal 1 of 2 stagiaires. Machiel Oskam is de eigenaar en is tegelijkertijd ook creative director. Dave de Lange is een medewerker en is gespecialiseerd in interactie en social media. Dave heeft naast zijn baan bij Aikon ook een eigen zaak en binnenkort gaan Machiel en Dave zich samenvoegen tot 1 bureau. Aikon heeft in het verleden vaker met stagiaires gewerkt.

AIKON STUDIO


Machiel Oskam

Dave de Lange

Mats Roelof

Elif Dogan

Art Director

Interactief Ontwerper

Online Consultant

Stagiaire, Creatief Medewerkster


De Creative Factory is sinds 2008 gevestigd in de Maassilo. Momenteel zijn er meer dan 70 bedrijven gevestigd in het oude pakhuis. Zowel beginnende bedrijven als bedrijven die zich al hebben bewezen, oogsten veel succes in de Creative Factory. De Creative Factory ondersteunt jonge, creatieve ondernemers in Rotterdam. Net als in een echte fabriek voegt elk bedrijf zijn eigen meerwaarde toe aan het geheel.

HET GEBOUW Het is 1906 wanneer de Graansilo groen licht krijgt om te worden gebouwd; de grootste graansilo van Europa wordt een feit. De twintig meter hoge, onderkelderde silo met een capaciteit van 20.000 ton is de trots van architect J.P. Stok Wzn.De capaciteit is al snel niet groot genoeg meer en in 1919 buigen de architecten J.A. Brinkman en L.C. van der Vugt (bekend van onder andere de Van-Nellefabriek) zich over de plannen. Ze komen met een ontwerp dat tweemaal zo hoog is als het eerste: een 48 meter hoge silo met een capaciteit van 44.000 ton. In 1951 volgt een laatste uitbreiding, naar het ontwerp van de architecten A.G. en J.D. Postma. De Maassilo wordt hierdoor een tweeledig, bijna 40 meter hoog complex met een totale capaciteit van 90.000 ton. Na bijna 90 jaar als graanpakhuis te hebben gediend, wordt de Maassilo aangekocht door het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam vanwege de strategische ligging van het complex tussen de Kop van Zuid en Zuidplein. De Maassilo krijgt een nieuwe bestemming als evenementenlocatie. In de verbouwing staat het behoud van zoveel mogelijk authentieke details en de industriĂŤle uitstraling centraal. In 2004 opent de Maassilo Evenementenlocatie haar deuren. Vanaf mei 2004 tot december 2006 is de Maassilo het vaste onderkomen van danceclub Now&Wow. Maar vandaag de dag staat de Maassilo vooral bekend als Creative Factory. Vanaf 2008 biedt de Factory een werkplek aan meer dan 70 jonge, creatieve bedrijven. De Creative Factory is een incubator geworden, waar feesten, evenementen en jonge ondernemers bloeien.

CREATIVE FACTORY


CREATIVE FACTORY EVENTS De siloruimtes zijn omgebouwd tot verschillende evenementruimtes, verschillend van omvang en sfeer, inzetbaar voor ieder denkbare bijeenkomst. Op de 7e verdieping liggen deze pal tussen de creatieve bedrijven. De sfeer van vernieuwing, creatie en potentie is voelbaar in iedere ruimte en geeft de bezoeker een bijzonder gevoel. Van intieme brainstorm tot een party, hier kun je je evenement met een gerust hart laten plaatsvinden. De kolossale omvang en de robuuste uitstraling maken het een onmisbaar deel van de Rotterdamse geschiedenis en staan een symbool voor de stadse werkmentaliteit. Ook de ligging, pal aan de Maas, maakt van de Creative Factory een centraal herkenningspunt in de stad. Uniek aan een event in de Factory organiseren, is de mogelijkheid om samen te werken met ĂŠĂŠn of meerdere creatieve bedrijven. Stel je voor: je doet de voorbereiding met een ontwerper, fotograaf, moderator of de taalvirtuozen van een copywritersbureau. Maar je kunt ook de creatieven inzetten tijdens je evenement. Ze kunnen een brainstorm leidenof input geven, ze kunnen meedenken over plannen die je hebt bedacht, maar waar je graag feedback op wil.


DESIGN Mijn hoofddoelstelling was om behendiger te worden met softwareprogramma’s Photoshop, InDesign en Illustrator. Daarom was ik voornamelijk bezig met ontwerpen. Ik begon gelijk met het ontwerpen van de nieuwe huisstijl van de Creative Factory, een super leuke uitdaging natuurlijk! Daarnaast heb ik een aantal websites ontworpen in Photoshop, hierdoor heb ik veel geleerd met betrekking tot het gebruikt van Photoshop. Ook heb ik een aantal opdrachten als een magazine en briefpapier in InDesign moeten verwerken. Dit was geheel nieuw voor mij en je blijkt het dus zo aan te leveren bij de drukker. Een juiste typografie toepassen aan een ontwerp heb ik altijd moeilijk gevonden. Samen met mijn begeleider hebben we veel typografie onderzoeken gedaan om zo de te kunnen bepalen welke lettertype het mooist bij het ontwerp past.

ACTIVITIES


MARKETING Naast ontwerpen heb ik ook veel onderzoeken gedaan voor diverse projecten. Dit vond ik echter zeer leuk om te doen. Zo kun je denken aan het opstellen van een online enquete tot diepgaande marketingplannen. Ook voor het ontwerpen voor een klant heb ik voorafgaand altijd deskresearch gedaan om te kijken naar diverse aspecten en om inspiratie op te doen.

INTERACTION DESIGN Ik heb een week lang gewerkt met het programma Axure. Met dit programma kun je clickable wireframes maken. Op school heb ik IAD nooit leuk gevonden maar op stage vond ik het toch erg leuk en leerzaam. Dave heeft me heel de week begeleid.

FOTOGRAFIE Fotograveren is altijd een hobby van mij geweest. Daarom kreeg ik een aantal keer de opdracht om foto’s te maken voor diverse projecten.


CREATIVE FACTORY

Nu moest ik opzoek gaan naar een geschikte typografie. Machiel stelde voor dat ik een typografie onderzoek ging doen. Dit was nieuw voor me,

LOGO

daarom deed ik inspiratie op van zijn eerder

Mijn eerste opdracht was het ontwerpen van de

gemaakte typografie onderzoeken. Na wikken

nieuwe huisstijl van de Creative Factory. Enthou-

en wegen besloten we voor het font FFGOTHIC

siast begon ik gelijk in Illustrator met een aantal

OneTwoCondense te gaan.

ontwerpen. Al gouw werd ik gecorrigeerd door mijn stagebegeleider dat ik eerst moest beginnen

Het beeldtaal en typografie vormde een geheel,

met schetsen. Zo gezegd zo gedaan begon ik in

maar we waren niet blij met de kleur rood. Ik deed

mijn schetsboek wat ontwerpen te krabbelen. Uit

een kleurenonderzoek waar hele interessante

deze schetsen maakte Machiel (stagebegeleider)

dingen naar voren kwamen. We zijn helemaal van

een keuze. Deze mocht ik gaan uitwerken in Illus-

het idee rood afgedwaald en zijn gaan werken

trator. Echter moesten er wel wat elementen van

met drie fluor kleuren, oranje, groen en geel.

de oude logo inzitten zoals het tandwiel, font en kleur. Met deze richtlijnen ben ik te werk gegaan.

Het nieuwe logo werd goedgekeurd door ARA en

Ik maakte van die ene schets ook weer verschil-

door de directeur van de Creative Facorty!

lende ontwerpen. Dan kwam Machiel weer met een idee en dat verwerkte ik ook weer in het logo. Na vele schetsen en ideeen hadden we dan eindelijk het beeldtaal grof af. Later hebben we uiteraard nog kleine aapassingen en toevoegingen aan het ontwerp aangebracht.

PROJECTS


CREATIVE FACTORY

Om het korrelig papier in het echt te zien heb ik contact gehad met de drukkerij. Ze hebben toen een example gestuurd van verschillende papier-

BRIEFPAPIER & BUSINESSCARD

soorten. Met verschillende kleuren tot miligrams.

Nadat het logo helemaal goedgekeurd was

Samen met Machiel hebben we voor de kleur

door mijn stagebegeleider was het nu tijd om

anijs, 350 mg gekozen. Na het drukken bleek dit

de briefpapier en businesscard te gaan ontwer-

toch nog iets te dun te zijn voor een business-

pen. Ik maakte een aantal schetsen en samen

card.

met Machiel kozen we ervoor om het logo gecentreerd in fluor oranje te zetten op korrelig

KERSTKAART

papier. Als font hebben we FFGOTHIC OneTwo-

Voor de kerst wilde de Creative Factory een ker-

Condense gebruikt. Maar nadat ik contact heb

stkaart laten ontwerpen voor haar klanten. Om zo

gehad met de drukkerij om een offerte aan te

hun een mooi jaar toe te wensen maar ook om de

vragen, bleken de kosten toch wel erg op te

nieuwe huisstijl te introduceren. Na wat schetsen

lopen. We hebben toen besloten om de brief-

en ontwerpjes heb ik een kerstkaart voor de CF

papier op normaal wit papier te laten drukken

ontworpen met suggesties van Machiel.

maar nog wel met fluor oranje. De visitekaartjes hebben we ook in dezelfde stijl als de briefpapier ontworpen. Gecentreerd, met het font FFGOTHIC OneTwoCondense. Om het “factory� gevoel toch nog terug te laten komen, hebben we besloten om korrelig papier te gebruiken.

PROJECTS


MAASHAVEN ZUID ZIJDE 2 - 3081 AE ROTTERDAM - T (010) 486 22 59 - CREATIVEFACTORY.NL

MAASHAVEN ZUID ZIJDE 2 - 3081 AE ROTTERDAM - T (010) 486 22 59 - CREATIVEFACTORY.NL

CREATIVE FACTORY Maashaven Zuidzijde 2 Postbus 51003 3007 GA Rotterdam

T 010 - 486 22 59 F 010 - 486 59 62

receptie@creativefactory.nl www.creativefactory.nl

›NIEUWE HUISSTIJL ›NIEUWE WEBSITE ›NIEUW JAAR! Creative Factory wenst jullie creatieve Bekijk snel onze nieuwe weblog en laat je inspireren door onze bedrijven!

Volg ons nu ook op Twitter en Facebook.

WWW.CREATIVEFACTORY.NL


CREATIVE FACTORY HUISSTIJL HANDBOEK Na een aantal uitingen in het pand zagen we al gouw dat het logo en typografie totaal verkeerd werden gebruikten. Omdat ik grotendeels het huisstijl van de Creatieve Factory heb ontworpen. Was het ook mijn taak om het huisstijl handboek te maken. Dit heb ik nooit eerder gedaan en ging daarom eerst opzoek op internet naar voorbeelden. Allereerst begon ik met opstellen van de belangrijkste punten, wat wil ik allemaal in het handboek hebben? De onderstaande punten werkte ik punt voor punt uit. •

Logo

Typografie

Kleurgebruik

Huisstijlmiddelen

Signing & Routing

Online

In het handboek kun je precies lezen hoe je het logo moet gebruiken en hoe juist helemaal niet. Welke kleuren het huisstijl bevat met de kleurnummers. Etc. Het is uiteindelijk een boek geworden van 20 pagina’s.

PROJECTS


Minimale toe te passen grootte van het logo

50 bij 30 mm, logo bij grotere formaten

15 mm

of het logo tot de rand is 1/3 keer de breedte

Het logo wordt gedrukt in het zwart.

accenten worden gebruikt.

De tekstkleur is ook in het zwart

Het beeldmerk altijd boven gecentreerd

en niet toelaat, zoals op bv een bierviltje, dan

Kleurgebruik •

Beste ondernemers,

Als het product het splitsen van de element-

FOUT

Voor het briefpapier wordt wit a-4

Het logo online en digitaal kan wel met fluor

van het logo. •

GOED

formaat papier gebruikt.

accenten heeft. •

De minimale afstand van items tot het logo

SIGNING & ROUTING

Briefpapier

het logo op het visitekaartje, waar het fluor

15 mm

Minimale toe te passen grootte van het beeldmerk: 15 bij 15 mm

Het logo wordt alleen geprint in de kleur zwart. De enige uitzondering tot nu toe is

alleen in z’n geheel lineair meeschalen. •

HUISSTIJLMIDDELEN

Kleurgebruik

Afmetingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non dolor a enim rhoncus dignissim non sit amet nulla. Morbi ut ante urna, ut venenatis arcu. Cras tempor, massa in ultricies condimentum, purus mi ornare elit, ut fermentum ipsum turpis in diam. Suspendisse luctus aliquet tristique. Donec malesuada libero pellentesque dui porttitor. Donec eget lectus purus, et luctus sem. Suspendisse porta nunc eu dolor tristique nec ultrices lorem consequat. Phasellus eget mollis nisi. In dui nunc, malesuada id dignissim quis, cursus in tortor. Suspendisse nec purus in sem congue laoreet ac sit amet nulla. In vehicula imperdiet mollis. Nulla id tellus mauris, sed ullamcorper risus. Quisque adipiscing pharetra porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Mauris luctus sagittis lorem, non molestie augue vulputate non. Morbi eleifend, urna ut bibendum tristique, dui ligula mattis mi, quis euismod augue nibh ut velit. Nullam pulvinar rutrum ornare. Maecenas venenatis vegestas vel. Morbi sed lorem eu diam viverra accumsan non ut lectus. Nulla consequat, sem eget pellenrisus. Pellentesque lorem egestas ipsum.

Met vriendelijke groet, Creative Factory

Met vriendelijke groet, Creative Factory

De brieven, facturen en routing in het pand worden random op fluor gekleurd a-4

Beste ondernemers,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non dolor a enim rhoncus dignissim non sit amet nulla. Morbi ut ante urna, ut venenatis arcu. Cras tempor, massa in ultricies condimentum, purus mi ornare elit, ut fermentum ipsum turpis in diam. Suspendisse luctus aliquet tristique. Donec malesuada libero pellentesque dui porttitor. Donec eget lectus purus, et luctus sem. Suspendisse porta nunc eu dolor tristique nec ultrices lorem consequat. Phasellus eget mollis nisi. In dui nunc, malesuada id dignissim quis, cursus in tortor. Suspendisse nec purus in sem congue laoreet ac sit amet nulla. In vehicula imperdiet mollis. Nulla id tellus mauris, sed ullamcorper risus. Quisque adipiscing pharetra porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Mauris luctus sagittis lorem, non molestie augue vulputate non. Morbi eleifend, urna ut bibendum tristique, dui ligula mattis mi, quis euismod augue nibh ut velit. Nullam pulvinar rutrum ornare. Maecenas venenatis vegestas vel. Morbi sed lorem eu diam viverra accumsan non ut lectus. Nulla consequat, sem eget pellenrisus. Pellentesque lorem egestas ipsum.

formaat geprint met de volgende kleuren van het papier:

geplaatst en het woordmerk onderin

Oranje PMS 804 U

gecentreerd.

Groen

wordt het logo zoals afb. 1.1 gebruikt.

PMS 802 U

Visitekaartje

Het logo wordt gedrukt in het zwart

Voor de visitekaartjes is Anijs korrilig papier

De tekst is altijd in het zwart.

gebruikt van het merk OFFICIO. CREATIVE FACTORY Maashaven Zuidzijde 2 Postbus 51003 3007 GA Rotterdam

De voorkant is fluor oranje met de zwarte CF

50 mm

T 010 - 486 22 59 F 010 - 486 59 62

logo, de payoff daaroptegen wit. De achter-

receptie@creativefactory.nl www.creativefactory.nl

Beeldmerk De routing in het pand wordt versterkt door beeldmerk.

kant is anijskleurig met zwarte letters en de fluor oranje kleur is voor de logo gebruikt.

30 mm

3

4

HUISSTIJL HANDBOEK CF

KLEUREN

Greyscale

9

C=0 M=0 Y=0 K=60

C=0 M=30 Y=100 K=0

C=40 M=0 Y=100 K=0

Het logo in de mailing wordt gebruikt in heeft de kleur fluor groen en het woord-

Gebruik de kleuren (voornamelijk geldt

merk is zwart.

dit voor online) alleen in 100%. Bij voorkeur de producten drukken in

Greyscale

RGB

•••••••••••••••••••••••••••

Sabine Evers general manager ••••••••••••••••••••••••••• Creative Factory Maashaven z.z. 2 3081 AE Rotterdam

Het logo online en digitaal wordt met fluor accenten gebruikt.

(CMYK) opbouwkleuren. Gebruik bij beeldschermproducten R=110 G=110 B=112

de officiële hexadecimale webkleuren (zie palet). •

Website

de kleuren groen en zwart. Het beeldmerk

Algemeen

HUISSTIJL HANDBOEK CF

Kleurgebruik

worden gebruikt in CMYK, RGB en PMS.

10

HUISSTIJL HANDBOEK CF

ONLINE

CMYK

De hoofdkleuren grijs, oranje en groen

HUISSTIJL HANDBOEK CF

R=225 G=204 B=0

R=0 G=204 B=0

E-mailing In de mailings wordt in het logo de pay-off:

Zwart mag (alleen) bij zwart-wit product-

The Inspiring Community weggelaten. Omdat de

en ook als vlak worden gebruikt.

logo klein wordt gebruikt is de pay-off niet lees-

Greyscale

PMS

PMS 425 U

7

HUISSTIJL HANDBOEK CF

8

•••••••••••••••••••••••••••

Think green keep it on the screen!

baar en kan daardoor wegagelaten worden.

PMS 804 U

PMS 802 U

HUISSTIJL HANDBOEK CF

Postbus 51003 3007 GA Rotterdam ••••••••••••••••••••••••••• t 010 486 22 59 f 010 486 59 62 m 06 364 940 02 e sabine@creativefactory.nl w www.creativefactory.nl

11

HUISSTIJL HANDBOEK CF

12

HUISSTIJL HANDBOEK CF


CREATIVE FACTORY INFOGRAPHIC In het tweede schooljaar hebben we een infographic gemaakt in de VID les. Ik vond het toen wel leuk om te doen maar meer dan dat eigenlijk ook niet. Op stage kreeg ik de opdracht om een infographic te maken en ik bleek hier onverwachts toch best goed in te zijn. Als laatste opdracht voor de Creative Factory moest ik een infographic maken van de CF bedrijven. Erg leuk om te doen

INFOGRAPHIC VAN DE

IN DE CREATIVE FACT

VERDIEPING ZIE JE DE

BEDRIJVEN. DE ICOON

AAN WAAR HET BEDRI BEZIG HOUDT.

natuurlijk! Ik begon met een aantal schetsen en uiteindelijk kwam dit resultaat naar voren. (dit is

ZIE ONDERSTAANDE L

DE UITLEG VAN DE ICO

slechts het ontwerp, de input moet er nog in verwerkt worden).

PR / COMMUNIC IT / ONLINE

GRAFISCH / FAS FOTO / VIDEO / ARCHITECTEUR OVERIGE

PROJECTS


RESTAURANT / CONGRES

JOS KOTTMAN

70 BEDRIJVEN

AIKON JOS STUDIO KOTTMAN

DUTCH DESIGN

AIKON STUDIO

7

AIKON STUDIO

JOS KOTTMAN

AIKON STUDIO

JOS KOTTMAN

DUTCH DESIGN

6

AIKON STUDIO

DUTCH DESIGN

DUTCH DESIGN

AIKON STUDIO

JOS KOTTMAN

5

AIKON JOS KOTTMAN STUDIO

DUTCH DESIGN AIKON STUDIO

JOS KOTTMAN

DUTCH DESIGN

JOS KOTTMAN

TORY. PER

E GEVESTIGDE

DUTCH DESIGN

JOS KOTTMAN

3

AIKON STUDIO

JOS KOTTMAN AIKON STUDIO

DUTCH AIKON JOS STUDIO KOTTMAN DESIGN

NTJES GEVEN

IJF ZICH MEE

AIKON JOS KOTTMAN STUDIO

LEGENDA VOOR

DUTCH DESIGN DUTCH DESIGN

OONTJES!

CATIE / EVENT

SHION

AIKON STUDIO

JOS KOTTMAN

AIKON STUDIO

JOS KOTTMAN

DUTCH DESIGN

2

AIKON STUDIO

DUTCH DESIGN

JOS KOTTMAN

DUTCH DESIGN

1

DUTCH AIKON JOS STUDIO KOTTMAN DESIGN

RECEPTIE

3D / AUDIO / INTERIEUR PARTNERS

JOS KOTTMAN

DUTCH DESIGN


BORN TO BE WILD, BABY LOGO

BENCHMARK

Born to be wild, baby is een merk dat nog niet op

Voor dit merk heb ik gekeken naar soortgelijke

de mark is. De opdrachtgever wilde een webshop

webshops. Bestaat het al? Wat boedt de concur-

met babyrompertjes. Niet zomaar babyrompertje,

rent precies aan? .

maar in Rock en Glamour stijl. Hiervoor moest

natuurlijk ook een logo komen. Een logo dat baby, Daarna heb ik de twee stijlen onderzocht. Wat rock en glamour moest uitstralen. Een zeer moe-

voor elementen zitten er in rock logo’s, welke

ilijke klus! Ik heb heel erg veel schetsen gemaakt

kleuren ze gebruiken etc.

en die ook uitgewerkt. Er is nog op de dag van vandaag geen logo ontworpen waar ze echt tevreden over zijn.

CORPORATE IDENTITY Vervolgens heb ik een document gemaakt een aantal logo’s, typografies, kaartjes, doos- en

ROMPER DESIGN

romperontwerpjes.

Ontwerpen maken voor de rompertjes vond ik nog het leukst om te doen. Vooral de stijl Glamour trok me erg aan en ik besefte dat “mode” in mijn bloed zit en dat ik daar heel erg graag mee verder wil.

PROJECTS


to be Born ild be w Baby

TOD N R WILBY O B BE BA

a BORN TO BE WILD BABY


GOAL 1

Helaas heb ik een project niet van begin tot eind mee kun-

Meelopen in het proces van een

nen maken. Dit komt omdat de projecten waar ik bij be-

opdracht van begin tot eind

trokken ben geweest nog lopende zijn. Wel heb ik de eerste gesprekken en brainstormsessie meegemaakt. Ik had wel graag mijn eigen ontwerpen willen presenteren maar heb helaas daar niet de gelegenheid voor gehad.

GOAL 2

Door de goede begeleiding van mijn Machiel heb ik veel

Software skills verbeteren

van Photoshop, Indesign en Illustrator kunnen leren. Bij elk ontwerp leerde ik steeds weer een stukje meer. Als resultaat krijg je dan natuurlijk mooie ontwerpen.

GOAL 3

Over kleurgebruik wist ik eigenlijk helemaal niks. Zo wist ik

Meer leren over drukklaar maken

bijvoorbeeld niet dat RGB alleen webkleuren zijn en dat je

van een ontwerp

je ontwerpen CMYK moet opmaken. Drukwerk maak je op in InDesign in PMS kleuren. Ook heb ik veel contact gehad met een drukkerij. Hierdoor heb ik veel geleerd hoe je een ontwerp moet aanleveren bij de drukkerij.

LEURING POINTS


Als ik zo terug kijk naar de afgelopen vier maanden is het echt snel voorbij gevlogen. Deze vier maanden zijn erg leerzaam voor mij geweest. en hebben me heel veel dingen doen beseffen. Ten eerste dat ik marketing toch even leuk vind als design. Maar ook dat dit zeker niet mijn droombaan is. Ik denk dat ik toch meer wil dan alleen op kantoor te zitten ontwerpen. Aikon Studio was daaroptegen een super bedrijf om stage te lopen. Vooral omdat ik de ruimte kreeg om te doen wat ik graag wilde leren en ik heb ook zeker veel geleerd. De bezoek van prinses Maxima was wel de kers op de taart. Echt een leuke ervaring om mee te maken.

RETROSPECTIVE VIEW


Stageverslag  

Stageverslag