Page 1

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN DE TOEPASSING VAN TAKSEN EN TOESLAGEN De onderstaande tarieven voor openbare dienstverplichtingen en de toepassing van belastingen en toeslagen zijn geldig vanaf 1 januari 2012. Tarieven voor Openbare Dienstverplichtingen 1° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting van offshore windturbineparken Tabel 1: Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting van offshore windturbineparken

In 380/220/150 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten In 70/36/30 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning

Tarief (€/kWh afgenomen1) 0,0001395 0,0001395 0,0001395 0,0001395

2° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten (federaal) Tarief voor openbare dienstverplichting in toepassing van het Koninklijk Besluit van 31 oktober 2008 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Tabel 2: Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten (federaal)

In 380/220/150 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten In 70/36/30 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning

1 2

Tarief (€/kWh bruto begrensd afgenomen2) 0,0010808 0,0010808 0,0010808 0,0010808

Voor de definitie, zie verder in dit document onder Definities met betrekking tot vermogen en energie. Voor de definitie, zie verder in dit document onder Definities met betrekking tot vermogen en energie.

1

25/06//2012


3° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen Dit tarief voor openbare dienstverplichting is alleen van toepassing op de afname in het Vlaamse Gewest. Tabel 3: Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen

In 380/220/150 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten In 70/36/30 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning

Tarief (€/kWh afgenomen3) --0,0005171 0,0005171 0,0005171

4° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen Dit tarief voor openbare dienstverplichting is alleen van toepassing op de afname in het Vlaamse Gewest. Tabel 4: Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen

In 380/220/150 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten In 70/36/30 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning

3 4

Tarief (€/kWh afgenomen4) --0,0000245 0,0000245 0,0000245

Voor de definitie, zie verder in dit document onder Definities met betrekking tot vermogen en energie. Voor de definitie, zie verder in dit document onder Definities met betrekking tot vermogen en energie.

2

25/06//2012


5° Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië Dit tarief voor openbare dienstverplichting is alleen van toepassing op de afname in het Waalse Gewest. Tabel 5: Tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

In 380/220/150 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten In 70/36/30 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning

Tarief (€/kWh afgenomen5) --0,0011889 0,0011889 0,0011889

Tarieven voor de toepassingen van Taksen en Toeslagen 1° Federale bijdrage In toepassing van het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003, wordt de federale bijdrage door Elia geheven. Tabel 1: Federale bijdrage Tarief Tarief Tarief van 01/01/2012 tot van 21/01/2012 tot van 01/04/2012 tot en met 20/01/2012 en met 31/03/2012 en met 31/12/2012

In 380/220/150 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten In 70/36/30 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning

(€/kWh afgenomen6) 0,0050854

(€/kWh afgenomen7) 0,0049761

(€/kWh afgenomen8) 0,0038597

0,0050854

0,0049761

0,0038597

0,0050854

0,0049761

0,0038597

0,0050854

0,0049761

0,0038597

De bijdrage wordt geheven van een niet eindafnemer: - Federale bijdrage +0,1% (=0,0050905 €/kWh tot en met 20/01, 0,0049811 €/kWh van 21/01 tot en met 31/03, 0,0038629 €/kWh vanaf 01/04) - Geen vrijstelling - Geen degressiviteit - Plafond (250.000 € +0,1%) indien per afnamepunt en per jaar 250.000 MWh of meer is afgenomen (niet geldig voor DNBs) 5

Voor de definitie, zie verder in dit document onder Definities met betrekking tot vermogen en energie. Voor de definitie, zie verder in dit document onder Definities met betrekking tot vermogen en energie. 7 Voor de definitie, zie verder in dit document onder Definities met betrekking tot vermogen en energie. 8 Voor de definitie, zie verder in dit document onder Definities met betrekking tot vermogen en energie. 6

3

25/06//2012


De bijdrage wordt geheven van een eindafnemer: Federale bijdrage +1,1% (=0,0051413 €/kWh tot en met 20/01, 0,0050308 €/kWh van 21/01 tot en met 31/03, 0,0039014 €/kWh vanaf 01/04) Vrijstelling van 0,0032114 €/kWh +1,1% (=0,0032467 €/kWh) op dat aandeel in de fuelmix, dat geleverd en geproduceerd is van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtkoppelingseenheden Degressiviteit - enkel indien sectorakkoord of convenant (Kyoto) 0-20 MWh/jaar: 0% 20-50 MWh/jaar: -15% 50-1.000 MWh/jaar: -20% 1.000-25.000 MWh/jaar: -25% 25.000-250.000 MWh/jaar: -45% Plafond (250.000 € +1,1%) indien per verbruikslocatie en per jaar 250.000 MWh of meer is afgenomen.

-

-

2° Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië Deze toeslag is alleen van toepassing in het Waals Gewest. Tabel 2 : Toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië

In 380/220/150 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten In 70/36/30 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning

Tarief (€/kWh afgenomen9) --0,0002275 0,0002275 0,0002275

3° Toeslag retributie wegenisrecht in Brussel Deze toeslag is alleen van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Tabel 3: Toeslag retributie wegenisrecht in Brussel

In 380/220/150 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten In 70/36/30 kV-netten Bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning

9

Tarief (€/kWh afgenomen10) 0,0031146 0,0031146 0,0031146 ---

Voor de definitie, zie verder in dit document onder Definities met betrekking tot vermogen en energie. Voor de definitie, zie verder in dit document onder Definities met betrekking tot vermogen en energie.

10

4

25/06//2012


DEFINITIES MET BETREKKING TOT VERMOGEN EN ENERGIE Definities met betrekking tot afgenomen vermogen en energie Het bruto begrensd afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) geassocieerd aan dit toegangspunt, en dit voor het gedeelte van het geïnjecteerde vermogen door deze lokale producties dat kleiner of gelijk is aan 25 MW. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het bruto begrensd afgenomen vermogen gelijk aan nul. De bruto begrensde afgenomen energie, op een toegangspunt voor een gegeven periode, is de integraal van het bruto begrensd afgenomen vermogen in dit toegangspunt voor de periode. Met andere woorden, indien • Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en • Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, is de bruto begrensde afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan E bruto _ begrensd _ afgenomen ( per ) =

∑ max(0; P

belasting

qh∈ per

(qh) − min(Pproductie (qh);25MW )).

Het afgenomen vermogen, op een toegangspunt voor een gegeven kwartier, is het verschil, indien dit positief is, tussen het afgenomen vermogen door de belasting(en) aangesloten in dit toegangspunt en het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt. In geval het hierboven vermelde verschil leidt tot een negatieve waarde, is het afgenomen vermogen gelijk aan nul. De afgenomen energie, op een toegangspunt voor een bepaalde periode, is gelijk aan de integraal van het afgenomen vermogen op dit toegangspunt voor de periode. Met andere woorden, indien • Pbelasting(qh) staat voor het gemiddelde afgenomen vermogen door de belastingen op een toegangspunt voor een gegeven kwartier qh, en • Pproductie(qh) staat voor het geïnjecteerde (geproduceerde) vermogen door de lokale productie(s) die geassocieerd zijn aan dit toegangspunt op het gegeven kwartier qh, is de afgenomen energie, voor de periode per, gelijk aan

E afgenomen ( per ) =

∑ max(0; P

qh∈ per

belasting

(qh) − Pproductie (qh)). 5

25/06//2012


Opmerkingen

Indien het geïnjecteerde vermogen door de lokale productie(s) nul is, is de bruto begrensde afgenomen energie gelijk aan de afgenomen energie. De productie-eenheden worden gemeten vanaf 1 MW. Voorbeeld

Voor een belasting van 100 MW (voor een gegeven kwartier), en een injectie van 40 MW tijdens hetzelfde kwartier, door een lokale productie geassocieerd met de belasting:

Afname van de belasting = 100 MW

Injectie van de lokale productie = 40 MW

Zijn voor het beschouwde kwartier: • Afgenomen energie = max (0, 100 MW – 40 MW) * 15 minuten = 15 MWh • Bruto begrensde afgenomen energie = max (0, 100 MW – min (40 MW, 25 MW)) * 15 minuten =18,75 MWh.

6

25/06//2012

/Tarieve  

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/toegang/~/media/files/Elia/Products-and-services/Tarieven2/Toeslagen2012_NL_v7.pdf

Advertisement