Page 1

AANVRAAGFORMULIER OVEREENKOMST GROENESTROOMCERTIFICATEN

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar:

Elia System Operator NV Customer Relations t.a.v. Peter De Neve Keizerslaan 20 B­1000 Brussel E­mail: gc@elia.be 

Officiële naam van het bedrijf

Adres maatschappelijke zetel

BTW­nummer

Naam en voornaam van de gemachtigde  vertegenwoordiger(s) 

1.

Functie van de gemachtigde  vertegenwoordiger (ondertekenaar van de  overeenkomst)

1.

2.

2.

Adres van de installatie

Naam van het toegangspunt waarop de  installatie is aangesloten 

EAN­code van het toegangspunt waarop de  installatie is aangesloten 

Benaming van de installatie, zoals gekend  in de database certificatenbeheer van de  VREG

Datum ingebruikname van de installatie

………………………………………………… ………… (Handtekening aanvrager) Naam aanvrager: .................................... _____________________________________________________________________________________________ __ Elia System Operator N.V. 15 februari 2012 Aanvraagformulier Overeenkomst groenestroomcertificaten


Datum: ………./………./………………..

_____________________________________________________________________________________________ __ Elia System Operator N.V. 15 februari 2012 Aanvraagformulier Overeenkomst groenestroomcertificaten

/Products-and-servi  
/Products-and-servi  

http://www.elia.be/en/products-and-services/green-certificates/~/media/files/Elia/Products-and-services/Groenstroomcertificaten2/AANVRAAGFOR...

Advertisement