Page 1

Situering bestaande hoogspanningsverbindingen Geen schaal S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\Grafisch\6233_krt_057A.cdr

elia

Kaart 1


Legende !

P

1 2

!

bestaande hoogspanningsverbinding leidingstraat

Q

!

!

!

zoekzones hoogspanningsstation

F

zoekzones hoogspanningsstation

! !

&

!

!

!

&

M

! !

K

H &

!

4

Zb

&

!

Z

Zc

I &

!

N

&

!

J

&

!

!

3

!

!

G

L

!

!

!

!

!! !

!

!

! !

!

Za

!

! !

Y

!

! ! !

! ! !

!

!

X

W

S

!

T

!

R

!

V

!

P

!

U

! !

!

! !

!

O !

!

J I K Zc N! Zb M H ! ! L !

!

!

!

E

F

G

!

!

! !

Q

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!!

! !!

!!

!

!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

! !

! !

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

D

!

!

!

!

!

!

!

!

o

!

!

!

!

!

!

!

!

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

Kaart 2a

Situering van het plan op de topografische kaart 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_039b_bestHS.mxd


Legende !

bestaande hoogspanningsverbinding

!

!

zoekzones hoogspanningsstation

!

!

!

!

!

!

!

!

!

E !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

zoekzones hoogspanningsstation

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

D!

!

!

!

!

!

!

B

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

C!

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

A !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_039b_bestHS.mxd

!

o

Kaart 2b

!

!

!

!

!

!

!

!

!

www.geovlaanderen.be

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

Situering van het plan op de topografische kaart


Legende varianten zijde Brugge zoekzones

leidingstraat

www.geovlaanderen.be

zoekzones_hoogspanningsstation

Kaart 3a

o

Orthofoto 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_039b.mxd


Legende varianten zijde Zomergem zoekzones

o

Kaart 3b Orthofoto 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_039b.mxd

www.geovlaanderen.be

zoekzones_hoogspanningsstation


P N

N

TRP

T

P

T

Legende

C

N N

II

M M

R

T

TRP

C

zoekzones

zoekzones hoogspanningsstation

T

leidingstraat

1506- reservatiegebieden

C

II

T

varianten zijde Brugge

N

P P

T

N

N

C

N

M

N T R C

N N

R

C \ (

R

C

(

^ $

0101- woongebied met kultureel, historische en/of esthetische waarde 0102- woongebied met landelijk karakter 0104- woonpark 0105- woonuitbreidingsgebied 0181- woonreservegebieden 0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

II

C C C NC N

N II

^ N

P

T

R

C

II

N

P

o

P

P P

P

P

N

P

M PP M

P P

P

C C

P

N

P

LO

P P

P P

P

N R

N

P

II

P

T

II

P

P

P

P

NN

P

P P

P

N

P

P P

P

N

#

N

P

P N P

P

P

M

P

II II

147- gebieden voor dagrecreatie 149- gebieden voor verblijfrecreatie

0100- woongebied

N II

150a- bestaande snelverkeerswegen 150c- bestaande hoofdverkeerswegen 150d- aan te leggen hoofdverkeerswegen 150e- bestaande spoorwegen 150g- bestaande afzonderlijke leidingen 150h- aan te leggen afzonderlijke leidingen 150i- bestaande leidingstraten 150j- aan te leggen leidingstraten 150k- bestaande hoogspanningsleidingen

0400- recreatiegebieden 0700- groengebieden 0701- natuurgebieden 0900- agrarische gebieden

C R

N

P

N

N

N C

N

1505- aan te leggen waterwegen

P

PM

P

P

N

P P

P

C P

0400- recreatiegebieden 0401- gebieden voor dagrecreatie 0402- gebieden voor verblijfrecreatie 0410- gebied voor toeristische recreatieparken 0500- parkgebieden 0600- bufferzones 0700- groengebied 0701- natuurgebied 0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0800- bosgebieden 0900- agrarische gebieden 0901- landschappelijk waardevolle gebieden 1000- industriegebieden 1002- milieubelastende industrieĂŤn 1033- transportzone 1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's 1111- lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter 1200- ontginningsgebieden 1201- uitbreiding van ontginningsgebieden 1400- militaire gebieden 1504- bestaande waterwegen

www.geovlaanderen.be

P

Kaart 4a

Gewestplan 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_035b.mxd


Legende

N N

varianten zijde Zomergem

NN

N

zoekzones

(

zoekzones hoogspanningsstation

(

1506- reservatiegebieden

(

1505- aan te leggen waterwegen

(

150a- bestaande snelverkeerswegen 150c- bestaande hoofdverkeerswegen 150d- aan te leggen hoofdverkeerswegen 150e- bestaande spoorwegen 150g- bestaande afzonderlijke leidingen 150h- aan te leggen afzonderlijke leidingen 150i- bestaande leidingstraten 150j- aan te leggen leidingstraten 150k- bestaande hoogspanningsleidingen

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

( (

( (

C

( (

T

( ( ( ( (

N

(

(

(

(

(

( ((

(

(

(

(

(

(

(

(

$

( (

(

((

(

P

(

^

(

(

(

(

(

(

(

T

^

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

((

(

N ^

(

(

^ (

(

(

(

\

N

(

T

( (

( (

(

(

(

(

(

\

\

C

\

( (

N

\

C

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

( (

N

(

\N

N

( ( (

(

\

\

0101- woongebied met kultureel, historische en/of esthetische waarde 0102- woongebied met landelijk karakter 0104- woonpark 0105- woonuitbreidingsgebied 0181- woonreservegebieden

P ^

(

(

P

(

N

P

(

^

( ( (

(

#

( (

\

M

\

\

\

( (

( ( (

(

(

(

\

(

(

(

N (

(

(

\ ( (

\

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

N

( (

( (

(

\

(

T

P

(

^ ((

\

$

( ( (

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_035b.mxd

\

1:65.000

Kaart 4b

(

\

(

o

N

(

P

0702- natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten 0800- bosgebieden 0900- agrarische gebieden 0901- landschappelijk waardevolle gebieden 1000- industriegebieden 1002- milieubelastende industrieĂŤn 1033- transportzone 1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's 1111- lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter 1200- ontginningsgebieden 1201- uitbreiding van ontginningsgebieden 1400- militaire gebieden 1504- bestaande waterwegen

((

\

(

N

N

\

N

(

P

(

N

P

(

N

0400- recreatiegebieden 0401- gebieden voor dagrecreatie 0402- gebieden voor verblijfrecreatie 0410- gebied voor toeristische recreatieparken 0500- parkgebieden 0600- bufferzones 0700- groengebied 0701- natuurgebied

(

( (

N

P

\

II

\

C

(

$

\

P

N R

(

\ \

P

T

((

(

\

M

P

P P

N

M N

(

P

C

P

\

M ^

(

\

\

0400- recreatiegebieden 0700- groengebieden ( 0701- natuurgebieden ( ( 0900- agrarische gebieden ( 0100- woongebied(

C

(

(

P

N

147- gebieden voor dagrecreatie 149- gebieden voor verblijfrecreatie

^

(

(

T

\

N

(

(

T

^

(

(

\

P

(

(

(

(

(

\

V

P

P

(

(

(

(

(

\

N

T

T

\

N

N

( (

T

((

(

(

(

(

(

(

\

N N

\

(

( (

T

P

(

(

P

(

\

(

\

((

\

N

(

C

(

P

N

(

\

P

P

P N P

(

(

N

(

(

^

www.geovlaanderen.be

(

(

(

(

P

^

Gewestplan


Legende varianten

leidingstraat zoekzones

zoekzones_hoogspanningsstation

www.geovlaanderen.be

HAG

Kaart 5

o

Herbevestige agrarische gebieden 1:100.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_052a.mxd


Legende

Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin De Zwinduinen en -polders Polders De Zwinstreek

De Baai van Heist, Sashul, Vuurtorenweide en Kleiputten van Heist Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin

Het Zwin

De Fonteintjes en Oudemaarspolder De fonteintjes Polders Polders Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin

varianten zijde Brugge leidingstraat zoekzones

zoekzones hoogspanningsstation grote eenheid natuur

natuurverwevingsgebied habitatrichtlijngebieden ramsargebieden

vogelrichtlijngebieden Polders

Poldercomplex

Polders

Polders

Het Krekengebied van Lapscheure en Hoeke

Polders

Polders Sint-Donaaspolder

Vlaams natuurreservaat

Polders Polders Polders

Polders

erkend natuurreservaat

Polders

Ter Doest Polders De Polders Boudewijnkanaal

Polders Poldercomplex

Polders

De Damse polders Stadswallen van Damme

Polders

Poldercomplex

De Schobbejakshoogte Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel De Assebroekse Meersen tot Bergbeekvallei Assebroekse Meersen

o

www.geovlaanderen.be

De Lage Moere van Meetkerke

Kaart 6a

Natuurwaarden in de omgeving van het plangebied 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_036b.mxd


KrekengebiedPolders Meetjeslandse Krekengebied

Poldercomplex

Legende

Polders

varianten zijde Zomergem zoekzones

zoekzones hoogspanningsstation grote eenheid natuur

natuurverwevingsgebied habitatrichtlijngebieden ramsargebieden

vogelrichtlijngebieden

erkend natuurreservaat

Vlaams natuurreservaat

De Assebroekse Meersen tot Bergbeekvallei

Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel Torrebos-Burkel

Het Bellebargiebos en Het Leen Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

Maldegemveld

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel

o

Appensvoorde

www.geovlaanderen.be

De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

Kaart 6b

Natuurwaarden in de omgeving van het plangebied 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_036b.mxd


Legende varianten zijde Brugge

OW000395

leidingstraat zoekzones

zoekzones_hoogspanningsstation beschermd monument

OW002102

beschermd dorpsgezicht beschermd landschap

0OW000318

DW002301 OW000142 OW000298

OW000147 DW002301 DW002301

OW000271 OW000296

DW002301

DW002301 DW002301

OW000450

OW000437

OW000404

DW002306

DW002306

OW000446

OW000405

OW000293

OW000268

OW000438

DW002306

OO001959 OW000400

OO003101 OO003099 OO003119

www.geovlaanderen.be

OW000449

OO003120

Kaart 7a

o

Beschermd erfgoed in de omgeving van het plangebied 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_037b.mxd


Legende

OW000446

varianten zijde Zomergem zoekzones

zoekzones_hoogspanningsstation beschermd monument

beschermd dorpsgezicht beschermd landschap

OO001959

OO003115 OO003116

OW000449

OO003120

OO003101

OO003113 OO003119

OO003104OO003008 OO003121

OO003094

OO003118

OO003095

OO002232 OO002317

OO002319

OO000057

OO001900

www.geovlaanderen.be

OO003214

Kaart 7b

o

Beschermd erfgoed in de omgeving van het plangebied 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_037b.mxd


P30013

P30029

A30004

R30004

P30407

R30003

relictzone (R)

ankerplaats (A)

R30007

P30021

A30069 R30008

P30402A30001 R30002

03 00 L3

R30006 A30068 P30011

A30005

P30019 P30020

P30012 P30027

P30410

P30028

P30057

P30023

P30026

P30409

R30007

P30006

lijnrelicten (L)

P30015

P30009

P30403

puntrelicten (P)

2 00 L34

P30010

R30005

zoekzones_hoogspanningsstation

L30004

P30016

P30406

zoekzones

005 L30

P30408

P30014

P30405

leidingstraat

A30065

P30401

varianten zijde Brugge

P30398

R30011 A30002 R30001

Legende

R30010

P30022 R34002

P30411

A30003

L30001

L34 002

R30012

L34 001

A30018

P40001

P30448 P30120 P30121P30447

R30013

P30094

P30059

P30441

L3 00 01 P30423 P30060

A30006

3 L3001

3 L3001

P30156

P30122

L30013

P30442

P30123

P30449 R40004

P30450 R30040

P30446

R34008

P30124

P30445

P30125

A30019

R30017 P30444 P30443

P40002

P40880

P40035

P30451

P40003

R30041

P30158

R30041

P30425 R30032 A30017

P30159 A30021

A30020 R30042

P30452

R40092

www.geovlaanderen.be

L30056

P30084

o

L34 002 L3 400 1

P30154A30064

03 00 L3 001 L30

R30016

R40005

P30157

Kaart 8a

Landschapswaarden in de omgeving van het plan 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_037b.mxd


R34002 P30157

A40001

R40005

L34001

L34002

01 L340

Legende

R40001

L40003

P40007

zoekzones

P40882 P40005

L34 002

zoekzones_hoogspanningsstation puntrelicten (P)

P30449 R40004

R34008 P30125

P40002

lijnrelicten (L)

relictzone (R)

R40005

P40880

ankerplaats (A)

P40035

P40959 A40065

P40004

R40005 P40113

P40003

R30041

varianten zijde Zomergem

L30056 P40034

P30158

P40009 R40006 P40010

A30020

R40092

L30067

R30042

R40092 P40036

R30043

R40092

P40017

P30453

P30155 P30127

P40016

A34004

L40006 P40013

P40014

P30454 R34007

R30045

P30130 P30129

P30131

P30477

P30476

o

L3 40 03

A34005

A34006

P40021

P40027

R40015

P40884

R40012

L4000 4 P40038

P40028

R34006 P40024

R34005

R34005

A34001

P40886

P40827

P40883

P30133

P40022

P40885

A40002

P40029

L34003

P40012

P40037

P40040 P40889

02 L340

03 40 L3

P40020

A40070 R40011

06 L400

P40015

P40019

P40018

P40011

02 L340

R40093

A30021

R40010 A40006

P40039

P40025

L4 00 86

R40018

P40811

L34 003

P40026

P40888

L40007

L3 40 03

P40881 P40480

www.geovlaanderen.be

P30400

Kaart 8b

Landschapswaarden in de omgeving van het plan 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_037b.mxd


Legende varianten

leidingstraat zoekzones

zoekzones_hoogspanningsstation bebouwing

Autosnelweg

Belangrijke hoofdweg Andere hoofdweg Secundaire weg

www.geovlaanderen.be

Verbindingsweg

Kaart 9

o

Situering op topokaart met aanduiding belangrijke wegen en woonzones 1:100.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_038b.mxd


Legende varianten zijde Brugge leidingstraat zoekzones

zoekzones_hoogspanningsstation

functioneel bodemgebruik Bodemgebruik

www.geovlaanderen.be

Struweel Grasland Moeras ( ( ( Populieraanplant ((( Waterloop Recreatie/park Stort Hoogstam Naaldbos Vijver Wegen en spoorwegen Fort Braak Bebouwing Akker Kleine landschapselementen Droge heide Laagstam Loofbos Industrie Duinen, slikken en schorren

Kaart 10a

o

Funtioneel bodemgebruik 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_042a.mxd


Legende varianten zijde Zomergem zoekzones

zoekzones_hoogspanningsstation

functioneel bodemgebruik Bodemgebruik

www.geovlaanderen.be

Struweel Grasland Moeras ( ( ( Populieraanplant ((( Waterloop Recreatie/park Stort Hoogstam Naaldbos Vijver Wegen en spoorwegen Fort Braak Bebouwing Akker Kleine landschapselementen Droge heide Laagstam Loofbos Industrie Duinen, slikken en schorren

Kaart 10b

o

Funtioneel bodemgebruik 1:65.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_042a.mxd


Legende

^

waardevolle bodems varianten

leidingstraat zoekzones

zoekzones_hoogspanningsstation waardevolle bodems

01. Antropogeen 03. Nat zand 04. Vochtig zand 05. Droog zand 07. Vochtig zand antr 08. Droog zand antro 09. Nat zandleem 10. Vochtig zandleem 15. Natte klei 18. Natte Zware Klei

^

^^ ^

01. Antropogeen 28. Hoge kustduin 32. Poelgrond polders 34. Dekklei polders 36. Kreekrug

^

01. Antropogeen 03. Nat zand 04. Vochtig zand 05. Droog zand 07. Vochtig zand antr 09. Nat zandleem 15. Natte klei 18. Natte Zware Klei 19. Vochtige Zware Klei 26. Veen 31. Geul polders 32. Poelgrond polders 33. Schor polders 36. Kreekrug 37. Overdekt Pleistoceen

^ ^

^

^

^ ^

o

^ 1:100.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_040b.mxd

www.geovlaanderen.be

opgespoten deel

Kaart 11

Bodemkaart met aanduiding waardevolle bodems


Legende

varianten

leidingstraat zoekzones

zoekzones hoogspanningsstation

Bosgebied van St-Andries-Jabbeke

Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen Houtland

www.geovlaanderen.be

Meetjesland ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen Moere van Meetkerke Nieuwland van Knokke Oostelijke Middelland Oostelijke Oudland Oostkust en het Zwin Oudland ten NO van Brugge Westelijke Middenkust (Oostende-Zeebrugge)

Kaart 12

o

Traditionele landschappen 1:100.000

S:\Projecten\6233_Hoogsp_ZomergZeebr\GIS\Maps\6233_krt_041b.mxd

/Kaartenbundel  

http://www.elia.be/en/projects/grid-projects/~/media/files/Elia/Projects/Stevin2/Kaartenbundel.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you