Page 1

Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 17 – 18 Şubat 2007 günleri Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 31 il ve 118 ilçede bunlara bağlı 137 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 1.192’si kadın toplam 2.396 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı – tabakalı – tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, Cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde ± % 1,5’tir. Çalışmanın yürütüldüğü 31 il şöyledir; Örneklem dahilindeki iller: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak.

A&G Araştırma Şubat - 2007

1


TÜSİAD’IN YENİ BAŞKANI KİM ? SORU : Türkiye Sanayici ve İşadamları derneği TÜSİAD, bir başka deyişle Patronlar kulübü, geçen ay başkanını değiştirdi. Yeni başkan kim oldu biliyormusunuz ?

TÜSİAD / YENİ BAŞKAN

%

Doğru biliyor

15,4

Bir kadın diyor, ismini bilmiyor

18,8

Yanlış biliyor

12,2

TÜSİAD'ı duymamış, bilmiyor

27,8

Cevap yok / fikri yok

25,7

TOPLAM

100,0

TÜSİAD'ı bilmiyor %27,8

Yanlış biliyor %12,2

Cevap yok/Fikri yok%25,7

Bir kadın başkan %18,8

Doğru biliyor %15,4

18 yaş ve üstü nüfusun %15,4’ü TÜSİAD’ın yeni başkanı Arzuhan YALÇINDAĞ’ı doğru bilmektedir. %18,8 bir kadın başkan ama kim olduğunu bilmiyorum demiş, %12,2 ise eski başkanlardan birini veya yanlış bir isim söylemiştir. ·

Erkekler TÜSİAD’ın yeni başkanını genel ortalamanın üzerinde doğru bilmektedir.

TÜSİAD YENİ BAŞKAN / CİNSİYET ? Doğru biliyor Bir kadın diyor Yanlış biliyor TÜSİAD'ı duymamış, bilmiyor Cevap yok / fikri yok TOPLAM

A&G Araştırma Şubat - 2007

KADIN

ERKEK

TOPLAM

12,4 12,3 10,5 35,7 29,1 100,0

18,4 25,1 13,9 20,2 22,4 100,0

15,4 18,8 12,2 27,8 25,7 100,0

2


·

Yaş yükseldikçe doğru bilenlerin oranı azalmaktadır. TÜSİAD YENİ BAŞKAN / YAŞ ? Doğru biliyor Bir kadın diyor Yanlış biliyor TÜSİAD'ı duymamış Cevap yok / fikri yok TOPLAM

·

44 + YAŞ

TOPLAM

17,1 20,9 13,5 24,5 24,1 100,0

16,7 19,2 10,9 28,9 24,2 100,0

12,6 16,3 12,3 30,0 28,8 100,0

15,4 18,8 12,2 27,8 25,7 100,0

- İLKOKUL

ORTAOKU L / LİSE

ÜNİVERSİ TE

TOPLAM

5,2 11,8 10,5 38,5 33,9 100,0

16,5 26,0 14,9 21,3 21,2 100,0

54,3 16,1 7,4 11,3 10,9 100,0

15,4 18,8 12,2 27,8 25,7 100,0

Eğitim ve gelire paralel olarak SES grubu yükseldikçe doğru bilenlerin oranı artıyor. TÜSİAD YENİ BAŞKAN / SOSYAL STATÜ Doğru biliyor Bir kadın diyor Yanlış biliyor TÜSİAD'ı duymamış Cevap yok / fikri yok TOPLAM

·

29 – 43 YAŞ

Eğitim yükseldikçe doğru bilenlerin oranı artıyor. Üniversite mezunlarının %54,3’ü TÜSİAD’ın yeni başkanını doğru biliyor. TÜSİAD YENİ BAŞKAN /EĞİTİM DURUMU ? Doğru biliyor Bir kadın diyor Yanlış biliyor TÜSİAD'ı duymamış Cevap yok / fikri yok TOPLAM

·

18 – 28 YAŞ

AB

C1

C2

D-E

TOPLAM

54,7 16,8 7,0 8,4 13,1 100,0

21,4 27,4 14,0 21,1 16,1 100,0

9,4 21,7 13,5 27,5 27,9 100,0

5,4 11,8 11,5 37,2 34,1 100,0

15,4 18,8 12,2 27,8 25,7 100,0

Büyükşehirlerden kıra doğru gidildikçe doğru bilenlerin oranı hızla azalıyor. TÜSİAD/YENİ BAŞKAN /YERLEŞİM TİPİ ? Doğru biliyor Bir kadın diyor Yanlış biliyor TÜSİAD'ı duymamış Cevap yok / fikri yok TOPLAM

A&G Araştırma Şubat - 2007

BÜYÜKŞEHİR

KENT

KIR

TOPLAM

22,5 20,5 11,3 23,1 22,5 100,0

18,6 13,9 14,4 27,4 25,6 100,0

8,4 21,1 11,3 31,2 27,9 100,0

15,4 18,8 12,2 27,8 25,7 100,0 3


BİR KADIN BAŞKAN DİYALOGU ARTIRIR MI ? SORU : Sizce bir kadın başkan TÜSİAD’ın hükümeti ve icraatlarını sert eleştiren yüzünü yumuşatır mı veya halkla TÜSİAD arasındaki dialogu, iletişimi artırır mı ?

%33,1

%29,4 %20,4

Evet

%17,2

Belki

Hayır

Cevap yok/Fikri yok

TÜSİAD’ın yeni başkanının kim olduğu anlatılarak sizce bir kadın başkan TÜSİAD’ın hükümeti ve icraatlarını zaman zaman eleştiren sert yüzünü yumuşatır, halkla diyalogu arttırır mı sorusuna seçmenin %20,4’ü evet, %29,4’ü belki cevabı vermiştir. %17,2 hayır derken, %33,1 bu soruya cevap vermemiş veya fikrim yok demiştir.

·

Gençler ve eğitimliler evet cevabını genel ortalamanın üzerinde vermiştir.

·

SES grubu yükseldikçe evet diyenlerin oranı artmaktadır.

·

Büyükşehirlerde ve kent merkezlerinde yaşayanlar genel ortalamanın üzerinde evet demiştir.

·

CHP, MHP, DYP ve ANAVATAN partisine oy vereceğini söyleyen seçmenler diğer seçmenlerden daha yüksek oranda evet demiştir.

·

TÜSİAD’ın yeni başkanının kim olduğunu doğru bilenler veya kadın olduğunu bilenler genel ortalamanın üzerinde evet ve belki cevabı vermişlerdir. Doğru bilenlerin %35,2’si evet, %38,9’u belki derken %24,5’i hayır demiştir. Doğru bilenlerin sadece %1,4’ü fikrim yok demiş veya cevap vermemiştir.

TÜSİAD’A KADIN BAŞKAN / İLİŞKİLER ?

EVET

BELKİ

HAYIR

CEVAP YOK / FİKRİ YOK

TOPLAM

Doğru biliyor Bir kadın diyor Yanlış biliyor TÜSİAD'ı duymamış Cevap yok / fikri yok TOPLAM

35,2 30,5 10,9 21,0 8,0 20,4

38,9 37,1 44,0 22,1 18,9 29,4

24,5 23,9 24,4 13,9 8,0 17,2

1,4 8,5 20,7 43,0 65,2 33,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A&G Araştırma Şubat - 2007

4

TÜSİAD’IN YENİ BAŞKANI KİM  

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı – tabakalı – tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, Cinsiyet ve yaş kotası uygulan...

TÜSİAD’IN YENİ BAŞKANI KİM  

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı – tabakalı – tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, Cinsiyet ve yaş kotası uygulan...