Page 1

Elforsk

20

år

En återblick

nd

forskning energi framtid samverkan utveckling

kunskap kraft programområde sol högskola el- och värmeproduktion

vatten tillbakablick kompetens CO2 ier omvärld och system smart grids miljö långsiktig bioenergi återvinning

Elforsk 20 år - en återblick  

Den här minnesskriften sammanfattar Elforsks första tjugo verksamhetsår. Samarbete är och har varit den bärande tanken med Svenska Elföretag...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you