Page 1

Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 04 – 05 Kasım 2006 günleri Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 18 il ve bunlara bağlı ilçelerde 125 mahallede 18 yaş ve üstü Türkiye kent nüfusunu temsil eden 1.068’i kadın toplam 2.166 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı – tabakalı – tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, Cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde ± % 1,5’tir. Çalışmanın yürütüldüğü 16 il şöyledir; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Samsun ve Trabzon .

1


GIDA, TEMİZLİK, GİYİM VE AYAKKABI ÜRÜNLERİ DIŞINDA ALIŞVERİŞLERİNİZİ GENELLİKLE NEREDEN YAPARSINIZ ?

% Sokak/caddedeki mağaza

50,1

Alışveriş merkezindeki mağaza

29,3

Hipermarket

22,1

Diğer

3,6

Cevap yok

3,0

50,1

29,3 22,1

3,0

Cevap yok

Diğer

Hipermarket

Alışveriş mer.mağ.

Sokak/caddedeki mağ.

3,6

·

Deneklerin yarısı gıda, temizlik, giyim ve ayakkabı dışındaki alışverişleri için sokak/caddedeki mağazaları da kullandığını söylemiştir. Cinsiyete göre alışveriş yeri tercihlerinde önemli bir faklılık görülmemektedir.

·

43 yaş ve üstü sokak ve caddedeki mağazaları ortalamanın üzerinde alışveriş yapmak için kullanırken (%53,3); gençler alışveriş merkezindeki mağazaları (%33,5); 28-43 yaş grubu da hipermarketleri (%24,1) genel ortalamanın üzerinde tercih ettiğini söylemiştir.

·

Sosyo-demografik yapı yükseldikçe alışveriş yapmak için alışveriş hipermarketleri kullanırım diyenlerin oranı artmaktadır.

merkezlerini ve

2


ALIŞVERİŞLERİNİZDE ÖDEMENİZİ GENELLİKLE NASIL YAPARSINIZ ?

%

Nakit Kredi kartı tek ödeme Kredi kartı taksitli Cevap yok TOPLAM

59,5 8,8 28,2 3,5 100,0

·

Deneklerin %59,5’u alışverişlerinde nakit ödemeyi tercih ettiği, %28,2’si ise Kredi kartı ile taksitli ödemeyi tercih ettiğini söylemiştir.

·

Kredi kartı kullanma alışkanlığının eğitim ve sosyal statüyle orantılı olduğu görülmektedir. Eğitim ve SES grubu yükseldikçe kredi kartıyla ödeme alışkanlığı da yükselmektedir.

3


BAZI ÜRÜNLERİN SATIN ALINMASINA AİLEDE KİM KARAR VERİR ?

BEN

EŞİM

EŞİM VE BEN

ANNE / BABA

AİLECE

CEVAP YOK

Beyaz Eşya

24,2

12,0

27,4

14,6

20,3

1,2

Mobilya

21,7

11,6

29,3

14,7

21,5

1,2

Ev Tekstili / Mefruşat

27,4

19,6

19,4

16,0

16,1

1,5

Oyuncak

24,9

11,4

15,2

6,3

23,9

18,4

Elektronik Ürünler

33,4

15,2

21,5

9,6

18,4

2,4

Kahverengi Eşya

28,8

14,1

22,7

10,7

21,7

2,1

Mutfak Aletleri

30,1

23,7

14,5

16,8

13,2

1,7

Hobi Ürünleri

35,9

15,9

14,5

9,5

14,6

9,6

Diyet / Güzellik / Sağlık

35,5

20,7

10,6

7,7

13,5

12,0

Çocuk / Bebek Ürünleri

22,9

17,1

13,8

8,7

17,8

19,8

·

Anne baba cevabını ağırlıklı olarak ailesiyle birlikte yaşayan gençler vermiştir.

·

Ben ve eşim cevaplarını detaylı incelediğimizde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır;

ü

Beyaz eşyada ben ve eşim cevaplarına baktığımızda bu iki cevabın ortalamasına göre %56 oranıyla erkek karar veriyor,

ü

Mobilya eşit oranda,

ü

Ev tekstili %79 kadın,

ü

Oyuncak %66 kadın ,

ü

Elektronik %73 erkek,

ü

Kahverengi eşya %68 erkek,

ü

Mutfak aletleri %80 kadın,

ü

Hobi ürünleri eşit,

ü

Diyet / sağlık / güzellik ürünleri %78 kadın,

ü

Çocuk / bebek ürünleri %81 kadın

4


BİR ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLEN EN ÖNEMLİ İLK ÜÇ KRİTER NEDİR? % İhtiyacım olması

86,8

Fiyatının uygun olması

80,7

İyi bir marka olması

60,9

Bir başkasının tavsiyesi

19,2

Eşimin / Çocuğumunun istiyor olması

18,4

Reklamının çok yapılıyor olması

6,3

Diğer

2,1

Cevap yok

0,6

Deneklere bir ürünü satın alırken ilk olarak nelere önem verdiklerini sorduğumuzda; %86,8’i alacağı ürünün ihtiyacı olan bir ürün olması gerektiğini, %80,7’si fiyatının uygun olmasını, %60,9’u da iyi bir marka ürün olması gerektiğini söylemiştir.

86,8

80,7 60,9

6,3

2,1

0,6

Reklamının yapılması

Diğer

Cevap yok

18,4

Eş/Çocuk istiyor

Tavsiye

İyi bir marka olması

Fiyatının uygun olması

İhtiyacım olması

19,2

Demografik değişkenlere göre baktığımızda bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır ; ·

Kadınlar özellikle bir ürünü satın alırken ortalamanın üzerinde “Bir başkasının tavsiyesi (%22,5)” ve “Reklamının çok yapılıyor olması (%7,9)” ‘nı söylerken; satın alacakları ürünün “İhtiyaçları olan bir ürün olması” gerektiğini de ortalamanın üzerinde söylemiştir (%89,0).

·

28 yaş ve altı gençler ortalamanın üzerinde yeni bir ürünü satın alacağı zaman “İyi bir marka olması (%67,0)”, “Bir başkasının tavsiyesi olması (%23,1)” ve “Reklamının çok yapılıyor olması (%8,3)” gibi kriterleri ortalamanın üzerinde söylerken ; “Eşim/Çocuğum istiyor” şıkkı yaşa paralel olarak ortalamanın üzerine çıkmaktadır.

·

Eğitim yükseldikçe “İhtiyacım olması” ve “fiyatının uygun olması” kavramları ortalamanın altına düşerken; “İyi bir marka olması” ve “Bir başkasının tavsiyesi” ortalamanın üzerine çıkmaktadır.

·

Sosyal statüye göre baktığımıza A SES grubundaki deneklerin ortalamanın üzerinde tavsiyeden etkilendiği görülmektedir (%38,5).

5


PİYASAYA YENİ ÇIKAN BİR ÜRÜNÜ NE ZAMAN ALIR, DENERSİNİZ ?

%

Biraz yaygınlaşıp kullanılmasını beklerim

54,0

Dostlarıma danışıp karar veririm

19,0

Hiç ilgilenmem

17,3

Hemen alır,denerim

5,3

İhtiyacım olursa alırım

1,3

Diğer

2,0

Cevap yok

1,2

TOPLAM

100,0

54,0

1,3

2,0

1,2 Cevap yok

Hemen alırım

Hiç ilgilenmem

Dostlarıma danışırım

Yaygınlaşmasını beklerim

5,3

Diğer

17,3

İhtiyacım olursa alırım

19,0

·

Deneklerin %54,0’ü “Biraz yaygınlaşıp kullanılmasını beklerim” derken, %19,0’u “Dostlarıma danışıp karar veririm” demiştir.

·

Erkekler ortalamanın üzerinde biraz yaygınlaşıp kullanılması bekleyeceğini söylerken (%58,9), kadınlar dostlarıma danışıp karar veririm ( %21,7) veya piyasaya yeni çıkan ürünle hiç ilgilenmem cevaplarını ortalamanın üzerinde söylemiştir (%19,5).

·

Eğitim yükseldikçe hemen alır denerim diyenlerin oranı genel ortalamanın üzerine çıkmaktadır.

·

A-B sosyo demografik statüye sahip denekler ortalamanın üzerinde piyasaya yeni çıkan bir ürünü bir süre yaygınlaşıp kullanılmasını beklerim cevabını vermiştir (%61,5).

6

GIDA, TEMİZLİK, GİYİM VE AYAKKABI ÜRÜNLERİ DIŞINDA ALIŞVERİŞLERİNİZİ GENELLİKLE NERED  

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Sa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you