Page 30

Klub kultury informuje MULLIGANG V REDUTĚ

PŘIJĎTE SE POBAVIT SE SVĚTÁKY! Skopec, Prouza, Petrtýl – že jsou vám ta jména povědomá? Aby ne, vždyť jsou to tři hlavní aktéři jedné z nejpopulárnějších komedií v dějinách české kinematografie. Světáci s velkým S. Kdo by je neznal!

Prosincový JAZZ V REDUTĚ přinese další žánrovou lahůdku, a  sice projekt MULLIGANG. Barytonsaxofonista Lubor Pokluda v  něm zúročil mnohaleté zkušenosti vyhledávaného orchestrálního a  bigbandového hráče a repertoár postavil na slavných cooljazzových skladbách. Základem aranžmá je hluboce propracovaný souzvuk jednotlivých nástrojů.  Autorem většiny skladeb je geniální Gerry Mulligan. Lídrem saxofonové sekce je jeden z největších znalců bebopového jazyka na  domácím jazzovém poli Radek Zapadlo, sekunduje mu další vášnivý vyznavač bebopu Radim Hanousek. Spolu s  brněnskými jazzovými hvězdami – pianistou Vladanem Ronnerem, kontrabasistou Vincencem Kummerem a  bubeníkem Martinem Kleiblem vytvářejí dobře šlapající jazzový stroj. 

Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s  písněmi Evžena Illína a  Vlastimila Hály z  roku 1969 trůní od  své premiéry na  špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na ni můžete těšit už 12. prosince od  19:30 na  prknech Klubu kultury. Do  Uherského Hradiště na  vás se těší Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček, Martin Zounar, Mahulena Bočanová, Olga Želenská, Ivana Andrlová, Miriam Kantorková, Jan Přeučil, Petr Gelnar a Pavel Vítek. ČERTOVSKÁ BESEDA U CIMBÁLU V  sobotu 7. prosince vás co nejsrdečněji zveme do  Reduty na  populární folklorní tančírnu A33+ s  besedou u  cimbálu – tentokrát ještě temperamentnější než obvykle. Bude totiž čertovská.  Těšte se! Po celý večer vám bude hrát CM OHNICA. Pro zajímavost – název, pod kterým muzika vystupuje, znamená hořící trávu na  poli v  podzimním slunci a ideálně tak symbolizuje temperament a ohnivost hudebního projevu této cimbálové muziky. Jejím primášem je Jan Mudrák a  uměleckým vedoucím

Zuh 2013 12  
Zuh 2013 12  
Advertisement