Page 1

Ett nyhetsmagasin från Elforsk

#1 2014

Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.

11

Efterfrågeflexibilitet En flexibel elanvändning kan göra en framtida elmarknad med mycket vindkraft mera dynamisk.

4

Enmegavoltutmaningen Extra höga spänningsnivåer i kraftnäten möjliggör överföringar av el över mycket stora avstånd.

8

KÄRNKRAFTSRIVNING Lång och komplicerad process att riva kärnkraftverk – Sverige framhålls som föredöme.

16

Elforsk perspektiv

| 1

Elforsk perspektiv 1 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you