Page 1

Araştırmanın Künyesi Araştırma; 21 – 23 Eylül 2007 günleri Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 38 il ve 128 ilçede bunlara bağlı 157 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 924’ü kadın toplam 1863 denekle hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır.

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı – tabakalı – tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, Cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde ± % 2’dir. Çalışmanın yürütüldüğü 38 il şöyledir; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Uşak ve Van.

Kısa bir yorum ve basın duyurusu;

1999 – 2002 ve 2004 seçim sonuçlarını hatasız bilen ve aynı başarıyı son 22 Temmuz seçimlerinde tekrarlayan A&G Araştırma Şirketi’nin başkanı Adil GÜR sonuçları şöyle yorumladı; Türkiye’de başı kapalı kadınların oranında azalma var. Gençler yüksek oranda başı açık. 2003 araştırmasında da belirttiğimiz gibi, önümüzdeki yıllarda Türkiye’de örtünen kadınların oranında düzenli olarak azalma devam edecek. Yaygın kanaatin aksine, toplumda örtünme veya dindarlık artmıyor, aksine azalıyor. Sadece görünürlük artıyor. Kapalı kadınlar daha fazla sosyal hayatta yer almaya başladı. Eskiden otobüste, minübüste görmeye alıştığımız kadınlar, bugün son model arabalara binmeye, nişantaşında bağdat caddesinde alışverişe çıkmaya başladılar. Bu nedenle sayıda artış yok, algıda farklılık ve artış var.


TÜRBAN SİYASİ BİR İŞARET - SİMGE Mİ ? AİHM KARARI ?


SİZCE TÜRBAN SİYASİ BİR İŞARET - SİMGE Mİ ? SORU : Sizce türban siyasi bir işaret – simge mi ? Bu konudaki fikriniz nedir ? ·

Deneklerin % 69,3’ü hayır değildir derken % 12,0’si bu soruya cevap vermemiş veya verememiştir.

TÜRBAN SİMGE Mİ ?

%

Hayır değildir

69,3

Evet, bir siyasi işaret – simgedir

18,7

Cevap yok / Fikri yok

12,0

Toplam

100,0

Bazı demografik verilere göre türban simge mi ? Cinsiyet ; ·

Kadınların % 15,6’sı bu soruya cevap vermemiş veya verememiştir.

Yaş ; ·

Gençler genel ortalamadan daha yüksek oranda hayır - değildir demiştir. (18-27 yaş %73,9 – 44 yaş ve üstü 63,2)

Eğitim ; ·

Eğitim yükseldikçe evet türban laiklik karşıtlığının simgesidir diyenlerin oranı da yükseliyor ! (- ilkokul %14,2 – Ortaöğrenim %17,1 – Üniversite %36,3)

Siyasi Tercihlere göre; ·

AKP’lilerin % 87,4’ü, MHP’lilerin %74,6’sı, DTP’lilerin %70,8’i hayır derken, CHP seçmeninin %55,2’si evet cevabı vermiştir.

Hanede başörtülü var mı ? ·

Hanesinde başörtülü biri olanların % 74,8’i hayır derken, başörtülü birinin olmadığı hanelerde yaşayanların % 44,7’si evet cevabı vermiştir.


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI DOĞRU MU ? SORU : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendine yapılan bir başvuru üzerine Türban’ın bir siyasi simge olduğuna ve bu nedenle yasak olmasının doğru olduğu yönünde bir karar verdi ? Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz ?

AİHM KARARI ?

%

Doğru buluyorum

23,1

Yanlış buluyorum

62,6

Cevap yok / fikri yok

14,3

TOPLAM

100,0

Düşük eğitimliler, kırda yaşayanlar genel ortalamanın üzerinde bu soruya cevap veremezken, Büyükşehirlerde yaşayanlar, yüksek eğitimliler, hanesinde başörtülü bulunmayanlar, yüksek oranda AİHM kararını doğru bulduğunu söylemiştir.

Siyasi tercihlere göre karar doğru mu ? ·

22 Temmuzda oyumu AKP’ye verdim diyenlerin %82,7’si yanlış, %5,9’u doğru bulduğunu söylemiştir. DOĞRU BULUYORUM

YANLIŞ BULUYORUM

CEVAP YOK / FİKRİ YOK

TOPLAM

5,9

82,7

11,4

100,0

CHP-DSP

65,0

23,8

11,2

100,0

MHP

28,8

59,5

11,7

100,0

DP

37,8

49,1

13,0

100,0

9,1

81,8

9,1

100,0

GENÇ PARTİ

36,4

57,6

6,1

100,0

BAĞIMSIZ (DTP dışında)

22,2

66,7

11,1

100,0

Diğer

28,6

57,1

14,3

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

Sandığa gitmedi / cevap yok

19,2

53,6

27,2

100,0

TOPLAM

23,1

62,6

14,3

100,

22 TEMMUZ / AİHM KARARI ? AKP

DTP

Saadet Partisi

TÜRBAN SİYASİ BİR İŞARET - SİMGE Mİ  

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözleml...