Page 1

                                                                                                                  

Проект

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката   

ЗАПОВЕД № …………./…………2011 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 34, ал. 4 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 93, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ: График на учебното време за учебната 2011-2012 година: 1.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция:

29.10.2011 г. – 01.11.2011 г. вкл.

есенна ваканция

24.12.2011 г. – 08.01.2012 г. вкл.

коледна ваканция

23.02.2012 г. – 26.02.2012 г. вкл.

зимна ваканция

07.04. 2012 г. – 16.04.2012 г. вкл.

пролетна и Великденска за І – ХІ клас

12.04.2012 г. – 16.04.2012 г. вкл.

пролетна и Великденска за ХІІ клас

2.

Неучебни дни

21.05.2012 г.

ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

23.05.2012 г.

Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

25.05.2012 г.

Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


3.

Начало на втория учебен срок – 07.02.2012 г.

4.

Край на втория учебен срок

15.05.2012 г.

ХІІ клас (13 учебни седмици)

24.05.2012 г.

І клас (13 учебни седмици)

31.05.2012 г.

ІІ - ІV клас (14 учебни седмици)

15.06.2012 г.

V - VІІІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2012 г.

VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2012 г.

ІХ - ХІ клас (18 учебни седмици)

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ Министър на образованието, младежта и науката

 

uchebno vreme-2011-2012  

grafik za vakancii