Page 1

VĐNÇ UZAKTAN KUMANDASINDA; ELFATEK, TÜRKĐYE’DE TEK.

VĐNÇ UZAKTAN KUMANDA SĐSTEMLERĐ RC 206, RC212, RC306, RC312, RC406 VE RC412 ĐÇĐN KULLANIM KLAVUZU

ELFATEK ELEKRONĐK MAKĐNA VE OTOMASYONU LTD.ŞTĐ BÜSAN 4 ÖZEL ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 10723 SOKAK NO : 13 KARATAY / KONYA TEL : +90 332 345 38 83 pbx FAX : +90 332 345 38 84 elfatek@elfatek.com.tr

Versiyon 4 Sürüm 1.0 Mart 2009 TÜRK MALI


ĐÇĐNDEKĐLER 1. KULLANIM KLAVUZU HAKKINDA 2. GENEL KULLANIM 3. ACĐL DURUMDA YAPILACAK ĐŞLEMLER 4. GARANTĐ 5. KUMANDANIN KULLANILDIĞI VĐNÇ ÇEŞĐTLERĐ VE ÜRÜN KOD AÇIKLAMALARI 6. ARIZA DURUMUNDA SERVĐSĐ ÇAĞIRMADAN YAPILMASI GEREKENLER. 7. EL PĐLOTU TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 8. ALICI TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 9. RC206 BAĞLANTI ŞEKLĐ 10. RC212 BAĞLANTI ŞEKLĐ 11. RC306 BAĞLANTI ŞEKLĐ 12. RC312 BAĞLANTI ŞEKLĐ 13. RC406 BAĞLANTI ŞEKLĐ 14. RC412 BAĞLANTI ŞEKLĐ ŞEMA 6 : RC 412 BAĞLANTI ŞEKLĐ

2


1. KULANIM KLAVUZU HAKKINDA Elinizde bulunan kullanma kılavuzu RC206 , RC212 ,RC306 , RC312 , RC406 ve RC 412 modellerimiz olan vinç uzaktan kumandalarını tanıtmaktadır. Kullanma kılavuzu garanti , genel kullanım,,arız veya acil durumda yapılması gerekenler, teknik bilgiler , bağlantı şekilleri ve örnek bağlantı şekillerini kapsamaktadır. 2. GENEL KULLANIM a. Vinç’in ana şalterinden elektrik enerjisini kesiniz. b. Uzaktan kumanda alıcısını vinç’in üzerinde uygun bir yere montajını yapınız. c. Alıcının elektrik bağlantısını kullanım klavuzundaki bağlantı şekline bakarak uygun şekilde yapınız. Sisteme enerji veriniz. d. ACS butonuna yerleştiriniz.

basınız

vericiye 2 adet AA boyutunda pili

e. ACS mantar butonunu saat yönünde 45 derece çevirerek sistemi ‘ON’ açık konuma alınız. Start butonuna basınız. Alıcıdaki start ledi yanacaktır. Herhangi bir hareket butonuna basıldığında o butona ait alıcıdaki role aktif olacaktır. f. Kumandanın hareket tuşlarına basarak normal çalışma düzeninizde devam ediniz. g. Vinç’in kullanım bittikten sonra ACS butonuna basınız ve vinç ana şalterden vincin elektriğini kesiniz! h. Eğer uzun süreli kullanılmayacaksa vericinin pillerini çıkartınız. ŞEMA 5 : RC 406 BAĞLANTI ŞEKLĐ

3


3. ACĐL DURUMDA YAPILACAK ĐŞLEMLER Herhangi acil bir durumda lütfen aşağıdaki adımları takip edip Servis veya satıcınıza derhal haber veriniz. ACĐL STOP BUTON(ACS)

a. b. c. d.

Acil Stop mantar başlıklı butona basınız Vericin pil kapağını söküp pilleri çıkartınız. Vinç’in ana şalterin den elektrik enerjisini KESĐNĐZ. Arızanın kaynağını araştırmak üzere imalatçı firma ile temasa geçiniz

3.1 Bakım ve Kontrolü Vinç kumanda sisteminin güvenli çalışması için günlük kontrolleri yapılması şarttır. Sistemin kontrolü ACS, diğer butonlar ve güvenlik araçları ile cihazın fonksiyonlarını kapsar. Herhangi şüpheli bir durumda çalışma derhal durdurulmalı ve derhal servise haber verilmelidir. ŞEMA 4 : RC 312 BAĞLANTI ŞEKLĐ

4


4. GARANTĐ Elfatek elektronik Ltd.Şti’nin üretmiş olduğu RC206 ,RC212 RC306 , RC312 , RC406 ve RC412 olmak üzere altı modeli vardır. Ürettiği ürünleri sevk tarihinden itibaren 2 yıl süre ile imalat hatalarına karşı garantilidir. Garanti süresince Elfatek elektronik Ltd.Şti üretim hatası sonucu üretmiş olduğu ürünlerin onarımından sorumludur. Ayrıca cihazın yetkili servis haricinde, yetkisiz kişilerin yapmış olduğu montaj hataları sonucu oluşacak hasar garanti kapsamı dışındadır. Cihazın garanti kapsamında tamir ve bakımı için Elfatek elektronik firmasına veya yetkili servise verilmelidir. Ayrıca firmaya gönderim nakliye bedeli müşteriye, servisten müşteriye gönderim bedeli üretici firmaya aittir. Cihazın içinde kullanılan elemanlardan pil, sigorta, buton ve röle vb. parçaları arıza durumunda garanti kapsamı dışındadır. Yetersiz bakım, izinsiz modifikasyon ve cihazın içinin açılması, hatalı kullanım, doğal afet ve çevre koşullarını dikkate alınmaması sonucu oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır. Yukarıda belirtilen şartların dışında oluşan hatalar garanti kapsamı dışındadır. Uzaktan kumanda sisteminin kullanımından tamamen müşteri sorumludur. Elfatek Elektronik Makine ve Otomasyonu Ltd.Şti. doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek özel, ara veya seri zararlardan sorumlu tutulamaz ŞEMA 3 : RC 306 BAĞLANTI ŞEKLĐ

Vinç haricinde hiçbir sistemde kullanılmamalıdır. Kullanıldığı taktirde firmamız hiçbir şekilde sorumlu değildir

5


5. KUMANDANIN KULLANILDIĞI VĐNÇ ÇEŞĐTĐLERĐ VE ÜRÜN KOD AÇIKLAMALARI Ürün olarak ; RC206 modeli 6 butonlu tek kademeli , RC212 modeli 6 butonlu çift kademeli, RC306 modeli 0-1 seçici anahtarlı 6 butonlu tek kademeli , RC312 modeli 0-1 seçici anahtarlı 6 butonlu çift kademeli , RC406 modeli 1-0-2 seçici anahtarlı 6 butonlu tek kademeli RC412 modeli 1-0-2 seçici anahtarlı 6 butonlu çift kademeli olmak üzere 6 çeşit ürünümüz mevcuttur. Kumandanın kullanıldığı vinçler ise ; RC206-RC212 ürün ; Vinç olarak tek ,köprü tek araba ve tek kancalı vinçlerde kullanılır. RC306-RC312 ürün ; Vinç olarak tek köprü , tek araba ve çift kancalı vinçlerde kullanılır. RC406-RC412 ürün ; Vinç olarak tek köprü , çift arabalı vinçlerde kullanılır

ŞEMA 2 : RC 212 BAĞLANTI ŞEKLĐ

6


6. ARIZA DURUMUNDA SERVĐS ÇAĞIRMADA YAPILMASI GEREKENLER a. Pil ledi kırmızı yanıyorsa pili yenisi ile değiştiriniz. b. Sinyal ledi herhangi bir butona basıldığında kımızı yanıyorsa ACS butonu basılı kalmıştır. ACS butonunu çevirerek açınız ve start butonuna basınız. c. Sinyal ledi herhangi bir butona basıldığında YEŞĐL yanıyorsa kumanda normal çalışıyor demektir. d. Her hangi bir butona basıldığında hiçbir led yanmıyorsa piller tamamen bitmiş demektir. Pilin yenisi takarak çalıştırınız. e. El pilotu butonlarına basıldığında sinyal ledi yanıyor fakat vinç hareket etmiyorsa aynı zaman da alıcıdan da role çekme sesi geliyorsa cihazın çıkış sigortası atmıştır. Sigortaları değiştiriniz. f. Alıcı ekranındaki displeyde görüntü yoksa ,cihaza enerji gelmiyor veya cihazın besleme sigortası yanmıştır değiştiriniz. Acil Stop Butonu Seçici Anahtar Start Butonu

ŞEMA 2 : RC 206 BAĞLANTI ŞEKLĐ

7


7. EL PĐLOTU TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ

8. ALICI TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ

8


9

Elfatek Vinç Kumandaları  

VİNÇ UZAKTAN KUMANDA SİSTEMLERİ RC 206, RC212, RC306, RC312, RC406 VE RC412 İÇİN KULLANIM KLAVUZU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you