Page 1

Ås videregående skole Design og Håndverk 1DHA 2018


Dette skal du lære: Visualisere egne ideer overfor kunder, brukere og andre medarbeidere. Bruke relevante faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og kolleger. Lage og bruke arbeidstegninger og annen relevant dokumentasjon i arbeid med produktutvikling og produksjon. Begrunne valg av produkt og arbeidsprosess i forhold til ulike interesser og samfunnets behov for produkter og tjenester. Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte. Presentere, begrunne og argumentere for egne produkter, tjenester og produksjonsprosesser med tanke på markedsføring og salg.


Oppdrag Ina er 25 år. Hun er utdannet blomsterdekoratør og ferdig med læretiden i 2013. Ina er fast ansatt i en blomsterbutikk, men ønsker nå å starte sin egen butikk. Hun har fått leie lokaler i en liten by (se vedlegg). I den forbindelse trenger hun hjelp av deg til å planlegge butikkens identitet og markedsføring. Hun trenger hjelp til å designe fasadeskilt, gatebukk og plukkbord. Ina er usikker på hvilken stil hun ønsker at butikken skal ha og hun trenger din hjelp til å velge. Stilene er: • Bestemors hage • Skandinavisk natur • Feng-shui • Tropisk hage


Dato/tid

Hva skal gjøres

Delinnleveringer

Vurderingsformer

Planlegging og markedsføring 05.01.18- 15.01.18 Leveres Henges opp i klasserommet fortløpende. Tegning 16.01.18- 01.02.18

Lag en målgruppedefinisjon Lag stilcollage Lag en grafisk profil Tegn en logo

Målgruppe stilcollage visuell profil skisser logo Ferdig logo

Tegne skisser av skiltets form Tegne skisser av gatebukk Tegne skisser av plukkbord Tegne plukkbord i isometrisk perspektiv. Tegne fasadeskilt i perspektiv Tegne gatebukk i topunktsperspektiv og projeksjon Tegne oppriss av fasade Tegne butikken i topunktsperspektiv (i farger)

Underveisvurdering Ideutviklingen og planleggingen skal være godkjent før du starter på plan og perspektivtegninger. Underveisvurdering og tegneteknisk veiledning

Skisseprosess Perspektivtegninger av produkter Perspektivtegning av butikk Del 1 og 2 sluttvurderes Plantegninger med karakter. Refleksjon over valg i forhold til målgruppe og oppdrag.

Leveres 01.02


Eydis


Thea Helene


Tara


Gatebukk


Andrea


Marta


Charlotte


Silje


Thea


Else Marie


Rikke


Nora


Ă…s videregĂĽende skole 2018

Tegneoppgave  

Design og håndverk

Tegneoppgave  

Design og håndverk

Advertisement