Page 1

Keizerslaan 20 Boulevard de l'Empereur, 20 B-1000 Brussel-Bruxelles

PERSBERICHT

Tel.: 02 546 70 11 Fax: 02 546 70 10

5 september 2012

Elia tekent een protocolakkoord met de landbouworganisaties in België Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, heeft op 5 september een protocolakkoord met Boerenbond, het Algemeen Boeren Syndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture ondertekend betreffende de aanleg en het onderhoud van hoogspanningsinstallaties op landbouwgronden. Het nieuwe akkoord tussen Elia en de landbouworganisaties omvat twee belangrijke domeinen: -

de onderhandelingen en vergoedingen voor de inplanting van nieuwe bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsinstallaties; de onderhandelingen en vergoedingen in het geval van werfschade als gevolg van de aanleg van nieuwe installaties of het onderhoud van bestaande installaties.

In samenspraak met de betrokken landbouworganisaties werden een transparant onderhandelingskader en correcte vergoedingsregels ontwikkeld met als doelstelling een goede verstandhouding te onderhouden met de landbouwers. Deze regels betreffen zowel de regeling en vergoedingen als gevolg van een permanente inname van landbouwgrond als de vaststelling en vergoeding van schade door tijdelijke werken. De afsluiting van dit protocolakkoord moet bijdragen tot de succesvolle realisatie van de talrijke nieuwe netversterkingen die vaak door landbouwgebied gaan. Deze projecten kaderen in de verdere ontwikkeling van het hoogspanningsnet ter ondersteuning van het energie- en klimaatbeleid op regionaal, federaal en Europees vlak. Over Elia: De Elia groep is opgebouwd rond twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit, met name Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse transmissienetbeheerders (actief in het noorden en het oosten van Duitsland). Met meer dan 1700 medewerkers en een netwerk van zo’n 13 400 km hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindconsumenten behoort de groep tot de top 5 van de Europese netbeheerders. Hij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers, alsook voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. De groep is een drijvende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie. Naast zijn activiteiten als netbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia groep aan bedrijven een waaier van consultancy- en engineeringactiviteiten aan. De groep treedt op onder de wettelijke entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding PubliT is. Voor meer informatie, contacteer Elia: Media: Lise Mulpas Axelle Pollet

+32 2 546 73 75 +32 2 546 75 11

+32 478 65 28 90 +32 475 84 38 91

lise.mulpas@elia.be axelle.pollet@elia.be

Investor relations: Bert Maes +32 2 546 72 39

+32 472 40 69 97

bert.maes@elia.be

1

20120905-protocolakkoord-landbouw  

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/PressReleases/2012/NL/20120905-protocolakkoord-landbouw.pdf

20120905-protocolakkoord-landbouw  

http://www.elia.be/~/media/files/Elia/PressReleases/2012/NL/20120905-protocolakkoord-landbouw.pdf

Advertisement