Page 1

Activity with Isuu Titulo: Trip to the Scottish Highlands ! Nivel Educativo: 2º Intermedio EOI! Recursos necesarios: Computador, conexión a Internet ! Contidos a tratar: Léxicos: Viaxes. Gramaticais: Plans, o futuro. Funcionais: acordo e desacordo. Textuais: como escribir un ‘leaflet’!

! !

Procedemento a seguir! O alumnado ten que propor un itinerario dunha viaxe ás Highlands escocesas. Para iso, traballarán en grupos e disporán, como mínimo, dun computador por grupo (actividade a levar a cabo na sala de informática, de habela).!

!

Inicialmente, se se lles invita a que abran unha conta en Isuu (unha por grupo) e busquen calquera publicación relacionada co turismo nas Highlands (p.ex., http:// issuu.com/hanneslanger/stacks/74de0fc06f934b91b5ec6c394ef5ff0a).! ! Tamén se lles pedirá que investiguen un pouco na web para dispor de información relacionada con medios de transporte escoceses (p.ex., http://www.scotrail.co.uk/ content/timetables-connections)

e

con

lugares

de

aloxamento

(http://

www.visitscotland.com/accommodation). De non atoparen nada, o profesor lles facilitará enlaces a webs.!

!

Unha vez que contan con suficiente material, se lles pedirá que organicen un fin de semana nas Highlands, tendo en conta o lugar ou lugares que queren visitar, onde durmir, como moverse dun sitio a outro… !

!

Para fomentar a discusión, se lles pode asignar, antes de iniciar a tarefa, unha identidade a cada membro do grupo, de xeito que vaian a entrar en conflito cando teñan

1


que acordar sobre o destino, o tipo de aloxamento que prefiren, os cartos dos que dispoñen…! Finalmente, se lles pide que deseñen, cos acordos tomados, un ‘leaflet’ que publicarán na conta de Isuu creada.

2

Trip to the Highlands  
Trip to the Highlands  

Actividade creada para o curso "Deseño de actividades TIC para o ensino de linguas estranxeiras"

Advertisement