Page 1

Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

GIP bijlagen

Elien Van Hoof 6 AIT EM Company Schooljaar 2013 - 2014


Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

GIP bijlagen

Elien Van Hoof 6 AIT EM Company Schooljaar 2013 - 2014


Woord vooraf Ik heb dit rapport geschreven in het kader van mijn eindwerk voor de ge誰ntegreerde proef. In het Vlaamse TSO, KSO en BSO maakt de ge誰ntegreerde proef of GIP deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten een werkstuk afleveren waarin verschillende vakken aan bod komen. De ge誰ntegreerde proef wordt in zijn geheel beoordeeld, maar ook de verschillende vakken dragen bij tot het eindtotaal. Met deze proef moet de leerling eigenlijk bewijzen dat hij zelfstandig kan werken en zelfstandig opdrachten in bepaalde vakgebieden kan afleveren. Daarom wordt een ge誰ntegreerde proef ook beoordeeld door een gemengde jury die voor een deel bestaat uit leerkrachten en voor een deel uit mensen uit de praktijk van het vakgebied. Ik zou graag het directieteam van EM Company, ons fictief elektrische scooterbedrijf, bedanken voor een goede samenwerking. Zij hebben meegeholpen om dit eindwerk tot een goed einde te brengen. Dit zijn mijn klasgenoten: Jeroen Leys, Robbert Cools, Yorne Thys, Dries Kerkhofs, Isabelle Van Eyken en Laurens Fostier. Ik zou ook graag de leerkrachten bedanken die ons begeleid hebben bij dit eindwerk: Mevrouw Serneels, Mijnheer Fierens, Mevrouw Verwulgen, Mevrouw De Vis, Mijnheer Delcourte en Mijnheer Gerard.


Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................6 1 Bijlage 1 ...........................................................................................8 1.1 Oefening productievolume ........................................................... 8 1.2 Oefening eindvoorraad ................................................................ 8 1.3 Oefening omlooptijd ................................................................... 8 1.4 Oefening onderdelen................................................................... 9 1.5 Oefening verbruiksindex.............................................................. 9 1.6 Gecombineerde oefening ........................................................... 10 1.7 Oefeningen O&O ...................................................................... 11 2 Bijlage 2 ......................................................................................... 13 2.1 AF/1 EMB ................................................................................ 13 2.2 AF/2 Secco .............................................................................. 14 2.3 AF/3 EMB ................................................................................ 15 2.4 AF/4 Secco .............................................................................. 16 2.5 AF/5 EMB ................................................................................ 17 2.6 AF/6 Secco .............................................................................. 18 3 Bijlage 3 ......................................................................................... 19 3.1 VF/1 Secco .............................................................................. 19 3.2 VF/2 EMB ................................................................................ 20 3.3 VF/3 Secco .............................................................................. 21 3.4 VF/4 EMB ................................................................................ 22 3.5 VF/5 Secco .............................................................................. 23 3.6 VF/6 EMB ................................................................................ 24 Besluit ................................................................................................. 26


Inleiding Dit jaar hebben wij voor ons eindwerk een fictief elektrisch scooterbedrijf opgestart. Deze ge誰ntegreerde proef bevat alle opdrachten die we gedurende een heel schooljaar gemaakt hebben. De verschillende vakken die aan bod komen zijn: toegepaste bedrijfseconomie, toegepaste informatica, Engels, Frans en Nederlands. Sommige opdrachten zijn individueel en andere zijn groepsopdrachten. Ze staan in een aparte bundel. De individuele opdrachten stonden in het kader van onze eigen functie binnen onze fictieve onderneming. In ons fictief scooterbedrijf was mijn functie productiedirecteur. Voor de groepsopdrachten was een goede samenwerking heel belangrijk om alles tot een goed einde te brengen. De opdrachten van toegepaste bedrijfseconomie waren zeer verschillend. Er waren creatieve opdrachten, zoals een logo ontwerpen. Maar soms moesten er ook moeilijke analyses gemaakt worden. Voor het vak toegepaste informatica hebben we de meeste tijd besteed aan de website van onze fictieve onderneming. In de taalvakken kregen we meestal de kans om ons bedrijf zo goed en duidelijk mogelijk voor te stellen. Dit geldt voor de vakken Engels, Frans en Nederlands.


1 Bijlage 1 1.1 Oefening productievolume Situatie: De onderneming E-Wheels is al een aantal jaren actief in de sector van escooters. Uit ervaring leerde de ondernemingsleiding dat een gemiddelde eindvoorraad van 800 afgewerkte e-scooters ideaal is. Aan het einde van vorig jaar waren er 2 200 e-scooters in voorraad. De marketingdirecteur van EWheels verwacht voor volgend jaar een verkoop van 4 350 eenheden. Hoeveel e-scooters moet E-Wheels dan produceren? Gegevens: Gewenste eindvoorraad Beginvoorraad Verwachte verkopen Oplossing: Productievolume = Productievolume =

800 eenheden 2 200 eenheden 4 350 eenheden

gewenste eindvoorraad - beginvoorraad + verwachte verkopen 2 950 eenheden

1.2 Oefening eindvoorraad Situatie: De onderneming EcoBike had de vraag van jaar 11 geschat op 4 000 escooters. In realiteit werden slechts 3 750 e-scooters gevraagd en verkocht. Wat gebeurde er daardoor met de eindvoorraad? Hoeveel is het verschil tussen de werkelijke eindvoorraad en de verwachte eindvoorraad? Gegevens: Werkelijke vraag Verwachte vraag Oplossing: Verschil

3 750 eenheden 4 000 eenheden

250 eenheden

ďƒ¨ Er zijn minder e-scooters verkocht dan verwacht dus er zijn meer escooters in voorraad dan verwacht.

1.3 Oefening omlooptijd Situatie: Hier zie je een deel gegevens van ECOMAN in boekjaar 10. Bereken de omlooptijd.

8


Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad Nodige gegevens: Kostprijs verkopen

Hoeveelheid Waarde Boekwaarde (eenheden) (EUR/eenh.) (1 000 EUR) 1 254 3 591.43 4 504,00 4 550 3 393.41 15 440,00 -4 076 2 436.25 - 14 006,00 1 728 3 436.25 5 93,00

€ 14 006 000,00

Waarde eindvoorraad Oplossing: Omlooptijd = Omlooptijd =

€ 5 938 000,00

365 / (kostprijs verkopen / waarde eindvoorraad) 155

1.4 Oefening onderdelen Situatie: De onderneming E-Wheelers is al een aantal jaren actief in de sector van escooters. E-Wheelers stelt een productie voorop van 4 000 eenheden. De onderneming verwacht voor deze productie 3 440 pakketten onderdelen te verbruiken. Uit ervaring leerden zij dat een eindvoorraad van 500 eenheden ideaal is. Aan het einde van vorig boekjaar waren er 750 in voorraad. Hoeveel pakketten onderdelen moet E-Wheelers aankopen om aan de productie en de ideale voorraad te voldoen? Gegevens: Gewenste eindvoorraad Beginvoorraad Verbruik Oplossing: Aan te kopen onderdelen = Aan te kopen onderdelen =

500 eenheden 750 eenheden 3 440 eenheden

gewenste eindvoorraad - beginvoorraad + verbruik 3 190 eenheden

1.5 Oefening verbruiksindex Situatie: Hieronder vind je een deel gegevens terug uit het financieel rapport van E-Bike. Wat is er gebeurd met de verbruiksindex van de grondstoffen? Hoeveel onderdelen heeft E-Bike nodig om één e-scooter te produceren in boekjaar 10?

9


Productie van e-scooters

Jaar 9 Jaar 10

Productievolume (eenheden)

4 000

4 500

26

29

Kwaliteitsindex (maximum 1)

0,30

0,40

Grondstofverbruik (eenheden) Energieverbruik (kWh per eenheid) Afval (kg per eenheid)

0,95

0,79

305

320

16,54

15,88

Productiviteit (eenheden)

Oplossing: De verbruiksindex van de grondstoffen is gedaald van 0,95 naar 0,79. E-Bike heeft 0,79 onderdelen nodig om ĂŠĂŠn e-scooter te produceren in boekjaar 10.

1.6 Gecombineerde oefening Situatie: Hier zie je een deel van het financieel rapport, namelijk wat de onderneming nog in voorraad heeft. Voorraad onderdelen Beginvoorraad Aankoop onderdelen Verbruikte onderdelen Eindvoorraad

Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad

Hoeveelheid (eenheden) 902 2 299 -2 482 719

Hoeveelheid (eenheden) 1 3 -3 1

355 939 970 324

Waarde (EUR/eenh.) 1 1 1 1

435,00 514,00 492,00 491,00

Waarde (EUR/eenh.) 3 2 3 3

209,60 929,42 001,13 001,13

Boekwaarde (1000 EUR) 1 3 -3 1

294,00 481,00 703,00 072,00

Boekwaarde (1000 EUR) 4 11 -11 3

349,00 539,00 914,00 974,00

Daarnaast weet je dat je bedrijf volgend jaar 4 000 e-scooters verwacht te verkopen en beslist om een eindvoorraad van 800 afgewerkte producten aan te houden. De verbruiksindex voor de onderdelen van dit jaar is 0,63. Volgend jaar wordt een lichte vermindering van het verbruik verwacht van 0,02. De onderneming besliste dat 500 eenheden onderdelen een goede eindvoorraad vormt. Hoeveel is het productievolume? Hoeveel onderdelen moeten er aangekocht worden? 10


Nodige gegevens productievolume: 800 eenheden Gewenste eindvoorraad 1 324 eenheden Beginvoorraad 4 000 eenheden Verwachte verkopen Nodige gegevens aan te kopen onderdelen: Gewenste eindvoorraad 500 eenheden Beginvoorraad 719 eenheden Verbruik = productievolume * verbruiksindex 2 120,36 eenheden Oplossing: Productievolume =

gewenste eindvoorraad - beginvoorraad + verwachte verkopen 3 476 eenheden

Productievolume =

Aan te kopen onderdelen = gewenste eindvoorraad - beginvoorraad + verbruik 1 901 eenheden Aan te kopen onderdelen =

1.7 Oefeningen O&O Situatie 1: Elk jaar moet de ondernemingsleiding nadenken welk budget zij wil spenderen aan de ontwikkeling van het product. Het bedrag dat geïnvesteerd wordt in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) zal mee de kwaliteit van je e-scooters bepalen. Welke van de drie ondernemingen zal in deze situatie de beste kwaliteitsproducten leveren?

O&O-budget

E-Bike € 500 000,00

E-Wheel € 430 000,00

EcoDrive € 750 000,00

Oplossing: EcoDrive zal de beste kwaliteitsproducten leveren. Dit bedrijf spendeert het meeste aan O&O. Situatie 2: Welke van de ondernemingen zal in deze situatie de beste kwaliteitsproducten leveren?

O&O-budget

E-Bike € 500 000,00

Kwaliteitsniveau laagste niveau Aangekochte onderdelen 11

(niveau 3)

E-Wheel € 430 000,00 hoogste niveau (niveau 1)

EcoDrive € 50 000,00 hoogste niveau (niveau 1)


Oplossing: E-Wheel zal de beste kwaliteitsproducten leveren. Dit bedrijf spendeert redelijk wat geld aan O&O. De kwaliteit is van het hoogste niveau en de aangekochte onderdelen zijn van niveau 1, wat de beste kwaliteit betekent. Situatie 3: Welke van de ondernemingen zal in deze situatie de beste kwaliteitsproducten leveren?

O&O-budget

E-Bike â‚Ź 200 000,00

E-Wheel â‚Ź 500 000,00

Kwaliteitsniveau laagste niveau gemiddeld niveau Aangekochte onderdelen Opleiding arbeiders en bedienden

EcoDrive â‚Ź 800 000,00 hoogste niveau

(niveau 3)

(niveau 2)

(niveau 1)

best opgeleid

minst opgeleid

middelmatig opgeleid

Oplossing: EcoDrive zal de beste kwaliteitsproducten leveren. Dit bedrijf spendeert het meeste aan O&O. De kwaliteit is van het hoogste niveau, de onderdelen zijn van niveau 1, wat de beste kwaliteit betekent. En de arbeiders en bedienden zijn middelmatig opgeleid.

12


2 Bijlage 2 2.1 AF/1 EMB

13


2.2 AF/2 Secco

14


2.3 AF/3 EMB

15


2.4 AF/4 Secco

16


2.5 AF/5 EMB

17


2.6 AF/6 Secco

18


3 Bijlage 3 3.1 VF/1 Secco

19


3.2 VF/2 EMB

20


3.3 VF/3 Secco

21


3.4 VF/4 EMB

22


3.5 VF/5 Secco

Secco

23


3.6 VF/6 EMB

24


Besluit Ik heb tijdens het maken van dit eindwerk zeer veel bijgeleerd. We hebben onze verantwoordelijk moeten opnemen, niet alleen individueel maar ook in groep. Zoals ervoor zorgen dat iedereen zijn deel van een groepsopdracht op tijd af had, zorgen dat alles correct was, zonder fouten. Soms was dit niet zo makkelijk, maar dit zal later zeker nog nuttig zijn. Deze ervaring zal mij zeker nog van pas komen want ik zou graag accountancyfiscaliteit gaan studeren aan de hogeschool Thomas More in Mechelen.

Gip bijlagen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you