Page 159(1' ',1*

  8QDS SDXVD"     ^ĞƌǀĞŝƐ//ŶƚĞŐƌĂůƐĚĞsĞ ĞŶĚŝŶŐ

EKD^/^WE^DWZKh d^WZ/DZ^DZYh^͘>Yh >/dd>dh^Zs/  ĞŐƵĚĞƐĂůĞŶƚĞƐĞŐƵĚĞƐ&ƌĞĚĞƐ   

DYh/E E^ ͛j>d/D D 'EZ /M Ed^ &Z/E ZKE' 'hd WZ^d/' '/ DhE/ >ůŝŵĞŶƚƐƐžůŝĚƐŝƐŶĂĐŬƐ

sE/E'

^͛,KE^^K>/dKDhE>^ DWZ^^DD^WZ^d/'/> ^ddKZ>sE/E'͘ sK K>^KE/yE͛^͍ 

sE/E'

ĂƌƌƌĞƚĞƌĂĚĞZŝďĞƐϭϱϴ Ϭ ϬϴϱϵϭŝŐƵĂĨƌĞĚĂ нϯϰϵϯϴϰϰϮϱϮϱ  ĂĐΛĂƵƚŽŵĂƚŝĐĐŽŵƉĂŶLJ͘ĐŽŵ 

ǁǁǁ͘ĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐĐŽŵƉĂŶLJ͘ĐŽŵ

cnsabadell.indd 9

26/06/2015 11:57:24

Parèntesi - edició juliol 2015  
Parèntesi - edició juliol 2015  

“Com formiguetes” (editorial). “Nani Guiu, la batuta del CN Sabadell”. Parlem amb el tècnic del millor equip europeu de waterpolo femení del...

Advertisement