Page 1

Keizerslaan 20 Boulevard de l'Empereur, 20 B-1000 Brussel-Bruxelles

PERSBERICHT

Tel.: 02 546 70 11 Fax: 02 546 70 10

13 mei 2011 Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2011

Elia groep bevestigt haar vertrouwen in de financiële resultaten van 2011.

Algemene vergadering van 10 mei keurt brutodividend goed van € 1,40 per aandeel, te betalen op 25 mei 2011, evenals de vernieuwing van de mandaten van de 14 bestuurders.

Koning Albert II op bezoek bij het nationale controlecentrum van Elia.

Verdere stap in marktintegratie dankzij intraday-koppeling tussen België en Nederland.

Kanselier Merkel opent eerste Duitse offshore windpark.

Financiële vooruitzichten Zoals vermeld bij de jaarresultaten 2010 kan Elia geen concrete winstvoorspellingen doen aangezien het jaarresultaat afhankelijk is van parameters die pas aan het einde van 2011 bekend zullen zijn (zoals het inflatiecijfer van december 2011) of die pas dan kunnen worden berekend (zoals de gemiddelde Belgische rentevoet op 10 jaar; de beta van het Elia aandeel; het investeringsbedrag van Eurogrid/50Hertz). Elia zal in de tweede helft van 2011 de eerste dividenden (€ 60 miljoen waarvan 60% - € 36 miljoen - voor Elia) van 50Hertz Transmissie ontvangen. De investeringen en grote onderhoudswerken voor 2011 van Elia Transmission (België) zitten op schema om te worden uitgevoerd zoals gepland. De investeringen van 50Hertz Transmission worden momenteel geraamd op ongeveer € 200 miljoen wegens vertragingen met bouwvergunningen. De Algemene Vergadering van 10 mei heeft het brutodividend over 2010 van € 1,40 goedgekeurd. Het dividend voor het boekjaar 2010 wordt uitgekeerd op 25 mei 2011 onthechting van de coupon is 20 mei vóór opening van de beurs) tegen afgifte van coupon met strip VVPR 7. De betaling gebeurt aan de Belgische loketten van Dexia Bank, Fortis Bank, ING. ING is ook de centrale betalingsagent.

per aandeel (datum van 7, eventueel KBC Bank en

Hernieuwing van de mandaten van de 14 bestuurders in de Raad van bestuur van Elia De Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 januari 2011 had een wijziging van de statuten goedgekeurd, waarbij het aantal bestuurders werd uitgebreid van 12 naar 14, van wie de helft het statuut van onafhankelijk bestuurder heeft. De Raad van bestuur van Elia had vervolgens twee nieuwe bestuurders gecoöpteerd. Mevrouw Miriam Maes, werd als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd nadat gunstig advies werd verleend door de CREG; de heer Steve Stevaert zetelt voortaan voor referentieaandeelhouder Publi-T. De algemene aandeelhoudersvergadering van Elia op 10 mei heeft deze benoemingen bekrachtigd. Miriam Maes heeft een ruime ervaring in de internationale energiewereld: ze is CEO en stichter van Foresee, een Consultancy bureau dat zeer grote bedrijven adviseert inzake energiemanagementstrategie, gevestigd te Londen. Voordien was ze onder meer Chief Operating Officer bij EDF Energy en Executive HR Manager bij TXU. Ze bekleedde nog verscheidene leidinggevende posities onder meer in de voedingssector, bij Marmon en bij Quest International. Steve Stevaert heeft een rijke politieke carrière achter de rug, onder meer met functies als Burgemeester van Hasselt, SPA-voorzitter, Vice-Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van

1


Mobiliteit en Gouverneur van de provincie Limburg (van 2005 tot 2009). Steve Stevaert is Ere-Gouverneur en Minister van Staat. Hij is Voorzitter van Infrax en bestuurder van Interelectra. De Algemene Vergadering van 10 mei heeft deze bestuurders definitief benoemd. De 14 mandaten – van 7 onafhankelijke bestuurders en 7 niet-onafhankelijke bestuurders – die verstreken op de datum van de Algemene Vergadering werden eveneens hernieuwd voor een periode van 6 jaar die verstrijkt op de Algemene Vergadering van mei 2017. Koning Albert II op bezoek bij het nationale controlecentrum van Elia Op woensdag 13 april kwam de Koning, in aanwezigheid van Federale Minister van Energie en Klimaat Magnette, naar de site van Elia in de nabijheid van de Brusselse Haven om een bezoek te brengen aan het Nationale Controlecentrum en zich te informeren over de rol en de uitdagingen van de transmissienetbeheerder voor elektriciteit in het Belgische en Europese energielandschap, in het bijzonder in het kader van de evolutie naar een duurzaam energiebeleid. De Vorst heeft eveneens de zaal van het Nationale Controlecentrum kunnen ontdekken, het zenuwcentrum van het Belgische hoogspanningsnet, evenals het vormingscentrum waar jaarlijks een groot aantal medewerkers van Elia technische opleidingen genieten en dat ook openstaat voor studerende jongeren.

Verdere stap in marktintegratie: nu één geïntegreerde intraday-markt tussen België en Nederland Op 17 februari 2011 vond de integratie van de Belgische en Nederlandse intradaymarkten plaats, door de invoering van een impliciet toewijzingsmechanisme voor intradaycapaciteit op de Belgisch-Nederlandse grens. De lancering van de grensoverschrijdende intradaymarkt is een gemeenschappelijke realisatie van de Belgische en Nederlandse transmissienetbeheerders (Elia en TenneT) en energiebeurzen (Belpex en APXENDEX). De geïntegreerde oplossing voor grensoverschrijdende handel is gebaseerd op de Elbas technologie, die reeds in de Scandinavische landen en in Duitsland wordt gebruikt. Voorzien wordt dat de implementatie van de geïntegreerde intradaymarkt die nu tussen Nederland en België is doorgevoerd, binnenkort wordt uitgebreid door de integratie met de Scandinavische en Duitse intradaymarkten van Nord Pool Spot (via de NorNed kabel en via de Nederlands-Duitse en Duits-Deense grenzen). Kanselier Merkel opent eerste Duitse offshore windmolenpark Duits bondskanselier Angela Merkel heeft op 30 april het eerste Duitse commerciële windmolenpark in zee geopend. Baltic 1 ligt in de Oostzee, op 16 kilometer van de kust en is op het net van 50Hertz aangesloten. Het telt 21 windmolens, met een totaal vermogen van 50 megawatt. Ze kunnen jaarlijks 50.000 huishoudens van stroom voorzien. 50Hertz Transmissie was verantwoordelijk voor de aansluiting van het windmolenpark op zijn netwerk en heeft dit met succes gerealiseerd desondanks de moeilijke weeromstandigheden gedurende de koudgolf eind 2010. De energiegroep EnBW zal binnenkort een tweede park bouwen, met tachtig windmolens, dat ook op het net van 50Hertz aangesloten zal worden. Voor de Duitse kusten moeten tegen 2030 windmolens staan met een totale productiecapaciteit van 20.000 tot 25.300 megawatt.

Financiële kalender Notering aandeel ex-coupon nummer 7 Betaling dividend over 2010 Publicatie halfjaarresultaten 2011 Tussentijdse informatie na 9 maanden 2011

20 25 26 15

mei 2011 mei 2011 augustus 2011 november 2011

Over Elia: Elia is de Belgische transmissienetbeheerder, die instaat voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit van producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers.

2


Elia is verantwoordelijk voor de import en export van elektriciteit van en naar de buurlanden. Elia bezit geheel het Belgische zeerhogespanningsnet (150 tot 380 kV) en nagenoeg 94% (eigendom en gebruiksrechten) van het Belgische hoogspanningsnet (30 tot 70 kV). Elia's net omvat 5.614 kilometer bovengrondse en 2.765 kilometer ondergrondse verbindingen. Het is een belangrijke schakel tussen de elektriciteitsmarkten in Noord- en Zuid-Europa, evenals tussen de Belgische producenten en verbruikers. Als gevolg van de recente investeringen in interconnectiecapaciteit met de buurlanden heeft BelgiĂŤ een van de meest open en best geĂŻnterconnecteerde netten van Europa. Elia heeft onlangs zijn activiteiten in Europees perspectief uitgebreid en behoort door de acquisitie van de Duitse TNB 50Hertz, in samenwerking met IFM (Industry Funds Management), tot de top-5 van Europese transmissienetbeheerders. Voor meer informatie, contacteer Elia: Media: Eva Suls Axelle Pollet

+32 2 546 73 78 +32 2 546 75 11

+32 477 48 80 09 +32 475 84 38 91

eva.suls@elia.be axelle.pollet@elia.be

Investor relations: Bert Maes

+32 2 546 72 39

+32 472 40 69 97

bert.maes@elia.be

Website : dit persbericht is ook beschikbaar op de website www.elia.be.

3

/20110513_tussentijdseinfo_q1_2011  
/20110513_tussentijdseinfo_q1_2011  

http://www.elia.be/~/media/files/elia/pressreleases/2011/nl/20110513_tussentijdseinfo_q1_2011.pdf

Advertisement