Page 1

Inici de les matrícules als centres educatius Des de el mes de maig fins a el proper juliol els centres educatius d’Alcoi i la comarca realitzaran el procés de matrícula. Els primers que iniciaran el procés son els centres de Els centres d'educació infantil i primària van iniciar el procés de sol·licitud i admissió del 7 al 16 de maig. La publicació de llistes provisionals als centres es farà el 4 de juny, les posteriors reclamacions per errors de baremació es podran realitzar del 4 al 6 de juny, les llistes definitives als centres es publicaran el 13 de juny i la formalització de la matrícula es farà del 18 al 27 de juny. L'educació secundària i els programes de qualificació professional inicial (PQPI), inicien les presentacions de sol·licituds de plaça del 24 de maig al 1 de juny, els llistats provisionals es publicaran del 9 de juliol. Les reclamacions a les llistes provisionals es podran fer fins al 11 de juliol, dos dies després el 13 de juliol es publicaran les llistes definitives al centre educatiu i per finalitzar la formalització de la matrícula es podrà realitzar de 19 al 25 de ju-

Infantil i Educació Primaria i els últims els centres que oferten Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior. La situació econòmica actual s’ha vist afectat amb l’aument de la ratio

liol. Per a la rama de batxillerat la presentació de sol·licituds de plaça es farà del 4 al 13 de juny, fins al 29 de juny els sol·licitants podran presentar el certificat de obtenció de l'educació secundària, les llistes provisionals es podran consultar el 9 de juliol i les reclamacions a les llistes fins al 11 de juliol. Les llistes definitives es podran consultar als centres el 12 de juliol i del 18 al 25 de juliol es realitzarà la formalització de la matrícula. I per finalitzar, el cicles formatiu de grau mitjà i superior del 4 al 13 de juny podran presentar la sol·licitud de plaça, la certificació d'ESO i Batxillerat la podran presentar del 27 al 29 de juny, el llistat provisional es publicarà el 5 de juliol, les reclamaciones a les llistes provisional es faran el 9 de juliol. I per últim les llistes definitives als centres es publicaran 12 de juliol i la formalització de la matrícula es realitzarà del

18 al 25 de juliol. Parlem amb Rafael Pérez director del IES Cotes Baixes, un centre educatiu amb una gran trajectòria educativa que oferta places per a Educació Secundària, Batxillerat, Programes de Qualificació Professional i Cicles formatius de grau Mitjà i Superior. Rafael ens contarà quina es la previssió del centres educatius amb relació a l'ocupació de places als centres "el primer curs d'educació secundària estarà ple, el segon curs tindrà vacants en valencià i el tercer i quart curs tindran algunes vacants en castellà i valencià, en batxillerat seran poquetes les places que estarán vacants mentres que als cicles formatius evidentment als primers cursos dels cicles trobarem places lliures però en aquells que hi ha més demanda com són el cicle formatiu de grau superior d'Automoció i el d'Energíes Renovables tenen una nota prou alta

d’edat dels alumnes de cicles formatius i també amb les modificacions que està realitzant el Ministeri d’Educació amb l’aument del ratio d’alumnes per curs al Batxillerat.

de tall de entrada". A més ens comenta Rafael des de la direcció del centre han notat com en aquests últims anys a aumentat el ratio d'edat als cicles formatius, influenciat per les altes xifres d'atur, es cada vegada més habitual que la gent amb molta experiència professional torne a estudiar per a donar un impuls a la seua carrera professional. Tambè des del Ministeri d'Educació els han informat de que està previst l'aument de ratio d'alumnes per als cursos de Batxillerat per el que la previssió de las places serà superior per als propers cursos. Des de la Regidoria d'Educació de l’Ajuntament d’Alcoi ens informen que a les Escoletes d'Infantil les vacants que s'han ofertat han sigut 43 per als xiquets de menys d'un any, 130 per als d'un any i 94 places per als xiquets de dos anys, mentres que per als centres educatius que oferten places d'educació infantil les va-

cants són 173 places per a primer d'infantil en valencià i 506 places per a primer d'infantil en castellà. Encara que a dia de hui ja s'han produït la presentació de sol·licituds de places per part dels interessants els centres educatius de infantil i primària, encara estàn processant les dades i fins el proper 4 de juny no es publicaran les llistes provisionals d'admessos als centres amb les seues corresponents baremacions. Amb una vissió general l'oferta de centres educatius a Alcoi es elevada, 9 centres entre concertats i públics oferten formació en la rama d'infantil de 0 a 3 anys, els centres que oferten formació en infantil i primària són 14 entre públics i concertats, dos centres oferten Educació Especial a Alcoi i els centres que oferixen Educació Secundària, Batxillerat i Programes de Qualificació Professional Inicial son 17 a Alcoi entre els públics i els concertats.


COL·LEGI SANT ROC

Ciclo de Grado Superior Administración y Finanzas

Presentación de Solicitudes Ciclos Formativos del 4 al 13 de Junio en el propio centro HORARIO INTENSIVO DE MAÑANA

de 08’00h. a 14’00h. Servicio de Comedor, Permanencias y Actividades Extraescolares

Información: c/Espronceda, 1 Tel.: 96 533 15 60 / 96 533 16 14 ALCOI

Sistemas Microinformáticos y redes Gestión Adiministrativa

www.colegiosanroque.org • ccff@colegiosanroque.org

Ciclos de Grado Medio


• Les activitats de l’Escola d’Estiu estàn dirigides a xiquets nascuts entre 2008 i 1998 per a membres de la UPV, i entre 2005 i 1998 per al públic en general. • Els programes que s’estableixen són:

• Hi ha un Reglament de règim intern de l’Escola d’Estiu a disposició dels pares en www.escoladestiu.com www.escoladestiu.upv.es. • L’assistència mèdica va a càrrec de l’assegurança mèdica de cada xiquet, de manera que haurien d’incloure el número de la seguretat social o segur privat del participant en la sol·licitud d’inscripció. No obstant això, els serveis mèdics de la Universitat Politècnica garanteixen l’atenció mèdica primària. • Els preus per a aquesta edició són:

• Les activitats, que es desenvoluparàn de dilluns a divendres i de 9 a 14h.al llarg del mes de juliol, estàn programades d’acord amb les edats dels xiquets. • Tots els xiquets tindran diferents excursions. Els xiquets de 1a etapa tindràn una eixida de tres dies a una granja escola. L’eixida dels xiquets de 2a i 3a etapa serà de tres dies a un campament (els de tercer tindràn dos dies de campament). L’eixida dels xiquets de 4a etapa serà de cinc dies a un campament. • El nombre de places oferides és: Preescolar 320 Plazas Escola d’Estiu 1.000 Plazas Escola d’Estiu Alcoi 200 Plazas Escola d’Estiu Gandia 140 Plazas • L’oferta de places podria modificar-se segons el criteri de la Universitat Politècnica de València. • Tenen preferència d’admissió els xiquets que siguen familiars de primer grau (fills o germans) dels membres de la UPV (alumnes, PDI i PAS). Després d’aquests s’antendràn (i tenint en compte les places disponibles) les sol·licituds dels membres de Alumni. Després d’aquests, s’atendràn les sol·licituds dels antics participants de l’Escola d’Estiu (els que han participat en les dues últimes edicions), amb prioritat per als que tenen germans ja admesos, i posteriorment s’assignaràn les places disponibles per sorteig. • En la resta de sol·licituds tenen prioritat els que tenen germans admesos, i posteriorment s’assignaràn les places disponibles per sorteig. • Sobre el sorteig o En cas d’igualtat de prioritat i si hi ha menys places disponibles que sol·licitants, es realitzarà un sorteig de les places disponibles entre aquests, i els altres quedaran en llista d’espera per si es generen vacants. • Es realitzarà emprant un sistema informàtic. • El 17 de maig es publicarà una llista d’admesos en el tauler d’anuncis de l’Escola d’Estiu i en las webs de l’Escola d’Estiu www.escoladestiu.com - www.escoladestiu.upv.es • El termini per a sol·licitar que diversos xiquets compartisquen grup és del 23 al 25 de maig. Per a fer-ho, cal emplenar la petició corresponent, que ha de ser signada pels pares o tutors de tots els xiquets implicats. No és vàlida cap sol·licitud que no estiga degudament emplenada i signada per els pares-tutors. No s’accepten sol·licituds per fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà que no siguen originals (la petició està disponible, juntament amb les normes, en (www.escoladestiu.com - www.escoladestiu.upv.es). • Les peticions s’atendràn en la mesura que es puga atesa l’estructura, l’organització de l’Escola i les normes publicades. • Es distribuirà la resta dels xiquets en els grups segons les edats. • Els pagaments han de realitzar-se abans del 20 de juny, mitjançant el model que l’organització facilitarà al correu electrònic indicat a la preinscripció. Si un xiquet acceptat rebutja la plaça, ha de comunicar-ho a l’Escola d’Estiu com més prompte millor, a fi de poder tenir-ho en compte i assignar la plaça vacant. • També, i per a qui així ho indique, es passarà la domiciliació bancària durant la setmana del 11 al 16 de juny. Per a fer-ho, cal haver sol·licitat la domiciliació bancària en la preinscripció. • L’ingrés que no haja estat realitzat abans de la data assenyalada o la domiciliació retornada pot provocar la pèrdua de la plaça assignada. • El pagament de les quotes corresponents comprèn totes les despeses derivades de les activitats de l’Escola d’Estiu i, a més, es facilitarà a cada xiquet dues samarretes, un casquet de bany i una gorra.

• El període de preinscripció és: TOTES LES INSCRIPCIONS S’HAN DE PRESENTAR del 7 al 11 de maig per mitjà d’Internet ( www.escoladestiu.com www.escoladestiu.upv.es) o intranet. Als edificis següents s’habilitaran ordinadors per a realitzar la inscripció. - Escola d’Estiu a València: Corredor de les Aules de l’edifici d’Esports (7c) - Escola d’Estiu a Alcoi: Despatx 1DA10 de l’edifici Carbonell - Escola d’Estiu a Gandia: Servei d’Esports de l’ EPSG NOTA: el moment d’inscripció no concedeix prioritat per a assignar les places. Totes les preinscripcions estàn amb les mateixes condicions sense tindre en compte el moment en que ès presente la sol·licitud. DATES A TENIR EN COMPTE: • Del 7al 11 de maig: preinscripcions per Internet. • El 17 de maig: publicació de la llista d’admesos. • Del 23 al 25 de maig: presentació de sol·licituds perquè diversos xiquets compartisquen el mateix grup i formaltzació de la sol·licitut. • 4 de juny: publicació de la llista definitiva de xiquets admesos amb el grup assignat definitiu. • 20 de juny: reunió de pares i fi de termini de pagament. Publicació de la llista definitiva en els grups • 2 de juliol: Inici de l’Escola d’Estiu • 31 de juliol: Festa Fi d’Escola

Tel.: 96 652 85 29 MOV: 619 891 164 escolaestiu@epsa.upv.es • www.escoladestiu.upv.es


IES COTES BAIXES Institut d'Educació d'Educaci Secundaria

CotesBaixes Presentació de sol·licituds i documentació ESO i PQPI del 24 de maig a l’1 de juny Batxiller i Cicles Formatius del 4 al 13 de juny a la Secretaría del Centre

ACTIVITATS El centre participa en activitats com: L'Oferta de Formació professional és:

Cicles de Grau Mitjà: • Comerç • Mecanitzat (LOE) • Electromecànica de vehicles automòbils (LOE) • Operacions d'ennobliment tèxtil • Instal·lacions elèctriques i automàtiques (presencial i distancia) (LOE) • Fusteria i Moble (LOE)

Cicles de Grau Superior: • Sistemes de regulació i control automàtics • Comerç internacional • Gestió comercial i màrketing. • Processos de filatura i teixidura de calat • Programació de la produció en fabricació mecànica (LOE) • Prevenció de Riscos Laborals • Automoció (LOE) • Energies Renovables (LOE)

PQPI (Programa qualificació profesional Inicial): • Operacions auxiliars de processos tèxtils • Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles

El nou Batxillerat definit per la LOE ofereix dos modalitats:

• Humanitats i Ciències Socials • Ciències i Tecnologia Matèries Optatives: • 2ºLlengua estrangera • Informàtica • Psicopedagogia • Sociologia • Educació físico esportiva i salut • Fonaments lèxics de la ciència i la tècnica • Métodes cientifics • Biologia humana • Dibuix tècnic • Tecnologia industrial • Llatí i Grec • Referents Clàsics • Història de l’Art

La secundària obligatoria està estructurada en quatre cursos, les àrees obligatòries son:

• Valencià: Llengua i Literatura • Castellà: Llengua i Literatura • Llengua Estrangera I • Matemàtiques • Ciències Socials, Geografia i Història • Educació Física • Ciències de la Natura • Educació Plàstica i Visual • Tecnología Matèries Optatives: • 2ªLlengua estrangera • Informàtica • Taller de castellà, valencià, tecnologies, disseny • Taller de matemàtiques • Taller meteorologia • Comunicació audiovisual • Cultura Clàsica • Orientació iniciació professional • Teatre • Laboratori de Biologia i Geologia • Laboratori de Física i Química • Música • Física i química • Llatí • Tecnologia • Biologia i Geologia • Religió

• Programes Europeus: Programa d’Aprenentage Permanent (PAP), Comenius, Xarxa d'Escoles per la Salut a Europa (SHE), Intercanvis, FCT en Europa, European Estudies, Pràctiques Erasmus, Xarxa de Centres Plurilingües (2012-2013). • Norma ISO 9001:2000 aplicada a la formación en Centres de treball. • Activitats extraescolars: Skills de Fusta, Automoció, Mecatrònica, Premis Cotes Baixes, Esports, Setmana Cultural, Activitats Musicals, Club de Lectura, Cineclub, Cursos de Formació Contínua i Ocupacional, Activitats mediambientals, Ecomaratón, Visites, Promoció de l’esport recreatiu i responsable. • Convenis: Ajuntament, AITEX, Cambra de Comerç, COEPA, DATO Associació, EPSA.

Polígon Industrial Cotes Baixes C/ 2 Tel.: 96 552 31 61 Fax: 96 652 03 59 Alcoi 03000400@edu.gva.es - www.iescotesbaixes.org


Ens trobará en: c/Ciclista Vicente Belda, 2 Tel: 965 59 00 26 Cocentaina • www.cocentaina.es Escola Infantil aprobada per la Conselleria d’Educació i Cultura. Còdic del Centre 03015671

Si Cocentaina tenia una Escola Infantil molt bonica, ara encara ho és més. Veniu i visiteu-nos i us mostrarem tot el que tenim i el que fem amb els xiquets i xiquetes.

MATRÍCULES OBERTES

Del 7 al 16 de Maig de 2012 Horari: de 09’00h. a 13’30h i de 15’00h. a 16’00h.

Qué us oferim? • Personal titulat i qualificat. • Tres patis amplis amb jocs per a desenvolupar la motricitat. • Quatre aules de 60, 50 i 40 m2 respectivament, completament equipades amb material. • En aquestes aules podem fer de tot, ja que estan dividides per racons: caseta, lectura, botiga, construccions, puzzles, plàstica, etc. Desenvolupant el joc simbòlic, el llenguatge, l'autonomia, la sociabilitat, etc. • Nombre limitat de places per oferir-vos la qualitat educativa que voleu per al vostre fill/a. • Horari: de 8’00 a 17’30 hores (si voleu el servei de menjador) • Horari: de 8’00 a 13’00 hores i de 15’00 a 17’30 hores (sense servei de menjador, però amb possibilitat de tenir aquest servei el dia que el necessiteu) • Pati a disposició dels pares dels alumnes en horari extraescolar.

No us ho penseu més i veniu a visitar-nos sense cap compromís Contestarem totes les vostres preguntes i intentarem cobrir totes les vostres necessitats.

NO ESPEREU A SETEMBRE, EL MÉS PROBABLE ES QUE NO QUEDEN PLACES


Matricula't: Especial El Gratis  

Guia Especial per a l'ensenyament, formació professional i estudis de les comarques així com escoletes d'estiu e infantils