Page 1

In overeenstemming met de Beslissing (B)111110-CDC-1123 van de CREG van 10 november 2011 betreffende “de methoden voorgesteld voor congestiebeheer en de methoden voor de toekenning van beschikbare capaciteit op de koppelverbinding België-Frankrijk aan de toegangsverantwoordelijken”, zijn volgende goedgekeurde verdelingsregels van toepassing voor 2012: 1. Van de jaarlijkse NTC (NTCy) wordt een capaciteit van 200MW gereserveerd voor de maandelijkse allocatie (MAmin) en een capaciteit van 200MW voor de dagelijkse allocatie (DAmin) via marktkoppeling, terwijl de overige capaciteit als jaarlijkse ATC wordt toegewezen. o ATCy=NTCy-MAmin-DAmin waarbij MAmin=200MW en DAmin=200MW De hierboven genoemde verdelingsregel geldt in beide richtingen. 2. De overblijvende maandelijkse NTC (dit is de NTCm na aftrek van de ATCy en de capaciteitsreservaties voor maand- (MAmin) en dagallocatie (DAmin)), wordt als volgt verdeeld: In de richting FR  BE: 25% aan de maandcapaciteit en 75% aan de dagcapaciteit De maandelijkse ATC (ATCm) bedraagt dan: o ATCm = MAmin + 0,25 (NTCm-ATCy-MAmin-DAmin) In de richting BE  FR: 50% aan de maandcapaciteit en 50% aan de dagcapaciteit De maandelijkse ATC (ATCm) bedraagt dan: o ATCm = MAmin + 0,50 (NTCm-ATCy-MAmin-DAmin)

Indien de gereserveerde maand- en dagcapaciteiten niet beschikbaar zijn op het ogenblik dat de voor de maandelijkse veiling toe te wijzen capaciteit bepaald wordt, zal de beschikbare capaciteit gelijkmatig aan de maand- en dagcapaciteit toegewezen worden. Alle hierboven vermelde verdelingsregels dienen te worden beschouwd los van eventuele capaciteiten bekomen tijdens een jaarveiling die door marktspelers te koop worden aangeboden in de maandveiling (zogenoemde “resales”). De hoeveelheid resales zal worden toegevoegd aan de ATCm.

-1-

/SplitRules_2012_NL  

http://www.elia.be/nl/grid-data/interconnecties/~/media/files/Elia/Grid-data/SplitRules_2012_NL.pdf

Advertisement