Page 1

Keizerslaan 20 Boulevard de l'Empereur, 20 B-1000 Brussel

PERSBERICHT

Tel.: 02 546 70 11 Fax: 02 546 70 10

22 juli 2011

Elia neemt een participatie in het offshore Atlantic Wind Connection Project voor de Oostkust van de Verenigde Staten Elia, de Belgische transmissienetbeheerder, vervoegt de partners, Google, Marubeni, Good Energies en Atlantic Grid Investments (“AGI”) in het Atlantic Wind Connection Project voor de ontwikkeling van de eerste gelijkstroom offshore backbone op hoogspanning in de VS, die de aansluiting mogelijk maakt van een vermogen tot 7.000 MW offshore windenergie, die voor de kust van verschillende staten in het oosten van de VS wordt geproduceerd. Het Atlantic Wind Connection Project (“AWC Project”) is de eerste offshore backbone uitgevoerd in HVDC (high- voltage direct current of gelijkstroom) die in de VS zal worden ontwikkeld. Door gebruik te maken van hoogtechnologische multiterminal HVDC-netten en ‘Voltage Sourced Converters’ (VSC omvormers), zal het de integratie van een vermogen tot 7.000 MW offshore windenergie in het interconnectienet van PJM 1 voor de kusten van New Jersey, Delaware, Maryland en Virginia mogelijk maken. Vanuit de backbone of het ‘ruggengraatnet’ in zee zullen er verbindingen vertrekken naar het bestaande onshore transmissienet in elk van deze staten. Deze zullen de transmissie mogelijk maken van meer dan 2.000 MW tussen de onshore terminals van het transmissienet en zal het bestaande onshore net dat instaat voor de Midden-Atlantische elektriciteitsmarkt, die met een hoog congestieniveau te maken heeft, worden versterkt. Verwacht wordt dat de backbone 556 km lang zal zijn en dat de ontwikkeling zal worden opgedeeld in vijf segmenten (A, B, C, D en E) met een budget dat oploopt tot een totaal van USD 5,5 miljard. Elia, dat in Brussel is gevestigd, vervoegt Google, Marubeni, Good Energies en AGI als aandeelhouder in het AWC Project: het kocht van AGI een strategische minderheidsparticipatie over van 10% in het eerste segment en een minderheidsparticipatie van 5% in de vier andere segmenten van het AWC Project. De Elia Group is de vierde grootste transmissienetbeheerder (TNB) in Europa en beheert het transmissienet voor elektriciteit in België en het transmissienet voor elektriciteit in Noord- en Oost-Duitsland via zijn dochteronderneming 50Hertz Transmission. Elia sluit tegelijk een langetermijnovereenkomst voor consultancydiensten met de ontwikkelaar van het AWC Project, Atlantic Grid Development (“AGD”). Volgens deze overeenkomst, zal de groep zijn expertise op het vlak van het ontwerpen en ontwikkelen van offshore/‘elektriciteitssnelwegen’ in het AWC Project inbrengen – die het namelijk in de Noordzee en de Baltische Zee, d.i. voor de kust van België en de kust van Duitsland, heeft opgedaan. Elia is ook één van de oprichters van het consortium van zeven grote Europese bedrijven, allen actief op het vlak van offshore transmissie, dat bestelklare oplossingen voor offshore transmissie aanbiedt. “We kijken ernaar uit om toe te treden tot de aandeelhouders, en om onze expertise in te brengen in dit beloftvol en innoverend project. Wij delen hun visie over het strategisch belang van koolstofvrije elektriciteitsproductie en grootschalige integratie van windenergie in het net. De samenwerking en synergie die we samen zullen ontwikkelen, draagt bij tot een groenere planeet”, verklaarde Daniel Dobbeni, Chief Executive Officer van Elia, en tevens Voorzitter van het Europees Netwerk van Transmissiesysteembeheerders voor Elektriciteit (ENTSO-E). 1 PJM Interconnection is de regionale transmissieorganisatie (RTO) die de uitwisseling van elektriciteit op de groothandelsmarkt coördineert in alle 13 staten en het District Columbia of althans in bepaalde delen ervan.

1


Over Elia: Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. De onderneming staat in voor de efficiënte, betrouwbare en veilige transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers. Elia bezit het Belgische net op zeer hoge spanning (150 tot 380 kV) en ongeveer (eigendom en gebruiksrechten) 94% van de Belgische hoogspanningsnetinfrastructuur onder een spanning van 30 tot 70 kV. Elia’s net bestaat uit 5.608 kilometer luchtlijnen en 2.775 kilometer ondergrondse verbindingen en is een onmisbare schakel tussen de Zuid- en de Noord-Europese elektriciteitsmarkten en de producenten en verbruikers. Elia heeft onlangs zijn activiteiten op Europees niveau uitgebreid en behoort sinds de overname van de Duitse TNB 50Hertz en in samenwerking met Industry Funds Management (IFM)tot de top vijf van Europese transmissienetbeheerders.

Over Atlantic Grid Development: Markian Melnyk ontwikkelde het AWC concept tijdens zijn researchwerk voor “Offshore Power,” zij boek over offshore hernieuwbare energie. Ken Epp en Mohamed El-Gassier, industriële leiders inde transmissie van hoogspanning op gelijkstroom bij DC Interconnect; Eli Farrah, een expert in de regulering van transmissie bij Dewey & LeBoeuf;en Robert Mitchell, Paul McCoy and Marty Walicki, leidinggevenden bij Trans-Elect, een succesvol en ervaren onafhankelijke transmissie-onderneming. Deze mensen vormden Atlantic Grid Development, LLC (AGD), de ontwikkelaar van het project. Dewey & LeBoeuf is de raadsman van het project. Voor meer informatie: Media: Lise Mulpas +32 2 546 73 75 Eva Suls +32 2 546 73 78

+32 478 65 28 90 +32 477 48 80 09

lise.mulpas@elia.be eva.suls@elia.be

Investor relations: Bert Maes

+32 472 40 69 97

bert.maes@elia.be

+32 2 546 72 39

Website : lees dit persbericht op www.elia.be

2

/Elia%20Group%20-%20AWC-Elia%20Persberich  

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/PressReleases/2011/NL/Elia%20Group%20-%20AWC-Elia%20Persbericht-NL.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you