Page 1

AANVRAAGFORMULIER OVEREENKOMST GROENESTROOMCERTIFICATEN

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar:

Elia System Operator NV Customer Relations t.a.v. Peter De Neve Keizerslaan 20 B-1000 Brussel E-mail: gc@elia.be

Officiële naam van het bedrijf Adres maatschappelijke zetel BTW-nummer Naam en voornaam van de gemachtigde vertegenwoordiger(s)

1.

Functie van de gemachtigde vertegenwoordiger (ondertekenaar van de overeenkomst)

1.

2.

2.

Adres van de installatie

Naam van het toegangspunt waarop de installatie is aangesloten EAN-code van het toegangspunt waarop de installatie is aangesloten

Benaming van de installatie, zoals gekend in de database certificatenbeheer van de VREG Datum ingebruikname van de installatie

…………………………………………………………… (Handtekening aanvrager) Naam aanvrager: .................................... Datum: ………./………./……………….. _______________________________________________________________________________________________ Elia System Operator N.V. 15 februari 2012 Aanvraagformulier Overeenkomst groenestroomcertificaten

/Products-and  

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/groenestroomcertificaten/~/media/files/Elia/Products-and-services/Groenstroomcertificaten2/Aanvr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you