Page 1

PERSBERICHT

21 oktober 2011

Elia en RTE testen een robot voor de inspectie van de hoogspanningslijnen: een Europese primeur Elia en RTE organiseren samen gebruikstests voor een robot die in Noord-Amerika werd ontwikkeld. Op die manier bundelen zij hun inspanningen voor de innovatie van de inspectie van de geleiders van hun luchtlijnen. Het is hun bedoeling om op een snellere en betrouwbaardere manier de plaatsen op hun netten op te sporen waar er onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Deze methode zou nog meer mogelijkheden bieden dan de traditionele methodes die ze gebruiken. De robot die de Belgische netbeheerder en de Franse netbeheerder op dit ogenblik samen uittesten, is een toestel voor de inspectie van de geleiders. Het weegt ongeveer 35 kg en is een meter lang. Lijnwerkers die opgeleid zijn om werken uit te voeren in de masten brengen de robot naar boven naar de geleiders en laten het de interventie uitvoeren op de geleiders. De robot heeft een telegeleide motor waarmee de operator hem kan verplaatsen over de hele spanlengte tussen twee masten. De informatiegegevens over de toestand van de geleiders die op deze manier wordt verkregen, zijn een extra hulpmiddel. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met die van andere inspectietechnieken: visuele inspecties door patrouilles te voet en per helikopter, inspecties per helikopter met infraroodcamera, enz. Er worden tests uitgevoerd op de 63 kV-verbinding tussen Logelbach en SĂŠlestat in de Elzas en op de 150 kV-lijnen in BelgiĂŤ, in de omgeving van Namen en Genk. Met deze tests wil men vooral nagaan of deze methode doeltreffend is. Daartoe vergelijkt men deze testresultaten met de informatiegegevens van de traditionelere inspectiemethodes. Als de testresultaten bevredigend zijn, kan de methode in gebruik worden genomen. Zij zal ingezet worden om de toestand van de geleiders nauwkeurig in kaart te brengen. Zo zullen de prioriteiten voor maintenance- en vervangingswerken op de netten van Elia en RTE gemakkelijker kunnen worden bepaald. Voor de transmissienetbeheerders is het belangrijk dat zij een maximum aan informatie hebben over de toestand van de uitrustingen en over efficiĂŤnte instrumenten beschikken die hen ondersteunen bij het nemen van beslissingen en helpen om de interventieprioriteiten te bepalen en de werkzaamheden tijdig te plannen. Deze samenwerking tussen Elia en RTE maakt deel uit van een ruimere benchmarking en het delen hun expertise. Foto van de robot

Foto van de robot die een hoogspanningslijn aan het inspecteren is

1


Over Elia: Elia is de Belgische transmissienetbeheerder, die instaat voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers. Elia is verantwoordelijk voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. Elia bezit geheel het Belgische zeerhogespanningsnet (150 tot 380 kV) en nagenoeg 94% (eigendom en gebruiksrechten) van het Belgische hoogspanningsnet (30 tot 70 kV). Het Elia- net omvat 5.608 kilometer bovengrondse en 2.775 kilometer ondergrondse verbindingen. Het is een belangrijke schakel tussen de elektriciteitsmarkten in Noord- en Zuid-Europa. Als gevolg van de recente investeringen in interconnectiecapaciteit met de buurlanden heeft België een van de meest open en best geïnterconnecteerde netten van Europa. Elia heeft in mei 2010 zijn activiteiten in Europees perspectief uitgebreid en behoort door de acquisitie van de Duitse TNB 50Hertz, in samenwerking met IFM (Industry Funds Management), tot de top-5 van Europese transmissienetbeheerders.

Over RTE: RTE is de beheerder van het Franse transmissienet voor elektriciteit. Als openbare nutsonderneming staat zij in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het hoogspannings- en zeerhogespanningsnet. Zij verzekert de goede werking en de veiligheid van het elektrische systeem. RTE brengt de elektriciteit van de Franse en Europese) elektriciteitsleveranciers naar de verbruikers, ongeacht of ze elektriciteitsdistributeurs (ERDF en de lokale distributie-ondernemingen) zijn of rechtstreeks aangesloten zijn op het transmissienet.. Met 100 000 km lijnen met een spanning tussen 63 000 en 400 000 volt en 46 grensoverschrijdende lijnen, is het net dat RTE beheert het belangrijkste van Europe. RTE heeft in 2010 een omzet gerealiseerd van € 4 396 miljoen en telt om en bij de 8500 werknemers.

Voor meer informatie, neem contact op met: Media: Elia: Lise Mulpas

+32 2 546 73 75

+32 478 65 28 90

lise.mulpas@elia.be

RTE: Alexia Rière

+33 1 41 02 15 69

+33 6 60 54 22 17

alexia.riere@rte-france.com

2

/20111021-robot-lijninspectie  
/20111021-robot-lijninspectie  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/pressreleases/2011/nl/20111021-robot-lijninspectie.pdf

Advertisement