Page 1

2012-2013

GIP GIP Individuele Individuele opdrachten opdrachten Elias De Mesmaeker Elias De Mesmaeker Heliotec

Bosstraat 9

2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver 6AIT

6AIT


Woord vooraf Ik heb dit eindwerk gemaakt in het kader van mijn geĂŻntegreerde proef. De GIP is een eindwerk waar verschillende vakken aan bod komen en maakt deel uit van het examen. Om dit eindwerk tot een succesvol einde te laten brengen was veel inzet en motivatie nodig. Maar de realisatie van dit eindwerk kon niet tot stand worden gebracht zonder hulp en advies van een aantal personen. Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om deze personen te bedanken. Allereerst wil ik onze GIP coĂśrdinatoren Rita Serneels en Veronique Verwulgen bedanken. Deze twee personen hebben mij de meeste tips en adviezen gegeven betreft mijn eindwerk. Verder wil ik nog de volgende leerkrachten die ons begeleid hebben bedanken: Hugo Fierens, JeanPierre Gerard en Isabelle Vandefonteyne. Zij hebben mij in goede banen geleid waarvoor dank. Verder wil ik ook mijn klasgenoten waarmee ik deze GIP heb gemaakt bedanken voor de goede samenwerking en inzet.


Inhoudsopgave

Woord vooraf ............................................................................................................................ 3 Inhoudsopgave .......................................................................................................................... 5 Inleiding

............................................................................................................................ 7

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3

Toegepaste Bedrijfseconomie .................................................................................... 9 Functiesollicitatie .................................................................................................................9 Missie en doelstellingen ................................................................................................... 10 Operationele en financiële doelstellingen........................................................................ 10 Ken je functie personeelsdirecteur .................................................................................. 11 Aanwerven ........................................................................................................................ 11 Ontslag .............................................................................................................................. 12 Omscholing ....................................................................................................................... 12 Brugpensioen .................................................................................................................... 12 Tijdskrediet ....................................................................................................................... 12 Loon .................................................................................................................................. 13 Inflatie ............................................................................................................................... 13 Facturatie .......................................................................................................................... 13 Aankoop facturen ............................................................................................................. 13 Verkoopfacturen ............................................................................................................... 15 Bankafschriften na betaling en inning van factuur........................................................... 18 Teambuilding .................................................................................................................... 18 Activiteiten en motivering van de gekozen activiteit ....................................................... 18 Overzicht van de kosten ................................................................................................... 18 Uitnodiging voor het personeel ........................................................................................ 19

2 2.1

Wiskunde ................................................................................................................ 20 Financiering ...................................................................................................................... 20

3 3.1

Frans ....................................................................................................................... 21 Affiche journée découverte entreprises ........................................................................... 21

4 4.1 4.2

Informatica.............................................................................................................. 22 Criteria website onderzoek............................................................................................... 22 Ontwerp folder ................................................................................................................. 22

5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3

Engels...................................................................................................................... 24 Mission statement ............................................................................................................ 24 Application letter .............................................................................................................. 24 Letter ................................................................................................................................ 24 Curriculum Vitae ............................................................................................................... 25 Complaining ...................................................................................................................... 26

Besluit

.......................................................................................................................... 27


Inleiding In deze bundel zitten al mijn opdrachten verwerkt betreffende de GIP. We moesten in het begin van het jaar via ecoman een fictief bedrijf overnemen. Het hele jaar door kregen we opdrachten betreft hoe een bedrijf te leiden. De opdrachten zijn vak per vak verwerkt in dit verslag. Groepsopdrachten en individuele opdrachten zitten apart in een eigen bundel zodat deze ordelijk blijven en snel te vinden zijn. De vakken waar we opdrachten voor kregen zijn toegepaste bedrijfseconomie, wiskunde, Frans, informatica en Engels. Voor toegepaste bedrijfseconomie kregen we de meeste opdrachten. Deze opdrachten stonden dan ook in het kader van onze functie in ons bedrijf. Iedereen had een eigen functie in het bedrijf, dit werd beslist aan de hand van een sollicitatiebrief. Mijn functie was personeelsdirecteur. Het vak toegepaste bedrijfseconomie was zeer op deze functie gericht qua opdrachten terwijl de andere vakken wat algemener waren. Tijdens de groepsopdrachten moesten we goed samen werken om deze opdrachten succesvol te laten eindigen. Hier zijn we steeds in geslaagd door middel van goede communicatie tussen alle groepsleden.


1

Toegepaste Bedrijfseconomie

1.1

Functiesollicitatie

Elias De Mesmaeker Beukendreef 15 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Tel. 0478 65 10 09

De heer Hugo Fierens Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Sollicitatie financieel directeur

Geachte heer Vanaf het eerste moment wist ik dat de functie van financieel directeur de geknipte baan voor mij was. In deze sollicitatiebrief zeg ik waarom. Ik ben Elias De Mesmaeker, ik ben 18 jaar en momenteel volg ik de richting boekhoudeninformatica in het zesde jaar. Ik heb echter al 3 jaar ervaring met economie in mijn studies. Ik ben er van overtuigd dat ik de geschikte man ben voor de job. Ik werk altijd zeer zorgvuldig en ik neem graag verantwoordelijkheid, ik heb dan ook een flinke dosis enthousiasme om aan deze functie te beginnen. Ik leer graag bij en wil kunnen groeien in mijn job. Daarom zou ik me kandidaat willen stellen bij uw bedrijf. Het lijkt me een uitdaging om aan de slag te gaan als een financieel directeur. Ik zal er dan ook alles voor doen om de financiĂŤle gezondheid van de onderneming in orde te houden. Ik wacht uw reactie af. Vanzelfsprekend ben ik beschikbaar om mijn sollicitatie toe te lichten in een sollicitatiegesprek. Vriendelijke groeten

Elias De Mesmaeker

GIP

Toegepaste Bedrijfseconomie

9


1.2

Missie en doelstellingen

Ik zal investeren in de capaciteiten van elk individu van het personeel, zo zal ik mijn strategische doelstellingen bereiken met betere, efficiënte en gemotiveerde personeelsleden. Ik zal niet zomaar een personeelslid laten gaan, wanneer er spanning dreigt zal ik dit op een diplomatische manier oplossen. De laaggeschoolde arbeiders zullen even goed behandeld worden dan de hooggeschoolden. Ik zal kijken of ons bedrijf haar plannen kan waarmaken met de huidige medewerkers, zo niet zal ik hier iets aan doen door het personeel beter te ontwikkelen of naar nieuwe werkkrachten te zoeken. Inzet en motivatie van het personeel is zeer belangrijk en bepaalt of we onze doelstellingen halen of niet, daarom is het zeer belangrijk om het personeel in een goede werksfeer te houden. 1.3

Operationele en financiële doelstellingen

Mijn doelstellingen die ik voor mijn functie geformuleerd was: De personeelsafdeling zal investeren in de capaciteiten van elk individu van het personeel, zo zal ik mijn strategische doelstellingen bereiken met betere, efficiënte en gemotiveerde personeelsleden. Ik zal niet zomaar een personeelslid laten gaan, wanneer er spanning dreigt zal ik dit op een diplomatische manier oplossen. De laaggeschoolde arbeiders zullen even goed behandeld worden dan de hooggeschoolden. Ik zal kijken of ons bedrijf haar plannen kan waarmaken met de huidige medewerkers, zo niet zal ik hier iets aan doen door het personeel beter te ontwikkelen of naar nieuwe werkkrachten te zoeken. Inzet en motivatie van het personeel is zeer belangrijk en bepaalt of we onze doelstellingen halen of niet, daarom is het zeer belangrijk om het personeel in een goede werksfeer te houden. Het cijfer van productiviteit, welke 28 bedraagt, zou ik willen behouden of vergroten. Hiervoor moet het productie volume vergroten, dit wil ik bereiken door te investeren in bijkomende opleidingen. Die zowel meer motivatie opwekt bij de arbeiders als de efficiëntie verbeterd tijdens het produceren zodat men een hogere productie kan bekomen. Het is de bedoeling dat de 160 arbeiders in ons bedrijf behouden blijft. Mijn productiviteit is dus als volgt: Productievolume Aantal arbeiders

De productiedirecteur verwacht dat het productievolume zal toenemen tot 4 673 (eenheden) en ik behoud het aantal arbeiders. Dit geeft de volgende formule: 4 673 = 29,20 160

Aangezien we meer gaan produceren gaan we meer moeten verkopen daarom gaan we extra opleidingen aanbieden aan onze verkopers zodat deze aan ons eisen voldoen. Ik verwacht van de opleidingskosten dat deze wat hoger gaan liggen tegenover jaar 10, dit komt door de investeringen in de opleidingen van onze werknemers. De opleidingskosten was voor jaar 10: 10

Toegepaste Bedrijfseconomie

GIP


Verkopers Arbeiders Bedienden Totaal

€ 25 000,00 € 95 000,00 € 100 000 € 220 000

Voor boekjaar 13 ga ik ervan uit dat de opleiding en personeelsontwikkeling voor de arbeiders en de verkopers gaan stijgen met 3 000 euro. Wat de volgende tabel oplevert: Verkopers Arbeiders Bedienden Totaal

€ 28 000,00 € 98 000,00 € 100 000,00 € 226 000,00

De formule is: Totale opleidingskosten X 100% Netto-omzet

Dus:

226 000,00 X 100% = 0,969 %

23 312 000,00 Volgens onze marketingdirecteur gaat onze omzet van jaar 10 (€ 23 029 000,00) stijgen in jaar 13, waardoor deze € 23 312 000,00 zal bedragen. 1.4

Ken je functie personeelsdirecteur

Als personeelsdirecteur ben ik verantwoordelijk voor het personeelsbestand van onze onderneming. Dit betekent dat ik zorg voor: - het aanwerven en het ontslaan van personeelsleden (aanwervingspremie van € 12 500,00) (ontslagvergoeding = het loon van de werknemer van het voorbije jaar); - het nemen van beslissingen in verband met de opleiding en de motivatie van het personeel; - het nemen van beslissingen in verband met loonsverhogingen; - personeel tevreden houden; - voorkomen en mogelijk afrekenen met stakingen,

1.4.1

Aanwerven

Wanneer onze productiecapaciteit te klein is heb ik dus extra arbeiders nodig, ik zal dan overwegen om bijkomende arbeiders met een vast contract in dienst te nemen of ik kan opteren om uitzendkrachten aan te werven Bij het aanwerven van arbeiders in vast dienstverband ontvangt de onderneming een aanwervingspremie van € 12 500,00. De opleiding die we geven is dan ook blijvend bij arbeiders in vast dienstverband. Ik kan in principe onbeperkt personeel GIP

Toegepaste Bedrijfseconomie

11


aanwerven maar het is niet zeker of deze vacatures zullen ingevuld worden. Dit hangt af van de beschikbaarheid van personeel op de arbeidsmarkt. Dit wordt aangekondigd in een conjunctuurbericht. Wanneer de onderneming een tijdelijke werkpiek moet opvangen, een uitzonderlijke opdracht moet uitvoeren of een afwezige werknemer moet vervangen kan ik kiezen voor uitzendkrachten. Een uitzend kantoor kan snel bijkomend of vervangend personeel ter beschikking te stellen. Bij uitzendkrachten komt er op de normale jaarlijkse loonkost een extra kost bij voor de dienst die het uitzendkantoor geeft en dat is € 15 000,00 per uitzendkracht en dit per jaar. Ik kan in principe weer onbeperkt interimkrachten aanwerven maar dit hangt af van de arbeidsmarkt. Een interimkracht kan voor één jaar in dienst genomen worden. Zo moet er geen ontslagvergoeding worden betaald wanneer deze werknemers na één jaar de onderneming verlaten. De opleiding heeft echter geen duurzaam effect bij de intrimkrachten Als ik de verkoop van zonnepanelen wil verhogen zal ik extra vertegenwoordigers aannemen met een vast contract of ik kan een beperkt aantal arbeiders omscholen tot een vertegenwoordiger.

1.4.2

Ontslag

Wanneer ik beslis om een werkgever te ontslaan wegens een goede reden zal ik strikte regels in achtmoeten nemen. Indien de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan ik hem ontslaan mits ik een opzeggingstermijn in acht neem en/of mits ik een opzeggingsvergoeding betaal. Bij een naakt ontslag van een vaste werknemer moet er een ontslagvergoeding betaald worden, dit is gelijk aan het loon van de werkgever van het voorbije jaar.

1.4.3

Omscholing

Omscholen kan een interessante beslissing zijn en kan voor de werknemer motiverend werken. Ik kan arbeiders omscholen tot vertegenwoordigers maar dit geldt maar voor maximum voor 3 % van het aantal arbeiders. Hiervoor moet voldoende opleidingsbudget worden voorzien.

1.4.4

Brugpensioen

Het brugpensioen is een regeling die aan werknemers vanaf 60 jaar en na een tewerkstelling van minimum 25 jaar in een onderneming kan worden toegestaan in geval van ontslag. De werkgever krijgt een aanvullende vergoeding boven op de werkloosheidsuitkering. Er voldoet per jaar slechts 3 % van het personeel aan de voorwaarden voor brugpensioen. De onderneming betaalt een vergoeding van € 5 000.

1.4.5

Tijdskrediet

Tijdskrediet is een systeem waarbij de werknemer zijn prestaties tijdelijk kan beperken of stopzetten zonder dat hierdoor een einde komt aan de bestaande arbeidsovereenkomst. De werkgever wordt uitbetaald door de RVA. De werknemers komen het jaar erna gewoon terug werken. 12

Toegepaste Bedrijfseconomie

GIP


1.4.6

Loon

Als personeel directeur moet ik beslissingen nemen over het loon en de budgets voor de opleidingen. Momenteel verdient een arbeider € 37 500,00, een bediende € 50 000,00 en een vertegenwoordiger € 75 000,00 op jaarbasis. Wanneer ik de lonen zal verhogen hangt af van het aantal macro-economische en het aantal bedrijfseconomische factoren. Hieronder een schema:

1.4.7

Inflatie

Als de inflatie stijgt, zouden de lonen aan dezelfde procent moeten stijgen zodat de werknemers hun koopkracht kunnen behouden. Mijn taak als productie directeur is het berekenen van de productiviteit: Productievolume/Aantal arbeiders = 4673/160 = 29,20625. En het percentage van de opleidingskosten op de omzet: Opleidingskosten/Omzet (In procent) = (226 000/23 312 000)*100 % = 97 % 1.5

Facturatie

Voor de taak facturatie moesten we facturen zelf opstellen en deze daarna inboeken in het boekhoudpakket BOB. We moesten deze facturen ook boeken in Word. We kregen ook zelf facturen die we dan als aankoop facturen moesten inboeken. Daarnaast moesten we er van uitgaan dat er 1 factuur betaald wordt en 1 factuur geïnd wordt. De boekingen die in BOB zijn gemaakt zit in bijlage 6.

1.5.1

Aankoop facturen

1.5.1.1

Aankoop facturen SOLution inboeken

Document Verrichting Redenering Aankopen HG

VF/7 SOLution (Aankoopfactuur 1) Aankopen HG met aankoopkosten A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O K + 60400 D Aankopen HG

Kosten bij aankopen Btw aftrekbaar Leveranciers

K A P

GIP

+ + +

60403 41110 44000

D D C

Aankoopkosten Aftrekbare btw Leveranciers

Toegepaste Bedrijfseconomie

Bedrag in EUR D C 120 000,00 2 000,00 25 620,00 147 620,00

13


Document Verrichting Redenering Aankopen HG

VF/8 SOLution (Aankoopfactuur 2) Aankopen HG met handelskorting A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O K + 60400 D Aankopen HG

Korting Btw aftrekbaar Leveranciers

K A P

Document Verrichting Redenering

VF/9 SOLution (Aankoopfactuur 3) Aankopen HG met terug te sturen verpakking A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O K + 60400 D Aankopen HG

Bedrag in EUR D C 120 000,00

A

+

41800

D

2 000,00

A P

+ +

41110 44000

D C

Aankopen HG Terug sturen verpakking Btw aftrekbaar Leveranciers

1.5.1.2

+ +

60402 41110 44000

C D C

Handelskort. op aank. Aftrekbare btw Leveranciers

Terug te sturen verpakking Aftrekbare btw Leveranciers

Bedrag in EUR D C 120 000,00 2 400,00 24 696,00 142 296,00

25 200,00 147 200,00

Aankoop facturen Solarpartners inboeken

Document Verrichting Redenering Aankopen HG

VF/3 Solarpartners (Aankoopfactuur 4) Aankopen HG met handelskorting A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O K + 60400 D Aankopen HG

Korting Btw aftrekbaar Leveranciers

K A P

Document Verrichting Redenering Aankopen HG

VF/6 Solarpartners (Aankoopfactuur 5) Aankopen HG met aankoopkosten A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O K + 60400 D Aankopen HG

Kosten bij aankoop Btw aftrekbaar Leveranciers

K A P

Document Verrichting Redenering

VF/9 Solarpartners (Aankoopfactuur 6) Aankopen HG met terug te sturen verpakking A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O K + 60400 D Aankopen HG

Bedrag in EUR D C 192 500,00

A

+

41800

D

1 000,00

A P

+ +

41110 44000

D C

Aankopen HG Terug sturen verpakking Btw aftrekbaar Leveranciers

14

+ +

+ + +

60402 41110 44000

60403 41110 44000

C D C

D D C

Handelskort op aank Aftrekbare btw Leveranciers

Aankoopkosten Aftrekbare btw Leveranciers

Terug te sturen verpakking Aftrekbare btw Leveranciers

Toegepaste Bedrijfseconomie

Bedrag in EUR D 110 000,00

C 3 300,00

21 958,86 128658,86

Bedrag in EUR D C 165 000,00 200,00 34 692,00 199 892,00

40 425,00 233 925,00

GIP


1.5.1.3

Aankoop facturen Solarflux inboeken

Document Verrichting Redenering Aankopen HG

VF/3 Solarflux Aankopen HG en diensten met handelskorting A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O K + 60400 D Aankopen HG

Bedrag in EUR D C 292 500,00

Aankopen GD

K

+

60200

D

Aankopen van dienst

875,00

Korting bij aankopen Btw aftrekbaar Leveranciers

K A P

+ +

60402 41110 44000

C D C

Handelskort op aank Aftrekbare btw Leveranciers

58 565,28

Document Verrichting Redenering Aankopen HG

VF/6 Solarflux Aankopen HG met aankoopkosten A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O K + 60400 D Aankopen HG

Kosten bij aankopen Btw aftrekbaar Leveranciers

K A P

Document Verrichting Redenering

VF/9 Solarflux Aankopen HG met terug te sturen verpakking A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O K + 60400 D Aankopen HG

D 117 000,00

A

+

41800

D

15,00

A P

+ +

41110 44000

D C

Aankopen HG Terug sturen verpakking Btw aftrekbaar Leveranciers

+ + +

60403 41110 44000

D D C

Aankoopkosten Aftrekbare btw Leveranciers

Terug te sturen verpakking Aftrekbare btw Leveranciers

8 801,25 343 139,03

Bedrag in EUR D C 325 000,00 15,00 68 253,15 393 268,15

Bedrag in EUR C

24 570,00 141 585,00

Zie bijlage 3 voor alle aankoopfacturen.

1.5.2

Verkoopfacturen

1.5.2.1

Verkoopfacturen Heliotec

Document Verrichting Redenering Verkopen HG

VF/1 SOLution Verkopen HG met handelskorting A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O O + 70400 C Aankopen HG

Korting bij verkopen

O

-

70402

D

Btw aftrekbaar Vordering op klant

P A

+ +

45110 40000

C D

GIP

Handelskorting op verkopen Verschuldigde btw Handelsdebiteuren

Toegepaste Bedrijfseconomie

Bedrag in EUR D

C 143 000,00

2 860,00 28840,81 168 980,81

15


Document Verrichting Redenering Verkopen HG

VF/2 Solarflux Verkopen HG met doorgerekende kosten en handelskorting A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O O + 70400 C Aankopen HG

Korting bij verkopen

O

-

70402

D

Kosten voor klant Btw aftrekbaar Vordering op klant

O P A

+ + +

74600 45110 40000

C C D

Document Verrichting Redenering Verkopen HG

VF/3 Solarpartners Verkopen HG met handelskorting A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O O + 70400 C Aankopen HG

Korting bij verkopen

O

-

70402

D

Btw aftrekbaar Vordering op klant

P A

+ +

45110 40000

C D

Document Verrichting Redenering Verkopen HG

VF/4 Solarflux Verkopen HG met handelskorting en terugstuurbare verpakking A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O O + 70400 C Aankopen HG

Korting bij verkopen

O

-

70402

D

Verpakking

P

+

48800

C

Btw aftrekbaar Vordering op klant

P A

+ +

45110 40000

C D

Document Verrichting Redenering Verkopen HG

VF/5 Solarpartners Verkopen HG met handelskorting en terugstuurbare verpakking A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O O + 70400 C Aankopen HG

Korting bij verkopen

O

-

70402

D

Verpakking

P

+

48800

C

Btw aftrekbaar Vordering op klant

P A

+ +

45110 40000

C D

16

Handelskorting op verkopen Doorgerekende kosten Verschuldigde btw Handelsdebiteuren

Handelskorting op verkopen Verschuldigde btw Handelsdebiteuren

Handelskorting op verkopen Terug te betalen verpakking Verschuldigde btw Handelsdebiteuren

Handelskorting op verkopen Terug te betalen verpakking Verschuldigde btw Handelsdebiteuren

Toegepaste Bedrijfseconomie

Bedrag in EUR D

C 143 000,00

2 860,00 20,05 28 844,94 169 004,99

Bedrag in EUR D

C 143 000,00

2 860,00 28 840,81 168 980,81

Bedrag in EUR D

C 100 000,00

2 000,00 100,00 20 168,40 118 268,40

Bedrag in EUR D

C 5 000,00

100,00 25,00 1 008,42 5 933,42

GIP


Document Verrichting Redenering Verkopen HG

VF/6 SOLution Verkopen HG met handelskorting en terugstuurbare verpakking A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O O + 70400 C Aankopen HG

Korting bij verkopen

O

-

70402

D

Verpakking

P

+

48800

C

Btw aftrekbaar Vordering op klant

P A

+ +

45110 40000

C D

Document Verrichting Redenering Verkopen HG

VF/7 SOLution Verkopen HG met doorgerekende kosten en handelskorting A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O O + 70400 C Aankopen HG

Korting bij verkopen

O

-

70402

D

Kosten voor klant Btw aftrekbaar Vordering op klant

O P A

+ + +

74600 45110 40000

C C D

Document Verrichting Redenering Verkopen HG

VF/8 Solarflux Verkopen HG met doorgerekende kosten en handelskorting A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O O + 70400 C Aankopen HG

Korting bij verkopen

O

-

70402

D

Kosten voor klant Btw aftrekbaar Vordering op klant

O P A

+ + +

74600 45110 40000

C C D

Document Verrichting Redenering Verkopen HG

VF/9 Solarpartners Verkopen HG met doorgerekende kosten en handelskorting A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O O + 70400 C Aankopen HG

Korting bij verkopen

O

-

70402

D

Kosten voor klant Btw aftrekbaar Vordering op klant

O P A

+ + +

74600 45110 40000

C C D

GIP

Handelskorting op verkopen Terug te betalen verpakking Verschuldigde btw Handelsdebiteuren

Handelskorting op verkopen Doorgerekende kosten Verschuldigde btw Handelsdebiteuren

Handelskorting op verkopen Doorgerekende kosten Verschuldigde btw Handelsdebiteuren

Handelskorting op verkopen Doorgerekende kosten Verschuldigde btw Handelsdebiteuren

Toegepaste Bedrijfseconomie

Bedrag in EUR D

C 9 500,00

190,00 78,5 1 916,00 11 304,00

Bedrag in EUR D

C 9 300,00

1 860,00 225,00 18 802,92 110 167,92

Bedrag in EUR D

C 9 300,00

1 860,00 225,00 18 802,92 110 167,92

Bedrag in EUR D

C 101 000,00

2 020,00 225,00 20 416,39 119 621,39

17


1.5.3

Bankafschriften na betaling en inning van factuur

Document Verrichting Redenering

Bankafschrift Betaling factuur van Solarflux met factuur nummer VF6 A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O A 55000 C Bank KBC

Betaling Schuld gaat weg na betaling

P

Document Verrichting Redenering

Bankafschrift Inning factuur VF/1 van SOLution na 15 dagen A/P +/Rek. nr. D/C Rek. naam K/O A + 55000 D Bank KBC

Inning Vordering gaat weg na inning

A

-

44000

-

40000

D

C

Leveranciers

Bedrag in EUR D

C 393 268,15

393 268,15

Bedrag in EUR D 168 980,81

Handelsdebiteuren

1.6

Teambuilding

1.6.1

Activiteiten en motivering van de gekozen activiteit

C 168 980,81

Ik wil met het personeel een uitstap doen in de vorm van teambuilding. Deze uitstap gaat door op zaterdag 11 mei 2013. Ik heb gekozen voor een avontuurlijke uitstap, namelijk een tocht maken met bugxters. Dit gaan we doen in de voormiddag. Dit niet alleen heel leuk maar ook spannend. We doen deze tocht onder begeleiding van een ervaren instructeur die ervoor zorgt dat alles veilig en vlot verloopt. We maken een rit langst de mooiste plekjes in Oost-Vlaanderen. We komen langs Eeklo, Waarschot, Lovendegem en een stukje Gent. We nemen soms pauzes om iets te drinken of een kleinigheidje te eten. De bugxter is gemakkelijk te besturen dus iedereen kan meedoen. Het gaat niet om de snelheid maar om het ontdekken van de omgeving op een originele manier. We gaan naar deze locatie met de bus. In de namiddag gaan we barbecueën in de buurt van Gent. Dit is altijd gezellig en ontspannend. Een barbecue is goed voor de sfeer en geeft het personeel de kans om na te praten over de succesvolle dag.

1.6.2

Overzicht van de kosten

Bus huren Activiteit bugxter Instructeurs Pauzes (drank + eten) Barbecue(drank + eten) Locatie afhuren voor barbecue + installaties Totaal

€ 550,00 € 1 120,00 € 155,00 € 275,00 € 975,00 € 485,00 € 3 560,00

Dit bedrag geldt voor 53 personen, dit is het totaal aantal personen die kunnen meegaan. Inschrijven is dus verplicht.

18

Toegepaste Bedrijfseconomie

GIP


1.6.3

Uitnodiging voor het personeel

Beste collega’s In naam van het bedrijf nodigen wij U uit voor een bedrijfsuitstap in de vorm van teambuilding. Deze uitstap vindt plaats op zaterdag 11 mei 2013. Wij gaan samen op avontuur en dit doen we op vier wielen. We gaan een ontdekkingstocht maken met een bugxter. Dit is een klein voertuig op vier wielen met een open geraamte, vergelijkbaar met een buggy. Samen met een ervaren rij instructeur zodat alles vlot en netjes gebeurt. Wij gaan dit doen in de provincie Oost-Vlaanderen. We gaan met de bus naar dit evenement. We verzamelen om 8.30u op de parking van Heliotec om daarna samen te vertrekken met de bus. In de namiddag gaan we samen barbecueën ter plaatste daar. Om 20u keren we terug huiswaarts na een ontspannende dag. Ben je geïnteresseerd? Dan kan je jezelf inschrijven door een mail te sturen naar eliasdemesmaeker@heliotec.be met daarin je naam vermeld en wat je graag zou willen eten op de barbecue. Deelnemen is niet verplicht, aanmelden is noodzakelijk. Met beleefde groeten

Elias De Mesmaeker Personeelsdirecteur

GIP

Toegepaste Bedrijfseconomie

19


2

Wiskunde

2.1

Financiering

Algebraïsch Vaste termijn: √

= € 251,3026

Vaste kapitaalaflossing: A= = = € 1666,666666666667 Vervroegde terugbetaling A0 n ur

100000 60 0,002523026

Termijnbedrag

1,607425618% € 1.798,10

Na

30 maanden

1 2 3 4

Reeds betaald Bank verwacht Schuld Wederbeleggingsintrest

€ 55.963,63 EUR € 107.852,62 EUR € 51.888,99 EUR € 392,75 EUR

Terug te betalen: € 52.281,74 Zie bijlage 4 voor de aflossingstabellen

20

Wiskunde

GIP


3

Frans

3.1

Affiche journĂŠe dĂŠcouverte entreprises

GIP

Frans

21


4

Informatica

4.1

Criteria website onderzoek Criteria 1. Uitstraling

2. Navigatie 3. URL van de pagina

4. Fouten 5. Informatie op de website

4.2

22

Waarom? Een professionele uitstraling komt aangenaam en betrouwbaar over. Wanneer men op een onprofessionele website komt zal men sneller wegklikken. De navigatie moet duidelijk zijn zodat iedereen zonder moeite de website kan verkennen. De URL van de pagina moet herkenbaar zijn en moet eenvoudig gevonden worden door zoekmachines zoals Google. Op de site mogen er geen fouten bevinden, dit kan frustrerend overkomen en erg onprofessioneel. De informatie op de website moet kloppen en relevant zijn.

Ontwerp folder

Informatica

GIP


GIP

Informatica

23


5

Engels

5.1

Mission statement

Heliotec wants to be a prominent producer of Photovoltaic solar panels. To keep the time-to-market as short as possible we have chosen for a takeover. To be certain of growth there is a possibility to expand the main production site. Heliotec mainly delivers to distributers and installers in a B-2-B model. To support his distribution channel optimally, Heliotec offers a series of exclusive sales supporting resources, for example solar studies and ROI (return on investment) tools. Heliotec anticipates on the need for a green alternative instead of using the problematic nuclear energy. We do this by using social media so we can keep our marketing costs as low as possible but still create the necessary name awareness and by doing so addressing young and green-minded families even if they haven’t been to a distributer.

5.2

Application letter

5.2.1

Letter

Elias De Mesmaeker Beukendreef 15 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Tel. 0478 65 10 09

Ghizlan Zohair Bosstraat 9 2860 Onze-Lieve-Vrouw Waver Tel. 015 76 78 60

SALES MANAGER

Dear Ms, I am writing to apply for the vacancy of sales manager for your company Solution. Therefore I am enclosing a completed job application to enquire if I am suitable for the job. I am Elias De Mesmaeker, I have recently graduated in business management and now I am looking for a job. I have many years’ experience with economic related things. I studied Accountancy & IT when I went to high school, as you can see on my CV.

24

Engels

GIP


I have just graduated in the Academy of Leuven, I have studied business management. I believe that my skills and abilities are best suited to apply for the candidacy. As an effective sales manager at your company, I will make valuable contributions to increase the sales margin. I would be delighted to attend for interview at your convenience and would be able to start work soon. I can be reached anytime via email at elias.demesmaeker@hotmail.com or my cellphone, 0478651009. Thank you for your time and consideration. I look forward to be speaking with you about this employment. Sincerely,

Elias De Mesmaeker 5.2.2

Curriculum Vitae

CV – Elias De Mesmaeker Personal Name Address Place Phone Mobile E-mail Date of birth Place of birth Nationality

Elias De Mesmaeker Beukendreef 15 2860 Sint-Katelijne-Waver 015/32.12.85 0478/65.10.09 eliasdemes94@gmail.com 06/08/1994 Edegem Belgian

Studies TSO - Accountancy & IT 2012-2013 (Sint Ursula Instituut) Bussines Management 2013-2017 (KH Leuven) Languages Dutch French English

Vernacular

Knowledge Word Excel PowerPoint Acces Outlook SQL Visual Basic

GIP

Engels

25


Interests   

5.3

PC. Sociale media. Movies & series

Complaining

From: Elias De Mesmaeker To: Kim Potter Subject: Delivery problem

Dear Ms Potter Last week I ordered five new Acer computers with Windows 7 already installed on it. Four of the five computers are successfully installed and placed into position. But one computer with serial number P621206 has a software problem. Windows 7 Ultimate is not activated and the free trial time has expired. Somehow there is no CD key to be found in the boxes of the delivery. I have paid for this software so I expect it is working correctly. So I propose you will send me the windows activation key or you can send one of your technicians to fix this problem as soon as possible. I hope this problem is fixed within a week because we need the computer badly. Thank you.

Yours sincerely Elias De Mesmaeker Heliotec

26

Engels

GIP


Besluit Ik heb door dit eindwerk een betere kijk gekregen op het bedrijfsleven. Ik heb heel wat ervaren en gezien wat er allemaal komt kijken als je een bedrijf leidt met collega’s. We hebben veel moeten samenwerken maar tegelijkertijd ook zelfstandig moeten werken. Ik heb gemerkt dat ik beter presteer onder druk en dit zal later zeker van pas kunnen komen. Het was een leuke ervaring om dit eindwerk af te werken terwijl je weet dat je hard gewerkt hebt.

GIP Individuele opdrachten