Page 1

Prijzen 2006 voor kwartier onevenwichten De prijzen 2006 voor kwartier onevenwichten, zoals bepaald door de beslissingen van de CREG (8 december 2005, 10 maart 2006 en 30 mei 2006) en gewijzigd door de beslissing van de CREG (26 september 2006), zijn gebaseerd op de vergoedingen die Elia verrekent voor de regeling van het evenwicht in de Belgische regelzone, voor het betrokken kwartier.

1. Definities Het onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke is het verschil, op kwartier-basis, tussen : ƒ

ƒ

de injecties toegekend aan de evenwichtsperimeter van deze toegangsverantwoordelijke, zijnde de injecties op injectiepunten in het Elia-net, injecties in het Elia-net en komende van eender welk ander net, behorende tot de evenwichtszone uitgebaat door Elia, importen en aankopen van andere toegangsverantwoordelijken; en de afnames toegekend aan de evenwichtsperimeter van deze toegangsverantwoordelijke, zijnde de afnames op afnamepunten, afnames komende van het Elia-net in eender welk ander net, behorende tot de evenwichtszone uitgebaat door Elia, exporten, verkopen aan andere toegangsverantwoordelijken, netverliezen die toekenbaar zijn aan deze toegangsverantwoordelijke.

De netverliezen voor de betrokken periode van dit document en die toekenbaar zijn aan een toegangsverantwoordelijke zijn de netverliezen in de netten 380-150 kV en bedragen 1% van de som van: ƒ de gemeten afname in afnamepunten toekenbaar aan deze toegangsverantwoordelijke en; ƒ de Distributie afname-posities (in geval van netto-afname) toekenbaar aan deze toegangsverantwoordelijke. De Netto-Regel-Volume (hierna ‘NRV’) is een waarde die op kwartierbasis gedefinieerd wordt en gelijk is aan het verschil tussen: ƒ enerzijds de som van al de door Elia gevraagde opregelactivaties, uitgedrukt in MW voor een gegeven kwartier, in het kader van de evenwichtsregeling van de Belgische regelzone; ƒ en anderzijds, de som van al de door Elia gevraagde afregelactivaties, uitgedrukt in MW, voor een gegeven kwartier, in het kader van de evenwichtsregeling van de Belgische regelzone. Indien, binnen een kwartier, door Elia enkel opregelactivaties werden aangevraagd, vertegenwoordigt het NRV een positieve waarde en spreken we van een Netto-opregeling. Omgekeerd geldt dat, indien, binnen een kwartier, door Elia enkel afregelactivaties werden aangevraagd, dan vertegenwoordigt het NRV een negatieve waarde en spreken we van een Netto-afregeling. Indien, binnen een kwartier, door Elia zowel opregelactivaties als afregelactivaties werden aangevraagd en het volume aan opregelactivaties groter of gelijk is aan het volume aan afregelactivaties, dan vertegenwoordigt het NRV een positieve waarde en spreken we van een Netto-opregeling.

1/3

27/01/2011


Indien binnen een kwartier door Elia zowel opregelactivaties als afregelactivaties werden aangevraagd en het volume aan opregelactivaties kleiner is dan het volume van afregelactivaties, dan vertegenwoordigt het NRV een negatieve waarde en spreken we van een Netto-afregeling. In wat volgt wordt een positieve waarde van het NRV daarom gelijk gesteld met een “Netto-opregeling” en een negatieve waarde van het NRV gelijk gesteld met een “Netto-afregeling”. De gewogen gemiddelde opregelprijs (hierna ‘GGO’) staat voor de gemiddelde kost (gewogen door de geactiveerde volumes) in hoofde van Elia voor het aanschaffen van opregelvermogen, gedurende een gegeven kwartier, door middel van activatie van − secundaire regeling; − tertiaire reserve, inclusief activatie van incremental bids en activatie van noodvermogen tussen netbeheerders ; − afschakelen van klanten. De gewogen gemiddelde afregelprijs (hierna ‘GGA’) staat voor de gemiddelde kost (gewogen door de geactiveerde volumes) in hoofde van Elia voor het aanschaffen van afregelvermogen, gedurende een gegeven kwartier, door middel van activatie van − secundaire regeling; − decremental bids en activatie van noodvermogen tussen netbeheerders. De marginale opregelprijs (hierna ‘MO’) staat voor de hoogste geactiveerd opregelprijs voor het aanschaffen van opregelvermogen, gedurende een gegeven kwartier, door middel van activatie van − secundaire regeling; − tertiaire reserve, inclusief activatie van incremental bids en activatie van noodvermogen tussen netbeheerders ; − afschakelen van klanten. De marginale afregelprijs (hierna ‘MA’) staat voor de laagste geactiveerd afregelprijs voor het aanschaffen van afregelvermogen, gedurende een gegeven kwartier, door middel van activatie van − secundaire regeling; − decremental bids en activatie van noodvermogen tussen netbeheerders. Het Bruto Opregel-volume (hierna ‘BOV’) staat voor de som van alle opregelactivaties, gedurende een gegeven kwartier, door middel van activatie van − secundaire regeling; − tertiaire reserve, inclusief activatie van incremental bids en activatie van noodvermogen tussen netbeheerders ; − afschakelen van klanten. Het Bruto Afregel-volume (hierna ‘BAV’) staat voor de som van alle afregelactivaties, gedurende een gegeven kwartier, door middel van activatie van − secundaire regeling; − decremental bids en activatie van noodvermogen tussen netbeheerders. De Referentiemarktprijs is, op datum 1 januari 2006, gelijk aan de day-ahead clearingprijs van de elektriciteitsbeurs Amsterdam Power Exchange gezien het, op dit moment, ontbreken van een elektriciteitsbeurs in België. Vanaf het ogenblik dat er een referentiemarktprijs kan bepaald worden op basis van een

2/3

27/01/2011


elektriciteitsbeurs in België kan een overgang, éénmalig of progressief, voorzien worden naar deze prijs. 2. Bepaling van de prijzen voor kwartier onevenwichten De prijzen voor kwartieronevenwichten worden bepaald op basis van de berekeningsformules hernomen in tabel hierna. De prijzen voor kwartier onevenwichten zijn toepasbaar op het onevenwicht van een gegeven toegangsverantwoordelijke, voor een gegeven kwartier. Indien het onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke positief is (injectie is groter dan afname), houden prijzen met een positief teken (voor een positief onevenwicht) een vergoeding in van Elia aan de toegangsverantwoordelijke en prijzen (voor een positief onevenwicht) met een negatief teken een vergoeding in van de toegangsverantwoordelijke aan Elia. Indien het onevenwicht van een toegangsverantwoordelijke negatief is (injectie is kleiner dan afname), dienen de prijzen (steeds positief teken) door de toegangsverantwoordelijke aan Elia betaald te worden. Netto Regelvolume

Onevenwicht van de ARP

Positief Negatief

Negatief (netto afregeling)

Positief (netto opregeling)

Min[γ*GGA;GGA+δ*(MA-GGA)] (1)

0,90 * referentiemarktprijs

1,10 * referentiemarktprijs

Max[α*GGO;GGO+β*(MO-GGO)] (2)

met: van 1 januari 2006 tem. 31 september 2006 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

(1) de prijs (0,90 * referentiemarktprijs) vormt evenwel een plafond (2) de prijs (1,10 * referentiemarktprijs) vormt evenwel een bodem γ = 0,85 in geval GGA > 0 en γ = 1,15 in geval GGA < 0 δ = min (1; BAV/450) α = 1,15 β = min (1; BOV/450).

van 1 oktober 2006 tem. 31 december 2006 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

3/3

(1) de prijs (0,90 * referentiemarktprijs) vormt evenwel een plafond (2) de prijs (1,10 * referentiemarktprijs) vormt evenwel een bodem γ = 0,90 in geval GGA > 0 en γ = 1,10 in geval GGA < 0 δ = min (1; BAV/450) α = 1,10 β = min (1; BOV/450).

27/01/2011

/desequilibre_200  
/desequilibre_200  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/products-and-services/imbalance%20tariffs%202/desequilibre_2006_pdf_nl_q4.pdf

Advertisement