Page 1

Keizerslaan 20 Boulevard de l’Empereur, 20 B-1000 Brussel-Bruxelles

PERSBERICHT

Tel. 02 546 70 11 Fax : 02 546 70 10

11 oktober 2011

Dagorde van de Algemene Vergadering van 26/10 gewijzigd. Gezien de turbulentie die deze laatste weken op de financiële markten heerst in combinatie met de onzekerheden die te maken hebben met de omzetting van het derde pakket van Europese maatregelen die nog niet klaar is, heeft de Raad van Bestuur van Elia beslist om de kapitaalverhoging voorbehouden voor het personeel, die zij van plan was ter stemming aan de Buitengewone Algemene Vergadering op 26 oktober voor te leggen, in te trekken. De andere punten op de agenda blijven ongewijzigd. De Buitengewone Algemene Vergadering die Elia op 26 oktober heeft samengeroepen moest zich behalve over de maatregelen met het oog op de wijziging van de statuten, overeenkomstig de nieuwe wetgeving inzake de bescherming van de aandeelhoudersrechten, ook uitspreken over de ontslagneming van een bestuurder, de benoeming van een nieuwe bestuurder en een dubbele kapitaalverhoging in 2011 en 2012 die is voorbehouden voor het personeel van Elia en zijn dochterondernemingen in België. De woelige tijden op de beurzen - de terugval van de Bel20 met 16,32% tegenover dezelfde dag vorig jaar en de algemene daling met 10 tot 20%, die wordt waargenomen op de Europese beurzen, scheppen een klimaat van onzekerheid. Deze omstandigheden in combinatie met de niet-tijdige omzetting van het derde pakket van Europese maatregelen in Belgisch recht en het voorstel van tariefmaatregelen waarover de CREG overleg pleegt, hebben de Raad van Bestuur ertoe aangezet om vandaag 11 oktober de kapitaalverhoging van 2001-2012 voorbehouden voor het personeel van Elia en zijn dochterondernemingen in België, zoals opgenomen in de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 oktober, in te trekken. De overige punten op de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering blijven ongewijzigd. De Raad zal de mogelijkheid van een kapitaalverhoging voorbehouden voor het personeel later opnieuw in overweging nemen. Over Elia: Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. Elia is de Belgische transmissienetbeheerder, die instaat voor de transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers. Elia is verantwoordelijk voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. Elia bezit geheel het Belgische zeerhogespanningsnet (150 tot 380 kV) en nagenoeg 94% (eigendom en gebruiksrechten) van het Belgische hoogspanningsnet (30 tot 70 kV). Elia's net omvat 5.608 kilometer bovengrondse en 2.775 kilometer ondergrondse verbindingen.Het is een belangrijke schakel tussen de elektriciteitsmarkten in Noord- en Zuid-Europa, evenals tussen de Belgische producenten en verbruikers. Als gevolg van de recente investeringen in interconnectiecapaciteit met de buurlanden heeft België een van de meest open en best geïnterconnecteerde netten van Europa. Elia heeft in 2010 zijn activiteiten in Europees perspectief uitgebreid en behoort door de acquisitie van de Duitse TNB 50Hertz, in samenwerking met IFM (Industry Funds Management), tot de top-5 van Europese transmissienetbeheerders. Gelieve voor aanvullende informatie contact op te nemen met: Media Lise Mulpas +32 2 546 73 75 +32 478 65 28 90 lise.mulpas@elia.be Investor Relations: Bert Maes +32 2 546 72 39 +32 472 40 69 97 bert.maes@elia.be

1

20111011wijziging-agenda-bav  

http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2011/~/media/files/Elia/PressReleases/2011/NL/20111011wijziging-agenda-bav.pdf

20111011wijziging-agenda-bav  

http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2011/~/media/files/Elia/PressReleases/2011/NL/20111011wijziging-agenda-bav.pdf

Advertisement